Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.
11 feb 2022: Dringende video-oproep van canadese militair naar collega´s in leger en politie om NU voor de eigen bevolking te kiezen!  Amid so much hate, a clot-shot brings Russia & the West together. A Kremlin-backed pharma firm is registering AstraZeneca's clot-shot in Russia  Interview with Bob Moran, ex-politiek cartoonist van de Britse Telegraph over persoonlijke dilemma´s.  Steun aan boeren en kleine zelfstandigen om te overleven is zeker ook eigenbelang van burgers!  Farmers Defence Force

Aktes, aantekeningen

Aktes, aantekeningen

De akten en aantekeningen die u nu onderaan in het scherm ziet is een willekeurige lijst.
Zoek op een term in Omschrijving (minimaal 3 letters aaneengesloten, %-teken (joker) toegestaan, niet hoofdlettergevoelig):

Persoonsnr Aard Bron Omschrijving
Aaltje van Son 1672-0 DOPELING Erfgoed Leiden te Leiden, DTB Dopen Dopen NH Loodskerk, Deel: 265, Periode: 1663-1695, Leiden, archief 1004, inventaris­num­mer 265, 24 juli 1672, Dopen Loots- of Oosterkerk 26 augustus 1663 - 1695. Doop op 24 juli 1672 te Leiden: Vader Jacob Jansz. Moeder Marijtje Gillisdr. Kind Aeltje. Getuigen: Aeltje Gerrits, Grijtje Huisman. Opmerking: Later toegevoegd aan naam vader: van Son.
Jacob Janszn van Son 1648-0 ALGEMEEN Erfgoed Leiden te Leiden, Notariële archieven Archief van notaris Arendt Joachimsz. Raven, 1642-1669, Deel: 761, Periode: 1657, Leiden, archief 0506, inventaris­num­mer 761, 20 november 1655, 1655, aktenummer 370 Notariële akte op 20 november 1655 te Leiden: Geregistreerde: Willem Jansz van der Son.
Jacob Janszn van Son 1648-0 DOOPGETUIGE kind: Pieter, doop 23 oktober 1692 te Leiden NH. Vader: Pieter de Port. Moeder: Katarina Jans. Get: Maria Jelles, Jacob van Son
Jacob Janszn van Son 1648-0 DOOPGETUIGE Erfgoed Leiden te Leiden, DTB Dopen Dopen NH Marekerk, Deel: 260, Periode: 1684-1700, Leiden, archief 1004, inventaris­num­mer 260, 16 oktober 1689, Dopen Nieuwe- of Marekerk 3 december 1684 - 1700. Doop op 16 oktober 1689 te Leiden: Vader Pieter de Pon. Moeder Catrina Janse. Kind Pieter de Pon. Getuigen: Jacob van Sou, Maria Gillis.
Jacob Janszn van Son 1648-0 DOOPGETUIGE Erfgoed Leiden te Leiden, DTB Dopen Dopen NH Hooglandsche Kerk, Deel: 242, Periode: 1688-1691, Leiden, archief 1004, inventaris­num­mer 242, 20 februari 1691, Dopen Hooglandsche Kerk 1688 - 15 november 1691. Doop op 20 februari 1691 te Leiden: Vader Pieter Jansz de Pong. Moeder Katharina Jansdr. Kind Pieter de Pong. Getuigen: Jacob van Zoen, Maria Gillesdr. Opm: Toevoeging onderzoeker: P. du Pon; zie kerk. o. reg. IJ fol. 225v
Jacob Janszn van Son 1648-0 DOOPGETUIGE Erfgoed Leiden te Leiden, DTB Dopen Dopen NH Loodskerk, Deel: 265, Periode: 1663-1695, Leiden, archief 1004, inventaris­num­mer 265, 19 december 1694, Dopen Loots- of Oosterkerk 26 augustus 1663 - 1695. Doop op 19 december 1694 te Leiden: Vader Barent de Kien. Moeder Lijsbet Simons. Kind Pieter de Kien. Getuigen: Jacob van Son, Maria Gillis.
Jacob Janszn van Son 1648-0 DOOPGETUIGE Erfgoed Leiden te Leiden, DTB Dopen Dopen NH Loodskerk, Deel: 266, Periode: 1696-1707, Leiden, archief 1004, inventaris­num­mer 266, 1 juni 1698, Dopen Loots- of Oosterkerk 1696 - 26 juni 1707. Doop op 1 juni 1698 te Leiden: Vader Pieter du Pon. Moeder Katrina Poomee. Kind Abraham du Pon. Getuigen: Jacob van Son, Joannes du Pon, Marijtje Gilles, Rijkje Nieuwhof. Opm: Tweeling met: Isaäc.
Jacob Janszn van Son 1648-0 DOOPGETUIGE Erfgoed Leiden te Leiden, DTB Dopen Dopen NH Pieterskerk, Deel: 226, Periode: 1699-1710, Leiden, archief 1004, inventaris­num­mer 226, 29 mei 1699, Dopen Pieterskerk 1699 - 30 april 1710. Doop op 29 mei 1699 te Leiden: Vader Barent du Kien. Moeder Lijsbet Simonsdr. Kind Maria du Kien. Getuigen: Jakob van Son, Maria van Son.
Jacob Janszn van Son 1648-0 DOOPGETUIGE Erfgoed Leiden te Leiden, DTB Dopen Dopen NH Marekerk, Deel: 260, Periode: 1684-1700, Leiden, archief 1004, inventaris­num­mer 260, 8 februari 1688, Dopen Nieuwe- of Marekerk 3 december 1684 - 1700. Doop op 8 februari 1688 te Leiden: Vader Pieter Jansz Sloot. Moeder Claesje Paulus. Kind Heindrik Sloot. Getuigen: Jacob van Son, Maria Jillis, Annetje Heindriks Sloot.
Jacob Janszn van Son 1648-0 KINDEREN Kind: 1) Annetje (*1-1-1671), 2) Aeltje (* 24-7-1672), 3) Rachel (*13-10-1677), 4) Johannes (2-10-1678), 5) Isaak (* 9-4-1682),
Jacob Janszn van Son 1648-0 KINDEREN Erfgoed Leiden te Leiden, DTB Dopen Dopen NH Loodskerk, Deel: 265, Periode: 1663-1695, Leiden, archief 1004, inventaris­num­mer 265, 1 januari 1671, Dopen Loots- of Oosterkerk 26 augustus 1663 - 1695. Doop op 1 januari 1671 te Leiden: Vader Jacob Jansz. Moeder Maria Gillis. Kind Annetie. Getuigen: Hendrik Jansz, Maria Gillis, Annetje Gillis. Opm: Later toegevoegd aan naam vader: van Son.
Jacob Janszn van Son 1648-0 KINDEREN Erfgoed Leiden te Leiden, DTB Dopen Dopen NH Pieterskerk, Deel: 223, Periode: 1664-1681, Leiden, archief 1004, inventaris­num­mer 223, 13 oktober 1677, Dopen Pieterskerk 5 maart 1664 - 1681. Doop op 13 oktober 1677 te Leiden: Vader Jacob Jansz. Moeder Maria Gillisdr. Kind Rachel. Getuigen: Heindrick Fransz, Louijsje Pieters. Opmerking Later toegevoegd aan naam vader: van Son
Jacob Janszn van Son 1648-0 KINDEREN Erfgoed Leiden te Leiden, DTB Dopen Dopen NH Hooglandsche Kerk, Deel: 239, Periode: 1674-1679, Leiden, archief 1004, inventaris­num­mer 239, 30 oktober 1674, Dopen Hooglandsche Kerk 1 april 1674 - 1679. Doop op 30 oktober 1674 te Leiden: Vader Jacob Jansz. Moeder Maria Gillis. Kind Johannes. Getuigen: Jan Cornelisz, Hubert Jansz de Jonge, Trijntie Pieters Cruijs. Opm: Later toegevoegd aan naam vader: van Son.
Jacob Janszn van Son 1648-0 NOT. AKTE Erfgoed Leiden te Leiden, Notariële archieven Archief van notaris Kaerl Outerman, 1629-1669, Deel: 422, Periode: 1631, Leiden, archief 0506, inventaris­num­mer 422, 1668, 1668, aktenummer 190 Notariële akte in 1668 te Leiden: Geregistreerde: Jacob Jansz van den Son.
Jacob Janszn van Son 1648-0 NOT. AKTE Erfgoed Leiden te Leiden, Notariële archieven Archief van notaris Johan Scherpeling, 1640-1669, Deel: 680, Periode: 1641-1643, Leiden, archief 0506, inventaris­num­mer 680, 1673, 1673, 1674., aktenummer 35 Notariële akte in 1673 te Leiden: Geregistreerde: Jacob Jansz van der Son.
Jacob Janszn van Son 1648-0 NOT. AKTE Erfgoed Leiden te Leiden, Notariële archieven Archief van notaris Gerard Beeckerts gesecht van Thienen, 1650-1664, Deel: 862, Peri..., Leiden, archief 0506, inventaris­num­mer 862, 1654, 1654 -1658., aktenummer 58 Notariële akte in 1654 te Leiden: Geregistreerde: Jacob Jansz van Son.
Hendrikje Klaasse (Claesdr) van der Son 1548-1611 ALGEMEEN Rechterlijk Archief van Voorhout no. 2. 66 66. 10-1-1600. Hendrickge Claesdr. jegenwoordig huisvrouw van Pieter Corneliszn. decker oud 70 jr wonende Voorhout attesteert tvv Garbrant Janszn. wonende te Wassenaar en stelt dat Garbrant Janszn. en zijn overleden broer Claes Janszn. volle zusters
Hendrikje Klaasse (Claesdr) van der Son 1548-1611 ALGEMEEN Rechterlijk Archief van Voorhout no. 2 66 kinderen zijn van Marytge Claesdr. in haar leven huisvrouw van Cornelis Bartszn. van Heemstede en dat Henrickge mitsgaders Pieter Claeszn. van der Son en Neeltge Claesdr. in haar leven weduwe van Jan Bartszn. te Wassenaar halve broers en zusters
Hendrikje Klaasse (Claesdr) van der Son 1548-1611 ALGEMEEN Rechterlijk Archief van Voorhout no. 2 66 waren van Marytge Claesdr. en dat Garbrant Janszn. en Claes Janszn. voorsz. erfgenamen waren in 2/5 delen van de nagelaten goederen van Marytge Claesdr. en de voorsz. Pieter Claeszn. en Neeltge Claesdr. elk voor 1/5. Zij stelt dat in het testament
Hendrikje Klaasse (Claesdr) van der Son 1548-1611 ALGEMEEN Rechterlijk Archief van Voorhout no. 2 66 niet bekend was dat oude Neeltge Claesdr. een volle zuster was van Marytge Claesdr., dat Marytge Reyersdr. een nagelaten weeskind was van Reyer Claeszn. mitsgaders de 4 kinderen van Jacob Claeszn. beiden haar halve broers;
Hendrikje Klaasse (Claesdr) van der Son 1548-1611 ALGEMEEN Rechterlijk Archief van Voorhout no. 2 66 zij weet wel dat Neeltge Claesdr., Marytge Reyersdr. en de 4 kinderen van Jacob Claeszn. elk met een hand deelden in de voorsz. erfenis.
Hendrikje Klaasse (Claesdr) van der Son 1548-1611 ERFDELING 1. Pieter Claesz, haar broeder 2. Neeltgen Claesdr, haar zuster 3. Marijtgen Reijersdr, dochter van Reijer Claesz, haar overleden broer 4. de vier kinderen van Jacop Claesz
Hendrikje Klaasse (Claesdr) van der Son 1548-1611 ERFDELING 5. Garbrant Jansz, de zoon van Ade Claesdr, haar halve zuster, elk voor een gerecht vijfde part.
Hendrikje Klaasse (Claesdr) van der Son 1548-1611 FAMILIE Meijnsge Bartouts was een schoonzuster van Hendrikje Klaasdr, die in eerste echt gehuwd was met Dirk Bart(hout)sz.
Hendrikje Klaasse (Claesdr) van der Son 1548-1611 FAMILIE 1 Pieter Claesz, haar broeder, 2 Neeltgen Claesdr, haar zuster, 3 Marijtgen Reijersdr, dochter van Reijer Claesz, haar overleden broer, 4 de vier kinderen van Jacop Claesz,
Hendrikje Klaasse (Claesdr) van der Son 1548-1611 FAMILIE 5 Garbrant Jansz, de zoon van Ade Claesdr, haar halve zuster, elk voor een gerecht vijfde part.
Hendrikje Klaasse (Claesdr) van der Son 1548-1611 KINDEREN Kind: Mattheus Pietersz Decker * Voorhout. dr v Claes van der Son: Huwt (1e) N.N. en (2e) N.N.: Kinderen 1e huwelijk: 1) Hendrikje 2) Neeltje X Jan Bartsz: 1 Garbrant; 2 Claes 4) Reijer X N.N 5) Jacob X Neeltje Reijers: 1 Bart 2 Claes 3 Neeltje 4 Jan
Peter (Pieter) Jansz van Son 1590-1645 ALGEMEEN (11-8-1637) Pieter Bouchery coopman draagt over aan Niclaes Kerckhoven coopman een derde deel van alle hierna volgende vorderingen..
Peter (Pieter) Jansz van Son 1590-1645 KINDEREN 1. Johan, geb. 1622 2. Margaretha X G v Andel. 3. Aeltgen. 4. Claes. 5. Adriaen.
Cornelia Joannes van Son 1690-0 DOPELING boek, Deel: 6, Per..., Tilburg, archief 15, inventaris­num­mer 6, 19 november 1690, Inv.nr. 006 - Tilburg - doopboek 1687-1696 St. Dionysiusparochie (rooms-katholieke parochie), folio 76 Doop op 19 november 1690 te Tilburg: Vader Joannes Dierick van Son. Moeder Laurentia. Kind (vrouwelijk) Cornelia van Son. [get: Joanna Antoni van den Kur??s]
Joannes Diric (Jan Dirck) van Son 1658-1712 BEGR boek, Deel: 28, Periode:..., Tilburg, archief 15, inventaris­num­mer 28, 24 februari 1712, Inv.nr. 028 - Tilburg en Goirle - begraaflijst van Tilburg december 1701-1719 (nederduits-gerefor..., folio 53 Begrafenis op 24 februari 1712 te Tilburg: Overledene Jan Dirck van Son. Relatie Nv? N? Opmerking: laat kinderen na.
Joannes Diric (Jan Dirck) van Son 1658-1712 HUWELIJK boek, Deel: 15, Pe..., Tilburg, archief 15, inventaris­num­mer 15, 27 november 1687, Inv.nr. 015 - Tilburg en Goirle - trouwboek 1671-1701 (nederduits-gereformeerde gemeente), folio 53* Trouwen op 27 november 1687 te Tilburg: Bruidegom Jan Dirck van Son. Bruid Lourenske Anthonij van de Curis. Opmerking: Plaats trouw wet: Tilburg27-11-1687Plaats ondertrouw wet: Tilburg30-10-1687Religie: Nederduits Gereformeerd.
Joannes Diric (Jan Dirck) van Son 1658-1712 KINDEREN Henk Coolen 1: Adriaen Jan Dirk Van Son
Joannes Diric (Jan Dirck) van Son 1658-1712 KINDEREN Henk Coolen 2: Cornelia Joannes Van Son (* ~1691 )
Joannes Diric (Jan Dirck) van Son 1658-1712 KINDEREN Henk Coolen 3: Dirck Jan Dirck Van Son (* ~1695 )
Joannes Diric (Jan Dirck) van Son 1658-1712 KINDEREN boek, Deel: 6, Per..., Tilburg, archief 15, inventaris­num­mer 6, 15 december 1688, Inv.nr. 006 - Tilburg - doopboek 1687-1696 St. Dionysiusparochie (rooms-katholieke parochie), folio 39 Doop op 15 december 1688 te Tilburg: Vader Joannes Dirck van Son. Moeder Laurentia. Kind (mannelijk) Theodorus van Son. [get: Antonius van de Rus??, Margarita van Son]
Joannes Diric (Jan Dirck) van Son 1658-1712 KINDEREN boek, Deel: 6, Per..., Tilburg, archief 15, inventaris­num­mer 6, 9 november 1693, Inv.nr. 006 - Tilburg - doopboek 1687-1696 St. Dionysiusparochie (rooms-katholieke parochie), folio 137 Doop op 9 november 1693 te Tilburg: Vader Joannes Dircken. Moeder Laurentia. Kind (vrouwelijk) Maria Dircken. [get: Maria Cornelii van Hal]
Ida Jan Adriaen (Yken) van Son 1618-1668 ALGEMEEN Schepenbank Oisterwijk inventarisnummer 362. 15 mei 1668 | 362/II-24-24v Taxatie van de nagelaten goederen van Eijcken Jan van Son, overleden op 28 april 1668 te Udenhout
Ida Jan Adriaen (Yken) van Son 1618-1668 ALGEMEEN Schepenbank Oisterwijk inventarisnummer 362. 4 februari 1668 | 362/II-8-8v Cornelis Cornelis Breeckels als man van Jenneke Cornelis verkoopt aan Iken dochter Jan Ariens van Son weduwe Adriaen Jacob Ceelen akkerland, 3 lopen, te Udenhout in de ses hoeven
Adriaen Jan van Son 1544-0 ALGEMEEN
Adriaen Jan van Son 1544-0 TRANSPORT BE. R1925 23.4.1630 f 100 Op 4-4-1629 heeft Frans (zn Jan Jan Keuten en Baerten) een stede te Gemonde verkocht voor fl 972,- aan Adriaen Jan van SON. Vest van de goederen.
Adriaen Jan van Son 1544-0 VOOGDIJ hierna doen op 17 oktober 1622 ter weeskamer van Willemstad Adriaen Jacobs op den Amer en Adriaen Jans van Son de eed als voogden over de 2 wezen (moeder Barbara Damisdr. Sijmonsz), oud 17 jaar, Cornelis Teunis en Damis Theunis.
Jan Adriaen Jan van Son 1580-0 ALGEMEEN boek, Deel: 7, Periode: 1650-..., Goirle, archief 364, inventaris­num­mer 7, 11 maart 1642, Inv.nr. 07* - Goirle - doopboek 1650-1767 (nederduits-gereformeerde gemeente) en huwelijken 1637-..., folio 1v Trouwen op 11 maart 1642 te Goirle: Bruidegom Jan Janssen van Son. Bruid Wouterken Cornelissen. Opmerking: Plaats trouw kerk: Goirle11-03-1642Religie: rk.
Jan Adriaen Jan van Son 1580-0 ERFDELING Schepenbank Oisterwijk inventarisnummer 362. 21 december 1668 | 362/I-58-59 Adriaen Janssen van Son, wiens moeder was Adriana dochter van Adriaen (niet ingevuld), Anthonis Janssen vande Pasch als man van Dircken, Willem Elis van Spaendoncq as man van Cornelia, Joost Jan Vennicx als man van Lijsken,
Jan Adriaen Jan van Son 1580-0 ERFDELING Schepenbank Oisterwijk inventarisnummer 362. 21 december 1668 | 362/I-58-59 Gerrit Claes Janssen als man van Geertruijt en Hendrick Laureijs Sijmons als man van Margriet, allen dochters van Jan en Adriana voornoemd, maken een erfdeling van de nalatenschap van hun ouders
Jan Adriaen Jan van Son 1580-0 HUWELIJK boek, Deel: 2, Per..., Tilburg, archief 15, inventaris­num­mer 2, 28 februari 1620, Inv.nr. 002 - Tilburg - dopen 1615-1621, trouwen 1615-1621, begraven maart 1629-1633, 1615- maar... Trouwen op 28 februari 1620 te Tilburg: Bruidegom Jan Adriaen Janssen van Son. Bruid Baetken Cornelis Bastiaens Claes Willem Verhoev. Opm: Plaats trouw kerk: Tilburg 28-02-1620 Plaats ondertrouw kerk: Tilburg 16-02-1620 Religie: rk.
Jan Adriaen Jan van Son 1580-0 HUWELIJK Adriana Adriaen Wouter, dr v Adriaen Wouter (Andries) PEIJNENBORCH en Adriana Wouters de RAIJMAECKER. Ondertrouwd op 21-09-1611 te Oisterwijk, gehuwd op 28-09-1611 te Oisterwijk met Jan Adriaen Jan van SON. Bron: Stokkermans
Jan Adriaen Jan van Son 1580-0 HUWELIJK boek, Deel: 2, Period..., Oisterwijk, archief 867, inventaris­num­mer 2, 28 september 1611, Inv.nr. 02 - Oisterwijk - doopboek 1612-1627, trouwboek 1611-1627 en aantekeningen van overlijden..., folio 82v Trouwen op 28 september 1611 te Oisterwijk: Bruidegom Johannes Adrianus van Son. Bruid Hadriana Hadrianus. Opmerking: Plaats trouw kerk: Oisterwijk 28-09-1611 Plaats ondertrouw kerk: Oisterwijk 21-09-1611 Religie: rk.
Theodora Keyser 1720-1789 DOPELING Archief Delft, DTB Dopen Collectie Doop-, Trouw- en Begraafboeken van Delft, Delft, archief 14, inventaris­num­mer 00013, Doopboeken Oude Kerk, 1704-1734, folio 179 Doop op 29 december 1720 te Delft: Vader Joan Keijser. Moeder Adrijana Grommee. Kind Teodora Keijser. Getuigen: Arent Hendriks van der Dussen, Teodora Grommee.
Jan Jan Crillaerts 1582-1620 ALGEMEEN Trouwboek Geertruidenberg 1614-1698 27 Dito. [=27-09-1647] Abraham Crillaerts, j:m: met Metjen Schuijfhil, wede. van Merten Claessen van Geesel, beide alhier wonagtig [] (getr: 20 October)
Persoonsnr Aard Bron Omschrijving