Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.
11 feb 2022: Dringende video-oproep van canadese militair om NU voor de eigen bevolking te kiezen!  Amid so much hate, a clot-shot brings Russia & the West together. A Kremlin-backed pharma firm is registering AstraZeneca's clot-shot in Russia  Interview with Bob Moran, ex-politiek cartoonist van de Britse Telegraph over persoonlijke dilemma´s.  Steun aan boeren en kleine zelfstandigen om te overleven is zeker ook eigenbelang van burgers!  Farmers Defence Force
Thuis Zoeken naar personen Relatieclusters Stamlijnen Stamlijnrelaties Aktes, aantekeningen Vrij toegankelijke websites Over genealogie e.d. Database Logboek Aktuele discussies Over genealogie e.d.

Tijdlijn in tekst compleet

Tijdlijn in tekst compleet


Nakomelingen van Claes de oude Schilder, compleet met Gebeurtenissen (bron website genealogie-van-zon.nl versie 5-3-2024 door A C. P. J. van Zon).
In geval van meerdere huwelijken of gemeenschappelijke voorouders worden de data van die personen slechts eenmaals vermeld! Relevante Erfdelings-akten (indien aanwezig) moeten echter zelf toegevoegd worden!

Generatie 1: Claes de oude Schilder 1260-1348 X Aleyt NN 1260
Data persoonsnr 40792: Claes de oude Schilder, zn v en . Geb. ca 1260 Den Bosch. Overl. 2-9-1348.
Beroep_bijzonderheden: schepen van Den Bosch 1337-1338.
Relaties/bijzonderheden: X Aleyt NN, dr v en . Kind: Claes de oude, schepen van Den Bosch 1368, X Yda NN, Claes de jonge X ws. Lerya Gerits van Neynsel, Gerit , Mechtildis, Baerta.
BEZIT Voorts bezat hij een huis aan de Markt. Voor 1340 was hij cijnsplichtig uit goederen te Helvoirt, Tilburg en Oisterwijk -in het laatste dorp onder meer "de bonis int Stoct", dat deels te Moergestel lag- en in de cijnskring van Eersel.
BEZIT Bovendien was hij eigenaar van het goed te Dommelen, dat zijn schoondochter Leria in 1422 in erfpacht uitgaf.
BEZIT Blijkens het cijnsboek van het Bossche Geefhuis uit 1359 betaalde "mijn vrouwe van der Laec van Claes Scilders erve" 4 schellingen 3 penningen 1 oord uit onderpanden te Moergestel.
BEZIT Te Oerle bezat Claes een hoeve "ter Halver Milen" die vererfde op zijn kinderen en waaruit zijn kleindochter Truda Schilder, begijn, tegen 1400 een cijns trok.

Generatie 1: Aleyt NN 1260 X Claes de oude Schilder 1260-1348
Data persoonsnr 40793: Aleyt NN, dr v en . Geb. ca 1260 Den Bosch?
Relaties/bijzonderheden: X Claes de oude Schilder, zn v en . Kind: Claes de oude, Claes de jonge X ws. Lerya Gerits van Neynsel, Gerit, Mechtildis, Baerta.


Generatie 1-1: Claes (de jonge) Scilder 1290 X Lerya Gerits van Neynsel 1305
Data persoonsnr 40790: Claes (de jonge) Scilder, zn v Claes Schilder de oude en Aleyt NN. Geb. ca 1290 Den Bosch. Overl. vóór 1371.
Beroep_bijzonderheden: schepen van Den Bosch in 1368?
Relaties/bijzonderheden: X ws. Lerya Gerits van Neynsel, dr v Gerit van Neynsel en Truda NN. Kind: nat. zn. Claes de jonge, schoenmaker X NN, Willem X Kateline NN, Henrick X Heijlwich NN.
KINDEREN 1370: aan Hadewych van Neynsel een erfcijns van 30 schellingen 10 penningen uit een huis bij de Vismarkt en een van 50 schellingen op een huis in de Orthenstraat, geërfd van hun moeder en door deze van Katarina, vrouw van ridder Jan van Eyndoven.
KINDEREN nat. zn Claes. In 1424 is sprake van Heilwich wedu wilner Claes Scilders des scoenmakers. Claes woonde in de Kerkstraat, waar hij een huis in erfcijns had ontvangen van Dierck Yewaenss van den Grave, heilige-geestmeester van Den Bosch.
KINDEREN 5. Henrick Schilder, schepen van Den Bosch in 1383 deelde in 1397 met Christijn Roesmont een vak in de lakenhal, dat van wijlen Godscalck Roesmont was geweest.
KINDEREN "Heylwich wijf wilner Henric Scilders" legde in 1400 wegens achterstallige betalingen beslag op het stenen huis van wijlen ridder Henrick Dicbier aan de Markt naast de minderbroederspoort.
KINDEREN In 1424 is sprake van Heilwich wedu wilner Claes [Claes de jonge] Scilders des scoenmakers. Claes woonde in de Kerkstraat, waar hij een huis in erfcijns had ontvangen van Dierck Yewaenss van den Grave, heilige-geestmeester van Den Bosch.

Generatie 1-1: Lerya Gerits van Neynsel 1305 X Claes (de jonge) Scilder 1290
Data persoonsnr 40791: Lerya Gerits van Neynsel, dr v Gerit (de oude) van Neynsel en Truda NN. Geb. ca 1305 Den Bosch?
Relaties/bijzonderheden: X Claes (de jonge) Scilder, zn v Claes Schilder de oude en Aleyt NN. Kind: Willem X Kateline NN, Henrick X Heijlwich NN.


Generatie 1-1-1: Willem Claesz Scilder 1345-1406 X Kateline NN 1345-1396
Data persoonsnr 40788: Willem Claesz Scilder, zn v Claes (de jonge) Scilder en ws. Lerya Gerits van Neynsel. Geb. ca 1345 Den Bosch? Bezat een hoeve te Loon op Zand en was gegoed te Heesch, in de vrijdom van Den Bosch, in Maren en in Geffen.
Beroep_bijzonderheden: schepen van Den Bosch (1380-1396), rentmeester 1399.
Relaties/bijzonderheden: X Kateline NN. Kind: Leria X Henric Bac Godscalc Roesmonts. X Yken van der Scoteldonc (buitenechtelijk), dr v en . Kind: NN (Katharina X Aernt van Broechoven (1431)?).
ALGEMEEN De illustere Mariabroederschap, waarvan zijn broer Matthijs proost was, maakte in zijn woning kosten in 1359 en 1361, wellicht wegens vergaderingen of maaltijden. Willem is in 1406 overleden. Kateline Willem Scilders wijf stierf al in 1396.
BEZIT In de heerlijkheid Geffen bezat hij in 1387-1391 een huis dat van wijlen Jan Koc, ridder, was geweest.
BEZIT 1397: In datzelfde jaar belastte hij zijn huis voorbij de Visbrug en een ander huis op die plaats met een erfcijns van 4 ponden.
EXECUTEUR TESTAMENT 1397: samen met Goessen van den Steenwege en Willem Arnt Tielkens aangewezen als executeur van het testament van de Bossche poorter Jan van Neynsel.

Generatie 1-1-1: Kateline NN 1345-1396 X Willem Claesz Scilder 1345-1406
Data persoonsnr 40789: Kateline NN, dr v en . Geb. ca 1345 Den Bosch? Overl. 1396.
Relaties/bijzonderheden: X Willem Claesz Scilder, zn v Claes (de jonge) Scilder en ws. Lerya Gerits van Neynsel.


Generatie 1-1-1-1: Gerrit Willems Scilder 1375 X Aleyt Jansse van Bladel 1375
Data persoonsnr 10458: Gerrit Willems Scilder, zn v Willem Claesz Scilder en Kateline NN. Geb. ca 1375 Den Bosch? (1390). Overl. 1445. Zus: Leria Willem Schilders X Henric Bac Godscalc Roesmonts, zoon van de Bossche schepen Godscalck Roelofs Roesmont.
Relaties/bijzonderheden: X 1) Aleyt Jansse van Bladel, dr v en . X 2) Heylwich RoeIoffs van den Grave (<=1438), dr v Roeloff van den Grave en Luut Goossens Cnode. Kind: Luytgaert X Willem Dicbier (overl. 1455), Roeloff.

Generatie 1-1-1-1: Aleyt Jansse van Bladel 1375 X Gerrit Willems Scilder 1375
Data persoonsnr 34389: Aleyt Jansse van Bladel, dr v en . Geb. ca 1375. Overl. ca 1406. Vader was lakenkoper.
Relaties/bijzonderheden: X Gerrit Willems Scilder, zn v Willem Claesz Scilder en Kateline NN.


Generatie 1-1-1-1-1: Katharina Scilder 1405 X Aernt Willems van Broechoven 1405-1489
Data persoonsnr 10457: Katharina Scilder, dr v Gerit Scilder en Aleyt Jansse van Bladel. Geb. ca 1405 Den Bosch?
Relaties/bijzonderheden: X Aernt Willems van Broechoven (1431), zn v Willelmus en Beatrix van Scijnle. Kind: 1) Jonffr. Beatrijs X Gerbrand van Coulster 2) Jonffr. Luytgart 3) Jan X Maria van Nispen, Hij +1519 Beroep: Rentmeester v het land v Ravestein.

Generatie 1-1-1-1-1: Aernt Willems van Broechoven 1405-1489 X Katharina Scilder 1405
Data persoonsnr 1061: Aernt Willems van Broechoven, zn v Willelmus van Broechoven en Beatrix van Scijnle. Geb. in 1405 Den Bosch? Ovl. (hoogstens 84 jaar oud) voor 11 sep 1489. Leen van 24 bunder te Udenhout (dat clappend scoor) in 1440.
Beroep_bijzonderheden: Eigenaar vrij goed Broechoven
Relaties/bijzonderheden: X Katharina Scilder (1431), dr v Gerit Scilder en Aleyt Jansse van Bladel. Kind: Jonffr. Beatrijs X Gerbrand van Coulster, Jonffr. Luytgart, Jan X Maria van Nispen.
ALGEMEEN Eigenaar van het goed te Broechoven", bezat in 1440 in leen 24 bunder land, geheeten het "clappend scoor" te Udenhout. Hun goederen te Tilburg werden in 1506 door hun kinderen gedeeld
KINDEREN 1. Jan, rentmeester van het land van Ravensteijn, overl. 1519, X Johanna NN. Geen kinderen. 1 nat. zoon Aert, ook rentmeester van het land van Ravensteijn.
KINDEREN Jan kreeg in 1506 het huis te Broechoven en de landerijen en 24 bunder te Udenhout.
KINDEREN 2. Jouffr. Willem, overl. voor 1506.
KINDEREN 3. Jouffr. Beatrijs X Gerbrand van Coulster.


Generatie 1-1-1-1-1-1: Beatrijs Baeck (van Broechoven) 1450-1532 X Gerbrand van Coulster 1445
Data persoonsnr 12339: Beatrijs Baeck (van Broechoven), dr v Aernt Willems van Broeckhoven en Katharina Scilder. Geb. ca 1450. Overl. 1532. Gegoed te Tilburg in Broechoven, waar zij onder meer het huis Broechoven (> Broekhovenseweg) met 3 hoeven bezat.
Beroep_bijzonderheden: 3 hoeven en Huis te Broechoven
Relaties/bijzonderheden: X Gerbrand van Coulster (voor 1494), zn v Willem van Coulster en Adriana Abel.

Generatie 1-1-1-1-1-1: Gerbrand van Coulster 1445 X Beatrijs Baeck (van Broechoven) 1450-1532
Data persoonsnr 12340: Gerbrand van Coulster, zn v Willem van Coulster en Adriana Abel. Geb. ca 1445. Overl. vóór 1506. Jonkheer. Schepen van Dordrecht.
Beroep_bijzonderheden: schepen van Dordrecht
Relaties/bijzonderheden: X Beatrijs Baeck (van Broechoven) (voor 1494), dr v Aernt Willems van Broeckhoven en Katharina Scilder. Kind: Willem (7-4-1489), natuurlijke zoon, Agatha Catharina, geb. 1510 (X Johan van Merode), Adriana, Ysebrant, overl. 9-10-1528.
FAMILIE Leen Heer Oudelandsambacht in Zwijndrecht. LRK 118 c. Zd.-Holland fol. 15. 7-4-1473: Lijftocht van Beatrijs van Coulster, gehuwd met Jan Duyc Willemsz., op f 6,- rijns,
KINDEREN IJsbrant, Adriana, Beatris en Katharina. IJsbrant van Coulster, ridder en castelein van Loevestein, sneuvelde in 1520 voor Tiel.
LEEN 28. Een schroodambacht met zoutmaat, groot en klein, in Dordrecht (1518: belast met 22 pond voor Adriaan van der Mijle). 23-10-1534: Gerbrand van Coulster bij dode van Floris, zijn vader, LRK 125 c. Zuid-Holland, fol. 43.
LEEN 20-2-1495: Lijftocht van Beatrijs van Broekhoven, gehuwd met Gerbrand van Coulster, op 5 pond groten vlaams op 20 morgen in Moerkerken, LRK 121 c. Zuid-Holland, fol. 20v-21v.
LEEN 9-9-1491: Gerbrand van Coulster bij overdracht door Matthijs van Wielingen voor Adriana Abelsdr., weduwe, zijn moeder, LRK 120 c. Zuid-Holland, fol. 28v-29.
LEEN 23-10-1534: Gerbrand van Coulster bij dode van Floris, zijn vader, LRK 125 c. Zuid-Holland, fol. 43.
LEEN 18-9-1537: Abel van Coulster bij overdracht door Gerbrand, zijn broer, LRK 126 c. Zuid-Holland, fol. 8v-9.


Generatie 1-1-1-1-1-1-1: Willem van Coulster 1489
Data persoonsnr 23134: Willem van Coulster, zn v Gerbrand van Coulster en nat. zn Beatrijs van Broechoven. Geb. 7-4-1489.


Generatie 1-1-1-1-1-1-2: Adriana van Colster 1495-1551
Data persoonsnr 23025: Adriana van Colster, dr v Gerbrand van Coulster en Beatrijs Baeck (van Broechoven). Geb. ca 1495. Overl. 1551.


Generatie 1-1-1-1-1-1-3: Katharina (Agatha Catharina) van Coulster 1495 X Johan van Merode 1495
Data persoonsnr 15385: Katharina (Agatha Catharina) van Coulster, dr v Gerbrand van Coulster en Beatrijs van Broechoven. Geb. ca 1495.
Relaties/bijzonderheden: X Johan van Merode, zn v Willem van Merode en Catharina van Bauw Goetsenhoven.
KINDEREN Willem III van Merode (getrouwd te Lier in 1564 met Isabella Schets van Grobbendonk) en Ysbrand van Merode, die in 1561 van zijn tante Beatris van Coulster het huis Broekhoven met aanliggende drie hoeven kreeg. Hij trouwde met Maria van Cuylenburg,
KINDEREN Isbrant van Merode en zijn broeder Willem van hun tante Adriana van Colster bij haar overlijden in 1551, deze van haren broeder Ysbrant bij diens overlijden in 1528 en deze weder bij koop in 1522
KINDEREN , blijkens akte verleden voor schepenen van 's-Bosch, van Joost de Gruyter en de familie van Broekhoven leengoederen kregen.

Generatie 1-1-1-1-1-1-3: Johan van Merode 1495 X Katharina (Agatha Catharina) van Coulster 1495
Data persoonsnr 15386: Johan van Merode, zn v Willem van Merode en Catharina van Bauw Goetsenhoven. Geb. ca 1495. Een oud Belgisch, Duits en Nederlands adellijk geslacht, oorspronkelijk afkomstig uit het Rijnland. heer van Duffel en Muggenborgh.
Beroep_bijzonderheden: heer van Duffel en Muggenborgh
Relaties/bijzonderheden: X Katharina (Agatha Catharina) van Coulster, dr v Gerbrand van Coulster en Beatrijs van Broechoven.


Generatie 1-1-1-1-1-1-3-1: Willem III van Merode 1522-1597 X Petronella (Peterken) Jan Gijsbrecht Dierck van Oerle 1524
Data persoonsnr 15387: Willem III van Merode, zn v Johan van Merode en Katharina van Coulster. Geb. ca 1522 Steenwijkerwold. Overl. 8-2-1597 Duffel, Antwerpen.
Beroep_bijzonderheden: heer van Muggenberg, voogd van Duffel. In april 1566 te Brussel en juli 1566 te Duffel neemt Willem deel aan samenkomsten van het Eedverbond der Edelen
Relaties/bijzonderheden: X 1) Petronella (Peterken) Jan Gijsbrecht Dierck van Oerle, dr v Jan Ghijsbrechtsz Dierck Berijs van Oerle en Emerentiana van den Dijck. X 2) Anna Isabella Schets van Grobbendonk (10-4-1564 Lier), dr v Erasme Schetz en Ida van Rechterghem.
ALGEMEEN In 1577 vinden we Willem van Merode terug in het gezelschap van Richard VI van Merode, heer van Oirschot om de bijdrage te eisen van de bevolking van Den Bosch tot de soldijheffingen voor de Staatse garnizoenen
ALGEMEEN In 1581 wordt Tilburg belegerd door de Spaanse troepen. De waterburcht Broekhoven wordt (door de Staatsen) ter verdediging platgebrand.
ALGEMEEN Niet lang daarna gebeurt hetzelfde met de beide Nete-oevers in Duffel, waar de koningsgezinden aanstalten maken om Antwerpen te omsingelen.
ALGEMEEN In 1593 duikt Petronella van Oerle op te Geertruidenberg, vlak na de verovering van deze stad door de Staatsen.

Generatie 1-1-1-1-1-1-3-1: Petronella (Peterken) Jan Gijsbrecht Dierck van Oerle 1524 X Willem III van Merode 1522-1597
Data persoonsnr 37645: Petronella (Peterken) Jan Gijsbrecht Dierck van Oerle, dr v Jan Ghijsbrechtsz Dierck Berijs van Oerle en Emerentiana van den Dijck. Geb. ca 1524. Overl. 1595. Broer/zus: Bertholda, Dierck, Jacob Jan Ghijsbrecht Berijs van Oerle.
Beroep_bijzonderheden: In de periode 1561 - 1563 stellen we de verdwijning, verbanning of vlucht van Petronella van Oerle vast (Louis Pierre Léon Pirenne ('s - HERTOGENBOSCH TUSSEN ATRECHT EN UTRECHT)).
Relaties/bijzonderheden: X Willem III van Merode, zn v Johan van Merode en Katharina van Coulster. Kind: Arnoldus, Jan Philips, Hendrik van Meroyen, Esther van Meroyen en Maximiliaen.
ALGEMEEN In 1593 duikt Petronella van Oerle op te Geertruidenberg, vlak na de verovering van deze stad door de Staatsen.


Generatie 1-1-1-1-1-1-3-1: Willem III van Merode 1522-1597 X Anna Isabella Schets van Grobbendonk 1540-1580
Generatie 1-1-1-1-1-1-3-1: Anna Isabella Schets van Grobbendonk 1540-1580 X Willem III van Merode 1522-1597
Data persoonsnr 15388: Anna Isabella Schets van Grobbendonk, dr v Erasme Schetz en Ida van Rechterghem. Geb. ca 1540. Overl. 1580.
Relaties/bijzonderheden: X 1) Jean Sebastiaansz Vleminck (1561), zn v en . X 2) Willem III van Merode (10-4-1564 Lier), zn v Johan van Merode en Katharina van Coulster.


Generatie 8-1: Wlllem van Merode 1555-1599 X Josyn (Josina) van Borculo-van Schonauwen 1560
Data persoonsnr 21886: Wlllem van Merode, zn v Isebrant I van Merode en NN. Geb. ca 1555. Overl. 5-9-1599 Sint-Annaland.
Beroep_bijzonderheden: baljuw en rentmeester van Sint-Annaland op Tholen.
Relaties/bijzonderheden: X Josyn (Josina) van Borculo-van Schonauwen (6-8-1586 Zegwaart), dr v Berend van Borculo en Hadewich van Schonauwen. Kind: Hadewich X Anselm Fabri, Joost, Isebrand X 2 Maria Petri van de Water, Willem.

Generatie 8-1: Josyn (Josina) van Borculo-van Schonauwen 1560 X Wlllem van Merode 1555-1599
Data persoonsnr 21887: Josyn (Josina) van Borculo-van Schonauwen, dr v Berend van Borculo en Hadewich van Schonauwen. Geb. ca 1560 Utrecht.
Relaties/bijzonderheden: X Wlllem van Merode, zn v Isebrant I van Merode en NN.


Generatie 8-1-1: Hadewyn (Hadewigis) van Merode 1585 X Anselm Lambrechts Fabri 1585
Data persoonsnr 21885: Hadewyn (Hadewigis) van Merode, dr v heer Wlllem van Merode en Josina van Borculo-van Schonauwen. Geb. 1587 Sint-Annaland.
Relaties/bijzonderheden: X Anselm Lambrechts Fabri (3-5-1613 Duffel Belgie), zn v Lambrecht Janss en Barbel Anschem van den Venne. Kind: Barbara X Arnoult Adriaans Slaets, X Cornelis Claesen de Gruijter, Jan X Maria Hendriks van den Kieboom.

Generatie 8-1-1: Anselm Lambrechts Fabri 1585 X Hadewyn (Hadewigis) van Merode 1585
Data persoonsnr 21884: Anselm Lambrechts Fabri, zn v Lambrecht Janss Fabri en Barbel Anschem Aerts van den Venne. Ged. ca 1585 Hilvarenbeek ? Schout van Hilvarenbeek.
Beroep_bijzonderheden: schout van Hilvarenbeek
Relaties/bijzonderheden: X Hadewyn (Hadewigis) van Merode (3-5-1613 Duffel Belgie), dr v heer Wlllem van Merode en Josina van Borculo-van Schonauwen. Kind: Barbara X Arnoult Adriaans Slaets, X Cornelis Claesen de Gruijter, Jan X Maria Hendriks van den Kieboom.


Generatie 8-1-1-1: Barbara Anselms Fabri 1600 X Arnoult Adriaans Slaets 1595-1657
Data persoonsnr 38282: Barbara Anselms Fabri, dr v Anselmus Lambertusz Fabri en Hadewich van Merode. Geb. ca 1600. Zus: Catharina X Peter Claes Wustenborchs. Genoemd 1661: Joos van Merode, kanunnik te Hilvarenbeek, Jan Fabri, Cornelis Adriaenssen Slaets, Gijsbert Slaets.
Beroep_bijzonderheden: grootouders Willem van Merode en Josina van Borculo van Schonauwen
Relaties/bijzonderheden: X 1) Arnoult Adriaans Slaets, zn v Adriaan Slaets en Anna Corneliscr de With. X 2) Cornelis Claesen De Gruijter, zn v en .

Generatie 8-1-1-1: Arnoult Adriaans Slaets 1595-1657 X Barbara Anselms Fabri 1600
Data persoonsnr 38281: Arnoult Adriaans Slaets, zn v Adriaan Slaets en Anna Corneliscr de With. Geb. ca 1595 Waalwijk Overl. 1657 Duffel, Antwerpen, 62 jaar. Broers/zussen: Anna, Gijsbert, Cornelis, Jan.
Beroep_bijzonderheden: schout te Duffel. NB: huis en land van Barbara Fabri weduwe van Arnoult Slaets en Jan Fabri t.b.v. Gijsbert Slaets (Aktedatum: 23-02-1661).
Relaties/bijzonderheden: X Barbara Anselms Fabri, dr v Anselm Fabri en Hadewich van Merode. Kind: Maria Francisca X Peter de Moor (5-11- 1661 Duffel).
ALGEMEEN Akte 99v-100r: Scheiding: 27-02-1659, erfgoederen, tussen Jan Cornelissen zoon van Cornelis Aerts en Anthonij van Giessen (genoemd: Jan Cornelissen Slaets woonplaats Baardwijk)
FAMILIE RA Baardwijk, 1652-1667. Akte 122v-123r-123v Testament: 25-09-1660, van Gijsbert Adriaenssen Slaets en Lijsken Mathijss Vervoren zijn echtgenote. Ook genoemd: Mathijs Slaets, Anneken Adriaensen Slaets, Adriaen Cornelis Slaets. EN: 1659: deling land door Theodore Smits en Anthonij Slaets
TRANSPORT RA Baardwijk, 1652-1667. huis en land van Barbara Fabri weduwe van Arnoult Slaets en Jan Fabri t.b.v. Gijsbert Slaets Aktedatum: 23-02-1661 Toegangsnummer: 1001 Dorpsbestuur, Baardwijk, 1650-1813


Generatie 8-1-1-2: Catharina Fabri 1617-1689 X Peter Niclaes (Claes) Wuestenborchs 1618
Data persoonsnr 21883: Catharina Fabri, dr v Anselm Fabri en Hadewyn van Merode. Ged. 5-3-1617 Hilvarenbeek, overl. 17-9-1689 Hilvarenbeek.
Relaties/bijzonderheden: X Peter Niclaes (Claes) Wuestenborchs, zn v Niclaes Huijbrecht Wuestenborchs en Margareta Petrus (Griettgjen) Schellekens.

Generatie 8-1-1-2: Peter Niclaes (Claes) Wuestenborchs 1618 X Catharina Fabri 1617-1689
Data persoonsnr 21882: Peter Niclaes (Claes) Wuestenborchs, zn v Niclaes Huijbrecht Wuestenborchs en Margareta Petrus (Griettgjen) Schellekens. Geb. 1618/19, overl. 1661/69, schepen van Hilvarenbeek, rentmeester van het heiligsacramentsgilde aldaar, tr.
Beroep_bijzonderheden: schepen van Hilvarenbeek. Checken: Stamboom van de Brabantse familie Woestenborch (1400--1800) De Brabantse Leeuw, XXVII (1978)
Relaties/bijzonderheden: X Catharina Fabri, dr v Anselm Fabri, schout van Hilvarenbeek en Hadewyn van Merode. ged. Hilvarenbeek 5-3-1617, overl. aldaar 17-9-1689,


Generatie 8-1-1-3: Jan Anselmus Fabri 1630 X Maria Hendriks van den Kieboom 1630
Data persoonsnr 23459: Jan Anselmus Fabri, zn v Anselm Fabri en Hadewyn (Hadewigis) van Merode. Geb. ca 1630, overl. voor 1680 Hilvarenbeek.
Relaties/bijzonderheden: X Maria Hendriks van den Kieboom (19-1-1655 Hilvarenbeek), dr v Hendrik Hendrik Anthonis van den Kieboom en Cornelia NN.
ALGEMEEN John van Erve EEN BESMETTELIJKE ZIEKTE Advocaat Jan van Dooren heeft een poos ingewoond bij Anthonie van de Kieboom in Hilvarenbeek (1) . Het zal omstreeks het jaar 1672 zijn geweest, dat hij besmet was met morbo gallico (2).
ALGEMEEN John van Erve EEN BESMETTELIJKE ZIEKTE Na enige tijd verhuisde Van Dooren naar de woning van Joannes Anselmus Fabri en Maria Henricus van de Kieboom. Ook toen was hij nog met deze ziekte besmet en is ook nog lange tijd daarvan besmet gebleven.

Generatie 8-1-1-3: Maria Hendriks van den Kieboom 1630 X Jan Anselmus Fabri 1630
Data persoonsnr 23460: Maria Hendriks van den Kieboom, dr v Hendrik Hendrik Anthonis van den Kieboom en Cornelia NN. Geb. 8-12-1630 Hilvarenbeek.
Relaties/bijzonderheden: X Jan Anselmus Fabri (19-1-1655 Hilvarenbeek), zn v Anselm Fabri en Hadewyn (Hadewigis) van Merode.


Generatie 8-1-1-3-1: Catharina Jans Fabri 1665 X Jan Hendriks Sweens 1663
Data persoonsnr 23457: Catharina Jans Fabri, dr v Jan Anselmus Fabri en Maria Hendriks van den Kieboom. Geb. 16-5-1665 Hilvarenbeek.
Relaties/bijzonderheden: X Joannes Henricus Sweens (12--6-1685 Hilvarenbeek), zn v Henricus Andreasz Sweens en Joanna Adrianus Joannes Stoop.

Generatie 8-1-1-3-1: Jan Hendriks Sweens 1663 X Catharina Jans Fabri 1665
Data persoonsnr 23458: Jan Hendriks Sweens, zn v Hendrik Andreasz Sweens en Joanna Adrianus Joannes Stoop. Geb. ca 1663 Hilvarenbeek?
Relaties/bijzonderheden: X Catharina Jans Fabri (12--6-1685 Hilvarenbeek), dr v Jan Anselmus Fabri en Maria Hendriks van den Kieboom.


Generatie 8-1-1-3-1-1: Clasina Hendriks Sweens 1688-1749 X Willem van Herck 1695
Data persoonsnr 56211: Clasina Hendriks Sweens, dr v Jan Hendrik Sweens en Catharina Jans Fabri. Ged. 22-1-1688 Hilvarenbeek. Begr. 31-12-1749 Hilvarenbeek.
Relaties/bijzonderheden: X Willem van Herck (13-12-1718 Diessen), zn v en . Kind: Nicolaas X Joanna Lamberts Moonen.

Generatie 8-1-1-3-1-1: Willem van Herck 1695 X Clasina Hendriks Sweens 1688-1749
Data persoonsnr 56210: Willem van Herck, zn v en . Geb. ca 1695 Diessen?
Relaties/bijzonderheden: X Clasina Hendriks Sweens (13-12-1718 Diessen), dr v Hendrik Sweens en Catharina Jans Fabri. Kind: Nicolaas X Joanna Lamberts Moonen.
ALGEMEEN Notarieel archief Diessen, Bron: boek, Deel: 3, Periode: 1676-1693, Diessen, archief 768, inventaris­num­mer 3, 19 oktober 1678, Franchois Sibbe, Minuutakten, 1683-1688, folio 116 Notariële akte op 19 oktober 1678 te Diessen: Geregistreerde: Elisabet weduwe van Seger van Herck van Sibben. Opmerking: Akkoord. Incomplete akte.
ALGEMEEN Notarieel archief Diessen, Bron: boek, Deel: 3, Periode: 1676-1693, Diessen, archief 768, inventaris­num­mer 3, 29 juli 1686, Franchois Sibbe, Minuutakten, 1683-1688, folio 221 Notariële akte op 29 juli 1686 te Diessen: Geregistreerde: Gertruijt 2e echtgenote van Anthonius van Herck Wouters Opmerking: testament.
ALGEMEEN Notarieel archief Diessen, Bron: boek, Deel: 7, Periode: 1698-1699, Diessen, archief 768, inventaris­num­mer 7, 18 mei 1699, Franchois Sibbe, Minuutakten, 1698-1699, folio 22 Notariële akte op 18 mei 1699 te Diessen: Geregistreerde: Willem Herck van. Opmerking: Molenaar Reusel. Malen van graan Reusel/Lage Mierde.
HUWELIJK boek, Deel: 15, Per..., Hilvarenbeek, archief 454, inventaris­num­mer 15, 13 december 1718, Inv.nr. 15 - Hilvarenbeek, Diessen, Riel en Westelbeers - trouwboek 1677-1739 (schepenbank), folio 234 Trouwen op 13 december 1718 te Diessen: Bruidegom Willem van Herck. Bruid Clasina Sweens. Plaats trouw wet: Diessen 13-12-1718 Plaats ondertrouw wet: Diessen 26-11-1718.


Generatie 8-1-1-3-1-1-1: Nicolaus Willems van Erck (Herck) 1716 X Joanna Lamberts Moonen 1724
Data persoonsnr 56208: Nicolaus Willems van Erck (Herck), zn v Willem van Herck en Clasina Norberta Jans Sweens. Ged. 10-9-1716 Hilvarenbeek.
Relaties/bijzonderheden: X Joanna Lamberts Moonen (29-11-1744 Hilvarenbeek), dr v Lambert Peters en Adriana Steven Aerden van Dun. Kind: Stefan X Pieternella Dirk Pellen, X Catharina Anthonij Hermans.
DOPELING microfiche, Deel: 8, Periode..., Diessen, archief 277, inventaris­num­mer 8, 10 september 1716, Inv.nr. 08* - Diessen - doopboek 1714-1762, trouwboek 1714-1821 en dood/begraafboek 1714-1777 (ro... Doop op 10 september 1716 te Diessen: Vader Guilielmus van Herck. Moeder Nicolasina Sweens. Kind Nicolaas Tolentius van Herck
HUWELIJK boek, Deel: 16, Per..., Hilvarenbeek, archief 454, inventaris­num­mer 16, 29 november 1744, Inv.nr. 16 - Hilvarenbeek, Diessen, Riel en Westelbeers - trouwboek 1740-1787 (schepenbank), folio 29v Trouwen op 29 november 1744 te Hilvarenbeek: Bruidegom Niclaas van Erck. Bruid Johanna Moonen. Plaats trouw wet: Hilvarenbeek 29-11-1744 Plaats ondertrouw wet: Hilvarenbeek 14-11-1744.

Generatie 8-1-1-3-1-1-1: Joanna Lamberts Moonen 1724 X Nicolaus Willems van Erck (Herck) 1716
Data persoonsnr 56209: Joanna Lamberts Moonen, dr v Lambert Peters Moonen en Adriana Steven Aerden van Dun. Ged. 13-6-1724 Hilvarenbeek.
Relaties/bijzonderheden: X Nicolaus Willems van Erck (Herck) (29-11-1744 Hilvarenbeek), zn v Willem van Herck en Clasina Norberta Jans Sweens. Kind: Stefan X Pieternella Dirk Pellen, X Catharina Anthonij Hermans.
DOPELING boek, Deel: 4, Peri..., Hilvarenbeek, archief 454, inventaris­num­mer 4, 13 juni 1724, Inv.nr. 04 - Hilvarenbeek - doopboek 1704-1772 en trouwboek 1710-1736 (rooms-katholieke parochie), folio 37v Doop op 13 juni 1724 te Hilvarenbeek: Vader Lambertus Moonen. Moeder Adriana van Dun. Kind (vrouwelijk) Joanna Moonen.


Generatie 8-1-1-3-1-1-1-1: Stefan Nicolausz van Erck 1750 X Catharina Anthonij Hermans 1748-1820
Data persoonsnr 56206: Stefan Nicolausz van Erck, zn v Nicolaus van Erck en Joanna Lamberti Moonen. Ged. 27 november 1750 Hilvarenbeek.
Relaties/bijzonderheden: X 1) Pieternella Dirk Pellen (3-12-1775 Hilvarenbeek), dr v en . X 2) Catharina Anthonij Hermans (12-8-1787 Diessen), dr v en . Kind: Petronella X Jan Arnolds van Zon.
DOPELING boek, Deel: 4, Peri..., Hilvarenbeek, archief 454, inventaris­num­mer 4, 27 november 1750, Inv.nr. 04 - Hilvarenbeek - doopboek 1704-1772 en trouwboek 1710-1736 (rooms-katholieke parochie), folio 94r Doop op 27 november 1750 te Hilvarenbeek: Vader Nicolaus van Erck. Moeder Joanna Lamberti Moonen. Kind (mannelijk) Stephanus van Erck.
HUWELIJK boek, Deel: 16, Per..., Hilvarenbeek, archief 454, inventaris­num­mer 16, 3 december 1775, Inv.nr. 16 - Hilvarenbeek, Diessen, Riel en Westelbeers - trouwboek 1740-1787 (schepenbank), folio 215 Trouwen op 3 december 1775 te Hilvarenbeek: Bruidegom Stephanus van Erk. Bruid Pieternella Dirk Pellen. Plaats trouw wet: Hilvarenbeek 03-12-1775 Plaats ondertrouw wet: Hilvarenbeek 17-11-1775.
HUWELIJK boek, Deel: 16, Per..., Hilvarenbeek, archief 454, inventaris­num­mer 16, 12 augustus 1787, Inv.nr. 16 - Hilvarenbeek, Diessen, Riel en Westelbeers - trouwboek 1740-1787 (schepenbank), folio 215 Trouwen op 12 augustus 1787 te Diessen: Bruidegom Stephanus van Erk. Bruid Catharina Anthonij Hermans. Eerdere vrouw Petronella Pellen. Trouw wet: Diessen 12-08-1787 Plaats ondertrouw wet: Hilvarenbeek 28-07-1787.

Generatie 8-1-1-3-1-1-1-1: Catharina Anthonij Hermans 1748-1820 X Stefan Nicolausz van Erck 1750
Data persoonsnr 56207: Catharina Anthonij Hermans, dr v en . Geb. 8-10-1748 Enschot. Overl. 29 juli 1820 te Hilvarenbeek.
Relaties/bijzonderheden: X Stefan Nicolausz van Erck (12-8-1787 Diessen), zn v Nicolaus van Erck en Joanna Lamberti Moonen. Kind: Petronella X Jan Arnolds van Zon.
ALGEMEEN Regionaal Archief Tilburg te Tilburg, Bevolkings­register Bevolkingsregister Hilvarenbeek, Bron: boek, Deel: 3126, Periode: 1810, Hilvarenbeek, archief 0909, inventaris­num­mer 3126, Inv. nr. 3126 1810, folio 466 Registratie op 8 oktober 1748 te Berkel-Enschot: Geregistreerde: Catherine Hermans, geboren op 8 oktober 1748 te Berkel-Enschot.
OVERLIJDEN Regionaal Archief Tilburg te Tilburg, BS Overlijden Bron: boek, Deel: 21, Periode: 1820, Hilvarenbeek, archief 908, inventaris­num­mer 21, 29 juli 1820, Overlijdensregister 1820, folio 8v Overlijden op 29 juli 1820 te Hilvarenbeek. Vader Anthonij Hermans. Overledene (vrouwelijk) Catharina Hermans, geboren te Enschot, 75 jaar oud. Relatie Stefanus van Erk.


Generatie 8-1-1-3-1-1-1-1-1: Petronella Stevens van Erck 1789 X Jan Arnolds van Zon 1794
Data persoonsnr 47167: Petronella Stevens van Erck, dr v Stefan Nicolausz van Erck en Catharina Anthonij Hermans. Ged. 14 november 1789 Hilvarenbeek.
Relaties/bijzonderheden: X Jan Arnolds van Zon (13-1-1814 Hilvarenbeek), zn v Arnold Daniels van Zon (Son) en Geertruida Adriaens Vugts.
DOPELING boek, Deel: 5, Peri..., Hilvarenbeek, archief 454, inventaris­num­mer 5, 14 november 1789, Inv.nr. 05 - Hilvarenbeek - doopboek 1773-1797 (rooms-katholieke parochie), folio 68v Doop op 14 november 1789 te Hilvarenbeek: Vader Stephanus van Erck. Moeder Catharina Hermans. Kind (vrouwelijk) Petronella van Erck.

Generatie 8-1-1-3-1-1-1-1-1: Jan Arnolds van Zon 1794 X Petronella Stevens van Erck 1789
Data persoonsnr 47166: Jan Arnolds van Zon, zn v Arnold Daniels van Zon (Son) en Geertruida Adriaens Vugts . Geb. ca 1794 Udenhout.
Relaties/bijzonderheden: X Petronella Stevens van Erck (13-1-1814 Hilvarenbeek), dr v Stefan Nicolausz van Erck en Catharina Anthonij Hermans.
HUWELIJK Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, BS Huwelijk Bron: boek, Deel: 4350, Periode: 1814, Hilvarenbeek, archieftoegang 50, inventaris­num­mer 4350, 13 januari 1814, Huwelijksregister Hilvarenbeek 1814, aktenummer 1 Huwelijk op 13 januari 1814 te Hilvarenbeek: Vader van de bruidegom Daniel van Zon. Moeder van de bruidegom Gertrude Adrien Vugts. Bruidegom Jean van Zon, geboren te Udenhout, 20 jaar oud.
HUWELIJK Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, BS Huwelijk Bron: boek, Deel: 4350, Periode: 1814, Hilvarenbeek, archieftoegang 50, inventaris­num­mer 4350, 13 januari 1814, Huwelijksregister Hilvarenbeek 1814, aktenummer 1 Bruid Petronella van Erk, geboren te Hilvarenbeek, 24 jaar oud. Vader van de bruid Etienne van Erk. Moeder van de bruid Catherine Hermans.


Generatie 8-1-1-3-1-1-1-1-1-1: Johanna Clasina Jans van Son 1816-1874 X Hendrik Hendriks Merks 1812-1858
Data persoonsnr 29061: Johanna Clasina Jans van Son, dr v Jan Daniels van Zon en Petronella van Erck. Geb. 28-5-1816. Overl. 5-9-1874 Den Bosch.
Relaties/bijzonderheden: X Hendrik Hendriks Merks (7-6-1838 Hilvarenbeek), zn v Hendrik Merkx en Johanna Beenakkers.
DOPELING Regionaal Archief Tilburg te Tilburg, BS Geboorte Bron: boek, Deel: 2, Periode: 1816, Hilvarenbeek, archief 908, inventaris­num­mer 2, 28 mei 1816, Geboorteregister 1816, folio 8v Geboorte in [28-5-] 1816 te Hilvarenbeek: Vader Johannes van Zon. Moeder Petronella van Erk. Kind (vrouwelijk) Johanna Clasina van Zon, geboren in 1816 te Hilvarenbeek. [vader klompmaker, geb. 28 mei 1816.]
OVERLIJDEN Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, BS Overlijden Deel: 4257, Periode: 1874, 's-Hertogenbosch, archieftoegang 50, inventaris­num­mer 4257, 7 september 1874, Overlijdensregister 's-Hertogenbosch 1874, aktenummer 441 Overlijden op 5 september 1874 te 's-Hertogenbosch: Vader N.N. Moeder N.N. Overledene Johanna Clasina van Son. Relatie: Henricus Merkx.

Generatie 8-1-1-3-1-1-1-1-1-1: Hendrik Hendriks Merks 1812-1858 X Johanna Clasina Jans van Son 1816-1874
Data persoonsnr 29060: Hendrik Hendriks Merks, zn v Hendrik Merkx en Johanna Beenakkers. Geb. 22 oktober 1812 Gilze en Rijen. Overl. 25 juni 1858 Rosmalen. Wonend te Vught (1841).
Beroep_bijzonderheden: zus Antonia X Cornelis Hendriks de Kort (20-11-1852 Goirle)
Relaties/bijzonderheden: X Johanna Clasina Jans van Son (7-6-1838 Hilvarenbeek), dr v Jan Daniels van Zon en Petronella van Erck. Kind: Johanna Maria X Johannes Franciscus Hoes, zn Nicolaas Hoes en Huberdina Judoca Princen.
ALGEMEEN Regionaal Archief Tilburg te Tilburg, BS Geboorte Bron: boek, Periode: 1812, Gilze en Rijen, 22 oktober 1812, Geboorteregister 1812, aktenummer 47 Geboorte op 22 oktober 1812 te Gilze en Rijen: Vader Henri Merkx. Moeder Jeanne Beenakkers. Kind (mannelijk) Herni Merkx, geboren op 22 oktober 1812 te Gilze en Rijen.
HUWELIJK Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, BS Huwelijk Bron: boek, Deel: 4351, Periode: 1838, Hilvarenbeek, archieftoegang 50, inventaris­num­mer 4351, 7 juni 1838, Huwelijksregister Hilvarenbeek 1838, aktenummer 8 Huwelijk op 7 juni 1838 te Hilvarenbeek: Vader van de bruidegom Hendrik Merkx. Moeder van de bruidegom Johanna Beenakkers. Bruidegom Hendrik Merkx, geboren te Hilvarenbeek.
HUWELIJK Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, BS Huwelijk Bron: boek, Deel: 4351, Periode: 1838, Hilvarenbeek, archieftoegang 50, inventaris­num­mer 4351, 7 juni 1838, Huwelijksregister Hilvarenbeek 1838, aktenummer 8 Bruid Johanna Clasina van Zon. Vader van de bruid Jan van Zon. Moeder van de bruid Petronella van Erck.
KINDEREN Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, BS Overlijden Bron: boek, Deel: 8620, Periode: 1841, Vught, archieftoegang 50, inventaris­num­mer 8620, 1841, Overlijdensregister Vught 1841, aktenummer 43 Overlijden op 3 september 1841 te Vught: Vader Hendrikus Merks. Moeder Johanna Clasina van Zon. Overledene (mannelijk) Cornelis Augustinus Merks.
OVERLIJDEN Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, BS Overlijden Bron: boek, Deel: 6789, Periode: 1858, Rosmalen, archieftoegang 50, inventaris­num­mer 6789, Overlijdensregister 1858, aktenummer 40 Overlijden op 25 juni 1858 te Rosmalen: Vader Hendrik Merkx. Moeder Johanna Beenakkers. Overledene (mannelijk) Hedrikus Merkx. Relatie Johanna Clasina van Son.


Generatie 8-1-1-3-1-1-1-1-1-1-1: Johanna Maria Merks 1843 X Johannes Franciscus Hoes 1845
Data persoonsnr 29062: Johanna Maria Merks, dr v Henricus Merks en Johanna Maria van Son. Geb. ca 1843 's-Hertogenbosch. Na hun huwelijk vertrok dit echtpaar naar Ginneken.
Relaties/bijzonderheden: X Johannes Franciscus Hoes (10-11-1887), zn v Nicolaas Hoes en Huberdina Judoca Princen.

Generatie 8-1-1-3-1-1-1-1-1-1-1: Johannes Franciscus Hoes 1845 X Johanna Maria Merks 1843
Data persoonsnr 29063: Johannes Franciscus Hoes, zn v Nicolaas Hoes en Huberdina Judoca Princen. Geb. 21-6-1845 Oijen. Timmerman.
Beroep_bijzonderheden: timmerman
Relaties/bijzonderheden: X Johanna Maria Merks (10-11-1887), dr v Henricus Merks en Johanna Maria van Son.


Generatie 10-1: Joannes Isebrant van Merode 1624 X Anna Cornelissen Somers (Someren) 1630
Data persoonsnr 43346: Joannes Isebrant van Merode, zn v Isebrandus Willems van Merode en Petronilla Janssens. Ged. 25 juni 1624 Roosendaal get: Judocus van Merode en Digna Jochems.
Beroep_bijzonderheden: stiefmoeder Maria van de Water.
Relaties/bijzonderheden: X Anna Cornelissen Somers (Someren) (15-12-1652 Roosendaal), dr v en . Kind: Cornelius 1651, X Joanna Michielsen van Breda, Petrus 1655, X Catelijne Loos, Maria 1666, X Joannes Tappers.
DOPELING Roosendaal, archief 242, inventaris­num­mer 098 (in studiezaal DTB-4), 25 juni 1624, Roosendaal Doopregister Parochie St. Jan de Doper 1607-1646 Doop op 25 juni 1624 te Roosendaal: Vader Isebrandus Willems van Merode. Moeder Petronilla Janssens. Dopeling Joannes van Merode. Getuigen: Judocus van Merode en Digna Jochems.
HUWELIJK Roosendaal, archief 1, inventaris­num­mer 525 (in studiezaal DTB-24), 15 december 1652, Roosendaal Trouwregister Schepenbank 1648-1702 Trouwen op 15 december 1652 te Roosendaal: Bruidegom Jan Isebrants van Merode. Bruid Anneken Cornelis van Someren. Opmerking 14-04-1651. j.m., wonende te Roosendaal. j.d., geboren te Oosterhout, wonende te Roosendaal.
KINDEREN Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Dopen Gemeentearchief Roosendaal, Bron: boek, Deel: 5, Periode: 1646-1682, Roosendaal, archieftoegang 8100, inventaris­num­mer 5, 19 oktober 1666, Rooms-Katholiek doopboek 1646-1652, 1664-1682 Doop op 19 oktober 1666 te Roosendaal: Vader Joannes Isebrant van Merode. Moeder Anna Somers. Kind Maria van Merode. Getuigen: Ignatius Lijsens en Maria Heestermans in haar plaats Cornelia van Immersel.
KINDEREN Roosendaal, archief 242, inventaris­num­mer 115 (in studiezaal DTB-5 (sj02)), 8 mei 1695, Roosendaal Trouwregister Parochie St. Jan de Doper 1640-1765 Trouwen op 8 mei 1695 te Roosendaal: Bruidegom Joannes Tappers. Bruid Maria van Merode.
KINDEREN Roosendaal, archief 242, inventaris­num­mer 099 (in studiezaal DTB-5), 29 december 1651, Roosendaal Doopregister Parochie St. Jan de Doper 1646-1682 Doop op 29 december 1651 te Roosendaal: Vader Joannes Iesebrandi van Merode. Moeder Anna Cornelissen. Dopeling Cornelius van Merode. Getuigen: Petrus Cornelissen en Maria van de Water.
KINDEREN Roosendaal, archief 242, inventaris­num­mer 100 (DTB6), 19 januari 1664, Roosendaal Parochie St. Jan de Doper doopregister, 1653-1664 Doop op 19 januari 1664 te Roosendaal: Vader Joannes Isenbrants. Moeder Anna Cornelii van Someren. Dopeling Hermannus Isenbrants. Getuigen: Franciscus Verthogen en Heijlken Wilm de Rooij.
KINDEREN Roosendaal, archief 242, inventaris­num­mer 100 (DTB6), 27 november 1655, Roosendaal Parochie St. Jan de Doper doopregister, 1653-1664 Doop op 27 november 1655 te Roosendaal: Vader Joannes Isebrants. Moeder Anna van Summere. Dopeling Petrus Isebrants. Getuigen: Jopascha Dufflensis en Joanna Senten.
KINDEREN Roosendaal, archief 248, inventaris­num­mer 46 (in studiezaal DTB-17), 1 mei 1678, Roosendaal Trouwregister Nederd. Geref. Gemeente 1613-1699 Trouwen op 1 mei 1678 te Roosendaal: Bruidegom Peter Janssen van Merode. Bruid Catelijne Loos.
KINDEREN Roosendaal, archief 242, inventaris­num­mer 099 (in studiezaal DTB-5), 29 december 1651, Roosendaal Doopregister Parochie St. Jan de Doper 1646-1682 Doop op 29 december 1651 te Roosendaal: Vader Joannes Iesebrandi van Merode. Moeder Anna Cornelissen. Dopeling Cornelius van Merode. Getuigen: Petrus Cornelissen en Maria van de Water.
KINDEREN Roosendaal, archief 248, inventaris­num­mer 46 (in studiezaal DTB-17), 1675, Roosendaal Trouwregister Nederd. Geref. Gemeente 1613-1699 Trouwen in 19 mei 1675 te Roosendaal: Bruidegom Cornelis Janssen de Merooden. Bruid Jenneken Miggielsen van Breda. Opmerking 00-00-1675.
KLEINKINDEREN Roosendaal, archief 242, inventaris­num­mer 101 (in studiezaal DTB-7), 18 september 1682, Roosendaal Doopregister Parochie St. Jan de Doper 1682-1711 18-9-1682 te Roosendaal: Vader Cornelius Jansen van Merode. Moeder Joanna Michielsen van Breda. Dopeling Nicolaus van Merode. Getuigen: Angelus Janse van Meroden en Maria Michielsen van Breda voor Maria Jan Seger.

Generatie 10-1: Anna Cornelissen Somers (Someren) 1630 X Joannes Isebrant van Merode 1624
Data persoonsnr 43347: Anna Cornelissen Somers (Someren), dr v en . Geb. ca 1630 Oosterhout?
Beroep_bijzonderheden: NB: 13-12-1617 Bergen op Zoom: o.a. Cornelis van Somer, lakenhandelaar van beroep.
Relaties/bijzonderheden: X Joannes Isebrant van Merode (15-12-1652 Roosendaal), zn v Isebrandus Willems van Merode en Petronilla Janssens. Kind: Maria 1666, X Joannes Tappers.
ALGEMEEN Bergen op Zoom, archief boz - 0050, inventaris­num­mer 0006, 13 december 1617, Notaris Anthonius Molkeman, Minuutakten, 1614-1631, aktenummer 202, folio 203-203v Notariële akte op 13 december 1617 te Bergen op Zoom: o.a. Cornelis van Somer, lakenhandelaar van beroep
VADER Roosendaal, archief 242, inventaris­num­mer 114 (in studiezaal DTB 2), 8 juni 1634, Roosendaal begraafregister Par. St.Jan de Doper 1622-1639 Begrafenis op 8 juni 1634 te Roosendaal: Overledene (mannelijk) Cornelis van Someren.


Generatie 10-1-1: Engelbert Isenbrants van Merode 1658-1720 X Joanna Jans Maes 1660
Data persoonsnr 43405: Engelbert Isenbrants van Merode, zn v Joannes Isebrant van Merode en Anna Cornelissen Somers. Ged. 31-10-1658 Roosendaal get: Christiaen van Someren en Barbara Fabri. Begr. 21 augustus 1720 Roosendaal.
Beroep_bijzonderheden: doopget: Petrus Jansen Maes, Joanna van Breda, Cornelius van Merode, Cornelia Jans Maes, Anna Jans Maes.
Relaties/bijzonderheden: X 1) Joanna Jans Maes (19-5-1687 Roosendaal), dr v Jan Maes en NN. X 2) Catrijne Leendertsen Hagenaar (30-11-1692 Roosendaal), dr v en . X 3) Adriana Leendertse Verelst (26-4-1716 Roosendaal), dr v en .
BEGR Roosendaal, archief 242, inventaris­num­mer 124 (in studiezaal DTB-57), 21 augustus 1720, Roosendaal Begraafregister Parochie St. Jan de Doper 1689-1741 Begrafenis op 21 augustus 1720 te Roosendaal: Overledene (mannelijk): Enghelbertus van Merode.
DOPELING Roosendaal, archief 242, inventaris­num­mer 100 (DTB6), 31 oktober 1658, Roosendaal Parochie St. Jan de Doper doopregister, 1653-1664 Doop op 31 oktober 1658 te Roosendaal: Vader Joannes Isenbrants. Moeder Anna Cornelis. Dopeling Engelbertus Isenbrants. Getuigen: Christiaen van Someren en Barbara Fabri.
HUWELIJK Roosendaal, archief 248, inventaris­num­mer 46 (in studiezaal DTB-17), 19 mei 1687, Roosendaal Trouwregister Nederd. Geref. Gemeente 1613-1699 Trouwen op 19 mei 1687 te Roosendaal: Bruidegom Engelbert van Merode. Bruid Janneken Janssen Maas. Opmerking: 26-04-1687.
HUWELIJK Roosendaal, archief 248, inventaris­num­mer 46 (in studiezaal DTB-17), 30 november 1692, Roosendaal Trouwregister Nederd. Geref. Gemeente 1613-1699 Trouwen op 30 november 1692 te Roosendaal: Bruidegom Engelbert van Merode. Bruid Catrijne Leendertsen Hagenaars. Eerdere relatie bruidegom: Janneken Jansen Maas. Opmerking 15-11-1692
HUWELIJK Roosendaal, archief 248, inventaris­num­mer 048 (in studiezaal DTB-19), 26 april 1716, Roosendaal Trouwboek Nederd. Geref. Gemeente 1714-1739 Trouwen op 26 april 1716 te Roosendaal: Bruidegom Engebert van Merode. Bruid Adriana Leendertse Verelst. Eerdere relatie bruidegom Catharina Hagenaar.
KINDEREN Roosendaal, archief 242, inventaris­num­mer 101 (in studiezaal DTB-7), 15 november 1690, Roosendaal Doopregister Parochie St. Jan de Doper 1682-1711 Doop op 15 november 1690 te Roosendaal: Vader Engelbertus van Merode. Moeder Joanna Jans Maes. Dopeling Helena van Merode. Getuigen: Cornelius van Merode en Cornelia Jans Maes in beider naam Anna Jans Maes
KINDEREN Roosendaal, archief 242, inventaris­num­mer 101 (in studiezaal DTB-7), 13 maart 1689, Roosendaal Doopregister Parochie St. Jan de Doper 1682-1711 Doop op 13 maart 1689 te Roosendaal: Vader Engelbertus van Merode. Moeder Joanna Jansen Maes. Dopeling Joannes van Merode. Getuigen: Petrus Jansen Maes en Joanna van Breda.

Generatie 10-1-1: Joanna Jans Maes 1660 X Engelbert Isenbrants van Merode 1658-1720
Data persoonsnr 43406: Joanna Jans Maes, dr v Jan Maes en NN. Geb. ca 1660 Roosendaal? Overl. < 30-11-1692.
Beroep_bijzonderheden: doopget: Petrus Jansen Maes, Joanna van Breda, Cornelius van Merode, Cornelia Jans Maes, Anna Jans Maes.
Relaties/bijzonderheden: X Engelbert Isenbrants van Merode (19-5-1687 Roosendaal), zn v Joannes Isebrant van Merode en Anna Cornelissen Somers.


Generatie 8-1-2: Isebrand Willemsen van Merode 1595-1674 X Maria Petri van de Water 1600-1655
Data persoonsnr 37548: Isebrand Willemsen van Merode, zn v Willem van Merode en Josyn (Josina) van Borculo-van Schonauwen. Geb. ca 1595 Sint Annaland? Overl. 1674.
Beroep_bijzonderheden: kleermaker, schoenmaker en hoedenmaker, komt kort voor zijn 1ste huwelijk te Roosendaal wonen op de Grote Markt, alwaar hij een huis bezit of verwerft tijdens het leven van Petronella.
Relaties/bijzonderheden: X 1) Petronella (Pierken) Janssens (12-5-1619 Roosendaal), dr v en . Kind: Cornelia X Peter Breugelaer. X 2) Maria Petri van de Water (3-2-1646 Roosendaal), dr v Peeter Fredericx van de Water(e) en Neeltken Jan Joris Andriessen.
ALGEMEEN Roosendaal, archief 242, inventaris­num­mer 099 (in studiezaal DTB-5), 14 augustus 1648, Roosendaal Doopregister Parochie St. Jan de Doper 1646-1682 Doop op 14 augustus 1648 te Roosendaal: Vader Guilielmus Isebrants Merode. Moeder Joanna Vincentii. Dopeling Marinus Merode. Getuigen: Jan Cornelissen en Catharina Isebrants de Merode.
ALGEMEEN Roosendaal, archief 242, inventaris­num­mer 123 (in studiezaal DTB-15), 8 december 1666, Roosendaal Begraafregister Parochie St. Jan de Doper 1659-1680 Begrafenis op 8 december 1666 te Roosendaal: Overledene (mannelijk) Willem Isebrants van Merode.
ALGEMEEN Roosendaal, archieftoegang 8100, inventaris­num­mer 5, 2 januari 1666, Rooms-Katholiek doopboek 1646-1652, 1664-1682 Doop op 2 januari 1666 te Roosendaal: Vader Guilhelmus Isebrant. Moeder Joanna Centen. Kind Judocus Isebrant.
HUWELIJK Roosendaal, archief 242, inventaris­num­mer 115 (in studiezaal DTB-5 (sj02)), 3 februari 1646, Roosendaal Trouwregister Parochie St. Jan de Doper 1640-1765 Trouwen op 3 februari 1646 te Roosendaal: Bruidegom Isebrant Willemsen de Merode. Bruid Maijken van de Water.
KINDEREN 1e huwelijk Willem, geb. 11-10-1621 Roosendaal, X Joanna Vincentii Sentens, Joannes X Anna Cornelisse van Someren, Cornelia X Petrus Adriaensz Van Breugel, Catelijn X Francis Vertogen.
KINDEREN 2e huwelijk Judocus, geb. 1-1651, Roosendaal, X Joanna van Hasselt, dr Bartholomeus van Assel en Dympna Cocx, wed. Leendert Lucas Jacobs Verbaten.
KINDEREN Roosendaal, archief 242, inventaris­num­mer 099 (in studiezaal DTB-5), 15 juni 1647, Roosendaal Doopregister Parochie St. Jan de Doper 1646-1682 Doop op 15 juni 1647 te Roosendaal: Vader Isebrand van Merode. Moeder Maijken Pieters van de Watere. Dopeling Gregorius van Merode. Getuigen: Bernardus Jacops in zijn plaats Domus Huijbrechts en Catlijn Jansen.
KINDEREN Roosendaal, archief 1, inventaris­num­mer 525 (in studiezaal DTB-24), 12 december 1648, Roosendaal Trouwregister Schepenbank 1648-1702 Trouwen op 12 december 1648 te Roosendaal: Bruidegom Peeter Adriaensen van Breugel. Bruid Cornelia Isebrants van Merode. 08-10-1648
KLEINKINDEREN Roosendaal, archief 242, inventaris­num­mer 100 (DTB6), 6 januari 1657, Roosendaal Parochie St. Jan de Doper doopregister, 1653-1664 Doop op 6 januari 1657 te Roosendaal: Vader Guilielmus Isebrantssen. Moeder Joanna Centen. Dopeling Bernardus Isebrantssen. Getuigen: Franciscus Vertogen en Catharina Cornelissen in naam van hun beiden degene
KLEINKINDEREN Roosendaal, archief 242, inventaris­num­mer 100 (DTB6), 14 oktober 1663, Roosendaal Parochie St. Jan de Doper doopregister, 1653-1664 Doop op 14 oktober 1663 te Roosendaal: Vader Guilielmus van Merode. Moeder Joanna Vincentii. Dopeling Joanna van Merode. Getuigen: Isebrandus Merode en Adriana Geerts.

Generatie 8-1-2: Maria Petri van de Water 1600-1655 X Isebrand Willemsen van Merode 1595-1674
Data persoonsnr 37547: Maria Petri van de Water, dr v Peeter Frederick Peeters van de Water(e) en Neeltken Jan Joris Andriessen. Geb. ca 1600. Overl. 3-7-1655 Roosendaal.
Beroep_bijzonderheden: vader is metselaar.
Relaties/bijzonderheden: X 1) Jacop Marten Peeters Berckhaens, zn v Merten Peter Gerit Berckhaen en Odilia (Belijken) Henrici. X 2) Isebrand Willemsen van Merode (3-2-1646 Roosendaal), zn v Willem van Merode en Josyn (Josina) van Borculo-van Schonauwen.


Generatie 1-1-1-1-1-1-3-2: Ysbrand (Isebrant) I van Merode 1535-1594 X Maria van Cuylenburg (Culemborg) 1535
Data persoonsnr 15389: Ysbrand (Isebrant) I van Merode, zn v Johan van Merode en Katharina van Coulster. Geb. ca 1535 Rijnsburg. Overl. 1594 Rijnsburg.
Beroep_bijzonderheden: heer van Soeterwoude, Stompwijk, Wilsveen en Broekhoven, rijksbaron. Kreeg van tante Beatris van Coulster huis Broekhoven en aanliggende drie hoeven (1561).
Relaties/bijzonderheden: X 1) NN, dr v en . X 2) Maria van Cuylenburg (Culemborg), dr v Johan van Culemborg en Catharina Agatha van den Coulster van Alkemade. Kind: Ijsbrand II (Rijnsburg).

Generatie 1-1-1-1-1-1-3-2: Maria van Cuylenburg (Culemborg) 1535 X Ysbrand (Isebrant) I van Merode 1535-1594
Data persoonsnr 15390: Maria van Cuylenburg (Culemborg), dr v Johan van Culemborg en Catharina Agatha van den Coulster van Alkemade. Geb. ca 1535. Vrouwe van Soetermeer.
Beroep_bijzonderheden: vrouwe van Soetermeer
Relaties/bijzonderheden: X Ysbrand van Merode, zn v Johan van Merode en Katharina van Coulster.


Generatie 1-1-1-1-1-1-3-2-2: Beatrix van Merode 1576-1647 X Frederik Frans van Eynatten 1570-1640
Data persoonsnr 21888: Beatrix van Merode, dr v Isebrant I van Merode, heer van Broekhoven, en Maria van Culemborg. Geb. 1576. Overleden op 1-1-1647 Maastricht-Sint Pieter
Relaties/bijzonderheden: X Frederik Frans van Eynatten (18-5-1608), zn v Hendrik van Eynatten en Hélène Alida van Weerst.

Generatie 1-1-1-1-1-1-3-2-2: Frederik Frans van Eynatten 1570-1640 X Beatrix van Merode 1576-1647
Data persoonsnr 21889: Frederik Frans van Eynatten, zn v Hendrik van Eynatten en Hélène Alida van Weerst. Geb. ca 1570. Overl. 1-10-1640 Maastricht. heer tot Gerdingen, heer van Lichtenberg (1605),baron van Nieuwstadt.
Beroep_bijzonderheden: heer v Gerdingen & Lichtenberg
Relaties/bijzonderheden: X Beatrix van Merode (18-5-1608), dr v Isebrant I van Merode, heer van Broekhoven, en Maria van Culemborg.


Generatie 1-1-1-1-1-1-4: Ysebrant van Coulster 1495-1528
Data persoonsnr 23133: Ysebrant van Coulster, zn v Gerbrand van Coulster en Beatrijs van Broechoven. Geb. ca 1495. Overl. <= 9-10-1528.


Generatie 6-1: Aert Jan Aert van Broeckhoven 1490-1554 X Jenneke (Janneke, Iene) Gerrit Wouter de Bont 1490
Data persoonsnr 5659: Aert Jan Aert van Broeckhoven, nat. zn v Jan Aert van Broeckhoven en NN. Geb. in 1490. Overl. (ongeveer 64 jaar oud) op 14 jun 1554.
Beroep_bijzonderheden: rentmeester UITWERKEN!
Relaties/bijzonderheden: X Jenneke Gerrit Wouter de Bont, dr Gerit Wouters en Elisabeth NN. Kind: Jan X NN, Wouter X Engel Wouters van den Heesacker, Dimphna X Aert Martensse de Meijer, Hendrixke X Peter Adriaen de Lepper, Gherit X Jenneken Gerit Franke.
KINDEREN http://www.coolen-online.be 1: Jan Aert Jans Van Broeckhoven (* ,+ <1558) X NN. Kind: 1: Heijliger Jan Aerts Van Broeckhoven (* ) 2: Dirck Jan Aert Jans (Derken) Van Broeckhoven (* ~1555 ,+ ~1615 )
KINDEREN http://www.coolen-online.be 2: Jenneken Aert Jans Van Broeckhoven (* ) X Michiel Willem (Willem) Laureijs Ancems, Geboren/Born Ongev/About 1518, zn Willem Willem Laureijs (jr) Ancems & Aleijt Mathijs Hendrick Beerthen.
KINDEREN http://www.coolen-online.be 3: Wouter Aerts Van Broeckhoven (* ,+ <1591 ) X Engel Wouters Van den Heesacker, dr Wouter Jans Van den Heesacker & Adriana Cornelis De Leeuw
KINDEREN http://www.coolen-online.be 4: Dimphna Aertse Van Broeckhoven (* ) X Aert Martens De Meijer (Voor 1558)
KINDEREN http://www.coolen-online.be 5: Gerit Aert Van Broechoven (* ~1530 ,+ ~1600 ) X Jenneken Gerit Franken, Gest./Died Voor/Before 29 JAN 1609
KINDEREN http://www.coolen-online.be 6: Henrieken Aerts Van Broeckhoven (* ~1535 ,+ 1618 ) X Peter Aert Peter (Peeter Adriaenssoon) De Lepper, Geboren/Born Ongev/About 1530

Generatie 6-1: Jenneke (Janneke, Iene) Gerrit Wouter de Bont 1490 X Aert Jan Aert van Broeckhoven 1490-1554
Data persoonsnr 5660: Jenneke (Janneke, Iene) Gerrit Wouter de Bont, dr Gerit Wouters de Bont en Elisabeth NN. Geb. ca 1490 Loon op Zand.
Relaties/bijzonderheden: X Aert Jan Aert van Broeckhoven, zn v Jan Aert van Broeckhoven en NN. Kind: Jan X NN, Wouter X Engel Wouters van den Heesacker, Dimphna X Aert Martensse de Meijer, Hendrixke X Peter Adriaen de Lepper, Gherit X Jenneken Gerit Franke.


Generatie 8-1: Heijliger Janssen van Broechoven 1545 X Adriaentken Aertssen van Grevenbroeck 1545-1625
Data persoonsnr 14539: Heijliger Janssen van Broechoven, zn v Jan Aert Jans van Broechoven en NN. Geb. ca 1545. Broer Dierck X Anneke Gerits.
Relaties/bijzonderheden: X Adriaentken Aertssen van Grevenbroeck, dr v Aert Adriaens van Grevenbroeck en NN. Kind: Dierck, Corstiaen, Adriaen, Aert (6-8-1631: Heijlwich dr wijlen Henrick Adriaen Laureijssen, wed.v. Aert)
ALGEMEEN Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Trouwen Onbekend, 23 januari 1622, folio 65v Trouwen op 23 januari 1622 te Loon op Zand: Bruidegom Simon Martinuszn. Bruid Aleidis Heiligersdr. Opmerking: get.: Guilielmus Cornelius, Walterus Adrianus, Martinus Petrus en Mr.Joannes Phenix
KINDEREN Genealogische verzameling Van Beurden x Swanenberg 1. Adriaen Heijligers ????-< 1631 2. Corstiaen Heijligers ????-< 1631 3. Dierck Heijligers van Broechoven ????-< 1631 4. Aert Heijliger Jans van Broechoven ????-< 1631 X Heijlwich dr Henrick Adriaen Laureijssen,

Generatie 8-1: Adriaentken Aertssen van Grevenbroeck 1545-1625 X Heijliger Janssen van Broechoven 1545
Data persoonsnr 14540: Adriaentken Aertssen van Grevenbroeck, dr v Aert Adriaens van Grevenbroeck en NN. Geb. ca 1545 Loon op Zand? Overl. 31-8-1625 Loon op Zand. NB: Jan Aerts Van Grevenbroeck X Cornelia Gerit Aerts Van Broechoven (bron Henk Coolen).
Beroep_bijzonderheden: uitwerken. Vooruders (bron Henk Coolen): Adriaen Jan Arnts Van Grevenbroeck en Elsbene Jan Van Schouwen? NB: Heyliger Dircxsen van Grevenbroeck X Dircxken Pruysers.
Relaties/bijzonderheden: X 1) Heijliger Janssen van Broechoven, zn v en . X 2) Petrus Adrianus van Gorcum (ca 1600), zn v en .
ALGEMEEN Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Trouwen Onbekend, 5 januari 1636, folio 136 Trouwen 5 januari 1636 Loon op Zand: Bruidegom Heijligerus Theodoruszn. Bruid Theodora Corneliusdr Pruijsen. Opmerking: get.: Johannes Theodorus de Grevenbroeck, Walterus Anthonius en Cornelius Guilielmus de Pruijser.
ALGEMEEN boek, Deel: 37,..., Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 37, 18 januari 1658, Inv.nr. 37 - Loon op Zand - lijst van overledenen 1657 (schepenbank), folio 3 Begrafenis op 18 januari 1658 te Loon op Zand: Overledene Dircxken Pruysers. Relatie Heyliger Dircxsen van Grevenbroeck. Opmerking: als huisvrouw; laat geen kinderen na.


Generatie 10-1: Peter Adriaen Heijligers van Broechoven 1605 X Ijda Franssen van den Hove 1605
Data persoonsnr 15881: Peter Adriaen Heijligers van Broechoven, nat. zn v Adriaen Heijligers Jans van Broechoven en NN. Geb. ca 1605 Loon op Zand?
Relaties/bijzonderheden: X Ijda Franssen van den Hove, dr v Frans Dierck Franssen van den Hove en NN.

Generatie 10-1: Ijda Franssen van den Hove 1605 X Peter Adriaen Heijligers van Broechoven 1605
Data persoonsnr 15879: Ijda Franssen van den Hove, dr v Frans Dierck Franssen van den Hove en NN. Geb. ca 1575 Loon op Zand?
Relaties/bijzonderheden: X Peter Adriaen Heijligers van Broechoven, zn v Adriaen Heijligers Jans van Broechoven en NN.


Generatie 10-2: Heijliger Adriaen Heijligers van Broechoven 1610
Data persoonsnr 14673: Heijliger Adriaen Heijligers van Broechoven, zn v Adriaen Heijligers van Broechoven en NN. Geb. ca 1610 Loon Op Zand ? Peterken en


Generatie 10-3: Henrick Adriaen Heijligers van Broechoven 1610
Data persoonsnr 14672: Henrick Adriaen Heijligers van Broechoven, zn v Adriaen Heijligers van Broechoven en NN. Geb. ca 1610 Loon Op Zand ? Peterken en Heijliger


Generatie 10-4: Peterken Adriaen Heijligers van Broechoven 1610
Data persoonsnr 14674: Peterken Adriaen Heijligers van Broechoven, dr v Adriaen Heijligers van Broechoven en NN. Geb. ca 1610 Loon Op Zand ?


Generatie 10-5: Heijltken Aert Heijligers van Broechoven 1615
Data persoonsnr 16120: Heijltken Aert Heijligers van Broechoven, dr v Aert Heijligers van Broechoven en NN. Geb. ca 1615. Overl. voor 8-1-1633 (RA Loon op Zand).


Generatie 10-6: Barbara Adriaen Heijligers van Broechoven 1620
Data persoonsnr 14675: Barbara Adriaen Heijligers van Broechoven, dr v Adriaen Heijligers van Broechoven en NN. Geb. ca 1620 Loon Op Zand ?


Generatie 10-7: Jan Adriaen Heijligers van Broechoven 1620
Data persoonsnr 14676: Jan Adriaen Heijligers van Broechoven, zn v Adriaen Heijligers van Broechoven en NN. Geb. ca 1620 Loon Op Zand ?


Generatie 8-1-1: Adriaen Heijligers van Broechoven 1575 X Marie Adriaens Zeghers 1585
Data persoonsnr 14538: Adriaen Heijligers van Broechoven, zn v Heijliger Jans van Broechoven en Adriaentken Aert Adriaens van Grevenbroeck. Geb. ca 1575 Loon Op Zand ? Overl. voor 6 augustus 1631.
Beroep_bijzonderheden: uitwerken
Relaties/bijzonderheden: X Marie Adriaens Zeghers, dr v en . Kind: Jan X Neelke Jans v Almkerk, Barbara (onm. anno 20-2-1632), Adriana, Henrick X Maijke Bastiaens (14-4-1641 Sprang), Peterken, Heijliger X Janneken Roelofs, X Elisabeth Stokmans, Peter Adr. X Yda Fr. v d Hove.
KINDEREN 20 feb 1632 Loon op Zand Nb Folio 241v 1) Heijliger zoon wijlen Adriaen Heijligers van Broechoven, voor zichzelf en als gevolmachtigde van zijn zwager Ferdinandus Balthazar en voor zijn broer Henrick en zuster Peterken,
KINDEREN 20 feb 1632 Loon op Zand Nb Folio 241v 2) Adriaen Janssen van Grevenbroeck, als voogd van Jan en Barbara, onmondige kinderen van wijlen Adriaen Heijligers, 3) dezelfde Adriaen en Embert Goijaerts als voogden van de twee onmondige kinderen van wijlen Corstiaen Heijligers van Broechoven
KINDEREN 20 feb 1632 Loon op Zand Nb Folio 241v 4) dezelfde Adriaen en Adam Adriaenssen als voogden van de vier onmondige kinderen van wijlen Dierck Heijligers van Broechoven, allen erfgenaam van Heijliger Janssen van Broechoven en Adriaentken Aertssen van Grevenbroeck,
KINDEREN 20 feb 1632 Loon op Zand Nb Folio 241v transporteren goederen aan mr. Dierck Coomans, secretaris, en Adriaen Zeger Peeterssen, ieder voor de helft. Uit de aantekening in de marge blijkt dat Adriaen Zegher Peeterssen zijn helft op 2-8-1633 heeft getransporteerd aan mr. Dierck Coomans.

Generatie 8-1-1: Marie Adriaens Zeghers 1585 X Adriaen Heijligers van Broechoven 1575
Data persoonsnr 37699: Marie Adriaens Zeghers, dr v en . Geb. ca 1585 Loon op Zand?
Relaties/bijzonderheden: X Adriaen Heijligers van Broechoven, zn v Heijliger Jans van Broechoven en Adriaentken Aert Adriaens van Grevenbroeck.


Generatie 8-1-1-8: Adriana Adriaen Heijligers van Broechoven (van Hedickhuijsen) 1610-1640 X Ferdinandus Balthasar van der Sterre 1605
Data persoonsnr 14537: Adriana Adriaen Heijligers van Broechoven (van Hedickhuijsen), dr v Adriaen Heijligers van Broechoven en Marie Adriaens Zeghers. Geb. ca 1610 Loon Op Zand? Begr. 4-9-1640 Sprang.
Relaties/bijzonderheden: X Ferdinandus Balthasar van der Sterre (5-6-1627 Loon op Zand), zn v Balthazar Ferdinandus van der Sterre en Anneke Anthonis Willem Meus Tooten. Kind: Ariaantje, Lijsbet, Maijke, Anneke, Jenneke en Neeltje.
BEGR boek, Deel: 2, ..., Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 2, 4 september 1640, Inv.nr. 02 - Loon op Zand - doopboek 1624-1648, trouwboek 1624-1651 en aantekeningen van overlijd..., folio 174 Begrafenis op 4 september 1640 te Sprang: Overledene (vrouwelijk) Adriana Adrianus. Relatie Ferdinandus Balthazar. Opmerking: als huisvrouw.

Generatie 8-1-1-8: Ferdinandus Balthasar van der Sterre 1605 X Adriana Adriaen Heijligers van Broechoven (van Hedickhuijsen) 1610-1640
Data persoonsnr 14536: Ferdinandus Balthasar van der Sterre, zn v Balthazar Ferdinandus van der Sterre en Anneke Anthonis Willem Meus Tooten. Geb. ca 1605 Sprang-Capelle.
Beroep_bijzonderheden: gegoed. Dr. Adriana X Jan Arts de Jong, Maijke X Peter Jansen van Deijck, Anna X Peter Adriaens Verhoeven, Neeltje X Corstiaen Mesen Weijnen, Lijsbet X Laurens Pauwels van Schijndel.
Relaties/bijzonderheden: X 1) Adriana Adriaen Heijligers van Broechoven (5-6-1627 Loon Op Zand), dr v Adriaen Heijligers en Marie Adriaens Zeghers. Kind: Ariaantje, Lijsbet, Maijke, Anneke, Jenneke en Neeltje. X 2) Maijke Adriaans de Roij (30-6-1641 Sprang), dr v en .
ALGEMEEN Regionaal Archief Tilburg te Tilburg, Rechterlijk register Schepenbank van Tilburg en Goirle, Bron: boek, Deel: 364, Periode: 1654-1655, Tilburg, archief 14, inventaris­num­mer 364, 1654, folio 83v Registratie in 1654 te Tilburg: Geregistreerde Ferdinandus Balthasar van der Sterre.
BROER/ZUS Rechterlijk Archief Loon op Zand op 27 okt 1643, Folio 98 Gijsbert Willemssen [Gerit Schaapsmeerders], gehuwd met Deliana Balthazars, naast de goederen die Ferdinandus Balthazars van der Sterre op 25-6-1643 getransporteerd heeft aan Peter Poisson. 27-10-1643
FAMILIE RA Sprang RA 73 Alsoo Peeter Hendricks Brent ter eenre ende Ida Ferdinandus Versterre die weduwe was van Adriaen Peter vanden Broek? ter andere sijden. Zij willen gaan trouwen en maken hun huwelijkse voorwaarden, 6-4-1674.
HUWELIJK doop-, trouw- en begraafboek, Deel: Sprang_Capelle01, Periode: 1611-1669, Sprang, archief 1024, inventaris­num­mer Sprang_Capelle01, 30 juni 1641, Dopen en trouwen (Nederduits gereformeerde gemeente), folio 135v Trouwen op 30 juni 1641 te Sprang: Bruidegom Ferdinandij Balthens van Versteer, geboren te Sprang. Bruid Maijken Adriaens de Roij, geboren te Capelle. Eerdere vrouw Adriaenken Adriaens van Hedickhuijsen, Bastiaen Bastiaenssen.
HUWELIJK GETUIGE Parenteel van Hendrick Servaessen de ROBEMONT Ferdinant Balthasar van der Sterre (neef van moeder Maijken Henrick Servaessen de Robemont) is getuige bij huwelijk in 1655 van zoon Adriaen Jan van der Sterre met Maria Dirck Aert Nauwen.


Generatie 8-1-2: Corstiaen Heijligers van Broechoven 1575
Data persoonsnr 14671: Corstiaen Heijligers van Broechoven, zn v Heijliger Jans van Broechoven en Adriaentken Aert Adriaens van Grevenbroeck. Geb. ca 1575 Loon Op Zand ?
Relaties/bijzonderheden: X NN. Jan Govaertssen Boon, geh.m. Anneken Corstiaens van Broechoven, ontslaat de voogden van zijn vrouw, Adriaen Janssen van Grevenbroeck en Embert Goijaerts, van hun verplichtingen. 9-1-1634. Folio 51v.


Generatie 8-1-3: Dierck Heijligers van Broechoven 1575 X Maria Adams de Mulder 1575
Data persoonsnr 14670: Dierck Heijligers van Broechoven, zn v Heijliger Jans van Broechoven en Adriaentken Aert Adriaens van Grevenbroeck. Geb. ca 1575 Loon Op Zand?
Beroep_bijzonderheden: Kind: 1. Neeltken X Geeridt Cornelisse Tuijmelaer (3-3-1642 Sprang); 2. Adriaentken, wonende te Sprang, en op 1 maart 1645 getrouwd met Marten Andriessen, weduwnaar van Maijke Willems van Onsenoirt [=wonende te Onsenoort];
Relaties/bijzonderheden: X Maria Adams de Mulder (2-2-1615 Loon op Zand), dr v Adam Adriaens en NN. Kind: Heijleger, Neeltken X Geeridt Cornelisse Tuijmelaer, Adriaentken X Marten Andriesse, Adriaen X Anneke Jan Wijnants.
ALGEMEEN RA Loon op Zand (1616-1621) Folio 93v Gerart Dirckssen van Broechoven, geh.m. Digna Jan Wouters, ook voor Ariaen Jochums, geh.m. Ariaentken Jan Wouters, Wouter Jan Wouters en Jan Wouter claessen de Bondt als vader van Huijbert en Engelken,
ALGEMEEN RA Loon op Zand (1616-1621) Folio 93v kinderen bij wijlen Mariken Huijberts, transporteren goederen aan Jan Janssen Stevens. 14-3-1619
ALGEMEEN RA Loon op Zand (1616-1621) Folio 93v Geeridt Diercxssen van Broechoven, gehuwd met Aleijdtken, dochter van Marten Peeterssen en Lijsken Heijliger Goossens van Besauwen (tweede vrouw)
HUWELIJK boek, Deel: 1, Periode:..., Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 1, 2 februari 1615, Inv.nr. 01 - Loon op Zand - doop- en trouwboek 1608-1624 (rooms-katholieke parochie), folio 55v Trouwen op 2 februari 1615 te Loon op Zand: Bruidegom Theodorus Heijlegers. Bruid Maria Adamus. Opm: 02-02-1615 Plaats ondertrouw kerk: Loon op Zand 10-01-1615 Religie: rk. [get: Arnoldo Gerardi, Nicolao Judoci.]
KINDEREN Kind: 1. Neeltken X Geeridt Cornelisse Tuijmelaer (3-3-1642 Sprang); 2. Adriaentken, wonende te Sprang, en op 1 maart 1645 getrouwd met Marten Andriessen, weduwnaar van Maijke Willems van Onsenoirt;
KINDEREN 3. Heijliger; en 4. Adriaen, op 2 juli 1648 te Loon op Zand getrouwd met Anneke Jan Wijnants. Volgt onder X.7
KINDEREN boek, Deel: 1, Periode:..., Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 1, 2 november 1615, Inv.nr. 01 - Loon op Zand - doop- en trouwboek 1608-1624 (rooms-katholieke parochie), folio 36v Doop op 2 november 1615 te Loon op Zand: Kind (mannelijk) Heijleger Theodorus. [get: Petrus Adriani, Anna Theodori.]

Generatie 8-1-3: Maria Adams de Mulder 1575 X Dierck Heijligers van Broechoven 1575
Data persoonsnr 58721: Maria Adams de Mulder, dr v Adam Adriaens de Mulder en NN. Geb. ca 1575 Loon Op Zand?
Beroep_bijzonderheden: Kind: 1. Neeltken X Geeridt Cornelisse Tuijmelaer (3-3-1642 Sprang); 2. Adriaentken, wonende te Sprang, en op 1 maart 1645 getrouwd met Marten Andriessen, weduwnaar van Maijke Willems van Onsenoirt [=wonende te Onsenoort];
Relaties/bijzonderheden: X Dierck Heijligers van Broechoven (2-2-1615 Loon op Zand), zn v Heijliger Jans en Adriaentken Aerts van Grevenbroeck. Kind: Heijleger, Neeltken X Geeridt Cornelisse Tuijmelaer, Adriaentken X Marten Andriesse, Adriaen X Anna Jan Wijnants.


Generatie 8-1-3-1: Adriaen Dierick Heijligers van Broeckhoven 1620 X Anneken Jans Wijnants 1625
Data persoonsnr 16123: Adriaen Dierick Heijligers van Broeckhoven, zn v Dierick Heijligers van Broeckhoven en Maria Adams de Mulder. Geb. ca 1620 Loon op Zand? Overl. > 19-3-1660.
Beroep_bijzonderheden: nr. 73, fol. 94 d.d. 13-2-1651 Adriaen Dierck Heijligers bekent schuldig te zijn aan Jan Denijs Janssen een bedrag van 100 gulden.
Relaties/bijzonderheden: X Anneken Jans Wijnants (2-7-1648 Loon op Zand), dr v Jan Wijnants en NN.
HUWELIJK boek, Deel: 2, ..., Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 2, 3 juli 1648, Inv.nr. 02 - Loon op Zand - doopboek 1624-1648, trouwboek 1624-1651 en aantekeningen van overlijd..., folio 159v Trouwen 3 juli 1648 Loon op Zand: Bruidegom Adrianus Theodorus Heijligers. Bruid Anna Johannes. Opm: Trouw kerk: Loon op Zand 3-7-1648. Ondertrouw kerk: Loon op Zand 23-6-1648 Rel: rk. [get: ???? ????, Jois Cornelij Oerlemans]

Generatie 8-1-3-1: Anneken Jans Wijnants 1625 X Adriaen Dierick Heijligers van Broeckhoven 1620
Data persoonsnr 16124: Anneken Jans Wijnants, dr v Jan Wijnants en NN. Geb. ca 1605. Overl. na 19-3-1660.
Relaties/bijzonderheden: X Adriaen Dierick Heijligers van Broeckhoven (2-7-1648 Loon op Zand), zn v Dierick Heijligers van Broeckhoven en NN.
ALGEMEEN boek, Deel: 2, ..., Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 2, 21 september 1625, Inv.nr. 02 - Loon op Zand - doopboek 1624-1648, trouwboek 1624-1651 en aantekeningen van overlijd..., folio 165 Begrafenis op 21 september 1625 te Loon op Zand: Overledene (mannelijk) Johannes Winandus. Opmerking: woont bij de kapel van de H. Maagd.


Generatie 8-1-3-2: Ariaenken Dircks van Broekhoven 1620 X Marten Andriesen NN 1615
Data persoonsnr 58720: Ariaenken Dircks van Broekhoven, dr v Dierck Heijligers van Broechoven en Maria Adams de Mulder. Geb. ca 1620 Loon op Zand. Jd. van Loon, wonende te Sprang.
Beroep_bijzonderheden: doopget: Anthonia Arienssen, Maria Embertssen, Angela Jan Dilissen.
Relaties/bijzonderheden: X Marten Andriesen NN (ot 1-3-1645 Sprang), zn v en . Kind: Andreas, Christiaen.

Generatie 8-1-3-2: Marten Andriesen NN 1615 X Ariaenken Dircks van Broekhoven 1620
Data persoonsnr 58718: Marten Andriesen NN, zn v en . Geb. ca 1615 Onsenoort? Wonende te Onsenoort. Doopget. op 1-3-1658 bij Adriaan Aertssen van Broekhoven en Anna Joppen.
Beroep_bijzonderheden: huw.get: Willem Driessen, Herman Willemssen, Arien Hendricx. Doopget: Hermen Willemsen, Lijsken Driessen, i.n.v get. 3 Jenneken Huijbertsen, Anthonia Arienssen, Maria Embertssen, Angela Jan Dilissen.
Relaties/bijzonderheden: X 1) Maijcken Willems van der Lee (26-4-1640 Onsenoort), dr v en . Kind: Catharina +. X 2) Ariaenken Dircks van Broekhoven (ot 1-3-1645 Sprang), dr v Dierck Heijligers en Maria Adams de Mulder. Kind: Andreas, Christiaen.
ALGEMEEN doop-, trouw- en begraafboek, Deel: Drunen05, Periode: 1658-1671, Drunen, archief 31, inventaris­num­mer Drunen05, 7 oktober 1664, Dopen en trouwen (rooms-katholieke parochie), folio 32r Doop (RK) op 7 oktober 1664 te Drunen: Vader Martinus Driessen. Moeder Maria Aertsen. Kind (vrouwelijk) Elisabeth Driessen, geb. Elshout. Getuigen: Jasper Driessen, Maria Arissen, Engelken Aerts, Sijken Cornelissen.
ALGEMEEN doop-, trouw- en begraafboek, Deel: Drunen04, Periode: 1630-1658, Drunen, archief 31, inventaris­num­mer Drunen04, 1 december 1643, Dopen, trouwen en begraven (rooms-katholieke parochie), folio 16r Trouwen (RK) op 1 december 1643 te Drunen: Bruidegom Johannes Meeussen. Bruid Enghel Jans. Getuigen: Gosewinus Joosten, Adrianus Janssen.
ALGEMEEN Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Trouwen Onbekend, 27 december 1637 Trouwen op 27 december 1637 te Drunen: Bruidegom Wilielmus Walter(zn). Bruid Antonia Adrianus.
DOOPGETUIGE open, trouwen en begraven (rooms-katholieke parochie), archiefnummer 0031, inventarisnummer Drunen04, blad 64r Gemeente: Drunen Periode: 1630-1658 Religie: RK Datum dopen: 01-03-1658. Plaats dopen: Drunen. Religie: RK. Dopeling Job Adriaansz. geboren te Elshout. Vader Adriaan Arnoldusz. Moeder Anna Jobsdr. Getuige: Maria Antonissen, Martinus Andreas.
HUWELIJK doop-, trouw- en begraafboek, Deel: Drunen04, Periode: 1630-1658, Drunen, archief 31, inventaris­num­mer Drunen04, 26 april 1640, Dopen, trouwen en begraven (rooms-katholieke parochie), folio 13r en 13v Trouwen (RK) 26 april 1640 Drunen: Bruidegom Merten Driesen, geb. Onsenoort. Bruid Maria Willemsdr. Get: Willem Driessen, get. ondertrouw, Herman Willemssen, get. ondertrouw en trouw, Arien Hendricx, get. trouw. [te Onsenoort]
KINDEREN doop-, trouw- en begraafboek, Deel: Vlijmen23, Periode: 1637-1648, Nieuwkuijk, archief 31, inventaris­num­mer Vlijmen23, 30 maart 1641, Dopen en trouwen (rooms-katholieke parochie, kapel), folio 36v Doop (RK) op 30 maart 1641 te Nieuwkuijk: Vader Merten Driessen. Moeder Maeijken Willemssen. Kind (vrouwelijk) Catharina Driessen, geb. Onsenoort. Get: Hermen Willemsen, Lijsken Driessen, i.n.v get. 3 Jenneken Huijbertsen.
KINDEREN doop-, trouw- en begraafboek, Deel: Drunen04, Periode: 1630-1658, Drunen, archief 31, inventaris­num­mer Drunen04, 15 juli 1645, Dopen, trouwen en begraven (rooms-katholieke parochie), folio 25v Doop (RK) op 15 juli 1645 te Drunen: Vader Martinus Driessen. Moeder Adriana Diericx. Kind (mannelijk) Andreas Driessen, geb. Onsenoort. Getuigen: Anthonia Arienssen, Maria Embertssen.
KINDEREN doop-, trouw- en begraafboek, Deel: Drunen04, Periode: 1630-1658, Drunen, archief 31, inventaris­num­mer Drunen04, 25 december 1650, Dopen, trouwen en begraven (rooms-katholieke parochie), folio 36r Doop (RK) op 25 december 1650 te Drunen: Vader Martinus Andreaszn. Moeder Adriana Theodorusdr. Kind (mannelijk) Christianus Martinusz., geb. Elshout. Getuige: Angela Jan Dilissen.
ONDERTROUW doop-, trouw- en begraafboek, Deel: Sprang_Capelle01, Periode: 1611-1669, Sprang, archief 1024, inventaris­num­mer Sprang_Capelle01, 1 maart 1645, Dopen en trouwen (Nederduits gereformeerde gemeente), folio 139v Trouwen (NG) op 1 maart 1645: Bruidegom Marten Andriesen, wonend Onsenoort. Bruid Ariaenken Dirck van Broekhoven, geb. Loon op Zand, wonend Sprang. Eerdere vrouw Maijcken Willems. Ondertrouw: 01-03-1645 Sprang. [jd van Loon]


Generatie 8-1-3-3: Neelcken Dircks van Broekhoven 1620 X Gerhardt Cornelissen Tuijmelaer 1620
Data persoonsnr 46881: Neelcken Dircks van Broekhoven, dr v Dierck Heijligers van Broechoven en Maria Adams de Mulder. Geb. ca 1625 Loon op Zand. Wonende te Sprang.
Relaties/bijzonderheden: X Gerhardt Cornelissen Tuijmelaer (3-3-1642 Sprang), zn v en .

Generatie 8-1-3-3: Gerhardt Cornelissen Tuijmelaer 1620 X Neelcken Dircks van Broekhoven 1620
Data persoonsnr 46880: Gerhardt Cornelissen Tuijmelaer, zn v en . Geb. ca 1620 Sprang.
Relaties/bijzonderheden: X Neelcken Dircks van Broekhoven (3-3-1642 Sprang), dr v Dierck Heijligers van Broechoven en Maria Adams de Mulder.
HUWELIJK doop-, trouw- en begraafboek, Deel: Sprang_Capelle01, Periode: 1611-1669, Sprang, archief 1024, inventaris­num­mer Sprang_Capelle01, 3 maart 1642, Dopen en trouwen (Nederduits gereformeerde gemeente), folio 136r Trouwen op 3 maart 1642 te Sprang: Bruidegom Gerhardt Cornelissen Tuijmelaer, geboren te Sprang. Bruid Neelcken Dircks van Broeckhoven, geboren te Loon op Zand. Opmerking Datum ondertrouw: 13-02-1642 Plaats ondertrouw: Besoijen


Generatie 8-1-4: Arnold Heijliger van Broeckhoven 1595 X Heijlwigis Henrick Adriaen Laureijssen 1595
Data persoonsnr 58722: Arnold Heijliger van Broeckhoven, WS zn v Heijliger Janssen van Broechoven en Adriaentken Aertssen van Grevenbroeck. Geb. ca 1595 Loon op Zand? Overl. < 6-8-1631.
Beroep_bijzonderheden: NB: 6-8-1631: Heijlwich dr wijlen Henrick Adriaen Laureijssen, wed.v. Aert. Doopget: Petrus Adriaenssen, Cornelia Janssen, Embertus Gijsberts, Angela Adriaans.
Relaties/bijzonderheden: X Heijlwigis Henrick Adriaen Laureijssen <= 1618), dr v Henrick Adriaen Laureijssen en NN. Kind: Anna, Heijlwigis.
KINDEREN doop-, trouw- en begraafboek, Deel: Drunen03, Periode: 1618-1635, Drunen, archief 31, inventaris­num­mer Drunen03, 15 juli 1618, Dopen en begraven (rooms-katholieke parochie), folio 4r Doop (RK) op 15 juli 1618 te Drunen: Vader Arnoldus Heijliger van Broeckhoven. Moeder Heijlwigis Henricusdr. Kind (vrouwelijk) Anna van Broeckhoven, geboren te Drunen. Getuigen: Petrus Adriaenssen, Cornelia Janssen.
KINDEREN doop-, trouw- en begraafboek, Deel: Drunen03, Periode: 1618-1635, Drunen, archief 31, inventaris­num­mer Drunen03, 29 september 1620, Dopen en begraven (rooms-katholieke parochie), folio 15r Doop (RK) op 29 september 1620 te Drunen: Vader Arnoldus Heijligers. Moeder Heijlwigis Henricusdr. Kind (vrouwelijk) Heijlwigis Heijligers, geboren te Drunen. Getuigen: Embertus Gijsberts, Angela Adriaans.

Generatie 8-1-4: Heijlwigis Henrick Adriaen Laureijssen 1595 X Arnold Heijliger van Broeckhoven 1595
Data persoonsnr 58723: Heijlwigis Henrick Adriaen Laureijssen, dr v Henrick Adriaen Laureijssen en NN. Geb. ca 1595. Overl. > 6-8-1631.
Beroep_bijzonderheden: NB: 6-8-1631: Heijlwich dr wijlen Henrick Adriaen Laureijssen, wed.v. Aert. Doopget: Petrus Adriaenssen, Cornelia Janssen, Embertus Gijsberts, Angela Adriaans.
Relaties/bijzonderheden: X Arnold Heijliger van Broeckhoven (<= 1618), WS zn v Heijliger Janssen en Adriaentken Aertssen van Grevenbroeck. Kind: Anna, Heijlwigis.


Generatie 8-2: Dierck Janssen van Broechoven 1555 X Anneken Gerits NN 1560
Data persoonsnr 23906: Dierck Janssen van Broechoven, zn v Jan Aert Jans van Broechoven en NN. Geb. ca 1555 Loon op Zand? Overl. ca 1615. Dr. Jenneken X Frans Dierck Franssen van de Hove, Kind: Yda X Peter 5. Adriaen Heijligers van Broechoven.
Beroep_bijzonderheden: schepen (1600, 1611) Venloon (Loon op Zand). Zn. Anthonis X Jenneken Lauwreys Spijkers?
Relaties/bijzonderheden: X Anneken Gerits NN. Kind: Anthonis X NN, Dierk (overl. na 6-5-1632) X NN, Jenneken, Geeritdt Diercxssen, overl. 19-7-1625, X NN, Barbara (wed. op, overl. na 6-5-1632) X Willem H. Schoenmaeckers (voogden Anthonis Diercxssen en Peter Willem Henricx).
ALGEMEEN boek, Deel: 1, Periode:..., Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 1, 23 november 1619, Inv.nr. 01 - Loon op Zand - doop- en trouwboek 1608-1624 (rooms-katholieke parochie), folio 62 Trouwen op 23 november 1619 te Loon op Zand: Bruidegom Anthonius Theodorus. Bruid Joanna Laurentius. Opmerking: Plaats trouw kerk: Loon op Zand 23-11-1619 Plaats ondertrouw kerk: Tilburg Religie: rk
ALGEMEEN Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Trouwen Onbekend, 1619 Trouwen in oktober 1619 te Loon op Zand: Bruidegom Anthonis Diricken, geboren te Loon op Zand. Bruid Jenneken Lauwreys Spijkers.
FAMILIE RA Loon op Zand inventarisnr 70, J.A.H.Boeren, 1642-1644 Folio 95 9-6-1643 Heijliger Dierck Raessen van Grevenbroeck en Reijnier Dierck Aert Nauwen rekenen af met Willem Adriaenssen Cuijlman
FAMILIE RA Loon op Zand inventarisnr 70, J.A.H.Boeren, 1642-1644 Folio 95 9-6-1643 en Jan Geeritssen van Broechoven, namens de erfgenamen van Geeritdt Diercxssen van Broechoven terzake van een transport.
KINDEREN RA Loon op Zand inventarisnr 70, J.A.H.Boeren, 1642-1644 Folio 43 27-5-1643 Cornelis, zoon van Willem Hendricxssen Schoenmaeckers en Barbara Dierck Janssen van Broechoven
KINDEREN RA Loon op Zand , inv.nr. 65, Folio 13-9-1627 Willem Arien Willems, geh.m. Dingen Jans, wed.v. Geeridt Diercxssen van Broechoven, transporteert goederen aan zijn zwager Wouter Jan Wouters.
KINDEREN RA Loon op Zand , inv.nr. 65, Folio 135 12-4-1630 ...en Adriaentken dochter wijlen Wouter de Bondt, transporteren goederen aan Willem Adriaenssen Cuijlman ten behoeve van de vier kinderen wijlen Geerit Diercxssen van BRoechoven.
KINDEREN RA Loon op Zand iinv.nr. 65, Folio 257v 6-5-1632 Dierck zoon wijlen Dierck Janssen van Broechoven, wonende te Leuven, transporteert goederen aan Anthonis zoon wijlen Cornelis Laureijssen.
KINDEREN RA Loon op Zand iinv.nr. 65, Folio 257v 6-5-1632 Uit de aantekening in de marge blijkt dat Barbara wed.v. Dierck Janssen haar naasting van 28-4-1633 ongedaan gemaakt heeft op 8-5-1633.
KINDEREN www.coolen-online.be 2013 1: Gerit Dircksen Van Broeckhoven (* ,+ <1619 )
KINDEREN www.coolen-online.be 2013 2: Barbara Diercksen Van Broeckhoven
KINDEREN www.coolen-online.be 2013 3: (Josijn) Dierksen Van Broeckhoven
KLEINKINDEREN RA Loon op Zand inventarisnr 70, J.A.H.Boeren, 1642-1644 Folio 50 5-1-1645 Jan Geeridt Diercxssen van Broechoven en Jan Adriaen Janssen van Oisterhout, gehuwd met Cathelijn Geeridt Diercxssen van Broechoven,
KLEINKINDEREN RA Loon op Zand inventarisnr 70, J.A.H.Boeren, 1642-1644 Folio 50 5-1-1645 transporteren hun deel van de opbrengst van de verkochte inboedel van hun grootvader Dierck Janssen van Broechoven, ten behoeve van Willem Adriaen Willemssen Cuijlman.
KLEINKINDEREN RA Loon op Zand inventarisnr 70, J.A.H.Boeren, 1642-1644 Folio 43 15-11-1642 Aert Aertssen Oostvogel, gehuwd met Jenneken, en 2. Jan Geeridt Diercxssen van Broechoven, gehuwd met Aleijdtken, beiden dochters van Marten Peeterssen en van Jenneken Willem Ghijben (eerste vrouw) en Lijsken Heijliger Goossens
KLEINKINDEREN RA Loon op Zand inventarisnr 70, J.A.H.Boeren, 1642-1644 Folio 43 15-11-1642 van Besauwen (tweede vrouw), transporteren goederen aan Dierck Jan Dierck Martens.
KLEINKINDEREN RA Loon op Zand Jan Geeridt Diercxssen innocente broer Willem, 1b. Jan Adriaen Janssen (van Oisterhout), gehuwd met zijn zuster Cathelijn, tevens als vervanger van Henrick van de Graeff, gehuwd met zijn zuster Maijken.

Generatie 8-2: Anneken Gerits NN 1560 X Dierck Janssen van Broechoven 1555
Data persoonsnr 27109: Anneken Gerits NN, dr v en . Geb. ca 1560.
Relaties/bijzonderheden: X Dierck Janssen van Broechoven, zn v Dierck Jan van Broechoven en NN.


Generatie 8-2-1: Barbara Dierck Janssen van Broechoven 1590 X Willem Hendricxssen Schoenmaeckers 1590
Data persoonsnr 23909: Barbara Dierck Janssen van Broechoven, dr v Dierck Janssen van Broechoven en Anneken Gerits NN. Geb. ca 1590 Loon op Zand? Overl. na 6-5-1632. NB: Barbara Theodorus de Broechoven, begr. 14 juli 1637 te Loon op Zand.
Relaties/bijzonderheden: X Willem Hendricxssen Schoenmaeckers, zn v en . (voogden Anthonis Diercxssen, Peter Willem Henricx). Kind: Cornelis X Maijken de oude dr Joost Rutten v Berlicum, Cathelijn X Adriaen Dierck Quirijn Gerits van Spaendonck.

Generatie 8-2-1: Willem Hendricxssen Schoenmaeckers 1590 X Barbara Dierck Janssen van Broechoven 1590
Data persoonsnr 23910: Willem Hendricxssen Schoenmaeckers, zn v en . Geb. ca 1590 Loon op Zand? Overl. voor 6-5-1632.
Beroep_bijzonderheden: UITWERKEN !!!!
Relaties/bijzonderheden: X Barbara Dierck Janssen van Broechoven, dr v Dierck Janssen van Broechoven en NN. (voogden Anthonis Diercxssen, Peter Willem Henricx). Kind: Cornelis X Maijken de oude dr Joost Rutten v Berlicum, Cathelijn X Adriaen Dierck Quirijn Gerits van Spaendonck.
KINDEREN 9-2-1644 Cathelijn Willemssen X Adriaen Dierck Quirijn Geeritssen van Spaendonck


Generatie 8-2-2: Dierck van Broechoven 1590
Data persoonsnr 27152: Dierck van Broechoven, zn v Dierck Janssen van Broechoven en Anneken Gerits NN. Geb. ca 1590. Wonende te Leuven.
Beroep_bijzonderheden: Zoon Adrianus Theodorus de Broechoven X Anna Joannes Wijnen (< 19-9-1648 te Loon op Zand)??
Relaties/bijzonderheden: X NN. RA Loon op Zand iinv.nr. 65, Folio 257v 6-5-1632: Dierck zoon wijlen Dierck Janssen van Broechoven, wonende te Leuven, transporteert goederen aan Anthonis zoon wijlen Cornelis Laureijssen.


Generatie 8-2-3: Geeritdt Diercxssen van Broechoven 1590-1625 X Dingen (Dimpna) Jans de Bont 1588
Data persoonsnr 23908: Geeritdt Diercxssen van Broechoven, zn v Dierck Janssen van Broechoven en Anneken Gerits NN. Geb. ca 1590. Overl. 19-7-1625 Loon op Zand.
Beroep_bijzonderheden: Voogden Anthonis Diercxssen en Wouter Jan Wouters de Bondt). Innocent kind: Willem.
Relaties/bijzonderheden: X Dingen (Dimpna) Jans de Bont, dr v Jan Wouter Claessen en Mayken Huybertsdr Wouters. Kind: Jan X Aleijdtken Marten Peeterssen, Cathelijn X Jan Adriaen Janssen van Oisterhout, Maria X Henrick Claes van de Graef.
BEGR boek, Deel: 2, ..., Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 2, 19 juli 1625, Inv.nr. 02 - Loon op Zand - doopboek 1624-1648, trouwboek 1624-1651 en aantekeningen van overlijd..., folio 162v Begrafenis op 19 juli 1625 te Loon op Zand: Overledene (mannelijk) Gerardus Theodorus van Broechoven.
KINDEREN RA Loon op Zand inventarisnr 70, J.A.H.Boeren, 1642-1644 Folio 43 15-11-1642 Aert Aertssen Oostvogel, gehuwd met Jenneken, en 2. Jan Geeridt Diercxssen van Broechoven, gehuwd met Aleijdtken, beiden dochters van Marten Peeterssen en van Jenneken Willem Ghijben (eerste vrouw) en Lijsken Heijliger Goossens
KINDEREN RA Loon op Zand inventarisnr 70, J.A.H.Boeren, 1642-1644 Folio 43 15-11-1642 van Besauwen (tweede vrouw), transporteren goederen aan Dierck Jan Dierck Martens.
KINDEREN RA Loon op Zand R71, 1645-1647. bewerkt door: John Boeren Jan Adriaen Janssen van Oisterhout, gehuwd met Cathelijn Geeridt Diercxssen.
KINDEREN boek, Deel: 1, Periode:..., Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 1, 12 oktober 1610, Inv.nr. 01 - Loon op Zand - doop- en trouwboek 1608-1624 (rooms-katholieke parochie), folio 10 Doop op 12 oktober 1610 te Loon op Zand. Vader Gerardus Theodoricus. Kind (vrouwelijk) Maria Theodoricus. [get: Theodorus L????, Elizabet ????.]

Generatie 8-2-3: Dingen (Dimpna) Jans de Bont 1588 X Geeritdt Diercxssen van Broechoven 1590-1625
Data persoonsnr 23911: Dingen (Dimpna) Jans de Bont, dr v Jan Wouter Claessen de Bont en Mayken Huybertsdr Wouters. Geb. ca 1588. Overl. >= 1650.
Beroep_bijzonderheden: man van stam WOUTER BAC VAN NOLE OLE 1180. NB: 1650: Adriaen Potters als man en voogd van Digna Jans de Bont, tevoren weduwe van Godert Jans van den Heuvel contra Dirck Cornelissen Leckerkerck als getrouwd hebbende Grietgen van Bockhoven (Met gansen trou)
Relaties/bijzonderheden: X 1) Geeritdt Diercxssen van Broechoven, zn v Dierck Janssen van Broechoven en Anneken Gerits NN. X 2) Willem Arien Willemsen Cuylman (29-5-1626), zn v en . X 3) Govert Janssoon van den Heuvel (6-3-1635), zn v en . X 4) Adriaen Potters.


Generatie 8-2-3-1: Jan Geeridt Diercxssen van Broechoven 1615 X Aleijdtken (Aeltken) Marten Peeterssen 1620
Data persoonsnr 27153: Jan Geeridt Diercxssen van Broechoven, zn v Geeritdt Diercxssen van Broechoven en Dingen (Dimpna) Jans de Bont. Geb. ca 1615 Loon op Zand?
Beroep_bijzonderheden: doopget: Petrus Martini, Dijmpna ???????, Adrianus van de Leemputten noe Cornelij Cornelij, Arnoldus Adriani Oystvogels, Maria Jois, Maria Johannis, ?????rus Theodori, Adriana Corneli, Arnoldus Arnoldi, Cornelia Geraerdi.
Relaties/bijzonderheden: X Aleijdtken Marten Peeterssen (2-1641 Loon op Zand), dr v Marten Peeterssen en NN. Kind: Gerard, Marten, Andreas, Dijmpna, Willem, Theodorus X Adriana Dominicus Schuermans (Verschueren), Jan.
ALGEMEEN RA Loon op Zand, R71 (1645-1647) bewerkt door: John Boeren Folio 93v Jan Geerit Diercxssen van Broechoeven en Aert Aertssen Oostvogel bekennen voor hun zwager Peter Mertenssen schuldig te zijn aan Adriaen Hendricxssen Haemers een bedrag van 100 gulden.
ALGEMEEN RA Loon op Zand, R71 (1645-1647) bewerkt door: John Boeren Folio 93v Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 16-1-1657 bij Elias Jan Diercx, namens de weduwe en kinderen van Adriaen Haemers, ingelost is. 9-2-1646
ALGEMEEN RA Loon op Zand, R71 (1645-1647) bewerkt door: John Boeren Folio 93v Folio 244 Jan Geeridt Diercxssen van Broechoven, gehuwd met Aleijdtken Marten Peeterssen, transporteert goederen aan Aert Aert Adriaenssen Oostvogel. 7-12-1647
HUWELIJK boek, Deel: 2, ..., Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 2, 1641, Inv.nr. 02 - Loon op Zand - doopboek 1624-1648, trouwboek 1624-1651 en aantekeningen van overlijd..., folio 143v Trouwen in februari 0 [1641] te Loon op Zand: Bruidegom Johannes Gerardus. Bruid Aleijdis Martinus. Opmerking: Plaats trouw kerk: Loon op Zand 00-02-1641 Plaats ondertrouw kerk: Loon op Zand 00-01-1641 Religie: rk.
KINDEREN boek, Deel: 2, ..., Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 2, 14 september 1642, Inv.nr. 02 - Loon op Zand - doopboek 1624-1648, trouwboek 1624-1651 en aantekeningen van overlijd..., folio 75v Doop op 14 september 1642 te Loon op Zand: Vader Johannes Gerardus. Moeder Aleijdis Martinus. Kind (mannelijk) Gerardus Gerardus. [get: Petrus Martini, Dijmpna ???????.]
KINDEREN boek, Deel: 2, ..., Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 2, 1 november 1644, Inv.nr. 02 - Loon op Zand - doopboek 1624-1648, trouwboek 1624-1651 en aantekeningen van overlijd..., folio 87 Doop op 1 november 1644 te Loon op Zand: Vader Joannes Gerardus de Broechoven. Moeder Aleijdis Martinus. Kind (mannelijk) Martinus de Broechoven. [get: ???????? ??????, Arnolda ??????.]
KINDEREN boek, Deel: 3, Periode:..., Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 3, 8 december 1648, Inv.nr. 03 - Loon op Zand - doopboek 1648-1671 en trouwboek 1651-1671 (rooms-katholieke parochie), folio 4v Doop op 8 december 1648 te Loon op Zand: Vader Joannes Gerardus. Moeder Aleijdis Martinus. Kind (mannelijk) Andreas Gerardus. [get: Adrianus van de Leemputten noe Cornelij Cornelij.]
KINDEREN boek, Deel: 3, Periode:..., Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 3, 25 januari 1652, Inv.nr. 03 - Loon op Zand - doopboek 1648-1671 en trouwboek 1651-1671 (rooms-katholieke parochie), folio 20v Doop op 25 januari 1652 te Loon op Zand: Vader Joannes Gerardus. Moeder Aleijdis Martinus. Kind (vrouwelijk) Dijmpna Gerardus. [get: Arnoldus Adriani Oystvogels, Maria Jois.]
KINDEREN boek, Deel: 3, Periode:..., Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 3, 26 september 1655, Inv.nr. 03 - Loon op Zand - doopboek 1648-1671 en trouwboek 1651-1671 (rooms-katholieke parochie), folio 38v Doop op 26 september 1655 te Loon op Zand: Vader Johannes Gerardus de Broechoven. Moeder Aleijdis Martinus. Kind (mannelijk) Guilielmus de Broechoven. [get: ??? ???, Maria Johannis.]
KINDEREN boek, Deel: 3, Periode:..., Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 3, 12 april 1661, Inv.nr. 03 - Loon op Zand - doopboek 1648-1671 en trouwboek 1651-1671 (rooms-katholieke parochie), folio 63v Doop op 12 april 1661 te Loon op Zand: Vader Joannes Gerardus. Moeder Aleidis Martinus. Kind (mannelijk) Joannes Joannes Gerardus. [get: Arnoldus Arnoldi, Cornelia Geraerdi.]
ONDERTROUW Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Trouwen Onbekend, 1641, folio 143v Trouwen in januari 0 [1641] te Loon op Zand: Bruidegom Johannes Gerarduszn. Bruid Aleijdis Martinusdr. Opmerking: get.: Adrianus Henricus de ...Oberdt, Johannes Adrianus, Guilielmus Cuijlmans en Arnoldus Oostvogels.

Generatie 8-2-3-1: Aleijdtken (Aeltken) Marten Peeterssen 1620 X Jan Geeridt Diercxssen van Broechoven 1615
Data persoonsnr 27154: Aleijdtken (Aeltken) Marten Peeterssen, dr v Marten Peeterssen en NN. Geb. ca 1620 Loon op Zand? Broer: Peter.
Beroep_bijzonderheden: doopget: Petrus Martini, Dijmpna ???????, Adrianus van de Leemputten noe Cornelij Cornelij, Arnoldus Adriani Oystvogels, Maria Jois, Maria Johannis, ?????rus Theodori, Adriana Corneli, Arnoldus Arnoldi, Cornelia Geraerdi.
Relaties/bijzonderheden: X Jan Geeridt Diercxssen van Broechoven (2-1641 Loon op Zand), zn v Geeritdt Diercxssen en Dingen Jans de Bont. Kind: Gerard, Marten, Andreas, Dijmpna, Willem, Theodorus X Adriana Dominicus Schuermans (Verschueren), Jan.
ALGEMEEN RA Loon op Zand, R71 (1645-1647) bewerkt door: John Boeren Folio 93v Jan Geerit Diercxssen van Broechoeven en Aert Aertssen Oostvogel bekennen voor hun zwager Peter Mertenssen schuldig te zijn aan Adriaen Hendricxssen Haemers een bedrag van 100 gulden.
ALGEMEEN RA Loon op Zand, R71 (1645-1647) bewerkt door: John Boeren Folio 93v Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 16-1-1657 bij Elias Jan Diercx, namens de weduwe en kinderen van Adriaen Haemers, ingelost is. 9-2-1646


Generatie 8-2-3-1-1: Theodorus Janssen van Broechove 1658 X Adriana Dominicus (Mijnen) Schuermans (Verschueren) 1656
Data persoonsnr 36503: Theodorus Janssen van Broechove, zn v Jan Gerrits van Broechove en Aleidis Martinus NN. Geb. 12-11-1658 Loon op Zand get: ?????rus Theodori, Adriana Cornelij.
Beroep_bijzonderheden: doopget: Joannis Gerardi, Getrudis Dominici, Joannis Jois, Henrica Egidij, Adrianus Michaelis, Dijmphna Joannis, Zacharias Dominici, Antonia Dominici. Zoon Cornelis X (2?) Adriana Antonis Jans van de Pas.
Relaties/bijzonderheden: X Adriana Dominicus Schuermans (Verschueren) (13-7-1682 Loon op Zand), dr v Dominicus Zacharias en Catharina Cornelis Oirlemans. Kind: Marten X Anna Cromvoort, Cornelis X Gertrudis Sijmens, Jan X Maria Gijsberts van Cromvoort, Catharina.
ALGEMEEN boek, Deel: 2, ..., Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 2, 31 januari 1645, Inv.nr. 02 - Loon op Zand - doopboek 1624-1648, trouwboek 1624-1651 en aantekeningen van overlijd..., folio 152v Trouwen op 31 januari 1645 te Loon op Zand: Bruidegom Johannes Jacobus. Bruid Cornelia Guilielmus. Opmerking: Plaats trouw kerk: Loon op Zand 31-01-1645 Plaats ondertrouw kerk: Loon op Zand 09-01-1645 Religie: rk.
ALGEMEEN Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Trouwen Onbekend, 15 januari 1692, folio 18 Trouwen op 15 januari 1692 te Loon op Zand: Bruidegom Claas Janse van Broeckhoven, geboren te Loon op Zand. Bruid Marij Lauerense van Vugt, geboren te Loon op zand
ALGEMEEN boek, Deel: 5, Periode:..., Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 5, 13 oktober 1693, Inv.nr. 05 - Loon op Zand - doopboek 1687-1711 en trouwboek 1685-1715 (rooms-katholieke parochie), folio 41v Doop op 13 oktober 1693 te Loon op Zand: Vader Nicolaus Joannes Gerardus Broeckhoven. Moeder Maria Laurentius van Vught. Kind Maria Broeckhoven. [get: Henricus Laurentius van Vught, Anna Joannis Gerardi van Brouckhoven.]
ALGEMEEN boek, Deel: 5, Periode:..., Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 5, 30 maart 1695, Inv.nr. 05 - Loon op Zand - doopboek 1687-1711 en trouwboek 1685-1715 (rooms-katholieke parochie), folio 46v Doop op 30 maart 1695 te Loon op Zand: Vader Adrianus Laurentius van Vught. Moeder Aldegundis Joannes Broeckhoven. Kind Nicolaa van Vught. [get: Henricus Laurentius van Vught, Gertruidis Joannis van Brouchoven.]
ALGEMEEN boek, Deel: 3, Periode:..., Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 3, 21 oktober 1657, Inv.nr. 03 - Loon op Zand - doopboek 1648-1671 en trouwboek 1651-1671 (rooms-katholieke parochie), folio 49v Doop op 21 oktober 1657 te Loon op Zand: Vader Johannes Jacobus. Moeder Cornelia Guilielmus. Kind (mannelijk) Theodorus Johannes Jacobus. [get: ??????, matr. Theodore de Robemont.]
ALGEMEEN Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Trouwen Onbekend, 9 januari 1645, folio 152v Trouwen op 9 januari 1645 te Loon op Zand: Bruidegom Johannes Jacobuszn. Bruid Cornelia Guilielmusdr. Opmerking: get.: Joannes Joannis, Nicolaus Guilielmus, Margareta Joannes en Heer Guilielmus (koster).
ALGEMEEN boek, Deel: 2, ..., Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 2, 2 december 1644, Inv.nr. 02 - Loon op Zand - doopboek 1624-1648, trouwboek 1624-1651 en aantekeningen van overlijd..., folio 176 Begrafenis op 2 december 1644 te Loon op Zand: Overledene (vrouwelijk) Anna (onbekend). Relatie Johannes Jacobus. Opmerking: als huisvrouw; woont in het Land van Kleef.
ALGEMEEN Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Trouwen Onbekend, 9 januari 1633, folio 130v Trouwen op 9 januari 1633 te Loon op Zand: Bruidegom Johannes Jacobuszn. Bruid Anna Gerardusdr. Opmerking: get.: Gijsbertus Guilielmus, Michaelis Jacobs en Guilielmus Henricus (schoolmeester)
DOPELING boek, Deel: 3, Periode:..., Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 3, 12 november 1658, Inv.nr. 03 - Loon op Zand - doopboek 1648-1671 en trouwboek 1651-1671 (rooms-katholieke parochie), folio 54 Doop op 12 november 1658 te Loon op Zand: Vader Joannes Gerardus. Moeder Aleidis Martinus. Kind (mannelijk) Theodorus Joannes Gerardus. [get: ?????rus Theodori, Adriana Cornelij.]
HUWELIJK boek, Deel: 4, Periode:..., Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 4, 13 juli 1682, Inv.nr. 04 - Loon op Zand - doopboek 1671-1686 en trouwboek 1671-1685 (rooms-katholieke parochie), aktenummer 112v Trouwen op 13 juli 1682 te Loon op Zand: Bruidegom Theodorus Joanneszn. Bruid Adriana Dominicusdr. Opmerking: Plaats trouw kerk: Loon op Zand 13-07-1682 Religie: rk.
KINDEREN boek, Deel: 4, Periode:..., Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 4, 31 juli 1685, Inv.nr. 04 - Loon op Zand - doopboek 1671-1686 en trouwboek 1671-1685 (rooms-katholieke parochie), folio 83v Doop op 31 juli 1685 te Loon op Zand: Vader Theodorus Joannes. Moeder Adriana Dominicus. Kind Cornelius Joannes. [get: Joannis Jois, Henrica Egidij.]
KINDEREN boek, Deel: 5, Periode:..., Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 5, 9 oktober 1688, Inv.nr. 05 - Loon op Zand - doopboek 1687-1711 en trouwboek 1685-1715 (rooms-katholieke parochie), folio 26 Doop op 9 oktober 1688 te Loon op Zand: Vader Theodorus Joannes. Moeder Adriana Dominicus. Kind (mannelijk) Joannes Joannes. [get: Adrianus Michaelis, Dijmphna Joannis.]
KINDEREN boek, Deel: 5, Periode:..., Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 5, 23 september 1691, Inv.nr. 05 - Loon op Zand - doopboek 1687-1711 en trouwboek 1685-1715 (rooms-katholieke parochie), folio 33 Doop op 23 september 1691 te Loon op Zand: Vader Theodorus Joannes van Broechoven. Moeder Adriana Dominicus. Kind Catharina van Broechoven. [get: Zacharias Dominici, Antonia Dominici.]
ONDERTROUW Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Trouwen Onbekend, 28 juni 1682 Trouwen op 28 juni 1682 te Loon op Zand: Bruidegom Dirck Janssen van Broechoven, geboren te Loon op Zand. Bruid Adriaentje Mijnen, geboren te Loon op zand.

Generatie 8-2-3-1-1: Adriana Dominicus (Mijnen) Schuermans (Verschueren) 1656 X Theodorus Janssen van Broechove 1658
Data persoonsnr 36504: Adriana Dominicus (Mijnen) Schuermans (Verschueren), dr v Dominicus Zacharias Schuermans (Verschueren) en Catharina Cornelis Oirlemans. Geb. 13-8-1656 Loon op Zand get: Gerardus Zacharias, Aleidis Theodori.
Beroep_bijzonderheden: doopget: Joannis Gerardi, Getrudis Dominici, Joannis Jois, Henrica Egidij, Adrianus Michaelis, Dijmphna Joannis, Zacharias Dominici, Antonia Dominici.
Relaties/bijzonderheden: X Theodorus Janssen van Broechove (13-7-1682 Loon op Zand), zn v en . Kind: Marten X Anna Cromvoort, Cornelis X Gertrudis Sijmens, Jan X Maria Gijsberts van Cromvoort, Catharina geb. 23-9-1691 Loon op Zand.
DOPELING boek, Deel: 3, Periode:..., Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 3, 13 augustus 1656, Inv.nr. 03 - Loon op Zand - doopboek 1648-1671 en trouwboek 1651-1671 (rooms-katholieke parochie), folio 44 Doop op 13 augustus 1656 te Loon op Zand: Vader Domincus Zacharias. Moeder Catharina Cornelius. Kind (vrouwelijk) Adriana Zacharias. [get: Gerardus Zacharias, Aleidis Theodori.]


Generatie 8-2-3-1-1-1: Martinus Dircks van Broechove 1682 X Anna Gijsberts van Cromvoort 1688
Data persoonsnr 36501: Martinus Dircks van Broechove, zn v Theodorus Janssen van Broechove en Adriana Dominicus. Ged. 12-11-1682 Loon op Zand get: Joannis Gerardi, Gertrudis Dominici. Overl. <= 1718.
Beroep_bijzonderheden: doopget: Antonius Geijsberts van Cromvoort, Catharina Dirks van Broockhove.
Relaties/bijzonderheden: X Anna Gijsberts van Cromvoort (14-4-1714 Loon op Zand), dr v Gijsbert Jans van Cromvoort en Petronilla Michiels NN. Kind: Thedorus, Antonius, geb. 10-5-1716 Loon op Zand.
DOPELING boek, Deel: 4, Periode:..., Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 4, 12 november 1682, Inv.nr. 04 - Loon op Zand - doopboek 1671-1686 en trouwboek 1671-1685 (rooms-katholieke parochie), folio 65v Doop op 12 november 1682 te Loon op Zand: Vader Theodorus Joannes. Moeder Adriana Dominicus. Kind Martinus Joannes. [get: Joannis Gerardi, Gertrudis Dominici.]
HUWELIJK Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Trouwen Onbekend, 14 april 1714, folio 147 Trouwen op 14 april 1714 te Loon op Zand: Bruidegom Martinus van Broeckhove. Bruid Anna Gijsbertus van Cromvoirt, geboren te Loon op zand. Opmerking: get.: Petrus Cuijpers en Nicolaa Bartholomeuse.
KINDEREN boek, Deel: 6, Periode:..., Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 6, 15 februari 1715, Inv.nr. 06 - Loon op Zand - doopboek 1711-1731 en trouwboek 1715-1731 (rooms-katholieke parochie), folio 22 Doop op 15 februari 1715 te Loon op Zand: Vader Martinus Dierckse van Broechove. Moeder Anna Geijsberts van Cromvoort. Kind Theodorus van Broeckhove. [get: Antonius Geijsberts van Cromvoort, Catharina Dirks van Broockhove.]

Generatie 8-2-3-1-1-1: Anna Gijsberts van Cromvoort 1688 X Martinus Dircks van Broechove 1682
Data persoonsnr 36502: Anna Gijsberts van Cromvoort, dr v Gijsbert Jans van Cromvoort en Petronilla Michiels NN. Ged. 28 april 1688 Loon op Zand get: Cornelius Adrianis, Maria Dominici.
Relaties/bijzonderheden: X 1) Martinus Dircks van Broechove (14-4-1714 Loon op Zand), zn v Theodorus Janssen van Broechove en Adriana Dominicus. X 2) Peter Hendrick Snoere (27-11-1718 Loon op Zand), zn v Henrick Jans en Catharina Peters NN.
DOPELING boek, Deel: 5, Periode:..., Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 5, 28 april 1688, Inv.nr. 05 - Loon op Zand - doopboek 1687-1711 en trouwboek 1685-1715 (rooms-katholieke parochie), folio 19 Doop op 28 april 1688 te Loon op Zand: Vader Gisbertus Janssen. Moeder Petronella Michielse. Kind (vrouwelijk) Anna Janssen. [get: Cornelius Adrianis, Maria Dominici.]


Generatie 8-2-3-1-1-1-1: Dirk Mertens van Broekhoven 1715 X Gertrui (Gertrudis) van Dongen (Rames) 1720
Data persoonsnr 36499: Dirk Mertens van Broekhoven, zn v Martinus van Broechove en Anna Cromvoort. Geb. 15-2-1715 Loon op Zand.
Relaties/bijzonderheden: X Gertrui (Gertrudis)van Dongen (Rames) (18-10-1739 Loon op Zand), dr v en .

Generatie 8-2-3-1-1-1-1: Gertrui (Gertrudis) van Dongen (Rames) 1720 X Dirk Mertens van Broekhoven 1715
Data persoonsnr 36500: Gertrui (Gertrudis) van Dongen, dr v en . Geb. ca 1720.
Relaties/bijzonderheden: X Dirk Mertens van Broekhoven (Rames) (18-10-1739 Loon op Zand), zn v Martinus van Broechove en Anna Cromvoort.


Generatie 8-2-3-1-1-1-1-1: Jan Dierk van Broekhoven 1744-1814 X Digna (Dingena) Dingemans 1773-1821
Data persoonsnr 36495: Jan Dierk van Broekhoven, zn v Dirk Mertens van Broekhoven en Gertrui Rames (van Dongen). Geb. 1744 Loon op Zand, overl. 23-5-1814 Loon op Zand.
Relaties/bijzonderheden: X Digna (Dingena) Dingemans (26-8-1810 Loon op Zand), dr v Joannes Dingemans en Johanna Verhoeven.

Generatie 8-2-3-1-1-1-1-1: Digna (Dingena) Dingemans 1773-1821 X Jan Dierk van Broekhoven 1744-1814
Data persoonsnr 36496: Digna (Dingena) Dingemans, dr v Jan Dingemans en Johanna Verhoeven. Ged. 1-6-1773 Loon op Zand, overl. 5-8-1821 Loon op Zand.
Relaties/bijzonderheden: X 1) Jan Dierk van Broekhoven (26-8-1810 Loon op Zand), zn v Dirk Mertens en Gertrui Rames. X 2) Adriaan Jansen van den Broeck (13-12-1817 Loon op Zand), zn v Jan Gijsbert en Petronella Jan Bastiaen Boor.


Generatie 8-2-3-1-1-1-1-1-1: Gerardus (Gerrit) van Broekhoven 1811-1850 X Adriana de Jong 1807-1850
Data persoonsnr 36493: Gerardus (Gerrit) van Broekhoven, zn v Jan Dierk van Broekhoven en Digna (Dingena) Dingemans. Geb. 13-6-1811 Loon op Zand, overl. 18-6-1850 Loon op Zand.
Relaties/bijzonderheden: X Adriana de Jong (27-5-1830 Waalwijk), dr v Cornelis de Jong en Geertrui de Jong. Kind: Johannes X Franciscus Antonius Maria Vromans, Dingena X Joannes van Baast.

Generatie 8-2-3-1-1-1-1-1-1: Adriana de Jong 1807-1850 X Gerardus (Gerrit) van Broekhoven 1811-1850
Data persoonsnr 36494: Adriana de Jong, dr v Cornelis de Jong en Geertrui de Jong. Geb. 3-3-1807 Loon op Zand, overl. 20 juli 1850 Loon op Zand.
Beroep_bijzonderheden: UITWERKEN!
Relaties/bijzonderheden: X Gerardus (Gerrit) van Broekhoven (27-5-1830 Waalwijk), zn v Jan Dierk van Broekhoven en Digna (Dingena) Dingemans.


Generatie 8-2-3-1-1-1-1-1-1-1: Francisca van Broekhoven 1840-1920 X Jan Arnolds Leemans 1828
Data persoonsnr 31210: Francisca van Broekhoven, dr v Gerrit van Broekhoven en Adriana de Jong. Geb. 16-8-1840 Loon op Zand, overl. 26 mei 1920 Loon op Zand. Grootouders Jan Dirkse van Broekhoven en Digna (Dingena) Dingemans.
Relaties/bijzonderheden: X Johannes Leemans (7-5-1860 Loon op Zand), zn v Arnoldus Leemans en Pieternella van Wanrooij.

Generatie 8-2-3-1-1-1-1-1-1-1: Jan Arnolds Leemans 1828 X Francisca van Broekhoven 1840-1920
Data persoonsnr 31209: Jan Arnolds Leemans, zn v Arnold Leemans en Pieternella van Wanrooij. Geb. 28 juli 1828 Loon op Zand. Grootouders Godefridus Leemans en Cornelia Elisabeth Fens.
Relaties/bijzonderheden: X Francisca van Broekhoven (7-5-1860 Loon op Zand), dr v Gerrit van Broekhoven en Adriana de Jong.


Generatie 8-2-3-1-1-1-1-1-1-1-1: Adriana Johanna Leemans 1880 X Mathijs Kemmeren 1860
Data persoonsnr 31206: Adriana Johanna Leemans, dr v Jan Arnolds Leemans en Francisca van Broekhoven. Geb. 11-6-1880 Loon op Zand.
Relaties/bijzonderheden: X Mathijs Kemmeren (8-5-1894 Loon op Zand), zn v Engelbert Kemmeren en Pietronella Storimans.

Generatie 8-2-3-1-1-1-1-1-1-1-1: Mathijs Kemmeren 1860 X Adriana Johanna Leemans 1880
Data persoonsnr 31207: Mathijs Kemmeren, zn v Engelbert Kemmeren en Pietronella Storimans. Geb. 24-5-1860 Loon op Zand.
Relaties/bijzonderheden: X 1) Pieternella van Amelsvoort (8-5-1894 Loon op Zand), dr v Cornelis van Amelsvoort en Johanna Cornelia de Graaf. X 2) Adriana Johanna Leemans (9-8-1904), dr v Jan Arnolds Leemans en Francisca van Broekhoven.


Generatie 8-2-3-1-1-2: Jan Dirks van Broechoven 1690 X Maria Gijsberts van Cromvoort 1695
Data persoonsnr 54368: Jan Dirks van Broechoven, zn v Theodorus van Broechove en Adriana Dominicus. Geb. ca 1690 Loon op Zand? Doopget: Adriana Giele, Cornelia Gerrits v Cromvoort, Antonius Sub, Cornelius v Broekhove, Dirk v Broechove, Henrica v Broechove.
Beroep_bijzonderheden: doopget: Gijsbert v Cromvoort, Catharina Dirks v Brouckhoven, Cornelius Dirks v Brouckhove, Anna Gisberto v Cromvoort, Gertruidis Henriz Sijmessen, Arie Hendricksen, Gertrudis Cornelisse v Broeckhoven, Petrus Hendricksen ??, Gerardus Gijsberts v Cromvoort
Relaties/bijzonderheden: X Maria Gijsberts van Cromvoort (8-12-1715 Loon op Zand), dr v Gijsbert Jans en Petronilla Michiels NN. Kind: Dirck, Adriaen, Marten, Adriana, Maria, Gijsberta, Michiel, Jan, Anna, Peter, Adriana X Huibert Joosten Schalken.
HUWELIJK Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Trouwen Onbekend, 8 december 1715, folio 101v Trouwen op 8 december 1715 te Loon op Zand: Bruidegom Joannes Dirxse van Broechove of Broukhove, geb. Loon op Zand. Bruid Maria Gijsbers van Cromvoort, geb. Loon op zand. Get.: Adrianus Petrus Sebastinaus en Elisabetha Adriaans.
KINDEREN boek, Deel: 6, Periode:..., Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 6, 2 augustus 1716, Inv.nr. 06 - Loon op Zand - doopboek 1711-1731 en trouwboek 1715-1731 (rooms-katholieke parochie), folio 29 Doop op 2 augustus 1716 te Loon op Zand: Vader Joannes Theodorus van Broechove. Moeder Maria Gijsbertus van Cromvoort. Kind Theodorus van Broechove. [get: Gijsbertus van Cromvoort, Catharina Theodori van Brouckhoven.]
KINDEREN boek, Deel: 6, Periode:..., Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 6, 25 januari 1720, Inv.nr. 06 - Loon op Zand - doopboek 1711-1731 en trouwboek 1715-1731 (rooms-katholieke parochie), folio 48 Doop op 25 januari 1720 te Loon op Zand: Vader Joannes Theodorus van Broechove. Moeder Maria Gijsbertus van Cromvoort. Kind Adrianus van Broechove. [get: Cornelius Theodori van Brouckhove, Anna Gisberto van Cromvoort.]
KINDEREN boek, Deel: 6, Periode:..., Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 6, 19 februari 1722, Inv.nr. 06 - Loon op Zand - doopboek 1711-1731 en trouwboek 1715-1731 (rooms-katholieke parochie), folio 60 Doop op 19 februari 1722 te Loon op Zand: Vader Joannes van Broechove. Moeder Maria Gijsbertus van Cromvoort. Kind Martinus van Broechove. [get: Gijsbertus van Cromvoort, Gertruidis Henriz Sijmessen.]
KINDEREN boek, Deel: 6, Periode:..., Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 6, 15 januari 1724, Inv.nr. 06 - Loon op Zand - doopboek 1711-1731 en trouwboek 1715-1731 (rooms-katholieke parochie), folio 70 Doop op 15 januari 1724 te Loon op Zand: Vader Joannes van Broechoven. Moeder Maria Gijsbertse van Cromvoort. Kind Adriana van Broeckhoven. [get: Arie Hendricksen, Gertrudis Cornelisse van Broeckhoven.]
KINDEREN boek, Deel: 6, Periode:..., Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 6, 6 oktober 1725, Inv.nr. 06 - Loon op Zand - doopboek 1711-1731 en trouwboek 1715-1731 (rooms-katholieke parochie), folio 77v Doop op 6 oktober 1725 te Loon op Zand: Vader Joannes van Broeckhoven. Moeder Maria van Cromvoort. Kind Maria van Broeckhoven. [get: Petrus Hendricksen ????, Anna Gijsberto van Cromvoirt.]
KINDEREN boek, Deel: 6, Periode:..., Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 6, 12 december 1727, Inv.nr. 06 - Loon op Zand - doopboek 1711-1731 en trouwboek 1715-1731 (rooms-katholieke parochie), folio 88 Doop op 12 december 1727 te Loon op Zand: Vader Joannes Dirxse van Broechove. Moeder Maria Gijsberse van Cromvoort. Kind Gijsberta van Broeckhoven. [get: Gerardus Gijsberts van Cromvoort, Petronilla Giele.]
KINDEREN boek, Deel: 6, Periode:..., Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 6, 4 mei 1729, Inv.nr. 06 - Loon op Zand - doopboek 1711-1731 en trouwboek 1715-1731 (rooms-katholieke parochie), folio 93v Doop op 4 mei 1729 te Loon op Zand: Vader Joannes Dirxse van Broechove. Moeder Maria Gijsberse van Cromvoort. Kind Michaël van Broechove. [get: Adriana Giele, Cornelia Gerrits van Cromvoort.]
KINDEREN boek, Deel: 7, Periode:..., Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 7, 3 september 1731, Inv.nr. 07 - Loon op Zand - doop- en trouwboek 1731-1760, akten van doop van onwettige kinderen 1..., folio 2 Doop op 3 september 1731 te Loon op Zand: Vader Joannes van Broechove. Moeder Maria Gijsbertse van Cromvoort. Kind Joannes van Broeckhoven. [get: Antonius Sub, Gertrudis Cornelisse van Broechove.]
KINDEREN boek, Deel: 7, Periode:..., Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 7, 10 april 1734, Inv.nr. 07 - Loon op Zand - doop- en trouwboek 1731-1760, akten van doop van onwettige kinderen 1..., folio 14 Doop op 10 april 1734 te Loon op Zand: Vader Joannes Theodorus van Broekhove. Moeder Maria Gijsbertus van Cromvoort. Kind Anna van Broekhove. [get: Cornelius van Broekhove, Anna Gijsbers van Cromvoort.]
KINDEREN boek, Deel: 7, Periode:..., Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 7, 23 februari 1737, Inv.nr. 07 - Loon op Zand - doop- en trouwboek 1731-1760, akten van doop van onwettige kinderen 1..., folio 29v Doop op 23 februari 1737 te Loon op Zand: Vader Joannes Dirckse van Broechove. Moeder Maria Gijsbertus van Cromvoort. Kind Petrus van Broechove. [get: Theodorus van Broechove, Henrica van Broechove.]

Generatie 8-2-3-1-1-2: Maria Gijsberts van Cromvoort 1695 X Jan Dirks van Broechoven 1690
Data persoonsnr 54369: Maria Gijsberts van Cromvoort, dr v Gijsbert Jans van Cromvoort en Petronilla Michiels NN. Ged. 3 juli 1695 Loon op Zand get: Adrianis Michaelis, Maria Jansen. Doopget: Adriana Giele, Cornelia Gerrits v Cromvoort, Antonius Sub.
Beroep_bijzonderheden: doopget: Gijsbert v Cromvoort, Catharina Dirks v Brouckhoven, Cornelius Dirks v Brouckhove, Anna Gisberto v Cromvoort, Gertruidis Henriz Sijmessen, Arie Hendricksen, Gertrudis Cornelisse v Broeckhoven, Petrus Hendricksen ??, Gerardus Gijsberts v Cromvoort
Relaties/bijzonderheden: X Jan Dirks van Broechoven (8-12-1715 Loon op Zand), zn v Theodorus van Broechove en Adriana Dominicus. Kind: Dirck, Adriaen, Marten, Adriana, Maria, Gijsberta, Michiel, Jan, Anna, Peter, Adriana X Huibert Joosten Schalken.
DOPELING boek, Deel: 5, Periode:..., Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 5, 3 juli 1695, Inv.nr. 05 - Loon op Zand - doopboek 1687-1711 en trouwboek 1685-1715 (rooms-katholieke parochie), folio 47 Doop op 3 juli 1695 te Loon op Zand: Vader Gisbertus van Kromvaert. Moeder Petronilla Michaelis. Kind Maria van Kromvaert. [get: Adrianis Michaelis, Maria Jansen.]


Generatie 8-2-3-1-1-2-1: Adriana Jans van Broeckhoven 1735 X Huibert Joosten Schalken 1732
Data persoonsnr 54353: Adriana Jans van Broeckhoven, dr v Jan Dirks van Broechoven en Maria Gijsberts van Cromvoort. Ged. 30 maart 1740 Loon op Zand get: Antonius van Broeckhoven, Gertrudis van Dongen. Wonend Loon op Zand.
Relaties/bijzonderheden: X Huibert Joosten Schalken (3-2-1765 Loon op Zand), zn v Joost Wouters Schalcke en Gertrudis Cornelius Brent. Kind: Gertrudis X Thomas Adrianus van den Hoven.
DOPELING boek, Deel: 7, Periode:..., Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 7, 30 maart 1740, Inv.nr. 07 - Loon op Zand - doop- en trouwboek 1731-1760, akten van doop van onwettige kinderen 1..., folio 45v Doop op 30 maart 1740 te Loon op Zand: Vader Joannes Theodorus van Broechoven. Moeder Maria Gijsbertus van Cromvoort. Kind Adriana van Broeckhoven. [get: Antonius van Broeckhoven, Gertrudis van Dongen.]

Generatie 8-2-3-1-1-2-1: Huibert Joosten Schalken 1732 X Adriana Jans van Broeckhoven 1735
Data persoonsnr 54352: Huibert Joosten Schalken, zn v Joost Wouters Schalcke en Gertrudis Cornelius Brent. Ged. 10 september 1732 Loon op Zand get: Gerardus Theodori, Corneli? Dir????. Wonend Loon op Zand.
Beroep_bijzonderheden: doopget: Judocus Schalcke, Joanna van Loon.
Relaties/bijzonderheden: X Adriana Jans van Broeckhoven (3-2-1765 Loon op Zand), dr v en . Kind: Gertrudis X Thomas Adrianus van den Hoven.
DOPELING boek, Deel: 7, Periode:..., Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 7, 10 september 1732, Inv.nr. 07 - Loon op Zand - doop- en trouwboek 1731-1760, akten van doop van onwettige kinderen 1..., folio 6v Doop op 10 september 1732 te Loon op Zand: Vader Judocus Schalcke. Moeder Gertrudis Cornelius Brent. Kind Hubertus Schalcke. [get: Gerardus Theodori, Corneli? Dir????.]
HUWELIJK Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Trouwen Onbekend, 3 februari 1765, folio 29v Trouwen op 3 februari 1765 te Loon op Zand: Bruidegom Huijbert Schal(c)ken, geb. Loon op Zand, wonend Loon op Zand. Bruid Adriana van Broekhooven of Broeckhove, geb. Loon op zand, wonend Loon op Zand. Get.: Joannes van Aelst en Joanna de Leeuw.


Generatie 8-2-3-1-1-2-1-1: Gertrudis Hubertus Schalken 1765-1846 X Thomas Adrianus van den Hoven 1766-1808
Data persoonsnr 45019: Gertrudis Hubertus Schalken, dr v Huibert Joosten Schalken en Adriana Jans van Broeckhoven. Ged. 14-11-1765 Loon op Zand get: Judocus Schalcke, Joanna van Loon. Overl. 1-4-1846 Loon op Zand. Woont vanaf 1825 Kerkstraat 28, Loon op Zand.
Relaties/bijzonderheden: X Thomas Adrianus van den Hoven (13-6-1790 Loon op Zand), zn v Adriaen Thomassen van den Hoven (Hoof) en Dijmphna Jans Brands. Kind: Hubertus X Engelina Aerts van der Velden.
DOPELING boek, Deel: 8, Periode:..., Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 8, 14 november 1765, Inv.nr. 08 - Loon op Zand - doop- en trouwboek 1760-1795 (rooms-katholieke parochie), folio 30 Doop op 14 november 1765 te Loon op Zand: Vader Hubertus Schalcke. Moeder Adriana van Broeckhove. Kind Gertrudis Schalcke. [get: Judocus Schalcke, Joanna van Loon.]

Generatie 8-2-3-1-1-2-1-1: Thomas Adrianus van den Hoven 1766-1808 X Gertrudis Hubertus Schalken 1765-1846
Data persoonsnr 45018: Thomas Adrianus van den Hoven, zn v Adriaen Thomassen van den Hoven (Hoof) en Dijmphna Jans Brands. Ged. 30-10-1766 Loon op Zand. Overl. 26-9-1808 Loon op Zand.
Beroep_bijzonderheden: stam DIERCK FRANSZ VAN DEN HOVE 1545 LOON OP ZAND
Relaties/bijzonderheden: X Gertrudis Hubertus Schalken (13-6-1790 Loon op Zand), dr v Huibert Joosten Schalken en Adriana Jans van Broeckhoven. Kind: Hubertus X Engelina Aerts van der Velden.
ALGEMEEN Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Trouwen Onbekend, 5 november 1752, folio 167v Trouwen op 5 november 1752 te Loon op Zand: Bruidegom Adriaen van den Hoven Hoof, geboren te Loon op Zand, wonende te Loon op Zand. Bruid Pieternel van Spaendonk, geboren te Loon op zand, wonende te Loon op Zand.
ALGEMEEN Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Trouwen Onbekend, 5 november 1752, folio 167v Opmerking: get.: Hoannes van Hoof en Joanna van Spaendonck.
ALGEMEEN Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 38, 7 september 1770, Inv.nr. 38 - Loon op Zand - lijst van begravenen 1757-1783 en 1787-1790 (schepenbank), folio 18v Begrafenis op 7 september 1770 te Loon op Zand: Overledene Pieternel Verclis. Relatie Adriaan van den Hoven. Opmerking: ls huisvrouw; laat kinderen na.
ALGEMEEN Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 38, 29 maart 1772, Inv.nr. 38 - Loon op Zand - lijst van begravenen 1757-1783 en 1787-1790 (schepenbank), folio 12 Begrafenis op 29 maart 1772 te Loon op Zand: Overledene Adriaan Jansz van den Hoven. Opmerking: als huisvader; laat kinderen na.
DOPELING Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Dopen Onbekend, 1760 Doop in 1760 te Loon op Zand: Vader van den Hoven. Kind (mannelijk) Thomas Adrianus van den Hoven, geboren in 1760. Opmerking: Geboren rond 1760.
HUWELIJK Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 8, 13 juni 1790, Inv.nr. 08 - Loon op Zand - doop- en trouwboek 1760-1795 (rooms-katholieke parochie), aktenummer 49v Trouwen op 13 juni 1790 te Loon op Zand: Bruidegom Thomas van den Hoven. Bruid Gertrudis Schalleken. Opmerking: plaats trouw kerk: Loon op Zand13-06-1790Religie: rk


Generatie 8-2-3-1-1-2-1-1-1: Hubertus Thomassen van den Hoven 1798 X Engelina Aerts van der Velden 1789
Data persoonsnr 45016: Hubertus Thomassen van den Hoven, zn v Thomas Adrianus van den Hoven en Gertrudis Hubertus Schalke. Ged. 15 juli 1798 Loon op Zand.
Relaties/bijzonderheden: X 1) Engelina Aerts van der Velden, dr v Arnoldus Lamberts van der Velden en Maria Peters Ligtenberg. Kind: Arnolda X Christiaan Jans van Son. X 2) Catharina van Dalen (15-10-1863 Baardwijk), dr v NN en Allegonda van Dalen.
DOPELING Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 9, 15 juli 1798, Inv.nr. 09 - Loon op Zand - doop- en trouwboek 1795-1810 (rooms-katholieke parochie), folio 8v Doop op 15 juli 1798 te Loon op Zand: Vader Thomas Adrianus van den Hoven. Moeder Gertrudis Hubertus Schalke. Kind (mannelijk) Hubertus van den Hoven.
HUWELIJK Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, BS Huwelijk Bron: boek, Deel: 4849, Periode: 1823, Loon op Zand, archieftoegang 50, inventaris­num­mer 4849, 24 april 1823, Huwelijksregister Loon op Zand 1823, aktenummer 8 Huwelijk op 24 april 1823 te Loon op Zand: Vader van de bruidegom Thomas van den Hoven. Moeder van de bruidegom Geertruij Schalke. Bruidegom Hubertus van den Hoven, geboren op 15 juli 1798 te Loon op Zand.
HUWELIJK Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, BS Huwelijk Bron: boek, Deel: 4849, Periode: 1823, Loon op Zand, archieftoegang 50, inventaris­num­mer 4849, 24 april 1823, Huwelijksregister Loon op Zand 1823, aktenummer 8 Bruid Engelina van der Velden, geboren op 1 maart 1789 te Loon op Zand. Vader van de bruid Arnoldus van der Velden. Moeder van de bruid Maria Ligtenberg.

Generatie 8-2-3-1-1-2-1-1-1: Engelina Aerts van der Velden 1789 X Hubertus Thomassen van den Hoven 1798
Data persoonsnr 45017: Engelina Aerts van der Velden, dr v Arnoldus Lamberts van der Velden en Maria Peters Ligtenberg. Geb. 1 maart 1789 Loon op Zand?
Relaties/bijzonderheden: X Hubertus Thomassen van den Hoven, zn v Thomas Adrianus van den Hoven en Gertrudis Hubertus Schalke. Kind: Arnolda X Christiaan Jans van Son.


Generatie 8-2-3-1-1-2-1-1-1-1: Arnolda Huijberts van den Hoven 1836 X Christiaan Jans van Son 1832-1898
Data persoonsnr 27386: Arnolda Huijberts van den Hoven, dr v Hubertus van den Hoven en Engelina van der Velden. Geb. 7-5-1836 Loon op Zand. Stikster.
Beroep_bijzonderheden: stikster
Relaties/bijzonderheden: X Christiaan Jans van Son (22-10-1863 Waalwijk), zn v Johannes (Marinus) van Son en Johanna Wolfs.

Generatie 8-2-3-1-1-2-1-1-1-1: Christiaan Jans van Son 1832-1898 X Arnolda Huijberts van den Hoven 1836
Data persoonsnr 27385: Christiaan Jans van Son, zn v Johannes (Marinus) van Son en Johanna Wolfs. Geb. 23-12-1832 Waalwijk. Overl. 19 juni 1898 Waalwijk. Schoenmaker.
Beroep_bijzonderheden: schoenmaker
Relaties/bijzonderheden: X Arnolda Huijberts van den Hoven (22-10-1863 Waalwijk), dr v Hubertus van den Hoven en Engelina van der Velden.
KINDEREN 1. Marinus van Son, geboren te Waalwijk op 28 december 1868
KINDEREN 2. Engelina van Son, geboren te Waalwijk op 30 augustus 1870
KINDEREN 3. Johannes van Son, geboren te Waalwijk op 9 augustus 1871.
KINDEREN 4. Hubertus van Son, geboren te Waalwijk op 9 oktober 1873
KINDEREN 5. Petrus van Son, geboren te Waalwijk op 6 februari 1875
KINDEREN 6. Johanna van Son, geboren te Waalwijk op 8 juli 1878


Generatie 8-2-3-1-1-2-1-1-1-1-1: Marinus van Son 1868 X Elizabeth Henriks Meijers 1871-1938
Data persoonsnr 27410: Marinus van Son, zn v Christiaan van Son en Arnolda van den Hoven. Geb. 1868 Waalwijk ?
Relaties/bijzonderheden: X Elizabeth Meijers (4-2-1893 's-Hertogenbosch), dr v Henrik Bernardus Meijers en Johanna Kramer.
KINDEREN Christianus Wilhelmus van Son, geboren te Waalwijk op 17 augustus 1893.
KINDEREN Henricus Bernardus van Son, geboren te Waalwijk op 21 augustus 1894.
KINDEREN Johannes Josephus van Son, geboren te Waalwijk op 19 januari 1898.
KINDEREN Johanna Antonia Maria van Son, geboren te Waalwijk op 14 augustus 1899.
KINDEREN Johannes Josephus van Son, geboren te Waalwijk op 15 juli 1901.
KINDEREN Marinus Elisabeth van Son, geboren te Waalwijk op 24 mei 1903.

Generatie 8-2-3-1-1-2-1-1-1-1-1: Elizabeth Henriks Meijers 1871-1938 X Marinus van Son 1868
Data persoonsnr 27416: Elizabeth Henriks Meijers, dr v Henrik Bernardus Meijers en Johanna Kramer. Geb. 28-8-1871 Waalwijk. Overl. 19-4-1938 Utrecht.
Relaties/bijzonderheden: X 1) Marinus van Son (4-2-1893 's-Hertogenbosch), zn v Christiaan van Son en Arnolda van den Hoven. X 2) Jacobs Lamberts van Grevenbroek (na 1902), zn v Jacobus Anthonius van Grevenbroek en Elisabeth Span.


Generatie 8-2-3-1-1-2-1-1-1-1-2: Engelina Christiaans van Son 1870 X Pieter Francis van de Leur 1873
Data persoonsnr 27411: Engelina Christiaans van Son, dr v Christiaan van Son en Arnolda van den Hoven. Geb. 30-8-1870 Waalwijk.
Relaties/bijzonderheden: X Pieter Francis van de Leur (19-9-1895 Waalwijk), zn v Francis van de Leur en Johanna van de Leur.

Generatie 8-2-3-1-1-2-1-1-1-1-2: Pieter Francis van de Leur 1873 X Engelina Christiaans van Son 1870
Data persoonsnr 27417: Pieter Francis van de Leur, zn v Francis van de Leur en Johanna van de Leur. Geb. 11-12-1873 Baardwijk.
Relaties/bijzonderheden: X Engelina Christiaans van Son (19-9-1895 Waalwijk), dr v Christiaan van Son en Arnolda van den Hoven.


Generatie 8-2-3-1-1-2-1-1-1-1-3: Johannes van Son 1871
Data persoonsnr 27412: Johannes van Son, zn v Christiaan van Son en Arnolda van den Hoven. Geb. 9-8-1871 Waalwijk.


Generatie 8-2-3-1-1-2-1-1-1-1-4: Hubertus van Son 1873 X Petronella Maria Kleijssen 1881
Data persoonsnr 27413: Hubertus van Son, zn v Christiaan van Son en Arnolda van den Hoven. Geb. 9-10-1873 Waalwijk.
Relaties/bijzonderheden: X Petronella Maria Kleijssen (12-5-1902 Waalwijk), dr v Pieter Kleijssen en Hendrika van Delft. Geb. 1881.

Generatie 8-2-3-1-1-2-1-1-1-1-4: Petronella Maria Kleijssen 1881 X Hubertus van Son 1873
Data persoonsnr 27418: Petronella Maria Kleijssen, dr v Pieter Kleijssen en Hendrika van Delft. Geb. 1881.
Relaties/bijzonderheden: X Hubertus van Son (12-5-1902 Waalwijk), zn v Christiaan van Son en Arnolda van den Hoven.


Generatie 8-2-3-1-1-2-1-1-1-1-5: Petrus van Son 1875
Data persoonsnr 27414: Petrus van Son, zn v Christiaan van Son en Arnolda van den Hoven. Geb. 6-2-1875 Waalwijk.


Generatie 8-2-3-1-1-2-1-1-1-1-6: Johanna Christiaans van Son 1878 X Jacob Lambert Jans van Grevenbroek 1877
Data persoonsnr 27415: Johanna Christiaans van Son, dr v Christiaan van Son en Arnolda van den Hoven. Geb. 8-7-1878 Waalwijk.
Relaties/bijzonderheden: X Jacob Lamberts van Grevenbroek (11-1-1899 Waalwijk), zn v Jacobus Anthonius van Grevenbroek en Elisabeth Span.

Generatie 8-2-3-1-1-2-1-1-1-1-6: Jacob Lambert Jans van Grevenbroek 1877 X Johanna Christiaans van Son 1878
Data persoonsnr 27419: Jacob Lambert Jans van Grevenbroek, zn v Jan Anthonius Cornelisz van Grevenbroek en Elisabeth Lamberts Span. Geb. 27-2-1877 Waalwijk.
Relaties/bijzonderheden: X 1) Johanna Christiaans van Son (11-1-1899 Waalwijk), dr v Christiaan en Arnolda van den Hoven. X 2) Elizabeth Henriks Meijers (na 1902), dr v Henrik Bernardus en Johanna Kramer.
BORG BP borgstellingen van binnengekomen personen. 10.03.1777 | N 3427 | f 29 Gerardus van GREVENBROECK, mr schoenmaker te 's-Hertogenbosch borg voor: Cornelis van SON, geboren te Schijndel
DOPELING Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, BS Geboorte Deel: 8660, Periode: 1877, Waalwijk, archieftoegang 50, inventaris­num­mer 8660, 27 februari 1877, Geboorteregister Waalwijk 1877, aktenummer 17 Geboorte op 27 februari 1877: Vader Johannes Anthonius van Grevenbroek. Moeder Elisabeth Span. Kind (mannelijk) Jacobus Lambertus van Grevenbroek, geboren op 27 februari 1877.
HUWELIJK Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, BS Huwelijk Bron: boek, Deel: 8681, Periode: 1899, Waalwijk, archieftoegang 50, inventaris­num­mer 8681, 11 januari 1899, Huwelijksregister Waalwijk 1899, aktenummer 1 Huwelijk op 11 januari 1899 te Waalwijk: Vader van de bruidegom Johannes Anthonius van Grevenbroek. Moeder van de bruidegom Elisabeth Span. Bruidegom Jacobus Lambertus van Grevenbroek, geb. Waalwijk
HUWELIJK Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, BS Huwelijk Bron: boek, Deel: 8681, Periode: 1899, Waalwijk, archieftoegang 50, inventaris­num­mer 8681, 11 januari 1899, Huwelijksregister Waalwijk 1899, aktenummer 1 Bruid Johanna van Son, geboren te Waalwijk. Vader van de bruid Christiaan van Son. Moeder van de bruid Arnolda van den Hoven.


Generatie 8-2-3-2: Cathelijn (Lijntken) Geeridt Diercxssen van Broechoven 1620 X Jan Adriaen Janssen van Oisterhout 1620
Data persoonsnr 27155: Cathelijn (Lijntken) Geeridt Diercxssen van Broechoven, dr v Geeritdt Diercxssen van Broechoven en Dingen (Dimpna) Jans de Bont. Geb. ca 1620.
Relaties/bijzonderheden: X Jan Adriaen Janssen van Oisterhout, zn v en .

Generatie 8-2-3-2: Jan Adriaen Janssen van Oisterhout 1620 X Cathelijn (Lijntken) Geeridt Diercxssen van Broechoven 1620
Data persoonsnr 27156: Jan Adriaen Janssen van Oisterhout, zn v en . Geb. ca 1620.
Relaties/bijzonderheden: X Cathelijn Geeridt Diercxssen van Broechoven, dr v Geeritdt Diercxssen van Broechoven en Dingen (Dimpna) Jans de Bont.


Generatie 8-2-3-3: Maria Geert Dirks van Broeckhoven 1620 X Henrick Claes van de Graef 1601
Data persoonsnr 27111: Maria Geert Dirks van Broeckhoven, dr v Gerit Dircksen van Broeckhoven en Dijmphna Jan Wouter Claes de Bont. Geb. ca 1620.
Relaties/bijzonderheden: X Henrick Claes van de Graef (24-2-1640 Loon op Zand), zn v Niclaes Hendrick Loef en Maria Hendrick Daniels van Buedel. Kind: Nicolaas X Magdalena Willems van Beurden, X Jenneken Willems, Jacob X Petronella Jans NN.

Generatie 8-2-3-3: Henrick Claes van de Graef 1601 X Maria Geert Dirks van Broeckhoven 1620
Data persoonsnr 27112: Henrick Claes van de Graef, zn v Niclaes Hendrick Loef van de Grave en Maria Hendrick Daniels van Buedel. Ged. 27-5-1601 Tilburg, overl. < 4-1670.
Relaties/bijzonderheden: X Maria Geert Dirks van Broeckhoven (24-2-1640 Loon op Zand), dr v Gerit Dircksen en Dijmphna Jan Wouter Claes de Bont. Kind: Nicolaas X Magdalena Willems van Beurden, X Jenneken Willems, Jacob X Petronella Jans NN.
DOPELING boek, Deel: 1, Per..., Tilburg, archief 15, inventaris­num­mer 1, 27 mei 1601, Inv.nr. 001 - Tilburg - doopboek 1600-1615, trouwboek 1600-1615 en aantekeningen van overlijden 1..., folio 7 Doop op 27 mei 1601 te Tilburg: Vader Claes Loeffs. Kind (mannelijk) Henrick Claes Loeffs. [3 getuigen, slecht leesbaar]
HUWELIJK Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Trouwen Onbekend, 11 februari 1640, folio 141v Trouwen op 11 februari 1640 te Loon op Zand: Bruidegom Henricus Nicolauszn de Grave. Bruid Maria Gerardusdr de Broechoven. Opmerking: get.: Loef van de Graeve, Huijbertus de Bondt en Willem N..
KINDEREN www.coolen-online.be 2013 1: Jacobus Henricuszn {v.d.Grave} Van de Graef (* ,+ 1716 ) X Arnolda Gerardusdr {Houvenaers} (Aertje Geerits) Hoevenaers, Gedoopt/Christ. 27 MAR 1660 in Loon op Zand
KINDEREN www.coolen-online.be 2013 2: Claes Hendricx Van de Graef (* 1641 ) X Magdalena Willems Van Beurden, Gest./Died Voor/Before 12 JAN 1687
KINDEREN boek, Deel: 2, ..., Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 2, 29 september 1646, Inv.nr. 02 - Loon op Zand - doopboek 1624-1648, trouwboek 1624-1651 en aantekeningen van overlijd..., folio 98v Doop op 29 september 1646 te Loon op Zand: Vader Henricus Nicolaus van de Graeff. Moeder Maria Gerardus. Kind (mannelijk) Gerardus van de Graeff. [get: Guilelmij Robemont noe Walterus ..... de Bont.]
KINDEREN boek, Deel: 3, Periode:..., Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 3, 18 april 1653, Inv.nr. 03 - Loon op Zand - doopboek 1648-1671 en trouwboek 1651-1671 (rooms-katholieke parochie), folio 26 Doop op 18 april 1653 te Loon op Zand: Vader Henricus Nicolaus de Graef. Moeder Maria Gerardus de Broechoven. Kind (mannelijk) Dingemannus de Graef. [get: W de Robemont, Dympna Cornelij.]
KINDEREN boek, Deel: 3, Periode:..., Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 3, 6 juni 1649, Inv.nr. 03 - Loon op Zand - doopboek 1648-1671 en trouwboek 1651-1671 (rooms-katholieke parochie), folio 7 Doop op 6 juni 1649 te Loon op Zand: Vader Henricus Nicolaus. Moeder Maria Gerardus. Kind (mannelijk) Jacobus Nicolaus. [get: Petrus Joes Cornelij noe Adriani Theodori Quirini, Dympna Jois noe Maria Judoci.]
KINDEREN boek, Deel: 4, Periode:..., Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 4, 14 oktober 1679, Inv.nr. 04 - Loon op Zand - doopboek 1671-1686 en trouwboek 1671-1685 (rooms-katholieke parochie), aktenummer 106v Trouwen op 14 oktober 1679 te Loon op Zand: Bruidegom Jacobus Henricuszn van de Graeff. Bruid Petronella Joannesdr. Opmerking: Plaats trouw kerk: Loon op Zand 14-10-1679 Religie: rk.
KINDEREN Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Trouwen Onbekend, 24 februari 1664, folio 111v Trouwen op 24 februari 1664 te Loon op Zand: Bruidegom Nicolaus Henricuszn Gravius. Bruid Magdalena Guilielmusdr van Beurden. Opmerking: get.: Eerw.Heer de Robemont en Nicolaus van den Berch
KINDEREN boek, Deel: 26, Periode:..., Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 26, 12 januari 1687, Inv.nr. 26 - Loon op Zand - trouwboek 1685-1690 (schepenbank), folio 3v Trouwen op 12 januari 1687 te Loon op Zand: Bruidegom Niclaes van de Graeff. Bruid Jenneken Willems. Eerdere vrouw Jenneken van Beurden.
KLEINKINDEREN boek, Deel: 5, Periode:..., Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 5, 7 december 1686, Inv.nr. 05 - Loon op Zand - doopboek 1687-1711 en trouwboek 1685-1715 (rooms-katholieke parochie), aktenummer 117v Trouwen op 7 december 1686 te Loon op Zand: Bruidegom Joannes Leonardus de Bondt. Bruid Henrica Nicolaus van de Graeff. Opmerking: Plaats trouw kerk: Loon op Zand 07-12-1686 Religie: rk
KLEINKINDEREN boek, Deel: 3, Periode:..., Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 3, 17 februari 1666, Inv.nr. 03 - Loon op Zand - doopboek 1648-1671 en trouwboek 1651-1671 (rooms-katholieke parochie), folio 82v Doop op 17 februari 1666 te Loon op Zand: Vader Nicolaus Henricus van de Graef. Moeder Magdalena Guilielmus van Beurden. Kind (vrouwelijk) Henrica Nicolaus van de Graef.
KLEINKINDEREN Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Trouwen Onbekend, 15 november 1699, folio 133v Trouwen op 15 november 1699 te Loon op Zand: Bruidegom Jacobus Claesse van de Graef of Graaff. Bruid Waltera Geertse Verhoeve. Opmerking: get.: Josina Janse Joosten


Generatie 8-2-4: Jenneken Diercks van Broechoven 1590 X Frans Dierck Franssen van den Hove 1575
Data persoonsnr 23907: Jenneken Diercks van Broechoven, dr v Dierck Janssen en NN. Geb. ca 1590.
Beroep_bijzonderheden: Cornelis Sijmens en Anthonis Diercxssen voogden anno 5-2-1628.
Relaties/bijzonderheden: X Frans Dierck Franssen van den Hove, zn v en . Kind anno 9-5-1634: Dierck, Ijda, Lambertken (Adriaen Cornelis Diercxssen van den Hove en Raes Diercxssen van Grevenbroeck als voogden van) Lijntken, Jan, Cornelis en Neeltken.

Generatie 8-2-4: Frans Dierck Franssen van den Hove 1575 X Jenneken Diercks van Broechoven 1590
Data persoonsnr 15880: Frans Dierck Franssen van den Hove, zn v Dierck Franssen van den Hove en NN. Geb. ca 1575 Loon op Zand?
Beroep_bijzonderheden: uitwerken. Cornelis Sijmens en Anthonis Diercxssen voogd (5-2-1628).
Relaties/bijzonderheden: X Jenneken Diercks van Broechoven, dr v Dierck Janssen en NN. Kind: 9-5-1634: Dierck, Ijda, Lambertken (Adriaen Cornelis Diercxssen v d Hove en Raes Diercxssen v Grevenbroeck voogd v) Lijntken, Jan, Cornelis en Neeltken.


Generatie 6-1-1: Jan Aert Jans van Broeckhoven 1525 X NN
Data persoonsnr 27110: Jan Aert Jans van Broeckhoven, zn v Aert Jan Aert van Broeckhoven en Jenneke (Janneke, Iene) Gerrit Wouter de Bont. Geb. ca 1525, overl. voor 1558.
Relaties/bijzonderheden: X NN. Kind: Heijliger Jan Aerts Van Broeckhoven X Adriaentken Aertssen van Grevenbroeck, Dirck Jan Aert Jans (Derken) Van Broeckhoven (* ~1555 ,+ ~1615 ) X Anneke Gerits.


Generatie 6-1-2: Wouter Aerts van Broeckhoven 1525-1591 X Engel Wouters van den Heesacker 1525
Data persoonsnr 5658: Wouter Aerts van Broeckhoven, zn v Aert Jan Aert van Broeckhoven en Jenneke Gerrit Wouter de Bont. Geb. ca 1525, ovl. in mei 1591.
Relaties/bijzonderheden: X Engel Wouters van den Heesacker, dr v Wouter Jans van den Heesacker en Adriana Cornelis de Leeuw. Kind: Aert, Peter, Jan X Magdaleen Andries de Weerdt.
ALGEMEEN 228. 1552 juni 13 847.Sch.Otw,R.256,85 Wouter z. Arnts van Broechoven vendt Ariaen z.w. Jan Ghijsberts jeec 5 ka gld op 1 mei uit ? - huys hof schuer schaepskoye gronden erf daarbij gent Vriesdonck 4 mudzaad par. Otw tpl. Udenhout etc.
ALGEMEEN BP 1575-1600. 99. 1591 mei sH,R.1407,87 Petrus z.w.Walteri Aerts van Broekhoven bij Engela d.w. Waltheri vanden Hezeacker land par. Otw tpl. Udenhout. Johan vande Pas nadert
ALGEMEEN RA Baardwijk141 Schuldbekentenis: 04-03-1585, Jan Gerits Hoevenaer en Laureijs Adriaenss t.b.v. kinderen Wouteren Aertss van Broeckhoven (Engelcken, Adriaen) Ook genoemd: Mechtels Jan Peeters.

Generatie 6-1-2: Engel Wouters van den Heesacker 1525 X Wouter Aerts van Broeckhoven 1525-1591
Data persoonsnr 5657: Engel Wouters van den Heesacker, dr v Wouter Jans van den Heesacker en Adriana Cornelis de Leeuw. Geb. ca 1525.
Relaties/bijzonderheden: X Wouter Aerts van Broeckhoven, zn v Aert Jan Aert van Broeckhoven en Jenneke Gerrit Wouter de Bont. Kind: Aert, Peter, Jan X Magdaleen Andries de Weerdt.


Generatie 6-1-2-1: Aert Wouter Aarts Broeckhoven 1555
Data persoonsnr 16559: Aert Wouter Aarts van Broeckhoven, zn v Wouter Aarts van Broeckhoven en Engel van den Heesacker. Geb. ca 1555.
Beroep_bijzonderheden: Joostken X 2) Peter Jan Martense: kind: Maria Peter Jan Martense X Adriaen Jansen van de Pasch, Aleijt Peter Jan Martense x Lambert Willem Lamberts, Cornelis Peter Jan Martense X NN.
Relaties/bijzonderheden: X Joostken Aert Adriaensen de Meijer, dr v en . Kind: Anton, lecken X Aert Peter Aerts Verhoeven.


Generatie 6-1-2-2: Petrus Wouter Aerts van Broekhoven 1555
Data persoonsnr 16554: Petrus Wouter Aerts van Broekhoven, zn v Walteri Aerts van Broekhoven bij Engela Waltheri van den Hezeacker. Geb. ca 1555.
Beroep_bijzonderheden: NB: Peeterken Anthonis Hessels X Peeter Wouter Aertss van Broechoven (<=1593).
Relaties/bijzonderheden: BP 1575-1600: 99. 1591 mei sH,R.1407,87: Petrus z.w.Walteri Aerts van Broekhoven bij Engela d.w. Waltheri vanden Hezeacker, land par. Otw tpl. Udenhout. Johan vande Pas nadert


Generatie 6-1-2-3: Jan Wouter Aarts van Broeckhoven 1560 X Magdaleen Andries de Weerdt 1560
Data persoonsnr 16557: Jan Wouter Aarts van Broeckhoven, zn v Wouter Aarts van Broeckhoven en Engel van den Heesacker. Geb. ca 1560 Udenhout?
Beroep_bijzonderheden: RAT, Loon R 70, f 45, 16 januari 1642: boedelscheiding. NB: Foutje in artikel Wim Cöp: Magdaleen Andries de Weerdt 2 X genoemd (als vrouw EN schoondochter).
Relaties/bijzonderheden: X Magdaleen Andries de Weerdt, dr v Andries en NN. Kind (>=6): Wouter, Maria, Andries X Mechtelt NN, Jenneke X Joost Hendrick Willemsen, Anneken X Jan Eelants van Spaendonck, Mechtildis X Andreas Peeter Andreas.
ERFDELING RAT Loon op Zand nr. 70, fol. 45 d.d. 16-1-1642 1 (a) Huijbert Janssen, gehuwd met Engelken, dochter van Wouter Jan Wouter Aertssen van Broechoven, (b) Jan Daniel Willemssen van Gorchum, gehuwd met Magdaleen, haar zuster, c) genoemde Jan voor zijn schoonzuster Maijken,
ERFDELING RAT Loon op Zand nr. 70, fol. 45 d.d. 16-1-1642 (d) genoemde Huijbert als voogd over Maijken, onmondige dochter van Jan Wouter Janssen, (e) genoemde Huijbert en Jan Daniel Willemssen als voogden over Cornelis Wouter Jan Wouters van Broechoven,
ERFDELING RAT Loon op Zand nr. 70, fol. 45 d.d. 16-1-1642 2. Lenaert Jan Cornelis Oirlemans, gehuwd met Magdaleen Andries Jan Wouters van Broechoven, 3. Wouter, zoon van Joost Hendrick Willemssen en Jenneken Jan Wouters van Broechoven, tevens voor zijn broers Willem en Henrick en
ERFDELING RAT Loon op Zand nr. 70, fol. 45 d.d. 16-1-1642 voor Jan Aert Wijten, gehuwd met zijn zuster Marie, 4. Jan Eelants van Spaendonck, gehuwd met Anneken Jan Wouter Aertssen van Broechoven 5. Andries Peter Andriessen, gehuwd met Mechtelt en
ERFDELING RAT Loon op Zand nr. 70, fol. 45 d.d. 16-1-1642 6. Willem Mattheeus Janssen Berchmans, gehuwd met Marie, beiden dochters van Jan Wouter Aertssen en Magdaleen Andries de Weerdt, maken een boedelscheiding.)

Generatie 6-1-2-3: Magdaleen Andries de Weerdt 1560 X Jan Wouter Aarts van Broeckhoven 1560
Data persoonsnr 16558: Magdaleen Andries de Weerdt, dr v Andries de Weerdt en NN. Geb. ca 1560.
Beroep_bijzonderheden: NB: Foutje in artikel Wim Cöp: Magdaleen Andries de Weerdt 2 X genoemd (vrouw EN schoondochter).
Relaties/bijzonderheden: X Jan Wouter Aarts van Broeckhoven, zn v Wouter Aarts en Engel van den Heesacker. Kind (>=6): Wouter, Maria, Andries, Jenneke X Joost Hendrick Willemsen, Anneken X Jan Eelants van Spaendonck, Mechtildis X Andreas Peeter Andreas.


Generatie 6-1-2-3-1: Andries Jan Wouters van Broeckhoven 1585-1625 X Geertken Gijsbert Henricx NN 1585-1625
Data persoonsnr 16560: Andries Jan Wouters van Broeckhoven, zn v Jan Wouter Aarts van Broeckhoven en Magdaleen de Weerdt. Geb. ca 1585 Udenhout? Overl. 21 september 1625 Loon op Zand.
Relaties/bijzonderheden: X Geertken Gijsbert Henricx NN (19-6-1607), dr v en . Kind dd 1642: Magdalena X Lenaert Jan Oirlemans (de Bond).
ALGEMEEN nr. 70, fol. 45 d.d. 16-1-1642 1 (a) Huijbert Janssen, gehuwd met Engelken, dochter van Wouter Jan Wouter Aertssen van Broechoven, (b) Jan Daniel Willemssen van Gorchum, gehuwd met Magdaleen, haar zuster,
ALGEMEEN nr. 70, fol. 45 d.d. 16-1-1642 c) genoemde Jan voor zijn schoonzuster Maijken, (d) genoemde Huijbert als voogd over Maijken, onmondige dochter van Jan Wouter Janssen, (e) genoemde Huijbert en Jan Daniel Willemssen als voogden over Cornelis Wouter Jan Wouters van Broechoven,
ALGEMEEN nr. 70, fol. 45 d.d. 16-1-1642 2. Lenaert Jan Cornelis Oirlemans, gehuwd met Magdaleen Andries Jan Wouters van Broechoven, 3. Wouter, zoon van Joost Hendrick Willemssen en Jenneken Jan Wouters van Broechoven, tevens voor zijn broers
ALGEMEEN nr. 70, fol. 45 d.d. 16-1-1642 Willem en Henrick en voor Jan Aert Wijten, gehuwd met zijn zuster Marie, 4. Jan Eelants van Spaendonck, gehuwd met Anneken Jan Wouter Aertssen van Broechoven 5. Andries Peter Andriessen, gehuwd met Mechtelt en
ALGEMEEN nr. 70, fol. 45 d.d. 16-1-1642 6. Willem Mattheeus Janssen Berchmans, gehuwd met Marie, beiden dochters van Jan Wouter Aertssen en Magdaleen Andries de Weerdt, maken een boedelscheiding.)

Generatie 6-1-2-3-1: Geertken Gijsbert Henricx NN 1585-1625 X Andries Jan Wouters van Broeckhoven 1585-1625
Data persoonsnr 58763: Geertken Gijsbert Henricx NN, dr v en . Geb. ca 1585. Overl. 8-9-1625.
Relaties/bijzonderheden: X Andries Jan Wouters van Broeckhoven (19-6-1607), zn v Jan Wouter Aarts en Magdaleen de Weerdt. Kind dd 1642: Magdalena X Lenaert Jan Oirlemans (de Bond).


Generatie 6-1-2-3-1-1: Magdaleen Andries Jan Wouters de Broeckhoven 1618 X Lenaert Jan Cornelis Oirlemans (de Bond) 1615
Data persoonsnr 16561: Magdaleen Andries Jan Wouters de Broeckhoven, dr v Andries Jan Wouters van Broeckhoven en Geertken Gijsbert Henricx NN. Ged. 20 november 1618 Loon op Zand.
Relaties/bijzonderheden: X Lenaert Jan Cornelis Oirlemans (de Bond) (26-11-1639 Loon op Zand), zn v Cornelis Oirlemans (de Bond) en Adriana Mattheus Joannes.

Generatie 6-1-2-3-1-1: Lenaert Jan Cornelis Oirlemans (de Bond) 1615 X Magdaleen Andries Jan Wouters de Broeckhoven 1618
Data persoonsnr 16562: Lenaert Jan Cornelis Oirlemans (de Bond), zn v Jan Cornelis Oirlemans (de Bond) en Adriana Mattheus Jans NN. Geb. ca 1615. Broer: Jan Jansen. zus Lijsbeth X Adriaen van den Hove, X 2) Adriaen Gerrits Cauwenberch 1613-/1673.
Beroep_bijzonderheden: 2e huwelijk twijfelachtig
Relaties/bijzonderheden: X Magdaleen Andries Jan Wouters de Broeckhoven (26-11-1639 Loon op Zand), dr v Andries Jan Wouters en Geertken Gijsbert Henricx NN.
KINDEREN 1e huwelijk: Andreas OIRLEMANS 1643 , M Adrianus OIRLEMANS 1645 , V Adriana OIRLEMANS 1648 , V Gertrudis OIRLEMANS 1650 , V Maria OIRLEMANS 1653 , V Johanna OIRLEMANS 1655 , M Johannes OIRLEMANS 1661
KINDEREN De Bont uit Oirlemans te Loon op Zand 1. Andries x Cornelia Pierre Poisson
KINDEREN De Bont uit Oirlemans te Loon op Zand 2. Adriana (aanleiding van deze uiteenzetting) ~ Loon op Zand 1648, begr. Tilburg 3-3-1695, x Tilburg 20-6-1678 Jan Gijsbert Verschuren;
KINDEREN De Bont uit Oirlemans te Loon op Zand 3. Geertruijt;
KINDEREN De Bont uit Oirlemans te Loon op Zand 4. Jan Leenderts x Loon op Zand 7-12-1686 Henrica Claes van de Graef ~ Loon op Zand 17-2-1666
KINDEREN De Bont uit Oirlemans te Loon op Zand 5. Jenneken;
KINDEREN De Bont uit Oirlemans te Loon op Zand 6. Maria[115] x1 Goyaert van de Ven[116] x2 Pieter Frans Quirijnen


Generatie 6-1-2-3-2: Anneken Jans van Broeckhoven 1585 X Jan Eelants van Spaendonck 1585
Data persoonsnr 17971: Anneken Jans van Broeckhoven, dr v Jan Wouter Aarts van Broeckhoven en Magdaleen Andries de Weerdt. Geb. ca 1585.
Relaties/bijzonderheden: X Jan Eelants van Spaendonck, zn v Elias Quirijn van Spaendonck en Adriana Wilhelmus.

Generatie 6-1-2-3-2: Jan Eelants van Spaendonck 1585 X Anneken Jans van Broeckhoven 1585
Data persoonsnr 17972: Jan Eelants van Spaendonck, zn v Elias Quirijn van Spaendonck en Adriana Wilhelmus NN. Geb. ca 1585.
Beroep_bijzonderheden: ouders niet zeker, aanname.
Relaties/bijzonderheden: X Anneken van Broeckhoven, dr v Jan Wouter Aarts van Broeckhoven en Magdaleen Andries de Weerdt.


Generatie 6-1-2-3-3: Jenneke van Broeckhoven 1585 X Joost Hendrick Willemssen 1585
Data persoonsnr 17973: Jenneke van Broeckhoven, dr v Jan Wouter Aarts van Broeckhoven en Magdaleen Andries de Weerdt. Geb. ca 1585.
Relaties/bijzonderheden: X Joost Hendrick Willemssen, zn v en . Kind dd 1642: Wouter, Willem, Henrick, Marie X Jan Aert Wijten.
ALGEMEEN nr. 70, fol. 45 d.d. 16-1-1642 1 (a) Huijbert Janssen, gehuwd met Engelken, dochter van Wouter Jan Wouter Aertssen van Broechoven, (b) Jan Daniel Willemssen van Gorchum, gehuwd met Magdaleen, haar zuster,
ALGEMEEN nr. 70, fol. 45 d.d. 16-1-1642 c) genoemde Jan voor zijn schoonzuster Maijken, (d) genoemde Huijbert als voogd over Maijken, onmondige dochter van Jan Wouter Janssen, (e) genoemde Huijbert en Jan Daniel Willemssen als voogden over Cornelis Wouter Jan Wouters van Broechoven,
ALGEMEEN nr. 70, fol. 45 d.d. 16-1-1642 2. Lenaert Jan Cornelis Oirlemans, gehuwd met Magdaleen Andries Jan Wouters van Broechoven, 3. Wouter, zoon van Joost Hendrick Willemssen en Jenneken Jan Wouters van Broechoven, tevens voor zijn broers
ALGEMEEN nr. 70, fol. 45 d.d. 16-1-1642 Willem en Henrick en voor Jan Aert Wijten, gehuwd met zijn zuster Marie, 4. Jan Eelants van Spaendonck, gehuwd met Anneken Jan Wouter Aertssen van Broechoven 5. Andries Peter Andriessen, gehuwd met Mechtelt en
ALGEMEEN nr. 70, fol. 45 d.d. 16-1-1642 6. Willem Mattheeus Janssen Berchmans, gehuwd met Marie, beiden dochters van Jan Wouter Aertssen en Magdaleen Andries de Weerdt, maken een boedelscheiding.)

Generatie 6-1-2-3-3: Joost Hendrick Willemssen 1585 X Jenneke van Broeckhoven 1585
Data persoonsnr 17974: Joost Hendrick Willemssen, zn v en . Geb. ca 1585.
Relaties/bijzonderheden: X Jenneke van Broeckhoven, dr v Jan Wouter Aarts en Magdaleen Andries de Weerdt. Kind dd 1642: Wouter, Willem, Henrick, Marie X Jan Aert Wijten.


Generatie 6-1-2-3-4: Maria Jan Wouter Aarts van Broeckhoven 1585 X Willem Mattheus Jans Berghmans 1580
Data persoonsnr 16551: Maria Jan Wouter Aarts van Broeckhoven, dr v Jan Wouter Aarts van Broeckhoven en Magdaleen Andries de Weerdt. Geb. ca 1585 Oisterwijk?
Beroep_bijzonderheden: dr. Jenneke X Jan Gerrit van Broeckhoven, Wouter X Angelina Steven Wouters Span, X Adriaentken Jan Floris de Jonge, Leendertie X Jan Aerts van Laerhoven.
Relaties/bijzonderheden: X Willem Mattheus Jans Berghmans (26-1-1606 Oisterwijk), dr v en . Kind: Mattheus X Maijken Jan Jansen Emmen den Rijcken, Elisabeth 1623. Wouter, Adriana X Laurens Jan Peter Willems Schaependonck, Magdalena X Adriaen Steven Wouter Span, Jan.

Generatie 6-1-2-3-4: Willem Mattheus Jans Berghmans 1580 X Maria Jan Wouter Aarts van Broeckhoven 1585
Data persoonsnr 16400: Willem Mattheus Jans Berghmans, dr v en . Geb. ca 1580 Udenhout?
Beroep_bijzonderheden: NB: BP 858. 1646 maart sH,R.1566,299v: Adriaen z.w. Aert Willems Appels alias Borchmans wnd par. Moergestel ...
Relaties/bijzonderheden: X Maria Jan Wouters van Broeckhoven (26-1-1606 Oisterwijk), dr v Jan Wouters en Magdaleen Andries de Weerdt. Kind: Mattheus X Maijken Jans den Rijcken, Elisabeth 1623. Wouter, Adriana X Laurens Jan Peters Schaependonck, Magdalena.
ALGEMEEN boek, Deel: 3, Periode:..., Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 3, 15 augustus 1653, Inv.nr. 03 - Loon op Zand - doopboek 1648-1671 en trouwboek 1651-1671 (rooms-katholieke parochie), folio 27 Doop op 15 augustus 1653 te Loon op Zand: Vader Matheus Guilielmus. Moeder Maria Joannes. Kind (vrouwelijk) Maria Guilielmus. [get: Maria Voskens noe Elisabetha Jois.]
ALGEMEEN boek, Deel: 3, Periode:..., Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 3, 19 augustus 1655, Inv.nr. 03 - Loon op Zand - doopboek 1648-1671 en trouwboek 1651-1671 (rooms-katholieke parochie), folio 38 Doop op 19 augustus 1655 te Loon op Zand: Vader Mattheus Wilhelmus. Moeder Maria (onbekend) Kind (vrouwelijk) Wilhelma Wilhelmus. [get: Johannes Cornelij, Johanna Walteri.]
ALGEMEEN boek, Deel: 1, Periode: 1597-1610, Oisterwijk, archieftoegang 8087, inventaris­num­mer 1, 12 maart 1606, Rooms-Katholiek doopboek 1597-1610, folio 45 Doop (Rooms-Katholiek) op 12 maart 1606 te Oisterwijk Vader Matheus Guilhelmus. Kind (vrouwelijk) Helvijdis Guilhelmus. [
ALGEMEEN 17de eeuw Het middeleeuwse clappenschoer (Udenhout) "Over ‘t Odenhout" pag. 187. Vervolgens is Willem Matheus Jan Bergmans eigenaar van een groot deel van de landerijen, deels door zijn huwelijk met Maria van Broekhoven.
DOOPGETUIGE boek, Deel: 3, Periode:..., Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 3, 2 december 1657, Inv.nr. 03 - Loon op Zand - doopboek 1648-1671 en trouwboek 1651-1671 (rooms-katholieke parochie), folio 50 Doop op 2 december 1657 te Loon op Zand: Vader Johannes Guilielmus Berchmans. Moeder Elisabetha Adrianus. Kind (vrouwelijk) Adriana Berchmans. [get: Maria Jois de Broechove.]
HUWELIJK boek, Deel: 1, Period..., Oisterwijk, archief 867, inventaris­num­mer 1, 26 januari 1606, Inv.nr. 01 - Oisterwijk - doopboek 1597-1610, trouwboek 1597-1610 en aantekeningen van overlijden..., folio 88 Trouwen op 26 januari 1606 te Oisterwijk: Bruidegom Guilhelmus matheussen. Bruid Maria Johannes. Opmerking: Plaats trouw kerk: Oisterwijk 26-01-1606 Plaats ondertrouw kerk: Oisterwijk 14-01-1606 Religie: rk.
KINDEREN boek, Deel: 1, Periode:..., Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 1, 25 december 1613, Inv.nr. 01 - Loon op Zand - doop- en trouwboek 1608-1624 (rooms-katholieke parochie), folio 27 Doop op 25 december 1613 te Loon op Zand: Vader Guilhelmus Matee. Kind (vrouwelijk) Gertruda Matee. [get: Gerarda Gerardi, Anna Cornelij.]


Generatie 6-1-2-3-4-1: Jenneken Willem de oude Berghmans 1605-1645 X Jan Gerrit van Broeckhoven 1605
Data persoonsnr 6024: Jenneken Willem de oude Berghmans, dr v Willem Mattheus Jans Berghmans en Maria Jan Wouter Aarts van Broeckhoven. Geb. ca 1605 Udenhout ? Begr. 9 juni 1645 Udenhout.
Relaties/bijzonderheden: X Jan Gerrit van Broeckhoven (13-11-1627 Loon op Zand), zn v en . Kind: Peter X Maria Jansen Van de Pasch, Peternel X Adriaen Peter Claes de Cocq, X Cornelis Willem Conincx (sWagemakers), Jenneke X Adriaen Jan de Cort.
BEGR boek, Deel: 2, ..., Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 2, 9 juni 1645, Inv.nr. 02 - Loon op Zand - doopboek 1624-1648, trouwboek 1624-1651 en aantekeningen van overlijd..., folio 176v Begrafenis op 9 juni 1645 te Udenhout: Overledene (vrouwelijk) Johanna Guilielmus Berchmans. Relatie Johannes Gerardus van Broechoven. Opmerking: als huisvrouw.

Generatie 6-1-2-3-4-1: Jan Gerrit van Broeckhoven 1605 X Jenneken Willem de oude Berghmans 1605-1645
Data persoonsnr 6023: Jan Gerrit van Broeckhoven, zn v Gerit Gerit Aert van Broechoven en Marij Wouter Peter Coppens. Geb. ca 1600 Oisterwijk? Overl. voor 12 mei 1682. NB: 1643-1644 Burgemeester Oisterwijk: Jan Geraert van Broechoeven en Jan Wijllem Janss.
Beroep_bijzonderheden: Dr. Sijke X Willem Robbert Arien Breeckelmans (huw.contract 3-9-1687), zoons Nicolaus X Maria Laurentius van Vught, Wijnand X Maria Hendrick van Giersberghen (4-1681 Drunen). Dr. Jenneke (uit 2e huw) X Wouter Jansen (van Laerhoven).
Relaties/bijzonderheden: X 1) Jenneken Willem de oude Berghmans (13-11-1627 L op Z), dr v Willem en NN. Kind: Peter, Peternel X Adriaen Peter Claes de Cocq. X 2) Maijken Wijtmans van Ierssel (> 1645), dr v Wijtman Peters en Peterken Hendrick Antonis de Cort.
ALGEMEEN Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Dopen Onbekend, 5 juli 1637 Doop op 5 juli 1637 te Udenhout: Vader Joanneszn. Kind (mannelijk) Gerardus Joanneszn.
ALGEMEEN boek, Deel: 2, ..., Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 2, 24 april 1633, Inv.nr. 02 - Loon op Zand - doopboek 1624-1648, trouwboek 1624-1651 en aantekeningen van overlijd..., folio 34 Doop op 24 april 1633 te Loon op Zand: Vader Gerardus van Broechoven. Kind (mannelijk) Johannes van Broechoven. [get: patrini Henricus Petri, Cornelia Cornelij.]
ALGEMEEN Nationaal Archief, Commissieboeken Staten-Generaal: Commissieboeken, Den Haag, archief 1.01.02, inventaris­num­mer HASH(0x5b115c8) / 336, folio 336 Aanstelling op 27 augustus 1649 te Den Haag: Geregistreerde: Jan van Broechoven. Extra informatie: functie: schepen v. Daelhem.
ALGEMEEN boek, Deel: 2, ..., Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 2, 27 september 1639, Inv.nr. 02 - Loon op Zand - doopboek 1624-1648, trouwboek 1624-1651 en aantekeningen van overlijd..., folio 57 Doop op 27 september 1639 te Loon op Zand: Vader Gerardus de Broechoven. Kind (vrouwelijk) Johanna de Broechoven. [get: Adriana Johannis.]
ALGEMEEN boek, Deel: 2, ..., Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 2, 14 februari 1633, Inv.nr. 02 - Loon op Zand - doopboek 1624-1648, trouwboek 1624-1651 en aantekeningen van overlijd..., folio 169v Begrafenis op 14 februari 1633 te Loon op Zand: Overledene (vrouwelijk) Johanna de Broechoven. Relatie: Matthias Cannaerts. Opmerking jonkvrouwe; als huisvrouw
ALGEMEEN boek, Deel: 3, Periode:..., Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 3, 12 november 1658, Inv.nr. 03 - Loon op Zand - doopboek 1648-1671 en trouwboek 1651-1671 (rooms-katholieke parochie), folio 54 Doop op 12 november 1658 te Loon op Zand: Vader Joannes Gerardus. Moeder Aleidis Martinus. Kind (mannelijk) Theodorus Joannes Gerardus. []
ALGEMEEN Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Dopen Onbekend, 1623 Doop in 1623 te Loon op Zand: Vader de Broechoven. Kind (mannelijk) Johannes Gerarduszn de Broechoven, geboren in 1623. Opmerking: Geboren rond 1623.
ALGEMEEN Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Dopen Onbekend, 1624 Doop in 1624 te Loon op Zand: Vader de Broechoven. Kind (mannelijk) Johannes Gerarduszn de Broechoven, geboren in 1624. Opmerking: Geboren rond 1624.
ALGEMEEN Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Dopen Onbekend, 1625 Doop in 1625 te Loon op Zand: Vader de Broechoven. Kind (mannelijk) Johannes de Broechoven, geboren in 1625. Opmerking: Geboren rond 1625.
ERFDELING 851. Notariële archieven Oisterwijk, 1594-1915. 1740 april 1 851.Not.Otw.74, f.37 15. Peeter Niclaes Verhoeven man van Barbera Geerrits van Broeckhoven en Jenneken Gerrits van Broeckhoven wede Cornelis Stoeldraeyers beiden wnd Udenhout delen na dood en Maria Jansen van Iersel ouders. aan Peter
ERFDELING 851. Notariële archieven Oisterwijk, 1594-1915. 1740 april 1 851.Not.Otw.74, f.37 15. huis etc. 11 L Udenhout in de Creijtemolestraat
ERFDELING Snoerman. 12 mei 1682 376/I-33-33v Peter Jan van Broechoven, Cornelis Willem Conincx als man van Peerken, Adriaen Jan de Cort als man van Jenneke, beiden dochters van Jan Gerits van Broechoven aan de ene zijde, en
ERFDELING Snoerman. 12 mei 1682 376/I-33-33v Maijken Wijtman Peter van Iersel, weduwe van Jan Gerit van Broeckhoven, Wijnant haar zoon, Aert Jan Willems als man van Sijken, Jan Adriaen Breeckelmans als man van Maria, Wouter Jan van Laerhoven als man van Jenneken,
ERFDELING Snoerman. 12 mei 1682 376/I-33-33v dochter van Jan van Broeckhoven en Mariken vs., mede voor Maria Jan van Broechoven de jongste, ter andere zijde zij delen de gekochte goeden uit het eerste huwelijk van Jan Gerit van Broeckhoven met Jenneke Willem Matheus Berghmans
ERFDELING Snoerman. 12 mei 1682 376/I-33-33v o.a. heiveld van 16 lopen onder Venloon aan de Placken heiveld van 2 lopen waar de heer van Loon op Zand 1 lopen van heeft laten afgraven, gelegen de bij Commer in Venloon
ERFDELING Snoerman. 12 mei 1682 376/I-33-33v Jan Gerit van Broeckhoven aangekomen door deling voor schepenen van Oisterwijk.
HUWELIJK Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Trouwen Onbekend, 5 oktober 1627, folio 121v Trouwen op 5 oktober 1627 te Loon op Zand: Bruidegom Johannes Gerarduszn van Broechoven. Bruid Johanna Guilielmusdr. Opmerking: get.: Arnoldus Nicolaus en Gisbertus Nicolaus Buennen.
HUWELIJK boek, Deel: 3, Period..., Oisterwijk, archief 867, inventaris­num­mer 3, 13 november 1627, Inv.nr. 03 - Oisterwijk - doopboek 1627-1637, trouwboek 1627-1637 en aantekeningen van overlijden..., folio 48 Trouwen op 13 november 1627 te Oisterwijk: Bruidegom Johannes Gerardus van Broechoven. Bruid Johanna Guilielmus. Opmerking: Plaats trouw kerk: Oisterwijk 13-11-1627 Religie: rk.
KINDEREN boek, Deel: 2, ..., Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 2, 27 november 1647, Inv.nr. 02 - Loon op Zand - doopboek 1624-1648, trouwboek 1624-1651 en aantekeningen van overlijd..., folio 107 Doop op 27 november 1647 te Loon op Zand: Vader Joannes Gerardus van Broechoven. Moeder Maria Wijtmannus. Kind (vrouwelijk) Johanna van Broechoven. [get: matrina Maria Guilielmi, noe Lucia Henrici.]
KINDEREN boek, Deel: 3, Periode:..., Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 3, 27 september 1656, Inv.nr. 03 - Loon op Zand - doopboek 1648-1671 en trouwboek 1651-1671 (rooms-katholieke parochie), folio 44v Doop op 27 september 1656 te Loon op Zand: Vader Joannes de Broechoven. Moeder Maria Wijtmannus. Kind (mannelijk) Johannes de Broechoven. [get: Guilielmi de Robemont, Maria Jois noe Johannis Guilielmi et Anna Gisberti.]
KINDEREN boek, Deel: 3, Periode:..., Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 3, 12 november 1658, Inv.nr. 03 - Loon op Zand - doopboek 1648-1671 en trouwboek 1651-1671 (rooms-katholieke parochie), folio 54 Doop op 12 november 1658 te Loon op Zand: Vader Joannes Gerardus. Moeder Aleidis Martinus. Kind (mannelijk) Theodorus Joannes Gerardus. [get: ?????rus Theodori, Adriana Cornelij.]
KINDEREN boek, Deel: 3, Periode:..., Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 3, 7 september 1662, Inv.nr. 03 - Loon op Zand - doopboek 1648-1671 en trouwboek 1651-1671 (rooms-katholieke parochie), folio 69 Doop op 7 september 1662 te Loon op Zand: Vader Johannes Gerardus de Broechoven. Moeder Maria Wijtmannus. Kind (vrouwelijk) Petronella Johannes de Broechoven. [get: Petrus Adriani, Maria ?????.] Opmerking: tweeling.
KINDEREN Het geslacht Broechoven en het huis Broechoven. Afstammingsreeks Wouter Bac van Baescot naar de Van Broekhoven-tak in Udenhout en omstreken WIM Cöp. . Pag. 196. 1e huwelijk: Peterke, getrouwd met achtereenvolgens Adriaan Peter Claas de Cock en Comens Willem Jan Swagemakers; Peter, getrouwd met Maria Peters van de Pasch; Jenneke, getrouwd met Adriaan Jan Gerits de Cort;
KINDEREN Het geslacht Broechoven en het huis Broechoven. Afstammingsreeks Wouter Bac van Baescot naar de Van Broekhoven-tak in Udenhout en omstreken WIM Cöp. . Pag. 196. Gerrit, in 1667 in Oostindiën wesende. Uit het tweede huwelijk werden geboren: Jenneke, getrouwd met Wouter Jansen (van Laerhoven); Maria de oudste, getrouwd met Jan Adriaan Willem Breeckelmans; Lucia, getrouwd met Willem Robbert
KINDEREN Het geslacht Broechoven en het huis Broechoven. Afstammingsreeks Wouter Bac van Baescot naar de Van Broekhoven-tak in Udenhout en omstreken WIM Cöp. . Pag. 196. Brekelmans; Wijtman of Winandus, getrouwd met getrouwd met Maria Hendrick Ariens van Giersbergen; Joannes; Petronella (gemellae); Maria de jongste (Maria Magdalena, gemellae), getrouwd met Theodorus Wilhelmus van Hasselt.


Generatie 6-1-2-3-4-1-1: Peterke (Petronella) Jan van Broeckhoven 1630 X Adriaen Peter Claes de Cock 1626
Data persoonsnr 6021: Peterke (Petronella) Jan van Broeckhoven, dr v Jan Gerrit van Broeckhoven en Jenneken Willem Berghmans. Ged. 17-3-1630 Udenhout.
Relaties/bijzonderheden: X 1) Adriaen Peter Claes de Cock, zn v Peter Niclaes Niclaes de Cock en Marie Laureijs Jan Berthout Spijckers. Kind: Claes X Adriana Jan Jan Goijaert de Jonge, Jan. X 2) Cornelis Willem Jan Swagemaekers (7-11-1673 Tilburg), zn v en .
DOPELING boek, Deel: 2, ..., Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 2, 17 maart 1630, Inv.nr. 02 - Loon op Zand - doopboek 1624-1648, trouwboek 1624-1651 en aantekeningen van overlijd..., folio 22v Doop op 17 maart 1630 te Loon op Zand: Vader Johannes van Broechoven. Kind (vrouwelijk) Petra van Broechoven. [get: Arnoldus Nicolaij, Henrica Gerardij
ERFDELING 1 juli 1699: Peter en Peterke, kinderen v Jan Gerrit v B en Jenneken Willem Berghmans. Dezelfde Peterke geassisteerd door Nicolaas, Jan en Willem (zonen verwekt bij Adriaen Peter Claes de Cocq).

Generatie 6-1-2-3-4-1-1: Adriaen Peter Claes de Cock 1626 X Peterke (Petronella) Jan van Broeckhoven 1630
Data persoonsnr 16116: Adriaen Peter Claes de Cock, zn v Peter Niclaes Niclaes de Cock en Marie Laureijs Jan Berthout Spijckers. Ged. 28 april 1626 Tilburg. Overl. < 21-10-1673 Tilburg.
Relaties/bijzonderheden: X Peterke Jan van Broeckhoven, dr v Jan Gerrit en Jenneken Willem Berghmans. Kind: Claes X Adriana Jan Jan Goijaert de Jonge, Jan X Geertruijt Gerit Willem Veramelvoirt.


Generatie 6-1-2-3-4-1-1-1: Claas Adriaen de Cock 1653-1729 X Adriana Jan Jan Goijaert de Jonge 1654
Data persoonsnr 55012: Claas Adriaen de Cock, z v Adriaen Peter Niclaes de Cock en Peerken Jan Gerritsen van Broechoven. Geb. ca 1653 Tilburg. Begr. 7 maart 1729 Tilburg.
Relaties/bijzonderheden: X Adriana Jan Jan Goijaert de Jonge (11-12-1678 Tilburg), dr v Jan Jan Florentius en Barbara Gijsbert Span. Kind: Adriaen X Marij Bastiaan Snoeren.

Generatie 6-1-2-3-4-1-1-1: Adriana Jan Jan Goijaert de Jonge 1654 X Claas Adriaen de Cock 1653-1729
Data persoonsnr 55013: Adriana Jan Jan Goijaert de Jonge, dr v Jan Jan Florentius de Jonge en Barbara Gijsbert Span.
Relaties/bijzonderheden: X Claas Adriaen de Cock (11-12-1678 Tilburg), zn v Adriaen Peter Niclaes de Cock en Peerken Jan Gerritsen van Broechoven. Kind: Adriaen X Marij Bastiaan Snoeren.


Generatie 6-1-2-3-4-1-1-1-1: Adriaan Claas de Cock 1679 X Marij Bastiaan Snoeren 1681
Data persoonsnr 55010: Adriaan Claas de Cock, zn v Claas Adriaen de Kock en Adriana Jan Jan Goijaert de Jonge. Ged. 30-9-1679 Tilburg. Wonende te Tilburg.
Beroep_bijzonderheden: huw.get.: vader van de bruidegom. Doopget: Adriana de Cock,
Relaties/bijzonderheden: X Marij Bastiaan Snoeren (28 -11-1706 Tilburg), dr v Sebastiaan Adriaens Snoeren en Theodora Joosten Kroot.
ALGEMEEN Regionaal Archief Tilburg, Bron: boek, Deel: 13-18, Periode: 1649-1759, Tilburg, archieftoegang 8116, inventaris­num­mer 13-18, 18 oktober 1705, Nederduits Gereformeerd trouwboek 1649-1759, folio 74/1 Trouwen op 18 oktober 1705 te Tilburg: Bruidegom Martijn Willem Hoevenaars, geboren te Tilburg, wonende te Tilburg. Bruid Ariaentje Claes de Kock, geboren te Tilburg, wonende te Tilburg. Opmerking: Datum ondertrouw: 03-10-1705
HUWELIJK Regionaal Archief Tilburg, Bron: boek, Deel: 13-18, Periode: 1649-1759, Tilburg, archieftoegang 8116, inventaris­num­mer 13-18, 28 november 1706, Nederduits Gereformeerd trouwboek 1649-1759, folio 73/2 Trouwen 28 november 1706 te Tilburg: Bruidegom Adriaan Claas de Kock, geb. Tilburg, wonend Tilburg. Bruid Marij Bastiaan Snoeren, geb. Loon op zand, wonend Tilburg. Opmerking: get.: vader van de bruidegom. Ondertrouw 13-11-1706.
HUWELIJK boek, Deel: 16, Pe..., Tilburg, archief 15, inventaris­num­mer 16, 28 november 1706, Inv.nr. 016 - Tilburg en Goirle - trouwboek 1701-1734 (nederduits-gereformeerde gemeente), folio 93 Trouwen op 28 november 1706 te Tilburg: Bruidegom Adriaan Claas de Kock, 25 jaar oud. Bruid Marij Bastiaan Snoere, geb. Loon op Zand, 28 jaar oud. Plaats trouw wet: Tilburg 28-11-1706 Plaats ondertrouw wet: Tilburg 13-11-1706 Relig
KINDEREN Regionaal Archief Tilburg te Tilburg, DTB Dopen Deel: 78, Periode: 1709-1713, Tilburg, archief 15, inventaris­num­mer 78, 29 april 1713, Inv.nr. 078 - Tilburg en Goirle - Doopboek 1709-1713 (Rooms-katholieke parochie ´t Goirke), folio 93 Doop op 29 april 1713 te Tilburg: Vader Adrianus de Cock. Moeder Maria Snoeren. Kind Theodorus de Cock. [get: Maria Snoeren.]
KINDEREN Deel: 78, Periode: 1709-1713, Tilburg, archief 15, inventaris­num­mer 78, 21 februari 1711, Inv.nr. 078 - Tilburg en Goirle - Doopboek 1709-1713 (Rooms-katholieke parochie ´t Goirke), folio 43 Doop op 21 februari 1711 te Tilburg: Vader Adrianus Nicolaes de Cock. Moeder Maria Bastiaens Snoer. Kind Maria de Cock. [get: Adriana de Cock.]
KINDEREN boek, Deel: 7, Per..., Tilburg, archief 15, inventaris­num­mer 7, 18 augustus 1718, Inv.nr. 007 - Tilburg - doopboek 1696-1726 St. Dionysiusparochie (rooms-katholieke parochie), folio 153a Doop op 18 augustus 1718 te Tilburg: Vader Adrianus Claes de Cock. Moeder Maria Bastiaen Snoere. Kind (vrouwelijk) Petronilla de Cock. [get: Maria Claes de Cock.]
KINDEREN boek, Deel: 7, Per..., Tilburg, archief 15, inventaris­num­mer 7, 30 januari 1716, Inv.nr. 007 - Tilburg - doopboek 1696-1726 St. Dionysiusparochie (rooms-katholieke parochie), folio 127 Doop op 30 januari 1716 te Tilburg: Vader Adrianus de Cock. Moeder Maria. Kind (mannelijk) Gerardus de Cock. [get: Gertrudis Jan de Cock ipv Maria Lambrecht Moonen.]
KINDEREN boek, Deel: 7, Per..., Tilburg, archief 15, inventaris­num­mer 7, 28 augustus 1718, Inv.nr. 007 - Tilburg - doopboek 1696-1726 St. Dionysiusparochie (rooms-katholieke parochie), folio 153a Doop op 28 augustus 1718 te Tilburg: Vader Adrianus de Cock. Moeder Maria de Cock. Kind (mannelijk) Joannes de Cock. [get: Gertrudis de Cock.]

Generatie 6-1-2-3-4-1-1-1-1: Marij Bastiaan Snoeren 1681 X Adriaan Claas de Cock 1679
Data persoonsnr 55011: Marij Bastiaan Snoeren, dr v Sebastiaan Adriaens Snoeren en Theodora Joosten Kroot. Ged. 8-9-1681 Loon op Zand get: Adrianus Petri. Wonende te Tilburg.
Relaties/bijzonderheden: X Adriaan Claas de Cock (28 -11-1706 Tilburg), zn v Claas Adriaen de Kock en Adriana Jan Jan Goijaert de Jonge.
DOPELING boek, Deel: 4, Periode:..., Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 4, 8 september 1681, Inv.nr. 04 - Loon op Zand - doopboek 1671-1686 en trouwboek 1671-1685 (rooms-katholieke parochie), folio 57v Doop op 8 september 1681 te Loon op Zand: Vader Christianus Adrianus. Moeder Theodora Judocus. Kind Maria Adrianus. [get: Adrianus Petri.]


Generatie 6-1-2-3-4-1-1-2: Jan Adriaen de Cock 1655 X Geertruijt Gerit Willem Veramelvoirt 1655
Data persoonsnr 54995: Jan Adriaen de Cock, zn v Adriaen Peter Niclaes de Cock en Petronella (Peerken) Jan Gerrits van Broeckhoven. Geb. ca 1655 Tilburg. Wonende te Tilburg
Beroep_bijzonderheden: doopget: Maria Geerts noe Peerken Cornelis, Maria Geertsen.
Relaties/bijzonderheden: X Geertruijt Gerit Willem Veramelvoirt (29-1-1681 Tilburg), dr v Gerit Willem Gerrit en Maria Adriaen Jan van Beurden. Kind: Adriaen X Elizabetha Gerrit Jansz de Kock, Norbert.
HUWELIJK boek, Deel: 48, Periode:..., Tilburg, archief 15, inventaris­num­mer 48, 29 januari 1681, Inv.nr. 048 - Tilburg en Goirle - trouwboek 1679-1712 (schepenbank), folio 53 Trouwen op 29 januari 1681 te Tilburg: Bruidegom Jan Adriaen de Cock. Bruid Geertruijt Gerit Willem Veramelvoirt. Opmerking: Plaats trouw wet: Tilburg 29-01-1681 11-01-1681 Religie: schepenbank
KINDEREN boek, Deel: 6, Per..., Tilburg, archief 15, inventaris­num­mer 6, 27 maart 1692, Inv.nr. 006 - Tilburg - doopboek 1687-1696 St. Dionysiusparochie (rooms-katholieke parochie), folio 105 Doop op 27 maart 1692 te Tilburg: Vader Joannes Adrianen de Cock. Moeder Gertrudis. Kind (mannelijk) Norbertus de Cock. [get: Maria Geertsen.]

Generatie 6-1-2-3-4-1-1-2: Geertruijt Gerit Willem Veramelvoirt 1655 X Jan Adriaen de Cock 1655
Data persoonsnr 54996: Geertruijt Gerit Willem Veramelvoirt, dr v Gerit Willem Gerrit Veramelvoirt (van Amelvoirt) en Maria Adriaen Jan van Beurden. Geb. ca 1655 Tilburg. Wonende te Tilburg.
Relaties/bijzonderheden: X Jan Adriaen de Cock (29-1-1681 Tilburg), zn v Adriaen Peter Niclaes en Petronella (Peerken) Jan Gerrits van Broeckhoven. Kind: Adriaen X Elizabetha Gerrit Jansz de Kock.


Generatie 6-1-2-3-4-1-1-2-1: Adriaen Jans de Cock 1681 X Elizabetha Gerrit Jansz de Kock 1680
Data persoonsnr 54993: Adriaen Jans de Cock, zn v Jan Ariaen de Cock en Geertruijt Gerit Willem Veramelvoirt. Ged. 22 november 1681 Tilburg get: Maria Geerts noe Peerken Cornelis.
Relaties/bijzonderheden: X Elizabetha Gerrit Jansz de Kock (7-8-1712 Tilburg), dr v Gerard Jan Geraert Peter en Catharina NN. Kind: Maria X Paulus Jans de Beer.
DOPELING boek, Deel: 5, Per..., Tilburg, archief 15, inventaris­num­mer 5, 22 november 1681, Inv.nr. 005 - Tilburg - doopboek 1650-1687 St. Dionysiusparochie (rooms-katholieke parochie), folio 350 Doop op 22 november 1681 te Tilburg: Vader Joannes Ariaensen de Cock. Moeder Gertrudis. Kind (mannelijk) Adrianus de Cock. [get: Maria Geerts noe Peerken Cornelis.]
HUWELIJK Doop-, trouw- en begraafboeken Tilburg en Goirle 1600-1810, Bron: boek, Deel: 16, Pe..., Tilburg, archief 15, inventaris­num­mer 16, 7 augustus 1712, Inv.nr. 016 - Tilburg en Goirle - trouwboek 1701-1734 (nederduits-gereformeerde gemeente), folio 163 Trouwen op 7 augustus 1712 te Tilburg: Bruidegom Adriaan Jansz de Kock, geb. Tilburg, 30 jaar oud. Bruid Lijsbeth Gerrit Jansz de Kock, geb. Tilburg, 30 jaar oud. Ondertrouw wet: Tilburg 23-07-1712 Religie: Nederduits Gereformeerd.

Generatie 6-1-2-3-4-1-1-2-1: Elizabetha Gerrit Jansz de Kock 1680 X Adriaen Jans de Cock 1681
Data persoonsnr 54994: Elizabetha Gerrit Jansz de Kock, dr v Gerard Jan Geraert Peter de Cock en Catelijn Corstiaen Jacobs. Ged. 2 augustus 1680 Tilburg get: Mechtildis Anthonij noe Petronella Cornelis Adriaen Adriaen Somers.
Relaties/bijzonderheden: X Adriaen Jans de Cock (7-8-1712 Tilburg), zn v Jan Ariaen de Cock en Geertruijt Gerit Willem Veramelvoirt. Kind: Maria X Paulus Jans de Beer.
DOPELING boek, Deel: 5, Per..., Tilburg, archief 15, inventaris­num­mer 5, 2 augustus 1680, Inv.nr. 005 - Tilburg - doopboek 1650-1687 St. Dionysiusparochie (rooms-katholieke parochie), folio 339 Doop op 2 augustus 1680 te Tilburg: Vader Gerardus Jan Geraert Peter de Cock. Moeder Catharina. Kind (vrouwelijk) Elisabeth de Cock. [get: Mechtildis Anthonij noe Petronella Cornelis Adriaen Adriaen Somers.]


Generatie 6-1-2-3-4-1-1-2-1-1: Maria Adriaens de Cock 1713 X Paulus Jans de Beer 1709
Data persoonsnr 54990: Maria Adriaens de Cock, dr v Adriaen Jan de Cock en Elizabetha Gerrit Jansz de Kock. Ged. 25 september 1713 Tilburg get: Gertrudis de Cock.
Relaties/bijzonderheden: X Paulus Jans de Beer (30-9-1736 Tilburg), zn v Jan Pauwels de Beir en Eva Jan de Kort. Kind: Eva X Cornelis Antony van Pelt.
ALGEMEEN Regionaal Archief Tilburg te Tilburg, DTB Dopen Deel: 78, Periode: 1709-1713, Tilburg, archief 15, inventaris­num­mer 78, 21 februari 1711, Inv.nr. 078 - Tilburg en Goirle - Doopboek 1709-1713 (Rooms-katholieke parochie ´t Goirke), folio 43 Doop op 21 februari 1711 te Tilburg: Vader Adrianus Nicolaes de Cock. Moeder Maria Bastiaens Snoer. Kind Maria de Cock.
DOPELING Regionaal Archief Tilburg te Tilburg, DTB Dopen Deel: 78, Periode: 1709-1713, Tilburg, archief 15, inventaris­num­mer 78, 25 september 1713, Inv.nr. 078 - Tilburg en Goirle - Doopboek 1709-1713 (Rooms-katholieke parochie ´t Goirke), folio 101 Doop op 25 september 1713 te Tilburg: Vader Adrianus de Cock. Moeder Eilzabetha de Cock. Kind Maria de Cock. [get: Gertrudis de Cock.]

Generatie 6-1-2-3-4-1-1-2-1-1: Paulus Jans de Beer 1709 X Maria Adriaens de Cock 1713
Data persoonsnr 54989: Paulus Jans de Beer, zn v Jan Pauwels de Beir en Eva Jan de Kort. Ged. 10 maart 1709 Tilburg get: Maria Pauwels de Beir.
Beroep_bijzonderheden: doopget: Joa de Beer, Elisabetha de Cock.
Relaties/bijzonderheden: X Maria Adriaens de Cock (30-9-1736 Tilburg), dr v Adriaen Jan en Elisabeth Gerrit Jansz de Kock. Kind: Eva X Cornelis Antony van Pelt, Adriana Maria.
DOPELING boek, Deel: 7, Periode: 1696-1726, Tilburg, archieftoegang 8116, inventaris­num­mer 7, 10 maart 1709, Rooms-Katholiek (parochie Sint-Dionysius) doopboek, folio 87V Doop op 10 maart 1709 te Tilburg: Vader Joanes Pauwels de Beir. Moeder Eva Jan de Kort. Kind Paulus de Beir. [get: Maria Pauwels de Beir]
HUWELIJK boek, Deel: 13-18, Periode: 1649-1759, Tilburg, archieftoegang 8116, inventaris­num­mer 13-18, 30 september 1736, Nederduits Gereformeerd trouwboek 1649-1759, folio 34v Trouwen op 30 september 1736 te Tilburg: Bruidegom Paulus de Beer, geb. Tilburg, wonend Tilburg. Bruid Marie de Kock, geb. Tilburg, wonend Tilburg. Get.: Anthoni de Beer broer bruidegom, Ariaan Jan de Kock vader bruid. Ondertrouw: 15-09-1736.
KINDEREN Regionaal Archief Tilburg te Tilburg, DTB Dopen Deel: 83, Periode: 1737-1744, Tilburg, archief 15, inventaris­num­mer 83, 14 april 1739, Inv.nr. 083 - Tilburg en Goirle - Doopboek 1737-1744 (Rooms-katholieke parochie ´t Goirke), folio 52 Doop op 14 april 1739 te Tilburg: Vader Paulus de Beer. Moeder Maria de Cock. Kind Adriana Maria de Beer. [get: Elisabetha de Cock.]


Generatie 6-1-2-3-4-1-1-2-1-1-1: Eva Paulus de Beer 1737 X Cornelis Antony van Pelt 1731
Data persoonsnr 45561: Eva Paulus de Beer, dr v Paulus Jans de Beer (Beir) en Maria Adrianus de Cock. Ged. 26-9-1737 Tilburg get: Joa de Beer.
Relaties/bijzonderheden: X Cornelis Antony van Pelt (21-5-1782 Tilburg), zn v Antonij Simons van Pelt en Hendrina Cornelis Teurlings.
DOPELING Regionaal Archief Tilburg te Tilburg, DTB Dopen Deel: 83, Periode: 1737-1744, Tilburg, archief 15, inventaris­num­mer 83, 26 september 1737, Inv.nr. 083 - Tilburg en Goirle - Doopboek 1737-1744 (Rooms-katholieke parochie ´t Goirke), folio 14 Doop op 26 september 1737 te Tilburg: Vader Paulus de Beer. Moeder Maria Adrianus de Cock. Kind Eva de Beer. [get: Joa de Beer]

Generatie 6-1-2-3-4-1-1-2-1-1-1: Cornelis Antony van Pelt 1731 X Eva Paulus de Beer 1737
Data persoonsnr 45559: Cornelis Antony van Pelt, zn v Antonij Simons van Pelt en Hendrina Cornelis Teurlings. Ged. 24-3-1731 Tilburg get: Corrnelis Teurlinghs, Maria van Pelt.
Beroep_bijzonderheden: schoondochter van stam JOANNES CORNELIS VAN SON 1702 SON. NB: Norbertus van Pelt X Joanna Maria Leijten (<= 1769 Tilburg).
Relaties/bijzonderheden: X 1) Ida Cornelis Leijten (20-4-1766 Tilburg), dr v Cornelius Leijten en Ida Deckers. Kind: Antonius X Elisabeth Cornelius van Son. X 2) Eva Paulus de Beer (21-5-1782 Tilburg), dr v Paulus Jans de Beer (Beir) en Maria Adrianus de Cock.
DOPELING Regionaal Archief Tilburg te Tilburg, DTB Dopen Deel: 81, Periode: 1726-1732, Tilburg, archief 15, inventaris­num­mer 81, 24 maart 1731, Inv.nr. 081 - Tilburg en Goirle - Doopboek 1726-1732 (Rooms-katholieke parochie ´t Goirke), folio 34 Doop op 24 maart 1731 te Tilburg: Vader Antonius van Pelt. Moeder Henderina Teurlings. Kind (mannelijk) Cornelius van Pelt. [get: Corrnelis Teurlinghs, Maria van Pelt]
HUWELIJK boek, Deel: 50, Periode:..., Tilburg, archief 15, inventaris­num­mer 50, 21 mei 1782, Inv.nr. 050 - Tilburg en Goirle - trouwboek 1744-1796 (schepenbank) Trouwen op 21 mei 1782 te Tilburg: Bruidegom Cornelis Antonij van Pelt. Bruid Eva Paulus de Beer. Opmerking: Plaats trouw wet: Tilburg. 21-05-1782. 04-05-1782. Religie: schepenbank.
HUWELIJK boek, Deel: 19, Pe..., Tilburg, archief 15, inventaris­num­mer 19, 20 april 1766, Inv.nr. 019 - Tilburg en Goirle - trouwboek 1759-1772 (nederduits-gereformeerde gemeente), folio 198 Trouwen op 20 april 1766 te Tilburg: Bruidegom Cornelis Anthonij van Pelt. Bruid Ida Cornelis Leijten. Opmerking: Plaats trouw wet: Tilburg. 20-04-1766. Plaats ondertrouw wet: Tilburg. 05-04-1766. Religie: trouwboek.


Generatie 6-1-2-3-4-1-1: Peterke (Petronella) Jan van Broeckhoven 1630 X Cornelis Willem Jan Swagemaekers 1625
Generatie 6-1-2-3-4-1-1: Cornelis Willem Jan Swagemaekers 1625 X Peterke (Petronella) Jan van Broeckhoven 1630
Data persoonsnr 16699: Cornelis Willem Jan Swagemaekers, zn v en . Geb. ca 1625 Tilburg?
Relaties/bijzonderheden: X Peterke (Petronella) Jan van Broeckhoven (7-11-1673 Tilburg), dr v Jan Gerrit van Broeckhoven en Jenneken Willem Berghmans.


Generatie 6-1-2-3-4-1-2: Jenneke Jan Gerrit van Broeckhoven 1632 X Adriaen Jan Gerrits de Cort 1630
Data persoonsnr 6022: Jenneke Jan Gerrit van Broeckhoven, dr v Jan Gerrit van Broeckhoven en Jenneken Willem Berghmans. Geb. Udenhout, ged. 8-12-1632 Loon op Zand get: Andreas Petri, Agnes Johannis V???????.
Relaties/bijzonderheden: X Adriaen Jan de Cort (27-12-1655 Loon op Zand), zn v Jan Gerrits de Cort de jonge en Maijken Cornelis Berthen. Kind: Jenneke X Cornelis Bastiaen Bastiaens.
DOPELING boek, Deel: 2, ..., Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 2, 8 december 1632, Inv.nr. 02 - Loon op Zand - doopboek 1624-1648, trouwboek 1624-1651 en aantekeningen van overlijd..., folio 32v Doop op 8 december 1632 te Loon op Zand: Vader Johannes van Broechoven. Kind (vrouwelijk) Johanna van Broechoven. [get: Andreas Petri, Agnes Johannis V???????.]
FAMILIE 1 juli 1699: Peter en Peterke, kinderen v Jan Gerrit van Broeckhoven en Jenneken Willem Berghmans. Dezelfde Peterke geassisteerd door Nicolaas, Jan en Willem (zonen verwekt bij Adriaen Peter Claes de Cocq).
FAMILIE 24 augustus 1740 417/215v Stichting Adriaen Snoerman Fonds – 2002/2008 Jenneke Geert Peter van Broekhoven, weduwe Cornelis Stoeldraijers verkoopt aan Cornelis Peter van Broekhoven ....

Generatie 6-1-2-3-4-1-2: Adriaen Jan Gerrits de Cort 1630 X Jenneke Jan Gerrit van Broeckhoven 1632
Data persoonsnr 16117: Adriaen Jan Gerrits de Cort, zn v Jan Gerrits de Cort de jonge en Maijken Cornelis Berthen. Ged. 22-9-1630 Oisterwijk.
Relaties/bijzonderheden: X Jenneke Jan Gerrit van Broeckhoven (27-12-1655 Loon op Zand), dr v Jan Gerrit van Broeckhoven en Jenneken Willem Berghmans. Kind: Jenneke X Cornelis Bastiaen Bastiaens.
HUWELIJK Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Trouwen Onbekend, 27 december 1655, folio 101 Trouwen op 27 december 1655 te Loon op Zand: Bruidegom Adrianus Jan de Cort. Bruid Johanna Joannes de Broechove, geboren te Udenhout. Opmerking: get.: Joanna Gerardus en S. Oirlemans.
HUWELIJK boek, Deel: 18, Periode: ..., Oisterwijk, archief 867, inventaris­num­mer 18, 23 december 1655, Inv.nr. 18 - Oisterwijk, Haaren en Udenhout - trouwboek 1648-1656 (schepenbank), folio 60 Trouwen op 23 december 1655 te Oisterwijk: Bruidegom Ariaen Jan Geerits de Cort. Bruid Jenneken Jan Geerits van Broeckhoven. Opmerking: Plaats trouw wet: Oisterwijk 23-12-1655 Plaats ondertrouw wet: Oisterwijk 19-11-1655.
NOT. AKTE boek, Deel: 26, Periode: 1656-1669, Tilburg, archief 115, inventaris­num­mer 26, 1668, ROELOF VAN VLEUTEN, Minuutakten,1656 maart - 1668 oktober, folio 14 Notariële akte in 1668 te Tilburg: Geregistreerde: Adriaen Jan Gerrits de Cort.


Generatie 6-1-2-3-4-1-3: Peter Jan van Broeckhoven 1633 X Maijke Janse van de Pas 1635
Data persoonsnr 6020: Peter Jan van Broeckhoven, zn v Jan Gerrit van Broeckhoven en Jenneken Willem Berghmans. Geb. ca 1633. NB: 23 januari 1689: Borgemeesters: Peeter Jan van Broeckhoven en Adraien Laureijs Colen (476/130v-131v).
Beroep_bijzonderheden: NB: 1704 mei 23 851.Not.Otw.56, f.17: Willm Mattheus Berghmans, Peeter Janssen van Brouchhoven en Peeter Ariens van der Sterre inw. Udenhout tbv tegenw. borgemrs en regenten van Udenhout.
Relaties/bijzonderheden: X Maijke Janse van de Pas, dr v en . Kind: Wilhelmus, Gerrit X Maria Jan Cornelis van Iersel, Adriaan X Elisabeth Bastiaen Willem Witlox, X Gertrudis Cornelis van Deffelingh, Cornelis.
ALGEMEEN Regionaal Archief Tilburg, Bron: boek, Deel: Diversen, Periode: 1708-1810, Udenhout, archieftoegang 8118, inventaris­num­mer Diversen, 25 juli 1714, Begraafboek 1708-1810 Begrafenis op 25 juli 1714 te Udenhout: Overledene (mannelijk) Peter Janssen van Broekhoven.
ALGEMEEN boek, Deel: 3, Periode:..., Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 3, 13 oktober 1661, Inv.nr. 03 - Loon op Zand - doopboek 1648-1671 en trouwboek 1651-1671 (rooms-katholieke parochie), folio 110 Trouwen op 13 oktober 1661 te Loon op Zand: Bruidegom Petrus Joannis van Brouchoven. Bruid Maria Petri. Opmerking: Plaats trouw kerk: Loon op Zand 13-10-1661 Religie: rk. [get: ????rus Gerards, Gisbertus Judoci.]
ALGEMEEN boek, Deel: 4, Periode:..., Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 4, 27 februari 1672, Inv.nr. 04 - Loon op Zand - doopboek 1671-1686 en trouwboek 1671-1685 (rooms-katholieke parochie), folio 5v Doop op 27 februari 1672 te Loon op Zand: Vader Petrus Joannes. Moeder Maria Joannes. Kind (mannelijk) Henricus Petrus Joannes. [get: Mattheus Wilhelmi, Maria Henrici.]
ALGEMEEN boek, Deel: 4, Periode:..., Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 4, 27 februari 1681, Inv.nr. 04 - Loon op Zand - doopboek 1671-1686 en trouwboek 1671-1685 (rooms-katholieke parochie), folio 55 Doop op 27 februari 1681 te Loon op Zand: Vader Petrus Joannes. Moeder Maria Joannes. Kind Joannes Joannes. [get: Adrianus Jois, Catharina Jois.]
ERFDELING 1 juli 1699: Peter en Peterke, kinderen v Jan Gerrit van Broeckhoven en Jenneken Willem Berghmans. Dezelfde Peterke geassisteerd door Nicolaas, Jan en Willem (zonen verwekt bij Adriaen Peter Claes de Cocq).
FAMILIE anno 1704 Petrus Jan van Broeckhoven Maria huisvrouw, Wilhelmus Peter (> 16)
FAMILIE Schepenbank Oisterwijk inventarisnummer 468. 26 maart 1700 26 maart 1700 Peter Jance van Broekhoven als man van Maijke Janse van de Pas, Verkoopt aan Peter Eijmbert van Doesburch 468/103-104
FAMILIE Schepenbank Oisterwijk inventarisnummer 468. 26 maart 1700 ¾ deel voetsaet land te Udenhout, e.z. Adriaen Claes Willems, a.z. de koper, e.e. Jacob Ariens van Rijswijk, a.e. Adriaen Claes Willems, voor de som van 75 gulden
KINDEREN boek, Deel: 4, Periode:..., Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 4, 14 maart 1679, Inv.nr. 04 - Loon op Zand - doopboek 1671-1686 en trouwboek 1671-1685 (rooms-katholieke parochie), folio 41 Doop op 14 maart 1679 te Loon op Zand: Vader Petrus Joannes van Brouchoven. Moeder Maria Joannes. Kind Cornelius van Brouchoven. [get: Andreas Joannis, Joanna Joannis.]
KLEINKINDEREN boek, Deel: 5, Periode:..., Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 5, 1708, Inv.nr. 05 - Loon op Zand - doopboek 1687-1711 en trouwboek 1685-1715 (rooms-katholieke parochie), folio 101v Doop in december 1707 te Loon op Zand: Vader Adrianus Petrus van Broechove. Moeder Gertrudis Cornelius. Kind Sebastianus van Broechove. [get: Petrus Jansen van Broechove, ????.]

Generatie 6-1-2-3-4-1-3: Maijke Janse van de Pas 1635 X Peter Jan van Broeckhoven 1633
Data persoonsnr 58488: Maijke Janse van de Pas, dr v en .
Relaties/bijzonderheden: X Peter Jan van Broeckhoven, zn v Jan Gerrit en Jenneken Willem Berghmans. Kind: Wilhelmus, Gerrit X Maria Jan Cornelis van Iersel, Adriaan X Elisabeth Bastiaen Willem Witlox, X Gertrudis Cornelis van Deffelingh, Cornelis.


Generatie 6-1-2-3-4-1-3-1: Wilhelmus Peter van Broeckhoven 1665
Data persoonsnr 17990: Wilhelmus Peter van Broeckhoven, zn v Peter Jan van Broeckhoven en Maijke Janse van de Pas. Geb. ca 1665 Udenhout?
Beroep_bijzonderheden: Geertruideberg ondertrouw 1681-1698: 1 October [1691] (op zegel): Willem Broeckhoven, j.m. met Maijke van Reijmendam, j.d. beijde van Gbergh en(de) aldaar woonedne (Den 4 Novemb 1691 alhier in de kerk getrouwt).
Relaties/bijzonderheden: X NN. Kind: Jacob 13-7-1709 Oisterwijk X Jacoba Nicolaas van Roessel.


Generatie 6-1-2-3-4-2: Wouter Willem Matheeusen Berchmans 1609 X Angelina Steven Wouters Span 1618
Data persoonsnr 58501: Wouter Willem Matheeusen Berchmans, zn v Willem Mattheus Jans Berghmans en Maria Jan Wouter Aarts van Broeckhoven. Geb. ca 1630 Tilburg? Overl. < 1657.
Beroep_bijzonderheden: 1e huw: Gijsbert X Maria Aert Joosten, Margriet X Gerit Ariaens Peters Heunen. 2e huw: Adriaen, Engeltje Berchmans X Corstiaen Henricx Croot.
Relaties/bijzonderheden: X 1) Angelina Steven Wouters Span (5-2-1639 Loon op Zand), dr v en . Kind: Gijsbert, Margriet, Jan. X 2) Adriaentken Jan Floris de Jonge (11-2-1648 Tilburg), dr v Jan Floris Hendricx en Anna Adriaens van Krekelo (Couwenberg).
DOPELING boek, Deel: 1, Periode:..., Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 1, 1609, Inv.nr. 01 - Loon op Zand - doop- en trouwboek 1608-1624 (rooms-katholieke parochie), folio 2v Doop in ??-????-0 [1609] te Loon op Zand: Vader Guilielmus Matheus. Kind (mannelijk) Valerius Matheus. Opmerking: De datum is niet meer te lezen. De inschrijving ligt tusse 28 januari en 10 februari 1609. [get: ???nnes Petri, Johanna Gerardi ????.]

Generatie 6-1-2-3-4-2: Angelina Steven Wouters Span 1618 X Wouter Willem Matheeusen Berchmans 1609
Data persoonsnr 58502: Angelina Steven Wouters Span, dr v Steven Wouter Stevens Span en Maria Gijsbert Hendrick Span. Ged. 20-6-1618 Loon op Zand.
Relaties/bijzonderheden: X Wouter Willems Berchmans (5-2-1639 Loon op Zand), zn v Willem Mattheus en Maria Jan Wouter Aarts van Broeckhoven. Kind: Gijsbert X Maria Aert Joosten, Margriet X Gerit Ariaens Peters Heunen, Jan X X Barbara Cornelis Aertsen NN.


Generatie 6-1-2-3-4-2-1: Jan Wouter Willem Berghmans 1650 X Barbara Cornelis Aertsen NN 1650
Data persoonsnr 58761: Jan Wouter Willem Berghmans, zn v Wouter Willem Matheeusen Berchmans en Angelina Steven Wouters Span. Geb. ca 1650 Oisterwijk?
Relaties/bijzonderheden: X Barbara Cornelis Aertsen NN (18-11-1672 Oisterwijk), dr v en . Kind: Cornelis X Joanna Jans Brekelmans (Brekels).
ALGEMEEN boek, Deel: 5, Per..., Tilburg, archief 15, inventaris­num­mer 5, 24 juli 1676, Inv.nr. 005 - Tilburg - doopboek 1650-1687 St. Dionysiusparochie (rooms-katholieke parochie), folio 310 Doop op 24 juli 1676 te Tilburg: Vader Joannes Wouters Willems. Moeder Barbara. Kind (vrouwelijk) Maria Willems. [get: Anna Cornelis Herm????.]
ALGEMEEN boek, Deel: 5, Per..., Tilburg, archief 15, inventaris­num­mer 5, 15 november 1678, Inv.nr. 005 - Tilburg - doopboek 1650-1687 St. Dionysiusparochie (rooms-katholieke parochie), folio 326 Doop op 15 november 1678 te Tilburg: Vader Jan Woutersen. Moeder Barbara. Kind (vrouwelijk) Ida Woutersen. [get: Jan Cor: Lijten, Ijken Aert Voskens.]
ALGEMEEN boek, Deel: 5, Per..., Tilburg, archief 15, inventaris­num­mer 5, 13 november 1680, Inv.nr. 005 - Tilburg - doopboek 1650-1687 St. Dionysiusparochie (rooms-katholieke parochie), folio 341 Doop op 13 november 1680 te Tilburg: Vader Joannes Wouters. Moeder Barbara. Kind (mannelijk) Arnoldus Wouters. [get: Judith Vreijs ?eri???, Leonarda Aert Jan Vaders.]
HUWELIJK boek, Deel: 5, Periode: 1..., Oisterwijk, archief 867, inventaris­num­mer 5, 18 november 1672, Inv.nr. 05 - Oisterwijk - doopboek 1663-1674 en trouwboek 1663-1673 (rooms-katholieke parochie), folio 39 Trouwen op 18 november 1672 te Oisterwijk: Bruidegom Jan Wouter Willem Berghmans. Bruid Barbara Cornelis Aertsen. Opmerking: Plaats trouw kerk: Oisterwijk 18-11-1672 Religie: rk

Generatie 6-1-2-3-4-2-1: Barbara Cornelis Aertsen NN 1650 X Jan Wouter Willem Berghmans 1650
Data persoonsnr 58762: Barbara Cornelis Aertsen NN (18-11-1672 Oisterwijk), dr v en . Geb. ca 1650 Oisterwijk?
Relaties/bijzonderheden: X Jan Wouter Willem Berghmans, zn v Wouter Willem Matheeusen en Angelina Steven Wouters Span. Kind: Cornelis X Joanna Jans Brekelmans (Brekels).


Generatie 6-1-2-3-4-2-1-1: Cornelis Jan Berckmans 1678 X Joanna Jans Brekelmans (Brekels) 1680
Data persoonsnr 58759: Cornelis Jan Berckmans, zn v Jan Wouter Willem Bergmans en Barbara Cornelis Aerts NN. Ged. 25 september 1678 Tilburg get: Jenneken Ariaennis.
Beroep_bijzonderheden: Dr. Barber X Peter Peters Brabers.
Relaties/bijzonderheden: X Joanna Jans Brekelmans (Brekels) (30-1-1705 Oisterwijk), dr v Jan Adriaens en Adriana Godefridus Vermeer. Kind: Jan X Maria Jan van Huijkelom, X Cornelia Jans van Broeckhoven.
DOPELING boek, Deel: 5, Per..., Tilburg, archief 15, inventaris­num­mer 5, 25 september 1678, Inv.nr. 005 - Tilburg - doopboek 1650-1687 St. Dionysiusparochie (rooms-katholieke parochie), folio 325 Doop op 25 september 1678 te Tilburg: Vader Joannes Wouters. Moeder Barbel. Kind (mannelijk) Cornelius Wouters. [get: Jenneken Ariaennis.]
HUWELIJK boek, Deel: 16, Pe..., Tilburg, archief 15, inventaris­num­mer 16, 30 januari 1705, Inv.nr. 016 - Tilburg en Goirle - trouwboek 1701-1734 (nederduits-gereformeerde gemeente), folio 68 Trouwen op 30 januari 1705 te Oisterwijk: Bruidegom Cornelis Jan Bergmans. Bruid Adriaentje Jans Brekelmans. Opmerking: Plaats ondertrouw wet: Oisterwijk 30-01-1705 Religie: Nederduits Gereformeerd.

Generatie 6-1-2-3-4-2-1-1: Joanna Jans Brekelmans (Brekels) 1680 X Cornelis Jan Berckmans 1678
Data persoonsnr 58760: Joanna Jans Brekelmans (Brekels), dr v Jan Adriaens Brekelmans en Adriana Godefridus Vermeer. Geb. ca 1680 Oisterwijk?
Relaties/bijzonderheden: X Cornelis Jan Berckmans (30-1-1705 Oisterwijk), zn v Jan Wouter Willems en Barbara Cornelis Aerts NN. Kind: Jan X Maria Jan van Huijkelom, X Cornelia Jans van Broeckhoven.


Generatie 6-1-2-3-4-2-1-1-1: Jan Cornelis Bergmans 1707-1775 X Maria Jan van Huijkelom 1720
Data persoonsnr 6002: Jan Cornelis Bergmans, zn v Cornelis Jan Berckmans en Joanna Brekels. Ged. 22 februari 1707 Tilburg get: Maria Jansen Brekels. Begr. 15 juli 1775 Oisterwijk, huisvader laat kinderen na.
Beroep_bijzonderheden: doopget: Jan van Broeckhoven, Ida van Aekeren. Zoon Martinus 2-4-1746, X Geertruijda Joost van Ros.
Relaties/bijzonderheden: X 1) Maria Jan van Huijkelom (12-2-1741 Oisterwijk), dr v en . X 2) Cornelia Jans van Broeckhoven (23-5-1756 Oisterwijk), dr v Jan Gerrit van Broekhoven en Anneke Andries Frijssen. Kind: Maria Johanna X Matthias Hermans Pelders.
BEGR boek, Deel: 16, Perio..., Oisterwijk, archief 867, inventaris­num­mer 16, 15 juli 1775, Inv.nr. 16 - Oisterwijk, Haaren en Udenhout - register van begravenen 1730-1790 (nederduits-geref..., folio 93 Begrafenis op 15 juli 1775 te Oisterwijk: Overledene Jan Cornelis Bergmans. Opmerking: huisvader laat kinderen na.
DOPELING Regionaal Archief Tilburg te Tilburg, DTB Dopen Deel: 77, Periode: 1705-1709, Tilburg, archief 15, inventaris­num­mer 77, 22 februari 1707, Inv.nr. 077 - Tilburg en Goirle - Doopboek 1705-1709 (Rooms-katholieke parochie ´t Goirke), folio 23 Doop op 22 februari 1707 te Tilburg: Vader Cornelius Jan Berckmans. Moeder Joanna Brekels. Kind (mannelijk) Joannes Berckmans. [get: Maria Jansen Brekels]
HUWELIJK boek, Deel: 15, Periode: ..., Oisterwijk, archief 867, inventaris­num­mer 15, 12 februari 1741, Inv.nr. 15 - Oisterwijk, Haaren en Udenhout - trouwboek 1733-1787 (nederduits-gereformeerde gemee..., folio 57 Trouwen op 12 februari 1741 te Oisterwijk: Bruidegom Jan Cornelis Bergmans. Bruid Maria Jan van Huijkelom. Opmerking: Plaats trouw wet: Oisterwijk 12-02-1741
HUWELIJK boek, Deel: 15, Periode: ..., Oisterwijk, archief 867, inventaris­num­mer 15, 23 mei 1756, Inv.nr. 15 - Oisterwijk, Haaren en Udenhout - trouwboek 1733-1787 (nederduits-gereformeerde gemee..., folio 57 Trouwen op 23 mei 1756 te Oisterwijk: Bruidegom Jan Cornelis Bergmans. Bruid Cornelia Jan van Broekhoven. Opmerking: Plaats trouw wet: Oisterwijk 23-05-1756.

Generatie 6-1-2-3-4-2-1-1-1: Maria Jan van Huijkelom 1720 X Jan Cornelis Bergmans 1707-1775
Data persoonsnr 58758: Maria Jan van Huijkelom, dr v en . Geb. ca 1720 Oisterwijk?
Relaties/bijzonderheden: X Jan Cornelis Bergmans (12-2-1741 Oisterwijk), zn v Cornelis Jan Berckmans en Joanna Brekels.


Generatie 6-1-2-3-4-2-1-1-1: Jan Cornelis Bergmans 1707-1775 X Cornelia Jans van Broeckhoven 1718
Generatie 6-1-2-3-4-2-1-1-1: Cornelia Jans van Broeckhoven 1718 X Jan Cornelis Bergmans 1707-1775
Data persoonsnr 6003: Cornelia Jans van Broeckhoven, dr v Jan Gerrit van Broekhoven en Anneke Andries Frijssen. Ged. 23-10-1718 Oisterwijk get: Gerardus van Broeckhoven, Theodora Laurentij Vaessen. Wed. Adrianus van Beurden.
Beroep_bijzonderheden: doopget: Jan van Broeckhoven, Ida van Aekeren.
Relaties/bijzonderheden: X 1) Adriaen van Beurden, zn v en . X 2) Jan Bergmans (23-5-1756 Oisterwijk), zn v Cornelis Jan Berckmans en Joanna Brekels. Kind: Maria Johanna X Matthias Hermans Pelders.
DOPELING boek, Deel: 9, Periode: 1..., Oisterwijk, archief 867, inventaris­num­mer 9, 23 oktober 1718, Inv.nr. 09 - Oisterwijk - doopboek 1696-1728 (rooms-katholieke parochie), folio 186 Doop op 23 oktober 1718 te Oisterwijk: Vader Joannes van Broeckhoven. Moeder Anna Driessen. Kind (vrouwelijk) Clivia van Broeckhoven, in copieboek Oisterwijk 10 wordt zij Cornelia genoemd. [get: Gerardus van Broeckhoven, Theodora Laurentij Vaessen.]


Generatie 6-1-2-3-4-2-1-1-1-1: Maria Johanna Jans Bergmans 1757-1797 X Matthias Hermans Pelders 1762-1815
Data persoonsnr 6001: Maria Johanna Jans Bergmans, dr v Johannes Bergmans en Cornelia Johannes van Broeckhoven. ged. 23-5-1757 Udenhout get: Joannes van Broeckhoven, Ida van Aekeren. Begr. 16-10-1797 Udenhout.
Relaties/bijzonderheden: X Matthias Hermans Pelders (20-5-1792 Udenhout), zn v Hermanus Pelders en Maria Jacobs Leenheers.
DOPELING boek, Deel: 2, Periode: 173..., Udenhout, archief 868, inventaris­num­mer 2, 23 mei 1757, Inv.nr. 02 - Udenhout - doopboek 1734-1784 (rooms-katholieke parochie), folio 67v Doop op 23 mei 1757 te Udenhout: Vader Joannes Bergmans. Moeder Cornelia Joannes van Broeckhoven. Kind (vrouwelijk) Maria Bergmans [get: Joannes van Broeckhoven, Ida van Aekeren.]

Generatie 6-1-2-3-4-2-1-1-1-1: Matthias Hermans Pelders 1762-1815 X Maria Johanna Jans Bergmans 1757-1797
Data persoonsnr 6000: Matthias Hermans Pelders, zn v Hermanus Pelders en Maria Jacobs Leenheers. Ged. 1-11-1762 Elshout get: Joanna van Balen nms Jacobi Leenheer en Barbara Pelders. Overl. 4-9-1815 Udenhout.
Relaties/bijzonderheden: X 1) Johanna Adriana de Cort (2-5-1784 Udenhout), dr Adriaen de Kort en Maria van Riel (!!). X 2) Maria Johanna Jans Bergmans (20-5-1792 Udenhout), dr v Jan en Cornelia Johannes van Broeckhoven.


Generatie 6-1-2-3-4-2-1-1-1-1-1: Jan Matthias Pelders 1793-1849 X Margareta Simons van Son 1794-1860
Data persoonsnr 5999: Jan Matthias Pelders, zn v Matthias Pelders en Maria Johanna Bergmans. Ged. 13-8-1793 Udenhout get: Hermanus Pelders en Cornelia Joannis van Broekhoven. Overl. 6-01-1849 Nieuwkuijk.
Beroep_bijzonderheden: Landbouwer/Schoenmaker
Relaties/bijzonderheden: X Margareta Simons van Son (5-4-1815 Drunen), dr v Simon (Sijmen) Lourense van Son en Antonia (Antonetta) Wouters van Vlijmen.

Generatie 6-1-2-3-4-2-1-1-1-1-1: Margareta Simons van Son 1794-1860 X Jan Matthias Pelders 1793-1849
Data persoonsnr 5998: Margareta Simons van Son, dr v Simon (Sijmen) Lourense van Son en Antonia (Antonetta) Wouters van Vlijmen. Tapster, ged. 26-1-1794 te Nieuwkuijk (get: Margareta van Vlijmen), overl. 23-11-1860 Nieuwkuijk op 66-jaar.
Beroep_bijzonderheden: Tapster
Relaties/bijzonderheden: X Jan Matthias Pelders (5-4-1815 Drunen), zn v Matthias Pelders en Maria Johanna Bergmans.


Generatie 6-1-2-3-4-2: Wouter Willem Matheeusen Berchmans 1609 X Adriaentken Jan Floris de Jonge 1628
Generatie 6-1-2-3-4-2: Adriaentken Jan Floris de Jonge 1628 X Wouter Willem Matheeusen Berchmans 1609
Data persoonsnr 58500: Adriaentken Jan Floris de Jonge, dr v Jan Floris Hendricx de Jonge en Anna Adriaens van Krekelo (Couwenberg). Ged. 19-7-1628 Loon op Zand get: Gerardus Cornelij, Maria Henrici. Wonend Tilburg.
Beroep_bijzonderheden: dr. Engeltje Berchmans X Corstiaen Henricx Croot.
Relaties/bijzonderheden: X 1) Wouter Willem Berchmans (11-2-1648 Tilburg), zn v en . X X 2) Sebastiaen Jan Peters de Groot (1-3-1657 Tilburg get. bruid: oom Adriaen Jan Reijnen, Jan Floris broer), zn v en . Kind: Nicolaes X Jenneken Aartsen van Pas, Magdalena Andrea, Jan.
DOPELING boek, Deel: 2, ..., Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 2, 19 juli 1628, Inv.nr. 02 - Loon op Zand - doopboek 1624-1648, trouwboek 1624-1651 en aantekeningen van overlijd..., folio 16 Doop op 19 juli 1628 te Loon op Zand: Vader Johannes Floren. Kind (vrouwelijk) Adriana Floren. [get: Gerardus Cornelij, Maria Henrici.]


Generatie 6-1-2-3-4-3: Leendertie Willem Berchmans 1610 X Jan Aerts Wouter van Laerhoven 1600
Data persoonsnr 25602: Leendertie Willem Berchmans, dr v Willem Mattheus Jan Berchmans en Maria Jan Wouter Aert van Broeckhoven. Geb. ca 1610 Loon op Zand? Overl. < 13-2-1685.
Beroep_bijzonderheden: UITWERKEN!!!
Relaties/bijzonderheden: X Jan Aerts van Laerhoven, zn v en . Kind 13-2-1685: Willem (kind Jan ?), Wouter, Maria X Peter Wouter v Giersbergen, Anneke X Adriaen Wouter v Giersbergen, Machdaleen X Peter Jan v Abeelen, Jenneke X Adriaen Jan Gommerts.

Generatie 6-1-2-3-4-3: Jan Aerts Wouter van Laerhoven 1600 X Leendertie Willem Berchmans 1610
Data persoonsnr 25601: Jan Aerts Wouter van Laerhoven, zn v en . Geb. ca 1600 Loon op Zand? Overl. < 13-2-1685.
Beroep_bijzonderheden: UITWERKEN!!!
Relaties/bijzonderheden: X Leendertie Willem Berchmans, dr v Willem Berchmans en NN. Kind 13-2-1685: Willem (kind Jan ?), Wouter, Maria X Peter Wouter v Giersbergen, Anneke X Adriaen Wouter v Giersbergen, Machdaleen X Peter Jan v Abeelen, Jenneke X Adriaen Jan Gommerts.
ALGEMEEN Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Begraven Onbekend, 18 december 1641 Begrafenis op 18 december 1641 te Loon op Zand: Overledene (mannelijk) Johannes Walteruszn(Arnoldus).


Generatie 6-1-2-3-4-3-1: Anneke Jan Aerts van Laerhoven 1630 X Adriaen Wouters van Giersbergen 1630
Data persoonsnr 58123: Anneke Jan Aerts van Laerhoven, dr v Jan Aert Wouters van Laerhoven en Leendertie Willem Berchmans. Geb. ca 1630 Loon op Zand?
Relaties/bijzonderheden: X Adriaen Wouters van Giersbergen, zn v en .

Generatie 6-1-2-3-4-3-1: Adriaen Wouters van Giersbergen 1630 X Anneke Jan Aerts van Laerhoven 1630
Data persoonsnr 58122: Adriaen Wouters van Giersbergen, zn v en . Geb. ca 1630.
Relaties/bijzonderheden: X Anneke Jan Aerts van Laerhoven, dr v Jan Aert Wouters van Laerhoven en Leendertie Willem Berchmans.


Generatie 6-1-2-3-4-3-2: Jenneke Jan Aert Wouters van Laerhoven 1630 X Adriaen Gommerts de Cort 1619
Data persoonsnr 16352: Jenneke Jan Aert Wouters van Laerhoven, dr v Jan Aerts Wouter van Laerhoven en Leendertie Willem Berchmans. Geb. ca 1630 Loon op Zand? Gewoon hebbend en overl. tot Venloon.
Relaties/bijzonderheden: X 1) Claes Ariaens Jacobs (30-1-1653 Oisterwijk), zn v en . X 2) Adriaen Gommerts de Cort, dr v en . Kind: Jan X Joostjen Sijmen Marten Priems, X Johanna Aert Grevenbroeck, Jenneken X Joannes Jan Heunen.
HUWELIJK boek, Deel: 12, Periode: ..., Oisterwijk, archief 867, inventaris­num­mer 12, 30 januari 1653, Inv.nr. 12 - Oisterwijk, Haaren en Udenhout - trouwboek 1648-1669 , 1673-1683, lidmatenlijst 1648..., folio 6 Trouwen op 30 januari 1653 te Oisterwijk: Bruidegom Clas Ariaens Jacobs. Bruid Jenneke Janssen Aert Wouter van Laerhoven. Opmerking: Plaats trouw wet: Oisterwijk 30-01-1653.

Generatie 6-1-2-3-4-3-2: Adriaen Gommerts de Cort 1619 X Jenneke Jan Aert Wouters van Laerhoven 1630
Data persoonsnr 16351: Adriaen Gommerts de Cort, zn v Gommer Gerit de Cort en Maria Corneli Wouter Brocken. Ged. 17-3-1619 Oisterwijk.
Beroep_bijzonderheden: Uitwerken! Oisterwijk 29-4-1664: Ariën Gommers en Joost Ariën Joosten voogden over de onmondige kinderen van AERT GOMMER DE CORT. X 1) Jenneke Jan Peter Adams van Iersel (ca 1644), overl. < 14-12-1651.
Relaties/bijzonderheden: X 1) Jenneke Jan Peter Adams van Iersel (ca 1644). X 2) Jenneke Jan Aert Wouters van Laerhoven, dr v Jan Aert Wouter en Leendertie Willem Berchmans. Kind: Jan X Joostjen Sijmen Marten Priems, X Johanna Aert Grevenbroeck, Jenneken X Joannes Jan Heunen.
DOPELING boek, Deel: 2, Periode: 1612-1627, Oisterwijk, archieftoegang 8087, inventaris­num­mer 2, 17 maart 1619, Rooms-Katholiek doopboek 1612-1627, folio 41V Doop op 17 maart 1619 te Oisterwijk: Vader Gomarus Gerardus. Moeder Maria. Kind Adrianus Gomarus Gerardus. [get: 2 (slecht leesbaar)]
KINDEREN boek, Deel: 6, Periode: 1..., Oisterwijk, archief 867, inventaris­num­mer 6, 10 oktober 1677, Inv.nr. 06 - Oisterwijk - doopboek 1674-1689 en trouwboek 1674-1689 (rooms-katholieke parochie), folio 9 Trouwen op 10 oktober 1677 te Oisterwijk: Bruidegom Joannes Jan Heunen. Bruid Jenneken Adriaen Gommers. Opmerking: door de kerk gedispenseerd wegens bloedverwantschap in de derde graad. Plaats trouw kerk:
KINDEREN boek, Deel: 6, Periode: 1..., Oisterwijk, archief 867, inventaris­num­mer 6, 10 oktober 1677, Inv.nr. 06 - Oisterwijk - doopboek 1674-1689 en trouwboek 1674-1689 (rooms-katholieke parochie), folio 9 Oisterwijk 10-10-1677. Plaats ondertrouw wet: Oisterwijk 00-10-1677. Religie: rk.


Generatie 6-1-2-3-4-3-2-1: Jan Adriaen Gommerts de Cort 1660 X Joostjen (Justina) Sijmen Marten Priems 1660
Data persoonsnr 16348: Jan Adriaen Gommerts de Cort, zn v Adriaen Gommerts de Cort en Jenneken van Laerhoven. Geb. ca 1660 Oisterwijk? Not.Otw.72, f.17.: Jan meerj. z. Jan A. G. de Cort wnd Tilborg ziekelijk tot Udenhout ten huize van de krn Hijliger Grevenbroek testament).
Beroep_bijzonderheden: doopget: Gommarus Arien de Kort, Mechtildis Symen Priems, Cornelius Antonissen Jos???, Maria Antoni de Kort.
Relaties/bijzonderheden: X 1) Joostjen Sijmen Marten Priems (17-1-1682 Oisterwijk), dr v Sijmon Marten en Mechtelt Hendrik Joosten NN. X 2) Johanna Aert Grevenbroeck (27-2-1707 Oisterwijk), dr v Aert Jan Dirck en Maria Aert Adriaen (sr) Hamers. Kind: Jan overl. > 30-7-1751.
ALGEMEEN boek, Deel: 12, Periode: ..., Oisterwijk, archief 867, inventaris­num­mer 12, 17 januari 1682, Inv.nr. 12 - Oisterwijk, Haaren en Udenhout - trouwboek 1648-1669 , 1673-1683, lidmatenlijst 1648..., folio 70v Trouwen op 17 januari 1682 te Oisterwijk: Bruidegom Jan Adriaen Gommers. Bruid Joostjen Marten Priems. Opmerking: Plaats ondertrouw wet: Oisterwijk 17-01-1682.
HUWELIJK boek, Deel: 13, Periode: ..., Oisterwijk, archief 867, inventaris­num­mer 13, 27 februari 1707, Inv.nr. 13 - Oisterwijk, Haaren en Udenhout - trouwboek 1695-1729, doopboek 1726-1727,1724-1725, ..., folio 44v Trouwen op 27 februari 1707 te Oisterwijk: Bruidegom Jan Adriaanse de Cort. Bruid Johanna Aart Grevenbroek.
HUWELIJK boek, Deel: 13, Periode: ..., Oisterwijk, archief 867, inventaris­num­mer 13, 27 februari 1707, Inv.nr. 13 - Oisterwijk, Haaren en Udenhout - trouwboek 1695-1729, doopboek 1726-1727,1724-1725, ..., folio 44v Opmerking: getuigen bij het R.K. huwelijk waren: R.D. Joannes Smidts en Adrianus Kolen. Plaats trouw kerk: Oisterwijk 27-02-1707. Plaats ondertrouw wet: Oisterwijk 12-02-1707. Religie: rk.
KINDEREN boek, Deel: 9, Periode: 1..., Oisterwijk, archief 867, inventaris­num­mer 9, 16 oktober 1698, Inv.nr. 09 - Oisterwijk - doopboek 1696-1728 (rooms-katholieke parochie), folio 21 Doop op 16 oktober 1698 te Oisterwijk: Vader Joannes Ariens de Kort. Moeder Justina Sijmen Marten Priems. Kind (mannelijk) Antonius de Kort.[get: Cornelius Antonissen Jos???, Maria Antoni de Kort]
KINDEREN boek, Deel: 7, Periode: 1..., Oisterwijk, archief 867, inventaris­num­mer 7, 4 september 1693, Inv.nr. 07 - Oisterwijk - doopboek 1690-1695 en trouwboek 1690-1695 (rooms-katholieke parochie), folio 37 Doop op 4 september 1693 te Oisterwijk: Vader Joannes Ariens de Kort. Moeder Josepha Sijmen Priems. Kind (vrouwelijk) Elizabetha de Kort. [Gommarus Arien de Kort, Mechtildis Symen Priems]
KINDEREN boek, Deel: 6, Periode: 1..., Oisterwijk, archief 867, inventaris­num­mer 6, 5 januari 1688, Inv.nr. 06 - Oisterwijk - doopboek 1674-1689 en trouwboek 1674-1689 (rooms-katholieke parochie), folio 120 Doop op 5 januari 1688 te Oisterwijk: Vader Jan Arie Gommers. Moeder Joostje Sijmen Martens. Kind Joannes Jan Arie Gommers. [geen scan]

Generatie 6-1-2-3-4-3-2-1: Joostjen (Justina) Sijmen Marten Priems 1660 X Jan Adriaen Gommerts de Cort 1660
Data persoonsnr 45780: Joostjen (Justina) Sijmen Marten Priems, dr v Simon Mertens Simons Priems en Mechtelt Hendrik Joosten NN. Geb. ca 1660 Oisterwijk?
Beroep_bijzonderheden: zus Mechtildis, Peterken X Adam Aerts van Vlijmen, broer Marten X Maria Huijbert Cornelisse (20-11-1683 Oisterwijk).
Relaties/bijzonderheden: X Jan Adriaen Gommerts de Cort (17-1-1682 Oisterwijk), zn v Adriaen Gommerts de Cort en Jenneken van Laerhoven.


Generatie 6-1-2-3-4-3-2-1: Jan Adriaen Gommerts de Cort 1660 X Johanna Aert Grevenbroeck 1680
Generatie 6-1-2-3-4-3-2-1: Johanna Aert Grevenbroeck 1680 X Jan Adriaen Gommerts de Cort 1660
Data persoonsnr 16349: Johanna Aert Grevenbroeck, dr v Aert Jan Dirck van Grevenbroeck en Maria Aert Adriaen (sr) Hamers. Geb. ca 1679 Oisterwijk. NB: Sijne test. dispositie gepasseert voor mij not. tot Udenhout 4-3-1730 eerst wede Jan de Cort en laatst van Jan Piggen.
Relaties/bijzonderheden: X 1) Jan Adriaen Gommerts de Cort (27-2-1707 Oisterwijk), zn v Adriaen Gommerts de Cort en Jenneken van Laerhoven. Kind: Jan overl. > 30-7-1751. X 2) Jan Jacobs Piggen, zn v en . Kind: Francis Jan Piggen overl. voor 30-7-1751.
ALGEMEEN Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Dopen Onbekend, 1683 Doop in 1683 te Loon op Zand: Vader Grevenbroek. Kind (vrouwelijk) Joanna Adrianus Grevenbroek, geboren in 1683. Opmerking: Geboren rond 1683.
DOPELING boek, Deel: 6, Periode: 1..., Oisterwijk, archief 867, inventaris­num­mer 6, 24 juni 1679, Inv.nr. 06 - Oisterwijk - doopboek 1674-1689 en trouwboek 1674-1689 (rooms-katholieke parochie), folio 47 Doop op 24 juni 1679 te Oisterwijk: Vader Arnoldus Grevenbroeck. Moeder Maria Artsen. Kind Joanna Grevenbroeck.
FAMILIE Schepenbank Oisterwijk 18 januari 1685 474/6-10v Aert, Cornelis, Anneke X Niclaes Janssen van de Put, Maria X Adriaen Adriaen van Hemert, Elisabeth en Josina, kinderen wijlen Jan Dircx van Grevenbroeck en Jenneke Dirck Nauwen, maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders.


Generatie 6-1-2-3-4-3-3: Magdalena Jan Aerts van Laerhoven 1630 X Peter Jan van Abeelen 1630
Data persoonsnr 58125: Magdalena Jan Aerts van Laerhoven, dr v Jan Aert Wouters van Laerhoven en Leendertie Willem Berchmans. Geb. ca 1630 Loon op Zand?
Relaties/bijzonderheden: X Peter Jan van Abeelen, zn v en .

Generatie 6-1-2-3-4-3-3: Peter Jan van Abeelen 1630 X Magdalena Jan Aerts van Laerhoven 1630
Data persoonsnr 58124: Peter Jan van Abeelen, zn v en . Geb. ca 1630.
Relaties/bijzonderheden: X Magdalena Jan Aerts van Laerhoven, dr v Jan Aert Wouters van Laerhoven en Leendertie Willem Berchmans.


Generatie 6-1-2-3-4-3-4: Maria Jan Aerts van Laerhoven 1630 X Peter Wouters van Giersbergen 1630
Data persoonsnr 58121: Maria Jan Aerts van Laerhoven, dr v Jan Aert Wouters van Laerhoven en Leendertie Willem Berchmans. Geb. ca 1630 Loon op Zand?
Relaties/bijzonderheden: X Peter Wouters van Giersbergen, zn v en .

Generatie 6-1-2-3-4-3-4: Peter Wouters van Giersbergen 1630 X Maria Jan Aerts van Laerhoven 1630
Data persoonsnr 58120: Peter Wouters van Giersbergen, zn v en . Geb. ca 1630.
Beroep_bijzonderheden: X , Anneke X Adriaen Wouter v Giersbergen
Relaties/bijzonderheden: X Maria Jan Aerts van Laerhoven, dr v Jan Aert Wouters van Laerhoven en Leendertie Willem Berchmans.


Generatie 6-1-2-3-4-4: Adriana Wilhelmus Mattheus Bergmans 1611 X Laurentius Jan Peter Willems Schaependonck 1609
Data persoonsnr 21909: Adriana Wilhelmus Mattheus Bergmans, dr v Willem Mattheus Jans Bergmans en Maria Jan Wouter Aarts van Broeckhoven. Geb. 1 november 1611 Loon op Zand get: Joannes Joannis, Elizabet Adrianij.
Beroep_bijzonderheden: UITWERKEN!!!!
Relaties/bijzonderheden: X Laurentius Jan Peter Willems Schaependonck (30-1-1633 Oisterwijk), zn v Jan Peter Willem Goossen en Lijsken Jan Robben Lambert Leijne.
DOPELING boek, Deel: 1, Periode:..., Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 1, 1 november 1611, Inv.nr. 01 - Loon op Zand - doop- en trouwboek 1608-1624 (rooms-katholieke parochie), folio 16 Doop op 1 november 1611 te Loon op Zand: Vader Guilhelmus Matheus. Kind (vrouwelijk) Adriana Matheus. [get: Joannes Joannis, Elizabet Adrianij.]

Generatie 6-1-2-3-4-4: Laurentius Jan Peter Willems Schaependonck 1609 X Adriana Wilhelmus Mattheus Bergmans 1611
Data persoonsnr 21908: Laurentius Jan Peter Willems Schaependonck, zn v Jan Peter Willem Goossen Schapendonk en Lijsken Jan Robben Lambert Leijnen. Geb. ca 1609 Oisterwijk?
Beroep_bijzonderheden: UITWERKEN!!!!
Relaties/bijzonderheden: X Adriana Wilhelmus Mattheus Bergmans (30-1-1633 Oisterwijk), WS dr v Wilhelmus Mattheus Jans Bergmans en Maria Jan Wouter Aarts van Broeckhoven.


Generatie 6-1-2-3-4-4-1: Lijsbeth Laureijs van Schaependonck 1634 X Adriaen Huijbert Piggen 1640
Data persoonsnr 21915: Lijsbeth Laureijs van Schaependonck, dr v Laurentius Johanneszoon Peter Willems Schaependonck en Adriana Wilhelmus Mattheus Bergmans. Geb. 6-8-1634 Oisterwijk.
Relaties/bijzonderheden: X Adriaen Huijbert Piggen, zn v Huijbert Jan Piggen en Angela (Engeltje) Wouter Jans.

Generatie 6-1-2-3-4-4-1: Adriaen Huijbert Piggen 1640 X Lijsbeth Laureijs van Schaependonck 1634
Data persoonsnr 21914: Adriaen Huijbert Piggen, zn v Huijbert Jan Piggen en Angela (Engeltje) Wouter Jans. Geb. ca 1640 Udenhout. Overl. 28 januari 1710 Udenhout.
Relaties/bijzonderheden: X Lijsbeth Laureijs van Schaependonck (voor 1670), dr v Laurentius Johanneszoon Peter Willems Schaependonck en Adriana Wilhelmus Mattheus Bergmans.
KINDEREN Genealogie Peeters Adrianus Adriaen Huijbert Piggen 1672-????. Magdalena Adriaen Huijbert Piggen 1672-????. Engela Adriaen Huijbert Piggen 1672-????, Huijbert Adriaen Huijbert Piggen 1672-????
KINDEREN Database Van Broekhoven Engelbertha Adrianus Huijbers 1666-< 1730. Hubertus Adrianus Huijbers 1667-????. Adrianus Ariaen Huijberts 1670-????.
KINDEREN Database Van Broekhoven Leonarda Adriana (Magdalena)1673-1709. Huijbertus Arien Huijberts 1674-????. Wouterus Adrianus Huijberts 1675-????. Laurentius Ariaen Huijberts 1677-????.
KINDEREN www.coolen-online.be 1-2013 1: Engel Adriaen Huibert Piggen (* 1666 ,+ <1730 ) X Jan Adriaen Laureijs (jr) Colen, zn Adriaen Frijs {Kolen} Colen & Jenneken Cornelis {Fransen} Francken
KINDEREN www.coolen-online.be 1-2013 2: Adriaen Adriaen Huijbert Piggen (* 1670 ) X Johanna Jans (Jenneke) Van Abelen, dr Joannes Laurentius (Jan Vrijs) Van Abelen & Maria Cornelis Vermeer
KINDEREN www.coolen-online.be 1-2013 3: Hubertus Adriaen Piggen, Gedoopt/Christ. 12 MAR 1674 in Oisterwijk


Generatie 6-1-2-3-4-4-1-1: Adrianus Adriaen Huijbert Piggen 1672 X Joanna Janssen Laurens van den Abeelen 1671
Data persoonsnr 21911: Adrianus Adriaen Huijbert Piggen, zn v Adriaen Huijbert Piggen en Lijsbeth Laureijs van Schaependonck. Geb. ca 1672 Oisterwijk?
Beroep_bijzonderheden: UITWERKEN !!!
Relaties/bijzonderheden: X 1) Joanna Janssen Laurens van den Abeelen (voor 26 januari 1709), dr v en . X 2) Maria Willem Vennix (10-2-1709 Oisterwijk), dr v en .
KINDEREN Genealogie Peters: Joanna Janssen Laurens van den Abeelen Joannes Piggen 1697-????, Elizabeth Piggen 1699-????, Joannes Piggen 1701-????, Waltherus Adrianus Piggen 1704-????, Laurentius Piggen 1706-????
KINDEREN Genealogie Peters: Maria Willem Vennix Joannes Piggen 1711-????, Adriana Piggen 1713-????,Guilielmus Piggen 1716-????, Laurentius Piggen 1723-????, Adrianus Piggen 1726-????

Generatie 6-1-2-3-4-4-1-1: Joanna Janssen Laurens van den Abeelen 1671 X Adrianus Adriaen Huijbert Piggen 1672
Data persoonsnr 21912: Joanna Janssen Laurens van den Abeelen, dr v Jan Laurens van Abeelen en Maria Cornelisdr Vermeer ?. Geb. ca 1671. Overleden voor 20 april 1711.
Beroep_bijzonderheden: UITWERKEN !!!
Relaties/bijzonderheden: X Adrianus Adriaen Huijbert Piggen (voor 26 januari 1709), zn v Adriaen Huijbert Piggen en Lijsbeth Laureijs van Schaependonck.


Generatie 6-1-2-3-4-4-1-1-1: Wouter Adriaens Piggen 1720 X Willemijn Jans Schapendonck 1714
Data persoonsnr 18595: Wouter Adriaens Piggen, zn v Adrianus Adriaen Huijbert Piggen en Joanna Janssen Laurens van den Abeelen. Geb. ca 1720 Oisterwijk?
Beroep_bijzonderheden: UITWERKEN !!!!
Relaties/bijzonderheden: X Wilhelma Johannes Schapendonck, dr v Johannes Schapendonck en NN.

Generatie 6-1-2-3-4-4-1-1-1: Willemijn Jans Schapendonck 1714 X Wouter Adriaens Piggen 1720
Data persoonsnr 18596: Willemijn Jans Schapendonck, dr v Jan Jansen Schapendonck en Francisca Geert Huenen. Ged. 6-11-1714 Oisterwijk, get: Johannes Adrianus Schapendonk en Maria Nicola Verhoeven.
Beroep_bijzonderheden: UITWERKEN !!!!
Relaties/bijzonderheden: X Wouter Adriaens Piggen, zn v Adrianus Adriaen Huijbert Piggen en Joanna Janssen Laurens van den Abeelen.
KINDEREN Genealogie Peters Johanna Walteri Piggen 1736-1809, Fransica Piggen 1738-????, Elisabetha Piggen 1739-????, Joannes Piggen 1741-????
KINDEREN Genealogie Peters Adrianus Piggen 1744-????, Maria Piggen 1746-????, Johannes Piggen 1747-????, Fransica Piggen 1751-????
KINDEREN Genealogie Peters Johannes Piggen 1754-????, Margaretha Piggen 1761-????


Generatie 6-1-2-3-4-4-1-1-1-1: Francina Wouters Piggen 1751-1832 X Jan Hendriks van Broekhoven 1756-1821
Data persoonsnr 15939: Francina Wouters Piggen, dr v Wouter Adriaens Piggen en Wilhelma Johannes Schapendonck. Geb. Berkel-Enschot, ged. 31-8-1751 Udenhout. Overl. 24-1-1832 Udenhout.
Relaties/bijzonderheden: X Jan Hendriks van Broekhoven (16 januari 1780 Oisterwijk), zn v Hendrik Jans van Broeckhoven en Maria Nicolaas van Abeelen.

Generatie 6-1-2-3-4-4-1-1-1-1: Jan Hendriks van Broekhoven 1756-1821 X Francina Wouters Piggen 1751-1832
Data persoonsnr 15938: Jan Hendriks van Broekhoven, zn v Hendrik Jans van Broeckhoven en Maria Nicolaas van Abeelen. Geb. 3-12-1756 Udenhout. Overl. 1-1-1821 Udenhout.
Beroep_bijzonderheden: looier schoenmaker te Udenhout.
Relaties/bijzonderheden: X Francina Wouters Piggen (16-1-1780 Oisterwijk), dr v Wouter Adriaens Piggen en Wilhelma Johannes Schapendonck.
ALGEMEEN 39. 1780 april 17 851.Not.Otw.89, f.107 Peter Johannes van Broekhoven wnd Udenhout dat Niclaas Adriaans Verhoeven mede wnd Udenhout als zijn gewezen voogd volgens test. van zijn vader Johannes Willems van Broekhoven voor mij not. Udenhout 1-6-1759 rekening gedaan
ALGEMEEN 851 Notariële archieven Oisterwijk, 1594 - 1915. 36. 1780 mart 4 Jan Hendrik van Broekhoven wnd Berkel schuldig aan Arnoldus van Iersel (NB: broer van Heijliger Adriaan v Iersel) cappellaan te Sevenbergen 150 gld cassatie 3-11-1804
ERFDELING 10. 1784 maart 29 851.Not.Otw.90, f.21 Pieter van den Broek man van Johanna Piggen Gijsbert den Ouden man van Elisabeth Pigge Jan Hendrik van Broekhoven man van Fransina Pigge en Johanna Piggen en Margo Piggen alle wnd binnen dingbank Otw afstand van hun erfdeel in
ERFDELING 10. 1784 maart 29 851.Not.Otw.90, f.21 stuk hooij of weijland te Besooijen 3 hont na dood van Jan Adriaan Piggen den jonge gewoond te Udenhout aan Willem Adriaan Piggen Laurens
ERFDELING 10. 1784 maart 29 851.Not.Otw.90, f.21 Adriaan Piggen Adriaan Adriaan Piggen en de drie krn Huijbert Piggen en Willem Claas van Iersel man van Maria Verhoeven en Jan Willems Verhoeve alle wnd Udenhout.
FAMILIE 18-4-1788 Oisterwijk Johanna Schapendonk, Gerardus de Bond als man van Maria Schapendonk, Adriana Schapendonk, Wilhelmina Schapendonk en Cornelis Schapendonk, met Adriaen Adriaen Claessen
FAMILIE 18-4-1788 Oisterwijk en Jan Hendrik van Broekhoven als voogden over het kind van Peter van den Broek en Jenneke Wouter Piggen, allen erfgenamen van Wouter Piggen.


Generatie 6-1-2-3-4-4-1-1-1-1-1: Maria Jans van Broekhoven 1789 X Petrus Leenderts van Son 1780-1849
Data persoonsnr 15925: Maria van Broekhoven, dr v Jan Hendrik van Broekhoven en Francina Piggen. Geb. 30 december 1789 Udenhout. Overl. na 28 juli 1849
Relaties/bijzonderheden: X Petrus Leenderts van Son (19-9-1822 Udenhout), zn v Leonardus Jansen van Son en Anthonet Willems van den Broek.

Generatie 6-1-2-3-4-4-1-1-1-1-1: Petrus Leenderts van Son 1780-1849 X Maria Jans van Broekhoven 1789
Data persoonsnr 15924: Petrus Leenderts van Son, zn v Leonard Jansen van Son en Anthonet Willems van den Broek. Geb. 12 augustus 1780 Oerle, Noord-Brabant. Overl. 28 juli 1849 Udenhout.
Relaties/bijzonderheden: X Maria Jans van Broekhoven (19-9-1822 Udenhout), dr v Jan Hendrik van Broekhoven en Francina Piggen.


Generatie 6-1-2-3-4-4-1-1: Adrianus Adriaen Huijbert Piggen 1672 X Maria Willem Vennix 1684
Generatie 6-1-2-3-4-4-1-1: Maria Willem Vennix 1684 X Adrianus Adriaen Huijbert Piggen 1672
Data persoonsnr 21913: Maria Willem Vennix, dr v en . Geb. ca 1684.
Relaties/bijzonderheden: X Adrianus Adriaen Huijbert Piggen (10-2-1709 Oisterwijk), zn v Adriaen Huijbert Piggen en Lijsbeth Laureijs van Schaependonck.


Generatie 6-1-2-3-4-4-2: Dionisius Laurens Jan Peters van Schaependonck 1637-1682 X Anneke Jan Florentii Hendricx de Jonge 1638-1697
Data persoonsnr 21906: Dionisius Laurens Jan Peters van Schaependonck, zn v Laurens Jan Peter Peter Willems Schaependonck en Adriana Wilhelmus Mattheus Bergmans. Geb. 17 augustus 1637 in Loon Op Zand. Overl. 1682 Loon Op Zand.
Relaties/bijzonderheden: X Adriana Jan Florentii Hendricx de Jonge (2-4-1659 Loon Op Zand), dr v Jan Florentii Hendricx en Adriana Adriani Jan van Hemert.

Generatie 6-1-2-3-4-4-2: Anneke Jan Florentii Hendricx de Jonge 1638-1697 X Dionisius Laurens Jan Peters van Schaependonck 1637-1682
Data persoonsnr 21907: Anneke Jan Florentii Hendricx de Jonge, dr v Jan Florentii Hendricx de Jonge en Adriana Adriaen Jan van Hemert. Geb. 29 augustus 1638 Loon Op Zand get: Maria Steph. Overl. 10-2-1697
Relaties/bijzonderheden: X Dionisius Laurens Jan van Schaependonck (2-4-1659 Loon Op Zand), zn v Laurens Jan Peter Willems Schaependonck en Adriana Wilhelmus Mattheus Bergmans.
DOPELING boek, Deel: 2, ..., Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 2, 29 augustus 1638, Inv.nr. 02 - Loon op Zand - doopboek 1624-1648, trouwboek 1624-1651 en aantekeningen van overlijd..., folio 52v Doop op 29 augustus 1638 te Loon op Zand: Vader Johannes Florentius. Kind (vrouwelijk) Anna Florentius. [get: Maria Steph.]


Generatie 6-1-2-3-4-4-2-1: Wijnand Dionisiusz Schapendonck 1665-1701 X Maria Bartolomeus Stevens 1663
Data persoonsnr 21903: Wijnand Dionisiusz Schapendonck, zn v Dionisius Laurensz van Schaependonck en Adriana Jan Florentii Hendricx (Anneke) de Jonge. Geb. 13 mei 1665 Loon Op Zand. Overl. 22 januari 1701 Loon Op Zand
Relaties/bijzonderheden: X 1) Maria Bartolomeus Stevens (28-10-1680 Oisterwijk), dr v en . X 2) Maria Robberts Brekelmans (19-2-1690 Loon Op Zand), dr v Robert Adriaens en Petronella Adriaens NN. X 3) Maria Meessen (1695), dr v en .

Generatie 6-1-2-3-4-4-2-1: Maria Bartolomeus Stevens 1663 X Wijnand Dionisiusz Schapendonck 1665-1701
Data persoonsnr 21904: Maria Bartolomeus Stevens, dr v Bartolomeus Stevens en Anna Raessen van Grevenbroeck. Geb. ca 1663. Overl. voor 1690.
Relaties/bijzonderheden: X Wijnand Dionisiusz Schapendonck (28-10-1680 Oisterwijk), zn v Dionisius Laurentiuszoon van Schaependonck en Adriana Johannes Florentii Hendricx (Anneke) de Jonge.


Generatie 6-1-2-3-4-4-2-1-1: Dijnonisij (Daniels) Schaependonck 1680-1742 X Guilielma Laureijsdr Schaependonck 1698-1782
Data persoonsnr 21901: Dijnonisij (Daniels) Schaependonck, zn v Wijnandus Schapendonck en Maria Bartolomeus Stevens. Geb. ca 1680 Udenhout. Overl. 18 december 1742 Tilburg.
Relaties/bijzonderheden: X Guilielma Laureijsdr Schaependonck (22-3-1716 Oisterwijk), dr v Laurentius Jan Schaependonck en Adriana Goyaerts Vermeer.

Generatie 6-1-2-3-4-4-2-1-1: Guilielma Laureijsdr Schaependonck 1698-1782 X Dijnonisij (Daniels) Schaependonck 1680-1742
Data persoonsnr 21902: Guilielma Laureijsdr Schaependonck, dr v Laurentius Jan Schaependonck en Adriana Goyaerts Vermeer. Geb. 22 maart 1698 Udenhout. Overl. 2 maart 1782 Tilburg.
Relaties/bijzonderheden: X Dijnonisij (Daniels) Schaependonck (22-3-1716 Oisterwijk), zn v Wijnandus Schapendonck en Maria Bartolomeus Stevens.


Generatie 6-1-2-3-4-4-2-1-1-1: Maria Dennis Schapendonk 1730-1780 X Adriaan Geert Vugts 1719-1799
Data persoonsnr 8861: Maria Dennis Schapendonk, dr v Dijnonisij (Daniels) Schaependonck en Guilielma Laureijsdr Schaependonck. Geb. 16 december 1730 Tilburg. Overleden 26-2-1780 Udenhout.
Beroep_bijzonderheden: doopget: Laurentius Judoci, Catharina Gisberti van der Braecken, Adrianus Cornelii, Adriana Theodorici van Vucht, Corstianus Guilielmi van Giersbergen, Adriana Gerardi Cornelii van Vucht.
Relaties/bijzonderheden: X Adriaan Geert Vugts (1-5-1757 Udenhout), zn v Gerardus Johannes Claessen Vugts en Petronella Adrianus Schoenmaakers.

Generatie 6-1-2-3-4-4-2-1-1-1: Adriaan Geert Vugts 1719-1799 X Maria Dennis Schapendonk 1730-1780
Data persoonsnr 8860: Adriaan Geert Vugts, zn v Gerardus Johannes Claessen Vugts en Petronella Adrianus Schoenmaakers. Geb. 8 september 1719 Oisterwijk get: Lambertus van Hees, Gertrudis Vughs. Overl. 19-3-1799 Udenhout.
Beroep_bijzonderheden: herbergier (1780) te Udenhout. Doopget: Laurentius Judoci, Catharina Gisberti van der Braecken, Adrianus Cornelii, Adriana Theodorici van Vucht, Corstianus Guilielmi van Giersbergen, Adriana Gerardi Cornelii van Vucht.
Relaties/bijzonderheden: X Maria Dennis Schapendonk (1-5-1757 Udenhout), dr v Dijnonisij (Daniels) Schaependonck en Guilielma Laureijsdr Schaependonck.
DOPELING boek, Deel: 10, Periode: ..., Oisterwijk, archief 867, inventaris­num­mer 10, 8 september 1719, Inv.nr. 10 - Oisterwijk - doopboek 1718-1765 (rooms-katholieke parochie), folio 28 Doop op 8 september 1719 te Oisterwijk: Vader Gerardus Vughs. Moeder Petronella Schonmakers. Kind Adrianus Vugs. [get: Lambertus van Hees, Gertrudis Vughs.]
HUWELIJK boek, Deel: 15, Periode: ..., Oisterwijk, archief 867, inventaris­num­mer 15, 1 mei 1757, Inv.nr. 15 - Oisterwijk, Haaren en Udenhout - trouwboek 1733-1787 (nederduits-gereformeerde gemee..., folio 122 Trouwen op 1 mei 1757 te Oisterwijk: Bruidegom Adriaan Gerrit Vugts. Bruid Maria Denis Schapendonck. Opmerking: Plaats trouw wet: Oisterwijk 01-05-1757.


Generatie 6-1-2-3-4-4-2-1-1-1-1: Geertruida (Gerarda) Adriaens Vugts 1760-1823 X Arnold Daniels van Zon (Son) 1753-1823
Data persoonsnr 8859: Geertruida (Gerarda) Adriaens Vugts, dr v Adriaan Geert Vugts en Maria Dennis Schapendonk. Geb. 1760 Udenhout? Overleden 1-5-1823.
Relaties/bijzonderheden: X Arnold Daniels van Zon (Son) (20-11-1785 Udenhout), zn v Daniel Jans en Elizabeth Pijnenburg. Kind: Jan X Petronille van Erk, Daniel X Elisabeth Jans Brekelmans, Cornelis X Antonia Vuchts, Jacob Lucas X Maria Hendrina Vughts.

Generatie 6-1-2-3-4-4-2-1-1-1-1: Arnold Daniels van Zon (Son) 1753-1823 X Geertruida (Gerarda) Adriaens Vugts 1760-1823
Data persoonsnr 8858: Arnold Daniels van Zon (Son), zn v Daniel van Zon en Elizabeth Pijnenburg. Geb. 10 juli 1753 Udenhout . Overl. 8-5-1823 Udenhout . Verkoop tbv. Arnold Daniels land, goederen te Udenhout Haaren Helvoort en Cromvoort.
Beroep_bijzonderheden: landbouwer en herbergier te Udenhout op het Winkel. Voogd over de kinderen van wijlen Johannes van Broekhoven en Johanna Primus genaamd, Johanna Maria, Adriana en Huijbert? Verkoopt de boerderij (Winkelsestraat 31) op een publieke verkoping in 1815.
Relaties/bijzonderheden: X Geertruida (Gerarda) Adriaens Vugts (20-11-1785 Udenhout), dr v Adriaan Geert en Maria Dennis Schapendonk. Kind: Jan X Petronille van Erk, Daniel X Elisabeth Jans Brekelmans, Cornelis X Antonia Vuchts, Jacob Lucas X Maria Hendrina Vughts.
HUWELIJK Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Trouwen Regionaal Archief Tilburg, Bron: boek, Periode: 1753-1830, Udenhout, archieftoegang 8118, 20 november 1785, Trouwboek 1753-1830 Trouwen op 20 november 1785 te Udenhout: Bruidegom Arnoldus Danielis van Son. Bruid Gertrudis Adriani Vughs.
KINDEREN Cornelis geb. 21-2-1806 Udenhout, X Antonia Vuchts, dr Everardus en Engelina van den Struik
KINDEREN Daniel, geb. 9 september 1796 Udenhout X Elisabeth Brekelmans (11 april 1793 Udenhout schep.), geb. 11 april 1793 Udenhout, dr Joannes en Anna Maria Teurlinx.
TRANSPORT Notaris Andries Jan van den Bosch Notariële archieven Udenhout, 1803-1925; inventarisnummer 8004. 13 april 1821 inv.nr.8004/aktenr.43 Arnoldus van Zon, landbouwer te Udenhout, verkoopt aan Cornelis Nicolaas van de Pas, landbouwer te Udenhout, een perceel weiland, genaamd het Rouwbosch, 2 lopense, te Udenhout op het Winkel, oost de verkrijger,
TRANSPORT Notariële archieven Udenhout, 1803-1925; inventarisnummer 8004. 13 april 1821 inv.nr.8004/aktenr.43 west Hendrik Robben, zuid de verkoper noord weduwe Peter Heijmans. voor de som van 100 gulden. verkoper aangekomen uit de nalatenschap van zijn ouders Daniel van Zon en Elisabeth Pijnenburg.


Generatie 6-1-2-3-4-4-2-1-1-1-1-1: Jan Arnolds van Zon 1794 X Petronella Stevens van Erck 1789

Generatie 6-1-2-3-4-4-2-1-1-1-1-1-1: Johanna Clasina Jans van Son 1816-1874 X Hendrik Hendriks Merks 1812-1858

Generatie 6-1-2-3-4-4-2-1-1-1-1-1-1-1: Johanna Maria Merks 1843 X Johannes Franciscus Hoes 1845

Generatie 6-1-2-3-4-4-2-1-1-1-1-2: Daniel Arnolds van Zon 1796 X Elisabeth Jans Brekelmans 1793
Data persoonsnr 39292: Daniel Arnolds van Zon, zn v Arnold Daniels van Zon (Son) en Geertruida Adrianus Vugts. Ged. 9 september 1796 Udenhout.
Beroep_bijzonderheden: verkoopt de boerderij te Udenhout aan Huibert van Broekhoven, die het in 1872 verkoopt aan burgemeester Josephus (Sjef) van Iersel.
Relaties/bijzonderheden: X Elisabeth Jans Brekelmans (11 april 1793 Udenhout schep.), dr v Jan Adriaens en Anna Maria Teurlinx. Kind: Johannes X Johanna van Meulekum.
DOPELING boek, Deel: 3, Periode: 1..., Udenhout, archief 868, inventaris­num­mer 3, 9 september 1796, Inv.nr. 03 - Udenhout - doopboek 1784-1810 (rooms-katholieke parochie), folio 50 Doop op 9 september 1796 te Udenhout: Vader Arnoldus Daniëlis van Zon (Son). Moeder Gertrudis Adrianus Vugts. Kind Daniel Johannes van Zon.
KINDEREN Johannes van Zon, zn Daniel en Elisabeth Brekelmans, overl. 5 januari 1897 Dongen, X Johanna van Meulekum

Generatie 6-1-2-3-4-4-2-1-1-1-1-2: Elisabeth Jans Brekelmans 1793 X Daniel Arnolds van Zon 1796
Data persoonsnr 39293: Elisabeth Jans Brekelmans, dr v Jan Adriaen Brekelmans en Anna Maria Teurlinx. Geb. 11 april 1793 Udenhout.
Relaties/bijzonderheden: X Daniel Arnolds van Zon (11 april 1793 Udenhout schep.), zn v Arnold Daniels van Zon (Son) en Geertruida Vugts.


Generatie 6-1-2-3-4-4-2-1-1-1-1-3: Jacob Lucas van Zon 1798-1868 X Maria Hendrina Vughts 1798-1848
Data persoonsnr 8854: Jacob Lucas van Zon , zn v Arnold Daniels van Zon (Son) en Geertruida Adriaens Vugts. Geb op 23-11-1798 te Udenhout. Ovl: op 11-03-1868 te Udenhout.
Beroep_bijzonderheden: broer Cornelis geb. 21-2-1806 Udenhout, X Antonia Vuchts, dr Everardus.
Relaties/bijzonderheden: X Maria Hendrina Vughts, dr v Cornelis Cornelisse en Lucia Joachims Roeters.
HUWELIJK Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, BS Huwelijk Bron: boek, Deel: 8116, Periode: 1832, Udenhout, archieftoegang 50, inventaris­num­mer 8116, 3 mei 1832, Huwelijksregister Udenhout 1832, aktenummer 7 Huwelijk op 3 mei 1832 te Udenhout: Vader van de bruidegom Arnoldus van Son. Moeder van de bruidegom Geertruida Vugts. Bruidegom Jacobus Lucas van Son, geboren op 23 november 1798 te Udenhout.
HUWELIJK Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, BS Huwelijk Bron: boek, Deel: 8116, Periode: 1832, Udenhout, archieftoegang 50, inventaris­num­mer 8116, 3 mei 1832, Huwelijksregister Udenhout 1832, aktenummer 7 Bruid Maria Henrica Vughts, geboren op 16 december 1798 te Boxtel. Vader van de bruid Cornelis Vughts. Moeder van de bruid Lucia Roesters.

Generatie 6-1-2-3-4-4-2-1-1-1-1-3: Maria Hendrina Vughts 1798-1848 X Jacob Lucas van Zon 1798-1868
Data persoonsnr 8855: Maria Hendrina Vughts, dr v Cornelis Cornelisse Vuchts en Lucia Joachims Roeters. Geb op 16-12-1798 te Boxtel. Ovl: 23-08-1848 te Udenhout
Beroep_bijzonderheden: zwager Cornelis geb. 21-2-1806 Udenhout, X Antonia Vuchts, dr Everardus.
Relaties/bijzonderheden: X Jacob Lucas van Zon , zn v Arnold Daniels van Zon (Son) en Geertruida Adriaens Vugts.
OVERLIJDEN Regionaal Archief Tilburg te Tilburg, BS Overlijden Bron: boek, Periode: 1848, Udenhout, archief 920, 23 augustus 1848, Overlijdensregister 1848, aktenummer 32 Overlijden op 23 augustus 1848 te Udenhout: Vader Cornelis Vugts. Moeder Lucia Ruters. Overledene (vrouwelijk) Maria Hendrica Vugts, geboren te Boxtel, 49 jaar oud. Relatie Jacobus van Zon


Generatie 6-1-2-3-4-4-2-1: Wijnand Dionisiusz Schapendonck 1665-1701 X Maria Robberts Brekelmans 1668-1694
Generatie 6-1-2-3-4-4-2-1: Maria Robberts Brekelmans 1668-1694 X Wijnand Dionisiusz Schapendonck 1665-1701
Data persoonsnr 21905: Maria Robberts Brekelmans, dr v Robert Adriaens Brekelmans en Petronella Adriaens NN. Geb. ca 1668 Loon Op Zand. Overl. ca 1694.
Relaties/bijzonderheden: X Wijnand Dionisiusz Schapendonck (19-2-1690 Loon Op Zand), zn v Dionisius Laurensz van Schaependonck en Adriana Johannes Florentii Hendricx (Anneke) de Jonge.


Generatie 6-1-2-3-4-4-2-1: Wijnand Dionisiusz Schapendonck 1665-1701 X Maria Meessen 1665
Generatie 6-1-2-3-4-4-2-1: Maria Meessen 1665 X Wijnand Dionisiusz Schapendonck 1665-1701
Data persoonsnr 21910: Maria Meessen, dr v en .
Relaties/bijzonderheden: X Wijnand Dionisiusz Schapendonck (1695), zn v Dionisius Laurentiuszoon van Schaependonck en Adriana Johannes Florentii Hendricx (Anneke) de Jonge.


Generatie 6-1-2-3-4-4-3: Jan Laurens Jan Schapendonk 1637 X Willemke Jan Willems 1635
Data persoonsnr 55200: Jan Laurens Jan Schapendonk, zn v Laurentius Jan Peter Willems Schapendonk en Adriana Willem Mattheus Berchmans. Ged. 17-8-1637 Drunen, Nieuwkuik. Overl. < 19-1-1686.
Relaties/bijzonderheden: X Willemke Jan Willems (18-9-1660 Oisterwijk), dr v en . Kind: Laurens X Adriana Goyaerts Vermeer.

Generatie 6-1-2-3-4-4-3: Willemke Jan Willems 1635 X Jan Laurens Jan Schapendonk 1637
Data persoonsnr 55201: Willemke Jan Willems, dr v en . Geb. ca 1635 Oisterwijk? Overl. < 12-9-1695.
Relaties/bijzonderheden: X Jan Laurens Jan Schapendonk (18-9-1660 Oisterwijk), zn v Laurentius Jan Peter Willems en Adriana Willem Mattheus Berchmans. Kind: Laurens X Adriana Goyaerts Vermeer.


Generatie 6-1-2-3-4-4-3-1: Laurentius Jan Schaependonck 1652-1717 X Adriana Goyaerts Vermeer 1651
Data persoonsnr 21916: Laurentius Jan Schaependonck, zn v Jan Laurens Jan Schapendonk en Willemke Jan Willems. Geb. ca 1652. Begr. 8-5-1717 Udenhout.
Beroep_bijzonderheden: Uitwerken!
Relaties/bijzonderheden: X Adriana Goyaerts Vermeer, dr v Goijaert Peter Adriaen Vermeer en Jenneken Jan Adriaan van Gorcum.

Generatie 6-1-2-3-4-4-3-1: Adriana Goyaerts Vermeer 1651 X Laurentius Jan Schaependonck 1652-1717
Data persoonsnr 21917: Adriana Goyaerts Vermeer, dr v Goijaert Peter Adriaen Vermeer en Jenneken Jan Adriaan van Gorcum. Geb. ca 1651 Oisterwijk ?
Relaties/bijzonderheden: X Laurentius Jan Schaependonck, zn v Jan Laurens Jan Schapendonk en Willemke Jan Willems.


Generatie 6-1-2-3-4-4-3-1-1: Guilielma Laureijsdr Schaependonck 1698-1782 X Dijnonisij (Daniels) Schaependonck 1680-1742

Generatie 6-1-2-3-4-4-3-1-1-1: Maria Dennis Schapendonk 1730-1780 X Adriaan Geert Vugts 1719-1799

Generatie 6-1-2-3-4-4-3-1-1-1-1: Geertruida (Gerarda) Adriaens Vugts 1760-1823 X Arnold Daniels van Zon (Son) 1753-1823

Generatie 6-1-2-3-4-4-3-1-1-1-1-1: Jan Arnolds van Zon 1794 X Petronella Stevens van Erck 1789

Generatie 6-1-2-3-4-4-3-1-1-1-1-1-1: Johanna Clasina Jans van Son 1816-1874 X Hendrik Hendriks Merks 1812-1858

Generatie 6-1-2-3-4-4-3-1-1-1-1-1-1-1: Johanna Maria Merks 1843 X Johannes Franciscus Hoes 1845

Generatie 6-1-2-3-4-4-3-1-1-1-1-2: Daniel Arnolds van Zon 1796 X Elisabeth Jans Brekelmans 1793

Generatie 6-1-2-3-4-4-3-1-1-1-1-3: Jacob Lucas van Zon 1798-1868 X Maria Hendrina Vughts 1798-1848

Generatie 6-1-2-3-4-5: Magdaleen Willem Mattheeussen Berchmans 1615 X Adriaen Steven Wouter Span 1613
Data persoonsnr 16631: Magdaleen Willem Mattheeussen Berchmans, dr v Willem Mattheeussen Berchmans en Maria Jan Wouter Aarts van Broeckhoven. Geb. ca 1615 Udenhout?
Beroep_bijzonderheden: doopget: mr. Guilielmus de Robemont noe Henrici Arnoldi, Maria Nicolaij noe Johanna Adrianij Sup, Christophorus ab Esch noe Andrea Jois. NB: Arien Brekelmans en Cornelis Steven Span borgemeesters van Udenhout in 1666.
Relaties/bijzonderheden: X Adriaen Steven Wouter Span (), zn v Steven Wouter Stevens Span en Marieken Ghijsbert Hendrick Span. Kind: Jan, Angela, Johanna, Wouter X Elisabeth Jan Joost Jordens.

Generatie 6-1-2-3-4-5: Adriaen Steven Wouter Span 1613 X Magdaleen Willem Mattheeussen Berchmans 1615
Data persoonsnr 16632: Adriaen Steven Wouter Span, zn v Steven Wouter Stevens Span en Marieken Ghijsbert Hendrick Span. Ged. 5-7-1613 Loon op Zand get: Bert Peters, Maria Gerardi.
Beroep_bijzonderheden: doopget: mr. Guilielmus de Robemont noe Henrici Arnoldi, Maria Nicolaij noe Johanna Adrianij Sup, Christophorus ab Esch noe Andrea Jois. NB: Arien Brekelmans en Cornelis Steven Span borgemeesters van Udenhout in 1666.
Relaties/bijzonderheden: X Magdaleen Willem Mattheeussen Berchmans, dr v Willem Mattheeussen Berchmans en Maria Jan Wouter Aarts van Broeckhoven. Kind: Jan, Angela, Johanna, Wouter X Elisabeth Jan Joost Jordens.
ALGEMEEN boek, Deel: 15, Pe..., Tilburg, archief 15, inventaris­num­mer 15, 5 augustus 1685, Inv.nr. 015 - Tilburg en Goirle - trouwboek 1671-1701 (nederduits-gereformeerde gemeente), folio 13* Trouwen op 5 augustus 1685 te Tilburg: Bruidegom Steven Adriaen Wouters. Bruid Marij Adriaen Jan Maes. Opmerking: Plaats trouw wet: Tilburg 05-08-1685 Plaats ondertrouw wet: Tilburg 21-07-1685 Religie: Nederduits Gereformeerd.
ALGEMEEN boek, Deel: 6, Per..., Tilburg, archief 15, inventaris­num­mer 6, 10 december 1689, Inv.nr. 006 - Tilburg - doopboek 1687-1696 St. Dionysiusparochie (rooms-katholieke parochie), folio 59 Doop op 10 december 1689 te Tilburg: Vader Stephanus Adrianus Wauters. Moeder Maria. Kind (mannelijk) Gerardus Wauters.
ALGEMEEN boek, Deel: 15, Pe..., Tilburg, archief 15, inventaris­num­mer 15, 25 januari 1693, Inv.nr. 015 - Tilburg en Goirle - trouwboek 1671-1701 (nederduits-gereformeerde gemeente), folio 13* Trouwen op 25 januari 1693 te Tilburg: Bruidegom Steven Adriaen Wouters. Bruid Peternel Hendrick Peter van Spaendonck. Opmerking: Plaats trouw wet: Tilburg 25-01-1693 Plaats ondertrouw wet: Tilburg 10-01-1693 Religie: Nederduits Gereformeerd
DOPELING boek, Deel: 1, Periode:..., Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 1, 5 juli 1613, Inv.nr. 01 - Loon op Zand - doop- en trouwboek 1608-1624 (rooms-katholieke parochie), folio 24v Doop op 5 juli 1613 te Loon op Zand: Vader Stephanus Valerius. Kind (mannelijk) Adrianus Valerius. [get: Bert Peters, Maria Gerardi.]
KINDEREN boek, Deel: 2, ..., Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 2, 12 maart 1645, Inv.nr. 02 - Loon op Zand - doopboek 1624-1648, trouwboek 1624-1651 en aantekeningen van overlijd..., folio 89v Doop op 12 maart 1645 te Loon op Zand: Vader Adrianus Stephanus. Moeder Magdalena Adrianus. Kind (mannelijk) Johannes Stephanus. [get: mr. Guilielmus de Robemont noe Henrici Arnoldi.]
KINDEREN boek, Deel: 2, ..., Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 2, 28 juni 1647, Inv.nr. 02 - Loon op Zand - doopboek 1624-1648, trouwboek 1624-1651 en aantekeningen van overlijd..., folio 104 Doop op 28 juni 1647 te Loon op Zand: Vader Adrianus Stephanus. Moeder Magdalena Guilielmus. Kind (vrouwelijk) Angela Stephanus. [get: Maria Nicolaij noe Johanna Adrianij Sup.]
KINDEREN boek, Deel: 3, Periode:..., Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 3, 3 november 1649, Inv.nr. 03 - Loon op Zand - doopboek 1648-1671 en trouwboek 1651-1671 (rooms-katholieke parochie), folio 9 Doop op 3 november 1649 te Loon op Zand: Vader Adrianus Stephanus Span. Moeder Magdalena Guilielmus. Kind (vrouwelijk) Johanna Span. [get: Christophorus ab Esch noe Andrea Jois.]


Generatie 6-1-2-3-4-5-1: Wouter Adriaen Steven Span 1655 X Elisabeth Jan Joost Jordens 1660-1708
Data persoonsnr 55559: Wouter Adriaen Steven Span, dr v Adriaen Steven Wouter Span en Magdaleen Willem Mattheeussen Berchmans. Geb. ca 1655 Udenhout?
Relaties/bijzonderheden: X Elisabeth Jan Joost Jordens (17-3-1683 Oisterwijk), dr v en . Kind: Peter, Anna X Adriaen Petrus de Lepper, Adriaen X Elisabetha van Abeelen, WS Maria X Wouter Gerard van Broeckhoven, Adriana, Jan X Cornelia Adrianus Wolffs (Haemers).
BEGR boek, Deel: 4, Periode:..., Udenhout, archief 868, inventaris­num­mer 4, 9 november 1711, Inv.nr. 04 - Udenhout - register van begravenen 1708-1729 (koster), folio pg 6v Begrafenis op 9 november 1711 te Udenhout: Overledene Wouter Adriaan Stevens.
HUWELIJK boek, Deel: 6, Periode: 1..., Oisterwijk, archief 867, inventaris­num­mer 6, 17 maart 1683, Inv.nr. 06 - Oisterwijk - doopboek 1674-1689 en trouwboek 1674-1689 (rooms-katholieke parochie), folio 24 Trouwen op 17 maart 1683 te Oisterwijk: Bruidegom Wouter Ariaens Stevens. Bruid Elisabeth Joost Jan Joordens. Opmerking: Plaats trouw kerk: Oisterwijk 17-03-1683 Religie: rk.
KINDEREN boek, Deel: 13, Periode: ..., Oisterwijk, archief 867, inventaris­num­mer 13, 2 mei 1722, Inv.nr. 13 - Oisterwijk, Haaren en Udenhout - trouwboek 1695-1729, doopboek 1726-1727,1724-1725, ..., folio 52 Trouwen op 2 mei 1722 te Oisterwijk: Bruidegom Adriaen Petrus de Lepper. Bruid Anneke Wouters Span.
KINDEREN boek, Deel: 6, Periode: 1..., Oisterwijk, archief 867, inventaris­num­mer 6, 22 oktober 1683, Inv.nr. 06 - Oisterwijk - doopboek 1674-1689 en trouwboek 1674-1689 (rooms-katholieke parochie), folio 83v Doop op 22 oktober 1683 te Oisterwijk: Vader Wouter Ariaen Stevens. Moeder Lijsken Jaj Stevens. Kind Adrianus Wouter Ariaen Stevens.
KINDEREN boek, Deel: 6, Periode: 1..., Oisterwijk, archief 867, inventaris­num­mer 6, 1 oktober 1684, Inv.nr. 06 - Oisterwijk - doopboek 1674-1689 en trouwboek 1674-1689 (rooms-katholieke parochie), folio 93 Doop op 1 oktober 1684 te Oisterwijk: Vader Wauter Arie Stevens. Moeder Lijsken Joosten. Kind Petrus Wauter Arie Stevens.
KINDEREN boek, Deel: 6, Periode: 1..., Oisterwijk, archief 867, inventaris­num­mer 6, 1 oktober 1686, Inv.nr. 06 - Oisterwijk - doopboek 1674-1689 en trouwboek 1674-1689 (rooms-katholieke parochie), folio 109 Doop op 1 oktober 1686 te Oisterwijk: Vader Wouter Ariens Stevens. Moeder Elisabeth Joosten Janssen. Kind Anna Wouter Ariens Stevens.
KINDEREN boek, Deel: 4, Periode: 1..., Oisterwijk, archief 867, inventaris­num­mer 4, 14 november 1689, Inv.nr. 04 - Oisterwijk - doopboek 1658-1663, 1684-1690 en trouwboek 1659-1663 en 1689-1690 (room..., folio 69 Doop op 14 november 1689 te Oisterwijk: Vader Walterus Ariaens. Moeder Elisabeth Wouters. Kind Adrianus Walterus Ariaens.
KINDEREN boek, Deel: 7, Per..., Tilburg, archief 15, inventaris­num­mer 7, 17 juni 1696, Inv.nr. 007 - Tilburg - doopboek 1696-1726 St. Dionysiusparochie (rooms-katholieke parochie), folio 2v Doop op 17 juni 1696 te Tilburg: Vader Walterus Adrianus Stephanus Spannen. Moeder Elisabeth. Kind (vrouwelijk) Adriana Spannen.
KLEINKINDEREN Regionaal Archief Tilburg te Tilburg, DTB Dopen Bron: boek, Deel: 3, Periode: 1713-1744, Haaren, archief 6010, inventaris­num­mer 3, 23 november 1724, Dopen, folio 28 Doop op 23 november 1724 te Haaren: Vader Adrianus Span. Moeder Elisabetha van Abeelen. Kind (mannelijk) Wouterus Span. Getuigen: Petrus van Abeelen, Maria Span.

Generatie 6-1-2-3-4-5-1: Elisabeth Jan Joost Jordens 1660-1708 X Wouter Adriaen Steven Span 1655
Data persoonsnr 55560: Elisabeth Jan Joost Jordens, dr v en . Geb. ca 1660 Oisterwijk? Begr. 20 december 1708 Udenhout.
Relaties/bijzonderheden: X Wouter Adriaen Steven Span (17-3-1683 Oisterwijk), zn v en . Kind: Peter, Anna X Adriaen Petrus de Lepper, Adriaen X Elisabetha van Abeelen, WS Maria X Wouter Gerards van Broeckhoven, Adriana, Jan X Cornelia Adrianus Wolffs (Haemers).
BEGR boek, Deel: 4, Periode:..., Udenhout, archief 868, inventaris­num­mer 4, 20 december 1708, Inv.nr. 04 - Udenhout - register van begravenen 1708-1729 (koster), folio pg 2 Begrafenis op 20 december 1708 te Udenhout: Overledene Elisabeth (huisvrouw) van Stevens. Relatie Wouter Adriaan Stevens.


Generatie 6-1-2-3-4-5-1-1: Jan Wouters Span 1701 X Cornelia Jan Wolfs (Haemers) 1710
Data persoonsnr 16605: Jan Wouters Span, zn v Wouter Adriaen Steven Span en Elisabeth Joost Jordens. Ged. 12 januari 1701 Oisterwijk. Overl. voor 25-1-1777.
Beroep_bijzonderheden: gegoed
Relaties/bijzonderheden: X Cornelia Adrianus Wolffs (Haemers) (20-1-1732 Oisterwijk), dr v Adriaen Teunis Jan Wolffs en Maria Aertsen Janssen (jr) Hamers. Kind: Maria X Wilhelmus Franciscus van Broekhoven.
DOPELING boek, Deel: 9, Periode: 1..., Oisterwijk, archief 867, inventaris­num­mer 9, 12 januari 1701, Inv.nr. 09 - Oisterwijk - doopboek 1696-1728 (rooms-katholieke parochie), folio 39v Doop op 12 januari 1701 te Oisterwijk: Vader Walterus Adriaen Stevens. Moeder Elizabeth Joost Jordens. Kind (mannelijk) Joannes Stevens.
ERFDELING schepenbank OTW. 25 januari 1777 494/45v-49v Wouter Jan Span, Willem van Broekhoven als man van Maria Jan Span, Adriaen Jan Span, Elizabeth Jan Span en Cornelis Jan Span maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders Jan Wouter Span en Cornelia Jan Wolfs
ERFDELING schepenbank OTW. 25 januari 1777 494/45v-49v 1e lot - Wouter Jan Span 1 - akkerland, genaamd den Santacker, met de huisplaats, samen 2 lopen, te Udenhout aan de Zandkant,
ERFDELING schepenbank OTW. 25 januari 1777 494/45v-49v 2e lot - Willem van Broekhoven 1 - akkerland, 4 1/2 lopen, te Udenhout aan de Zandkant, zijnde het eerste lot in de Hemelrijkse hoeve etc
ERFDELING schepenbank OTW. 25 januari 1777 494/45v-49v 3e lot - Adriaen Jan Span 1 - akkerland, 3 lopen, te Udenhout op de Molenstraat, genaamd de Garstvelde, etc
ERFDELING schepenbank OTW. 25 januari 1777 494/45v-49v 4e lot - Elizabeth Jan Span 1 - akkerland, 1 1/4 lopen, te Udenhout in de Hooghoutse akkers
ERFDELING schepenbank OTW. 25 januari 1777 494/45v-49v 5e lot - Cornelis Jan Span 1 - weiland en bos, genaamd de Koeij Weijde, 4lopen, te Udenhout aan de Zandkant bij de Hemelrijkse hoeve
HUWELIJK boek, Deel: 13, Periode: ..., Oisterwijk, archief 867, inventaris­num­mer 13, 20 januari 1732, Inv.nr. 13 - Oisterwijk, Haaren en Udenhout - trouwboek 1695-1729, doopboek 1726-1727,1724-1725, ..., folio 156 Trouwen op 20 januari 1732 te Oisterwijk: Bruidegom Jan Wouter Span. Bruid Neeltje Adriaan Wolfse. Opmerking: Plaats trouw wet: Oisterwijk 20-01-1732 Plaats ondertrouw wet: Oisterwijk 05-01-1732

Generatie 6-1-2-3-4-5-1-1: Cornelia Jan Wolfs (Haemers) 1710 X Jan Wouters Span 1701
Data persoonsnr 24546: Cornelia Jan Wolfs (Haemers), dr v Adriaen Teunis Jan Wolffs (zn Anthonij Jan Laurens Wolffs & Maria Jan Florens De Jonge (Pruijsers)) en Maria Aertsen Janssen (jr) Hamers (dr Aert Adriaen Hendrick & P Vermeer). Geb. ca 1710. Overl. voor 25-1-1777.
Beroep_bijzonderheden: UITWERKEN !!!
Relaties/bijzonderheden: X Jan Wouters Span (20-1-1732 Oisterwijk), zn v Wouter Adriaen Steven Span en Elisabeth Joost Jordens. Kind: Wouter Jan, Adriaen Jan, Elizabeth Jan en Cornelis Jan.


Generatie 6-1-2-3-4-5-1-1-1: Maria Jans Span 1736-1802 X Wilhelmus Franciscus van Broekhoven 1731-1802
Data persoonsnr 16604: Maria Jans Span, dr v Jan Wouters Span en Cornelia Jan Wolfs. Ged. 11-11-1736 Udenhout, overleden op 21-9-1802 Enschot.
Relaties/bijzonderheden: X Wilhelmus Franciscus van Broekhoven (27-1-1765 Oisterwijk RK), zn v Franciscus Gerardus v Broeckhoven en Adriana Adrianus Adams.

Generatie 6-1-2-3-4-5-1-1-1: Wilhelmus Franciscus van Broekhoven 1731-1802 X Maria Jans Span 1736-1802
Data persoonsnr 16603: Wilhelmus Franciscus van Broekhoven, zn v Franciscus Gerardus v Broeckhoven en Adriana Adrianus Adams. Ged. 17-6-1731 Udenhout, get: Adrianus Gerardi v Broeckhoven en Joanna Henrici van depasiper Petronella Adriani Verhoeven. Begr. 18-6-1802 Enschot.
Relaties/bijzonderheden: X Maria Johannis Span (27-1-1765 Oisterwijk RK), dr v Johannes Waltherus Span en Cornelia Jan Wolfs.


Generatie 6-1-2-3-4-5-1-1-1-1: Cornelia Willems van Broekhoven 1769-1846 X Cornelis Jan Robbe(n) 1767-1820
Data persoonsnr 16601: Cornelia Willems van Broekhoven, dr.v Wilhelmus Franciscus van Broekhoven en Maria Johannis Span. Geb. 17-12-1769 Udenhout, overl. 18/19-6-1846 Tilburg.
Relaties/bijzonderheden: X Cornelis Jan Robbe(n) (24-4-1796 Udenhout), zn v Jan Robben en Petronella Hamers.

Generatie 6-1-2-3-4-5-1-1-1-1: Cornelis Jan Robbe(n) 1767-1820 X Cornelia Willems van Broekhoven 1769-1846
Data persoonsnr 16602: Cornelis Jan Robbe(n), zn v Jan Robben en Petronella Hamers. Geb. 5-9-1767 Enschot, get. Martinus Robben en Jacoba de Leeuw, overl. 05-10-1820 Tilburg.
Relaties/bijzonderheden: X Cornelia van Broekhoven (24-4-1796 Udenhout), dr.v Wilhelmus Franciscus van Broekhoven en Maria Johannis Span.


Generatie 6-1-2-3-4-5-1-1-1-2: Peter Willems van Broekhoven 1771-1844 X Helena Jehoel 1792-1871
Data persoonsnr 24522: Peter Willems van Broeckhoven (van der Plas), zn v Wilhelmus Franciscus van Broeckhoven en Maria Johannes Span. Ged. 19-10-1771 Udenhout, get: Joanna Joannes van Broekhoven en Joannes Broeren), overl. 30-5-1844 Loon op Zand.
Relaties/bijzonderheden: X Helena Jehoel (3-4-1815 Udenhout, get: Johannes van Broekhoven, schoenmaker, Willem Ruys, smid, Jacobus Mols, klompenmaker, Thomas v Vught, klompenmakersknecht), dr v Ludovicus Hendrikus Jehoul en Adriana Johannes van Riel.

Generatie 6-1-2-3-4-5-1-1-1-2: Helena Jehoel 1792-1871 X Peter Willems van Broekhoven 1771-1844
Data persoonsnr 26175: Helena Jehoel, dr v Ludovicus Hendrikus Jehoul en Adriana Johannes van Riel. Ged. 29-9-1792 Udenhout RK, overl. 17-7-1871 Kaatsheuvel. Landbouwster.
Beroep_bijzonderheden: Landbouwster
Relaties/bijzonderheden: X Peter Willem van Broeckhoven (van der Plas) (3-4-1815 Udenhout, get: Joh. v Broekhoven schoenmaker, Willem Ruys smid, Jacob Mols klompenmaker, Thomas v Vught, klompenmakersknecht), zn v Wilhelmus Franciscus van Broeckhoven en Maria Johannes Span.


Generatie 6-1-2-3-4-5-1-1-1-2-1: Maria van Broekhoven 1816-1887 X Jan de Kort 1793-1856
Data persoonsnr 26178: Maria van Broekhoven, dr v Peter Willem van Broeckhoven en Helena Jehoel. Geb. 22-2-1816 Loon op Zand, overl. 3-2-1887 Loon op Zand. Landbouwster.
Beroep_bijzonderheden: Landbouwster
Relaties/bijzonderheden: X 1) Jan de Kort (23-1-1845 Loon op Zand), zn v Johannes Cornelis de Cort en Adriana van Laerhoven. X 2) Adriaan van Laarhoven (17-2-1859 Loon op Zand), zn v en .

Generatie 6-1-2-3-4-5-1-1-1-2-1: Jan de Kort 1793-1856 X Maria van Broekhoven 1816-1887
Data persoonsnr 26176: Jan de Kort, zn v Johannes Cornelis de Cort en Adriana van Laerhoven. Ged. RK 12-1-1793 Loon op Zand, get: Franciscus van Laerhoven en Catharina de Kort, overl. 5-1-1856 Loon op Zand. Landbouwer.
Beroep_bijzonderheden: Landbouwer
Relaties/bijzonderheden: X 1) Petronella de Jong (10-11-1825 Loon op Zand), dr v . X 2) Maria van Broekhoven (23-1-1845 Loon op Zand), dr v Peter Willem van Broeckhoven en Helena Jehoel.


Generatie 6-1-2-3-4-5-1-1-1-2-1: Maria van Broekhoven 1816-1887 X Adriaan van Laarhoven 1813-1880
Generatie 6-1-2-3-4-5-1-1-1-2-1: Adriaan van Laarhoven 1813-1880 X Maria van Broekhoven 1816-1887
Data persoonsnr 26179: Adriaan van Laarhoven, zn v en . Geb. 21-3-1813 Berkel. Overl. 11-5-1880. Landbouwer.
Beroep_bijzonderheden: Landbouwer
Relaties/bijzonderheden: X Maria van Broekhoven (17-2-1859 Loon op Zand get: Jan Olieslagers 33 jr gemeentesecretaris, Adriaan v Boxtel, 55 jr. schoenmaker, Jan Hoemans 24 jr schoenmaker. Wilhelmus Gerrits 40 jr. veldwachter), dr v Peter Willem en Helena Jehoel.


Generatie 6-1-2-3-4-5-1-1-1-2-2: Willem Peters van Broekhoven 1818 X Johanna Jans Brabers 1821-1880
Data persoonsnr 24520: Willem Peters van Broekhoven, zn v Peter Willems van Broekhoven en Helena Jehoel. Geb. 23-2-1818 Loon op Zand, overl. voor 1880.
Relaties/bijzonderheden: X Johanna Jans Brabers (2-3-1848 Loon op Zand), dr v Jan Brabers en Anna Maria Basters.

Generatie 6-1-2-3-4-5-1-1-1-2-2: Johanna Jans Brabers 1821-1880 X Willem Peters van Broekhoven 1818
Data persoonsnr 24521: Johanna Jans Brabers, dr v Jan Brabers en Anna Maria Basters. Geb.1-1-1821, overl. 14-1-1880 Loon op Zand. Doopget. van Maria van Broekhoven is geboren op vrijdag 5 december 1856 te Loon op Zand.
Relaties/bijzonderheden: X Willem Peters van Broekhoven (2-3-1848 Loon op Zand), zn v Peter Willems van Broekhoven en Helena Jehoel.
DOOPGETUIGE Maria van Broekhoven is geboren op vrijdag 5 december 1856 te Loon op Zand, is rk gedoopt op zaterdag 6 december 1856 aldaar (parochie St. Jans Onthoofding) (doopgetuige was Joanna Brabbers), is overleden op dinsdag 27 april 1937 aldaar,


Generatie 6-1-2-3-4-5-1-1-1-2-2-1: Adrianus van Broekhoven 1857 X Nicolasina Beerens 1858
Data persoonsnr 24518: Adrianus van Broekhoven, zn v Willem van Broekhoven en Johanna Brabers. Geb. 25 mei 1857 Loon op Zand.
Relaties/bijzonderheden: X Nicolasina Beerens (16-5-1889 Udenhout), dr v Johannes Beerens en Anna Maria Snoeren.

Generatie 6-1-2-3-4-5-1-1-1-2-2-1: Nicolasina Beerens 1858 X Adrianus van Broekhoven 1857
Data persoonsnr 24519: Nicolasina Beerens, dr v Johannes Beerens en Anna Maria Snoeren. Geb. 19-1-1858 Loon op Zand.
Relaties/bijzonderheden: X Adrianus van Broekhoven (16-5-1889 Udenhout), zn v Willem van Broekhoven en Johanna Brabers.


Generatie 6-1-2-3-4-5-1-1-1-2-3: Jan Peters van Broekhoven 1820-1906 X Cornelia Adriaans Nicols 1815-1902
Data persoonsnr 24530: Jan Peters van Broekhoven, zn v Petrus van Broekhoven en Helena Jéhoul. Geb. 9-5-1820 Loon op Zand, overl. 22 -8-1906 Loon op Zand.
Beroep_bijzonderheden: stam Geerit P. v Broekhoven ??
Relaties/bijzonderheden: X Cornelia Adriaans Nicols (9-11-1843 Loon op Zand), dr v Adrianus Nicols en Adriana Witlokx.

Generatie 6-1-2-3-4-5-1-1-1-2-3: Cornelia Adriaans Nicols 1815-1902 X Jan Peters van Broekhoven 1820-1906
Data persoonsnr 24531: Cornelia Adriaans Nicols, dr v Adrianus Nicols en Adriana Witlokx. Geb. 5-6-1815 Loon op Zand, overl. 18-2-1902 Loon op Zand.
Relaties/bijzonderheden: X Johannes Peters van Broekhoven (9-11-1843 Loon op Zand), zn v Petrus van Broekhoven en Helena Jéhoul.


Generatie 6-1-2-3-4-5-1-1-1-2-3-1: Maria van Broekhoven 1856
Data persoonsnr 24529: Maria van Broekhoven, dr v Johannes van Broekhoven en Cornelia Nicols. Geb. 5-12-1856 Loon op Zand.


Generatie 6-1-2-3-4-5-1-2: Maria Wouters Span 1704 X Wouter Gerards van Broeckhoven 1694-1765
Data persoonsnr 36546: Maria Wouters Span, WS dr v Wouter Adriaen Steven Span en Elisabeth Joost Jordens. Geb. ca 1704 Oisterwijk? Geen doop gevonden (18-3-2023)
Beroep_bijzonderheden: doopget: Joannes Walteri Span, Elisabeta Gerardi van Broeckhoven.
Relaties/bijzonderheden: X Wouter Gerards van Broeckhoven (29-1-1729 Oisterwijk), zn v Gerard Wouters van Broeckhoven en Lysken Theinis Jansse. Kind: Anna, Gerard X Anna Maria Peijnenborg.

Generatie 6-1-2-3-4-5-1-2: Wouter Gerards van Broeckhoven 1694-1765 X Maria Wouters Span 1704
Data persoonsnr 36545: Wouter Gerards van Broeckhoven, zn v Gerard Wouters van Broeckhoven en Lysken Theunis Jansse. Ged. 8-1-1694 Oisterwijk get: Adrianus Lammers, Pitronilla Cornelis Dih???. Overl. 25-2-1765 Helvoirt.
Beroep_bijzonderheden: doopget: Joannes Walteri Span, Elisabeta Gerardi van Broeckhoven.
Relaties/bijzonderheden: X Maria Wouters Span (29-1-1729 Oisterwijk), WS dr v Wouter Adriaen Steven Span en Elisabeth Joost Jordens. Kind: Anna, Gerard X Anna Maria Peijnenborg.
BEGR Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Begraven BHIC, Bron: boek, Deel: 11, Periode: 1709-1810, Helvoirt, archieftoegang 1442, inventaris­num­mer 11, Helvoirt NG Begraven, folio 57r08 Begrafenis op 25 februari 1765 te Helvoirt: Overledene (mannelijk) Wouter van Broekhoven. Relatie N.N. N.N.
DOPELING boek, Deel: 7, Periode: 1..., Oisterwijk, archief 867, inventaris­num­mer 7, 8 januari 1694, Inv.nr. 07 - Oisterwijk - doopboek 1690-1695 en trouwboek 1690-1695 (rooms-katholieke parochie), folio 39v Doop op 8 januari 1694 te Oisterwijk: Vader Gerardus Walterus van Broeckhoven. Moeder Lijsken. Kind (mannelijk) Walterus van Broeckhoven. [get: Adrianus Lammers, Pitronilla Cornelis Dih???. ]
HUWELIJK boek, Deel: 13, Periode: ..., Oisterwijk, archief 867, inventaris­num­mer 13, 29 januari 1729, Inv.nr. 13 - Oisterwijk, Haaren en Udenhout - trouwboek 1695-1729, doopboek 1726-1727,1724-1725, ..., folio 141 Trouwen op 29 januari 1729 te Oisterwijk: Bruidegom Wouter Gerrit van Broekhoven. Bruid Maria Wouter Span. Trouw wet: Oisterwijk Plaats ondertrouw wet: Oisterwijk 29-01-1729.
KINDEREN Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Dopen Bron: boek, Deel: 1, Periode: 1722-1734, Udenhout, archieftoegang 8118, inventaris­num­mer 1, 11 augustus 1730, Udenhout doopboek 1722-1734 Doop op 11 augustus 1730 te Udenhout: Vader Walterus Gerardi van Broeckhoven. Moeder Maria Walteri Span. Kind (vrouwelijk) Anna van Broeckhoven. Getuigen: Joannes Walteri Span, Elisabeta Gerardi van Broeckhoven.


Generatie 6-1-2-3-4-5-1-2-1: Gerard (Geert) Wouters van Brochoove 1732-1820 X Anna Maria Peijnenborg 1740-1800
Data persoonsnr 36543: Gerard (Geert) Wouters van Brochoove, zn v Wouter Gerards van Broeckhoven en Maria Wouters Span. Geb. 25-10-1732 Helvoirt, overl. 24-1-1820 Udenhout.
Relaties/bijzonderheden: X Anna Maria Peijnenborg (18-11-1764 Vught), dr v en . Kind: Gerard X Antonet Santegoets, X Adriana Pijnenborg.

Generatie 6-1-2-3-4-5-1-2-1: Anna Maria Peijnenborg 1740-1800 X Gerard (Geert) Wouters van Brochoove 1732-1820
Data persoonsnr 36544: Anna Maria Peijnenborg, dr v en . Geb. ca 1740 Helvoirt, overl. 30-4-1800 Oisterwijk.
Beroep_bijzonderheden: man van stam WOUTER BAC VAN NOLE OLE 1180
Relaties/bijzonderheden: X Gerard (Geert) Wouters van Brochoove (18-11-1764 Vught), zn v Wouter Gerards en Maria Wouters Span. Kind: Gerard X Antonet Santegoets, X Adriana Pijnenborg.


Generatie 6-1-2-3-4-5-1-2-1-1: Gerard Gerards van Broekhoven 1780-1849 X Antonet Jans Santegoets 1790-1831
Data persoonsnr 36540: Gerard Gerards van Broekhoven, zn v Gerard (Geert) van Brochoove en Anna Maria Peijnenborg. Geb. 29-9-1780 Loon op Zand, overl. 13-2-1849 Loon op Zand.
Relaties/bijzonderheden: X 1) Antonet Jans Santegoets (20-4-1823 Oisterwijk), dr v Jan en Maria Verhoeven. Kind: Gerard X Antonia Maria Jans van Santvoort. X 2) Adriana Pijnenborg (26-10-1834 Haaren), dr v Lourentius en Gertrudis van Gemert.
HUWELIJK Regionaal Archief Tilburg te Tilburg, BS Huwelijk Bron: boek, Periode: 1823, Berkel-Enschot, archief 902, 20 april 1823, Huwelijksregister 1823, folio 4 Huwelijk op 20 april 1823 te Berkel-Enschot: Vader van de bruidegom Gerard van Broekhoven. Moeder van de bruidegom Maria Pijnenborg. Bruidegom Gerardus van Broekhoven, geboren te Loon op Zand, 43 jaar oud.
HUWELIJK Regionaal Archief Tilburg te Tilburg, BS Huwelijk Bron: boek, Periode: 1823, Berkel-Enschot, archief 902, 20 april 1823, Huwelijksregister 1823, folio 4 Bruid Antonet Santegoets, geboren te Oisterwijk, 33 jaar oud. Vader van de bruid. Johannes Santegoets. Moeder van de bruid Maria Verhoeven.

Generatie 6-1-2-3-4-5-1-2-1-1: Antonet Jans Santegoets 1790-1831 X Gerard Gerards van Broekhoven 1780-1849
Data persoonsnr 36541: Antonet Jans Santegoets, dr v Jan Santegoets en Maria Verhoeven. Geb. 23-5-1790 Oisterwijk. Overl. 14-11-1831 Esch.
Relaties/bijzonderheden: X Gerard Gerards van Broekhoven (20-4-1823 Oisterwijk), zn v Gerard (Geert) van Brochoove en Anna Maria Peijnenborg. Kind: Gerard X Antonia Maria Jans van Santvoort.


Generatie 6-1-2-3-4-5-1-2-1-1-1: Gerard Gerards van Broekhoven 1829-1897 X Antonia Maria Jans van Santvoort 1830-1897
Data persoonsnr 22283: Gerard Gerards van Broekhoven, zn v Gerardus van Broekhoven en Antonet Santegoets. Geb. 2-4-1829 Udenhout, overl. 11-10-1897 Waalwijk.
Beroep_bijzonderheden: landbouwer
Relaties/bijzonderheden: X Antonia Maria Jans van Santvoort (8-5-1862 Waalwijk), dr v Johannes van Santvoort en Johanna van Hout. Kind: Adriaen X Antonia Arnolds van Baardwijk.
ALGEMEEN Regionaal Archief Tilburg te Tilburg, BS Geboorte Bron: boek, Periode: 1829, Udenhout, archief 920, 2 april 1829, Geboorteregister 1829, aktenummer 16 Geboorte op 2 april 1829 te Udenhout: Vader Gerardus van Broekhoven. Moeder Antonet Santegoets. Kind (mannelijk) Gerardus van Broekhoven, geboren op 2 april 1829 te Udenhout.
HUWELIJK Streekarchief Langstraat Heusden Altena te Heusden en Altena, BS Huwelijk Bron: Burgerlijke standregister, Deel: 1511, Periode: 1853-1864, Waalwijk, archief 1025, inventaris­num­mer 1511, 8 mei 1862, Huwelijksregister, aktenummer 9 Huwelijk op 8 mei 1862: Vader van de bruidegom Gerardus van Broekhoven, overleden. Moeder van de bruidegom Antonet Santevoets, overleden. Bruidegom Gerardus van Broekhoven, geboren op 2 april 1829 te Udenhout, wonende te Waalwijk, landbouwer.
HUWELIJK Streekarchief Langstraat Heusden Altena te Heusden en Altena, BS Huwelijk Bron: Burgerlijke standregister, Deel: 1511, Periode: 1853-1864, Waalwijk, archief 1025, inventaris­num­mer 1511, 8 mei 1862, Huwelijksregister, aktenummer 9 Bruid Antonia Maria van Santvoort, geboren op 16 juni 1830 te Oirschot, wonende te Waalwijk, dienstmeid van beroep. Vader van de bruid Johannes van Santvoort, overleden. Moeder van de bruid Johanna van Hout, overleden
HUWELIJK Streekarchief Langstraat Heusden Altena te Heusden en Altena, BS Huwelijk Bron: Burgerlijke standregister, Deel: 1511, Periode: 1853-1864, Waalwijk, archief 1025, inventaris­num­mer 1511, 8 mei 1862, Huwelijksregister, aktenummer 9 Johannes van Broekhoven, 35 jaar, wonen Udenhout, landbouwer, broer bruidegom. Johannes van de Grind, 25 jaar, wonend Drunen, schoenmaker, zwager bruidegom. Andreas Zijlmans, 64 jaar, wonend Waalwijk, landbouwer, vriend.
HUWELIJK Streekarchief Langstraat Heusden Altena te Heusden en Altena, BS Huwelijk Bron: Burgerlijke standregister, Deel: 1511, Periode: 1853-1864, Waalwijk, archief 1025, inventaris­num­mer 1511, 8 mei 1862, Huwelijksregister, aktenummer 9 Petrus Mattheus Michilsen, 62 jaar, wonend Waalwijk, landbouwer, vriend.

Generatie 6-1-2-3-4-5-1-2-1-1-1: Antonia Maria Jans van Santvoort 1830-1897 X Gerard Gerards van Broekhoven 1829-1897
Data persoonsnr 22284: Antonia Maria Jans van Santvoort, dr v Jan van Santvoort en Johanna van Hout. Geb. 16 juni 1830 Oirschot, overl. 11-10-1897 Waalwijk.
Relaties/bijzonderheden: X Gerard Gerards van Broekhoven (8-5-1862 Waalwijk), zn v Gerardus van Broekhoven en Antonet Santegoets. Kind: Adriaen X Antonia Arnolds van Baardwijk.


Generatie 6-1-2-3-4-5-1-2-1-1-1-1: Adriaen Jans van Broekhoven 1864-1927 X Antonia Arnolds van Baardwijk 1871-1947
Data persoonsnr 22281: Adriaen Jans van Broekhoven, zn v Gerard Gerards van Broekhoven en Antonia Maria Jans van Santvoort. Geb. 1-6-1864 Waalwijk, overl. 23-3-1927 Waalwijk.
Beroep_bijzonderheden: tabakskerver.
Relaties/bijzonderheden: X Antonia Arnolds van Baardwijk (5-10-1892 Waalwijk), dr v Arnold Gerards van Baardwijk en Adriana Kuijs.
ALGEMEEN Streekarchief Langstraat Heusden Altena te Heusden en Altena, BS Geboorte Bron: Burgerlijke standregister, Deel: 1005, Periode: 1856-1866, Waalwijk, archief 1025, inventaris­num­mer 1005, 1 juni 1864, Geboorteregister, aktenummer 49 Geboorte op 1 juni 1864 te Waalwijk: Vader Gerardus van Broekhoven, 35 jaar, wonend Waalwijk, landbouwer van beroep. Moeder Antonia Maria van Santvoort, 33 jaar, wonend Waalwijk, zonder beroep. Kind (mannelijk) Adrianus Johannes
ALGEMEEN Streekarchief Langstraat Heusden Altena te Heusden en Altena, BS Geboorte Bron: Burgerlijke standregister, Deel: 1005, Periode: 1856-1866, Waalwijk, archief 1025, inventaris­num­mer 1005, 1 juni 1864, Geboorteregister, aktenummer 49 Getuigen: Joseph van Baal, 52 jaar oud, wonende te Waalwijk, landbouwer van beroep. Johannes Petrus Dam, 31 jaar oud, wonende te Waalwijk, leerlooier van beroep.
ALGEMEEN Streekarchief Langstraat Heusden Altena te Heusden en Altena, BS Huwelijk Bron: Burgerlijke standregister, Deel: 1514, Periode: 1886-1897, Waalwijk, archief 1025, inventaris­num­mer 1514, 5 oktober 1892, Huwelijksregister, aktenummer 22 Huwelijk op 5 oktober 1892: Vader van de bruidegom Gerardus van Broekhoven, wonend Waalwijk, arbeider. Moeder van de bruidegom Antonia Maria van Santvoort, wonend Waalwijk, zonder beroep. Bruidegom Adrianus Johannes van Broekhoven, tabakskerver.
ALGEMEEN Streekarchief Langstraat Heusden Altena te Heusden en Altena, BS Huwelijk Bron: Burgerlijke standregister, Deel: 1514, Periode: 1886-1897, Waalwijk, archief 1025, inventaris­num­mer 1514, 5 oktober 1892, Huwelijksregister, aktenummer 22 Bruid Antonia van Baardwijk, geboren te Vlijmen, 21 jaar oud, wonende te Vlijmen, zonder beroep. Vader van de bruid. Arnoldus van Baardwijk, overleden. Moeder van de bruid Adriana Kuijs, overleden.
ALGEMEEN Streekarchief Langstraat Heusden Altena te Heusden en Altena, BS Huwelijk Bron: Burgerlijke standregister, Deel: 1514, Periode: 1886-1897, Waalwijk, archief 1025, inventaris­num­mer 1514, 5 oktober 1892, Huwelijksregister, aktenummer 22 Get: Gerrit van Broekhoven, 23 jaar, wonend Waalwijk, schoenmaker, broer bruidegom. Hubertus van Baardwijk, 27 jaar, wonend Waalwijk, arbeider van beroep, broer bruid. Johannes Krol, 45 jaar oud, wonende te Waalwijk,
ALGEMEEN Streekarchief Langstraat Heusden Altena te Heusden en Altena, BS Huwelijk Bron: Burgerlijke standregister, Deel: 1514, Periode: 1886-1897, Waalwijk, archief 1025, inventaris­num­mer 1514, 5 oktober 1892, Huwelijksregister, aktenummer 22 tabakskerver. Franciscus Wilhelmus van Liempt, 51 jaar, wonend Waalwijk, gemeentesecretaris.

Generatie 6-1-2-3-4-5-1-2-1-1-1-1: Antonia Arnolds van Baardwijk 1871-1947 X Adriaen Jans van Broekhoven 1864-1927
Data persoonsnr 22282: Antonia Arnolds van Baardwijk, dr v Arnold Gerards van Baardwijk en Adriana Kuijs. Geb. 31-3-1871 Vlijmen. Overl. 18-11-1947 Waalwijk.
Relaties/bijzonderheden: X Adriaen Jans van Broekhoven (5-10-1892 Waalwijk), zn v Gerard Gerards van Broekhoven en Antonia Maria Jans van Santvoort.


Generatie 6-1-2-3-4-5-1-2-1-1: Gerard Gerards van Broekhoven 1780-1849 X Adriana Lourens Pijnenborg 1799-1870
Generatie 6-1-2-3-4-5-1-2-1-1: Adriana Lourens Pijnenborg 1799-1870 X Gerard Gerards van Broekhoven 1780-1849
Data persoonsnr 36542: Adriana Lourens Pijnenborg, dr v Laurentius Pijnenborg en Gertrudis van Gemert. Geb. 27-3-1799 Vught get: Gerardus Pijnenborg, Margaritta van Es. Overl. 9 -2-1870 Waalwijk.
Beroep_bijzonderheden: man van stam WOUTER BAC VAN NOLE OLE 1180
Relaties/bijzonderheden: X Gerard Gerards van Broekhoven (26-10-1834 Haaren), zn v Gerard (Geert) van Brochoove en Anna Maria Peijnenborg.


Generatie 6-1-2-3-4-6: Mattheus Willem Mattheus Jans Berghmans 1615 X Maijken Jan Jansen Emmen Sterts (den Rijcken) 1625
Data persoonsnr 6025: Mattheus Willem Mattheus Jans Berghmans, zn v Willem Mattheus Jans Berghmans en Maria Jan Wouter Aarts van Broeckhoven. Geb. ca 1615 Udenhout?
Beroep_bijzonderheden: zn. Adriaan X Marij Marcelis Lamberts van de Ven. Dr. Willemijn Matijs Bergmans X Gerrit Driesse, X Cornelis Handrixs van de Ven, dr. Maria X Peter Jans van den Maagdenbergh.
Relaties/bijzonderheden: X Maijken Jan Jansen Emmen den Rijcken (9-2-1649 Oisterwijk), dr v Jan Jan Emmen Peters Sterts en Maria Arien Martens v Abeelen. Kind: Adriaan, Willem, Jenneken X Gevert Ariens v Deursen, Jenneken, ged. 6-9-1662 X Lambert Ariens v Hees.
KINDEREN In 1703 worden de bezittingen van hun ouders verdeeld tussen de zonen Willem en Adriaen, tussen Gerrit Ariens van Deursen man van Jenneken, Peter Jans van den Maagdenbergh man van Maria,
KINDEREN Cornelis Hendricx van de Ven man van Willemijn en Lambert Ariens van Hees man van Jenneken, alsmede tussen Adriaantje die dan reeds weduwe is van Peter Peter Priems
KINDEREN Willem BERGHMANS ca 1658, M Adriaen BERGHMANS, V Jenneke BERGHMANS, V Maria BERGHMANS, V Willemijn BERGHMANS, V Jenneke BERGHMANS 1662, V Adriaantje BERGHMANS, V Magdaleen BERGHMANS †/1699
KINDEREN boek, Deel: 13, Periode: ..., Oisterwijk, archief 867, inventaris­num­mer 13, 3 februari 1703, Inv.nr. 13 - Oisterwijk, Haaren en Udenhout - trouwboek 1695-1729, doopboek 1726-1727,1724-1725, ..., folio 25v Trouwen op 3 februari 1703 te Oisterwijk: Bruidegom Cornelis Handrixs van de Ven. Bruid Willemijn Matijs Bergmans. Eerdere man Gerrit Driesse, Adriaentje Jan Appels.
KINDEREN boek, Deel: 12, Periode: ..., Oisterwijk, archief 867, inventaris­num­mer 12, 30 januari 1689, Inv.nr. 12 - Oisterwijk, Haaren en Udenhout - trouwboek 1648-1669 , 1673-1683, lidmatenlijst 1648..., folio 117v Trouwen op 30 januari 1689 te Oisterwijk: Bruidegom Lambrecht Adriaens Lambrecht van Hees. Bruid Jenneken Mattheus Berghmans. Opmerking: Plaats trouw kerk: Oisterwijk 30-01-1689 Plaats ondertrouw wet: Oisterwijk 15-01-1689 Religie: rk.

Generatie 6-1-2-3-4-6: Maijken Jan Jansen Emmen Sterts (den Rijcken) 1625 X Mattheus Willem Mattheus Jans Berghmans 1615
Data persoonsnr 6026: Maijken Jan Jansen Sterts (den Rijcken), dr v Jan Jan Emmen Peters Sterts (alias den Rijcken) en Maria Arien Martens van Abeelen. Ged. 26 maart 1625 Oisterwijk.
Beroep_bijzonderheden: zn. Adriaan X Marij Marcelis Lamberts van de Ven. Dr. Willemijn Matijs Bergmans X Gerrit Driesse, X Cornelis Handrixs van de Ven, dr. Maria X Peter Jans van den Maagdenbergh.
Relaties/bijzonderheden: X Mattheus Willem Mattheus Berghmans (9-2-1649 Oisterwijk), zn v Willem Mattheus Berghmans en Maria Jan Wouter Aarts van Broeckhoven.


Generatie 6-1-2-3-4-6-1: Janna Teeuwen Berchmans 1650 X Gevert Ariaens van Deursen 1640-1714
Data persoonsnr 58715: Janna Teeuwen Berchmans, dr v Mattheus Willem Mattheus Berghmans en Maijken Jan Jansen Emmen Sterts (den Rijcken). Geb. ca 1650 Udenhout?
Relaties/bijzonderheden: X Gevert Ariaens van Deursen (2-6-1672 Oisterwijk), zn v Arien Gevers en Helena Anthonis Hendricx van Broeckhoven (Marcelis).

Generatie 6-1-2-3-4-6-1: Gevert Ariaens van Deursen 1640-1714 X Janna Teeuwen Berchmans 1650
Data persoonsnr 58713: Gevert Ariaens van Deursen, zn v Arien Gevers van Deursen (van Doern) en Helena Anthonis Hendricx van Broeckhoven (Marcelis). Geb. ca 1640 Oisterwijk? Begr. 17 februari 1714 Udenhout.
Beroep_bijzonderheden: blijkbaar geen kleinkinderen.
Relaties/bijzonderheden: X 1) Anneken Jan Jacob Mercelissen (8-12-1663 Oisterwijk), dr v Jan Jacobs Marcelisse en Jenneke Freijs Verhoeven. X 2) Janna Teeuwen Berchmans (2-6-1672 Oisterwijk), dr v Mattheus Willem Mattheus en Maijken Jan Jansen Emmen Sterts (den Rijcken).
BEGR boek, Deel: 4, Periode:..., Udenhout, archief 868, inventaris­num­mer 4, 17 februari 1714, Inv.nr. 04 - Udenhout - register van begravenen 1708-1729 (koster), folio pg 11 Begrafenis op 17 februari 1714 te Udenhout: Overledene Gevert Ariens van Deursen.
HUWELIJK boek, Deel: 12, Periode: ..., Oisterwijk, archief 867, inventaris­num­mer 12, 8 december 1663, Inv.nr. 12 - Oisterwijk, Haaren en Udenhout - trouwboek 1648-1669 , 1673-1683, lidmatenlijst 1648..., folio 27 Trouwen op 8 december 1663 te Oisterwijk: Bruidegom Govert Ariaens van Deursen. Bruid Anneken Jan Jacob Mercelissen. Opmerking: Plaats trouw wet: Oisterwijk 08-12-1663
HUWELIJK boek, Deel: 5, Periode: 1..., Oisterwijk, archief 867, inventaris­num­mer 5, 2 juni 1672, Inv.nr. 05 - Oisterwijk - doopboek 1663-1674 en trouwboek 1663-1673 (rooms-katholieke parochie), folio 63 Trouwen op 2 juni 1672 te Oisterwijk: Bruidegom Gevers Ariens. Bruid Janna Teuwen. Opmerking: Plaats trouw kerk: Oisterwijk 02-06-1672 Religie: rk.
KINDEREN boek, Deel: 5, Periode: 1..., Oisterwijk, archief 867, inventaris­num­mer 5, 15 november 1664, Inv.nr. 05 - Oisterwijk - doopboek 1663-1674 en trouwboek 1663-1673 (rooms-katholieke parochie), folio 4 Doop op 15 november 1664 te Oisterwijk: Vader Godefridus Ariens. Moeder Anna Jans Jacobs. Kind Adriana Godefridus Ariens. [geen scan]
KINDEREN boek, Deel: 5, Periode: 1..., Oisterwijk, archief 867, inventaris­num­mer 5, 15 oktober 1666, Inv.nr. 05 - Oisterwijk - doopboek 1663-1674 en trouwboek 1663-1673 (rooms-katholieke parochie), folio 10 Doop op 15 oktober 1666 te Oisterwijk: Vader Gevert Ariens. Moeder Anna Janssen. Kind Cornelius Gevert Ariens. [geen scan]
KINDEREN boek, Deel: 5, Periode: 1..., Oisterwijk, archief 867, inventaris­num­mer 5, 7 januari 1669, Inv.nr. 05 - Oisterwijk - doopboek 1663-1674 en trouwboek 1663-1673 (rooms-katholieke parochie), folio 15 Doop op 7 januari 1669 te Oisterwijk: Vader Godefridus Ariens. Moeder Anna Jansen. Kind Joanna Godefridus Ariens. [geen scan]
KINDEREN boek, Deel: 5, Periode: 1..., Oisterwijk, archief 867, inventaris­num­mer 5, 25 juli 1674, Inv.nr. 05 - Oisterwijk - doopboek 1663-1674 en trouwboek 1663-1673 (rooms-katholieke parochie), folio 49 Doop op 25 juli 1674 te Oisterwijk: Vader Gevert Ariens. Moeder Joanna Teuwen. Kind Anna Gevert Ariens. [geen scan]
KINDEREN boek, Deel: 6, Periode: 1..., Oisterwijk, archief 867, inventaris­num­mer 6, 12 november 1675, Inv.nr. 06 - Oisterwijk - doopboek 1674-1689 en trouwboek 1674-1689 (rooms-katholieke parochie), folio 12v Doop op 12 november 1675 te Oisterwijk: Vader Geef Ariens. Moeder Joanna Teuwens. Kind Helena Geef Ariens. [geen scan]
KINDEREN boek, Deel: 6, Periode: 1..., Oisterwijk, archief 867, inventaris­num­mer 6, 31 augustus 1677, Inv.nr. 06 - Oisterwijk - doopboek 1674-1689 en trouwboek 1674-1689 (rooms-katholieke parochie), folio 28 Doop op 31 augustus 1677 te Oisterwijk: Vader Gevert Ariens. Moeder Johanna Matheusen. Kind Adrianus Gevert Ariens. [geen scan]
KINDEREN boek, Deel: 6, Periode: 1..., Oisterwijk, archief 867, inventaris­num­mer 6, 25 oktober 1678, Inv.nr. 06 - Oisterwijk - doopboek 1674-1689 en trouwboek 1674-1689 (rooms-katholieke parochie), folio 40v Doop op 25 oktober 1678 te Oisterwijk: Vader Geef Ariens. Moeder Joanna Teuwes. Kind Maria Geef Ariens. [geen scan]
KINDEREN boek, Deel: 6, Periode: 1..., Oisterwijk, archief 867, inventaris­num­mer 6, 11 november 1680, Inv.nr. 06 - Oisterwijk - doopboek 1674-1689 en trouwboek 1674-1689 (rooms-katholieke parochie), folio 59 Doop op 11 november 1680 te Oisterwijk: Vader Gevert Ariaens van Deursen. Moeder Jenneken Teeuwens. Kind Adrianus van Deursen. [geen scan]
KINDEREN boek, Deel: 6, Periode: 1..., Oisterwijk, archief 867, inventaris­num­mer 6, 17 februari 1683, Inv.nr. 06 - Oisterwijk - doopboek 1674-1689 en trouwboek 1674-1689 (rooms-katholieke parochie), folio 77v Doop op 17 februari 1683 te Oisterwijk: Vader Geef Arien van Deursen. Moeder Joanna Berchmans. Kind Joannes van Deursen. [geen scan]
KINDEREN boek, Deel: 4, Periode: 1..., Oisterwijk, archief 867, inventaris­num­mer 4, 19 november 1684, Inv.nr. 04 - Oisterwijk - doopboek 1658-1663, 1684-1690 en trouwboek 1659-1663 en 1689-1690 (room..., folio 26 Doop op 19 november 1684 te Oisterwijk: Vader Geven Ariaens van Dursen. Moeder Joanna Mattheus Willems. Kind Franciscus van Dursen. [geen scan]
KINDEREN boek, Deel: 4, Periode: 1..., Oisterwijk, archief 867, inventaris­num­mer 4, 20 maart 1687, Inv.nr. 04 - Oisterwijk - doopboek 1658-1663, 1684-1690 en trouwboek 1659-1663 en 1689-1690 (room..., folio 42 Doop op 20 maart 1687 te Oisterwijk: Vader Gerebrandus van Deursen. Moeder Jenneken Mattheus Bergmans. Kind Adrianus van Deursen. [geen scan]
KINDEREN boek, Deel: 4, Periode: 1..., Oisterwijk, archief 867, inventaris­num­mer 4, 29 januari 1689, Inv.nr. 04 - Oisterwijk - doopboek 1658-1663, 1684-1690 en trouwboek 1659-1663 en 1689-1690 (room..., folio 62 Doop op 29 januari 1689 te Oisterwijk: Vader Gerebrandus van Deursen. Moeder Joanna Mattheus Bergmans. Kind Joanna van Deursen. [geen scan]
KINDEREN boek, Deel: 7, Periode: 1..., Oisterwijk, archief 867, inventaris­num­mer 7, 12 maart 1691, Inv.nr. 07 - Oisterwijk - doopboek 1690-1695 en trouwboek 1690-1695 (rooms-katholieke parochie), folio 10 Doop op 12 maart 1691 te Oisterwijk: Vader Everardus van Deursen Moeder Joanna Teuwen Berghmans. Kind (mannelijk) Antonius van Deursen. [geen scan]


Generatie 6-1-2-3-4-6-2: Adriaantie Mattheus Berghmans 1650 X Peter Peter Priems de oudste 1650
Data persoonsnr 16541: Adriaantie Mattheus Berghmans, dr v Mattheus Willem Mattheus Jans Berghmans en Maijken Jan Jansen Emmen den Rijcken. Geb. ca 1650 Oisterwijk?
Relaties/bijzonderheden: X Peter Peter Priems de oudste, zn v Peter Peter Symon Priem en NN. 1699: Willem Mattheus Berghmans en Hendrick Roeters als voogden over de 3 kinderen van Peter Peter Priems de jonge (??) en Adriaantie Mattheus Berghmans
VOOGDIJ 26 juni 1699. 405/63v-64 Willem Mattheus Berghmans en Hendrick Roeters als voogden over de 3 kinderen van Peter Peter Priems de jonge en Adriaantie Mattheus Berghmans verkopen aan Willem Matheus Berghmans

Generatie 6-1-2-3-4-6-2: Peter Peter Priems de oudste 1650 X Adriaantie Mattheus Berghmans 1650
Data persoonsnr 16542: Peter Peter Priems de oudste, zn v Peter Peter Symon Priem en NN. Geb. ca 1650 Oisterwijk? Overl. voor 1703.
Relaties/bijzonderheden: X Adriaantie Mattheus Berghmans (ot 24 feb 1686 Oisterwijk, get: Gijsbert Martens de Kort en Cornelia Jacobs van de Wouw), dr v Mattheus Willem Mattheus Berghmans en Maijken Jan Jansen Emmen den Rijcken.


Generatie 6-1-2-3-4-6-3: Willem Mattheus Berghmans 1650 X Sijcken Denis Jan Peter Schapendonck 1644-1748
Data persoonsnr 16543: Willem Mattheus Berghmans, zn v Mattheus Willem Mattheus Berghmans en Maijken Jan Jansen Emmen. Geb. ca 1650 Udenhout? borgemeester en regent van Udenhout
Beroep_bijzonderheden: borgemeester Udenhout
Relaties/bijzonderheden: X Sijcken Denis Jan Peter Schapendonck (21-1-1685 Oisterwijk), dr v Denis Jan Peter en Margriet Wijtman Peter van Iersel. Kind: Jenneken X Elias Heiliger Brocken, X Jan Aart Robben.
ALGEMEEN 1704 mei 23 851.Not.Otw.56, f.17: Willm Mattheus Berghmans, Peeter Janssen van Brouchhoven en Peeter Ariens van der Sterre inw. Udenhout tbv tegenw. borgemrs en regenten van Udenhout
HUWELIJK boek, Deel: 6, Periode: 1..., Oisterwijk, archief 867, inventaris­num­mer 6, 21 januari 1685, Inv.nr. 06 - Oisterwijk - doopboek 1674-1689 en trouwboek 1674-1689 (rooms-katholieke parochie), folio 27 Trouwen op 21 januari 1685 te Oisterwijk: Bruidegom Willem Mattheus Berghmans. Bruid Sijken Denis Scapendonck. Opmerking: Plaats trouw kerk: Oisterwijk 21-01-1685 Religie: rk.
KINDEREN Adriaen Jans Willeme Berchmans is geboren omstreeks 1655 in Enschot {NB,NL}, zoon van Jan Willem Matheeus Janssen Berchmans en Lijsken Adriaen Jan Peeter Willems Schapendonk. Adriaen is overleden na 1714.

Generatie 6-1-2-3-4-6-3: Sijcken Denis Jan Peter Schapendonck 1644-1748 X Willem Mattheus Berghmans 1650
Data persoonsnr 16544: Sijcken Denis Jan Peter Schapendonck, dr v Denis Jan Peter Schapendonck en Margriet Wijtman Peter van Iersel. Ged. 27-12-1644 Loon op Zand.
Beroep_bijzonderheden: Kind (van Deursen): Helena X Jan Adriaans van der Sterre, Margriet X Adriaan Joosten Timmermans, X Adriaen Jansse Timmermans, Maria X Adam van Stockum. Dr. Jenneken X Elias Heiliger Brocken, X Jan Aart Robben.
Relaties/bijzonderheden: X 1) Jan Arien Gevers van Deursen, zn v Arien Gevers en Helena Anthonis Hendricx van Broeckhoven. X 2) Willem Mattheus Berghmans (21-1-1685 Oisterwijk), zn v Mattheus Willem Mattheus en Maijken Jan Jansen Emmen.


Generatie 6-1-2-3-4-6-3-1: Jenneken Willems Berghmans 1685-1748 X Elias Heiliger Brocken 1674-1712
Data persoonsnr 16546: Jenneken Willems Berghmans, dr v Willem Mattheus Berghmans en Sijcken Denis Jan Peter Schapendonck. Geb. 1685. Overl. 1748.
Relaties/bijzonderheden: X 1) Elias Heiliger Brocken (3-2-1704 Oisterwijk), zn v Heyliger Elis Jan Franck Brocken en Adriana Jan Robbert Lamberts. X 2) Jan Aart Robben (19-2-1713 Oisterwijk), zn v Aert Jan en Joanna Elias Jan Franconis Brocken.

Generatie 6-1-2-3-4-6-3-1: Elias Heiliger Brocken 1674-1712 X Jenneken Willems Berghmans 1685-1748
Data persoonsnr 16545: Elias Heiliger Brocken, zn v Heyliger Elis Jan Franck Brocken en Adriana Jan Robbert Lamberts. Ged. 18 februari 1674 Oisterwijk. Overl. 1712. Tegenover de oude Udenhoutse kapel een brouwerij, en daar ook herberg gehouden zal hebben.
Beroep_bijzonderheden: brouwer te Udenhout
Relaties/bijzonderheden: X Jenneken Willems Berghmans (3-2-1704 Oisterwijk), dr v Willem Mattheus en Sijcken Denis Jan Peter Schapendonck. Kind: Heiliger X Anna Adriaen Joosten van Iersel, Maria en Adriaentje.
DOPELING boek, Deel: 6, Periode: 1..., Oisterwijk, archief 867, inventaris­num­mer 6, 18 februari 1674, Inv.nr. 06 - Oisterwijk - doopboek 1674-1689 en trouwboek 1674-1689 (rooms-katholieke parochie), folio 1v Doop op 18 februari 1674 te Oisterwijk: Vader Huijbert Elissen. Moeder Adriana Heyliger. Kind Elias Huijbert Elissen.


Generatie 6-1-2-3-4-6-3-1-1: Heijliger Elias Brocken 1704-1740 X Anna Adriaens van Iersel 1699-1756
Data persoonsnr 58539: Heijliger Elias Brocken, zn v Elias Heiliger Brocken en Jenneken Willems Berghmans. Geb. Udenhout, ged. 13-12-1704 Oisterwijk. Begr. 1-7-1740 Udenhout.
Relaties/bijzonderheden: X Anna Adriaens van Iersel (6-12-1733 Oisterwijk), dr v Adriaen Joosten van Iersel en Maria Hendrix de Wit.

Generatie 6-1-2-3-4-6-3-1-1: Anna Adriaens van Iersel 1699-1756 X Heijliger Elias Brocken 1704-1740
Data persoonsnr 16280: Anna Adriaens van Iersel, dr v Adriaen Joosten van Iersel en Maria Hendrix de Wit. Ged. 6-2-1699 Oisterwijk get: Walterus Joosten van Irsel, Joanna G?aert Joosten van Irsel. Begr. 20-10-1756 Udenhout.
Relaties/bijzonderheden: X 1) Adriaen Jans van der Sterren (ot 13-1-1725 Oisterwijk nh), zn v en . X 2) Heijliger Elias Brocken (6-12-1733 Oisterwijk), zn v Elias Heiligers en Jenneken Willems Berghmans.
DOPELING boek, Deel: 9, Periode: 1..., Oisterwijk, archief 867, inventaris­num­mer 9, 6 februari 1699, Inv.nr. 09 - Oisterwijk - doopboek 1696-1728 (rooms-katholieke parochie), folio 24 Doop op 6 februari 1699 te Oisterwijk: Vader Adrianus Joosten van Irsel. Moeder Maria Hendrix. Kind (vrouwelijk) Anna van Irsel. [get: Walterus Joosten van Irsel, Joanna G?aert Joosten van Irsel.]


Generatie 6-1-2-3-4-6-3-1: Jenneken Willems Berghmans 1685-1748 X Jan Aart Robben 1680-1731
Generatie 6-1-2-3-4-6-3-1: Jan Aart Robben 1680-1731 X Jenneken Willems Berghmans 1685-1748
Data persoonsnr 16547: Jan Aart Robben, zn v Aert Jan Robben en Joanna Elias Jan Franconis Brocken. Ged. 26 juni 1680 Oisterwijk. Begr. Udenhout in de oude kapel 31 januari 1731.
Relaties/bijzonderheden: X Jenneken Willems Berghmans (19-2-1713 Oisterwijk), dr v Willem Mattheus en Sijcken Denis Jan Peter Schapendonck. Kind: Wilhelmina X Michiel Lamberts Peijnenburch.
KINDEREN boek, Deel: 1, Periode: 172..., Udenhout, archief 868, inventaris­num­mer 1, 7 mei 1729, Inv.nr. 01 - Udenhout - doopboek 1722-1734 (rooms-katholieke parochie), folio 31v Doop op 7 mei 1729 te Udenhout: Vader Joannes Arnoldus Robbens. Moeder Joanna Wilhelmus Bergmans. Kind (vrouwelijk) Joanna Maria Robbens.


Generatie 6-1-2-3-4-6-3-1-2: Wilhelmina Jans Robben 1725 X Michiel Lamberts Peijnenburch 1726-1800
Data persoonsnr 56174: Wilhelmina Jans Robben, dr v Jan Aert Jan Robben en Joanna Willem Mattheus Bergmans. Geb. ca 1725 Oisterwijk?
Relaties/bijzonderheden: X Michiel Lamberts Peijnenburch (7-2-1751 Oisterwijk), zn v Lambert Michiels Peijnenborgh en Gertrudis Joosten Timmermans.

Generatie 6-1-2-3-4-6-3-1-2: Michiel Lamberts Peijnenburch 1726-1800 X Wilhelmina Jans Robben 1725
Data persoonsnr 1406: Michiel Lamberts Peijnenburch, zn v Lambert Michiels Peijnenborgh en Gertrudis Joosten Timmermans. Ged. 31 augustus 1726 te Helvoirt get: Henricus van Hal, Petronella Pijnenborg. Begr. 29 januari 1800 Udenhout.
Beroep_bijzonderheden: schoonzoon van stam HUIBERT VAN SON VRONOVEN 1610 SON.
Relaties/bijzonderheden: X 1) Wilhelmina Jans Robben (7-2-1751 Oisterwijk), dr v Jan Aert Jan en Joanna Willem Mattheus Bergmans. X 2) Maria Jooste van Iersel (4-12-1763 Oisterwijk), dr v en .
ALGEMEEN Gegevens omtrent de familie Storimans (1700 - 1775), deel 2 Michael Pennenborgh (Michiel Lambert Peijnenborgh) is de echtgenoot van Willemijna Lamberdina Jan Robben en die Wilhelmina Lamberdina Jan Robbe is de op woensdag
ALGEMEEN Gegevens omtrent de familie Storimans (1700 - 1775), deel 2 13 november 1726 te Udenhout onder de naam Guielma Lamberta Robbens gedoopte oudere zus van Joanna Maria Robben(s);
ALGEMEEN Gegevens omtrent de familie Storimans (1700 - 1775), deel 2 Arnoldus (1) Storimans. Hij werd op woensdag 1 november 1758 te Enschot gedoopt en kreeg als peter en meter Michael Pennenborgh en Joanna Aert Storimans.
BEGR boek, Deel: 7, Periode:..., Udenhout, archief 868, inventaris­num­mer 7, 29 januari 1800, Inv.nr. 07 - Udenhout - register van begravenen 1773-1801 (koster), folio pg 76 Begrafenis op 29 januari 1800 te Udenhout: Overledene Michiel Lambert Pijnenborg.
DOPELING Brabants Historisch Informatie Centrum, Bron: boek, Deel: 4, Periode: 1716-1740, Helvoirt, archieftoegang 1442, inventaris­num­mer 4, 31 augustus 1726, Rooms-Katholiek doopboek 1716-1740, folio 33 Doop op 31 augustus 1726 te Helvoirt: Vader Lamberti Pijnenborg. Moeder Gertrudis Timmermans. Kind (mannelijk) Michael Pijnenborg. Getuigen: Henricus van Hal, Petronella Pijnenborg.
HUWELIJK Doop,- trouw- en begraafboeken Udenhout 1722-1810, Bron: microfiche, Deel: 11, Perio..., Udenhout, archief 868, inventaris­num­mer 11, 4 december 1763, Inv.nr. 11* - Udenhout - trouwboek 1753-1810 (rooms-katholieke parochie) Trouwen op 4 december 1763 te Udenhout: Bruidegom Michaël Peyneburg. Bruid Maria van Iersel. Opmerking: Plaats trouw kerk: Udenhout 04-12-1763 Religie: rk.
HUWELIJK boek, Deel: 20, Periode: ..., Oisterwijk, archief 867, inventaris­num­mer 20, 7 februari 1751, Inv.nr. 20 - Oisterwijk, Haaren en Udenhout - trouwboek 1732-1763 (schepenbank), folio 109v Trouwen op 7 februari 1751 te Oisterwijk: Bruidegom Michiel Lambert Peijnenborgh. Bruid Willemijna Lamberdina Jan Robben. Plaats trouw wet: Oisterwijk 07-02-1751 Plaats ondertrouw wet: Oisterwijk 23-01-1751.


Generatie 6-1-2-3-4-6-4: Magdalena Mattheus Berghmans 1655 X Hendrick Goijaert Peters Vermeer 1654-1730
Data persoonsnr 6027: Magdalena Mattheus Berghmans, dr v Mattheus Willem Mattheus Berghmans en Maijken Jan Jansen Emmen. geboren circa 1655, overleden voor 1699
Relaties/bijzonderheden: X Hendrick Goijaert Peters Vermeer (25-2-1680 Oisterwijk), zn v Goijaert Peter Adriaen Vermeer en Jenneken Jan Adriaan van Gorcum.

Generatie 6-1-2-3-4-6-4: Hendrick Goijaert Peters Vermeer 1654-1730 X Magdalena Mattheus Berghmans 1655
Data persoonsnr 6028: Hendrick Goijaert Peters Vermeer, zn v Goijaert Peter Adriaen Vermeer en Jenneken Jan Adriaan van Gorcum. geboren circa 1654 Oisterwijk. Begr. 14-9-1730 Udenhout, in de kapel.
Relaties/bijzonderheden: X 1) Magdalena Mattheus Berghmans (25-2-1680 Oisterwijk), dr v Mattheus Willem Mattheus Berghmans en Maijken Jan Jansen Emmen. X 2) Maria Peter Verhoeven (22-2-1699 Oisterwijk NH), dr v en .
HUWELIJK boek, Deel: 12, Periode: ..., Oisterwijk, archief 867, inventaris­num­mer 12, 10 februari 1680, Inv.nr. 12 - Oisterwijk, Haaren en Udenhout - trouwboek 1648-1669 , 1673-1683, lidmatenlijst 1648..., folio 60 Trouwen op 10 februari 1680 te Oisterwijk: Bruidegom Hendrik Goijert Peters. Bruid Maghdalena Matthijsse Berghmans. Opmerking: Plaats ondertrouw wet: Oisterwijk 10-02-1680.
HUWELIJK boek, Deel: 37, Periode: ..., Oisterwijk, archief 867, inventaris­num­mer 37, 22 februari 1699, Inv.nr. 37 - Oisterwijk - trouwboek 1696-1718 (rooms-katholieke parochie), folio 16 Trouwen op 22 februari 1699 te Oisterwijk: Bruidegom Henricus Vermeer. Bruid Maria Peeter Verhoeven. Opmerking: Plaats trouw kerk: Oisterwijk 22-02-1699 Religie: rk.
KINDEREN boek, Deel: 9, Periode: 1..., Oisterwijk, archief 867, inventaris­num­mer 9, 20 december 1704, Inv.nr. 09 - Oisterwijk - doopboek 1696-1728 (rooms-katholieke parochie), folio 74v Doop op 20 december 1704 te Oisterwijk: Vader Hendricus Goers Vermeere. Moeder Maria Verhoeven. Kind (vrouwelijk) Maria Magdalena Vermeere.


Generatie 6-1-2-3-4-6-5: Adriaen Mattheusz Berghmans 1670 X Maria Marcelis van de Ven 1672
Data persoonsnr 55320: Adriaen Mattheusz Berghmans, zn v Mattheus Willem Mattheus Jans Berghmans en Maijken Jan Jansen Emmen Sterts (den Rijcken). Geb. ca 1670 Udenhout? 26 jaar oud, wonende te Udenhout.
Relaties/bijzonderheden: X Maria Marcelis van de Ven (ot 24-11-1696 Boxtel), dr v Marcelis Lamberts van de Ven en Heijltje Adriaen Philiberts Couwenbergh
KINDEREN boek, Deel: 9, Periode: 1..., Oisterwijk, archief 867, inventaris­num­mer 9, 9 januari 1698, Inv.nr. 09 - Oisterwijk - doopboek 1696-1728 (rooms-katholieke parochie), folio 15 Doop op 9 januari 1698 te Oisterwijk: Vader Adrianus Teuwen Berghmans. Moeder Maria van de Ven. Kind (mannelijk) Mattheus Berghmans. [geen get.]
ONDERTROUW Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Trouwen Deel: 20, Periode: 1692-1704, Boxtel, archieftoegang 8019, inventaris­num­mer 20, Schepenbank trouwboek 1692-1704, folio 25r1 Trouwen (ondertrouw: 24-11-1696 te Boxtel: Bruidegom Adriaen Mattheus Berghmans, c. 26 jaar oud, wonende te Udenhout. Bruid Marij Marcelis van de Ven, c. 25 jaar oud, wonende te Boxtel. Datum ondertrouw: 24-11-1696.

Generatie 6-1-2-3-4-6-5: Maria Marcelis van de Ven 1672 X Adriaen Mattheusz Berghmans 1670
Data persoonsnr 55321: Maria Marcelis van de Ven, dr v Marcelis Lamberts van de Ven en Heijltje Adriaen Philiberts Couwenbergh. Ged. 16 mei 1672 Boxtel get: Jan Lamberts. Wonende te Boxtel.
Relaties/bijzonderheden: X Adriaen Mattheusz Berghmans (ot 24-11-1696 Boxtel), zn v Mattheus Willem Mattheus Jans Berghmans en Maijken Jan Jansen Emmen Sterts (den Rijcken).
DOPELING Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Dopen Bron: Boek, Deel: 8, Periode: 1647-1697, Boxtel, archieftoegang 8019, inventaris­num­mer 8, 16 mei 1672, Boxtel doopboek 1647-1697, folio 184-07 Doop op 16 mei 1672 te Boxtel: Vader Marcelis Lamberts. Moeder Heijltken N.N. Kind (vrouwelijk) Maria Marcelis Lamberts. Getuige: Jan Lamberts.


Generatie 6-1-2-3-4-7: Jenneke Willem Theuwen de jonge Berchmans 1628 X Henrick Wijtman Peter van Ijersel (Quiten) 1622
Data persoonsnr 48831: Jenneke Willem Theuwen de jonge Berchmans, dr v Willem Mattheus Jan en Maria Jan Wouter Aert Van Broeckhoven. Geb. ca 1628 Udenhout?
Beroep_bijzonderheden: Schoonzoon van stam HENDRIK DANIEL JANSSEN 1625 UDENHOUT
Relaties/bijzonderheden: X Henrick Wijtman Peter van Ijersel (12-1-1652 Oisterwijk), zn v Wijtman Peter Wijtman en Peterken Hendrick Ant. de Cort. Kind: Adriaan X Seijken Handrik Daniels van Son, Peter X Maria Anna Jan Joosten Pigghen, Alegonda X Hubertus Cornelis Steve Spanne.

Generatie 6-1-2-3-4-7: Henrick Wijtman Peter van Ijersel (Quiten) 1622 X Jenneke Willem Theuwen de jonge Berchmans 1628
Data persoonsnr 48830: Henrick Wijtman Peter van Ijersel, zn v Wijtman Peter Wijtman van IJersel en Peterken Hendrick Antonis de Cort. Ged. 26-2-1622 Oisterwijk get: Winandus Arnoldi, Joha Johi. Overl. > 1690.
Beroep_bijzonderheden: zn Wijnandus X Anna Ariaen Joosten Pigghen. Schoonzoon van stam HENDRIK DANIEL JANSSEN 1625 UDENHOUT
Relaties/bijzonderheden: X 2) Jenneke Willem Theuwen Berchmans, dr v Willem Mattheus Jan en Maria Jan Wouter Aert van Broeckhoven. Kind: Adriaan X Seijken Handrik Daniels van Son, Peter X Maria Anna Jan Joosten Pigghen (Nauwen), Alegonda X Hubertus Cornelis Steve Spanne.
DOPELING boek, Deel: 2, Period..., Oisterwijk, archief 867, inventaris­num­mer 2, 26 maart 1622, Inv.nr. 02 - Oisterwijk - doopboek 1612-1627, trouwboek 1611-1627 en aantekeningen van overlijden..., folio 57 Doop op 26 maart 1622 te Oisterwijk: Vader Winandus Petrus. Moeder Petra. Kind Henricus Vinandus Petrus. [get: Winandus Arnoldi, Joha Johi.]
KINDEREN boek, Deel: 7, Periode: 1..., Oisterwijk, archief 867, inventaris­num­mer 7, 28 november 1694, Inv.nr. 07 - Oisterwijk - doopboek 1690-1695 en trouwboek 1690-1695 (rooms-katholieke parochie), folio 68 Trouwen op 28 november 1694 te Oisterwijk: Bruidegom Hubertus Cornelis Steve Spanne. Bruid Alegonda Hendrix van Iersel. Opmerking: Plaats trouw kerk: Oisterwijk 28-11-1694 Religie: rk.
KINDEREN boek, Deel: 7, Periode: 1..., Oisterwijk, archief 867, inventaris­num­mer 7, 16 januari 1695, Inv.nr. 07 - Oisterwijk - doopboek 1690-1695 en trouwboek 1690-1695 (rooms-katholieke parochie), folio 68 Trouwen op 16 januari 1695 te Oisterwijk: Bruidegom Wijnandes Hendrick van Irsel. Bruid Anna Arien Joost Nauwen. Opmerking: Plaats trouw kerk: Oisterwijk 16-01-1695 Religie: rk.
KINDEREN boek, Deel: 12, Periode: ..., Oisterwijk, archief 867, inventaris­num­mer 12, 6 mei 1691, Inv.nr. 12 - Oisterwijk, Haaren en Udenhout - trouwboek 1648-1669 , 1673-1683, lidmatenlijst 1648..., folio 131 Trouwen op 6 mei 1691 te Oisterwijk: Bruidegom Petrus Hendrick Jan van Iersel. Bruid Maria Anna Jan Joosten. Opmerking: Plaats trouw kerk: Oisterwijk 06-05-1691 Plaats ondertrouw wet: Oisterwijk 21-04-1691 Religie: rk.
KLEINKINDEREN boek, Deel: 9, Periode: 1..., Oisterwijk, archief 867, inventaris­num­mer 9, 9 juni 1698, Inv.nr. 09 - Oisterwijk - doopboek 1696-1728 (rooms-katholieke parochie), folio 19 Doop op 9 juni 1698 te Oisterwijk: Vader Wijnandus Hendrick van Irsel. Moeder Anna Ariaen Joosten Pigghen. Kind (mannelijk) Adrianus van Irsel. [get: Pitr? Henrici van Irsel, Elisabeth Ariaen Joosten Pigghen.]


Generatie 11-1: Adriaen Jan Willem Bergmans 1680 X Maria Wijnands van Broekhoven 1684
Data persoonsnr 47823: Adriaen Jan Willem Bergmans, zn v Jan Willem Berghmans en NN. Geb. ca 1685 Oisterwijk?
Beroep_bijzonderheden: doopget. 1724: Franciscus Winandi van Broeckhoven, Engelica Giuelmij.
Relaties/bijzonderheden: X Maria Wijnands van Broekhoven, dr v Wijnand Jan Gerrit van Broeckhoven en Maria Hendrick Arienssen van Giersbergen. Kind: Jan 23-1-1709, Wijnand, Maria, Arnoldus, Joanna, Henrica.
ALGEMEEN boek, Deel: 13, Periode: ..., Oisterwijk, archief 867, inventaris­num­mer 13, 31 januari 1706, Inv.nr. 13 - Oisterwijk, Haaren en Udenhout - trouwboek 1695-1729, doopboek 1726-1727,1724-1725, ..., folio 37v Trouwen op 31 januari 1706 te Oisterwijk: Bruidegom Arie Bergmans. Bruid Leijsbet Hendrick Jooste van de Vlogt.
ALGEMEEN boek, Deel: 13, Periode: ..., Oisterwijk, archief 867, inventaris­num­mer 13, 31 januari 1706, Inv.nr. 13 - Oisterwijk, Haaren en Udenhout - trouwboek 1695-1729, doopboek 1726-1727,1724-1725, ..., folio 37v Opmerking: getuigen bij het R.K. huwelijk waren: Adrianus Vrijs Witlox en Petrus Hijliger. Plaats trouw kerk: Oisterwijk 31-01-1706. Plaats ondertrouw wet: Oisterwijk 16-01-1706. Religie: rk
ALGEMEEN boek, Deel: 15, Periode: ..., Oisterwijk, archief 867, inventaris­num­mer 15, 10 juni 1742, Inv.nr. 15 - Oisterwijk, Haaren en Udenhout - trouwboek 1733-1787 (nederduits-gereformeerde gemee..., folio 63 Trouwen op 10 juni 1742 te Oisterwijk: Bruidegom Aart Arien Bergmans. Bruid Maria Cornelis van Laarhoven. Opmerking: Plaats trouw wet: Oisterwijk 10-06-1742.
ALGEMEEN boek, Deel: 15, Periode: ..., Oisterwijk, archief 867, inventaris­num­mer 15, 23 mei 1756, Inv.nr. 15 - Oisterwijk, Haaren en Udenhout - trouwboek 1733-1787 (nederduits-gereformeerde gemee..., folio 57 Trouwen op 23 mei 1756 te Oisterwijk: Bruidegom Jan Cornelis Bergmans. Bruid Cornelia Jan van Broekhoven. Opmerking: Plaats trouw wet: Oisterwijk 23-05-1756.
ALGEMEEN boek, Deel: 7, Periode:..., Udenhout, archief 868, inventaris­num­mer 7, 14 augustus 1801, Inv.nr. 07 - Udenhout - register van begravenen 1773-1801 (koster), folio pg 81v Begrafenis op 14 augustus 1801 te Udenhout: Overledene Cornelia Jan van Broekhoven (weduwe). Relatie Jan Bergmans. Opmerking: laat geen kinderen na.
KINDEREN boek, Deel: 9, Periode: 1..., Oisterwijk, archief 867, inventaris­num­mer 9, 23 januari 1709, Inv.nr. 09 - Oisterwijk - doopboek 1696-1728 (rooms-katholieke parochie), folio 109v Doop op 23 januari 1709 te Oisterwijk: Vader Adrianus Jan Willem Bergmans. Moeder Maria Wijnand van Broekhoven. Kind (mannelijk) Joannes Bergmans.
KINDEREN Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Dopen Regionaal Archief Tilburg, Bron: boek, Deel: 9, Periode: 1696-1728, Oisterwijk, archieftoegang 8087, inventaris­num­mer 9, 24 mei 1711, Rooms-Katholiek doopboek 1696-1728, folio 126V Doop op 24 mei 1711 te Oisterwijk: Vader Bergmans. Kind (mannelijk) Wijnandus Bergmans.
KINDEREN boek, Deel: 9, Periode: 1..., Oisterwijk, archief 867, inventaris­num­mer 9, 8 september 1714, Inv.nr. 09 - Oisterwijk - doopboek 1696-1728 (rooms-katholieke parochie), folio 154v Doop op 8 september 1714 te Oisterwijk: Vader Joannes Bergmans. Moeder Maria van Broekhoven. Kind (vrouwelijk) Maria Bergmans.
KINDEREN boek, Deel: 9, Periode: 1..., Oisterwijk, archief 867, inventaris­num­mer 9, 27 april 1717, Inv.nr. 09 - Oisterwijk - doopboek 1696-1728 (rooms-katholieke parochie), folio 175v Doop op 27 april 1717 te Oisterwijk: Vader Adrianus Bergmans. Moeder Maria van Broekhoven. Kind (mannelijk) Arnoldus Bergmans.
KINDEREN boek, Deel: 9, Periode: 1..., Oisterwijk, archief 867, inventaris­num­mer 9, 28 oktober 1720, Inv.nr. 09 - Oisterwijk - doopboek 1696-1728 (rooms-katholieke parochie), folio 203 Doop op 28 oktober 1720 te Oisterwijk: Vader Adrianus Berghmans. Moeder Maria van Broeckhoven. Kind (vrouwelijk) Joanna Berghmans.
KINDEREN boek, Deel: 1, Periode: 172..., Udenhout, archief 868, inventaris­num­mer 1, 24 juni 1724, Inv.nr. 01 - Udenhout - doopboek 1722-1734 (rooms-katholieke parochie), folio 7v Doop op 24 juni 1724 te Udenhout: Vader Adrianus Joannes Berghmans. Moeder Maria Winandus van Broechoven. Kind (vrouwelijk) Henrica Berghmans. Opm: parochie Loon op Zand. [Franciscus Winandi van Broeckhoven, Engelica Giuelmij.]

Generatie 11-1: Maria Wijnands van Broekhoven 1684 X Adriaen Jan Willem Bergmans 1680
Data persoonsnr 47824: Maria Wijnands van Broekhoven, dr v Wijnand Jan Gerrit van Broeckhoven en Maria Hendrick Arienssen van Giersbergen. Ged. 3 maart 1684 Oisterwijk.
Relaties/bijzonderheden: X Adriaen Jan Willem Bergmans, zn v Jan Willem Berghmans en NN. Kind: Jan 23-1-1709, Wijnand, Maria, Arnoldus, Joanna, Henrica.
DOPELING boek, Deel: 6, Periode: 1..., Oisterwijk, archief 867, inventaris­num­mer 6, 3 maart 1684, Inv.nr. 06 - Oisterwijk - doopboek 1674-1689 en trouwboek 1674-1689 (rooms-katholieke parochie), folio 88v Doop op 3 maart 1684 te Oisterwijk: Vader Wijnant Janssen van Broeckhoven. Moeder Maria Henderiks. Kind Maria van Broeckhoven.


Generatie 6-1-2-3-4-8: Jan Willem Berghmans 1634 X Elisabeth Adriaen Jans Schapendonk 1631
Data persoonsnr 16628: Jan Willem Berghmans, zn v Willem Mattheus Jans Bergmans en WS Maria Jan Wouter Aarts van Broeckhoven. Ged. 20 augustus 1634 Loon op Zand get: Adrianus Cornelij van ????, Magdalena Andriese de Broechoven.
Relaties/bijzonderheden: X 1) Elisabeth Adriaen Jan Peeter Willems Schapendonk (8-7-1654 Oisterwijk), dr v en . X 2) Peterken Jans (30-12-1669 Oisterwijk), dr v en . X 3) Grietje Jan Peynenborgh (28-7-1685 Oisterwijk), dr v Jan Peynenborgh en .
DOPELING boek, Deel: 2, ..., Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 2, 20 augustus 1634, Inv.nr. 02 - Loon op Zand - doopboek 1624-1648, trouwboek 1624-1651 en aantekeningen van overlijd..., folio 39 Doop op 20 augustus 1634 te Loon op Zand: Vader Guilielmus Matheus. Kind (mannelijk) Johannes Matheus. [get: Adrianus Cornelij van ????, Magdalena Andriese de Broechoven.]
HUWELIJK boek, Deel: 18, Periode: ..., Oisterwijk, archief 867, inventaris­num­mer 18, 8 juli 1654, Inv.nr. 18 - Oisterwijk, Haaren en Udenhout - trouwboek 1648-1656 (schepenbank), folio 51v Trouwen 8 juli 1654 Oisterwijk: Bruidegom Jan Willem Matheeus Janssen. Bruid Lijsken Adriaen Jan Peeter Willems. Opmerking: Trouw wet: Oisterwijk 08-07-1654. Ondertrouw wet: Oisterwijk 17-06-1654 Religie: schepenbank.
KINDEREN boek, Deel: 3, Periode:..., Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 3, 25 mei 1655, Inv.nr. 03 - Loon op Zand - doopboek 1648-1671 en trouwboek 1651-1671 (rooms-katholieke parochie), folio 37 Doop op 25 mei 1655 te Loon op Zand: Vader Joannes Guilielmus Berchmans. Moeder Elisabetha Joannes. Kind (vrouwelijk) Guilielma Berchmans. [get: Jois Petri Guilelmij, Maria Adrianij.]
KINDEREN boek, Deel: 3, Periode:..., Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 3, 2 december 1657, Inv.nr. 03 - Loon op Zand - doopboek 1648-1671 en trouwboek 1651-1671 (rooms-katholieke parochie), folio 50 Doop op 2 december 1657 te Loon op Zand: Vader Johannes Guilielmus Berchmans. Moeder Elisabetha Adrianus. Kind (vrouwelijk) Adriana Berchmans. [get: Maria Jois de Broechove.]
KINDEREN boek, Deel: 3, Periode:..., Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 3, 13 maart 1660, Inv.nr. 03 - Loon op Zand - doopboek 1648-1671 en trouwboek 1651-1671 (rooms-katholieke parochie), folio 59v Doop op 13 maart 1660 te Loon op Zand: Vader Johannes Guilielmus. Moeder Elisabeth Johannes. Kind (mannelijk) Petrus Johannes Guilielmus. [get: Mathias ?????, Anna Lena???.]
KINDEREN boek, Deel: 3, Periode:..., Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 3, 28 augustus 1664, Inv.nr. 03 - Loon op Zand - doopboek 1648-1671 en trouwboek 1651-1671 (rooms-katholieke parochie), folio 77v Doop op 28 augustus 1664 te Loon op Zand: Vader Joannes Willemse. Moeder Elisabetha Jansen. Kind (vrouwelijk) Joanna Joannes Willemse. [get: Adrianne Stevens, Joanna Cornelia.]

Generatie 6-1-2-3-4-8: Elisabeth Adriaen Jans Schapendonk 1631 X Jan Willem Berghmans 1634
Data persoonsnr 58503: Elisabeth Adriaen Jans Schapendonk, dr v Adriaen Jan Peter Willems Schapendonk en Barbara Aert Peter de Lepper. Ged. 25-3-1631 Oisterwijk.
Relaties/bijzonderheden: X Jan Willem Berghmans (8-7-1654 Oisterwijk), zn v Willem Mattheus Jans Bergmans en WS Maria Jan Wouter Aarts van Broeckhoven.
DOPELING boek, Deel: 3, Period..., Oisterwijk, archief 867, inventaris­num­mer 3, 25 maart 1631, Inv.nr. 03 - Oisterwijk - doopboek 1627-1637, trouwboek 1627-1637 en aantekeningen van overlijden..., folio 18 Doop op 25 maart 1631 te Oisterwijk: Vader Adrianus Johannes. Moeder Barbara. Kind Elizabeth Adrianus Johannes. [geen scan]


Generatie 6-1-2-3-4-8: Jan Willem Berghmans 1634 X Peterken Jans NN 1645
Generatie 6-1-2-3-4-8: Peterken Jans NN 1645 X Jan Willem Berghmans 1634
Data persoonsnr 16629: Peterken Jans NN, dr v en . Geb. ca 1645.
Relaties/bijzonderheden: X Jan Willem Berghmans (30 december 1669 Oisterwijk), zn v Willem Berghmans en WS Maria Jan Wouter Aarts van Broeckhoven.


Generatie 6-1-2-3-4-8: Jan Willem Berghmans 1634 X Grietje Jan Peynenborgh 1645
Generatie 6-1-2-3-4-8: Grietje Jan Peynenborgh 1645 X Jan Willem Berghmans 1634
Data persoonsnr 16630: Grietje Jan Peynenborgh, dr v Jan Peynenborgh en . Geb. ca 1645 Oisterwijk?
Relaties/bijzonderheden: X Jan Willem Berghmans (28-7-1685 Oisterwijk), zn v Willem Berghmans en WS Maria Jan Wouter Aarts van Broeckhoven.


Generatie 6-1-2-3-5: Mechtildis Jans van Broeckhoven 1585 X Andries Peter Andriessen 1585
Data persoonsnr 16564: Mechtildis Jans van Broeckhoven, dr v Jan Wouter Aarts van Broeckhoven en Magdaleen Andries de Weerdt. Geb. ca 1585.
Relaties/bijzonderheden: X Andries Peter Andriessen (16-2-1609 Loon op Zand), zn v en . Kind: Wouter X Adriana Peters de Cock.

Generatie 6-1-2-3-5: Andries Peter Andriessen 1585 X Mechtildis Jans van Broeckhoven 1585
Data persoonsnr 16565: Andries Peter Andriessen, zn v en . Geb. ca 1585 Loon op Zand
Relaties/bijzonderheden: X Mechtildis Jans van Broeckhoven (16-2-1609 Loon op Zand), dr v Jan Wouter Aarts en Magdaleen Andries de Weerdt. Kind: Wouter X Adriana Peters de Cock.
HUWELIJK Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Trouwen Onbekend, 14 februari 1609, folio 47v Trouwen op 14 februari 1609 te Loon op Zand: Bruidegom Andreas Peterszn. Bruid Mechtildis Johannesdr.
KINDEREN boek, Deel: 1, Periode:..., Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 1, 8 december 1613, Inv.nr. 01 - Loon op Zand - doop- en trouwboek 1608-1624 (rooms-katholieke parochie), folio 26v Doop op 8 december 1613 te Loon op Zand: Vader Andreas Petrus Andreas. Kind (vrouwelijk) Johanna Andreas. [get: slecht leesbaar.]
KINDEREN Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Dopen Onbekend, 1623. Doop in 1623 te Loon op Zand: Vader Cuijpers. Kind (mannelijk) Petrus Andreaszn Cuijpers, geboren in 1623. Opmerking Geboren rond 1623
KLEINKINDEREN boek, Deel: 3, Periode:..., Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 3, 20 maart 1654, Inv.nr. 03 - Loon op Zand - doopboek 1648-1671 en trouwboek 1651-1671 (rooms-katholieke parochie), folio 30v Doop op 20 maart 1654 te Loon op Zand: Vader Petrus Andreas Cuijpers. Moeder Petronella Peters. Kind (vrouwelijk) Theodora Cuijpers. [get: Adriana Joes noe Margareta Adrianij.]


Generatie 6-1-2-3-5-1: Wouter Andries Cuijpers 1620 X Adriana Peters de Cock 1623
Data persoonsnr 16566: Wouter Andries Cuijpers, zn v Andreas Peeter Andreas en Mechtildis Jans van Broeckhoven. Ged. 8 juni 1620 Loon op Zand.
Beroep_bijzonderheden: drs. Magdalena X Theodorus Reijnerusz Nauwen, Ida X Anthonius Adriaan Phielebeerts [Cauwenbergh], X Jan Claudis de Roos, Petronella (X Adrianus Bernardusz?), X Jan Hendrik Schippers.
Relaties/bijzonderheden: X Adriana Peters de Cock (31-1-1644 Loon op Zand), dr v Peter Niclaes Niclaes en Marie Laureijs Jan Berthout Spijckers. Kind: Jenneke X Jan Adriaense Couwenberg, X Cornelis Stans van Beurden, Ida, Mechteld X Aart Peters Schuurmans.
ALGEMEEN Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Dopen Onbekend, 1632. Doop in 1632 te Loon op Zand: Vader Cuijpers. Kind (mannelijk) Walterus Andreaszn Cuijpers, geboren in 1632. Opmerking: Geboren rond 1632.
ALGEMEEN boek, Deel: 4, Periode:..., Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 4, 2 maart 1677, Inv.nr. 04 - Loon op Zand - doopboek 1671-1686 en trouwboek 1671-1685 (rooms-katholieke parochie), aktenummer 102 Trouwen op 2 maart 1677 te Loon op Zand: Bruidegom Adrianus Bernarduszn. Bruid Petronella Walterusdr. Opmerking: Plaats trouw kerk: Loon op Zand 02-03-1677. Religie: rk.
ALGEMEEN Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Trouwen Onbekend, 26 november 1662, folio 110v Trouwen op 26 november 1662 te Loon op Zand: Bruidegom Cornelius Johanneszn. Bruid Maria Walterusdr Cuijpers (sr). Opmerking: get.: Guilielmus de Robemont en Petrus Walterus.
DOPELING Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Dopen Onbekend, 8 juni 1620 Doop op 8 juni 1620 te Loon op Zand: Vader Andreaszn. Kind (mannelijk) Walterus Andreaszn.
HUWELIJK boek, Deel: 2, ..., Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 2, 31 januari 1644, Inv.nr. 02 - Loon op Zand - doopboek 1624-1648, trouwboek 1624-1651 en aantekeningen van overlijd..., folio 150v Trouwen op 31 januari 1644 te Loon op Zand: Bruidegom Walterus Andreas. Bruid Adriana Petrus. Trouw kerk: Loon op Zand 31-01-1644. Ondertrouw kerk: Loon op Zand 10-01-1644. Religie: rk. [get: Joos ???? Petri, Petrus Cornelij.]
KINDEREN M Joannes CUIJPERS 1645. V Jenneken CUIJPERS 1647. V Ida CUIJPERS 1650. V Magdalena CUIJPERS 1653. V Petronella CUIJPERS 1655. V Petronella CUIJPERS 1658. V Mechtildis CUIJPERS 1663.
KINDEREN boek, Deel: 3, Periode:..., Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 3, 12 juli 1653, Inv.nr. 03 - Loon op Zand - doopboek 1648-1671 en trouwboek 1651-1671 (rooms-katholieke parochie), folio 27 Doop op 12 juli 1653 te Loon op Zand: Vader Walterus Andreas. Moeder Adriana Petrus. Kind (vrouwelijk) Magdalena Andreas. Opmerking: herdoopt onder voorwaarden, na een eerdere doop door de vroedvrouw.
KINDEREN boek, Deel: 3, Periode:..., Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 3, 12 juli 1653, Inv.nr. 03 - Loon op Zand - doopboek 1648-1671 en trouwboek 1651-1671 (rooms-katholieke parochie), folio 27 [get: Henrica Petri noe Magdalena Leonardij.]
KINDEREN boek, Deel: 3, Periode:..., Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 3, 17 december 1655, Inv.nr. 03 - Loon op Zand - doopboek 1648-1671 en trouwboek 1651-1671 (rooms-katholieke parochie), folio 40 Doop op 17 december 1655 te Loon op Zand: Vader Walterus Andreas. Moeder Adriana Petrus. Kind (vrouwelijk) Petronella Andreas. [get: Sebastianus alias Hoijpijler, Adriana ?????.]
KINDEREN boek, Deel: 3, Periode:..., Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 3, 24 augustus 1658, Inv.nr. 03 - Loon op Zand - doopboek 1648-1671 en trouwboek 1651-1671 (rooms-katholieke parochie), folio 53v Doop op 24 augustus 1658 te Loon op Zand: Vader Valerius Andreas Cuijpers. Moeder Adriana Petrus. Kind (vrouwelijk) Petronella Valerius Cuijpers.
KINDEREN boek, Deel: 2, ..., Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 2, 6 maart 1645, Inv.nr. 02 - Loon op Zand - doopboek 1624-1648, trouwboek 1624-1651 en aantekeningen van overlijd..., folio 90 Doop op 6 maart 1645 te Loon op Zand: Vader Valerius Andreas. Moeder Adriana Petrus de Kock. Kind (mannelijk) Joannes Andreas. Opm: de doop van 6 maart staat tussen de dopen van april, wellicht is er sprake van een schrijffout.
KINDEREN boek, Deel: 4, Periode:..., Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 4, 4 oktober 1674, Inv.nr. 04 - Loon op Zand - doopboek 1671-1686 en trouwboek 1671-1685 (rooms-katholieke parochie), aktenummer 98v Trouwen op 4 oktober 1674 te Loon op Zand: Bruidegom Theodorus Reijneruszn. Bruid Magdalena Walterusdr. Opmerking: Plaats trouw kerk: Loon op Zand 04-10-1674. Religie: rk.
KINDEREN boek, Deel: 4, Periode:..., Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 4, 2 maart 1677, Inv.nr. 04 - Loon op Zand - doopboek 1671-1686 en trouwboek 1671-1685 (rooms-katholieke parochie), aktenummer 102 Trouwen op 2 maart 1677 te Loon op Zand: Bruidegom Adrianus Bernarduszn. Bruid Petronella Walterusdr. Opmerking: Plaats trouw kerk: Loon op Zand 02-03-1677. Religie: rk.
KINDEREN Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Trouwen Onbekend, 12 januari 1683 Trouwen op 12 januari 1683 te Loon op Zand: Bruidegom Jan Hendrik Schippers. Bruid Pitronella Wouterz Kuypers.
ONDERTROUW Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Trouwen Onbekend, 10 januari 1644, folio 150v Trouwen op 10 januari 1644 te Loon op Zand: Bruidegom Walterus Andreaszn. Bruid Adriana Petrusdr. Opmerking: get.: Joannes Quirinus Petrus, Petrus Cornelius, Joannes Andreas en Adrianus Petrus de Coole.

Generatie 6-1-2-3-5-1: Adriana Peters de Cock 1623 X Wouter Andries Cuijpers 1620
Data persoonsnr 16567: Adriana Peters de Cock, dr v Peter Niclaes Niclaes de Cock en Marie Laureijs Jan Berthout Spijckers. Ged. 5 november 1623 Tilburg. Overleden na 23 mei 1679.
Relaties/bijzonderheden: X Wouter Andries Cuijpers (31-1-1644 Loon op Zand), zn v Andreas Peeter Andreas en Mechtildis Jans van Broeckhoven. Kind: Jenneke X Jan Adriaense Couwenberg, X Cornelis Stans van Beurden, Ida, Mechteld X Aart Peters Schuurmans.
ALGEMEEN Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Dopen Onbekend, 1619 Doop in 1619 te Loon op Zand: Vader de Kock. Kind (vrouwelijk) Adriana Petrusdr de Kock, geboren in 1619. Opmerking: Geboren rond 1619.


Generatie 6-1-2-3-5-1-1: Johanna Wouters Cuijpers 1647 X Jan Adriaens Couwenbergh 1646
Data persoonsnr 58676: Johanna Wouters Cuijpers, dr v Wouter Andriesz Cuijpers en X Adriana Peters de Cock. Ged. 8 augustus 1647 Loon op Zand.
Relaties/bijzonderheden: X 1) Jan Adriaens Couwenbergh (20-8-1667 Loon op Zand), zn v Adriaen Philiberts en Adriana Cornelis Keesen. X 2) Cornelis Stans van Beurden (<= 1680), zn v Stans Cornelis en Geertruid Jan Dirk Kievits van de Wetering.
DOPELING boek, Deel: 2, ..., Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 2, 18 augustus 1647, Inv.nr. 02 - Loon op Zand - doopboek 1624-1648, trouwboek 1624-1651 en aantekeningen van overlijd..., folio 105 Doop op 18 augustus 1647 te Loon op Zand: Vader Walterus Andreas. Moeder Adriana Petrus. Kind (vrouwelijk) Johanna Andreas. [get: geen.]

Generatie 6-1-2-3-5-1-1: Jan Adriaens Couwenbergh 1646 X Johanna Wouters Cuijpers 1647
Data persoonsnr 58675: Jan Adriaens Couwenbergh, zn v Adriaen Philiberts Couwenbergh en Adriana Cornelis Keesen. Ged. 6 mei 1646 Alphen en Riel get: Petrus ????rdi, Joanna And???. Overl. <= 1674.
Relaties/bijzonderheden: X Johanna Wouters Cuijpers (20-8-1667 Loon op Zand), dr v Wouter Andriesz Cuijpers en X Adriana Peters de Cock.
DOPELING boek, Deel: 2, P..., Alphen en Riel, archief 2103, inventaris­num­mer 2, 6 mei 1646, Inv.nr. 02 - Alphen - akten van doop, trouw en begraven 1637-1653 (rooms-katholieke parochie), folio 24 Doop op 6 mei 1646 te Alphen en Riel: Vader Adrianus Filibertus. Moeder Adriana. Kind (mannelijk) Joannes Filibertus. [get: Petrus ????rdi, Joanna And???.]
HUWELIJK Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Trouwen Onbekend, 20 augustus 1667, folio 115v Trouwen op 20 augustus 1667 te Loon op Zand: Bruidegom Johannes Adrianus Philibertus. Bruid Johanna Valeriusdr Cuijpers. Opmerking: get.: G. de Robemont, Anthonius Adrianus Philibertus, Andreas Cuijpers en Johannes de Leeuw.


Generatie 6-1-2-3-5-1-1: Johanna Wouters Cuijpers 1647 X Cornelis Stans van Beurden 1645
Generatie 6-1-2-3-5-1-1: Cornelis Stans van Beurden 1645 X Johanna Wouters Cuijpers 1647
Data persoonsnr 58680: Cornelis Stans van Beurden, zn v Constant (Stans) Cornelis Peter van Beurden (Molemaeckers) en Geertruid Jan Dirk Kievits van de Wetering. Geb. ca 1650 Tilburg?
Relaties/bijzonderheden: X Johanna Wouters Cuijpers (<= 1674), dr v Wouter Andriesz Cuijpers en X Adriana Peters de Cock.
DOOPGETUIGE boek, Deel: 4, Periode: 1704-1719, Sint-Michielsgestel, archieftoegang 1445, inventaris­num­mer 4, 4 januari 1705, Rooms-Katholiek doopboek 1704-1719 Doop (RK) op 4 januari 1705 te Sint-Michielsgestel: Vader Hermanus Roskam. Moeder Margareta Johannis van Beers. Kind (mannelijk) Franciscus Roskam. Getuigen: Maria Adriani Hoefnagel, Cornelius Constantini Molenmaeckers.
KINDEREN boek, Deel: 5, Per..., Tilburg, archief 15, inventaris­num­mer 5, 13 november 1674, Inv.nr. 005 - Tilburg - doopboek 1650-1687 St. Dionysiusparochie (rooms-katholieke parochie), folio 297 Doop op 13 november 1674 te Tilburg: Vader Cornelis Constans. Moeder Jenneke. Kind (vrouwelijk) Jenneke Constans. [get: Ariaentie Meulders, Geertrui Peeters.]
KINDEREN boek, Deel: 5, Per..., Tilburg, archief 15, inventaris­num­mer 5, 16 juli 1677, Inv.nr. 005 - Tilburg - doopboek 1650-1687 St. Dionysiusparochie (rooms-katholieke parochie), folio 315 Doop op 16 juli 1677 te Tilburg: Vader Cornelius Stantien. Moeder Joanna Wouters. Kind (vrouwelijk) Petronilla Stantien. [get: Geertrui Peeters, Helena Marcelli.]
KINDEREN Doop-, trouw- en begraafboeken Tilburg en Goirle 1600-1810, Bron: boek, Deel: 5, Per..., Tilburg, archief 15, inventaris­num­mer 5, 11 juni 1680, Inv.nr. 005 - Tilburg - doopboek 1650-1687 St. Dionysiusparochie (rooms-katholieke parochie), folio 338 Doop op 11 juni 1680 te Tilburg: Vader Cornelius Constantinus van Beurden. Moeder Joanna. Kind (vrouwelijk) Maria van Beurden. [get: Adrianus van Beurden, Maria Thomas de Le?u?e.]


Generatie 6-1-2-3-5-1-2: Ijda Wouters Cuipers 1650 X Anton Adriaens Couwenbergh 1649
Data persoonsnr 58678: Ijda Wouters Cuipers, dr v Wouter Andriesz Cuijpers en X Adriana Peters de Cock. Ged. 30 augustus 1650 Loon op Zand get: Henrica Petri.
Relaties/bijzonderheden: X 1) Anton Adriaens Couwenbergh (8-9-1671 Loon op Zand get: Engelbert Coomans, Adriana Leonards de Bont), zn v Adriaen Philiberts en Adriana Cornelis Keesen. X 2) Jan Claudiusz de Roos (17-9-1679 Loon op Zand), zn v en .
DOPELING boek, Deel: 3, Periode:..., Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 3, 30 augustus 1650, Inv.nr. 03 - Loon op Zand - doopboek 1648-1671 en trouwboek 1651-1671 (rooms-katholieke parochie), folio 14 Doop op 30 augustus 1650 te Loon op Zand: Vader Walterus Andreas. Moeder Adriana Petrus. Kind (vrouwelijk) Ida Andreas. [get: Henrica Petri.]

Generatie 6-1-2-3-5-1-2: Anton Adriaens Couwenbergh 1649 X Ijda Wouters Cuipers 1650
Data persoonsnr 58677: Anton Adriaens Couwenbergh, zn v Adriaen Philiberts Couwenbergh en Adriana Cornelis Keesen. Ged. 7 december 1649 Alphen en Riel get: Jacobus Jacobsen, Elisabeta Cornelissen. Overl. <= 1679.
Relaties/bijzonderheden: X Ijda Wouters Cuipers (8-9-1671 Loon op Zand get: Engelbert Coomans, Adriana Leonards de Bont), dr v Wouter Andriesz Cuijpers en X Adriana Peters de Cock.
DOPELING boek, Deel: 2, P..., Alphen en Riel, archief 2103, inventaris­num­mer 2, 7 december 1649, Inv.nr. 02 - Alphen - akten van doop, trouw en begraven 1637-1653 (rooms-katholieke parochie), folio 30v Doop op 7 december 1649 te Alphen en Riel: Vader Adrianus Philiberts. Moeder Adriana. Kind (mannelijk) Anthonius Philiberts. [get: Jacobus Jacobsen, Elisabeta Cornelissen.]
HUWELIJK Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Trouwen Onbekend, 8 september 1671, folio 95 Trouwen op 8 september 1671 te Loon op Zand: Bruidegom Antonius Adrianus Philibertus. Bruid IJda Valerius Cuijpers. Opmerking: get.: Engelbertus Coomans en Adriana Leonardus de Bont.


Generatie 6-1-2-3-5-1-2: Ijda Wouters Cuipers 1650 X Jan Claudiusz de Roos 1650
Generatie 6-1-2-3-5-1-2: Jan Claudiusz de Roos 1650 X Ijda Wouters Cuipers 1650
Data persoonsnr 58679: Jan Claudiusz de Roos, zn v en . Geb. ca 1650 Loon op Zand?
Relaties/bijzonderheden: X Ijda Wouters Cuipers (17-9-1679 Loon op Zand), dr v Wouter Andriesz Cuijpers en X Adriana Peters de Cock.
HUWELIJK boek, Deel: 4, Periode:..., Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 4, 17 september 1679, Inv.nr. 04 - Loon op Zand - doopboek 1671-1686 en trouwboek 1671-1685 (rooms-katholieke parochie), aktenummer 106v Trouwen op 17 september 1679 te Loon op Zand: Bruidegom Joannes Claudiuszn. Bruid Ida Walterusdr. Opmerking: Plaats trouw kerk: Loon op Zand 17-09-1679. Religie: rk.


Generatie 6-1-2-3-5-1-3: Mechteld Wouters Cuijpers 1663 X Aart Peters Schuurmans (Schueren) 1660
Data persoonsnr 48014: Mechteld Wouters Cuijpers dr v Wouter Andries Cuijpers en Adriana de Cock. Ged. 14-12-1663 Loon op Zand get: Joes ?drardi, Adriana Adrianij. Genoemd naar grootmoeder paternel Mechtildis Jans van Broeckhoven.
Beroep_bijzonderheden: doopget.: Cornelius Janssen van Beurden, Elisabetha Peters, Anthonius Petri Schuurmans, Ida Joannis de Roos [Cuijpers, X Jan Claudis de Roos], Theodorus Reijnders, Joanna Maria Schuermans, Hubertus Ghijlen de Engelen, Adriana Joannis de Herp.
Relaties/bijzonderheden: X Aart Peters Schuurmans (Schueren) (2-11-1687 Loon op Zand), zn v en . Kind: Adriana X Willem Rijkers, X Ariaan Olijslagers, Antonette X Joost Wouters Brokke, X Jan Cornelis Abeelen, X Adriaan Gubbens, Peter X Jenneke Lucas Witlox.
DOPELING boek, Deel: 3, Periode:..., Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 3, 14 december 1663, Inv.nr. 03 - Loon op Zand - doopboek 1648-1671 en trouwboek 1651-1671 (rooms-katholieke parochie), folio 74v Doop op 14 december 1663 te Loon op Zand: Vader Walterus Andreas Cuijpers. Moeder Adriana Petrus. Kind (vrouwelijk) Mechtildis Walterus Cuijpers. [get: Joes ?drardi, Adriana Adrianij.]

Generatie 6-1-2-3-5-1-3: Aart Peters Schuurmans (Schueren) 1660 X Mechteld Wouters Cuijpers 1663
Data persoonsnr 48013: Aart Peters Schuurmans (Schueren), zn v en . Geb. ca 1660 Deuteren? Wonend te Deuteren (1734). Drs. Catharina 1692, Petronilla 1694, Ida 1701.
Beroep_bijzonderheden: doopget: Cornelius Janssen van Beurden, Elisabetha Peters, Anthonius Petri Schuurmans, Ida Joannis de Roos [Cuijpers, X Jan Claudis de Roos], Theodorus Reijnders, Joanna Maria Schuermans, Hubertus Ghijlen de Engelen, Adriana Joannis de Herp.
Relaties/bijzonderheden: X Mechteld Wouters Cuijpers (2-11-1687 Loon op Zand), dr v Wouter Andries en Adriana de Cock. Kind: Adriana X Willem Rijkers, X Ariaan Olijslagers, Antonette X Joost Wouters Brokke, X Jan Cornelis Abeelen, X Adriaan Gubbens, Peter X Jenneke Lucas Witlox.
ALGEMEEN Vught inventarisnummer 53 – toegang BHIC 5123. 28-12-1734: Jan van Leeuwen, wonend te Vught, een huis met land gelegen te Deuteren. Belenders: Aart Peter Schuurmans en NN van Dooren.
ALGEMEEN Waterschap van de Ham en de Rijskampen. inventarisnummer 41. Kohier van zettingen van het polderboek - 1669. 25. de H.Geest te Vught – 3 mergen – 4 maart 1670 ontvangen van Handrick Cornelis van Helmont te Vught 4-10-0: 1725 – 23 januari van Arnold Schuermans armmeester de 1e omslag 3-12-0
ALGEMEEN Waterschap van de Ham en de Rijskampen. inventarisnummer 41. Kohier van zettingen van het polderboek - 1669. 47. Aert Huyberts te Helvoirt – 1 mergen – 22 jan. 1670 ontvangen van Huybert Aert Huyberts te Udenhout 1-10-0: 1692 – 2 april de 6e zetting van 1692 nl. 1-4-0. Peter Aerts Schuermans te Deuteren nu de weduwe ½,
ALGEMEEN Waterschap van de Ham en de Rijskampen. inventarisnummer 41. Kohier van zettingen van het polderboek - 1669. 185. Hendrick Cornelissen te Cromvoirt en de weduwe Catlijn Aerts – 2 mergen 2 hont – 24 feb. 1670 ontvangen van Cornelis [Jansen] van Zon [te Empel] en Jan Tunis Schuermans 3-10-0. 1682 – Jan Thunis Arien Schuermans te Cromvoirt voor 7 hont 1-15-0
ALGEMEEN Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Dopen Bron: boek, Deel: 27, Periode: 1671-1704, Vught, archieftoegang 1459, inventaris­num­mer 27, 26 februari 1702, Rooms-Katholiek (Sint-Lambertus parochie) doopboek Doop op 26 februari 1702 te Vught: Vader Anthonius Scheurmans. Moeder Maria. Kind (vrouwelijk) Maria Anna Scheurmans. Getuigen: Arnoldus Scheurmans, Elisabetha van Lendt.
DOOPGETUIGE Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Dopen Bron: boek, Deel: 27, Periode: 1671-1704, Vught, archieftoegang 1459, inventaris­num­mer 27, 10 december 1696, Rooms-Katholiek (Sint-Lambertus parochie) doopboek Doop op 10 december 1696 te Vught: Vader Heribertus Michaelis van Engelen. Moeder Cornelia Joannis van de Ven. Kind (mannelijk) Walterus van Engelen. Getuigen: Arnoldus Petri Schuermans, Maria Joannis van de Ven.
HUWELIJK boek, Deel: 5, Periode:..., Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 5, 2 november 1687, Inv.nr. 05 - Loon op Zand - doopboek 1687-1711 en trouwboek 1685-1715 (rooms-katholieke parochie), aktenummer 119v Trouwen op 2 november 1687 te Loon op Zand: Bruidegom Arnoldus Petrus Schueren. Bruid Mechtildis Walt Cuijpers. Opmerking: Plaats trouw kerk: Loon op Zand 02-11-1687. Religie: rk. Opmerking: get.: Petrus van Vught en Maria Brouwers
KINDEREN Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Dopen Bron: boek, Deel: 27, Periode: 1671-1704, Vught, archieftoegang 1459, inventaris­num­mer 27, 30 augustus 1688, Rooms-Katholiek (Sint-Lambertus parochie) doopboek Doop op 30 augustus 1688 te Vught: Vader Arnoldus Peters. Moeder Mechtildis. Kind (vrouwelijk) Maria Peters. Getuigen: Cornelius Janssen van Beurden, Elisabetha Peters.
KINDEREN Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Dopen Bron: boek, Deel: 27, Periode: 1671-1704, Vught, archieftoegang 1459, inventaris­num­mer 27, 18 maart 1690, Rooms-Katholiek (Sint-Lambertus parochie) doopboek Doop op 18 maart 1690 te Vught: Vader Arnoldus Petri. Moeder Mechtildis. Kind (vrouwelijk) Adriana Petri. Getuigen: Anthonius Petri Schuurmans, Ida Joannis de Roos. Opmerking: Afkomstig uit Deuteren.
KINDEREN Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Dopen Bron: boek, Deel: 27, Periode: 1671-1704, Vught, archieftoegang 1459, inventaris­num­mer 27, 12 mei 1692, Rooms-Katholiek (Sint-Lambertus parochie) doopboek Doop op 12 mei 1692 te Vught: Vader Arnoldus Peters Schuermans. Moeder Mechtildis Wouters. Kind (vrouwelijk) Catharina Schuermans. Getuigen: Theodorus Reijnders, Joanna Maria Schuermans.
KINDEREN Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Dopen Bron: boek, Deel: 27, Periode: 1671-1704, Vught, archieftoegang 1459, inventaris­num­mer 27, 9 december 1694, Rooms-Katholiek (Sint-Lambertus parochie) doopboek Doop op 9 december 1694 te Vught: Vader Arnoldus Peters. Moeder Mechtildis. Kind (vrouwelijk) Petronilla Peters. Getuigen: Peter Petersen van Aleerthuijsen, Maria Hendrixs van Vught.
KINDEREN Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Dopen Bron: boek, Deel: 27, Periode: 1671-1704, Vught, archieftoegang 1459, inventaris­num­mer 27, 23 november 1699, Rooms-Katholiek (Sint-Lambertus parochie) doopboek Doop op 23 november 1699 te Vught: Vader Arnoldus Peters Schuermans. Moeder Mechtildis. Kind (vrouwelijk) Anthonetta Schuermans. Getuigen: Hubertus Ghijlen de Engelen, Adriana Joannis de Herp.
KINDEREN Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Dopen Bron: boek, Deel: 27, Periode: 1671-1704, Vught, archieftoegang 1459, inventaris­num­mer 27, 13 augustus 1701, Rooms-Katholiek (Sint-Lambertus parochie) doopboek Doop op 13 augustus 1701 te Vught: Vader Arnoldus Peters Scheurmans. Moeder Mechtildis. Kind (vrouwelijk) Ida Scheurmans. Getuigen: Petrus Henrici, Adriana Anthonij Cauwenbergh.


Generatie 6-1-2-3-5-1-3-1: Ariaentie Aert Schuermans 1695 X Willem Janssen Rijckers 1680
Data persoonsnr 46065: Ariaentie Aert Schuermans, dr v Aart Peters Schuurmans en Mechteld Wouters Cuijpers. Geb. ca 1695 Deuteren? Wonende te Deuteren.
Relaties/bijzonderheden: X 1) Willem Janssen Rijckers (30-10-1717 Vught), zn v en . X 2) Ariaan Olijslagers (5-6-1729 Vught), zn v en . Geb. Deuteren, wonend Deuteren, jongeman.

Generatie 6-1-2-3-5-1-3-1: Willem Janssen Rijckers 1680 X Ariaentie Aert Schuermans 1695
Data persoonsnr 46063: Willem Janssen Rijckers, zn v en . Geb. ca 1680 Vught? Wonende te Vught.
Beroep_bijzonderheden: doopget.: Henricus Rijckerts, Maria Joannis ter Aa, Maria Joannis Aeckers. NB: Hubertus Cornelisse van Tuijl X Catharina Jansen Rijckaerts te Vught.
Relaties/bijzonderheden: X 1) Jacomijn Jacops van Eijndhoven (7-3-1707 Esch), dr v Jacob Hendrik Peters en Maijken Huijbert Martens van Liemden. X 2) Ariaentie Aert Schuermans (30-10-1717 Vught), dr v Aart Peters en Mechteld Wouters Cuijpers.
HUWELIJK Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Trouwen BHIC, Bron: boek, Deel: 11, Periode: 1691-1742, Vught, archieftoegang 1459, inventaris­num­mer 11, 30 oktober 1717, Trouwen, folio 19r Trouwen op 30 oktober 1717: Bruidegom Willem Rijkers, wonende te Vught. Bruid Ariaentie Aert Schuermans, wonende te Deuteren. Eerdere vrouw Jacomijn van Eijndhoven.
HUWELIJK Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Trouwen Bron: boek, Deel: 7, Periode: 1702-1806, Esch, archieftoegang 1435, inventaris­num­mer 7, 7 maart 1707, Schepenbank trouwboek 1702-1703, 1707-1710, 1716-1806, folio 3 Trouwen op 7 maart 1707 te Esch: Bruidegom Willem Janssen Rijckers, wonende te Vught. Bruid Jacomijn Jacobs van Eijnthoven, wonende te Esch. Eerdere man Jan ter Aa.
KINDEREN Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Dopen Bron: boek, Deel: 12, Periode: 1696-1746, Esch, archieftoegang 1435, inventaris­num­mer 12, 26 september 1708, Rooms-Katholiek doopboek 1696-1746, folio 13 Doop op 26 september 1708 te Esch: Vader Wilhelmus Rijckerts. Moeder Jacoba van Eijndhoven. Kind (vrouwelijk) Joanna Rijckerts. Getuigen: Henricus Rijckerts, Maria Joannis ter Aa, Maria Joannis Aeckers.


Generatie 6-1-2-3-5-1-3-1: Ariaentie Aert Schuermans 1695 X Ariaan Olijslagers 1700
Generatie 6-1-2-3-5-1-3-1: Ariaan Olijslagers 1700 X Ariaentie Aert Schuermans 1695
Data persoonsnr 39111: Ariaan Olijslagers, zn v en . Geb. ca 1700 Deuteren. Wonend Deuteren, jongeman.
Relaties/bijzonderheden: X Ariaentie Aert Schuermans (5-6-1729 Vught), dr v Aart Peters Schuurmans en Mechteld Wouters Cuijpers.
HUWELIJK Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Trouwen Streekarchief Langs Aa en Dommel, Bron: boek, Deel: 24, Periode: 1689-1744, Vught, archieftoegang 1459, inventaris­num­mer 24, 5 juni 1729, Trouwboek 1689-1744 Trouwen op 5 juni 1729 te Vught: Bruidegom Ariaan Olijslagers, geb. Deuteren, wonend Deuteren, jongeman. Bruid Ariaantje Schuurmans, geb. Deuteren, wonend Deuteren. Eerdere man Willem Rijkers. Opm: Datum ondertrouw: 14-05-1729.


Generatie 6-1-2-3-5-1-3-2: Peter Aarts Schuermans 1695 X Jenneke Lucas Witlox 1700
Data persoonsnr 39109: Peter Aarts Schuermans, zn v Aart Peters Schuurmans en Mechteld Wouters Cuijpers. Geb. Deuteren, ged. 1-8-1696 Vught get: Cornelius Peters, Joanna van Buerden. Overl. voor 12-8-1736. Jm, geb. Deuteren / Vught.
Relaties/bijzonderheden: X Jenneke Lucas Witlox (20-9-1722 Helvoirt schep., get: P.L. Witlox, W.C. Brocken), dr v Lucas Freijse Wittelox en Maria Vromans.
ALGEMEEN 1763: aan de Heijkant te Vught. Belenders van het huis: Francis van Bijnen, Jan Rijkers en Johannes Schuurmans. Belenders van het land: Jan Perkin, Joh. Schuurmans en dhr. Ter Crooij.
DOOPGETUIGE Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Dopen Brabants Historisch Informatie Centrum, Bron: boek, Deel: 4, Periode: 1716-1740, Helvoirt, archieftoegang 1442, inventaris­num­mer 4, 1 mei 1731, Rooms-Katholiek doopboek 1716-1740, folio 52 Doop op 1 mei 1731 te Helvoirt: Vader Joannis van Abele. Moeder Antonia Schurmans. Kind (vrouwelijk)Antonia van Abele. Getuigen: Petrus Schurmans, Cornelia van Abele.
DOPELING Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Dopen Bron: boek, Deel: 27, Periode: 1671-1704, Vught, archieftoegang 1459, inventaris­num­mer 27, 1 augustus 1696, Rooms-Katholiek (Sint-Lambertus parochie) doopboek Doop op 1 augustus 1696 te Vught: Vader Arnoldus Peters Schuermans. Moeder Mechtildis. Kind (mannelijk) Petrus Schuermans. Getuigen: Cornelius Peters, Joanna van Buerden.
HUWELIJK Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Trouwen Streekarchief Langs Aa en Dommel, Bron: boek, Deel: 12, Periode: 1689-1744, Helvoirt, archieftoegang 1442, inventaris­num­mer 12, 20 september 1722, Schepenbank trouwboek 1689-1744 Trouwen op 20-9-1722 Helvoirt: Bruidegom Peter Aarts Schuermans, geb. Deuteren, wonend Deuteren, jongeman. Bruid Jenneke Lucas Wittelocx, geb. Helvoirt, wonend Helvoirt, jongedochter. Opm: get: P.L.Witlox; W.C. Brocken Datum ondertrouw: 05-09-1722.
SCHULDBEKENTENIS Vught inventarisnummer 53 – toegang BHIC 5123. 059 55v 29-10-1735 Schuldbekentenis Pieter Schuurmans, wonend te Deuteren, bekent 200 gulden schuldig te zijn aan de 2 kinderen van Cornelis Jansse de Weert met namen Henderina de Weert en Johannes de Weert.
SCHULDBEKENTENIS Vught inventarisnummer 53 – toegang BHIC 5123. 059 55v 29-10-1735 Schuldbekentenis In de marge staat vermeld dat op 17-10-1754 de schuld aan Johannis Cornelis de Weert is voldaan.

Generatie 6-1-2-3-5-1-3-2: Jenneke Lucas Witlox 1700 X Peter Aarts Schuermans 1695
Data persoonsnr 39110: Jenneke Lucas Witlox, dr v Lucas Laurens Peeters Wittelox en Maria Vromans. Geb. Helvoirt, ged. 2 maart 1700 Helvoirt get: Huijbertus Vromans, Anna Janse. Overl. na 12-8-1736.
Relaties/bijzonderheden: X 1) Peter Aarts Schuermans (20-9-1722 Helvoirt schep., get: P.L. Witlox, W.C. Brocken), zn v Aart Peter Schuurmans en Mechteld Wouters Cuijpers. X 2) Jan van Engelen (28-7-1736 Vught), zn v en .
DOPELING Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Dopen BHIC, Bron: boek, Deel: 3, Periode: 1666-1715, Helvoirt, archieftoegang 1442, inventaris­num­mer 3, 2 maart 1700, Dopen, folio 56r01 Doop op 2 maart 1700 te Helvoirt: Vader Lucas Freijse Wittelox. Moeder Maria Vromans. Kind (vrouwelijk) Joanna Wittelox. Getuigen: Huijbertus Vromans, Anna Janse.


Generatie 6-1-2-3-5-1-3-2-1: Mechelina Peters Schuermans 1730-1765 X Mathias Johannes Perkin (Perquin) 1727
Data persoonsnr 39108: Mechelina Peters Schuermans, dr v Peeter Aerts Schuurmans en Jenneke Witlox. Geb. ca 1730 Deuteren (tussen Vlijmen en Den Bosch). Begr. 2 maart 1765 Den Bosch
Relaties/bijzonderheden: X Mathias Johannes Perkin (Perquin) (10-6-1753 Vught rk, get: Catharina Scheurmans, Petronella Perkin), zn v Johannes Stephanus Perquin en Anna Maria Verhaghen.

Generatie 6-1-2-3-5-1-3-2-1: Mathias Johannes Perkin (Perquin) 1727 X Mechelina Peters Schuermans 1730-1765
Data persoonsnr 39107: Mathias Johannes Perkin (Perquin), zn v Johannes Stephanus Perquin en Anna Maria Verhaghen. Geb. 6-4-1727 Vught rk, get: Joannes Francisci van der Stocken, Catharina Matthiae Prinsen. Overl. na 1804. Woont te Vught.
Beroep_bijzonderheden: Vanuit Vught gaat een borgbrief naar Vlijmen, daarin staat 'zij hebben zich nedergezet tot Vlijmen'. Opa Stepanus Peter Perquin X Catharina Adriana Cornelis Wolfs.
Relaties/bijzonderheden: X 1) Mechelina Peters Schuermans (10-6-1753 Vught rk, get: Catharina Schuermans, Petronella Perkin), dr v Peeter Schuurmans en Jenneke Witlox. X 2) Wauterina Emberti van Rooij (31-5-1767 Vught), dr v en . X 3) Johanna Maria Kruijssen, dr v en .
DOPELING Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Dopen Bron: boek, Deel: 2, Periode: 1715-1742, Vught, archieftoegang 1459, inventaris­num­mer 2, 6 april 1727, Rooms-Katholiek (Sint-Petrus parochie) doopboek Doop op 6 april 1727 te Vught: Vader Joannis Perkingh. Moeder Anna Maria Verhagen. Kind (mannelijk) Matthias Perkingh. Getuigen: Joannes Francisci van der Stocken, Catharina Matthiae Prinsen.
DOPELING Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Dopen BHIC, Bron: boek, Deel: 3, Periode: 1666-1715, Helvoirt, archieftoegang 1442, inventaris­num­mer 3, 2 maart 1700, Dopen, folio 56r01 Doop op 2 maart 1700 te Helvoirt: Vader Lucas Freijse Wittelox. Moeder Maria Vromans. Kind (vrouwelijk) Joanna Wittelox. Getuigen: Huijbertus Vromans, Anna Janse.
HUWELIJK Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Trouwen BHIC, Bron: boek, Deel: 29, Periode: 1725-1829, Vught, archieftoegang 1459, inventaris­num­mer 29, 10 juni 1753, Trouwen (Sint-Lambertus parochie), folio 27 Trouwen op 10 juni 1753: Bruidegom Matthias Perkin. Bruid Mechtildis Scheurmans. Opmerking: getuigen: Catharina Scheurmans en Petronella Perkin.
VADER Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Trouwen BHIC, Bron: boek, Deel: 11, Periode: 1691-1742, Vught, archieftoegang 1459, inventaris­num­mer 11, 12 januari 1731, Trouwen, folio 35v Trouwen op 12 januari 1731: Bruidegom Jan Perkin. Bruid Jenneke Franken van Boxtel. Eerdere vrouw Anna Maria Verhaag, Jacob van de Sande. Opmerking: Datum ondertrouw: 12-01-1731.
VADER Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Trouwen Streekarchief Langs Aa en Dommel, Bron: boek, Deel: 24, Periode: 1689-1744, Vught, archieftoegang 1459, inventaris­num­mer 24, 14 november 1717, Trouwboek 1689-1744 Trouwen op 14 november 1717 te Vught: Bruidegom Jan Perkins, geboren te Alphen, wonende te Vught, jongeman. Bruid Anna Maria Verhagen, geboren te Horst, wonende te Vught, jongedochter. Opmerking Datum ondertrouw: 30-10-1717


Generatie 6-1-2-3-5-1-3-2-2: Arnoldus Schuurmans 1750 X Mechelina Sicot (Cikot, Sikkoot, de Vaan) 1756-1827
Data persoonsnr 39103: Arnoldus Schuurmans, WS zn v Peeter Aerts Schuurmans en Jenneke Witlox. Geb. ca 1750 Deuteren? NB: naamgenoot Arnoldus Jacobusse Schuurmans te Vught (X Elisabetha van Grinsven)!
Beroep_bijzonderheden: NB: Wilhelmus Schuurmans X Barbara van de Ven (< 26-03-1787 Vught?). Zn. Petrus Schuurmans (+27-10-1850 Vught) X Theodora de Hoogh (4-3-1810 Onsenoort). Doopget.: Mattheeus Perquin, Anna Maria Perquin.
Relaties/bijzonderheden: X Mechelina Sicot (Cikot, Sikkoot, de Vaan) (<= 1779), dr v Petrus Sicot en Maria de Vaan. Kind: Joanna, Catharina X Michiel Jansen Mommersteeg, Petrus X Theodora de Hoogh.
ALGEMEEN Adrianus Nicolai van Engelen X Emerentiana Jordani van Kalker (4-9-1694). Petrus van Engelen, zn Joannes van Engelen en Margarita Pell, X Agnes van Kalker, dr Hendrik Joorden van Kalker en Ida Peters van Vlijmen.
DOOPGETUIGE Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Dopen BHIC, Bron: boek, Deel: 4, Periode: 1751-1798, Megen, Haren en Macharen, archieftoegang 1444, inventaris­num­mer 4, 16 april 1776, Megen RK Dopen, Trouwen en Begraven, folio 38v04 Doop op 16 april 1776 te Megen: Vader Petrus Sicot. Moeder Catharina Ploegh. Kind (mannelijk) Petrus Petri Sicot. Getuigen: Fransciscus Ploegh, Machtildis Sicot.
DOOPGETUIGE Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Dopen Bron: boek, Deel: 4, Periode: 1732-1810, Vught, archieftoegang 1459, inventaris­num­mer 4, 5 april 1781, Rooms-Katholiek (Sint-Lambertus parochie) doopboek, folio 108 Doop op 5 april 1781 te Vught: Vader Wilhelmus van der Bruggen. Moeder Adriana van Engelen. Kind (mannelijk) Adrianus van der Bruggen. Getuigen: Andreas van der Brugge, Meghtildis Sicot.
DOOPGETUIGE Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Dopen Bron: boek, Deel: 4, Periode: 1732-1810, Vught, archieftoegang 1459, inventaris­num­mer 4, 9 december 1810, Rooms-Katholiek (Sint-Lambertus parochie) doopboek, folio 173 Doop op 9 december 1810 te Vught: Vader Petrus Schuurmans. Moeder Theodora de Hoogh. Kind (mannelijk) Arnoldus Schuurmans. Getuigen: Michael Momersteeg, Mechlina Sickot.
HUWELIJK GETUIGE Wilhelmus van der Bruggen, geb. Deuteren, X Ariana Schuurmans (13-2-1774 Vught schep., get: Arnoldus Schuurmans en Catharina van der Bruggen; met dispensatie wegens derde graads verwantschap), geb. Deuteren.
KINDEREN Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Dopen Bron: boek, Deel: 28, Periode: 1710-1810, Vught, archieftoegang 1459, inventaris­num­mer 28, 19 maart 1779, Rooms-Katholiek (Sint-Lambertus parochie) doopboek Doop op 19 maart 1779 te Vught: Vader Arnoldus Schuurmans. Moeder Mechelina Sikkoot. Kind (vrouwelijk) Joanna Schuurmans. Getuigen: Gerardus Eckervelt, Franciscus Schijvens, Maria de Vaan, Anna Bouwmans.
KINDEREN Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Dopen Bron: boek, Deel: 4, Periode: 1732-1810, Vught, archieftoegang 1459, inventaris­num­mer 4, 2 september 1784, Rooms-Katholiek (Sint-Lambertus parochie) doopboek, folio 115 Doop op 2 september 1784 te Vught: Vader Arnoldus Schuermans. Moeder Mechtildis Seiot. Kind (mannelijk) Petrus Schuermans. Getuigen: Wilhelmus van der Bruggen, Adriana van Engelen.
KINDEREN doop-, trouw- en begraafboek, Deel: Vlijmen42, Periode: 1713-1810, Onsenoort, archief 31, inventaris­num­mer Vlijmen42, 4 maart 1810, Trouwen (rooms-katholieke parochie), folio 92r Trouwen op 4 maart 1810 te Onsenoort: Bruidegom Petrus Schuermans. Bruid Dorothea de Hoog. Getuigen: Anna Maria van Broekhoven, Johanna Latoir. Opmerking Religie huwelijk: RK
KINDEREN Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, BS Overlijden Bron: boek, Deel: 4233, Periode: 1850, 's-Hertogenbosch, archieftoegang 50, inventaris­num­mer 4233, 28 oktober 1850, Overlijdensregister 's-Hertogenbosch 1850, aktenummer 495 Overlijden op 27 oktober 1850 te 's-Hertogenbosch: Vader Arnoldus Schuurmans. Moeder Mechtildis Sicot. Overledene (mannelijk) Petrus Schuurmans. Relatie: Dorothea de Hoog.

Generatie 6-1-2-3-5-1-3-2-2: Mechelina Sicot (Cikot, Sikkoot, de Vaan) 1756-1827 X Arnoldus Schuurmans 1750
Data persoonsnr 39104: Mechelina Sicot (Cikot, Sikkoot), dr v Petrus Sicot en Maria de Vaan. Ged. 9-1-1756 Megen. Overl. 24-1-1827 Den Bosch. NB: Adrianus Nic.Engelen X Emerentiana Jord. v Kalker (4-9-1694). Jordanus v Kalker X Dirkje Murray, dr Gijsbert & Helena v Kuijk.
Beroep_bijzonderheden: familie: Wilhelmus vd Bruggen X Adriana Schuurmans (van Engelen) (13-2-1774 Vught). Verder: Catharina Schuurmans, Maria Schuurmans, Thomas van der Brugge, Andreas van der Brugge. Ouders Matthias vd Brugge en Cornelia van Kalkar?
Relaties/bijzonderheden: X Arnoldus Schuurmans, WS zn v Peeter Aerts Schuurmans en Jenneke Witlox. Kind: Joanna, Catharina X Michiel Jansen Mommersteeg, Petrus X Theodora de Hoogh.
DOPELING Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Dopen BHIC, Bron: boek, Deel: 4, Periode: 1751-1798, Megen, Haren en Macharen, archieftoegang 1444, inventaris­num­mer 4, 9 januari 1756, Megen RK Dopen, Trouwen en Begraven, folio 6v07 Doop op 9 januari 1756 te Megen: Vader Petrus Sicot. Moeder Maria de Vaan. Kind (vrouwelijk) Mechtildis Sicot. Getuigen: Joannes de Vaen, Johanna Ariens van Schaick.
OVERLIJDEN Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, BS Overlijden Bron: boek, Deel: 4204, Periode: 1827, 's-Hertogenbosch, archieftoegang 50, inventaris­num­mer 4204, 1827, Overlijdensregister 's-Hertogenbosch 1827, aktenummer 38 Overlijden op 24 januari 1827 te 's-Hertogenbosch: Vader Petrus Sicot. Moeder Maria de Vaan. Overledene (vrouwelijk) Mechtildis Sicot. Relatie Arnoldus Schuurmans.


Generatie 6-1-2-3-5-1-3-2-2-1: Catharina Schuurmans 1781-1860 X Michiel Jansen Mommersteeg 1764-1851
Data persoonsnr 39083: Catharina Schuurmans, dr v Arnoldus Schuurmans en Mechelina Cikot. Ged. 30-9-1781 Vught get: Mattheeus Perquin, Anna Maria Perquin. Overl. 13-08-1860 Nieuwkuijk.
Beroep_bijzonderheden: Schoonzoon van stam JOOST VAN SON ONSENOORT 1610
Relaties/bijzonderheden: X Michiel Jansen Mommersteeg (21-6-1807 Cromvoirt (Vught)), zn v Jan) Michielse Mommersteeg en Catharina Muskes. Kind: Johanna X Laurentius (Lourens) van Son.
DOPELING Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Dopen Bron: boek, Deel: 4, Periode: 1732-1810, Vught, archieftoegang 1459, inventaris­num­mer 4, 30 september 1781, Rooms-Katholiek (Sint-Lambertus parochie) doopboek, folio 109 Doop op 30 september 1781 te Vught: Vader Arnoldus Schuermans. Moeder Mechelina de Vaen. Kind (vrouwelijk) Catharina Schuermans. Getuigen: Mattheeus Perquin, Anna Maria Perquin.
OVERLIJDEN Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, BS Overlijden Deel: 5388, Periode: 1860, Nieuwkuijk, archieftoegang 50, inventaris­num­mer 5388, 1860, Overlijdensregister Nieuwkuijk 1860, aktenummer 21 Overlijden op 13 augustus 1860 te Nieuwkuijk: Vader Arnoldus Schuurmans. Moeder Mechelina Cikot. Overledene (vrouwelijk) Catharina Schuurmans. Relatie Michiel Mommersteeg.

Generatie 6-1-2-3-5-1-3-2-2-1: Michiel Jansen Mommersteeg 1764-1851 X Catharina Schuurmans 1781-1860
Data persoonsnr 39082: Michiel Jansen Mommersteeg, zn v Jan) Michielse Mommersteeg en Catharina Muskes. Ged. 10-06-1764 Nieuwkuijk. Overl. 11-2-1851 Drunen.
Beroep_bijzonderheden: landbouwer Schoonzoon van stam JOOST VAN SON ONSENOORT 1610
Relaties/bijzonderheden: X Catharina Schuurmans (21-6-1807 Cromvoirt (Vught)), dr v Arnoldus Schuurmans en Mechelina Cikot. Kind: Johanna X Laurentius (Lourens) van Son.


Generatie 6-1-2-3-5-1-3-2-2-1-1: Johanna Michiels Mommersteeg 1812-1898 X Lourens Wouters van Son 1810-1854
Data persoonsnr 18125: Johanna Michiels Mommersteeg, dr v Michiel Jansen Mommersteeg en Catharina Schuurmans. Geb. 16-05-1812 Nieuwkuijk. Overl. 6-3-1898 Cromvoirt.
Relaties/bijzonderheden: X Lourens Wouters van Son (18-11-1838 Drunen), zn v Wouter Sijmens van Son en Gertruda Willemse van Ravensteijn.

Generatie 6-1-2-3-5-1-3-2-2-1-1: Lourens Wouters van Son 1810-1854 X Johanna Michiels Mommersteeg 1812-1898
Data persoonsnr 18124: Lourens Wouters van Son, zn v Wouter Sijmens van Son en Gertruda Willemse van Ravensteijn. Ged. 1-4-1810 Nieuwkuijk (get: get Antonetta van Vlijmen), overl. 3-4-1854 Nieuwkuijk.
Relaties/bijzonderheden: X Johanna Michiels Mommersteeg (18-11-1838 Drunen), dr v Michiel Jansen en Catharina Schuurmans. Kind: Franciscus Laurentius, 19-1-1845 Nieuwkuijk, overl. 23-4-1934 Nieuwkuijk X Clasina de Hoog, dr Andreas en Johanna van Halderen.


Generatie 6-1-2-3-5-1-3-2-2-1-1-1: Gerrard Lourensz van Son 1840-1918 X Johanna Adriaans de Kort 1846-1911
Data persoonsnr 18126: Gerrard Lourensz van Son, zn v Lourens Wouters van Son en Johanna Mommersteeg. Geb. 27-7-1840 Nieuwkuijk, overl. 27-5-1918 Cromvoirt. lid gemeentebestuur.
Beroep_bijzonderheden: lid gemeentebestuur, schoonvader burgemeester van Cromvoirt.
Relaties/bijzonderheden: X Johanna Adriaens de Kort (20-5-1873 Cromvoirt), dr v Adriaan de Kort en Anna Maria Dankloff.

Generatie 6-1-2-3-5-1-3-2-2-1-1-1: Johanna Adriaans de Kort 1846-1911 X Gerrard Lourensz van Son 1840-1918
Data persoonsnr 18127: Johanna Adriaans de Kort, dr v Adriaan de Kort en Anna Maria Dankloff. Geb. 19-4-1846 Cromvoirt. Overl. 14-4-1911 Cromvoirt. Landbouwster. Vader is burgemeester van Cromvoirt.
Beroep_bijzonderheden: landbouwster.
Relaties/bijzonderheden: X Gerrard Lourensz van Son (20-5-1873 Cromvoirt), zn v Lourens Wouters van Son en Johanna Mommersteeg.
DOPELING Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, BS Geboorte Bron: boek, Deel: 1557, Periode: 1846, Cromvoirt, archieftoegang 50, inventaris­num­mer 1557, Geboorteregister Cromvoirt 1846, aktenummer 7 Geboorte op 19 april 1846: Vader Adrianus de Kort. Moeder Anna Maria Dankloff. Kind (vrouwelijk) Johanna de Kort, geboren op 19 april 1846.


Generatie 6-1-2-3-5-1-3-2-2-1-1-1-1: Francijna Lucia van Son 1883-1983 X Johannes Cornelis van den Brand 1883-1927
Data persoonsnr 24470: Francijna Lucia van Son, dr v Gerrardus van Son en Johanna de Kort. Geb. 8-10-1883 Nieuwkuik, overl. 21--6-1983 Vlijmen.
Relaties/bijzonderheden: X Johannes Cornelis van den Brand, zn Petrus Hubertus en Hendrika de Hoog.

Generatie 6-1-2-3-5-1-3-2-2-1-1-1-1: Johannes Cornelis van den Brand 1883-1927 X Francijna Lucia van Son 1883-1983
Data persoonsnr 24471: Johannes Cornelis van den Brand, zn v Petrus Hubertus van den Brand en Hendrika de Hoog. Geb. 4-11-1883 Nieuwkuijk. Overl. 16-8-1927 Nieuwkuik.
Relaties/bijzonderheden: X Francijna Lucia van Son (27-6-1922 Nieuwkuik), dr v Gerrardus van Son en Johanna de Kort.


Generatie 6-1-2-3-5-1-3-3: Antonetta Schuurmans 1699 X Joost Wouter Brocken 1685-1729
Data persoonsnr 16506: Antonetta Aartze Schuurman, dr v Aart Peter Schuurmans en Mechteld Wouters Cuijpers. Geb. Deuteren en ged. 23 november 1699 Vught. O Helvoirt.
Relaties/bijzonderheden: X 1) Joost Wouter Brocken (3-3-1726 Vught), zn v en . X 2) Jan Cornelis van Abelen (25 juni 1730 Helvoirt), zn Cornelis Jan en Antonia Hoevenaars. X 3) Adriaan Gubbens (19-4-1744 Helvoirt), zn v en .

Generatie 6-1-2-3-5-1-3-3: Joost Wouter Brocken 1685-1729 X Antonetta Schuurmans 1699
Data persoonsnr 16507: Joost Wouter Brocken, zn v Wouter Jan Brocken en Josina Peter Jan Verhoeven. Geb. ca 1685 Helvoirt. Begr. 5 oktober 1729 te Helvoirt.
Relaties/bijzonderheden: X Antonetta Aartze Schuurman (3-3-1726 Vught), dr v Aart Peter Schuurmans en Mechteld Wouters Cuijpers.
HUWELIJK Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Trouwen Streekarchief Langs Aa en Dommel, Bron: boek, Deel: 24, Periode: 1689-1744, Vught, archieftoegang 1459, inventaris­num­mer 24, 3 maart 1726, Trouwboek 1689-1744 Trouwen op 3 maart 1726 te Vught: Bruidegom Joost Wouterze Brokke, geboren te Helvoirt, wonende te Helvoirt, jongeman. Bruid Antonette Aartze Schuurmans, geboren te Deuteren, wonende te Deuteren, jongedochter. Opm: Datum ondertrouw: 16-02-1726.
KINDEREN Joost Wouters (/Wouterze) Brocken zn Wouter Corstiaen Brocken. Geb. Helvoirt, overl. vóór 25 juni 1730, getrouwd te Vught 3 maart 1726 met Anthonetta Aarts Schuurmans, geb. Deuteren, X 2 Jan Cornelis Abeelen (25 juni 1730 Helvoirt).


Generatie 6-1-2-3-5-1-3-3: Antonetta Schuurmans 1699 X Jan Cornelis van Abelen 1705-1736
Generatie 6-1-2-3-5-1-3-3: Jan Cornelis van Abelen 1705-1736 X Antonetta Schuurmans 1699
Data persoonsnr 16505: Jan Cornelis van Abelen, zn v Cornelis Jan van Abelen de jonge en Antonia Hoevenaars. Ged. 2 januari 1705 Helvoirt rk. Begr. 7 februari 1736 Helvoirt. Jm, wonend Helvoirt.
Relaties/bijzonderheden: X Antonetta Schuurmans (25 juni 1730 Helvoirt), dr v Aart Peter Schuurmans en Mechteld Wouters Cuijpers.
HUWELIJK Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Trouwen Streekarchief Langs Aa en Dommel, Bron: boek, Deel: 12, Periode: 1689-1744, Helvoirt, archieftoegang 1442, inventaris­num­mer 12, 25 juni 1730, Schepenbank trouwboek 1689-1744 Trouwen op 25 juni 1730 te Helvoirt: Bruidegom Jan Cornelis Abeelen, geb. Helvoirt, wonend Helvoirt, jongeman. Bruid Anthonetta Aarts Schuermans, wonend Helvoirt. Eerdere man Joost Wouters Brocken. Opm:
HUWELIJK Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Trouwen Streekarchief Langs Aa en Dommel, Bron: boek, Deel: 12, Periode: 1689-1744, Helvoirt, archieftoegang 1442, inventaris­num­mer 12, 25 juni 1730, Schepenbank trouwboek 1689-1744 get: C.J. Smolders; L.A. Bouwens. Datum ondertrouw: 10-06-1730.


Generatie 6-1-2-3-5-1-3-3-1: Joost Jans van Abeelen 1732-1784 X Pieternella Gijsberts van Rijsewijk 1729-1767
Data persoonsnr 16503: Joost Jans van Abeelen, zn v Jan Adriaens van Hees en Antonetta Schuurmans. Ged. 13 december 1732 Helvoirt. Begr. 6 maart 1784 Helvoirt get: Petrus van Abeele, Wilhelmina Brocke.
Beroep_bijzonderheden: burgemeester Helvoirt in 1767.
Relaties/bijzonderheden: X Pieternella Gijsberts van Rijsewijk (2-2-1766 Oisterwijk), dr v Gijsbert Peter van Rijswijk en Jenneke Steven Pijnenburg (Span).
ALGEMEEN Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Dopen Brabants Historisch Informatie Centrum, Bron: boek, Deel: 4, Periode: 1716-1740, Helvoirt, archieftoegang 1442, inventaris­num­mer 4, 13 december 1732, Rooms-Katholiek doopboek 1716-1740, fol Doop op 13 december 1732 te Helvoirt: Vader Joannis van Abeele. Moeder Agnetis Schurmans. Kind (mannelijk) Judocus van Abeele. Getuigen: Petrus van Abeele, Wilhelmina Brocke.

Generatie 6-1-2-3-5-1-3-3-1: Pieternella Gijsberts van Rijsewijk 1729-1767 X Joost Jans van Abeelen 1732-1784
Data persoonsnr 16504: Pieternella Gijsberts van Rijsewijk, dr v Gijsbert Peter van Rijswijk en Jenneke Steven Pijnenburg (Span). Ged. 2 juli 1729 Udenhout rk, begr. Helvoirt op 26 mei 1767.
Relaties/bijzonderheden: X Joost (Judocus) van Abeelen (2 februari 1766 Oisterwijk), zn v Jan Cornelis van Abelen en Antonetta Schuurmans.


Generatie 6-1-2-3-5-1-3-3-1-1: Johanna Maria Joost van Abeelen 1767-1842 X Heiliger Adriaan van Iersel 1750-1837
Data persoonsnr 16255: Johanna Maria Joost van Abeelen, dr v Joost Jans van Abeelen en Pieternella Gijsberts van Rijsewijk. Geb. 19 maart 1767 Helvoirt, overl. Udenhout op 22 oktober 1842.
Relaties/bijzonderheden: X Heiliger Adriaan van Iersel, zn v Adriaan Adriaens van Iersel en Maria Heijliger van Grevenbroek.

Generatie 6-1-2-3-5-1-3-3-1-1: Heiliger Adriaan van Iersel 1750-1837 X Johanna Maria Joost van Abeelen 1767-1842
Data persoonsnr 16254: Heiliger Adriaan van Iersel, zn v Adriaan Adriaens van Iersel en Maria Heijliger van Grevenbroek. Geb. ca 1750 Udenhout ? Overl. 2-3-1837 Udenhout. Rentenier. grootgrondbezitter. Broer Arnoldus roomsch pastor tot Zeevenbergen.
Beroep_bijzonderheden: rentenier, grootgrondbezitter.
Relaties/bijzonderheden: X Johanna Maria van Abeelen, dr v Joost Jans van Abeelen en Pieternella Gijsberts van Rijsewijk.
ALGEMEEN Dorpsbestuur Helvoirt, 1340-1814. Datering: 16 januari 1795 Een groot getal inwoners van Helvoirt verklaart zich akkoord met een door regenten aan te gane lening van fl. 2.000,- tegen een rente van fl. 4.2.0 per jaar bij Heiliger van Iersel te Udenhout.
KINDEREN Maria. Zij was op 10 juni 1819 gehuwd met Antonius van Oorschot uit Eindhoven. In 1923 wisselde de Grote Kom weer van eigenaar en werd eigendom van Willem Adrianus Josephus Maria van Iersel. “Gouden Willem” overleed in 1924.


Generatie 6-1-2-3-5-1-3-3-1-1-1: Joseph Heiliger van Iersel 1780
Data persoonsnr 16253: Joseph Heiliger van Iersel, zn v Heiliger Adriaan van Iersel en Johanna Maria van Abeelen. Geb. ca 1780 Udenhout ? Uit Udenhout. 'grondeigenaar zonder beroep'.
Beroep_bijzonderheden: grondeigenaar
Relaties/bijzonderheden: De tienden onder Liempde (erfenis van Dooren - van Son) worden voor f 2.010 gekocht door 'grondeigenaar zonder beroep' Joseph Heiliger van Iersel te Udenhout namens zijn moeder Johanna Maria van Abeelen ook uit Udenhout


Generatie 6-1-2-3-5-1-3-3: Antonetta Schuurmans 1699 X Adriaan Gubbens 1700
Generatie 6-1-2-3-5-1-3-3: Adriaan Gubbens 1700 X Antonetta Schuurmans 1699
Data persoonsnr 16508: Adriaan Gubbens, zn v en . Geb. ca 1700 Giersbergen.
Relaties/bijzonderheden: X Antonetta Schuurmans (19-4-1744 Helvoirt), dr v Aart Peter Schuurmans en Mechteld Wouters Cuijpers.
HUWELIJK Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Trouwen Streekarchief Langs Aa en Dommel, Bron: boek, Deel: 12, Periode: 1689-1744, Helvoirt, archieftoegang 1442, inventaris­num­mer 12, 19 april 1744, Schepenbank trouwboek 1689-1744 Trouwen op 19 april 1744 te Helvoirt: Bruidegom Adriaan Gubbens, geboren te Giersbergen, wonende te Drunen, jongeman. Bruid Anthonetta Aarts Schuermans, wonende te Helvoirt. Eerdere man Jan Cornelis van Abeelen.
HUWELIJK Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Trouwen Streekarchief Langs Aa en Dommel, Bron: boek, Deel: 12, Periode: 1689-1744, Helvoirt, archieftoegang 1442, inventaris­num­mer 12, 19 april 1744, Schepenbank trouwboek 1689-1744 Opmerking: v-p-b1: J.W. Brocken / get:D.F. van Dompzelaar; H.M. van Hal. Datum ondertrouw: 04-04-1744.


Generatie 6-1-2-3-6: Wouter Jans van Broekhoven 1595
Data persoonsnr 58757: Wouter Jans van Broekhoven, zn v Jan Wouter Aertsen van Broechoven en Magdalena Andries de Weerd. Geb. ca 1595 Udenhout? Overl. > 16 januari 1642. (X Agnes Goijaerts, dr. X Huijbert Jan Adriaens Nauwen Piggen (bron Henk Coolen)).
Beroep_bijzonderheden: 1642: drs. Engeltken X Huijbert Janssen, Magdaleen X Jan Daniel Willem van Gorcum), Jan, Cornelis en Maijke. Boedelscheiding 16-1-1642 Loon op Zand (R 70, f 45) NB: Foutje in artikel Wim Cöp: Magdaleen Andries de Weerdt 2 X genoemd (als vrouw EN moeder).
Relaties/bijzonderheden: X NN. Kind: (>=5) 16-2-1642: Huijbert als voogd over Maijken, onmondige dr van Jan Wouter Janssen, genoemde Huijbert en Jan Daniel Willemssen als voogden over Cornelis Wouter Jan Wouters van Broechoven,


Generatie 6-1-3: Jenneken Aert Jans van Broeckhoven 1530 X Michiel Willem Laureijs Ancems 1518
Data persoonsnr 30709: Jenneken Aert Jans van Broeckhoven, dr v Aert van Broeckhoven en Jenneke de Bont. Geb. ca 1530
Relaties/bijzonderheden: X Michiel Willem Laureijs Ancems, zn v Willem Ancems en Aleijt Beerthen.

Generatie 6-1-3: Michiel Willem Laureijs Ancems 1518 X Jenneken Aert Jans van Broeckhoven 1530
Data persoonsnr 30708: Michiel Willem Laureijs Ancems, zn v Willem Ancems en Aleijt Beerthen. Geb. ca 1518.
Relaties/bijzonderheden: X Jenneken van Broeckhoven, dr v Aert van Broeckhoven en Jenneke de Bont.


Generatie 6-1-3-1: Catharina Michiel Willem Laureijs Ancems 1530 X Adriaen Goijaert Peter Crillaerts 1530
Data persoonsnr 30611: Catharina Michiel Willem Laureijs Ancems, dr v Michiel Willem Laureijs Ancems en Jenneken van Broeckhoven. Geb. ca 1530.
Relaties/bijzonderheden: X Adriaen Goijaert Peter Crillaerts, zn v Goijaert Peter Crillaerts en Aleijdt Thomas Marten Buckings.

Generatie 6-1-3-1: Adriaen Goijaert Peter Crillaerts 1530 X Catharina Michiel Willem Laureijs Ancems 1530
Data persoonsnr 30610: Adriaen Goijaert Peter Crillaerts, zn v Goijaert Peter Crillaerts en Aleijdt Thomas Marten Buckings. Geb. ca 1530.
Relaties/bijzonderheden: X 1) Catharina Michiel Willem Laureijs Ancems, dr v Michiel Willem Laureijs Ancems en NN. X 2) Jenneken Hendrick Adriaen Mutsaerts, dr v Hendrick Adriaen Jan Mutsaerts en Barbara Gielis Peter van Aken.


Generatie 6-1-3-2: Heijlwich Michiel Willem Laureijs Ancems 1550 X Joost Wouter Jan Reijnen 1545
Data persoonsnr 30722: Heijlwich Ancems, dr v Michiel Willem Laureijs Ancems en Jenneken van Broeckhoven. Geb. ca 1550 Tilburg?
Relaties/bijzonderheden: X Joost Wouter Jan Reijnen, zn v Wouter Jan Reijnen en Anna van Boerden.

Generatie 6-1-3-2: Joost Wouter Jan Reijnen 1545 X Heijlwich Michiel Willem Laureijs Ancems 1550
Data persoonsnr 30721: Joost Wouter Jan Reijnen, zn v Wouter Jan Reijner Reijnen en Anna van Boerden. Geb. ca 1545 Tilburg?
Relaties/bijzonderheden: X Heijlwich Michiel Willem Laureijs Ancems, dr v Michiel Willem Laureijs Ancems en Jenneken van Broeckhoven.


Generatie 6-1-3-2-1: Marij Joost Wouter Reijnen 1570 X Reijner Adriaen Jan Reijnen 1570
Data persoonsnr 55257: Marij Joost Wouter Reijnen, dr v Joost Wouter Jan Reijnen en Heijlwich Michiel Willem Laureijs Ancems. Geb. ca 1570 Tilburg?
Relaties/bijzonderheden: X Reijner Adriaen Jan Reijnen, zn v driaen Jan Gerit Reijnen en Marij Herman Gerit van Heijst. Kind: Adrian X Aleijdt Hendrick Cornelis Baesten.

Generatie 6-1-3-2-1: Reijner Adriaen Jan Reijnen 1570 X Marij Joost Wouter Reijnen 1570
Data persoonsnr 55256: Reijner Adriaen Jan Reijnen, zn v driaen Jan Gerit Reijnen en Marij Herman Gerit van Heijst. Geb. ca 1570 Tilburg?
Relaties/bijzonderheden: X Marij Joost Wouter Reijnen, dr v Joost Wouter Jan Reijnen en Heijlwich Michiel Willem Laureijs Ancems. Kind: Adrian X Aleijdt Hendrick Cornelis Baesten.


Generatie 6-1-3-2-1-1: Adriaen Reijner Adriaen Reijnen (de Groot) 1595 X Aleijdt Hendrick Cornelis Baesten 1595
Data persoonsnr 16241: Adriaen Reijner Adriaen Reijnen (de Groot), zn v Reijner Adriaen Jan Reijnen en Marij Joost Wouter Reijnen. Geb. ca 1595 Tilburg?
Relaties/bijzonderheden: X Aleijdt Hendrick Cornelis Baesten (5-2-1619 Tilburg), dr v Hendrick Cornelis Hendrick Baesten en Maria Marcelis Wouter Nouwen.

Generatie 6-1-3-2-1-1: Aleijdt Hendrick Cornelis Baesten 1595 X Adriaen Reijner Adriaen Reijnen (de Groot) 1595
Data persoonsnr 16242: Aleijdt Hendrick Cornelis Baesten, dr v Hendrick Cornelis Hendrick Baesten en Maria Marcelis Wouter Nouwen. Geb. ca 1595 Tilburg ?
Relaties/bijzonderheden: X Adriaen Reijner Adriaen Reijnen (de Groot) (5-2-1619 Tilburg), zn v Reijner Adriaen Jan Reijnen en Marij Joost Wouter Reijnen.


Generatie 6-1-3-2-2: Jan Joosten Reijnen 1580 X Eva Cornelissen Meeus 1580
Data persoonsnr 30719: Jan Joosten Reijnen, zn v Joost Reijnen en Heijlwich Ancems. Geb. ca 1580 Tilburg?
Relaties/bijzonderheden: X Eva Cornelissen Meeus (29-1-1606 Tilburg), dr v Cornelis Embrecht Jan en Jenneken Pulskens. Kind: Heijlwich X Peter Damen, X Adriaen Leemans, Catarina X Jan Gerit Adriaen sr de Rooij.

Generatie 6-1-3-2-2: Eva Cornelissen Meeus 1580 X Jan Joosten Reijnen 1580
Data persoonsnr 30720: Eva Cornelissen Meeus, dr v Cornelis Embrecht Jan Meeus en Jenneken Pulskens. Geb. ca 1580 Tilburg?
Relaties/bijzonderheden: X Jan Joosten Reijnen (29-1-1606 Tilburg), zn v Joost Wouter Jan en Heijlwich Michiel Willem Ancems. Kind: Heijlwich X Peter Damen, X Adriaen Leemans, Catarina X Jan Gerit Adriaen sr de Rooij.


Generatie 6-1-3-2-2-1: Heijlwich Reijnen 1607 X Peter Damen 1605
Data persoonsnr 30723: Heijlwich Reijnen, dr v Jan Reijnen en Eva Meeus. Geb. ca 1607.
Relaties/bijzonderheden: X 1) Peter Damen (23-1-1628 Tilburg), zn v en . X 2) Adriaen Leemans (15-2-1637 Tilburg,), zn v Cornelis Leemans en Eelen NN.

Generatie 6-1-3-2-2-1: Peter Damen 1605 X Heijlwich Reijnen 1607
Data persoonsnr 30724: Peter Damen, zn v Jan Adams en Lijsbeth van Heijst. Geb. ca 1605.
Relaties/bijzonderheden: X Heijlwich Reijnen (23-1-1628 Tilburg), dr v Jan Reijnen en Eva Meeus.


Generatie 6-1-3-2-2-1: Heijlwich Reijnen 1607 X Adriaen Leemans 1605
Generatie 6-1-3-2-2-1: Adriaen Leemans 1605 X Heijlwich Reijnen 1607
Data persoonsnr 30725: Adriaen Leemans, zn v Cornelis Leemans en Eelen NN. Geb. ca 1605 Tilburg?
Relaties/bijzonderheden: X Heijlwich Reijnen (15-2-1637 Tilburg), dr v Jan Reijnen en Eva Meeus.


Generatie 6-1-3-2-2-1-1: Cornelia Adriaens Leemans 1640 X Antonis Jans Pulskens 1631
Data persoonsnr 30726: Cornelia Adriaens Leemans, dr v Adriaen Leemans en Heijlwich Reijnen. Geb. 1640 Tilburg?
Relaties/bijzonderheden: X Antonis Jans Pulskens (30-11-1687 Tilburg), zn v Jan Pulskens en Catarina van Heijst. Geb. 1631.

Generatie 6-1-3-2-2-1-1: Antonis Jans Pulskens 1631 X Cornelia Adriaens Leemans 1640
Data persoonsnr 30727: Antonis Jans Pulskens, zn v Jan Pulskens en Catarina van Heijst. Geb. 1631.
Relaties/bijzonderheden: X Cornelia Leemans (30-11-1687 Tilburg), dr v Adriaen Leemans en Heijlwich Reijnen.


Generatie 6-1-3-2-2-2: Catarina Jan Joost Reijnen 1620 X Jan Gerit Adriaen sr de Rooij 1618
Data persoonsnr 54498: Catarina Jan Joost Reijnen, dr v Jan Joost Wouter Reijnen en Eva Cornelis Embrecht Jan Meeus. Geb. ca 1620 Tilburg?
Relaties/bijzonderheden: X Jan Gerit Adriaen sr de Rooij (7-1-1644 Tilburg), zn v Gerit Adriaen Gerit en Anna Gerit Peter Smolders. Kind: Adriaen X Maria Adriaen Marten Colen.

Generatie 6-1-3-2-2-2: Jan Gerit Adriaen sr de Rooij 1618 X Catarina Jan Joost Reijnen 1620
Data persoonsnr 54497: Jan Gerit Adriaen sr de Rooij, zn v Gerit Adriaen Gerit de Rooij en Anna Gerit Peter Smolders. Ged. 14-6-1618 Tilburg.
Relaties/bijzonderheden: X Catarina Jan Joost Reijnen (7-1-1644 Tilburg), dr v Jan Joost Wouter en Eva Cornelis Embrecht Jan Meeus. Kind: Adriaen X Maria Adriaen Marten Colen.


Generatie 6-1-3-2-2-2-1: Adriaen Jan Geerts de Roij 1650 X Maria Adriaen Marten Colen 1654-1712
Data persoonsnr 54493: Adriaen Jan Geerts de Roij, zn v Jan Gerit Adriaen (sr) de Rooij en Catarina Jan Joost Reijnen. Ged. 29-10-1650 Tilburg.
Relaties/bijzonderheden: X Maria Adriaen Marten Colen (4-5-1674 Tilburg), dr v Adriaen Marten Adriaens Colen en Marie Bartel Geldens Otten. Kind: Frans, Catharina X Francois Wouters Brocken, Maria, Norbert, Bartholomeus X Marij Van de Loo.
HUWELIJK boek, Deel: 44, Periode:..., Tilburg, archief 15, inventaris­num­mer 44, 4 mei 1674, Inv.nr. 044 - Tilburg en Goirle - trouwboek 1670-1677 (schepenbank), folio 32 Trouwen op 4 mei 1674 te Tilburg: Bruidegom Adriaen Jan Gerit de Roij. Bruid Maria Adriaen Marten Colen. Opmerking: Plaats trouw wet: Tilburg 04-05-1674, 14-04-1674. Religie: schepenbank.
KINDEREN boek, Deel: 5, Per..., Tilburg, archief 15, inventaris­num­mer 5, 23 augustus 1678, Inv.nr. 005 - Tilburg - doopboek 1650-1687 St. Dionysiusparochie (rooms-katholieke parochie), folio 324 Doop op 23 augustus 1678 te Tilburg: Vader Adrianus Jan Geerts. Moeder Maria. Kind (mannelijk) Franciscus Geerts. [get: Alet Lenaerts.]
KINDEREN boek, Deel: 5, Per..., Tilburg, archief 15, inventaris­num­mer 5, 21 augustus 1682, Inv.nr. 005 - Tilburg - doopboek 1650-1687 St. Dionysiusparochie (rooms-katholieke parochie), folio 358 Doop op 21 augustus 1682 te Tilburg: Vader Adrianus Jan Geerts. Moeder Maria. Kind (vrouwelijk) Maria Geerts. [get: Joanna Jansen.]
KINDEREN boek, Deel: 6, Per..., Tilburg, archief 15, inventaris­num­mer 6, 23 november 1688, Inv.nr. 006 - Tilburg - doopboek 1687-1696 St. Dionysiusparochie (rooms-katholieke parochie), folio 37 Doop op 23 november 1688 te Tilburg: Vader Adrianus Jan Gertse de Roij. Moeder Maria. Kind (mannelijk) Norbertus de Roij. [get: Maria Cornelis ???????.]

Generatie 6-1-3-2-2-2-1: Maria Adriaen Marten Colen 1654-1712 X Adriaen Jan Geerts de Roij 1650
Data persoonsnr 54494: Maria Adriaen Marten Colen, dr v Adriaen Marten Adriaens Colen en Marie Bartel Geldens Otten. Ged. 23-12-1654 Tilburg. Begr. 26-3-1712 Tilburg.
Relaties/bijzonderheden: X Adriaen Jan Geerts de Roij (4-5-1674 Tilburg), zn v Jan Gerit Adriaen (sr) de Rooij en Catarina Jan Joost Reijnen. Kind: Frans, Catharina X Francois Wouters Brocken, Maria, Norbert.


Generatie 6-1-3-2-2-2-1-1: Catharina Adriaan Jan Geerts de Roij 1681-1725 X Francois Wouters Brocken 1679
Data persoonsnr 47858: Catharina Adriaan Jan Geerts de Roij, dr v Adriaen Jan Geerts de Roij en Maria Adriaen Marten Colen. Ged. 25-1-1681 Tilburg get: Cornelius Martis Colen, Anna Peter Bau??ls. Begr. 24 november 1725 Tilburg, laat kinderen na.
Beroep_bijzonderheden: doopget.: Maria Gerts de Roij, Maria Marti Colere, Angela Adriani de Roij, Elisabeth de Rooij, Maria Jan Brocken, Joanna Maria de Roij, Cornelia Peeter de Roij. Zn. Frans X Helena Wouter Smarien, X Joanna Maria Jan Janssen.
Relaties/bijzonderheden: X Francois Wouters Brocken (8-10-1702 Tilburg), zn v en . Kind: Maria X Georgij Adriaen van de Pas, Jan X Johanna Peter Leemans, Gerard X Wilhelmina Jans van Hoften, X Joanna Jans Hamers, Gerardina Cornelis Beris, Frans.
BEGR boek, Deel: 30, Periode:..., Tilburg, archief 15, inventaris­num­mer 30, 24 november 1725, Inv.nr. 030 - Tilburg en Goirle - begraaflijst van Tilburg 1725-1731 (nederduits-gereformeerde ge... Begrafenis op 24 november 1725 te Tilburg: Overledene Catharina Francis Brocke. Opmerking: laat kinderen na.
DOPELING boek, Deel: 5, Per..., Tilburg, archief 15, inventaris­num­mer 5, 25 januari 1681, Inv.nr. 005 - Tilburg - doopboek 1650-1687 St. Dionysiusparochie (rooms-katholieke parochie), folio 344 Doop op 25 januari 1681 te Tilburg: Vader Adrianus Jan Geerts de Roij. Moeder Maria Adriaen Marten Colen. Kind (vrouwelijk) Catharina de Roij. [get: Cornelius Martis Colen, Anna Peter Bau??ls.]

Generatie 6-1-3-2-2-2-1-1: Francois Wouters Brocken 1679 X Catharina Adriaan Jan Geerts de Roij 1681-1725
Data persoonsnr 47857: Francois Wouters Brocken, mogelijk zn v Wouter Peter Jan Brock en Elisabetha Jacob Thijssen NN. Geb. ca 1679 Tilburg? (Ged. 11 februari 1682 Oss) De officieele huwelijksleeftijd van hem (1e huwelijk) lijkt niet te kloppen!
Beroep_bijzonderheden: doopget.: Maria Gerts de Roij, Maria Marti Colere, Angela Adriani de Roij, Elisabeth de Rooij, Maria Jan Brocken, Joanna Maria de Roij, Cornelia Peeter de Roij. Zn Leonard X Joanna Adam Schellekens, X Catharina van Laarhoven.
Relaties/bijzonderheden: X 1) Catarijn Adriaan Jan Geerts de Roij (8-10-1702 Tilburg), dr v Adriaen Jan Geerts en Maria Adriaen Marten Colen. Kind: Adriana, Maria, Jan, Wouter, Frans, Anna Maria. X 2) Anna Maria Jans Mutsaerts (30-4-1726 Tilburg), dr v en .
HUWELIJK boek, Deel: 16, Pe..., Tilburg, archief 15, inventaris­num­mer 16, 8 oktober 1702, Inv.nr. 016 - Tilburg en Goirle - trouwboek 1701-1734 (nederduits-gereformeerde gemeente), folio 30 Trouwen op 8 oktober 1702 te Tilburg: Bruidegom Francois Wouters, 23 jaar oud. Bruid Catarijn Adriaan de Roij, 22 jaar oud. Opm: Plaats trouw wet: Tilburg 08-10-1702. Plaats ondertrouw wet: Tilburg 20-09-1702. Religie: Nederduits.
HUWELIJK Bron: boek, Deel: 49, Periode:..., Tilburg, archief 15, inventaris­num­mer 49, 30 april 1726, Inv.nr. 049 - Tilburg en Goirle - trouwboek 1712-1744 (schepenbank), folio 149 Trouwen op 30 april 1726 te Tilburg: Bruidegom Francis Brocken. Bruid Anna Maria Mutsaerts. Eerdere vrouw Catharina de Roij. Opm: Plaats trouw wet: Tilburg 30-04-1726, 12-04-1726. Religie: schepenbank.
KINDEREN boek, Deel: 7, Per..., Tilburg, archief 15, inventaris­num­mer 7, 6 december 1703, Inv.nr. 007 - Tilburg - doopboek 1696-1726 St. Dionysiusparochie (rooms-katholieke parochie), folio 54 Doop op 6 december 1703 te Tilburg: Vader Franciscus Brocken. Moeder Catharina Geerts de Roij. Kind (vrouwelijk) Adriana Brocken. [get: Maria Gerts de Roij.]
KINDEREN DTB Dopen Deel: 77, Periode: 1705-1709, Tilburg, archief 15, inventaris­num­mer 77, 29 april 1706, Inv.nr. 077 - Tilburg en Goirle - Doopboek 1705-1709 (Rooms-katholieke parochie ´t Goirke), folio 14 Doop op 29 april 1706 te Tilburg: Vader Franciscus Wouters. Moeder Catharina Adrianus de Roij. Kind (vrouwelijk) Maria Wouters. [get: Maria Marti Colere.]
KINDEREN DTB Dopen Deel: 77, Periode: 1705-1709, Tilburg, archief 15, inventaris­num­mer 77, 31 maart 1708, Inv.nr. 077 - Tilburg en Goirle - Doopboek 1705-1709 (Rooms-katholieke parochie ´t Goirke), folio 36 Doop op 31 maart 1708 te Tilburg: Vader Franciscus Wouter Brock. Moeder Catharina Adrianus de Roij. Kind (mannelijk) Joannes Brock. [get: Angela Adriani de Roij.]
KINDEREN boek, Deel: 7, Per..., Tilburg, archief 15, inventaris­num­mer 7, 8 maart 1710, Inv.nr. 007 - Tilburg - doopboek 1696-1726 St. Dionysiusparochie (rooms-katholieke parochie), folio 91v Doop op 8 maart 1710 te Tilburg: Vader Franciscus Wouters. Moeder Catharina de Rooij. Kind (mannelijk) Walterus Wouters.[get: Elisabeth de Rooij.]
KINDEREN DTB Dopen Deel: 79, Periode: 1713-1720, Tilburg, archief 15, inventaris­num­mer 79, 3 juli 1716, Inv.nr. 079 - Tilburg en Goirle - Doopboek 1713-1720 (Rooms-katholieke parochie ´t Goirke), folio 35 Doop op 3 juli 1716 te Tilburg: Vader Franciscus Brocke. Moeder Catharina de Roij. Kind (mannelijk) Franciscus Brocke. [get: Joanna-Maria De Roij.]
KINDEREN boek, Deel: 7, Per..., Tilburg, archief 15, inventaris­num­mer 7, 27 september 1719, Inv.nr. 007 - Tilburg - doopboek 1696-1726 St. Dionysiusparochie (rooms-katholieke parochie), folio 164 Doop op 27 september 1719 te Tilburg: Vader Franciscus Brocken. Moeder Catharina Adriaen de Roij. Kind (vrouwelijk) Anna Maria Brocken. [get: Cornelia Peeter de Roij.]
KINDEREN DTB Dopen Deel: 80, Periode: 1721-1726, Tilburg, archief 15, inventaris­num­mer 80, 23 april 1722, Inv.nr. 080 - Tilburg en Goirle - Doopboek 1721-1726 (Rooms-katholieke parochie ´t Goirke), folio 10 Doop op 23 april 1722 te Tilburg: Vader Franciscus Broken. Moeder Catharina de Roij. Kind (vrouwelijk) Anna Broken. [get: Adriana Broken.]
KINDEREN DTB Dopen Deel: 80, Periode: 1721-1726, Tilburg, archief 15, inventaris­num­mer 80, 4 maart 1724, Inv.nr. 080 - Tilburg en Goirle - Doopboek 1721-1726 (Rooms-katholieke parochie ´t Goirke), folio 29 Doop op 4 maart 1724 te Tilburg: Vader Franciscus Brocken. Moeder Catharina de Roij. Kind (vrouwelijk) Joanna Brocken. [get: Maria de Roij.]
KINDEREN boek, Deel: 8, Per..., Tilburg, archief 15, inventaris­num­mer 8, 11 januari 1727, Inv.nr. 008 - Tilburg - doopboek 1726-1740 St. Dionysiusparochie (rooms-katholieke parochie), folio 2v Doop op 11 januari 1727 te Tilburg: Vader Franciscus Brocken. Moeder Anna Maria Mutsaers. Kind (vrouwelijk) Catharina Brocken. [get: Maria Brocken.]
KINDEREN boek, Deel: 8, Per..., Tilburg, archief 15, inventaris­num­mer 8, 19 januari 1730, Inv.nr. 008 - Tilburg - doopboek 1726-1740 St. Dionysiusparochie (rooms-katholieke parochie), folio 17v Doop op 19 januari 1730 te Tilburg: Vader Franciscus Brocken. Moeder Anna Maria Mutsaerts. Kind (mannelijk) Leonardus Brocken. [get:
KINDEREN boek, Deel: 8, Per..., Tilburg, archief 15, inventaris­num­mer 8, 2 juli 1732, Inv.nr. 008 - Tilburg - doopboek 1726-1740 St. Dionysiusparochie (rooms-katholieke parochie), folio 35v Doop op 2 juli 1732 te Tilburg: Vader Franciscus Brocken. Moeder Anna Maria Mutsaerts. Kind (vrouwelijk) Maria Theresia Brocken. [get: Francina Mutsaerts.]
KINDEREN boek, Deel: 8, Per..., Tilburg, archief 15, inventaris­num­mer 8, 10 november 1736, Inv.nr. 008 - Tilburg - doopboek 1726-1740 St. Dionysiusparochie (rooms-katholieke parochie), folio 68 Doop op 10 november 1736 te Tilburg: Vader Franciscus Brocken. Moeder Anna Mutsaerts. Kind (vrouwelijk) Maria Brocken. [get: Joanna Brocken.]
KINDEREN DTB Dopen Deel: 83, Periode: 1737-1744, Tilburg, archief 15, inventaris­num­mer 83, 8 april 1743, Inv.nr. 083 - Tilburg en Goirle - Doopboek 1737-1744 (Rooms-katholieke parochie ´t Goirke), folio 144 Doop op 8 april 1743 te Tilburg: Vader Franciscus Brocken. Moeder Anna Maria Mutsaarts. Kind Maria Anna Brocken. [get: Adriana (Maria) Mutsaarts.]


Generatie 6-1-3-2-2-2-1-1-1: Gerard Francis Brocken 1713 X Jacomijn Wilhelmina Jan van Hoften 1715
Data persoonsnr 47853: Gerard Francis Brocken, zn v Franciscus Wouter Brocken en Catharina Adriaan Jan Geerts de Roij. Ged. 30 juli 1713 Tilburg get: Maria Jan Brocken.
Beroep_bijzonderheden: doopget.: Maria van Hoften, Maria Brocken.
Relaties/bijzonderheden: X 1) Jacomijn Wilhelmina Jan van Hoften (28-10-1736 Oisterwijk), dr v en . Kind: Jan X Maria Martinus Witloks, Anna Catharina, Wouter. X 2) Johanna Hamers (14-7-1748), dr v en . X 3) Gerardina Cornelis Beris Thijssen (30-10-1758 Tilburg), dr v en .
ALGEMEEN boek, Deel: 19, Pe..., Tilburg, archief 15, inventaris­num­mer 19, 9 februari 1766, Inv.nr. 019 - Tilburg en Goirle - trouwboek 1759-1772 (nederduits-gereformeerde gemeente), folio 192 Trouwen op 9 februari 1766 te Tilburg: Bruidegom Gerardus Brokken. Bruid Maria Theresia Smittens. Opmerking: Plaats trouw wet: Tilburg 09-02-1766. Plaats ondertrouw wet: Tilburg 25-01-1766. Religie: trouwboek.
DOPELING Regionaal Archief Tilburg te Tilburg, DTB Dopen Deel: 78, Periode: 1709-1713, Tilburg, archief 15, inventaris­num­mer 78, 30 juli 1713, Inv.nr. 078 - Tilburg en Goirle - Doopboek 1709-1713 (Rooms-katholieke parochie ´t Goirke), folio 97 Doop op 30 juli 1713 te Tilburg: Vader Franciscus Brocken. Moeder Catharina Jan de Roij. Kind Gerardus Brocken. [get: Maria Jan Brocken.]
HUWELIJK boek, Deel: 13-18, Periode: 1649-1759, Tilburg, archieftoegang 8116, inventaris­num­mer 13-18, 28 oktober 1736, Nederduits Gereformeerd trouwboek 1649-1759, folio 36 Trouwen op 28 oktober 1736 te Tilburg: Bruidegom Gerard Brocke, geboren te Tilburg, wonende te Tilburg. Bruid Jacomijn van Hoften, geboren te Tilburg, wonende te Tilburg.
HUWELIJK boek, Deel: 13-18, Periode: 1649-1759, Tilburg, archieftoegang 8116, inventaris­num­mer 13-18, 28 oktober 1736, Nederduits Gereformeerd trouwboek 1649-1759, folio 36 Opmerking: get.: Francis Brocke vader van de bruidegom en Albert van Hoften broer van de bruid. Datum ondertrouw: 13-10-1736.
HUWELIJK boek, Deel: 18, Pe..., Tilburg, archief 15, inventaris­num­mer 18, 14 juli 1748, Inv.nr. 018 - Tilburg en Goirle - trouwboek 1746-1759 (nederduits-gereformeerde gemeente), folio 74 Trouwen op 14 juli 1748 te Tilburg: Bruidegom Gerardus Brocke. Bruid Johanna Hamers. Opmerking: Plaats trouw wet: Tilburg 14-07-1748. Plaats ondertrouw wet: Tilburg 29-06-1748. Religie: trouwboek.
HUWELIJK boek, Deel: 50, Periode:..., Tilburg, archief 15, inventaris­num­mer 50, 30 oktober 1758, Inv.nr. 050 - Tilburg en Goirle - trouwboek 1744-1796 (schepenbank) Trouwen op 30 oktober 1758 te Tilburg: Bruidegom Gerard Francis Brocken. Bruid Gerardina Cornelis Beris. Opmerking: Plaats trouw wet: Tilburg 30-10-1758. 14-10-1758. Religie: schepenbank.
KINDEREN boek, Deel: 8, Per..., Tilburg, archief 15, inventaris­num­mer 8, 27 juli 1737, Inv.nr. 008 - Tilburg - doopboek 1726-1740 St. Dionysiusparochie (rooms-katholieke parochie), folio 73 Doop op 27 juli 1737 te Tilburg: Vader Gerardus Brocken. Moeder Willemina Janssen. Kind (vrouwelijk) Anna Catharina Brocken. [get: Maria Brocken.]
KINDEREN boek, Deel: 9, Per..., Tilburg, archief 15, inventaris­num­mer 9, 21 april 1742, Inv.nr. 009 - Tilburg - doopboek 1741-1756 St. Dionysiusparochie (rooms-katholieke parochie), folio 10 Doop op 21 april 1742 te Tilburg: Vader Gerardus Brocken. Moeder Wilhelma van Hoften. Kind (mannelijk) Waltherus Brocken. [get: Maria van Hoften.]
KINDEREN Regionaal Archief Tilburg te Tilburg, DTB Dopen Deel: 85, Periode: 1749-1754, Tilburg, archief 15, inventaris­num­mer 85, 15 januari 1750, Inv.nr. 085 - Tilburg en Goirle - Doopboek 1749-1754, Doopboek (Heike) 1749-1754 (Rooms-katholiek..., folio 5 Doop op 15 januari 1750 te Tilburg: Vader Gerardus Brocken. Moeder Joanna Hamers. Kind (vrouwelijk) Wilhelma Brocken. [get: Petronilla van Oerle.] Opmerking parochie Goirke
KINDEREN Regionaal Archief Tilburg te Tilburg, DTB Dopen Deel: 85, Periode: 1749-1754, Tilburg, archief 15, inventaris­num­mer 85, 9 december 1750, Inv.nr. 085 - Tilburg en Goirle - Doopboek 1749-1754, Doopboek (Heike) 1749-1754 (Rooms-katholiek..., folio 18 Doop op 9 december 1750 te Tilburg: Vader Gerardus Brocken. Moeder Johanna Haemers. Kind (mannelijk) Theodorus Brocken. [get: Theodora Haemers.] Opmerking parochie Goirke
KINDEREN Doop-, trouw- en begraafboeken Tilburg en Goirle 1600-1810, Bron: boek, Deel: 9, Per..., Tilburg, archief 15, inventaris­num­mer 9, 23 februari 1753, Inv.nr. 009 - Tilburg - doopboek 1741-1756 St. Dionysiusparochie (rooms-katholieke parochie), folio 92v Doop op 23 februari 1753 te Tilburg: Vader Gerardus Brocken. Moeder Joanna Haamers. Kind (vrouwelijk) Maria Brocken. [get: Adriana Haamers.]
KINDEREN boek, Deel: 10, Pe..., Tilburg, archief 15, inventaris­num­mer 10, 27 juli 1760, Inv.nr. 010 - Tilburg - doopboek 1757-1775 St. Dionysiusparochie (rooms-katholieke parochie), folio 45 Doop op 27 juli 1760 te Tilburg: Vader Gerardus Brocken. Moeder Gerarda Thijsen. Kind (vrouwelijk) Adriana Brocken. [get: Maria van de Pas.]
OVERLIJDEN boek, Deel: 35, Periode:..., Tilburg, archief 15, inventaris­num­mer 35, 18 mei 1784, Inv.nr. 035 - Tilburg en Goirle - register van begravenen te Tilburg 1783-1803 (nederduits-gerefo..., folio 17 Begrafenis op 18 mei 1784 te Tilburg: Overledene Gerard Francis Brokke. Opmerking: laat kinderen na.

Generatie 6-1-3-2-2-2-1-1-1: Jacomijn Wilhelmina Jan van Hoften 1715 X Gerard Francis Brocken 1713
Data persoonsnr 47854: Jacomijn Wilhelmina Jan van Hoften, dr v en . Geb. ca 1715 Tilburg. Broer Albertus.
Relaties/bijzonderheden: X Gerrit Fransen Brocken (28-10-1736 Oisterwijk), zn v Franciscus Wouter Brocken en Catharina Adriaan Jan Geerts de Roij. Kind: Jan X Maria Martinus Witloks, Anna Catharina, Wouter.


Generatie 6-1-3-2-2-2-1-1-1-1: Jan Gerardus Brokke 1735-1785 X Maria Martinus Witloks 1736-1810
Data persoonsnr 47851: Jan Gerardus Brokke, WS zn v Gerard Francis Brocken en Jacoba van Hoften. Ged. 4-12-1738 Tilburg get: Maria van Hoften. Begr. 1 december 1785 Udenhout. Dr. Cornelia X Laurens de Bever? NB: naamgenoot Joannes Brock X Maria Adrianus van Boxtel te Udenhout!
Beroep_bijzonderheden: Doopget.: Gerardina Brock, Maria Waltheri Brock, Gerardus Brock, Walthera Brock, Anna Catharina Gerardi Brock, Gerardus Brockken, Adrianus Arnoldi van de Ven, Henrica Jois Witlox.
Relaties/bijzonderheden: X Maria Martinus Witloks (ot 13-5-1769 Oisterwijk), dr v Martinus Adriaens Witloks en Cornelia Petrus van Loon. Kind: Willem X Wouterina van Munster, Jan X Antonia Jans Coense, Jan Baptist X Anna van der Gouw, Petronella X Johannes de Ruijter.
ALGEMEEN Streekarchief Langstraat Heusden Altena te Heusden en Altena, DTB Trouwen Bron: doop-, trouw- en begraafboek, Deel: Drunen18, Periode: 1739-1768, Drunen, archief 31, inventaris­num­mer Drunen18, Trouwen (schepenbank), folio 38v 39r Trouwen: Bruidegom Jan Brok, wonende te Drunen. Bruid Catharina Geertruij Caldenberg, geboren te Greven (Duitsland), wonende te Drunen. Eerdere vrouw Lijsbet Slegers.
ALGEMEEN Streekarchief Langstraat Heusden Altena te Heusden en Altena, DTB Trouwen Bron: doop-, trouw- en begraafboek, Deel: Drunen18, Periode: 1739-1768, Drunen, archief 31, inventaris­num­mer Drunen18, Trouwen (schepenbank), folio 38v 39r Opmerking: Plaats trouwen: Drunen. Datum ondertrouw: 17-02-1753. Plaats ondertrouw: Drunen.
ALGEMEEN Regionaal Archief Tilburg te Tilburg, DTB Trouwen Doop-, trouw- en begraafboeken Oisterwijk 1597-1810, Bron: boek, Periode: 1597-1810, Oisterwijk, archief 867, 1766, Inv.nr. 00* - Oisterwijk - doopboek 1597-1810, trouwboek (jaren onbekend) Trouwen in 1766 te Oisterwijk: Bruidegom Jan van Kuyck. Bruid Maria Gerrit Brokken. Opmerking: 00-00-1766.
ALGEMEEN boek, Deel: 16, Perio..., Oisterwijk, archief 867, inventaris­num­mer 16, 6 januari 1769, Inv.nr. 16 - Oisterwijk, Haaren en Udenhout - register van begravenen 1730-1790 (nederduits-geref..., folio 70 Begrafenis op 6 januari 1769 te Oisterwijk: Overledene weduwe van Brok. Relatie Gerrit Brok. Opmerking weduwe
ALGEMEEN boek, Deel: 13, Periode: ..., Oisterwijk, archief 867, inventaris­num­mer 13, 11 mei 1726, Inv.nr. 13 - Oisterwijk, Haaren en Udenhout - trouwboek 1695-1729, doopboek 1726-1727,1724-1725, ..., folio 80 Trouwen op 11 mei 1726 te Oisterwijk: Bruidegom Gerrit Cornelis Brocken. Bruid Jenneke Teunis Stippit. Opmerking: Plaats trouw wet: Oisterwijk. Plaats ondertrouw wet: Oisterwijk 11-05-1726.
ALGEMEEN Regionaal Archief Tilburg te Tilburg, BS Overlijden Bron: boek, Deel: 001, Periode: 1811, Oisterwijk, archief 915, inventaris­num­mer 001, 15 september 1811, Combinatieregister 1811, folio 33 Overlijden in 1811 te Oisterwijk: Vader Gerard Brocken. Moeder Jeanne van Stipjout. Overledene (vrouwelijk) Wilhelmine Brocken, geboren te Oisterwijk, 80 jaar oud. Relatie Michel Craenen.
ALGEMEEN boek, Deel: 10, Periode: ..., Oisterwijk, archief 867, inventaris­num­mer 10, 4 november 1730, Inv.nr. 10 - Oisterwijk - doopboek 1718-1765 (rooms-katholieke parochie), folio 150 Doop op 4 november 1730 te Oisterwijk: Vader Gerardus Brocken. Moeder Joanna van Stiphout. Kind Guilma Brocken. Opmerking: tweeling [met Maria].
ALGEMEEN boek, Deel: 10, Periode: ..., Oisterwijk, archief 867, inventaris­num­mer 10, 2 juni 1729, Inv.nr. 10 - Oisterwijk - doopboek 1718-1765 (rooms-katholieke parochie), folio 135 Doop op 2 juni 1729 te Oisterwijk: Vader Gerardus Brocken. Moeder Joanna van Stiphout. Kind Guielmus Brocken.
BEGR boek, Deel: 7, Periode:..., Udenhout, archief 868, inventaris­num­mer 7, 1 december 1785, Inv.nr. 07 - Udenhout - register van begravenen 1773-1801 (koster), folio pg 50 Begrafenis op 1 december 1785 te Udenhout: Overledene Jan Gerit Brock.
DOPELING boek, Deel: 8, Per..., Tilburg, archief 15, inventaris­num­mer 8, 4 december 1738, Inv.nr. 008 - Tilburg - doopboek 1726-1740 St. Dionysiusparochie (rooms-katholieke parochie), folio 80 Doop op 4 december 1738 te Tilburg: Vader Gerardus Brocken. Moeder Jacoba van Hoften. Kind (mannelijk) Joannes Brocken. [get: Maria van Hoften.]
HUWELIJK boek, Deel: 19, Pe..., Tilburg, archief 15, inventaris­num­mer 19, 13 mei 1769, Inv.nr. 019 - Tilburg en Goirle - trouwboek 1759-1772 (nederduits-gereformeerde gemeente), folio 291 Trouwen op 13 mei 1769 te Oisterwijk: Bruidegom Jan Brokken. Bruid Maria Witloks. Opmerking: Plaats ondertrouw wet: Oisterwijk 13-05-1769. Religie: trouwboek.
HUWELIJK microfiche, Deel: 11, Perio..., Udenhout, archief 868, inventaris­num­mer 11, 28 mei 1769, Inv.nr. 11* - Udenhout - trouwboek 1753-1810 (rooms-katholieke parochie) Trouwen op 28 mei 1769 te Udenhout: Bruidegom Joes Gerardi Brock. Bruid Maria Martini Witlox. Opmerking: Plaats trouw kerk: Udenhout 28-05-1769. Religie: rk.
KINDEREN boek, Deel: 2, Periode: 173..., Udenhout, archief 868, inventaris­num­mer 2, 31 mei 1771, Inv.nr. 02 - Udenhout - doopboek 1734-1784 (rooms-katholieke parochie), folio 111 Doop op 31 mei 1771 te Udenhout: Vader Joannes Gerardus Brock. Moeder Maria Martinus Witlox. Kind (vrouwelijk) Cornelia Brock. Opm: tweeling [met Gerardus. Get: Adrianus Witlox, Maria Waltheri Brock, Gerardus Brock, Walthera Brock.]
KINDEREN boek, Deel: 2, Periode: 173..., Udenhout, archief 868, inventaris­num­mer 2, 9 april 1770, Inv.nr. 02 - Udenhout - doopboek 1734-1784 (rooms-katholieke parochie), folio 107v Doop op 9 april 1770 te Udenhout: Vader Joannes Brock. Moeder Maria Martinus Witlox. Kind (mannelijk) Wilhelmus Brock. [get: Martinus Witlox, Gerardina Brock.]
KINDEREN boek, Deel: 2, Periode: 173..., Udenhout, archief 868, inventaris­num­mer 2, 27 januari 1775, Inv.nr. 02 - Udenhout - doopboek 1734-1784 (rooms-katholieke parochie), folio 126 Doop op 27 januari 1775 te Udenhout: Vader Joannes Brock. Moeder Maria Martinus Witlox. Kind (mannelijk) Joannes Baptista Brock. [get: Jois Martini Witlox, Anna Catharina Gerardi Brock.]
KINDEREN boek, Deel: 2, Periode: 173..., Udenhout, archief 868, inventaris­num­mer 2, 12 juni 1777, Inv.nr. 02 - Udenhout - doopboek 1734-1784 (rooms-katholieke parochie), folio 139 Doop op 12 juni 1777 te Udenhout: Vader Joannes Brockken. Moeder Maria Martinus Witlox. Kind Adriana Brockken. [get: Gerardus Brockken, Catharina Adrani Witlox.]
KINDEREN boek, Deel: 2, Periode: 173..., Udenhout, archief 868, inventaris­num­mer 2, 18 juli 1780, Inv.nr. 02 - Udenhout - doopboek 1734-1784 (rooms-katholieke parochie), folio 154v Doop op 18 juli 1780 te Udenhout: Vader Joannes Brock. Moeder Maria Martinus Witlox. Kind (vrouwelijk) Magdalena Brock. [get: Adrianus Arnoldi van de Ven, Henrica Jois Witlox.]

Generatie 6-1-3-2-2-2-1-1-1-1: Maria Martinus Witloks 1736-1810 X Jan Gerardus Brokke 1735-1785
Data persoonsnr 47852: Maria Martinus Witlok, dr v Martinus Adriaens Witloks en Cornelia Petrus van Loon. Ged. 19-2-1736 Udenhout get: Adrianus de Lepper, Elisabeta Petri van Loon. Overl. 19 februari 1810 Udenhout, laat vijf kinderen na.
Beroep_bijzonderheden: Doopget.: Martinus Witlox, Jois Martini Witlox, Adrianus Witlox, Catharina Adrani Witlox, Arnoldi van de Ven, Henrica Jois Witlox. Dr. Cornelia X Laurens de Bever?
Relaties/bijzonderheden: X Jan Gerardus Brokkes (ot 13-5-1769 Oisterwijk), WS zn v Gerard Francis en Jacoba van Hoften. Kind: Willem X Wouterina van Munster, Jan X Antonia Jans Coense, Jan Baptist X Anna van der Gouw, Petronella X Johannes de Ruijter.
ALGEMEEN boek, Deel: 6, Periode:..., Udenhout, archief 868, inventaris­num­mer 6, 22 november 1769, Inv.nr. 06 - Udenhout - register van begravenen 1748-1773 (koster), folio pg 23 Begrafenis op 22 november 1769 te Udenhout: Overledene Cornelia (huisvrouw) van Witlox. Relatie Martien Witlox.
ALGEMEEN microfiche, Deel: 11, Perio..., Udenhout, archief 868, inventaris­num­mer 11, 6 februari 1785, Inv.nr. 11* - Udenhout - trouwboek 1753-1810 (rooms-katholieke parochie) Trouwen op 6 februari 1785 te Udenhout: Bruidegom Adrianus Martini Witlox. Bruid Cornelia Hendrici Kroot. Opmerking: Plaats trouw kerk: Udenhout 06-02-1785.
ALGEMEEN boek, Deel: 2, Periode: 173..., Udenhout, archief 868, inventaris­num­mer 2, 12 februari 1778, Inv.nr. 02 - Udenhout - doopboek 1734-1784 (rooms-katholieke parochie), folio 142v Doop op 12 februari 1778 te Udenhout: Vader Adrianus Martinus Witlox. Moeder Catharina Nicolaas de Jongh. Kind (vrouwelijk) Cornelia Witlox.
DOPELING boek, Deel: 2, Periode: 173..., Udenhout, archief 868, inventaris­num­mer 2, 19 februari 1736, Inv.nr. 02 - Udenhout - doopboek 1734-1784 (rooms-katholieke parochie), folio 7 Doop op 19 februari 1736 te Udenhout: Vader Martinus Wittelox. Moeder Cornelia van Loon. Kind (vrouwelijk) Maria Wittelox. [get: Adrianus de Lepper, Elisabeta Petri van Loon.].
OVERLIJDEN boek, Deel: 9, Periode:..., Udenhout, archief 868, inventaris­num­mer 9, 19 februari 1810, Inv.nr. 09 - Udenhout - register van begravenen, ingeleverd door de doodgraver 1806-1810 (gequali..., folio pg. 8v Begrafenis op 19 februari 1810 te Udenhout: Overledene Maria Martinus Witloks. Relatie Jan Gerardus Brok. Opmerking: laat vijf kinderen na.


Generatie 6-1-3-2-2-2-1-1-1-1-1: Jan Jan Brokke 1773-1844 X Antonia Jans Coense 1774-1855
Data persoonsnr 47849: Jan Jan Brokke, zn v Jan Gerardus Brokke en Maria Martinus Witloks. Geb. 4-3-1773, ged. 6-3-1773 Udenhout get: Waltherus Brock, Maria van Hees. Overl. 20 februari 1844 Drunen.
Beroep_bijzonderheden: bowman
Relaties/bijzonderheden: X Antonia Jans Coense (ot 19-4-1800 Drunen), dr v Jan Koensen en Theodora van Iersel. Kind: Martinus X Antonia (Antonette) Nicolaas van de Wiel, Adrianus X Wilhelmina Willems de Kruijf, Cornelia X Lambertus Schellekens.
DOPELING boek, Deel: 2, Periode: 173..., Udenhout, archief 868, inventaris­num­mer 2, 6 maart 1773, Inv.nr. 02 - Udenhout - doopboek 1734-1784 (rooms-katholieke parochie), folio 118 Doop op 6 maart 1773 te Udenhout: Vader Joannes Brock. Moeder Maria Martinus Witlox. Kind (mannelijk) Joannes Brock. [get: Waltherus Brock, Maria van Hees.]
HUWELIJK Streekarchief Langstraat Heusden Altena te Heusden en Altena, DTB Trouwen Bron: doop-, trouw- en begraafboek, Deel: Drunen20, Periode: 1797-1810, Drunen, archief 31, inventaris­num­mer Drunen20, Trouwen (schepenbank), folio 42r 42v Trouwen Bruidegom Johannes Jansse Brokke, geboren te Udenhout, wonende te Drunen. Bruid Anthonia Coense, geboren te Drunen, wonende te Drunen. Opmerking: Datum ondertrouw: 19-04-1800. Plaats ondertrouw: Drunen.
OVERLIJDEN Streekarchief Langstraat Heusden Altena te Heusden en Altena, BS Overlijden Bron: Burgerlijke standregister, Deel: 3254, Periode: 1841-1850, Drunen, archief 1025, inventaris­num­mer 3254, 20 februari 1844, Overlijdensregister, aktenummer 13 Overlijden op 20 februari 1844 te Drunen: Vader Johannes Brokke. Moeder Maria Witloks. Overledene (mannelijk) Johannes Brokke. Relatie: Anthonia Koensen.

Generatie 6-1-3-2-2-2-1-1-1-1-1: Antonia Jans Coense 1774-1855 X Jan Jan Brokke 1773-1844
Data persoonsnr 47850: Antonia Jans Coense, dr v Jan Koensen en Theodora van Iersel. Ged. 4-9-1774 Drunen get: Adrianus Koensen en Catharina de Vries. Overl. 25 april 1855 Drunen. Wonende te Drunen.
Relaties/bijzonderheden: X Jan Jan Brokke (ot 19-4-1800 Drunen), zn v Jan Gerardus en Maria Martinus Witloks. Kind: Martinus X Antonia (Antonette) Nicolaas van de Wiel, Adrianus X Wilhelmina Willems de Kruijf, Cornelia X Lambertus Schellekens.
DOPELING Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Dopen Onbekend, 4 september 1774 Doop op 4 september 1774 te Drunen: Vader Koensen. Kind (vrouwelijk) Antonia Koensen. Opmerking: get.: Adrianus Koensen en Catharina de Vries.
OVERLIJDEN Streekarchief Langstraat Heusden Altena te Heusden en Altena, BS Overlijden Bron: Burgerlijke standregister, Deel: 3255, Periode: 1851-1860, Drunen, archief 1025, inventaris­num­mer 3255, 25 april 1855, Overlijdensregister, aktenummer 18 Overlijden op 25 april 1855 te Drunen: Vader Jan Koensen. Moeder Theodora van Iersel. Overledene (vrouwelijk) Antonia Koensen. Relatie Johannes Brokke.


Generatie 6-1-3-2-2-2-1-1-1-1-1-1: Martinus Jans Brok 1810 X Antonia (Antonette) Nicolaas van de Wiel 1809-1880
Data persoonsnr 27075: Martinus Brok, zn v Jan Jan Brokke en Antonia Coense (Koemans). Ged. 2-2-1810 Drunen get: Adriana Brok.
Beroep_bijzonderheden: bouwman. Schoonzoon van stam JOOST VAN SON ONSENOORT 1610.
Relaties/bijzonderheden: X Antonia (Antonette) Nicolaas van de Wiel (26-9-1834 Elshout), dr v Nicolaas van de Wiel en Maria Catharina van Diesen. Kind: Nicolaas X Hendrika Cornelis van Zon.
DOPELING Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Dopen Onbekend, 2 februari 1810 Doop op 2 februari 1810 te Drunen: Vader Brok Kind (mannelijk) Martinus Brok. Opmerking: get.: Adriana Brok.
OVERLIJDEN Burgerlijke standregister, Deel: 4455, Periode: 1861-1890, Oudheusden en Elshout, archief 1025, inventaris­num­mer 4455, 13 september 1868, Overlijdensregister, aktenummer 13 Overlijden op 13 september 1868 te Oudheusden en Elshout: Vader Johannes Brok. Moeder Antonia Koemans. Overledene (mannelijk) Martinus Brok. Relatie Antonetta van de Wiel

Generatie 6-1-3-2-2-2-1-1-1-1-1-1: Antonia (Antonette) Nicolaas van de Wiel 1809-1880 X Martinus Jans Brok 1810
Data persoonsnr 27076: Antonia (Antonette) Nicolaas van de Wiel, dr v Nicolaas van de Wiel en Maria Catharina van Diesen. Ged. 20-9-1809 Elshout, get: Petrus van Diesen en Adriana van Diese), overleden op 9-08-1880 Oud Heusden Elshout.
Beroep_bijzonderheden: Schoonzoon van stam JOOST VAN SON ONSENOORT 1610.
Relaties/bijzonderheden: X Martinus Janss Brok (26-9-1834 Elshout), zn v Johannes Brok en Antonia Coense. Kind: Nicolaas X Hendrika Cornelis van Zon.


Generatie 6-1-3-2-2-2-1-1-1-1-1-1-1: Nicolaas Martensz Brok 1851-1929 X Hendrika Cornelis van Zon 1846-1900
Data persoonsnr 22436: Nicolaas Martensz Brok, zn v Martinus Brok en Antonia (Antonette) van de Wiel. Geb. 29-1-1851 Oud Heusden Elshout, overl. 18-3-1929 Drunen. Polderwerker/kantoorloper.
Beroep_bijzonderheden: Polderwerker/kantoorloper
Relaties/bijzonderheden: X Hendrika Cornelis van Zon (3-2-1874 Vlijmen), dr v Cornelis Janse van Zon en Helena Adriaans de Vaan.

Generatie 6-1-3-2-2-2-1-1-1-1-1-1-1: Hendrika Cornelis van Zon 1846-1900 X Nicolaas Martensz Brok 1851-1929
Data persoonsnr 22435: Hendrika Cornelis van Zon, dr v Cornelis Janse van Zon en Helena Adriaans de Vaan. Geb. 4-9-1846 Vlijmen, overl. 28-5-1900 Waalwijk.
Relaties/bijzonderheden: X Nicolaas Martensz Brok (3-2-1874 Vlijmen), zn v Martinus Brok en Antonia (Antonette) van de Wiel.


Generatie 6-1-3-2-2-2-1-1-1: Gerard Francis Brocken 1713 X Johanna Hamers 1725
Generatie 6-1-3-2-2-2-1-1-1: Johanna Hamers 1725 X Gerard Francis Brocken 1713
Data persoonsnr 47855: Johanna Hamers, dr v en . Geb. ca 1725 Oisterwijk?
Relaties/bijzonderheden: X Gerrit Fransen Brocken (14-7-1748), zn v Franciscus Wouter Brocken en Catharina Adriaan Jan Geerts de Roij.


Generatie 6-1-3-2-2-2-1-1-1: Gerard Francis Brocken 1713 X Gerardina Cornelis Beris Thijssen 1725
Generatie 6-1-3-2-2-2-1-1-1: Gerardina Cornelis Beris Thijssen 1725 X Gerard Francis Brocken 1713
Data persoonsnr 47856: Gerardina Cornelis Beris Thijssen, dr v en . Geb. ca 1725 Oisterwijk?
Relaties/bijzonderheden: X Gerrit Fransen Brocken (30-10-1758 Tilburg), zn v Franciscus Wouter Brocken en Catharina Adriaan Jan Geerts de Roij.


Generatie 6-1-3-3: Luijtgaerd Michiels Ancems 1550 X Wouter Aerts Cauwenbergh 1550
Data persoonsnr 30712: Luijtgaerd Michiels Ancems, dr v Michiel Willem Laureijs Ancems en Jenneken Aert Jans van Broeckhoven. Geb. ca 1550.
Relaties/bijzonderheden: X Wouter Aerts Cauwenbergh, zn v Aert Hendrick Wouter Adriaens Cauwenbergh en Marij Joost Jan Leijten. Kind: Marie Cauwenbergh X Peter Smolders (25-6-1600 Tilburg).

Generatie 6-1-3-3: Wouter Aerts Cauwenbergh 1550 X Luijtgaerd Michiels Ancems 1550
Data persoonsnr 30713: Wouter Aerts Cauwenbergh, zn v Aert Hendrick Wouter Adriaens Cauwenbergh en Marij Joost Jan Leijten. Geb. ca 1550.
Relaties/bijzonderheden: X Luijtgaerd Michiels Ancems, dr v Michiel Willem Laureijs Ancems en Jenneken Aert Jans van Broeckhoven. Kind: Marie Cauwenbergh X Peter Smolders (25-6-1600 Tilburg).


Generatie 6-1-4: Gherit Aertssen van Broeckhoven van Besoyen 1530 X Jenneken Gerit Franke 1540
Data persoonsnr 1340: Gherit Aertssen van Broeckhoven, zn v Aert Jan Aert van Broeckhoven en Jenneke Gerrit Wouter (Janneke) de Bont. Geb. ca. 1530 Oisterwijk? Wonend Besoyen?
Beroep_bijzonderheden: burgemeester Oisterwijk 1609 (van St. Janmis tot Dertienmis) landbouwer en ontginner. Zoon Adriaan X Maria Peter Stevens (kind: Aert X Catharina Jacops, Andries), dr. Marie X Joost Jan Joost van Iersel, Philiberta X Joost Jan Joosten.
Relaties/bijzonderheden: X Jenneken Gerit Franke, dr v en . Kind: Gerrit, Anneke, Marie, Cornelia X Jan Aerts v Grevenbroeck (< 1609) (bron: Henk Coolen), Adriaen X Maria Peter Stevens, Andries X Geertrui Gijsbert Hendriks van Cauwenberch, Philiberta.
ALGEMEEN Processtukken inzake het geschil tussen Aernt van Dorp en de erfgenamen van Geeraert Gerrit Aertsz. van Broeckhoven betreffende de pachtbetaling over het land de Brennert" in Besoyen. 1580-1599
ALGEMEEN Andries van Broeckhoven, timmerman, schepen + 21-9-1625, X Geertrui Gijsbert Hendriks van Cauwenberch (<=1609 Loon op Zand?), wed. Claes Dirck Boenen, dr v Gijsbert Hendriks van Cauwenberch en Adriana Niclaes van Spaendonck. Zoon Jan.
ALGEMEEN Stiefzoon Gijsbertus trouwt met Cornelia Cornelis Willem Pruijsers (!). Zijn opa Claas Jan Boenen (Boonen) was getrouwd met Anneke Jan Peter Schouwen (ca 1540). Anneke is tante van Robbert Adriaen van Grevenbroeck.
ALGEMEEN Adriaen Jans van Grevenbroeck X Eelken Schouten.

Generatie 6-1-4: Jenneken Gerit Franke 1540 X Gherit Aertssen van Broeckhoven van Besoyen 1530
Data persoonsnr 4484: Jenneken Gerit Franke, dr v en . Geb. ca. 1540 Besoyen. Overl. voor 29-1-1609.
Beroep_bijzonderheden: Zoon Adriaan X Maria Peter Stevens (kind: Aert X Catharina Jacops, Andries), dr. Marie X Joost Jan Joost van Iersel, Philiberta X Joost Jan Joosten.
Relaties/bijzonderheden: X Gherit Gerit van Broeckhoven van Besoyen , zn v Aert Jan Aert en Jenneke Gerrits de Bont. Kind: Gerrit, Anneke, Marie, Cornelia X Jan Aerts v Grevenbroeck (< 1609), Adriaen X Maria Peter Stevens, Andries X Geertrui Gijsbert Hend. v Cauwenberch.


Generatie 6-1-4-1: Andries Gherit van Broechoven 1550 X Philibert Joosten NN 1560
Data persoonsnr 23893: Andries Gherit Gheritssen van Broechoven, zn v Geerid Aertsen van Broechoven en Jenneke Gerit Francken. Geb. ca 1550. Overl. < 30-1-1609. Zijn vrouw is onbekend. Hij was schepen in Venloon in 1598, 1599 en 1600.
Beroep_bijzonderheden: boedelscheiding van ouders op 29 januari 1609.
Relaties/bijzonderheden: X Philibert Joosten, dr v en . Kind (>=5): Josijnken X Cornelis van Aelst, Jan, Gerit, onmondige Heijliger (meerderjarig per 1611), Dirck (voogd Gheraert van Broechoven) maakte pelgrimsreis naar Rome.
ERFDELING Recht. archief Loon op Zand R61 (1608-1610) bewerkt door: John Boeren. Folio 77 Jan en Gerit, mr. Cornelis van Aelst, geh.m. Josina, Heijliger, geassisteerd met zijn voogden, ook voor Dirck, allen kinderen van wijlen Andries Geritssen van Broechoven, sluiten een overeenkomst met
ERFDELING Recht. archief Loon op Zand R61 (1608-1610) bewerkt door: John Boeren. Folio 77 Aerdt Wouters van Laerven en Gerit Geritssen van Broechoven als voogden van de natuurlijke kinderen van wijlen Adriaen Geritssen van Broechoven.
ERFDELING Recht. archief Loon op Zand R61 (1608-1610) bewerkt door: John Boeren. Folio 77 Er was een geschil ontstaan over goederen die wijlen Adriaen Geritssen gekocht had van zijn broer wijlen Andries Geritssen.

Generatie 6-1-4-1: Philibert Joosten NN 1560 X Andries Gherit van Broechoven 1550
Data persoonsnr 23894: Philibert Joosten NN, dr v en . Geb. ca 1560.
Relaties/bijzonderheden: X Andries Geritssen van Broechoven, zn v Gerit Geerid Aertsen van Broechoven en Marij Wouter Peter Coppen.


Generatie 6-1-4-1-1: Josijnken van Broechoven 1580 X Cornelis van Aelst 1580
Data persoonsnr 23895: Josijnken van Broechoven, dr v Andries Geritssen van Broechoven en Philibert Joosten NN. Geb. ca 1580.
Relaties/bijzonderheden: X Cornelis van Aelst, zn v en .

Generatie 6-1-4-1-1: Cornelis van Aelst 1580 X Josijnken van Broechoven 1580
Data persoonsnr 23896: Cornelis van Aelst, zn v en . Geb. ca 1580. Mr.
Beroep_bijzonderheden: mr., chirurgijn te Oisterwijk en pestmeester te 's-Hertogenbosch.
Relaties/bijzonderheden: X Josijnken van Broechoven, dr v Andries Geritssen van Broechoven en Philibert Joosten NN.


Generatie 6-1-4-1-2: Gerit Andries Geritssen van Broechoven 1585 X Anneke Denis Henrix Gerrit Smulders 1585
Data persoonsnr 23898: Gerit Andries Geritssen van Broechoven, zn v Andries Geritssen van Broechoven en Philibert Joosten NN. Geb. ca 1585.
Beroep_bijzonderheden: tenminste (!) de volgende kinderen: Andries, Denis, Joostken (getrouwd met Quirijn Dircksen van Spaendonck) en Maeijken (getrouwd met Anthonis Jans Verbunt). (RAT, Tilburg R 362, f 6 IV, 1 juni 1649.).
Relaties/bijzonderheden: X Anneke Denis Henrix Gerrit Smu1ders (23-5-1610 Tilburg), dr v en . Kind: Andries, Denis, Joostken X Quirijn Dircksen van Spaendonck, Maeijken X Anthonis Jans Verbunt.
ALGEMEEN boek, Deel: 2, ..., Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 2, 27 november 1647, Inv.nr. 02 - Loon op Zand - doopboek 1624-1648, trouwboek 1624-1651 en aantekeningen van overlijd..., folio 107 Doop op 27 november 1647 te Loon op Zand: Vader Joannes Gerardus van Broechoven. Moeder Maria Wijtmannus. Kind (vrouwelijk) Johanna van Broechoven.
ALGEMEEN boek, Deel: 3, Periode:..., Loon op Zand, archief 491, inventaris­num­mer 3, 18 april 1653, Inv.nr. 03 - Loon op Zand - doopboek 1648-1671 en trouwboek 1651-1671 (rooms-katholieke parochie), folio 26 Doop op 18 april 1653 te Loon op Zand: Vader Henricus Nicolaus de Graef. Moeder Maria Gerardus de Broechoven. Kind (mannelijk) Dingemannus de Graef.

Generatie 6-1-4-1-2: Anneke Denis Henrix Gerrit Smulders 1585 X Gerit Andries Geritssen van Broechoven 1585
Data persoonsnr 58764: Anneke Denis Henrix Gerrit Smulders, dr v Denijs Hendrick Gerit Smolders en Huijbertken Jan Jan van de Loo.
Relaties/bijzonderheden: X Gerit Andriessen van Broechoven (23-5-1610 Tilburg), zn v Andries Geritssen en Philibert Joosten. Kind: Andries, Denis, Joostken X Quirijn Dircksen van Spaendonck, Maeijken X Anthonis Jans Verbunt.


Generatie 6-1-4-1-2-1: Maijken Gerrits van Broeckhoven 1630 X Antonis Gerits Verbunt 1630
Data persoonsnr 17907: Maijken Gerrits van Broeckhoven, dr v Gerrit Andries Geritssen van Broeckhoven en Anneke Denis Henrix Gerrit Smu1ders. Geb. ca 1630.
Relaties/bijzonderheden: X Antonis Gerits Verbunt (18-5-1653 Tilburg), zn v Jan Gerit Antonis (sr) Verbunt en NN.
ALGEMEEN Regionaal Archief Tilburg te Tilburg, Rechterlijk register Schepenbank van Tilburg en Goirle, Bron: boek, Deel: 8008, Periode: 1651-1653, Tilburg, archief 14, inventaris­num­mer 8008, 1653, folio 251 Registratie in 1653 te Tilburg: Geregistreerde: Maria Gerard Andriessen van Broechoven.
ALGEMEEN boek, Deel: 43, Periode:..., Tilburg, archief 15, inventaris­num­mer 43, 7 november 1669, Inv.nr. 043 - Tilburg en Goirle - trouwboek 1665-1669 (schepenbank), folio 81 Trouwen op 7 november 1669 te Tilburg: Bruidegom Jorden Adriaen van Doren. Bruid Maria Aert Adriaen van Broeckhoven. Eerdere man: Cornelis Wouter Anthonis Beris.
ALGEMEEN boek, Deel: 43, Periode:..., Tilburg, archief 15, inventaris­num­mer 43, 7 november 1669, Inv.nr. 043 - Tilburg en Goirle - trouwboek 1665-1669 (schepenbank), folio 81 Opmerking: Plaats trouw wet: Tilburg 07-11-1669, 15-10-1669. Religie: schepenbank.

Generatie 6-1-4-1-2-1: Antonis Gerits Verbunt 1630 X Maijken Gerrits van Broeckhoven 1630
Data persoonsnr 17906: Antonis Gerits Verbunt, zn v Jan Gerit Antonis (sr) Verbunt en NN. Geb. ca 1630 Tilburg? Grootvader Gerit Antonis Bartelomeeus Verbunt.
Beroep_bijzonderheden: NB: Nicolaus Cornelissen Verbunt X Maria Berent Broeckhoven (ca 1712), dr v Bernaerdt Aertssen Broekhoven, wonende te Dongen, en Maria Hendrick Andries Peeters.
Relaties/bijzonderheden: X Maiken Gerrits van Broeckhoven (18-5-1653 Tilburg), dr v Gerrit Andries Geritssen en Anneke Denis Henrix Gerrit Smu1ders. Kind: Anna geb. 10-1-1657 Tilburg, Catharina 1668.
ALGEMEEN boek, Deel: 3, Per..., Tilburg, archief 15, inventaris­num­mer 3, 26 november 1623, Inv.nr. 003 - Tilburg - doopboek 1621-1635 en trouwboek 1621-1633 St. Dionysiusparochie (rooms-ka... Trouwen op 26 november 1623 te Tilburg: Bruidegom Jan Gherit Anthonis Bartholomeus Verbunt. Bruid Mayken Claes Laureyssen Noten.
ALGEMEEN boek, Deel: 3, Per..., Tilburg, archief 15, inventaris­num­mer 3, 26 november 1623, Inv.nr. 003 - Tilburg - doopboek 1621-1635 en trouwboek 1621-1633 St. Dionysiusparochie (rooms-ka... Opmerking: Tweede huwelijk van JanPlaats trouw kerk: Tilburg 26-11-1623. Plaats ondertrouw kerk: Tilburg 29-10-1623. Religie: rk.
ALGEMEEN boek, Deel: 25, Periode:..., Tilburg, archief 15, inventaris­num­mer 25, 7 januari 1670, Inv.nr. 025 - Tilburg en Goirle - begraaflijst van Tilburg 1666-1672 (nederduits-gereformeerde ge..., folio 61 Begrafenis op 7 januari 1670 te Tilburg: Overledene Anthonij Janssoon Verbunt.
ALGEMEEN boek, Deel: 25, Periode:..., Tilburg, archief 15, inventaris­num­mer 25, 10 mei 1672, Inv.nr. 025 - Tilburg en Goirle - begraaflijst van Tilburg 1666-1672 (nederduits-gereformeerde ge..., folio 80 Begrafenis op 10 mei 1672 te Tilburg: Overledene Anthonij (weduwnaar) Verbunt.
ALGEMEEN boek, Deel: 27, Periode:..., Tilburg, archief 15, inventaris­num­mer 27, 14 oktober 1688, Inv.nr. 027 - Tilburg en Goirle - begraaflijst van Tilburg 1686-1700 (nederduits-gereformeerde ge..., folio 17 Begrafenis op 14 oktober 1688 te Tilburg: Overledene Anthonij Verbunt. Relatie Nv? N? Opmerking: laat kinderen na, begraven met groot gelui.
ALGEMEEN akten, Deel: 0509, Periode: 1707-1713, Breda, inventaris­num­mer 0509, 26 april 1712, J. Rijckevorssel, Testamenten, codiciliën enz. (Minuten), 1707 / 29-07-1713, aktenummer 88 Notariële akte op 26 april 1712: Geregistreerden: Anneken Broeckhoven. Gehuwd met Joost Geerit Raesen. Bernaerdt Aertssen Broekhoven, wonende te Dongen. Gehuwd met Maria Hendrick Andries Peeters.
ALGEMEEN akten, Deel: 0509, Periode: 1707-1713, Breda, inventaris­num­mer 0509, 26 april 1712, J. Rijckevorssel, Testamenten, codiciliën enz. (Minuten), 1707 / 29-07-1713, aktenummer 88 Maria Bernaerdt Broeckhoven. Gehuwd met Nicolaes Verbunt. Joost Geerit Raesen ook RaasGehuwd met Anneken Broeckhoven. Nicolaes Verbunt, wonende te Breda. Woont in 1713 op het Gasthuiseinde. Gehuwd met Maria Bernaert Broeckhoven.
HUWELIJK boek, Deel: 104, P..., Tilburg, archief 15, inventaris­num­mer 104, 18 mei 1653, Inv.nr. 104* - Tilburg - trouwboek 1633-1667 parochie 't Goirke (rooms-katholieke parochie) Trouwen op 18 mei 1653 te Tilburg: Bruidegom Antonius Verbunt. Bruid Maiken van Broeckhoven. Opmerking: Plaats trouw kerk: Tilburg 18-05-1653. Plaats ondertrouw kerk: Tilburg 30-04-1653. Religie: rk.
KINDEREN boek, Deel: 5, Per..., Tilburg, archief 15, inventaris­num­mer 5, 10 januari 1657, Inv.nr. 005 - Tilburg - doopboek 1650-1687 St. Dionysiusparochie (rooms-katholieke parochie), folio 83 Doop op 10 januari 1657 te Tilburg: Vader Antonis Gerits Verbunt. Moeder Maiken. Kind (vrouwelijk) Anna Antonis Gerits Verbunt. [get: ???, Anneken Adriaans.]
KINDEREN boek, Deel: 5, Per..., Tilburg, archief 15, inventaris­num­mer 5, 5 mei 1668, Inv.nr. 005 - Tilburg - doopboek 1650-1687 St. Dionysiusparochie (rooms-katholieke parochie), folio 228 Doop op 5 mei 1668 te Tilburg: Vader Antonius Jansen Verbunt. Moeder Maria. Kind (vrouwelijk) Catharina Verbunt.


Generatie 6-1-4-1-3: Jan Andries Geritssen van Broechoven 1585
Data persoonsnr 23897: Jan Andries Geritssen van Broechoven, zn v Andries Geritssen van Broechoven en Philibert Joosten NN. Geb. ca 1585. Overl. < 17-11-1623.
Beroep_bijzonderheden: kinderen: Elisabeth (getrouwd met Henrick van Tongeren), Philibert, Gerarda (getrouwd met Henrick van der Brugge) en Andries.
Relaties/bijzonderheden: X NN.RA Folio 175v Gerart Andries Geritssen v Broechoven, als voogd van de kinderen wijlen zijn broer Jan Andries Geritssen, en als gelastigde van de toeziend voogd Peter Jan Smits, transporteert goederen aan Gerart Geritssen v Broechoven. 17-11-1623


Generatie 6-1-4-1-4: Dirck (Dierck) Andries Geritssen van Broechoven 1590
Data persoonsnr 23900: Dirck (Dierck) Andries Geritssen van Broechoven, zn v Andries Geritssen van Broechoven en Philibert Joosten NN. Geb. ca 1590.
Beroep_bijzonderheden: maakte in 1615 een pelgrimstocht naar Rome.
Relaties/bijzonderheden: Gheraert van Broechoven als voogd van de onmondige Heijliger en Dirck,


Generatie 6-1-4-1-5: Heijliger Andries Geritssen van Broechoven 1590
Data persoonsnr 23899: Heijliger Andries Geritssen van Broechoven, zn v Andries Geritssen van Broechoven en Philibert Joosten NN. Geb. ca 1590. Meerderjarig per 1611.
Beroep_bijzonderheden: Gheraert van Broechoven als voogd van de onmondige Heijliger en Dirck.


Generatie 9-1: Jenneken Gerrits van Broeckhoven 1615 X Willem Cornelis Bertens (Prins) 1615
Data persoonsnr 14636: Jenneken Gerrits van Broeckhoven, dr v Gerit Gerit van Broeckhoven en Marie Wouter Coppen. Geb. ca 1615. Overl. > 20-1-1649.
Relaties/bijzonderheden: X Willem Cornelis Bertens (Prins), zn v en . Kind: Maria X Embrecht Bartelomeeus Teurlings, Cornelia X Henrick Jans van den Hovel, Peter X Adriana Jacob Hessels, Gertien X Willem Henrick Rijnders, Adriaen X NN.

Generatie 9-1: Willem Cornelis Bertens (Prins) 1615 X Jenneken Gerrits van Broeckhoven 1615
Data persoonsnr 14635: Willem Cornelis Bertens (Prins), zn v Cornelis Adriaen Bertens en NN. Geb. ca 1615 Udenhout? Overl. >= 1660, < 19-1-1682. NB: 1698: Peter zoon van Willem Berthens verwekt uit Maijcken Aert Weijgergans.
Beroep_bijzonderheden: NB: RA OTW 20-1-1649: Jenneken dr w. Gerit Gerits van Broeckhoven als weduwe van Adriaen Bertens. [zelfde datum] kinderen van Adriaen Bertens en Jenneken dochter wijlen Wouter [Wouter zn wijlen Gerit Gerit van Broeckhoven en w. Marie dr w Wouter Coppen].
Relaties/bijzonderheden: X Jenneken Gerrits van Broeckhoven, dr v Gerit Gerit en Marie Wouter Coppen. Kind: Maria X Embrecht Bartelomeeus Teurlings, Cornelia X Henrick Jans van den Hovel, Peter X Adriana Jacob Hessels, Gertien X Willem Henrick Rijnders, Adriaen X NN.
ALGEMEEN RA Oisterwijk inv. 343/7v-8v 20 januari 1649 In de marge: 22 januari 1649 - Willem zoon wijlen Cornelis Adriaen Bertens als man van Jenneken dochter wijlen Gerit Gerits van Broeckhoven vernaderen.
ALGEMEEN BP 198. 1656 ... sH,R.1584,350v (Aantekeningen uit het Bosch Protocol 1650 - 1675 vanaf de micro-fiches in het Streekarchivariaat in het Kwartier van Oisterwijk) Cornelis z. Willem Cornelis Berthens en Willem Cornelis Berthens zijn vader wnd Udenhout onder vvo aan Cornelis Wynants van Heusden jeec 9 ka gld uit - stuk teulants gent de galff weye 3 L te Udenhout
ALGEMEEN BP 361. 1652 augustus 22 sH,R.1607,444v (Aantekeningen uit het Bosch Protocol 1650 - 1675 vanaf de micro-fiches in het Streekarchivariaat in het Kwartier van Oisterwijk) Willem z.w. Cornelis Bertens wnd Udenhout 44 gld - huis etc. 21⁄2 L onder de vv Otw tpl. Udenhout tegensover de Capelle
ALGEMEEN BP 526. 1660 maart 4 sH,R.1615,193v (Aantekeningen uit het Bosch Protocol 1650 - 1675 vanaf de micro-fiches in het Streekarchivariaat in het Kwartier van Oisterwijk) Cornelis z. Willem Berthens wnd Udenhout opde Meulenstraat aan hr en mr Cornelis van de Merendonk jeec 18 ka gld uit - huis etc. 2 L Udenhout in de Loonsche Meulenstraat etc.
ALGEMEEN BP 134. 1654 februari 14 sH,R.1580,163 (Aantekeningen uit het Bosch Protocol 1650 - 1675 vanaf de micro-fiches in het Streekarchivariaat in het Kwartier van Oisterwijk) Cornelis z. Willem Berthens wnd Udenhout man van Engelken d.w. Wouter Aert Cornelis en Willem Berthens ook wnd Udenhout aan Cornelis Wijnants van Heusden coopman sBosch jeec 30 ka gld uit
ALGEMEEN BP 134. 1654 februari 14 sH,R.1580,163 (Aantekeningen uit het Bosch Protocol 1650 - 1675 vanaf de micro-fiches in het Streekarchivariaat in het Kwartier van Oisterwijk) - stuk teulland 6 L Udenhout op de Molenstraat in de Schijve aldaar. margo: Aeltje Jans van Vucht wede Cornelis Wijnants van Heusden bekent dat Peeter Breecken? wnd Tilburg gelost heeft 13-5-1669
ALGEMEEN BP 215. 1657 juni 21 sH,R.1586,285v (Aantekeningen uit het Bosch Protocol 1650 - 1675 vanaf de micro-fiches in het Streekarchivariaat in het Kwartier van Oisterwijk) Cornelis z. Willem Berthens wnd Udenhout man van Engelken d.w. Wouter Aerts Corneliss van Schie aan jan z. Albert Segers jeec 10 ka gld uit - huys en hof 11⁄2 L te Udenhout opte Meulenstraet
ALGEMEEN BP 215. 1657 juni 21 sH,R.1586,285v (Aantekeningen uit het Bosch Protocol 1650 - 1675 vanaf de micro-fiches in het Streekarchivariaat in het Kwartier van Oisterwijk) gelost door Gijsbert Ariens van Heeze 28-..-1700
ALGEMEEN RA Oisterwijk 10 februari 1674 | 368/II-6-7v 10 februari 1674: ... Willem Adriaen Berthens als man van Maijken Adriaen Aerts van Tilborgh, mede voor de 2 afwezige zonen van Adriaen Aerts van Tilborgh, en voor Jan Michiels hun zwager ...