Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.
11 feb 2022: Dringende video-oproep van canadese militair naar collega´s in leger en politie om NU voor de eigen bevolking te kiezen!  Amid so much hate, a clot-shot brings Russia & the West together. A Kremlin-backed pharma firm is registering AstraZeneca's clot-shot in Russia  Interview with Bob Moran, ex-politiek cartoonist van de Britse Telegraph over persoonlijke dilemma´s.  Steun aan boeren en kleine zelfstandigen om te overleven is zeker ook eigenbelang van burgers!  Farmers Defence Force

Aktes, aantekeningen

Aktes, aantekeningen

De akten en aantekeningen die u nu onderaan in het scherm ziet is een willekeurige lijst.
Zoek op een term in Omschrijving (minimaal 3 letters aaneengesloten, %-teken (joker) toegestaan, niet hoofdlettergevoelig):

Persoonsnr Aard Bron Omschrijving
Andries Bernier Andries van den Dijck (Valant) 1300-1342 CIJNS Andreas Valant, van 5 bunder op Donc, van wijlen Ghiselbertus, genaamd Moutinc, 5 nieuwe schellingen. later: Henricus van de Dijk (de Aggere), zoon van Andreas Valant (1/2), en Francen van Ghestel, en Joannes, zijn broer (1/2). betaald: 1340 t/m 1350”.
Hendrik Jan Hendrik van Zonne 1410-0 LIJFRENTE 28-12-1479 | SAH OSA 2697 | f 25v | Pensioenboek BE Erf- en lijfrenten op de stad 's-Hertogenbosch 1479-1580 Sint Jans mis en Kerstmis * Lenart ende Cristyn wittige kynderen Henricx soen wilner Jan Henricx - 14 RG. * Geertruyt wittige dochter wilner Willem Gieliss van Zonne ende Johanna wittige dochter Henricx s. wilner Jan Henricx - 7 RG.
Hendrik Jan Hendrik van Zonne 1410-0 LIJFRENTE 28-12-1479 | SAH OSA 2697 | f 25v | Pensioenboek BE Erf- en lijfrenten op de stad 's-Hertogenbosch 1479-1580 Behelteliken Gertruden voirs in dese 2 parcelen hoir boeren ende hoir disposicie.
Johanna (Jenneke) Hendriks van Zonne 1465-1521 KINDEREN Bronnen?? Genovefa van Brogel, (????-1592) X Peter Ghysbert Loenis van de Coevering. Drie molenijzers.
Arnoldus van Broechoven 1340-0 ALGEMEEN BP: 1516 september sH,R.1286,188 Henrik z.w. Franconis van Broekhoven z.w. Johannes z.w. Arnoldi van Broeckhoven 2 mud rogge Haaren
Willem van Coulster 1400-1448 FAMILIE Dam, Jan van (schoonzoon van Abel van Coulster): griffier van het Hof van Holland 1543-1557; rekenmeester in de Haagse Rekenkamer 1559
Willem van Coulster 1400-1448 FAMILIE Anton van Kats (Maria) en Jan van Dam (Sibille) huwden beide een dochter van Abel van Coulster. Anton was onbezoldigd raadsheer van 1549 tot 1554 en Jan was actief als griffier sinds 1543 en als rekenmeester sinds 1559
Willem van Coulster 1400-1448 FAMILIE Reinier de Jonge, Abel van Coulster en Jacob Pijnsen staan vlak bij elkaar vermeld in de Nobelstraat.
Willem van Coulster 1400-1448 FAMILIE Daarnaast had Erasmus contacten met Abel van Coulster: Allen, Opus epistolarum X, epistola 2800.
Willem van Coulster 1400-1448 FAMILIE Coulster, Abel van, 1. ca. 1468- 21-9-1548 2. meester, ridder >1535 <1544 4. IJsbrand van Coulster* x Machteld van Alkemade. 5. Ysabeau Longin, dochter van Simon Longin en Marguerite de Berthos 6. bastaard: Sibilla (bij ene Geertruid, gelegitimeerd in 1537) x Jan van Dam*; Maria x Anton van Kats
Willem van Coulster 1400-1448 FAMILIE De weg naar het Hof. De weg naar het Hof. De activiteiten van 43 grafelijke ambtenaren in Den Haag aan het eind van de Middeleeuwen (1483-1506). (Serge ter Braake)
Willem van Coulster 1400-1448 FAMILIE De weg naar het Hof. 15. Het kasteel van de Van Coulsters werd in 1517 door Geldersen in de brand gestoken. A. werd in 1539 verdacht van ketterij en moest antwoorden op de beschuldiging dat hij niet geloofde in het vagevuur.
Willem van Coulster 1400-1448 FAMILIE De weg naar het Hof. Hij zou contact gehad hebben met een pastoor met ketterse ideeën en een priester aangespoord hebben om Erasmus verbaal te verdedigen. Hij had ook persoonlijk contact met Erasmus getuige een brief uit 1533 van Erasmus die aan hem gericht was.
Willem van Coulster 1400-1448 LEEN Leen 5. Zijn woning (1322: ten Broek in Haagambacht) en 9 morgen, waar zij op staat; 29-11-1396: Willem van Coulster, bottelier van Margaretha van Kleef, vrouw van de leenheer, na de dood van Jan van den Zijl, LRK 52 fol. 226v nr. 973.
Willem van Coulster 1400-1448 LEEN Leen 69. 5 hont land in het veen bewesten Hage, 6-6-1568: Joost van Dam, secretaris van het Hof van Holland, bij dode van Jan, zijn broer, met lijftocht van Sibille van Coulster, diens weduwe, LRK 131 c. Nd.-Holland fol. 39v-42.
Willem van Coulster 1400-1448 LEEN Grafelijkheid De Lier SCHIPLUIDEN EN VLAARDINGEN, Het ambacht (1557: het schoutambacht) van Hodempijl met vogelrij, visserij c.a.)
Willem van Coulster 1400-1448 LEEN Grafelijkheid De Lier SCHIPLUIDEN EN VLAARDINGEN, 12-4-1492: Na het overlijden van Louris Woutersz. wordt de hulde vernieuwd ten behoeve van Jan van Zwieten (L.H. 120, cap. N.H., fol. 31v).
Willem van Coulster 1400-1448 LEEN Grafelijkheid De Lier SCHIPLUIDEN EN VLAARDINGEN, 20-9-1511: Jan van Zwieten, onmondig, oom: Willem van Coulster, schout van Leyden, bij dode van zijn vader Jan van Zwieten (L.H. 123, cap. N.H., fol. 44).
Willem van Coulster 1400-1448 LEEN Grafelijkheid Kennemerland. Het ambacht van van Heiloo en Oesdom 14-5-1408: Willem van Coulster na koop, eventueel te komen op IJsbrand van Coulster, zijn broer, LRK 54 fol. 49.
Willem van Coulster 1400-1448 LEEN Grafelijkheid Kennemerland. Het ambacht van van Heiloo en Oesdom 11-2-1451: Jan van Coulster bij dode van Willem, zijn vader, bevestigd door Jacob, zijn oudere broer, LRK 116 c. Kenn. fol. 10.
Willem van Coulster 1400-1448 LEEN Grafelijkheid Kennemerland. Het ambacht van van Heiloo en Oesdom 13-5-1469: Pieter van Ruiven voor Maria, dochter van Jacob van Coulster, zijn vrouw, bij overdracht door haar vader, LRK 118 c.kenn. fol. 3v.
Willem van Coulster 1400-1448 LEEN Grafelijkheid Kennemerland. Het ambacht van van Heiloo en Oesdom 21-11-1521: Gerard van Zuilen van Nijeveld bij overdracht door Jacob Hendriksz. voor Maria van Coulster, weduwe Pieter van Ruiven, zijn grootmoeder, LRK 124 c. Kenn. fol. 10.
Willem van Coulster 1400-1448 LEEN Grafelijkheid Kennemerland. Het ambacht van van Heiloo en Oesdom 5-12-1528: Jacob van Zuilen van Nijeveld bij dode van Gerard, zijn broer, LRK 125 c.kenn. fol. 2.
Willem van Coulster 1400-1448 LEEN Grafelijkheid Kennemerland. Het ambacht van van Heiloo en Oesdom 30-4-1535: Dirk de Waal voor Klara van Zuilen van Nijeveld, zijn vrouw, bij dode van Jacob, haar broer, LRK 125 c. Kenn. fol. 15.
Willem van Coulster 1400-1448 LEEN Grafelijkheid Kennemerland. Het ambacht van van Heiloo en Oesdom ..-.-15..: Opdracht van Jan van Vliet na de dood van Klara van Zuilen van Nijeveld, LRK 209 fol. 56. 13-11-1584: Hubert van Woerden van Vliet bij dode van Jan van Woerden van Vliet, zijn vader, LRK 137 fol. 3v-4.
Willem van Coulster 1400-1448 LEEN Grafelijkheid Kennemerland. Het ambacht van van Heiloo en Oesdom 18-9-1585: Anton van Woerden van Vliet voor Hendrina van Vliet, zijn nicht, bij dode van Hubert, haar broer, LRK 137 fol. 43.
Willem van Coulster 1400-1448 LEEN Grafelijkheid Kennemerland. Het ambacht van van Heiloo en Oesdom 23-11-1606: Johan van Duvenvoorde en Woude, heer van Warmond, Hazerswoude, Alkemade enz., ridder, voor
Willem van Coulster 1400-1448 LEEN Grafelijkheid Kennemerland. Het ambacht van van Heiloo en Oesdom Odilia Valkenaar, zijn vrouw, bij dode van Elisabeth van Doornik, die aankwam van Hendrina van Woerden, haar moeder en Odilia’s nicht, LRK 140 fol. 208-214v.
Willem van Coulster 1400-1448 LEEN Grafelijkheid Kennemerland. Het ambacht van van Heiloo en Oesdom 14-8-1607: Willem van Kats, heer van Capelle en Bieselinge, leenvolger van het huis Coulster, bij dode van Hendrika van Woerden van Vliet, zijn nicht, LRK 140 fol. 280-281.
Willem van Coulster 1400-1448 LEEN Grafelijkheid Kennemerland. Het ambacht van van Heiloo en Oesdom 6-7-1621: Jacob van Wassenaar en Duvenvoorde, heer van Warmond enz., bij dode van Odilia Valkenaar, zijn moeder, LRK 143 c. Kenn.fol. 14v-15.
Willem van Coulster 1400-1448 LEEN Grafelijkheid Kennemerland. Het ambacht van van Heiloo en Oesdom 13-5-1622: Theofilus van Kats bij dode van Willem, zijn vader, LRK 143 c. Kenn. fol. 33v-34.
Lambert Willems van Breugel 1435-0 ALGEMEEN Rolf Vonk Veghel BROUWERIJ DEN GENTENBUYCK AAN HET HOOGEINDE Anna [geb. ca 1500] was een dochter van Maes Loeyen en Mechtelden Lamberts van Breugel. Zij vermaakte haar echtgenoot Peter Heymans het levenslange vruchtgebruik op alle goederen gelegen in Breugel die zij erfde van haar vader Maes Loeyen.
Lambert Willems van Breugel 1435-0 ALGEMEEN Rolf Vonk Veghel BROUWERIJ DEN GENTENBUYCK AAN HET HOOGEINDE Anna’s broer Willem Maes Loeyen woonde op de Heihoef bij Jekschot. Zijn nakomelingen noemden zich later naar de herkomst van Maes Loeyen ‘Van Breugel’
Peter Peter Jacobs van Breugel 1585-0 ERFDELING Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.116) Datering: 1657. Pagina: 515. Plaats: Sint-Oedenrode. Toegangsnummer: 7636. Inventarisnummer: 116 1657: Jan sone wijlen Jan Wauter Scheutkens als man ende momboir van Christina sijnder huijsvrouw dochtere wijlen Peeter Peeter Jacobssen een stuck saijlants genoempt Schuppenacker, gelegen ter plaetsche genoempt inde Bosch op Cremselaer.
Peter Peter Jacobs van Breugel 1585-0 ERFDELING Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.116) Datering: 1657. Pagina: 515. Plaats: Sint-Oedenrode. Toegangsnummer: 7636. Inventarisnummer: 116 Hem van sijne huijsvrouwe ouderen aengecomen ende op hem verstorven soo hij seijde. Heeft hij vercocht aen Adriaen Willemss. Chijns int boeck van Helmondt.
Peter Peter Jacobs van Breugel 1585-0 ERFDELING Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.115) 423. Datering: 1650. Pagina: 459. Plaats: Sint-Oedenrode. Toegangsnummer: 7636. Inventarisnummer: 115 1650: Mathijs soone wijlen Peeter Peter Jacobs ter eenre ende Peter sonen wijlen Peeter Peter Jacobs, Jan Jan Wouterssen man ende momboir Cristina sijne huijsvrouw. Dirck Matijssen van de Santvoirt man ende momboir Lijsbeth sijne huijsvrouw ende
Peter Peter Jacobs van Breugel 1585-0 ERFDELING Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.115) Datering: 1650. Pagina: 459. Plaats: Sint-Oedenrode. Toegangsnummer: 7636. Inventarisnummer: 115 Anthonis Anthonissen van Rijsinge naergelaeten weduaer Deliana sijne huijsvrouw, als vaeder ende voorsulcx testamentlijck executeur ende innestaende voir Anthonisse sijne onbeijaerde sone bij wijlen Deliana voirschreven verweckt,
Peter Peter Jacobs van Breugel 1585-0 ERFDELING Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.115) Datering: 1650. Pagina: 459. Plaats: Sint-Oedenrode. Toegangsnummer: 7636. Inventarisnummer: 115 alle dochteren wijlen Peeter Peeter Jacobs bijden selven ende wijlen Jenneken? dochtere Matijs Goirt Mathijssen wettelijck verweckt ter anderen zijde. Ende hebben beleeden met malcanderen erffscheidingen ende erffgeijlijngen aengegaen te hebben
Peter Peter Jacobs van Breugel 1585-0 ERFDELING Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.115) Datering: 1650. Pagina: 459. Plaats: Sint-Oedenrode. Toegangsnummer: 7636. Inventarisnummer: 115 van seecker stuck lants genoempt de Berckwallen, gelegen ter plaetse inden Bosch. Item compareerden die voirschreven condividenten in naeme ende qualiteit als boven ende hebben bekent ende beleden midts deesen met malcanderen erffscheijdingen
Peter Peter Jacobs van Breugel 1585-0 ERFDELING Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.115) Datering: 1650. Pagina: 459. Plaats: Sint-Oedenrode. Toegangsnummer: 7636. Inventarisnummer: 115 ende erffdeijling aengegaen te hebben van de erffelijcke goeeren hen aengecomen ende op hen verstorven van wijlen Ida henne suster dochter wijlen Peter Peter Jacobs.
Peter Peter Jacobs van Breugel 1585-0 ERFDELING Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.115) 77. 1646. Pagina: 73. Sint-Oedenrode. Toegangsnummer: 7636. Inventarisnummer: 115. 1646: Peter ende Mathijs gebroederen sone wijlen Peter Peterssen, sijnde de voirschreven Mathijs bijna tot sijne mondige jaern gecomen, nochtans geassisteert met Nicolaes van de Sande secretaris deser vrijheijt. Jan sone wijlen Jan Wouterssen
Peter Peter Jacobs van Breugel 1585-0 ERFDELING Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.115) 77. 1646. Pagina: 73. Sint-Oedenrode. Toegangsnummer: 7636. Inventarisnummer: 115. man ende momboir Cristina sijne huijsvrouwe, Dirk Mathijssen van der Santvoort man ende momboir Lijsbeth sijne huijsvrouw, Anthonis Anthonissen van Rijsingen man ende momboir Deliana sijne huijsvrouw ende Ida ongetrouwde dochter geassiteert met
Peter Peter Jacobs van Breugel 1585-0 ERFDELING Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.115) 77. 1646. Pagina: 73. Sint-Oedenrode. Toegangsnummer: 7636. Inventarisnummer: 115. Adriaen Willem Peterssen tot deesen haeren voogt ende momboir. Gebroeders ende gesusteren kijnderen Peter Peterssen voorgenoemde ende Jenneken dochter Mathijs Geritssen sijne huijsvrouw. Ende hebben bekent midts deesen eene erffscheijdinge ende deijlingen
Peter Peter Jacobs van Breugel 1585-0 ERFDELING Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.115) 77. 1646. Pagina: 73. Sint-Oedenrode. Toegangsnummer: 7636. Inventarisnummer: 115. aen gegaen te hebben van alle de goederen van henne voorschreven auders aengecomen. Aen o.a. Anthonis Anthonisse van Rijsingen o.a. huijs, hoff teurff schop metten gronden ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behorende, vuijt genoemen
Peter Peter Jacobs van Breugel 1585-0 ERFDELING Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.115) 77. 1646. Pagina: 73. Sint-Oedenrode. Toegangsnummer: 7636. Inventarisnummer: 115. den Timmer der schuer? van deesen erffenisse binne twee ierstcomende jaeren daer aff sal moeten geruijmpt worden, gelegen ende gestaen ter plaeste inden Bosch. Tusschen erffenisse Catharina inde Trompet binnen den Bosch dander sijde,
Peter Peter Jacobs van Breugel 1585-0 ERFDELING Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.115) 77. 1646. Pagina: 73. Sint-Oedenrode. Toegangsnummer: 7636. Inventarisnummer: 115. metten ander eijnde opden gemeint ende gemeijne straete. Aen Ida o.a. den Timmer van de schuer op het aengelach van den woonhuijs staende, om binnen den tijt van twee naest comende jaeren van den gront te mogen ende te moeten ruijmen.
Jacob Jans van Breugel 1520-0 KINDEREN Pieter Jacobs X Claerken Claes Jan Rutten Cluijtmans, dr v Claes Jan Rut Cluijtmans en Lijsken Joosten Geerlings.
Hendrik Dickbier van Geffen 1275-0 KINDEREN 28 oktober 1317: Schepenen van Den Bosch bevestigen dat de abdij Tongerloo te Mierlo diverse goederen heeft aangekocht van Gooswijn Moedel van Mierlo, de oudste zoon van Hendrik van Mierlo.
Hendrick Heym 1590-0 BEZIT Zijn goed Maurick werd ten zijnen laste 23 Juli 1681 gerechtelijk verkocht aan Jacqueline Brouart, weduwe van mr. Christiaan van Beresteyn, pensionaris van den Bosch, in wiens familie het daarna gedurende een paar eeuwen verbleef.
Hendrick Heym 1590-0 BEZIT Bij ruiling, aangegaan met zijnen broeder Gijsbrecht op den 26 April 1630 (n°. 332 f. 245) bekwam hij van dezen het voorschreven huis op de Oude Dieze. Later is dit weder aan zijnen broeder Gijsbrecht Heym gekomen;
Persoonsnr Aard Bron Omschrijving