Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.

Logboek

Logboek (database en de website).

  23-4-2020:
  -Een verlate update van de website vanwege de trieste, krankzinnige maatschappelijke ontwikkelingen: de definitieve afschaffing van de burgerrechten door het Haags regiem en doorgaande maatschappelijke vernietiging in Europa op bevel van de Brusselse maffia voor multinationals (systematische afbraak van o.a. de natie, pensioenen, contant geld, gezondheidszorg, midden- en klein bedrijf, het steunen en importeren van terroristen en hun kinderen e.d.). Het absolute zwijgen van de 3e 'rechtsprekende' macht spreekt boekdelen! En waar de ophokplicht eerst gold voor dierlijk vee, wordt deze nu, zonder noemenswaardig verzet, uitgebreid naar menselijk vee..... In 1940 haddden we hier al landverraders, maar sinds de 2e bezetting in 1945 is dat alleen maar toegenomen.
  Van schijndemocratie naar onverbloemde diktatuur is eigenlijk maar een klein stapje, het negeren van de uitslag van het Europa-referendum in Nederland was 1 van die stapjes!
  Dit is een door en door corrupte wereld waarin mensenrechten ondergeschikt zijn aan de concentratie van macht (middels opgekochte media, politici, censuur, omgekochte 'wetenschappers', geld) in steeds minder handen.
  Ik wens iedereen veel wijsheid en sterkte in deze Orwelliaanse verschrikking: je grootste rijkdom is niet geld of bezit maar onze gezamenlijke veiligheid in vrijheid en het aantal integere, zelfdenkende mensen in je naaste omgeving die niet mensvijandig en omkoopbaar zijn.
  Verbreek op je eigen manier de sociale isolatie (en alle maatregelen van de 1 1/2 meter diktatuur): laat ze zien, horen en voelen over de inbreuk op al onze rechten!
  Aanbevolen: de reacties van de president van Belarus 2-4-2020 en Karel van Wolferen.

  -De bovengenoemde ontwikkelingen benemen me vooralsnog de lust om het item 'Over genealogie e.d.' te voltooien.
  -Personen toegevoegd (ca 700) en (bestaande) persoonsgegevens aangevuld met huwelijks en doopakten (ca 5000). Met dank voor de inbreng van diverse personen via de e-mail.
  -Veel correcties en aanvullingen gedaan op personen in de omgeving Eindhoven, Boxtel (o.a. families Slegers, van Son en aanverwanten).
  -De Geschiedenis en genealogie van het geslacht van Son eertijds geheeten van Broechoven door H. J. A. van Son is (in niet ge-indexeerd formaat) beschikbaar op het item 'Vrij toegankelijke websites'.

  2-1-2020:
  -Bijna alle menu-items aangevuld.
  -Op de Persoonskaart rechtsonder een nieuw veld Naamgenoot toegevoegd (om verwarring te voorkomen). Het betreft dan een andere persoon met dezelfde naam in dezelfde plaats of streek en tijd.
  -Veel personen toegevoegd (ca 400) en bestaande persoonsgegevens aangevuld met huwelijks en doopakten (ca 3000).
  -Veel correcties en aanvullingen gedaan op personen in de omgeving Leende en Heeze en aanvullingen (aktes) op de stamlijn JOOST VAN SON ONSENOORT 1610.

  1-10-2019:
  -Start website.