Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.

Aktes, aantekeningen

Aktes, aantekeningen

De akten en aantekeningen die u nu onderaan in het scherm ziet is een willekeurige lijst.
Zoek op een term in Omschrijving (minimaal 3 letters aaneengesloten, niet hoofdlettergevoelig):

Persoonsnr Aard Bron Beschrijving
35829: Adriaan van Malsen. 1673-1718. ALGEMEEN Jacomijn Lenaertsen van der Weel, geb. Ginniken, overl. 10 augustus 1676 (of 17 november 1689) Breda, X Cornelis Aertssen (23 juni 1668 Breda nh), geb. Breda, wed. (Anna Adriaensen?).
35829: Adriaan van Malsen. 1673-1718. BROER/ZUS Pieter Dielissen van Malsem X 1) Helena van der Vlies [van der Vlesse], doop zn Gillis 6-6-1666 te Breda. Doop Steven 16-11-1663 Breda nh. NB: Adriaen Palm X Johanna van der Vlies (< 11-12-1695 Breda?)
35829: Adriaan van Malsen. 1673-1718. HUWELIJK Huwelykszangen ter bruilofte van den heere Adriaan van Malsen, en jongkvrouw Hillegonda van Heyningen (door A. Claver).
35851: Matheus Willems van Son. 1630-. DOOPGETUIGE Regionaal Historisch Centrum Eindhoven te Eindhoven, DTB Dopen Doop-, trouw- en begraafboek Tongelre, Tongelre, archieftoegang 10225, inventaris­num­mer 41.1, 21-03-1691, folio 2v Doop op 21 maart 1691 te Tongelre: Vader Christianus Lambertus. Moeder Maria Wilhelmus van Son. Kind Maria Christianus. Getuigen: Mattheus Wilhelmus van Son, Joanna Joannes van de Sande.
35851: Matheus Willems van Son. 1630-. DOOPGETUIGE Regionaal Historisch Centrum Eindhoven te Eindhoven, DTB Dopen Doop-, trouw- en begraafboek Eindhoven, Eindhoven, archieftoegang 10225, inventaris­num­mer 14.1, 01-09-1685 Doop op 1 september 1685 te Eindhoven: Vader Adrianus Schellekens. Moeder Genoveva Guilielmus. Kind Guilielmus Schellekens. Getuigen: Maria Schellekens, Mattheus Willems van Son.
35860: Dirck Gerritsz van Immerseel. 1570-. TRANSPORT Rechterlijk Archief Voorhout Inv. nr. 8 bewerkt door H.J. van der Waag 88. 18-3-1660. Dirck van Immerseel koopman wonende Leiden verkoopt Symon Corneliszn. Hoflandt wonende Rijnsburg 2 morgen 85 roe land,
35860: Dirck Gerritsz van Immerseel. 1570-. TRANSPORT Rechterlijk Archief Voorhout Inv. nr. 8 bewerkt door H.J. van der Waag belend O de Abdij van der Lee, W de Heilige Geest armen te Rijnsburg, Z de Scheisloot en N de Elstgeesterweg, voor 2600 gulden.
35890: Aernout de jonge van der Cruijs. 1590-1691. DOOPGETUIGE Baptisms in the Dutch Reformed Church in Cologne 1599 Mar 23; Henrick Stryn van Rees; Susanna Byl; Herman; Hans Flagelet, Arnt van den Cruys, Mechtelt Huygen wife of Hans Soesterman; 225/5a
35890: Aernout de jonge van der Cruijs. 1590-1691. DOOPGETUIGE Baptisms in the Dutch Reformed Church in Cologne 1622 Dec 28; Gherhaert van Cruys; Elisabeth Eelhaut; Johannes; Hans Liefrinck, Hans van Heiringhe, Elisabeth Faestien in place of Allitgen Hemminghs; 225/20
35890: Aernout de jonge van der Cruijs. 1590-1691. DOOPGETUIGE Baptisms in the Dutch Reformed Church in Cologne 1636 Apr 12; Hans Liefrinck; Cornelia van Bruck; Hendrick; Hendrick van Dussen, Aeltjen van de Cruys j.d.; 225/23a
35890: Aernout de jonge van der Cruijs. 1590-1691. DOOPGETUIGE Baptisms in the Dutch Reformed Church in Cologne 1640 Nov 29; Frans Boel; Beatrix van Heringen; Cornelia; Pierre du Pont in place of Arnd van der Kruysen, Cornelia Burggraef wife of Hans Krist, Cornelia Boons widow of Cornelis Randach; 225/24
35890: Aernout de jonge van der Cruijs. 1590-1691. FAMILIE Marriages in the Dutch Reformed Church in Cologne May 1624 Hans van Heiringen, widower, son of Dierick van Heiringen and Beatrix van der Cruys, was betrothed to Elisabeth Franssens, daughter of Frans Franssens and Maria Sonnemans, both born in Cologne. 225/45
35890: Aernout de jonge van der Cruijs. 1590-1691. FAMILIE Marriages in the Dutch Reformed Church in Cologne 225/45a 12 January 1627 Johan Quadt j.m., son of Willem Quadt and Gertie Quadt was betrothed to Cornelia van der Cruys j.d., daughter of the late Willem van der Cruys and Catherine Rompel, both born in Cologne, in the presence of
35890: Aernout de jonge van der Cruijs. 1590-1691. FAMILIE Marriages in the Dutch Reformed Church in Cologne 225/45a the widow of Gherart van der Cruys [Elisabeth Elaut] Guilliam Elouts' daughter and Cornelia van Brugh wife of Hans Liefrinck.
35890: Aernout de jonge van der Cruijs. 1590-1691. FAMILIE Marriages in the Dutch Reformed Church in Cologne 11 January 1629 Gilles Vos j.m., born in Cologne, son of Geret Vos was betrothed to Elisabet Elauts, daughter of the late Guiljaem Elauts, widow of Gerart van der Cruys, born in Gent [Flanders], assisted by Hans Herinx. 225/46
35890: Aernout de jonge van der Cruijs. 1590-1691. FAMILIE Marriages in the Dutch Reformed Church in Cologne 21 June 1610 Gerhart van der Cruys, assisted by Baudewyn Nuys and Pieter van der Cruys, was betrothed to Elisabeth Ellaut, assisted by her father, her mother and by Joost Juliaens. 225/41
35890: Aernout de jonge van der Cruijs. 1590-1691. FAMILIE Marriages in the Dutch Reformed Church in Cologne 225/44 7 February 1623 Johannes Lambrechts, son of Anthoni Lambrechts, was betrothed to Unica van Cruys daughter of the late Willem van Cruys, born in Ceulen [Cologne].
35890: Aernout de jonge van der Cruijs. 1590-1691. FAMILIE Marriages in the Dutch Reformed Church in Cologne 225/44 They married 19 February 1623. Johannes Lambrechts, assisted by Anthony Lambrechts & Unica van Cruys, assisted by Gheraert van Cruys and his wife Elisabeth Eelhout.
35899: Jan Handrick Eijckemans. 1605-. VOOGDIJ bossche-encyclopedie momboirboeken 21.10.1653 | f 152v Adriaen Hendrick DIJCKMANS, broeder van de vader en Wouter Adriaen van den BOSCH, broeder van de eerste huisvrouw van de vader, zijn momboirs over de twee onmondige kinderen van Jan Henrick DIJCKMANS
35899: Jan Handrick Eijckemans. 1605-. VOOGDIJ bossche-encyclopedie momboirboeken 21.10.1653 | f 152v bij wijlen Marijke zijn eerste huisvrouw, dochter van Adriaen Adriaen van den BOSCH. Beheer goederen.
35899: Jan Handrick Eijckemans. 1605-. VOOGDIJ bossche-encyclopedie momboirboeken 08.02.1650 | f 73 Jan Hendrick EIJCKMANS en Anthonis JANS, zijn momboirs over Margriet onmondige dochter en de andere onmondige kinderen van wijlen Jan Jacob SPIERINCX bij Neesken zijn huisvrouw
35899: Jan Handrick Eijckemans. 1605-. VOOGDIJ bossche-encyclopedie momboirboeken 08.02.1650 | f 73 Verkoop van een huis met zijn aangelag, in de Flaes, te Den Dungen.
35900: Merieke van den Bosch. 1610-. VOOGDIJ bossche-encyclopedie momboirboeken 21.10.1653 | f 152v Adriaen Hendrick DIJCKMANS, broeder van de vader en Wouter Adriaen van den BOSCH, broeder van de eerste huisvrouw van de vader, zijn momboirs over de twee onmondige kinderen van Jan Henrick DIJCKMANS
35900: Merieke van den Bosch. 1610-. VOOGDIJ bossche-encyclopedie momboirboeken 21.10.1653 | f 152v bij wijlen Marijke zijn eerste huisvrouw, dochter van Adriaen Adriaen van den BOSCH. Beheer goederen.
35902: Henrik Henric Jans Eijckemans. 1570-. ERFDELING BE erfdelingen 10.11.1609 | RA 1483 | f 93v Jan zoon van wijlen Jan zoon van Jacob SPIERINCX bij Huijbertken zijn huisvrouw dochter van wijlen Jan Andriessen van den BOIJDONCK; Gerartken dochter van wijlen Jan en Huijbertken voorsz,
35902: Henrik Henric Jans Eijckemans. 1570-. ERFDELING BE erfdelingen 10.11.1609 | RA 1483 | f 93v Henrick zoon van wijlen Henrick Jans EIJCKEMANS man en momboir van Oijken zijn huisvrouw; Jan Jan van den SCHUELENBERCH man en momboir van Gerartken; Anthonij zoon van wijlen Dierck DIERCKS
35902: Henrik Henric Jans Eijckemans. 1570-. ERFDELING BE erfdelingen 10.11.1609 | RA 1483 | f 93v man en momboir van Barbara zijn huisvrouw, allen dochters van Jan en Huijbertken voorsz, gaan erfdeling aan van de goederen van wijlen hun ouders: Den Dungen, St Michielsgestel.
35909: Peter Geerts van Son. 1670-. ALGEMEEN Trouwen, archiefnummer 1433, BHIC, inventarisnummer 4, blad 16v Gemeente: Den Dungen Periode: 1683-1713 Religie: Rooms-Katholiek 12-06-1707 Den Dungen: Bruidegom Peter Gerardts van Son. Bruid Jenneke Teunissen.
35909: Peter Geerts van Son. 1670-. DOOPGETUIGE Wilhelmus 3 februari 1712 te Den Dungen rk, zn v Henricus Geerts van Son en Maria Willebrort van den Oetelaer, get: Peter Geerts van Son, Wilhelma Willems.
35909: Peter Geerts van Son. 1670-. KINDEREN Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Dopen BHIC, Bron: boek, Deel: 4, Periode: 1683-1713, Den Dungen, archieftoegang 1433, inventaris­num­mer 4, 24 december 1712, Rooms-Katholiek doopboek 1683-1713, folio 70v Doop op 24 december 1712 te Den Dungen: Vader Peter Gerits van Son. Moeder Jenneke N.N. Kind (vrouwelijk) Maria van Son. Getuigen: Jan Artse van Boxtel, Neske Gerit van Son.
35909: Peter Geerts van Son. 1670-. KINDEREN Antoon Peters van Son. Geboren 7 januari 1699, gedoopt te Den Dungen
35913: Jan de Touion (Colyns). 1475-. ALGEMEEN Fam. de Touion schijnt in nauwe betrekkingen gestaan te hebben met den beruchten edelman Jan de Boubert gezegd Pergamont, die zulk aanzien- lijke rol tijdens de beeldstormerij speelde en, op bevel van het magistraat, de doodstraf onderging.
35913: Jan de Touion (Colyns). 1475-. KINDEREN Nicolaas (Claes), geb. 6-10-1503, + 2-12-1583, X Giertje Willems Schutter (ca 1529), + 1555 (kind: Clara, geb. 1543, X Rombout Jacobse Pietersz. (1569 Antwerpen))
35913: Jan de Touion (Colyns). 1475-. KLEINKINDEREN Pieter Jacobsz. Indische Raven, son of Rombout Jacobsz. I and Claerken Claesdr. Colijn (perhaps a relative of Jan Colijn I), was born in Antwerp in 1570 (or later if a deposition dated 14 September 1619 is to be believed where he was said to be 39
35913: Jan de Touion (Colyns). 1475-. KLEINKINDEREN COLIJN (Jan), genaamd Colijn de Thovoyon, geb. te Antwerpen 21 Nov. 1548, overl. te Amsterdam 18 Mei 1603. Hij was het 15e van de 16 kinderen van Claes Jansz. Colijn de Thovoyon (geb. te Antwerpen 6 Oct. 1503
35913: Jan de Touion (Colyns). 1475-. KLEINKINDEREN Een der zusters van Jan Colijn, Maria, (1547-1602) huwde met Mattheus Gansneb Tengnagel; hun kleinzoon was de befaamde dichter Mattheus Gansneb Tengnagel (dl. II, kol. 1418).
35913: Jan de Touion (Colyns). 1475-. KLEINKINDEREN Maria Pijpelinckx werd geboren in Kuringen in 1538. Maria was de dochter van Hendrik Pijp, alias Pijpelinckx, een tapijtwever. In 1544 verhuisde hij naar Antwerpen en huwde er Claire Colyns.
35913: Jan de Touion (Colyns). 1475-. KLEINKINDEREN In 1561 trouwde Maria met Jan Rubens, advocaat en schepen in Antwerpen. Het echtpaar kreeg een dochter en vijf zonen, waaronder Pieter Paul Rubens (° Siegen, 1577).
35917: Hendrik Pijp (Pijpelinckx). 1505-. BEZIT de belangrijkste goederen van Hendrik Pijpelinckx gelegen waren te Nispen bij Bergen op Zoom, een heerlijkheid die aan de familie van Berghen toebehoorde.
35917: Hendrik Pijp (Pijpelinckx). 1505-. KINDEREN Maria Pijpelinckx, de moeder van de schilder, was immers een zeer intelligente vrouw, die een prinselijk onderricht kreeg. Uit haar briefwisseling weten we dat zij keurig Vlaams en Frans kon schrijven, iets wat zeker uitzonderlijk is voor die tijd.
35917: Hendrik Pijp (Pijpelinckx). 1505-. KINDEREN We kunnen hieruit veronderstellen dat Hendrik Pijpelinckx in 1538, datum van de geboorte van zijn dochter of vermeende dochter, nog niet getrouwd was met Clara de Tovion, alias Colijns.
35927: Guilliam (William) Verrooten. 1691-. ALGEMEEN [opa] Guilliam (Willem) Verrooten was een welgesteld inwoner van Oldenzaal, die zich dergelijke "peperdure" specerijen (die vanuit de Hollandse havens werden aangevoerd) en ook de suiker waarschijnlijk wel kon permitteren.
35927: Guilliam (William) Verrooten. 1691-. ALGEMEEN Wilhelm Verrooten den .18. Feb. 1663 sijn eedt gedaen en borger geworden (Oldenzaal).
35927: Guilliam (William) Verrooten. 1691-. ALGEMEEN Stadsarchief Amsterdam, Ondertrouwregister SAA Index op ondertrouwregister, Amsterdam, archief 5001, DTB 543, p.292 Ondertrouw op 1 november 1708 te Amsterdam: Bruidegom Pieter Sweers. Bruid Wilhelmina Verroten. Opmerking: Huwelijksintekeningen van de KERK.[Zij: wonende Oldensaal ]
35927: Guilliam (William) Verrooten. 1691-. ALGEMEEN Stadsarchief Amsterdam, Ondertrouwregister SAA Index op ondertrouwregister, Amsterdam, archief 5001, DTB 546, p.293 Ondertrouw op 30 oktober 1710 te Amsterdam: Bruidegom Evert Tiemen Verroten. Bruid Gesina Elisabet Bartlingh. Eerdere man Jacob van Wanink. [van Oldenzeel, distelateur, 25 jr, NZ armsteegh, ouders doot Opmerking Huwelijksintekeningen van de KERK.
35927: Guilliam (William) Verrooten. 1691-. ALGEMEEN Stadsarchief Amsterdam, Ondertrouwregister SAA Index op ondertrouwregister, Amsterdam, archief 5001, DTB 546, p.293 met Jan Potjes. Zij: van Lingen, wed., woont als voorn.]
35927: Guilliam (William) Verrooten. 1691-. HUWELIJK Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen te Weesp, DTB Trouwen DTB N-H kerk Abcoude, deel 1, trouwregister, 1667-1796, Abcoude, archief 1200, inventaris­num­mer 400, 05-06-1718, folio 41 Trouwen in 1718 te Abcoude: Bruidegom Guiljelnius Verrotten. Bruid Sofia Sonnemans. Opmerking: Met attestatie van Amsterdam, 's-Graveland en Oudenzaal. [Zij: woont opt Sgraveland]
35927: Guilliam (William) Verrooten. 1691-. HUWELIJK Stadsarchief Amsterdam, Ondertrouwregister SAA Index op ondertrouwregister, Amsterdam, archief 5001, DTB 554, p.407 Ondertrouw op 22 april 1718 te Amsterdam: Bruidegom Guiljelmus Verroten. Bruid Sophia Sonnemans. Opm: Huw,int. KERK.[jm, woont nieuwe Z: armsteeg. Zij: jd, woont opt Schraveland.]
35927: Guilliam (William) Verrooten. 1691-. NOT. AKTE Stadsarchief Amsterdam, Notariële archieven Amsterdam, archief 5075x, inventaris­num­mer 10201, aktenummer 61538 Registratie op 15 april 1735 te Amsterdam: Geregistreerden: Johanna Roelofs. Andries Sonnemans. Hermanus Lintelo. Guilliam Verrooten. Sophia Sonnemans. Jan Sonnemans. Jan Evenblij. Coenraad Willem Lintelo.
35927: Guilliam (William) Verrooten. 1691-. NOT. AKTE Stadsarchief Amsterdam, Notariële archieven Amsterdam, archief 5075x, inventaris­num­mer 10201, aktenummer 61538 Johanna Roelofs machtigt Coenraad Willem Lintelo om van Jan Evenblij rekening en verantwoording te krijgen van zijn administratie van een huis en erf op de Fluweeleburgwal. Genoemde locaties: Indien / 's Graveland / Oldenzeel.
Persoonsnr Aard Bron Beschrijving