Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.

Personen in relatieclusters

Personen in relatieclusters

De personen die u nu onderaan in het scherm ziet is een willekeurige lijst vanaf het jaar 1557.

Zoek op Relatie_cluster1: (% (joker) toegestaan)
Zoek op Relatie_cluster2:

Naam Geb. Geb. plaats Overl. Relaties, bijzonderheden Beroep, bijzonderheden Relatiecluster_1 Relatiecluster_2 Stamvader Stammoeder
Metjen (Mechtelt) Jacobs Diercx Symons van Dinther 1560 X Jan Bastiaens (Sebastiaens) Vervlaessen, zn v en . Kind: Mayken X Frans Molepas, X Jan Geraerts van Bilsen. NB: Jan van Munster X Elisabetha van Dinter (<=1682), WS zoon van Peeter van Munster en Clara NN. Anthonis Willems van Son
Piat (Pierre) III de la Faille 1560 1610 X Marie de la Faille (1598), dr v Charles de la Faille en Cécile Grammaye. Jan Sonnius Antwerpen 1570-1641 PIERRE DELLA FAILLE 1478 WEVELGEM
Mariken Henrick Francken 1560 0 X Claes Cornelis Hicspoir, zn v Cornelis Hendrickss Hicspoir en Agnes Claessen. Kind: Emerantia geb. ca 1580 Loon op Zand, X Govert Geeridssen van Duppen, Maria X Dierick Wouters van Wel, Claes (genoemd 27-10-1611, 8-1-1626). HENDRICK HIXPOIRS 1480 DEN BOSCH
Lijsken Peter Mathijs van Grasen 1560 Dongen? X Geerit Lenaerts NN, zn v en . Kind: Petronella X Jan Adriaens Binck. . Jan Adriaens Binck Dongen 1590
Adriaen Joosten van Hedickhuijsen 1560 Heusden? 1620 X Elleken Dirck Dircksen Hamel de Jonge, dr v Dirck Dirckzn de jonge Hamel en Claaske van IJpelaar. Kind: 1) Josina X Adriaen Gijsmaerszn van Meerwijck 2) Dirck te 's-Hertogenbosch 3) Margrieta X mr. Jacob Lintermans, chirurgijn te Vlijmen. herbergier. In 1607 bloedvoogd over Henric, Dirck en Mechteld onmondige kinderen van Gillis Godert Dircx en Henricxken Henricxdochter. Oudsthoorn-Doublet-Hamel-Bruynincx ANTHONIS VAN HEDIKHUIJSEN 1495 VLIJMEN
Claes Cornelis Hicspoir 1560 0 X Mariken Henrick Francken, dr v en . Kind: Emerantia geb. ca 1580 Loon op Zand, X Govert Geeridssen van Duppen, Maria X Dierick Wouters van Wel, Claes (genoemd 27-10-1611, 8-1-1626). WS dubbel met 20968 (Nicolaes X Elisabeth Reinier Gijsbert Heesters). HENDRICK HIXPOIRS 1480 DEN BOSCH HENDRICK HIXPOIRS 1480 DEN BOSCH
Nicolaes Jongelincks 1560 X Clara NN, dr v en . doopget. bij: Jasper Sonnemans (X Hesther Jongelincks), Joos van Schure (X Anna NN), Robert Jels, Hans Goossens alias de Drayer (X Cornelia NN), Huybrecht Braems (X Marguerite de l'Hommel). JASPER SONNEMANS
Maria Jans van Meerwijck 1560 1635 X Gerrit Jan Gerrits Hamel (ca 1580), zn v Jan Gerrits Dirks en NN Loige. Kind (>= 7): Johan X Maria de Wijs v Schevichoven, Agatha X Servaes de Carpentier, Maria X Johan van Straten, Hendrik X Aeltjen Drijvers, Dirk, Jacob X Jobina Mol, Frederik, Maria. dd 1593: broers Ernst X Elisabeth Willemsdr, Cornelis X Petronella (Peterken) Laurensdr van Bijlevelt, X Sophia Jacobsdr, zussen Wendelmoet Jansdr en Catharyna (bron Flip ten Cate, RA Utrecht) . Neef van Gijsbert Hamel. Oudsthoorn-Doublet-Hamel-Bruynincx
Geerit Lenaerts NN 1560 Dongen? X Lijsken Peter Mathijs van Grasen, dr v en . Kind: Petronella X Jan Adriaens Binck. Jan Adriaens Binck Dongen 1590
Peter Cornelisz Rauws 1560 Breda 1619 X 1) Cathelijn Jan Janssen Wagemaeckers (27-12-1594 Breda), dr v Jan Jansz Wagemaeckers en Heylwich Claes Jan Snellens. Kind: Cornelis X Dingene Beens, X Jenneken Isaacx van Son, Jan geb. ca 1601. X 2) Anneke van Dongen (29-11-1602 Breda), dr v en . brouwer te Breda (2-8-1594). schoondochter van stam JACOB JACOBS VAN ZONNE 1480 BREDA. NB: schout Govart van Alphen, Marcelis Coens, Michiel Wagemaeckers, Peeter Rouws, Jan van Son: erfgenamen/voogden van zoon Cornelis op 28-11-1646. Jenneken Isaacx van Son 1610 JAN RAUWS 1445
Frans Hendricksz Ruysch 1560 Amsterdam? X 1) Trijn Simons, dr v en . X 2) Marij Jansdr Valckenier (ot 15-9-1584 Amsterdam), dr v Jan Jelisz Valckenier en Marij Jansdr Tengnagel. Kind: Trijntgen X Willem Wijntgens, Weyntge X Jasper Cornelis Lodder. zwager Gillis Valckenier X Clara Adriaensdr Reiniersz Pauw. Jasper Cornelis Lodder van Breda
Dierck Henrick van Son 1560 St. Oedenrode ? 0 X NN. Kind: Jan X Jenneke Claesen van Diepenbeeck. (kleinkinderen? voorlopige aanname!) Erfdeling 1663: onmondige kinderen van wijlen Dirck Jan van Son bij Maijken Gijsberts van Vechel: Elijsabeth van Son weduwe van Huijbert Dircxs, overleden te Gent, tegen Peter en Wouter van Son. Jan Diericksen van Son Den Bosch 1590 HENRIC VAN SONNE 1530 ST OEDENRODE
Pieter van Strijp 1560 Den Bosch? X NN. Kind: Jan Willem Pietersz X NN (kind: Catharina Willemsdr), Hendrick X Adriana Croes. VAN STRIJP HAARLEM PIETER VAN STRIJP 1560 DEN BOSCH
Marij Jansdr Valckenier 1560 Amsterdam? X Frans Hendricksz Ruysch (ot 15-9-1584 Amsterdam), zn v Hendrick Fransz in den Wildeman en Weyntgen Jans Ruysch. Kind: Trijntgen X Willem Wijntgens, Weyntge X Jasper Cornelis Lodder. broer Gillis X Clara Adriaensdr Reiniersz Pauw. Jasper Cornelis Lodder van Breda JAN JELISZ VALCKENIER 1522 KAMPEN
Jan Bastiaens (Sebastiaens) Vervlaessen 1560 Oirschot? X Metjen (Mechtelt) Jacobs Diercx Symons van Dinther, dr v Jacob Diercx Symons van Dinther en NN. Kind: Mayken X Frans Molepas, X Jan Geraerts van Bilsen. NB: Jan van Munster X Elisabetha van Dinter (<=1682), WS zoon van Peeter van Munster en Clara NN. Anthonis Willems van Son
Cathelijn Jan Janssen Wagemaeckers 1560 Breda? 0 X 1) Mercelis Anthonis Belgiaerts. Kind: Cecilia X Jan Coensen (Ophoeck). X 2) Peter Cornelisz Rauws (27-12-1594 Breda), zn v Cornelis en Marie Matthijs Anssemsdr. Kind: Cornelis X Dingene Beens, Jenneken Isaacx v Son, Jan geb. ca 1601 (6-4-1621). schoondochter van stam JACOB JACOBS VAN ZONNE 1480 BREDA. Govart van Alphen, Marcelis Coens, Michiel Wagemaeckers, Peeter Rouws, Jan van Son: erfgenamen van zoon Cornelis op 28-11-1646. Jenneken Isaacx van Son 1610
Rijck Wilboerts (van Son) 1560 Dongen? 1648 X NN. Kind: dr. NN ged. ca 1612, Adriaenken, Maeyken X Anthonis Bastiaenssen, Wilbort Rijcken (Zonnius) X Maria Nicolay (kind: Emmeken ged. 26-4-1636 Dongen, Nicolas X Janna Jans (kind: Martin ged. 26-4-1664 Dongen), Cornelis, Maria. UITWERKEN!! woonde te Dongen bij de Heuvel, huis, schuur, 5 lopensaets zaailand (verkocht hij in 1641). Nakomelingen noemden zich Rijcken. Zie erfdeling 57. Rijck Wilboerts (van Son, Zonnius, Rijcken) WOUTER BAC VAN NOLE OLE 1180
Cathelijna (Catharina) Jans van den Wouwer 1560 Breda? X Artus (Aernout) van Zonst (<= 1588), zn v Lazarus van Zonst en Ijken NN.. 29-9-1593: zussen Ageneta Jans wed. Otto Geerijts, Jenneken, Lijnken. Johan van Malsen X Hendrina Ruys 1615
Hans de oude van den Eynde (Enden) 1564 Antwerpen 1640 X 1) Geertruyt Gillis (< 29-7-1611), dr v en . Kind: Aeltgen. X 2) Helena Mitz (Myts) (ot 25-1-1618 Keulen get: Caspar Sonneman, Hans Mits), dr v Andreas Mitz en Elizabeth Both. Kind: Helena X Johan Meinertshagen, Robbertus, David, Wilhelmus. bankier uit Antwerpen UITWERKEN !!! Gillis Gromme en Alida van Middelhouck
Geraert Willems van Bilsen 1565 Oirschot? X Truiken Corstiaans van der Rijt, dr v en . Kind: Jan sr. X Mayken Jansdr Bastiaens Vervlaessen, Ida X Henricus Matthias van Overdijck, Maria X Matthias Philippus de Crom, X Godefridus Jacobus Corstens de Metser, Henrick, Jan X Stijntken van Groeninghen. NB: Jan Willem van Bilsen X Agneten in’t Eeckerschot, dr v Evert Henricks Henricks en Josina Roelants van de Ameijden (<1619). Anthonis Willems van Son WILLEM VAN BILSEN 1535 OIRSCHOT
Bartholomeus Boel 1565 Antwerpen X 1) Catharina van Gheel (voor 1588 Antwerpen), dr v Daniel van Gheel en NN. X 2) Anna de Coninck (11-11-1600 Keulen), dr v en . JASPER SONNEMANS WILLEM BOEL 1515 ANTWERPEN
Gerard Bruynincx 1565 Heusden? 1625 X 1) Jenne D'Oorschot, dr v en . Kind: Christina X Gijsbert Dirks Hamel, Catharina X Adriaen Doubleth. X 2) Catharina van Essch (1-10-1617 Heusden), dr v en . ontvanger contributiën over de Meierij (ca 1591). Oudsthoorn-Doublet-Hamel-Bruynincx
Hans Loysz de Colonia 1565 Antwerpen 1613 X Lijsbet Willems van Son (<= 24-7-1589 Breda?), dr v Willem Claesse van Son en Kathelijn Adriaen Matheus de Blauwverver. Kind: mr. Adam, Nicolaas. busmaker. Geboortedatum 8-4-1579 kan niet kloppen! Stadhouder van de schout in Oudenbosch (1594-1598)? Zus Susanna X Adriaen Willems van Son. Jan Jansen de Colonia JAN DE COLONIA 1500 BEAUMONT
Adriaen Goyaerts van Empel 1565 Den Bosch? 1621 X Catharina Hixspoor, dr v Cornelis Henricx Hixspoor en NN. Kind (>=6): Nicolaas, Maria X Peter Adriaanszn Wijnen van Dinther (Suyskens), Henrica X Godefroy van Herlaer, Aerdt canonick capittel St Jan sBosch, Elisabeth. koopman (1600) zout en vis in Weert en handelde hij in 1620 in ossen. Steeds meer legde hij zich echter toe op belastinginning. Blokmeester Hinthamerstraat. Zus Christina X Jan van de Hoevel. HENDRICK HIXPOIRS 1480 DEN BOSCH ADRIAEN VAN EMPEL 1565
Arendt (Aernout) van Gerwen (Gerven) 1565 X Martha van Uffel(en) (voor 1593), dr v Henrick van Uffele(n) en Martine Mahieu. Kind: Anna van Gerwen (Gerven), ged. nederdduits geref. kerk Keulen 13-1-1593, get. Lenaert Heymans, de vrouw van Caspar Uffel, en de wed. van Hugo Soyer. bezit een hoeve, groot 20 bunder, te Sevendonck onder Turnhout. JASPER SONNEMANS
Catharina Jenst (de Jamais) 1565 X Jacques Jongelinck, zn v en . Kind: Catharina 23-4-1592 Keulen get: Caspar Sonnemans, Joanna Meclerc wife of Jan van Genes, Anna Lumeens wife of Godefroit van Loo, Ester 29-6-1594 Keulen. JASPER SONNEMANS
Adriana (Anthonij) Johannis 1565 Breda ? 0 X Anthonius Lambrechts Adriaen Jacobs van Son, zn v en . is zij een van der Mijl? NB: 19-06-1595 Breda: Boudewijn van der Mijl. Diversen: Folio 103v - 104r. Twee acten. Wijlen. Burgermeester van Breda. Gehuwd met Cathelijn Robbrecht van der Neff. Katheleijn Robbrechts van der Neff
Jacques Jongelinck 1565 X Catharina Jenst (de Jamais), dr v en . Kind: Catharina 23-4-1592 Keulen get: Caspar Sonnemans, Joanna Meclerc wife of Jan van Genes, Anna Lumeens wife of Godefroit van Loo, Ester 29-6-1594 Keulen. doopget: Anna Lumeens (X Godefroit van Loo), Caspar Sonnemans, Joanna Meclerc (X Jan van Genes), Cornelis Boote, Jaqueline Coenraets (X Heynrick Lots), Francoise (X Anthone Mauclerck). JASPER SONNEMANS
Hester Jongelincks 1565 X Jaspar Sonnemans (ca 1585), zn v en . 16-2-1586: Raymondt [Reyngoldt] sal Nidaeus Jongelinck ende Jaspar Sonneman afvraegen de naeme van Jaspars kyndt ende de getuugen, hem oock vermanende stille ende secreet te sijn voor sijn vriendschap ofte verwanten. JASPER SONNEMANS
Henri (Hendrik) (van) Lemens (Lemmens) 1565 Antwerpen 1620 X Cornélie della Faille (21 juli 1596), dr v Charles (Kaerle, Karel) della Faille de Leverghem en Marie Celosse. koopman. Zus Clara van Lemens 1574-1652, X Lucas Cayro (26-9-1607). Jan Sonnius Antwerpen 1570-1641
Cornelis Lenaertsz van der Linde 1565 Noordwijk? X Jaepje Jacobsdr NN, dr v en . Kind: Mathijs X Neeltgen Jansdr van Santvliet, Pieter. NB: 1629: Jacob Corneliszn van der Linde gehuwd met Meynsje Leenderts van der Duyck (ORA Nwh 480). Pieter Corneliszn Son 1605 Hillegom CORNELIS VAN DER LINDE 1565 NOORDWIJK
Jasper Cornelis Lodder 1565 Breda 1624 X 1) Trijntje Gerrits, dr v en . X 2) Neeltje Jans Veen (ot 1-1-1600 Amsterdam), dr v Jan en Magteltgen Cornelisdr Verhee. Kind: mr. Willem 1601, Catryna x Hillebrant Ptrsz Vinck, Machteltge 1604, Jan X Marija Jans van Hoorn. X 3) Weyntge Fransdr Ruysch. biersteker, vatenmaker, rijk koopman. Voor 11-6-1591 naar Amsterdam. Doopget. bij Cornelis 4-10-1605: Magdaleentje Aerjaens. Bij Jan 1608: Wouter Jansz, Magdalena Adriaansz (X Jaques van den Driessche?). Jasper Cornelis Lodder van Breda JASPER CORNELIS LODDER 1565 BREDA
Hilletgen Aertsdr NN 1565 0 X 1) Adriaen Ruttens van Son, zn v Rutger Janszn van Son en Lijsbeth van Buerden. X 2) Claes Cornelisz, notaris te Oud-Beijerland. Overl. ca 1623. Lijsbet van Son 1594 Oud-Beijerland
Jaepje Jacobsdr NN 1565 Noordwijk? X Cornelis Lenaertsz van der Linde, zn v en . Kind: Mathijs X Neeltgen Jansdr van Santvliet, Pieter. Pieter Corneliszn Son 1605 Hillegom
Jenneken de la Planque 1565 X Simon Reijnerts (Reynaerts, Reinhart), zn v en . Kind: Susanne X Johan de Bas(t), Anneken X Arent Brandt. brouwster VAN DER LIGHT
Simon Reijnerts (Reynaerts, Reinhart) 1565 X Jenneken de la Planque, dr v en . Kind: Susanne X Johan de Bas(t), Anneken X Arent Brandt. VAN DER LIGHT
Adriaen Ruttens van Son 1565 Besoijen? 1602 X Hilletgen Aertsdr NN, dr v en . Kind: Aert 1-4-1591 Dordrecht, X Lijsbeth Bartholomeusdr NN, Jan 1593, X Cathelyne Maes (2-7-1617) X Sophia Jaspers van de Berch, Lijsbeth X Jacob Matthijsen Spoors, Judith X Jan Jansz Barnevelt. lakenverkoper te Oud-Beijerland. Schepen Oud-Beijerland (1596). Heeft met Cornelis Lenerts een boomgaard van 188 1/2 roeden in eigendom. Lijsbet van Son 1594 Oud-Beijerland WOUTER BAC VAN NOLE OLE 1180
Anthonius Lambrechts Adriaen Jacobs van Son 1565 Breda ? 0 X Adriana Anthonij Johannis, dr v en . Kind: Adrianus 18-2-1589 Breda rk get: Lamberthus v Son, Catharina vd Milen, Digna 3-1-1593 peter: Embricus van Son, Peter 2-3-1595, Catharina 9-2-1597 get: Hermannus Johannis, Maria Stephani v Wijck. zijdenlakenkoper, aalmoezenier Breda 1608. Stephanus v Wijck, geb. ca 1540, schout van Wijck, bij Heusden, X Marie Peter Hulshouts, wed. Anthonis Vaillant. Voogd van nicht (hoe?) Katheleijn Robbrechts van der Neff, wed. Boudewijn v.d. Mijl. Katheleijn Robbrechts van der Neff JACOB JACOBS VAN ZONNE 1475 BREDA
Willem (Guilliam) Sonmans 1565 Den Bosch? 0 X Henricksken Bueckentop (29-9-1592 Haarlem), dr v Henrick en Elisabeth Hendriksdr Huybroecx. Kind: Mattheus (naar Sri Lanka), Heindrick X Jannetjen Brants, X Hester v Montfoort, Jan X Jannetje de Bast, Jacob X Grietje Stoffels, X Rachel v Mansdale. koopman (Genealogie Spaan: Willem geb. 1588. Overl. 1626 's Hertogenbosch ????). Nicht Hendrina Ruys X ridder Johan van Malsen. NB: Arnemuiden, Westdijk 170 'St. Jan': 7-1-1607 Lidmaten: Bewoners: Willem Sonneman x Heyndricxsken. HENRICK BUECKENTOP 1545 DEN BOSCH JAN SONNEMANS 1530 DEN BOSCH
Mathijs Spoors 1565 Delft? X NN. Kind: Adriana X Jan Adriaensz de Roon, Jacob X Trijntgen Aelbrechts NN, X Lijsbet van Son, X Lijsbeth Bartholomeus NN, X Trijntge Jans NN, Judith X Daniel de Grans (< 1618), Matthijs, schilder, leerling van Carel Fabritius, beide + 12-10-1654 Delft. Lijsbet van Son 1594 Oud-Beijerland
Johan Nicolaesz van der Stegen 1565 0 X Ida Bueckentop (14-1-1590 Haarlem), dr v Henrick Bueckentop en Elisabeth Hendriksdr Huybroecx. jonker, president-schepen van Vught, stadhouder te Vught. Zwager Willem Sonnemans. HENRICK BUECKENTOP 1545 DEN BOSCH NICOLAS VAN DER STEGEN 1350 DEN BOSCH
Peter Goossen Tueling 1565 1604 X Meeusken Bartholomeusdr Arienss Byts van Osch, dr v Bartholomeus Arienss Byts van Osch en Yejfken Dierck Aertss van de Wiel. Kind: Dierck X Gertruyt Hendricx. Ook zij verhuizen naar Onsenoort en later naar Vlijmen. opa is schepen van Den Bosch HENDRICK HIXPOIRS 1480 DEN BOSCH DIDDERIC TOLLINS VAN AXEL 1170 ANTWERPEN
Franchois Boel 1567 Antwerpen X 1) Elisabeth Schuts (31-3-1598 Keulen, zijn get: Jaspar Sonnemans, haar broer Balthasar), dr v Dierick Schuts en NN. Kind: Elisabeth, Anna, NN, Francois, Abraham. X 2) Anna van Metemen (18-1-1613 Keulen get:Hans Schuts en Hans Govaerts), dr v Nor en NN. doopget. 16-7-1600 Keulen: Elisabeth Sonneman. JASPER SONNEMANS WILLEM BOEL 1515 ANTWERPEN
Catharina van Gheel 1568 X Bartholomeus Boel (voor 1588 Antwerpen), zn v Adriaen Boel en Cornelia NN. JASPER SONNEMANS DANIEL VAN GHEEL 1515 ANTWERPEN
Jean de Charles della Faille de Leverghem 1569 Antwerpen 1641 X Marie van den Wouwere (14-1-1596), dr v Jean van den Wouwere en Elisabeth de Bisthoven. Kind: Augustin della Faille, secretairis Philips IV. Seigneur de Rymenam 1607-1675. Seigneur de Rymenam, koopman. Zoon Jan-Karel della Faille (1597-1652). Jan Sonnius Antwerpen 1570-1641 PIERRE DELLA FAILLE 1478 WEVELGEM
Marijtje Cornellisdr Admirael 1570 Lisse? X Adriaen Jan Gerritsz van Brero (Brederode, Hits, Jonghout), zn v en . Kind dd 16-11-1651: Jan X NN, duinmeijer te Hillegom, Neeltge +, X Engel Jacobsz Heemskerck, X Dirck Leendertsz van Leeuwen, Annetge X Pieter Corneliszn (van der) Son. Pieter Corneliszn Son 1605 Hillegom
Joris (George) de Bije 1570 Delft? 1626 X 1) Josina van Outshoorn van Sonnevelt, dr v en . Kind: Josina X Jan de Hertoghe (26-11-1608), zn Willem en Catharina van Rhoon. Kind: Josina X Jan de Hertoghe. 2) Maria van Almonde (1595), dr v en . Kind (6): Dirk, Abraham, Jacob en 2 dochters . burgemeester van Delft, ridder, tresorier generaal der Verenigde Nederlanden Oudsthoorn-Doublet-Hamel-Bruynincx
Christina Jan Hendrik Boudewijns 1570 0 X IJsaack Embrecht Adriaens van Son (<= 18-8-1611), zn v Embrecht (Engbrecht) Adriaens van Son en NN. Vestbrief 27-01-1573 Breda: Jan Henrick Boudens. Junior. Cremer oftewel Vetwarier. Broer van Jan Henricx Boudens senior. Halfbroer Niclaes Jan Henrick de oude X Anna Claes Hicxpoirs. HENRICK BUECKENTOP 1545 DEN BOSCH
Adriaen Jan Gerritsz van Brero (Brederode, Hits, Jonghout) 1570 Lisse? X Marijtje Cornellisdr Admirael, dr v Cornelis Claeszn en Maritje Philpsdr. Kind dd 16-11-1651: Jan X NN, Maritgen X Dirck Engelsz van Larum, Neeltge +, X Engel Jacobsz Heemskerck, X Dirck Leendertsz van Leeuwen, Annetge X Pieter Corneliszn (van der) Son. duinmeijer. 16-11-1651: helft van de erfenis van dr. Neeltge: 740 gulden, 1780 gulden en 1930 gulden. Pieter Corneliszn Son 1605 Hillegom JAN GERRITS VAN BRERO 1540 LISSE
Henricksken Bueckentop 1570 Den Bosch? 0 X 1) Willem Sonnemans (29-9-1592 Haarlem), zn v Jan Sonnemans en Pietergen Harmans. X 2) Pieter van Someren (30-6-1617 A'dam), zn v en . nicht Hendrina Ruys X ridder Johan van Malsen. HENRICK BUECKENTOP 1545 DEN BOSCH HENRICK BUECKENTOP 1545 DEN BOSCH