Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.
11 feb 2022: Dringende video-oproep van canadese militair om NU voor de eigen bevolking te kiezen!  Amid so much hate, a clot-shot brings Russia & the West together. A Kremlin-backed pharma firm is registering AstraZeneca's clot-shot in Russia  Interview with Bob Moran, ex-politiek cartoonist van de Britse Telegraph over persoonlijke dilemma´s.  Steun aan boeren en kleine zelfstandigen om te overleven is zeker ook eigenbelang van burgers!  Farmers Defence Force

Aktes, aantekeningen

Aktes, aantekeningen

De akten en aantekeningen die u nu onderaan in het scherm ziet is een willekeurige lijst.
Zoek op een term in Omschrijving (minimaal 3 letters aaneengesloten, niet hoofdlettergevoelig, gebruik de joker, het %-teken):

Persoonsnr Aard Bron Omschrijving
Maria Teunis van Son 1770 ERFDELING orig. NA Den Haag; microfiches in SAMH inv.nr. 23. aktenr: 98. datum: 16-11-1831 familieraad: aanvaarding nalatenschap
Maria Teunis van Son 1770 ERFDELING orig. NA Den Haag; microfiches in SAMH inv.nr. 23. aktenr: 98. datum: 16-11-1831 Aanwezig: Johannes Hendericusw Borst, Teunis Cornelis Borst, Cornelis Joseph Griss gehuwd met Johanna Jacoba Borst, Johannes van Son, Nicolaas van Son, Quirijn Claus
Maria Teunis van Son 1770 ERFDELING orig. NA Den Haag; microfiches in SAMH inv.nr. 23. aktenr: 98. datum: 16-11-1831 Oorspronkelijk gerechtigde(n): wijlen Maria van Son en wijlen Hendrik Borst. Gerechtigde(n): Wilhelmina Catharina Borst
Maria Teunis van Son 1770 ERFDELING orig. NA Den Haag; microfiches in SAMH inv.nr. 23. aktenr: 98. datum: 16-11-1831 Gemachtigde(n): Jacob Louis Nijhoff, Jaques Anne Francois van der Meer van Kuffeler als voogden
Maria Teunis van Son 1770 ERFDELING orig. NA Den Haag; microfiches in SAMH inv.nr. 23. aktenr: 98. datum: 16-11-1831 vredegerecht civiele zaken Gouda 1831
Willem van Zon 1700 ALGEMEEN Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Trouwen Onbekend, 2 oktober 1723 Trouwen op 2 oktober 1723 te Brielle: Bruidegom Jan van Son. Bruid Geertruid Blom, wonende te Brielle.
Claes Erp van der Zee 1595-1641 BEGR Burgerlijke stand gemeente Utrecht en van de voormalige gemeente Zuilen: retroacta doop- trouw- e..., Utrecht, archief 711, inventaris­num­mer 122, 10-5-1641, Utrecht NH begraven 1634-1645, folio 575 Begrafenis (Nederduits-gereformeerd (later Nederlands-hervormd)) in 1641 te Utrecht: Overledene (mannelijk) Claes Erp van der Zee.
Neeltgen Pieter Stout 1595-1670 BEGR Burgerlijke stand gemeente Utrecht en van de voormalige gemeente Zuilen: retroacta doop- trouw- e..., Utrecht, archief 711, inventaris­num­mer 125, 7-2-1670, Utrecht NH begraven 1666-1674, folio 397 Begrafenis (Nederduits-gereformeerd (later Nederlands-hervormd)) in 1670 te Utrecht: Overledene (vrouwelijk) Neeltjen Pietersen Stout. Partner Michiel Roseij.
Neeltgen Pieter Stout 1595-1670 HUWELIJK Burgerlijke stand gemeente Utrecht en van de voormalige gemeente Zuilen: retroacta doop- trouw- e..., Utrecht, archief 711, inventaris­num­mer 97, 04-06-1643, Utrecht NH trouwen 1641-1659, folio 109 Trouwen (Nederduits-gereformeerd (later Nederlands-hervormd)) op 4 juni 1643 te Utrecht: Bruidegom Michiel Rosay. Bruid Neeltgen Pieters. Laatste partner van de bruidegom Margrieta Sauget. Laatste partner van de bruid .Claes Erp van der Zee.
Jacob Willems Steenvoorden 1722 KINDEREN Willem Steenvoorden
Jacob Willems Steenvoorden 1722 KINDEREN Cornelia Steenvoorden ged. 14 mei 1753 in Noordwijkerhout, X Arie van Schie
Jacob Willems Steenvoorden 1722 KINDEREN Hubertus Steenvoorden ged. 7 juli 1755 in Noordwijkerhout.
Willem Huijbertsz Steenvoorden 1687-1754 KINDEREN Stamboom Den Elzen - Bollenstreek Antje Willemsdr Steenvoorden, geb. ca 1717 in Noordwijkerhout., X Hendrik Cornelisz Oostdam
Willem Huijbertsz Steenvoorden 1687-1754 KINDEREN Stamboom Den Elzen - Bollenstreek Arie Willesmz Steenvoorden ± 1717-????
Willem Huijbertsz Steenvoorden 1687-1754 KINDEREN Stamboom Den Elzen - Bollenstreek Maria Willemsdr Steenvoorden geb. rond 1717 in Noordwijkerhout. Zij is overleden op 3 mei 1759 in Lisse
Willem Huijbertsz Steenvoorden 1687-1754 KINDEREN Stamboom Den Elzen - Bollenstreek Engeltje Willemsdr Steenvoorden, geb. , X Symen Pietersz Oostdam
Willem Huijbertsz Steenvoorden 1687-1754 KINDEREN Stamboom Den Elzen - Bollenstreek Jacob Willemsz Steenvoorden 1722-???? Tree
Huijbert Willemsz Steenvoorden 1648-1703 KINDEREN X Hendrik Corneliszn Oostdam, zn v Cornelis Symenszn Oostdam en Neeltje Hendricksdr Campen,
Huijbert Willemsz Steenvoorden 1648-1703 KLEINKINDEREN Johanna Hendriks van Leeuwen (Oostdam) (1743 - 1824) X Gijsbert Janse van Leeuwen, zn Jan Gijsberse van Leeuwen en Aagje Teunisse van Leeuwen.
Huijbert Willemsz Steenvoorden 1648-1703 KLEINKINDEREN Willem Hendriksz Oostdam X Cornelia Erfvoort
Petronilla Joris de Zeeuw 1701 BROER/ZUS BE testamenten 08.08.1781 | N 3387 | f 475 Francis Jorisse de ZEEUW, te Vlijmen, present te 's-Hertogenbosch Eerder testament: 20.9.1765 (N 3363 f 56); 26.10.1774 (N 3456 f 15); 21.5.1779 (N 3371 f 41)
Petronilla Joris de Zeeuw 1701 PACHT 4 april 1752 resoluties Raad van State (178.369) 392r Dinther 97 Missive van rentmeester Tengnagel geschreven te ’s-Hertogenbosch inhoudende dat Margaretha Suijskens weduwe van Jacobus Boogen en Petronella de Zeeuw weduwe van Antonij Suijskens uit een hoeve of stede lands onder Dinther aan
Petronilla Joris de Zeeuw 1701 PACHT 4 april 1752 resoluties Raad van State (178.369) 392r Dinther zijn kantoor moeten vergelden een pacht van 10 sesters rogge, een pacht van 1 mud rogge en een rente van 4 gl. 10 st. elk jaar op 28 januari des jaars 1743 voor de voorschreven onderpanden na voorgaande handvulling of
Petronilla Joris de Zeeuw 1701 PACHT 4 april 1752 resoluties Raad van State (178.369) 392r Dinther bijbetaling hadden doen handlichtenen dat hij daarom genoodzaakt was geweest die te koop te stellen [met nadere details]
Petronilla Joris de Zeeuw 1701 TESTAMENT BE testamenten 09.04.1768 | N 3230 | f 176 Petronella de ZEEUW weduwe van Anthonij SUIJSKENS, koopvrouw te 's-Hertogenbosch. De testatrice is ziek
Petronilla Joris de Zeeuw 1701 TRANSPORT Bossche Archief, R.1753 folio 377. 23-11-1763. De H.Geest in den Bosch transporteert aan Petronella de Zeeuw, wed. Antonij Suijskens c.s. een hoeve aan de Vijf Eijken, Helvoort. Huurder is de Wed. Cornelis Pijnenburg.
Anthonij Matthijsz Suijskens 1700 ALGEMEEN Resoluties Raad van State 1749-1795 De periode tussen de Vrede van Aken en de komst van de Fransen. BHIC toegangsnummer 178. inv.nr. 369 dienstjaar 1752 deel 1 [januari-april] 9 microfiches folio 392 – dinsdag 4 april 1752 Missive van rentmeester Tengnagel geschreven te ’s-Hertogenbosch inhoudende dat Margaretha Suijskens weduwe van Jacobus Boogen en Petronella de Zeeuw weduwe van Antonij Suijskens uit een hoeve of stede lands onder Dinther aan
Anthonij Matthijsz Suijskens 1700 ALGEMEEN Resoluties Raad van State 1749-1795 De periode tussen de Vrede van Aken en de komst van de Fransen. BHIC toegangsnummer 178. inv.nr. 369 dienstjaar 1752 deel 1 [januari-april] 9 microfiches folio 392 – dinsdag 4 april 1752 zijn kantoor moeten vergelden een pacht van 10 sesters rogge, een pacht van 1 mud rogge en een rente van 4 gl. 10 st. elk jaar op 28 januari des jaars 1743 voor de voorschreven onderpanden na voorgaande handvulling of bijbetaling
Anthonij Matthijsz Suijskens 1700 ALGEMEEN Resoluties Raad van State 1749-1795 De periode tussen de Vrede van Aken en de komst van de Fransen. BHIC toegangsnummer 178. inv.nr. 369 dienstjaar 1752 deel 1 [januari-april] 9 microfiches folio 392 – dinsdag 4 april 1752 hadden doen handlichten en dat hij daarom genoodzaakt was geweest die te koop te stellen [met nadere details].
Anthonij Matthijsz Suijskens 1700 ALGEMEEN boek, Deel: 46, Periode: 1669-1685, 's-Hertogenbosch, archieftoegang 8056, inventaris­num­mer 46, 20 november 1681, St. Catharina doopboek 1669-1685 Doop op 20 november 1681 te 's-Hertogenbosch: Vader Jochum Peeters. Moeder Catarina van Roeij. Kind (mannelijk) Arnoldus Peeters. Getuigen: Jan Becker, Maijken van Roeij.
Anthonij Matthijsz Suijskens 1700 DOOPGETUIGE Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Dopen Bron: boek, Deel: 60, Periode: 1748-1786, 's-Hertogenbosch, archieftoegang 8056, inventaris­num­mer 60, 1 februari 1767, St. Jacob doopboek 1748-1786 1-2-1767 te 's-Hertogenbosch: Vader Antonius Matthias Suijskens. Moeder Isabella Helena Josephina van Balen. Kind (mannelijk) Antonius Suijskens. Get: Martinus Franciscus Suijskens, Petronella de Zeeuw. Opm: R. ac Ernditiss. D., pastor s. Amandi ad.
Anthonij Matthijsz Suijskens 1700 FAMILIE BE notaris E.van Bruggen 21 December 1763, R 2866 folio 112 Georg Ludovikus Suyskens, Rooms Priester (Den Bosch) procuratie hebbende van Petronella de Zeeuw weduwe van Antony Suyskens en van Francis de Zeeuw en Antony Matthias Suyskens verhuurt aan Huybert van den Broek (uit Vught)
Anthonij Matthijsz Suijskens 1700 FAMILIE BE notaris E.van Bruggen 21 December 1763, R 2866 folio 112 een hoeve genaamt de vijff Eijke, Helvoirt (huys, schuer, schop, stal en landerijen) voor 10 jaar, jaarlijks voor 90 gulden, 10 mud rog en 4 coppel jonge welgemeste hoender. Etc.
Anthonij Matthijsz Suijskens 1700 HUWELIJK doop-, trouw- en begraafboek, Deel: Vlijmen15, Periode: 1716-1730, Vlijmen, archief 31, inventaris­num­mer Vlijmen15, 14 januari 1725, Trouwen en begraven (gaarder), folio 42v Trouwen op 14 januari 1725 te Vlijmen: Bruidegom Anthonij Suijskens, wonende te 's-Hertogenbosch. Bruid Petronella de Zeeuw, geboren te Vlijmen. Opmerking: Datum trouwen: 14-01-1725. Plaats trouwen: Vlijmen. [jm, jd.]
Anthonij Matthijsz Suijskens 1700 KINDEREN Isabella Helena Josephina van Balen X 1) Anthony Mathias Suyskens, X 2) Lambertus Gerardus Antonius Schenck van Nijdeggen en na den dood van dezen laatste met X 3) Johannes Zeebis, gepensioneerd luitenant-kolonel.
Anthonij Matthijsz Suijskens 1700 KINDEREN de voorname huizen van Den Bosch, S. van Ysselt Franciscus Wynandus Suyskens en Georgius Ludovicus Suyskens, R. K. Pr. en pastoor te den Bosch (+1782).
Anthonij Matthijsz Suijskens 1700 KINDEREN Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Dopen Bron: boek, Deel: 21, Periode: 1730-1734, 's-Hertogenbosch, archieftoegang 8056, inventaris­num­mer 21, 4 maart 1734, Rooms-Katholiek doopboek 1730-1734 Doop op 4 maart 1734 te 's-Hertogenbosch: Vader Antonius Suijskens. Moeder Petronilla de Zeeuw. Kind (mannelijk) Franciscus Suijskens. Getuigen: Joachim Suijskens, Margarita Roijen.
Anthonij Matthijsz Suijskens 1700 KINDEREN Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Dopen Bron: boek, Deel: 23, Periode: 1735-1747, 's-Hertogenbosch, archieftoegang 8056, inventaris­num­mer 23, 1 oktober 1738, St. Jan, St. Pieter en St. Catharina doopboek 1735 Doop op 1 oktober 1738 te 's-Hertogenbosch: Vader Antonius Suijskens. Moeder Petronella de Zeeuw. Kind (mannelijk) Ludovicus Suijskens. Getuigen: Petrus Franciscus de Zeeuw, Clara de Zeeuw.
Anthonij Matthijsz Suijskens 1700 KINDEREN Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Dopen Bron: boek, Deel: 20, Periode: 1717-1729, 's-Hertogenbosch, archieftoegang 8056, inventaris­num­mer 20, 22 december 1728, Rooms-Katholiek doopboek 1717-1729 Doop op 22 december 1728 te 's-Hertogenbosch: Vader Antonius Suijskens. Moeder Petronella de Seeuwe. Kind (vrouwelijk) Aldegunda Suijskens. Getuigen: Joachim Suijskens, Margarita Roijen.
Anthonij Matthijsz Suijskens 1700 KINDEREN Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Dopen Bron: boek, Deel: 21, Periode: 1730-1734, 's-Hertogenbosch, archieftoegang 8056, inventaris­num­mer 21, 2 augustus 1732, Rooms-Katholiek doopboek 1730-1734 Doop op 2 augustus 1732 te 's-Hertogenbosch: Vader Antonius Suijskens. Moeder Petronella de Seeuw. Kind (vrouwelijk) Maria Suijskens. Getuigen: Franciscus de Seeuw, Maria Catharina de Seeuw.
Anthonij Matthijsz Suijskens 1700 KINDEREN Streekarchief Langs Aa en Dommel, Bron: boek, Deel: 24, Periode: 1689-1744, Vught, archieftoegang 1459, inventaris­num­mer 24, 8 mei 1768, Trouwboek 1689-1744, folio 5r Trouwen op 8 mei 1768 te Vught: Bruidegom Franciscus Wijnandus Suijskens, geb. 's-Hertogenbosch, wonend 's-Hertogenbosch, jongeman. Bruid Agnes Moors, wonend 's-Hertogenbosch, jongedochter.
Anthonij Matthijsz Suijskens 1700 KLEINKINDEREN de voorname huizen van Den Bosch, S. van Ysselt Petronella Maria Suyskens X Jacobus Ludovicus Watrin en Martina Maria Josephina Antonia Suyskens X Philippus Jacobus van Coenen.
Anthonij Matthijsz Suijskens 1700 TRANSPORT 74. 1773 juli 2.8 851.Not.Otw.98, f.74 dhr Francois van Baalen wnd Udenhout machtigt dhr Anthony Matteus Suijskens wnd sBosch om aan juffr. Wilhelmina Catarina minderj.d. w. dhr mr Guilelmus Peterus van Velpe over te dragen
Anthonij Matthijsz Suijskens 1700 TRANSPORT 74. 1773 juli 2.8 851.Not.Otw.98, f.74 - een parceel akkerland 6 L onder Helvoirt tpl. den Dystelberg strekkende van de gem. heye tot op de heide etc
Anthonij Matthijsz Suijskens 1700 TRANSPORT 74. 1773 juli 2.8 851.Not.Otw.98, f.74 en laatstelijk een erfkoornpagt van 2 mud rogge bij reductie betaald met 3 zakken in meer van 6 mud rogge uit onderpanden te Huykelom onder Otw voor sch. sBosch des anderen daags naar St Agniet 1393 vergolden bij Hendrik van Hasselt te
Anthonij Matthijsz Suijskens 1700 TRANSPORT 74. 1773 juli 2.8 851.Not.Otw.98, f.74 Huyclum zoals publiek 29-6 en 13-7 1773 bij notaris Jan de Gier te sBosch voor 1345 gld.
Anthonij Matthijsz Suijskens 1700 VOOGDIJ Resoluties Raad van State 1749-1795. BHIC toegangsnummer 178 inv.nr. 412 dienstjaar 1773 deel 2 [juli-december]. foli0 25 – donderdag 8 juli 1773 Onderzoek van een bericht van directeur de Roij op een rekest van Anthony Mathias Suijskens en Petrus van Rijn uit ’s-Hertogenbosch door wijlen Johan van Keulen aangesteld tot testamentaire voogden over Catharina van Keulen eigenaresse van 2 mergen lan
Henricus Ignatius Schenck de Nijdeggen 1672-1747 BEROEP parenteel van Dederich Schenck van Nydeggen Pl. verv ambtman ambt Kessel, 1713-1737. Heer van Oyen en Scholtis van Sevenum. Hendrick wordt in 1705 al als scholtis van Sevenum genoemd. Hij wordt na zijn dood in 1747 opgevolgd door J.J. van Douveren.
Henricus Ignatius Schenck de Nijdeggen 1672-1747 TRANSPORT parenteel van Dederich Schenck van Nydeggen Koopt in 1719 het kasteel Oyen bij Broekhuizenvorst. Koopt en wordt beleend met de heerlijkheid Broekhuizenvorst in 1727.
Anthonij Mathias Anthoni Suijskens 1740-1783 KINDEREN bossche-encyclopedie.nl/panden/wolvenhoek. Sasse van Ysselt Petronella Maria Suyskens, echtgenoote van Jacobus Ludovicus Watrin en Martina Maria Josephina Antonia Suyskens, echtgenoote van Philippus Jacobus van Coenen.
Persoonsnr Aard Bron Omschrijving