Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.

Aktes, aantekeningen

Aktes, aantekeningen

De akten en aantekeningen die u nu onderaan in het scherm ziet is een willekeurige lijst.
Zoek op een term in Omschrijving (minimaal 3 letters aaneengesloten, niet hoofdlettergevoelig):

Persoonsnr Aard Bron Beschrijving
28420: Nicolaes van Nijehoff. 1600-0. FAMILIE BE Testamenten 21.01.1710 | N 2931 | f 201 Johan van NIJEHOFF, advocaat, rentmeester van de Prince d'AUVERGNE en Ida Isabella van der MEULEN Besloten testament gepasseerd 's-Hertogenbosch 17.12.1704
28420: Nicolaes van Nijehoff. 1600-0. FAMILIE BE Testamenten 21.01.1710 | N 2931 | f 201 Memorie van Successie: 16.5.1710 (N 2931 f 343) Geopend op verzoek van de weduwe
28423: Peeter Boudewijns van de Santvoirt. 1587-0. BOEDELSCHEIDING 9 oktober 1681 Akte van kwijting, door Gerard van Santvoort, licentiaat in de rechten, verleden voor Henrik Copens en Johan van den Berg, schepenen van 's-Hertogenbosch, aan Wouter van Vechel,
28423: Peeter Boudewijns van de Santvoirt. 1587-0. BOEDELSCHEIDING 9 oktober 1681 executeur boedel van Maria van Heeswijk, weduwe van wijlen Pieter van Santvoort, zijn grootvader,
28423: Peeter Boudewijns van de Santvoirt. 1587-0. ERFDELING 04.04.1653 .., Cornelis Jaspers van HEESWIJCK en Pieter Boudewijns van SANTVOORT momboirs over Jaspar en Barbara onbejaarde kinderen van wijlen Pauwels Wijnants van RESANDE bij Judith zijn tweede huisvrouw, dochter van Willem Jaspars van HEESWIJCK,
28423: Peeter Boudewijns van de Santvoirt. 1587-0. VOOGDIJ BE momboirboeken/r1926. 10.04.1659 | f 218v Peter en Jan zonen van Baudewijn van SANTVOIRT, Dierck Peter OTTEN en Tieleman Aerdts de BRUIJN, van vaderszijde, zijn op 4.1.1651 momboirs gesteld over de twee onmondige voorkinderen van Aert Peter OTTEN, beenhouwer bij Gultien
28423: Peeter Boudewijns van de Santvoirt. 1587-0. VOOGDIJ BE momboirboeken/r1926. 10.04.1659 | f 218v zijn huisvrouw dochter van Philips van der LAST. Jan, Dierck en Tieleman zijn overleden. Peeter is 71 jaar oud. De anderen zijn vervangen door: Dirck Jan OTTEN, beenhouwer, van vaderszijde, Baudewijn Philips van der LAST, broeder van de moeder …
28442: Andreas Moermans. 1670-0. ALGEMEEN Stadsarchief Breda te Breda, Vestbrieven Schepenbank Breda 1499-1811, Bron: boek, Deel: 550, Periode: 1695-1696, Breda, inventaris­num­mer 550, 20 juni 1696, Vestbrieven 1695 / 03-07-1696, folio 270v vestbrief op 20 juni 1696 te Breda: [..kwam Cornelis de Wijse coopman....macht hebbende van juffrouw Adriana van den Boecsel.. en Anna Janssen….Maria Catharina de Wijse, wed. wijlen sr. Johan van Dun…1500 gulden het stuck...]
28442: Andreas Moermans. 1670-0. ALGEMEEN Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Trouwen Stadsarchief Breda, Bron: boek, Deel: 99, Periode: 1592-1622, Breda, archieftoegang 8020, inventaris­num­mer 99, 8 juli 1612, Schepenbank trouwboek 1592-1622, folio 128R Trouwen op 8 juli 1612 te Breda: Bruidegom Joost Philips Moermans sone. Bruid Susanna Weernout Geleijns [sic: Popta?} dochter. Opmerking de man was goudsmid.
28442: Andreas Moermans. 1670-0. ALGEMEEN Stadsarchief Breda te Breda, Notariële archieven Notariële archieven Breda, Bron: boek, Deel: 0070, Periode: 1616-1624, Breda, inventaris­num­mer 0070, 19 augustus 1624, L. Rietraet, Protocol, 1616 - 1624, folio 212r Notariële akte op 19 augustus 1624 te Breda: o.a. Joost Moermans, meester zilversmid en adelborst van beroep
28442: Andreas Moermans. 1670-0. ALGEMEEN Stadsarchief Breda te Breda, DTB Begraven. Hervormde Gemeente Breda Kerkvoogdij, Bron: boek, Deel: 40, Periode: 1637-1639, Breda, archief HKV, inventaris­num­mer 40, 31 augustus 1639, Begraafposten in de rekeningen van de Grote Kerk 1637-1639, folio 23r Begrafenis op 31 augustus 1639 te Breda: Overledene (mannelijk) Joost Moermans. Opmerking: Joost Moermans, in "de Cleyne Wildeman" op de Veemart. Begraven in de kerk-gebruik van baarkleed-overluiden.
28442: Andreas Moermans. 1670-0. ALGEMEEN Stadsarchief Amsterdam, Poorterboeken SAA Index op poorterboeken, Amsterdam, archief 5033, inv.nr.2, p.330 Registratie op 9 februari 1646 te Andwerpen: Geregistreerde: Hans Moerman, Zijdereder van beroep.
28442: Andreas Moermans. 1670-0. ALGEMEEN Stadsarchief Breda te Breda, Notariële archieven Notariële archieven Breda, Bron: akten, Deel: 0294, Periode: 1677-1679, Breda, inventaris­num­mer 0294, 7 februari 1679, P.B. van Oerle, Allerhande acten (Minuten), 1677 - 1679, aktenummer 104 Notariële akte op 7 februari 1679 te Breda: Geregistreerden: Anthonij Moermans, wonende te Antwerpen. Willem Maghin, kapitein van beroep. Zeno Diederick Tenghagell, ritmeester van beroep. []
28442: Andreas Moermans. 1670-0. ALGEMEEN https://dirkjanb.wordpress.com/tag/edelsmeedkunst/page/2/ Het waarschijnlijk in het Antwerpse atelier van Jan Moermans (1625-1703) of diens opvolger Philippus II Moermans (1660-1721) gemaakte stuk, was in 1752 door de dominicaan Jacobus Janssens aan de kerk geschonken.
28442: Andreas Moermans. 1670-0. ALGEMEEN https://archive.org/stream/geschiedenisvan05torfgoog/geschiedenisvan05torfgoog_djvu.txt Moermans , die een zilversmid van beroep was, had deze voorwaerden aengenomen, mits dewelke hem zyne moeder en magen een grafkelder in de kapelle [Jacobskèrk] werd gegund , wel yersUende dal hy dezen kelder op zyne kosten zou doen maken.
28442: Andreas Moermans. 1670-0. ALGEMEEN http://www.sintjacobantwerpen.be/95-cultuurhistorisch Van de oorspronkelijke wandschilderingen op marmer rest enkel nog ‘het Laatste Avondmaal’ tegen de zuidwand, toegeschreven aan Antoni Goubeau. Johannes de Evangelist zou het portret van de schenker, Jan Moermans weergeven.
28442: Andreas Moermans. 1670-0. ALGEMEEN http://www.sintjacobantwerpen.be/95-cultuurhistorisch Onder hen de edelsmid Johannes Moermans († 1703), voorzitter, promotor en weldoener van de Venerabelkapel, en de historicus Lodewijk van Caukercken (1629-1704)
28442: Andreas Moermans. 1670-0. ALGEMEEN 1858 Hoofd- en Leenbank van Stad en Lande van Breda, 1532-1804 1048 Jan Moermans contra Wed. van Jacob Swaens, 1675.
28442: Andreas Moermans. 1670-0. NOT. AKTE Stadsarchief Breda te Breda, Notariële archieven. Notariële archieven Breda, Bron: akten, Deel: 0317, Periode: 1701-1703, Breda, inventaris­num­mer 0317, 22 maart 1702, W. van Bommel, Allerhande acten (Minuten), 1701 - 1703, aktenummer 131 22-3-1702 Breda: Geregistreerde Andries Moermans, wonende te Antwerpen, zilversmid van beroep. [wonend Antwerpen in huwelijk hebbend Adriana Michielsen van Bocxsel …Christoffel vanden Kieboom..sijne verbonden huisinge .30-1-1707….]
28442: Andreas Moermans. 1670-0. NOT. AKTE Stadsarchief Breda te Breda, Notariële archieven Notariële archieven Breda, Bron: akten, Deel: 0356, Periode: 1707, Breda, inventaris­num­mer 0356, 2 september 1707, C. van Eyll, Allerhande acten (Minuten), 1707, aktenummer 77 2-9-1707 Breda: Andries Moermans, wonende te Antwerpen, zilversmid van beroep. ...[te constitueren ..Cornelis van Gendt..om minnelijk of rechterlijk te manen.. 300 gulden met interest…manuele obligatie van 500 gulden.. interest 4 gulden 10 stuivers jaars
28442: Andreas Moermans. 1670-0. NOT. AKTE Stadsarchief Breda te Breda, Notariële archieven Notariële archieven Breda, Bron: akten, Deel: 0356, Periode: 1707, Breda, inventaris­num­mer 0356, 2 september 1707, C. van Eyll, Allerhande acten (Minuten), 1707, aktenummer 77 ..ten laste van de heer Christoffel vanden Kieboom, borger ende mr broodmaker alhier… huis ende erve met al zijn toebehoren, genaamt den Biekorf, staande...]
28443: Adriana Michielsen van Bocxsel (Son). 1675-0. DOPELING Dopen rk Brugstraat 1673-1701, archiefnummer CB, Collectie DTB Breda, inventarisnummer 8, blad 14 Gemeente: Breda Periode: 1673-1701 29-09-1675 Breda: Dopeling Adriana Michielsen. Vader Franciscus Michielsen. Moeder Anna Jansen van Rickspoor. Peter Ignatius Michielsen van Boxtel. Meter Petronella Wilms van Enschot.
28445: Johannes Philippus van Beugen. 1660-1706. HUWELIJK boek, Deel: 2, Periode: 1687-1719, Sint-Michielsgestel, archieftoegang 1445, inventaris­num­mer 2, 15 augustus 1693, Rooms-Katholiek dopen 1687-1703, trouwen 1687-1719, folio 55v08 Trouwen op 15 augustus 1693 te Sint-Michielsgestel: Bruidegom Johannes van Beugen. Bruid Johanna Maria van den Eeckart. Get: Petrus Franciscus van Beugen, Catharina Theodori van Genderen. Opm: met dispensatie voor verwantschap in derde en vierde graad.
28445: Johannes Philippus van Beugen. 1660-1706. KINDEREN Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Dopen Bron: boek, Deel: 47, Periode: 1685-1706, 's-Hertogenbosch, archieftoegang 8056, inventaris­num­mer 47, 20 augustus 1697, St. Catharina doopboek 1685-1706 Doop 20-8-1697 te 's-Hertogenbosch: Vader Joannis van Beugen. Moeder Joanna Maria van den Eckart. Kind (vrouwelijk) Maria van Beugen. Get: Petrus Franciscus van Beugen, Maria van Beugen. Opm: Getuige (Maria van Beugen): : vrouw van Joannis van den Eckart.
28446: Govaert Jan Pauwels van Ceulen. 1655-1733. TESTAMENT BE 13.02.1733 | N 2997 | f 190 Govert van KEULEN en Anna Catharina van BEUGEN Besloten testament gepasseerd 's-Hertogenbosch 4.9.1721 De testateur is ziek Geopend op verzoek van de weduwe
28446: Govaert Jan Pauwels van Ceulen. 1655-1733. VOOGDIJ BE momboirboeken/r1926. 19.08.1682 | f 434v Govaert van CEULEN, Nicolaes SIGMANS en Nicolaes van BEUGEN zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Jan van CEULEN bij Adriana PIPELAER. Nicolaes wordt op 23.10.1683 vervangen door Moijses TEMPELAER (f 436v). Beheer goederen.
28446: Govaert Jan Pauwels van Ceulen. 1655-1733. VOOGDIJ BE momboirboeken/r1926.1. 15.01.1685 | f 439v Govaert van KEULEN is sedert 14.5.1680 momboir in plaats van de vader over de onmondige kinderen van Nicolaes van BRUGGE bij Cathalijn van CEULEN. Govaert wordt vervangen door Hermanus VOLLERS (wed, Paulina van BRUGGE), apotheker te 's-Hertogenbosch,
28446: Govaert Jan Pauwels van Ceulen. 1655-1733. VOOGDIJ BE momboirboeken/r1926.1. 15.01.1685 | f 439v in huwelijk hebbende de dochter van Govaert van CEULEN.
28447: Anna Catharina Lamberts van Beugen. 1660-0. ALGEMEEN een document uit 1677 van Lambert van Beugen pachter van de houtschat te Esch, Helvoirt, Erp en Veghel over een boete van 6 gouden realen tegen degenen die rossen of vlaggen steken onder iemands bomen.
28447: Anna Catharina Lamberts van Beugen. 1660-0. ALGEMEEN folio 26 – woensdag 16 januari 1675 Rekest van Lambert van Beugen koopman en burger van ’s-Hertogenbosch. Eem commissie zal nadere informatie inwinnen en ontvanger Cuchlinus wordt gelast zijn executies stop te zetten.
28448: Hendrik Zeeuwen. 1700-0. TESTAMENT BE testamenten/1700-1750. 21.09.1746 | N 3100 | f 338 Hendrik ZEEUWEN, beurtschipper en Elisabeth van BEUGEN, te s-Hertogenbosch.
28449: Elisabeth van Beugen. 1700-0. KINDEREN transport het Vosken, nu de Rode Leeuw op de Breede Haven. Adrianus ZEEUWEN, beurtschipper te 's-Hertogenbosch, voor fl 1950,-, die fl 1800,- leent van de verkoopster. 07.05.1793 | R 1773 | f 114v | GA Den Bosch
28451: Johan van Beughen. 1650-0. ALGEMEEN Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Dopen Bron: boek, Deel: 18, Periode: 1695-1705, 's-Hertogenbosch, archieftoegang 8056, inventaris­num­mer 18, 14 februari 1702, Rooms-Katholiek doopboek 1695-1705 Doop op 14 februari 1702 te 's-Hertogenbosch: Vader Joannes van Beugen. Moeder Joanna Broers. Kind (mannelijk) Andreas van Beugen. Getuigen: Jaspar van Beugen, Agnes Broers.
28451: Johan van Beughen. 1650-0. ALGEMEEN Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Dopen Bron: boek, Deel: 19, Periode: 1706-1717, 's-Hertogenbosch, archieftoegang 8056, inventaris­num­mer 19, 26 september 1709, Rooms-Katholiek doopboek 1706-1717 Doop op 26 september 1709 te 's-Hertogenbosch: Vader Joannes van Beugen. Moeder Joanna Broers. Kind (vrouwelijk) Agnes van Beugen. Getuigen: Joannes van Merevort, Henrica van Liemde, Jasparina van Beugen.
28451: Johan van Beughen. 1650-0. ALGEMEEN Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Dopen Bron: boek, Deel: 19, Periode: 1706-1717, 's-Hertogenbosch, archieftoegang 8056, inventaris­num­mer 19, 20 oktober 1714, Rooms-Katholiek doopboek 1706-1717 Doop op 20 oktober 1714 te 's-Hertogenbosch: Vader Caspar van Beugen. Moeder Henrica van Linde. Kind (mannelijk) Gisbertus van Beugen. Getuigen: Joannes van Beugen, Catharina van Limdt, Maria Kemp.
28451: Johan van Beughen. 1650-0. ALGEMEEN boek, Deel: 12, Periode: 1693..., Heeswijk, archieftoegang 1441, inventaris­num­mer 12, 25 juni 1713, Abdij van Berne trouwboek 1693-1791, folio 7r Trouwen op 25 juni 1713 te Heeswijk: Bruidegom Adriaen Olislaegers. Bruid Joanna Elisabeth Susteren.
28451: Johan van Beughen. 1650-0. ALGEMEEN boek, Deel: 12, Periode: 1693..., Heeswijk, archieftoegang 1441, inventaris­num­mer 12, 25 juni 1713, Abdij van Berne trouwboek 1693-1791, folio 7r Opm: Aanwezige getuigen: Joannes Janssen van Beughen en Henrica Pauli Penninx. Met instemming van de zeereerwaarde heer Joannis van Kessel, plebaan van 's-Hertogenbosch (wat niet zijn bevoegdheid was)
28451: Johan van Beughen. 1650-0. ERFDELING erfdelingen (1680-1792) 13.03.1687 | R 1661 | f 180v Abraham van SUSTEREN, Johan van BEUGHEN man en momboir van Johanna van SUSTEREN, Helena DONCKERS weduwe van Gijsberts van SUSTEREN, allen kinderen van wijlen Henrick van SUSTEREN bij Elisabeth van ZUTPHEN
28451: Johan van Beughen. 1650-0. ERFDELING erfdelingen (1680-1792) 13.03.1687 | R 1661 | f 180v approbatie van de erfdeling van de goederen van hun ouders, krachtens testament gepasseerd op 20.2.1660 voor notaris Hendrick van DEURSEN - gepasseerd voor notaris Willem VOS op 8.3.1687.
28451: Johan van Beughen. 1650-0. KINDEREN Van Susteren door Leo Adriaensse. Bossche bierbrouwers, Iberische kooplieden, Amsterdams-Antwerpse bankiers. 3. Hunne overige kinderen waren Sara Maria; Maria Catharina; Henricus en Isabella van Beughem, welke laatste de echtgenoote was van Everard van Wittenhorst. Genoemde Henricus van Beughem zal in 1703 koopman te Brussel zijn geweest.
28456: Nicolaes van Beugen. 1640-0. ALGEMEEN 10. 1698 oktober sH,R.1636,267 Catharina Wanda wede Nicolaes van Ceulen quiting
28456: Nicolaes van Beugen. 1640-0. VOOGDIJ BE momboirboeken/r1926. 19.08.1682 | f 434v Govaert van CEULEN, Nicolaes SIGMANS en Nicolaes van BEUGEN zijn momboirs over de onmondige kinderen van wijlen Jan van CEULEN bij Adriana PIPELAER. Nicolaes wordt op 23.10.1683 vervangen door Moijses TEMPELAER (f 436v) Beheer goederen.
28457: Maria Angelina Doncquers. 1669-1741. ALGEMEEN Regionaal Historisch Centrum Eindhoven te Eindhoven, DTB Dopen Doop-, trouw- en begraafboek Eindhoven, Eindhoven, archieftoegang 10225, inventaris­num­mer 14.1, 22-03-1677 Doop op 22 maart 1677 te Eindhoven: Vader Melchior Doncquers. Moeder Maria van der Steen. Kind Maria Agnes Doncquers. Getuigen: Maria Fabri, Petrus van den Broeck.
28457: Maria Angelina Doncquers. 1669-1741. OVERLIJDEN Regionaal Historisch Centrum Eindhoven te Eindhoven, DTB Begraven Doop-, trouw- en begraafboek Aarle-Rixtel, Aarle-Rixtel, archieftoegang 10225, inventaris­num­mer 59.17, 25-08-1741, folio 322 Begrafenis op 25 augustus 1741 te Aarle-Rixtel: Overledene: Maria Angelina Doncquers, overleden te 's hertogenbosch. Taxatie van nagelaten goederen in Aarle. Partner Victor van Beugen.
28464: Bruno (Aegidius) Gijsels. 1667-1752. DOOPGETUIGE Stadsarchief Breda te Breda, DTB Dopen Collectie DTB Breda, Bron: boek, Deel: 9, Periode: 1701-1757, Breda, archief CB, inventaris­num­mer 9, 30 december 1723, Dopen rk Brugstraat 1701-1757, folio 166 Doop op 30 december 1723 te Breda: Vader Cornelis Bollekens. Moeder Aldegondis Maria van den Broeck. Kind (mannelijk) Emanuel Bollekens. Peter Bruno Gijssels. Meter Isabella van Immerseel.
28464: Bruno (Aegidius) Gijsels. 1667-1752. DOOPGETUIGE Stadsarchief Breda te Breda, DTB Dopen Collectie DTB Breda, Bron: boek, Deel: 9, Periode: 1701-1757, Breda, archief CB, inventaris­num­mer 9, 30 december 1723, Dopen rk Brugstraat 1701-1757, folio 166 Opm: peter ontvanger voor de heer van Bokhoven meter gravin van Bokhoven
28464: Bruno (Aegidius) Gijsels. 1667-1752. FAMILIE Catharina Gijsels (geb. 1740 Den Bosch), in hetzelfde jaar gehuwd met Jan, zoon van Hendrick van Eijck en Gijsbertje Kerekamp en wonende te Bokhoven
28464: Bruno (Aegidius) Gijsels. 1667-1752. HUWELIJK Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Trouwen BHIC, Bron: boek, Deel: 11, Periode: 1691-1742, Vught, archieftoegang 1459, inventaris­num­mer 11, 11 september 1732, Trouwen, folio 42r Trouwen op 11 september 1732. Bruidegom Bruno Gijsels, geboren te Antwerpen (België). Bruid Maria Angelina Donkers, wonende te 's-Hertogenbosch. Eerdere man N.N. van Beugens. Opmerking: vorige partner bruid is Heer Resident van Beugens.
28466: Lambert van Beugen. 1630-0. ALGEMEEN folio 6 verso – 5 januari 1675. Rapport van de gedeputeerden van de Raad van State ...surseance van 15 juli – 15 augustus 1672 door de krijgsraad aan de burgers der stad ’s-Hertogenbosch verleend...; in dezelfde akte wordt ook Lambertus van Beugen aangehaald als burger van de stad.
28466: Lambert van Beugen. 1630-0. ALGEMEEN RRS Resoluties Raad van State 1672-1702 Rampjaar tot aan de Spaanse Successieoorlog. toegangsnummer 178 inventarisnummer 219. dienstjaar 1675 folio 26 – woensdag 16 januari 1675: Rekest van Lambert van Beugen koopman en burger van ’s-Hertogenbosch. Eem commissie zal nadere informatie inwinnen en ontvanger Cuchlinus wordt gelast zijn executies stop te zetten.
Persoonsnr Aard Bron Beschrijving