Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.

Personen in relatieclusters

Personen in relatieclusters

Zoek op Relatie_cluster1: (% (joker) toegestaan)
Zoek op Relatie_cluster2:

Naam Geb. Geb. plaats Overl. Relaties, bijzonderheden Beroep, bijzonderheden Relatiecluster_1 Relatiecluster_2 Stamvader Stammoeder
Catharina Reijers van der Burgh 1600 Delfshaven? 1665 X Sijmon Dircks den Danser (7-1638 Delfshaven), zn v Dirk Symonsz den Danser en Sara Arijens NN. Kind: Sara X Cornelis Gerrits Groenrijs, X Job Verhart (Overschie), Reyer X Catharina de de Knuijt, Beukel X Anna Coele. zus Anna van der Burch, Daniel van Stelandt, hun zwager Dirck Jansz van der Zijde en Willem Verhouff. Gilis de Knuijt Rotterdam 1630
Cornelis Willemsz van der Lee 1606 Naaldwijk 1659 X Maartje Willems de Voijs (Vos, van der Pol) (9-5-1632 Rotterdam), dr v Willem Claesz de Voys en NN. Kind: Engeltje Cornelis X Michiel Dullaert, Willemina, Trijntje, Willem Cornelis X Levina de Knuijdt, Johanna X Nicolaas Jacobsz de Jong. koopman, korenkoper, reder. 28-8-1656: voogd met Adryaen Vroesen, oud-schepen, over de kinderen van Johan Blom, i.l. brouwer van de brouwerij "van de Vos". Gilis de Knuijt Rotterdam 1630
Maartje Willems de Voijs (Vos, van der Pol) 1610 Hillegersberg 1693 X Cornelis Willemsz van der Lee (9-5-1632 Rotterdam), zn v Willem Maartensz van der Lee en Jannetje Dirksdr NN. Kind: Engeltje Cornelis X Michiel Dullaert, Willemina, Trijntje, Willem Cornelis X Levina de Knuijdt, Johanna X Nicolaas Jacobsz de Jong. Gilis de Knuijt Rotterdam 1630
Sijmon Dircks den Danser 1611 Delfshaven ? 1678 X 1) Applonia Valckenhoff. X 2) Catharina Reijers van de Burgh (7-1638 Delfshaven), dr v Reijer Beukels en Marijtje Cornelis. Kind: Sara X Cornelis Gerrits Groenrijs, X Job Verhart (Overschie), Reyer X Catharina de Knuijt, Beukel X Anna Coele. grootschipper der VOC, equipagemeester en commandeur van Nederlants-Indijen op Batavia (1666). Connectie met familie Dolphijn (van der Zijde). Vader, schipper, overleden in 1626 (bron Genealogie Smits revisited). Gilis de Knuijt Rotterdam 1630 SIJMON DIRCKS DEN DANSER 1611 DELFSHAVEN
Elisabeth van der Clanck 1620 Rotterdam X Pieter de Stercke (21-5-1645 Hillegersberg), WS zn v Jeremias de Starcke en Johanna Oostermans. Fam: Margrita (Grietge) van der Clanck X Dirc Dirxse Valckenrijk (1658 Rotterdam). Gilis de Knuijt Rotterdam 1630
Nicolaes van de Kerckhove 1620 1678 X 1) Levina Claesse NN (<= 1643), dr v en . X 2) Catrijna van der Borgt (22-9-1658 Rotterdam), dr v en . X 3) Celia Teeuwen (15-9-1671 Rotterdam), dr v en . Gilis de Knuijt Rotterdam 1630
Pieter de Stercke 1620 Hillegersberg X Elisabeth van der Clanck (21-5-1645 Hillegersberg), dr v en . Kind: Jeremias 17-3-1647 Rotterdam get: Johanna Oostermans, Jeremias de Stercken, X Catrina NN, Petrus X Elisabeth van Bochum, X Margarita Mees, Nicolaas X Anna van der Swoll. Gilis de Knuijt Rotterdam 1630 JACQUES DE STARCKE 1565 YPEREN
Zegerus van Son 1622 Rotterdam 1687 X Jannetje Cornelis Groenrijs (11-11-1646 Rotterdam), dr v Cornelis Gerrardsen Groenrijs en IJngetje Willems NN. dominee Gilis de Knuijt Rotterdam 1630 CLAES VAN SON 1515 BREDA
Agneta Johansdr van Driel 1625 Rotterdam? 1672 X 1) Cornelis Hartoghsvelt (29-1-1645 Rotterdam), zn v en . X 2) Jacob Rogh (17-7-1657 Rotterdam), zn v en . X 3) Leonard Revixits van Naerssen (2-5-1666 Rotterdam), zn v Revixit Thomasz van Naerssen en Anthonetta Jakobs van Heel. Gilis de Knuijt Rotterdam 1630
Catharina Crooswijck 1629 Rotterdam 1704 X Michiel Baelde (24-11-1654 Rotterdam), zn v Pieter Michielsz Baelde en Pieternella Tristram. Kind: Pieternelle X Reinier Blockhuijsen, Maria X Rudolph Mees, X Dirk Van der Does. (zus?) Maria Crooswijck X Nicolaes du Chemin, Sophia Crooswijck, Stijtge Otten van Dooren. NB: Joris Crooswijck X Jannetge Abrahams Rijckevorsel (ca 1665). Gilis de Knuijt Rotterdam 1630
Allart van Driel 1630 0 X Adriana van Ruytenburch (20 Mei 1668), dr v Willem van Ruijtenburch en Alida Jonckheijns. Gilis de Knuijt Rotterdam 1630
Cornelis Cornelisz Hartoghsvelt 1630 Rotterdam? X Agneta Johansdr van Driel (29-1-1645 Rotterdam), dr v Johan Klaasz van Driel en Maria Johansdr van der Duyn. raad en vroedschap Rotterdam 1645. Gilis de Knuijt Rotterdam 1630 JAN CORNELISSE HARTIGSVELT 1550 BRIELLE
Gilis de Knuijt 1630 Rotterdam? 1689 X Elisabeth van den Kerckhoven (< 1656), dr v en . Kind (7 dd 1687): Catharina X Reijer den Danser, Gillis 1656 A'dam, Susanne, Jacobus, Maria X Thomas Zegersz van Son. (zussen?) Lievina de Knuijt, geb. te Gent, X Willem van der Lee (1670), Elisabeth X Cornelis Poortugael, Catharina X Reijer den Danser, Joanna Maria X Hermannus Borsman. NB: Guillaume de Knuyt X Sara Bollaert (3-3-1590). Gilis de Knuijt Rotterdam 1630
Jacob Rogh (Roch) 1630 Rotterdam? X Agneta Johansdr van Driel (17-7-1657 Rotterdam), dr v Johan Klaasz van Driel en Maria Johansdr van der Duyn. schepen Rotterdam 1657. Gilis de Knuijt Rotterdam 1630
Michiel Baelde 1631 Leiden 1695 X 1) Digna Palings (16-4-1652 Leiden), dr v en . X 2) Catharina Crooswijck (24-11-1654 Rotterdam), dr v Vrank Claesz en Catharina Otten van Dooren. Kind: Pieternelle X Reinier Blockhuijsen, Maria X Rudolph Mees, X Dirk Van der Does. kramer en makelaar Gilis de Knuijt Rotterdam 1630 ANDRIES BAELDE 1380 NIEUWEKERKE
Jannetje Cornelis Groenrijs 1631 Delfshaven 1699 X Zegerus van Son (11-11-1646 Rotterdam), zn v Thomas van Son en Janneke Simonsdr Zeegers. Gilis de Knuijt Rotterdam 1630 GERARD GROENRIJS 1570 ROTTERDAM
Elisabeth van den Kerckhoven 1635 Gent? 1687 X Gilis de Knuijt (< 1656), zn v en . Kind (7 dd 1687): Catharina X Reijer den Danser, Gillis, Susanne, Jacobus, Maria X Thomas Zegersz van Son. Doopget: Josijna van den Kerchove, Francois Janse, Nijcolaes van den Kerchoven, Levijna de Knuijt, Catelijntge van der Burcht, Johanna van den Kerckhoven, Paschier Balens. (Broer?) Nicolaes van de Kerckhove X Catrijna van der Borgt. Gilis de Knuijt Rotterdam 1630
Fransijntie de Klerck 1635 X Jan van der Straten, zn v en . Kind: Gilles, Abram. Gilis de Knuijt Rotterdam 1630
Jan van der Straten 1635 X Fransijntie de Klerck, dr v en . Kind: Gilles, Elisabeth, Catharijn, Sara, Abram. doopget: Josijntje van den Kerckhoven, Gilles de Knuijt, Elisabet van der Straten, Elisabeth Callaers, Soetge Willems, Jan Pietersse Wassenburch, Josijntie de Hulst, Adrijaenis Bate, Joris van der Stam. Gilis de Knuijt Rotterdam 1630
Michiel Dullaert 1638 Rotterdam 1688 X Engeltje Cornelis van der Lee (6-12-1661 Rotterdam), dr v Cornelis Willemsz en Maertgen Willems de Voijs (Vos, van der Pol. Kind: Sophia X Adrianus van den Bergh, Magdalena X Isaack Vinck, Pieter X Maria Blockhuijs, Maria X Theodorus van Velthuysen. koopman te Calais 1668, korenkoper 1674, regent weeshuis Rotterdam. Schoonzus Johanna van der Lee X Nicolaas Jacobsz de Jong. Ouders Cornelis Michielsz Dullaert, graankoper, en Sophia Heyman van Meisdijk (Post). Broer Heyman, kunstschilder. Gilis de Knuijt Rotterdam 1630
Engeltje Cornelis van der Lee 1640 Delft 1706 X Michiel Dullaert (6-12-1661 Rotterdam), zn v Cornelis Michielsz Dullaert en Sophia Heyman van Melisdijk. Kind: Sophia X Adrianus van den Bergh, Magdalena X Isaack Vinck, Pieter X Maria Blockhuijs, Maria X Theodorus van Velthuysen. zus Johanna X Nicolaas Jacobsz de Jong. Gilis de Knuijt Rotterdam 1630
Leonard Revixits van Naerssen 1640 Rotterdam? X 1) Agneta Johansdr van Driel (2-5-1666 Rotterdam), dr v Johan Klaasz van Driel en Maria Johansdr van der Duyn. X 2) Magdalena Maria Disponteyn (1687), dr v en . Kind: Karel X Johanna Catharina van der Heijden de Gouda. schepen 1672, 1673, ontvanger van de Gemene-Middelen 1673, burgemeester 1673, 1674, fabriek 1675, 1676, rekenmeester 1674, 1675, 1676 Rotterdam, ambachtsheer heerlijkheid Cralingen. Gilis de Knuijt Rotterdam 1630
Anna Lotte van Teylingen (Leewe) 1642 Rotterdam X Hermanus Isackse Vinck (15-4-1663 Rotterdam), zn v Isack Harmanse Vinck en Maertge Lambrechts van der Kemp. Kind: Isaack X Magdalena Dullaert. NB: Cornelis Jansen van der Kemp, geb. 1702 Dirksland, X Anna Maria van Teylingen (kind: Didericus, Johannes Theodorus). Gilis de Knuijt Rotterdam 1630
Hermanus Isackse Vinck 1642 Rotterdam X Anna Lotte van Teylingen (Leewe) (15-4-1663 Rotterdam), dr v Claes van Teylingen en Maria van der Burch. Kind: Isaack X Magdalena Dullaert. Gilis de Knuijt Rotterdam 1630 ISACK HARMENSE VINCK 1610 ROTTERDAM
Levina de Knuijdt 1645 Gent 1724 X Willem Cornelis van der Lee (21-5-1670 Rotterdam), zn v Cornelis Willemsz van der Lee en Maertgen Willems de Voijs (Vos, van der Pol). schoonzus Engeltie van der Lee X Michiel Dullaerdt.Schoonzus Johanna van der Lee X Nicolaas Jacobsz de Jong. Gilis de Knuijt Rotterdam 1630
Willem Cornelis van der Lee 1646 Delft 1731 X Levina de Knuijdt (21-5-1670 Rotterdam), dr v en . vader is korenkoper. Zus Engeltie van der Lee X Michiel Dullaert. Leert het vak van korenkoper van Michiel Dullaert. Zus Johanna X Nicolaas Jacobsz de Jong (28 -10-1659 R'dam), van Geertruidenberg (DNL 1934 JRG 52). Gilis de Knuijt Rotterdam 1630
Cornelius van Son 1646 Rotterdam 1681 X Catharina Ingelbrechts (ot 30-12-1676 Amsterdam, get. ds Segerius en Sara Ingelbregts), dr v Adriaen Ingelbrechts en Sara Herrewijn. Kind: Adriaen 1678, Cornelis 19-10-1681 Amsterdam. geneesheer te Amsterdam. Schoonzus Sara X Everard Hermens van Ruijtenbeeck. Gilis de Knuijt Rotterdam 1630 CLAES VAN SON 1515 BREDA
Reinier Blockhuijsen 1647 Zevenhuizen 1719 X Pieternelle Baelde, dr v en . Kind (3): Michiel X Sara van der Does, Apollonia. glazenmaker, later kaaskoper. Doopget: Kattarina Krooswick, Megiel Baelde. Fam: Johan Zeijlmans X Catharina van der Does. Gilis de Knuijt Rotterdam 1630
Hermannus Borsman 1650 Den Haag X Johanna Maria de Knuijt (27-3-1680 Hillegersberg), dr v en . procureur bij de Hoogen Rade in Hollant, notaris (1666-1710). NB: Doop Engeltje Cornelis van der Lee 18-11-1640 Delft, get: Borsman, Maertje Pieters. Gilis de Knuijt Rotterdam 1630
Reijer den Danser 1650 Delfshaven X Catarina de Knuijt (21-6-1673 Rotterdam), dr v en . Kind: Gillis, Catharina, Simon Jacobus X Johanna van der Swelling, Franciscus 8-7-1682 Delfshaven get: Levina de Knuijt, Elisabeth van Kerckhoven, Franciscus de Knuijt. Gilis de Knuijt Rotterdam 1630 SIJMON DIRCKS DEN DANSER 1611 DELFSHAVEN
Catarina de Knuijt 1650 Rotterdam? X Reijer den Danser (21-6-1673 Rotterdam), zn v Sijmon Dircks den Danser en Catharina Reijers van der Burgh. Kind: Gillis, Catharina, Simon Jacobus X Johanna van der Swelling, Franciscus. Gilis de Knuijt Rotterdam 1630
Ingetje van Zon 1650 Rotterdam 1733 X Jacob van Leeuwen (4-11-1692 Delfshaven), zn v en . Gilis de Knuijt Rotterdam 1630 CLAES VAN SON 1515 BREDA
Thomas Zegers van Son 1651 Rotterdam 1717 X 1) Anna Sterck (28-3--1679 Amsterdam), dr v Jan Jansz Sterck en Anna van der Heyden de Banchum. 4 zoons w.o. Jan 12-8-1684, Martin. X 2) Maria de Knuijt (ot 3-9-1693 Amsterdam), WS dr v Gilis de Knuijt en Elisabeth van den Kerckhoven. oppercoopman VOC Siam, graanhandelaar te A'dam op de Oostzee. Gilis de Knuijt Rotterdam 1630 CLAES VAN SON 1515 BREDA
Pieternelle Baelde 1655 Leiden 1725 X Reinier Blockhuijsen, zn v en . Kind (3): Michiel X Sara van der Does, Apollonia, Debora: (I, 179, 426) geb. R'dam 24 Aug. geref. ged. ald. 27 Aug. 1690. Katharina: (I, 179, 425) geb. R'dam 6 Sept. geref. ged. ald. 9 Sept. 1683. doopget: Kattarina Krooswick, Megiel Baelde. Fam: Johan Zeijlmans X Catharina van der Does. Gilis de Knuijt Rotterdam 1630 ANDRIES BAELDE 1380 NIEUWEKERKE
NN Blockhuys 1655 Haastrecht? X NN. Kind: Maria X Pieter Dullaert, Megtelina X Bastiaan Molewater, Cornelia X Cornelis van Son. Gilis de Knuijt Rotterdam 1630
Jacob Borsman 1655 0 X Ida Heemskerck, dr v en . Kind: Laurens X Maria Mottet (Elands?), Elisabeth Engelberta X Jan Thomasz van Son. NB: 1637: Jacob Borsman, procureur te den Haech. 1655: Johan Borsman, regent Leprooshuis Den Haag. NB: Hermannus Borsman X Johanna Maria de Knuijt (27-3-1680 Hillegersberg). Fam: Hermannus Borsman X Johanna Maria de Knuijt (27-3-1680 Hillegersberg). Gilis de Knuijt Rotterdam 1630
Ida Heemskerck 1655 0 X Jacob Borsman, zn v en . Gilis de Knuijt Rotterdam 1630
Johanna Maria de Knuijt 1655 Gent X Hermannus Borsman (27-3-1680 Hillegersberg), zn v en . Gilis de Knuijt Rotterdam 1630
Anna Sterck 1658 Amsterdam 1692 X Thomas Zegers van Son (28-3-1679 Amsterdam), zn v Zegerus van Son en Jannetje Cornelis Groenrijs. Gilis de Knuijt Rotterdam 1630 JAN JANSZ STERCK 1622 AMSTERDAM
Petrus de Sterke 1658 Rotterdam 0 X 1) Elisabeth van Bochum (18-8-1682 Rotterdam), dr v en . Kind: Petrus, Maria, Lucia, Anna Maria, Petrus. X 2) Margaretha Mees (12-3-1698 Rotterdam), dr v Gregorius Mees en Rudolpha Allerts Santvoort. broer van Nicolaes X Anna van Swoll, en Anna Maria X Bastiaen Molewater, X Cornelis Huijs. Fam: Pieter (Jacobs?) de Stercke , overl. < 24-11-1716, X Belija Belia van Blankeroort (1699), dr v en . Gilis de Knuijt Rotterdam 1630 JACQUES DE STARCKE 1565 YPEREN
Elisabeth van Bochum 1660 Rotterdam 1697 X Petrus de Sterke (18-8-1682 Rotterdam), zn v Petrus de Stercke en Elisabet van der Clanck. Gilis de Knuijt Rotterdam 1630
Jacob van Leeuwen 1660 0 X Ingetje van Zon (4-11-1692 Delfshaven), dr v Zegerus van Son en Jannetje Cornelis Groenrijs. Gilis de Knuijt Rotterdam 1630
Adrianus van den Bergh 1665 Rotterdam 0 X Sophia Dullaert (7-6-1690 Rotterdam), dr v Michiel Dullaert en Engeltje Cornelis van der Lee. Kind: Johanna X Gregorius Mees, Adriana X Hendrick Caan, Wilhelmia Cornelia X Gregorius de Sterke. pondgaarder, (1699), makelaar te Rotterdam aldaar, Regent werkhuis 1673-75, weeshuis 1682-87, 1706-10. Wapen: in blauw een natuurlijke berg. Gilis de Knuijt Rotterdam 1630
Rudolph Mees 1665 Rotterdam? 0 X Maria Baelde (14-3-1696 Leiden), dr v Michiel Baelde en Catharina Crooswijk. Gilis de Knuijt Rotterdam 1630 JORIS MEES 1570 ROTTERDAM
Magdalena Maria Disponteyn 1666 Den Haag 1704 X Leonard Revixits van Naerssen (1687), 3e zn v Revixit Thomasz van Naerssen en Anthonetta Jakobs van Heel. Kind: Karel X Johanna Catharina van der Heijden de Gouda. Gilis de Knuijt Rotterdam 1630
Sophia Dullaert 1667 Rotterdam 0 X Adrianus van den Bergh (7-6-1690 Rotterdam), zn v Joris van den Berge en Aeriaentge Verstolck. Kind: Johanna X Gregorius Mees, Adriana X Hendrick Caan, Wilhelmia Cornelia X Gregorius de Sterke. Gilis de Knuijt Rotterdam 1630
Maria Baelde 1668 Rotterdam X 1) Rudolph Mees (14-3-1696 Leiden), zn v Gregorius Mees en Rudolpha Santvoort. X 2) Dirk Van der Does (18-2-1705 Rotterdam), zn v en . Kind: Sara X Michiel Blokhuyzen, Catharina Maria X Johan Zeijlmans. Gilis de Knuijt Rotterdam 1630 ANDRIES BAELDE 1380 NIEUWEKERKE
Pieter Dullaert 1670 Rotterdam 1709 X Maria Blokhuis(en) (24-12-1701 Rotterdam), dr v en . Kind: Swannerijna, Engeltje. Gilis de Knuijt Rotterdam 1630
Maria de Knuijt 1670 Rotterdam? X Thomas Zegers van Son (ot 3-9-1693 Amsterdam), zn v Zegerus van Son en Jannetje Cornelis Groenrijs. Fam: Hermannus Borsman X Johanna Maria de Knuijt (27-3-1680 Hillegersberg). Gilis de Knuijt Rotterdam 1630
Isaack Vinck 1674 Rotterdam 1752 X Magdalena Dullaert (27-10-1706 Rotterdam), dr v Michiel Dullaert en Engeltje Cornelis van der Lee. Kind (4 dochters): Wilhelimina X Hendrik Michiels Baelde, Maria X Bastiaan Molewater, Anna X Bernard Martin Roos. 1705: bezit 3 vicarien in de parochiekerk St. Eligius te Rotterdam. Grootouders maternel Claes van Teylingen, koopman-kruidenier, en Maria van der Burch. Gilis de Knuijt Rotterdam 1630 ISACK HARMENSE VINCK 1610 ROTTERDAM
Maria Blokhuis(en) 1675 Haastrecht 1743 X Pieter Dullaert (24-12-1701 Rotterdam), zn v Michiel Dullaert en Engeltje Cornelis van der Lee. Kind: Swannerijna, Engeltje. Gilis de Knuijt Rotterdam 1630
Margaretha Mees 1675 Rotterdam? 0 X Petrus de Sterke (12-3-1698 Rotterdam), zn v Petrus de Stercke en Elisabet van der Clanck. Gilis de Knuijt Rotterdam 1630 JORIS MEES 1570 ROTTERDAM
Bastiaan Molewater 1675 Rotterdam 1741 X Megtelina Blockhuys (ca. 1704), dr v en . Kind (3 dd 12-5-1752): Swanarina Cornelia 6-9-1711 Rotterdam, Bastiaen X Maria Vink, Adriaan. koopman. Zwager Cornelis van Son X Cornelia Blockhuys. Zijn 3 kinderen zijn erfgenaam van Cornelia Blockhuys. Doopget: Susanna Huijs, Henrikus Snellen, Elisabeth Huijs. Gilis de Knuijt Rotterdam 1630 BASTIAEN MOLEWATER 1590 BRIELLE
Dirk van der Does 1679 1720 X 1) Klasje Lenders Osthock (19-4-1704 Overschie), dr v en . X 2) Maria Baelde (18-2-1705 Rotterdam), dr v Michiel Baelde en Catharina Crooswijk. Kind: Sara X Michiel Blokhuyzen, Catharina Maria X Johan Zeijlmans. Gilis de Knuijt Rotterdam 1630
Magdalena Dullaert 1680 Rotterdam 1759 X Isaack Vinck, zn v Hermanus Isackse Vinck en Anna Lotte van Teylingen (Leewe). Kind (4 dochters): Wilhelimina X Hendrik Baelde, Maria X Bastiaan Molewater, Anna X Bernard Martin Roos. UITWERKEN! NB: Adriaen van den Bergh X Sophia Dullaert. Pieter Dullaert X Maria Blockhuijs (wed. op 3-8-1710 Rotterdam). Grootouders ws. Michiel Dullaert en Engeltje van der Lee. Gilis de Knuijt Rotterdam 1630
Jan Thomasz van Son 1684 Amsterdam 1741 X Elisabetha Engelberta Borsman (11-1710 's Gravenhage), dr v Jacob Borsman en Ida Heemskerck. Kind: Thomas 12-10-1711 X Catherina Magdalena van der Cruys (12-12-1731), dr Adriaen & Anna Benine Isaacs Ruts X 2 Anna Emerantia van Broyel (31-12-1738). kerkmeester Amstelkerk. Lid der firma Thomas, Jan en Zeeger van Son, later firma Jan en Zeeger van Son. NB: Adrian Isaac van de Cruijs X Johanna Maria van Son (<= 1742 Amsterdam?) Gilis de Knuijt Rotterdam 1630 CLAES VAN SON 1515 BREDA
Megtelina Blockhuys 1685 Haastrecht 1740 X Bastiaan Molewater (ca. 1704), zn v Maerten Molewater en Anna Maria de Stercke. Kind (3 dd 1751): Swanarina Cornelia 6-9-1711 Rotterdam, Bastiaen X Maria Vink, Adriaan. zussen Cornelia Blockhuys X Cornelis van Son, Maria Blokhuis X Pieter Dullaert. Gilis de Knuijt Rotterdam 1630
Elisabetha Engelberta Borsman 1685 's Gravenhage 0 X Jan Thomasz van Son (11-1710 's Gravenhage), zn v Thomas en Anna Sterck. Kind: Thomas 12-10-1711 X Catherina Magdalena van der Cruys (12-12-1731), Johanna Maria X Adrian Isaac van de Cruijs. overl. na 17-8-1729. Gilis de Knuijt Rotterdam 1630
Cornelis Thomasz van Son 1686 Amsterdam 1750 X Cornelia Blokhuijs (17-1-1709 Rotterdam), dr v en . Kind: Thomas 27-3-1710 Rotterdam get: Ingnatia van Son, Maria de Knuijt, Thomas van Son. schepen van Rotterdam 1727, koopman. President-schepen, raad en vroedschap Amsterdam. Woonde West Nieuwland. Bezit hofstede Lagenburg. R'dam 1749, get. bij Hendrik de Wacker v Son, ged. 14-1-1728. Gilis de Knuijt Rotterdam 1630 CLAES VAN SON 1515 BREDA
Karel van Naerssen 1688 's Gravenhage 1762 X Johanna Catharina van der Heijden de Gouda (23-10-1724 Breda nh), dr v Carel en Maria van Alsem. Kind: Carel Hendrik X Anthonia Maria Sonnemans, Johanna Sibilla 10-8-1730 Breda, Leonora Catrina 10-2-1732 Breda, Applonia 1734, Everhard Francois. hoofdschout Rozendaal en Nispen, rentmeester domeinen Breda 1741-1758. Stamvader Jan van Naerssen, poorter te Dordrecht , vermeld in 1351. Schoondochter van stam MAERTIJN SONNEMANS 1535 WEERT. Gilis de Knuijt Rotterdam 1630
Cornelia Blockhuys 1690 Haastrecht 1740 X Cornelis Thomasz van Son (17-1-1709 Rotterdam), zn v Thomas van Son en Anna Sterck. Kind: Thomas 27-3-1710 Rotterdam get: Ingnatia van Son, Maria de Knuijt,Thomas van Son. fam: Megtelina Blokhuis X Bastiaan Moolewater, Maria Blokhuis X Pieter Dullaert. Gilis de Knuijt Rotterdam 1630
Gregorius Mees 1697 Rotterdam 1763 X 1) Cornelia de Sterke (29-6-1722 Rotterdam), dr v Petrus de Sterke en Margaretha Mees. X 2) Johanna van den Berg (11-3-1727 Rotterdam), dr v Adrianus van den Bergh en Sophia Dullaert. Gilis de Knuijt Rotterdam 1630 JORIS MEES 1570 ROTTERDAM
Cornelia de Sterke 1701 Rotterdam 1725 X Gregorius Mees (29 JUN 1722 Rotterdam), zn v Rudolph Mees en Maria Baelde. Gilis de Knuijt Rotterdam 1630 JACQUES DE STARCKE 1565 YPEREN
Johanna van den Berg 1705 0 X Gregorius Mees (11 MAR 1727 Rotterdam), zn v Rudolph Mees en Maria Baelde. Gilis de Knuijt Rotterdam 1630
Johanna Catharina van der Heijden de Gouda 1706 Breda X Karel van Naerssen (23-10-1724 Breda nh), zn v Leonard Revixit en Magdalena Maria Disponteyn. Kind: Carel Hendrik X Anthonia Maria Sonnemans, Johanna Sibilla 10-8-1730 Breda, Leonora Catrina 10-2-1732 Breda, Applonia 1734, Everhard Francois. Schoondochter van stam MAERTIJN SONNEMANS 1535 WEERT. Gilis de Knuijt Rotterdam 1630
Geertruijd van Helsdingen 1709 Oudmaarsenveen 1736 X Mattheus Sonnemans (Sonnemaens) (19-7-1735 Brielle), zn v Govert Sonnemaens en Anna Sophia Grass. jonkvrouw Gilis de Knuijt Rotterdam 1630
Bastiaan Molewater 1709 Rotterdam 1750 X Maria Vink, dr v Isaack Vinck en Magdalena Dullaert. Kind: Bastiaen X Apollonia Jacoba van Staveren. koopman Gilis de Knuijt Rotterdam 1630 BASTIAEN MOLEWATER 1590 BRIELLE
Maria Vink 1710 1759 X Bastiaan Molewater, zn v Bastiaan Molewater en Megtelina Blockhuys. Kind: Bastiaen X Apollonia Jacoba van Staveren. vader is schepen van Schieland Gilis de Knuijt Rotterdam 1630 ISACK HARMENSE VINCK 1610 ROTTERDAM
Mattheus Sonnemans (Sonnemaens) 1711 Maastricht 1791 X 1) Geertruijd van Helsdingen (19-7-1735 Brielle), dr v Anthonij van Helsdingen en Barbara Abrahamsdr Steyaert. X 2) Maria Anna Franciska Beatrix Wolfs (de Wulffen?) (13-5-1765 Grave), dr v en . vaandrig van een compagnie voetknegten, majoor 1754. Voogden over Antonia Maria zijn Abraham van Helsdingen en George van Hoogwerff. Kind dd. 21-5-1765: Govert Ferdinant, Anthonia Maria (Anna Sophia). Gilis de Knuijt Rotterdam 1630 MAERTIJN SONNEMANS 1535 WEERT
Samuel Bollaerts 1727 Breda X Cornelia Paquy (5-2-1752 Raamsdonk), dr v en . Kind: Deliana Jacoba X Govert Ferdinant Sonnemans. Not. akte 1-6-1752 Breda: Samuel Bollaerts (+ < 1767), vaandrig, officier, gepensioneerd van beroep, (echtgenoot Cornelia Paguij), testeert. Vader deurwaarder Raad van Brabant. Gilis de Knuijt Rotterdam 1630
Carel Hendrik van Naerssen 1728 Breda 1779 X Anthonia Maria Sonnemans (13-11-1753 Breda), dr v Mattheus Sonnemans en Geertrui van Helsdingen. Kind: Johanna Catharina X Pieter Johan Rethaan Macaré, Everhardine Francesca X Andreas Reigersman (Antoinette X Pieter van den Brandeler). schepen van Breda, rentmeester der domeinen van de prins van Oranje in stad en baronie van Breda 1761-1777. Ontvanger van Roosendaal en Nispen. Gilis de Knuijt Rotterdam 1630
Cornelia Paquy 1730 X Samuel Bollaerts (5-2-1752 Raamsdonk), zn v Cornelis Bollaerts en Maria Bol. Kind: Deliana Jacoba X Govert Ferdinant Sonnemans. NB: Pieternella Paquij X Ferdinand Wesselman (1751), wed. Deliana Jacoba Bollaerts, X Gillis Lankester. Gilis de Knuijt Rotterdam 1630
Anthonia Maria Sonnemaens (Sonnemans) 1736 Brielle 1815 X Karel Hendrik van Naerssen (13-11-1753 Breda), zn v Karel v Naerssen en Johanna Catharina van der Heyden. Akte van transport van Anthonia Maria Sonnemans, weduwe van C.H. van Neersen, aan prins Willem V van de hofstede Daringhuijsen met landerijen in Kruisland. Afschrift. 15 november 1780. Gilis de Knuijt Rotterdam 1630 MAERTIJN SONNEMANS 1535 WEERT
Maria Anna Francisca Beatrix Wolfs 1740 Dusseldorf X Mattheus Sonnemans (Sonnemaens) (13-5-1765 Grave ndg), zn v Govert Sonnemaens en Anna Sophia Grass. Gilis de Knuijt Rotterdam 1630
Govert Ferdinant Sonnemans 1760 Brielle? X Deliana Jacoba Bollaarts dr v Samuel Bollarts en Cornelia Paquy. Kind: Maria 1786, Wilhelmus Sophinus 1788, Mattheus 13-6-1790 Oosterhout ndg, Wilhelmina Cornelia, 1797-1876, X Willem Hendrik Kooij, Samuel 1794, Anna. soldaat? Gilis de Knuijt Rotterdam 1630 MAERTIJN SONNEMANS 1535 WEERT
Deliana Jacoba Bollaarts 1761 X Govert Ferdinant Sonnemans, nat. zn v Mattheus Sonnemaens en NN. Kind: Maria 1786, Wilhelmus Sophinus 1788, Mattheus 13-6-1790 Oosterhout ndg, Wilhelmina Cornelia, 1797-1876, X Willem Hendrik Kooij, Samuel 1794, Anna. 8-12-1752 Breda: Ferdinand Wesselman. Beroep commies v.h. convoy en licenten te Breda. Diversen kinderen van weduwnaar van Diliana Jacoba Bollaerts te huw.m. Pietronella Paquij Gilis de Knuijt Rotterdam 1630