Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.

Personen in relatieclusters

Personen in relatieclusters

Zoek op Relatie_cluster1: (% (joker) toegestaan)
Zoek op Relatie_cluster2:

Naam Geb. Geb. plaats Overl. Relaties, bijzonderheden Beroep, bijzonderheden Relatiecluster_1 Relatiecluster_2 Stamvader Stammoeder
NN van Gerwen (Gerven) 1535 X NN. Kind: Arendt X Martha van Uffel(en), Jacques X Maria Verbeeck. dr. Sara? JASPER SONNEMANS
Jaspar Sonneman (Sonnemans) 1535 Brussel ? X 1) Magdalene von Bentheim (<= 18-11-1578), dr v en . Kind: Hans ca 1560, Tobias 1572, dr. NN. X 2) Hester Jongelincks (ca 1585), dr v en . Kind: Anna en David 1590, Guiljaume 1592, Anna 1595, Esther 1599. koopman, makelaar, kopstuk van vroege Brusselse calvinisme (1566), per 9-11-1569 poorter van Keulen. Connectie met Jaspar van Uffelen en Hans de Weert (burgem. Antwerpen). NB: Jehan Sonnemans verbannen 1569 Den Bosch. JASPER SONNEMANS NN SONNEMAN 1505 BRUSSEL KEULEN
Magdalene von Bentheim (Benthem) 1540 X 1) Jacques Dermendijn (Dermoden) (Quattrebas), zn v en . X 2) Caspar Sonneman (<=18-11-1578), zn v NN Sonneman en NN. Kind: Hans ca 1560, Tobias 1572. doopget. (met Jaspar) van kind van Engel Tobias in 18-11-1587 Keulen JASPER SONNEMANS
Adriaen Boel 1540 Antwerpen x Cornelia NN (1564 Antwerpen), dr v en . Kind: Franchois, ged. 28-9-1567, X Elisabeth Schuts (31-3-1598 Keulen), Tobias geb: ca 1585 Antwerp, X Margrieta van Apperloo, Catharina X Denys de Maistre, Mayken X Aernout Truyens. Jacques geb. 1574 Antwerpen, . doopgetuige bij Anne (9-10-1590 Keulen) dr v Jasper Sonneman en Hester Jongelincks. JASPER SONNEMANS WILLEM BOEL 1515 ANTWERPEN
Hans Verbeeck (Verbeecq, del Beque, de la Beecke) 1540 Antwerpen? X Anne Droeshout (Droshault) (< 1590), dr v en Anna NN. Kind: Maria X Arnoud van Gerven, Anna, Sara, Lodewijk (Louis), Susanna X Henrick Harsteen, Joannes, Janneken X Metius Dricius Meyer (ot 28-4-1624 Keulen), zn wijlen Hermannus Meyer en Divre NN. kennis van Henrick van Thielt. NB:( zwager?) Louwys Droussault doopget. bij Jasper Sonneman(s) en Hester Jongelincks. Deze Jasper als neef (?) en huwelijksget. voor schoonzoon Henrick Harsteen. NB: Guilliam Tintenier X Catelina del Beque (ca 1580). JASPER SONNEMANS HANS VERBEECK 1540 ANTWERPEN
Clara Wonderer (Wanderer) 1541 Antwerpen 1595 X Hans de Weert (16-2-1562), zn v Roelant Janssone de Weerdt en Margriete van Paessen. uitwerken !! JASPER SONNEMANS SEBALDUS WONDERAER 1510 ANTWERPEN
Cornelis Boote 1545 Brussel ? X Emerentia de Meyer (Boots), dr v en . Kind: Jan X Joanna Jaddart, David, Cornelis, Henrick X Catherina Lenaertsdr Sweerts, Emerentia X Pieter Pietersz Metge, Dorothea x Michiel Michielsz Quickelbergen. huwelijksgetuige bij Susanna van de Vondel X Francois Provoost. JASPER SONNEMANS GILLIS BOOTE 1395 BRUSSEL
Jan Harsteen 1545 Antwerpen ? X NN. Kind: Henrick (Heinriko) X Susanna Verbeeck (1600 Keulen). Jasper Sonnemans, neef en huwelijksgetuige van zoon Henrick. NB: Jacob Hertzen (stam JACOB HERTSEN 1450 ANTWERPEN) X Antoinette Anselmi (5-4-1608 A'dam). JASPER SONNEMANS JAN HARSTEEN 1545 ANTWERPEN
Hans de Weert 1548 Antwerpen ? 1609 X 1) Clara Wonderer (Wanderer) (16-2-1562), dr v Sebaldus Wonderer en Clara Cocx. Kind: Sara X Mr. Antonius Heynrici (ot 4-5-1602 Amsterdam). X 2) Elisabeth Bouwens (ot 14-8-1599 Amsterdam), dr v en . burgemeester Antwerpen, sinds 1587 wonend op de Turfmarkt te Amsterdam. Doopget. bij tweeling Joannes en Barbara (X Ds. Jacobus Rolandus): Cornelis de Vos en Casparus Sonnemans. Zoon Sebald de Weert, ontdekkingsreiziger, vermoord op Ceylon.. JASPER SONNEMANS JAN DE WEERT 1490 ANTWERPEN
Elisabeth Bouwens 1550 Emden ? 0 X 1) Tonis Heymans, zn v en . X 2) Hans de Weert (ot 14-8-1599 Amsterdam), zn v Roelant Janssone de Weerdt en Margriete van Paessen. JASPER SONNEMANS
Anne Droeshout (Droshault) 1550 X Hans Verbeeck (del Beque) (< 1590), zn v en . Kind: Maria X Arnoud van Gerven, Anna, Sara, Lodewijk (Louis), Susanna X Henrick Harsteen, Joannes, Janneken X Metius Dricius Meyer (ot 28-4-1624 Keulen), zn wijlen Hermannus Meyer en Divre NN. NB:( broer?) Louwys Droussault is doopgetuige bij Jasper Sonneman(s) en Hester Jongelincks. Deze Jasper treedt als neef (?) en huwelijksgetuige op voor schoonzoon Henrick Harsteen. JASPER SONNEMANS
Tonis Heymans 1550 1587 X Elisabeth Bouwens, dr v en . UITWERKEN !! JASPER SONNEMANS
Emerentia de Meyer (Boots) 1550 X Cornelis Boot, zn v Adriaen Boote en Catharina 's Naghels. JASPER SONNEMANS
Elisabeth Severijn Montens 1550 X Jan de Ruyter, zn v en . jonkvrouw, afkomstig van Breda. Dochter van burgemeester van Breda JASPER SONNEMANS SEVERIJN MONTENS 1435 BREDA
Jan de oude de Ruyter 1550 X Elisabeth Severijn Montens, dr v Severijn Montens en Barbara van der Hagen. Kind: Davidt 1580-1663, X Lucretia van der Meulen, Jan de jonge de Ruyter X Elisabeth van Balen, Elisabeth X Peter van der Hagen, Elisabeth X Peter van der Hagen. JASPER SONNEMANS
Nicolaes Jongelincks 1560 X Clara NN, dr v en . doopget. bij: Jasper Sonnemans (X Hesther Jongelincks), Joos van Schure (X Anna NN), Robert Jels, Hans Goossens alias de Drayer (X Cornelia NN), Huybrecht Braems (X Marguerite de l'Hommel). JASPER SONNEMANS
Bartholomeus Boel 1565 Antwerpen X 1) Catharina van Gheel (voor 1588 Antwerpen), dr v Daniel van Gheel en NN. X 2) Anna de Coninck (11-11-1600 Keulen), dr v en . JASPER SONNEMANS WILLEM BOEL 1515 ANTWERPEN
Arendt (Aernout) van Gerwen (Gerven) 1565 X Martha van Uffel(en) (voor 1593), dr v Henrick van Uffele(n) en Martine Mahieu. Kind: Anna van Gerwen (Gerven), ged. nederdduits geref. kerk Keulen 13-1-1593, get. Lenaert Heymans, de vrouw van Caspar Uffel, en de wed. van Hugo Soyer. bezit een hoeve, groot 20 bunder, te Sevendonck onder Turnhout. JASPER SONNEMANS
Catharina Jenst (de Jamais) 1565 X Jacques Jongelinck, zn v en . Kind: Catharina 23-4-1592 Keulen get: Caspar Sonnemans, Joanna Meclerc wife of Jan van Genes, Anna Lumeens wife of Godefroit van Loo, Ester 29-6-1594 Keulen. JASPER SONNEMANS
Jacques Jongelinck 1565 X Catharina Jenst (de Jamais), dr v en . Kind: Catharina 23-4-1592 Keulen get: Caspar Sonnemans, Joanna Meclerc wife of Jan van Genes, Anna Lumeens wife of Godefroit van Loo, Ester 29-6-1594 Keulen. doopget: Anna Lumeens (X Godefroit van Loo), Caspar Sonnemans, Joanna Meclerc (X Jan van Genes), Cornelis Boote, Jaqueline Coenraets (X Heynrick Lots), Francoise (X Anthone Mauclerck). JASPER SONNEMANS
Hester Jongelincks 1565 X Jaspar Sonnemans (ca 1585), zn v en . 16-2-1586: Raymondt [Reyngoldt] sal Nidaeus Jongelinck ende Jaspar Sonneman afvraegen de naeme van Jaspars kyndt ende de getuugen, hem oock vermanende stille ende secreet te sijn voor sijn vriendschap ofte verwanten. JASPER SONNEMANS
Franchois Boel 1567 Antwerpen X 1) Elisabeth Schuts (31-3-1598 Keulen, zijn get: Jaspar Sonnemans, haar broer Balthasar), dr v Dierick Schuts en NN. Kind: Elisabeth, Anna, NN, Francois, Abraham. X 2) Anna van Metemen (18-1-1613 Keulen get:Hans Schuts en Hans Govaerts), dr v Nor en NN. doopget. 16-7-1600 Keulen: Elisabeth Sonneman. JASPER SONNEMANS WILLEM BOEL 1515 ANTWERPEN
Catharina van Gheel 1568 X Bartholomeus Boel (voor 1588 Antwerpen), zn v Adriaen Boel en Cornelia NN. JASPER SONNEMANS DANIEL VAN GHEEL 1515 ANTWERPEN
Jacques van Gerven (Gerwen) 1570 X Maria Verbeeck, dr v Hans Verbeeck en Anne Droshault. Kind: Arent, geb. 29-3-1601 Keulen. schoonzus Susanna X Henrick Harsteen. Arnout van Gerven X Martha van Uffel(en). JASPER SONNEMANS
Martha van Uffel(en) 1570 X Arendt (Aernout) van Gerwen (Gerven) (voor 1593), zn v en . JASPER SONNEMANS HENRIC VAN UFFELEN 1475
Maria Verbeeck 1570 X Jacques van Gerven (Gerwen), zn v en . zus Susanna X Henrick Harsteen. JASPER SONNEMANS HANS VERBEECK 1540 ANTWERPEN
Tobias Boel 1572 Antwerpen X Margrieta van Apperloo (1604 Keulen), dr v Dirick van Aperloo (Diereck van Apperlo) en Janneke Rits (Johanna Typoets). Kind: Maria, geb. 16-7-1622 Keulen, X Coenraedt ten Eyck (4-6-1645 New York), zn Wilhem An Gen eick and Michel Puitzen. doopget. 18-11-1614 Keulen: Conradt Sonnemans, Maria Mits. JASPER SONNEMANS WILLEM BOEL 1515 ANTWERPEN
Henrick (Heinriko) Harsteen 1575 Antwerpen ? X Susanna Verbeeck (ot 21-10-1600 Keulen, get: zijn neef Jaspar Sonnemans, Jacques van Gerven en zijn vrouw, haar zus), dr v Hans Verbeecq en Anne Droshault. Kind: Hendrick X Helena van Nieuwelandt, Alexander X Sara Balious, Balthesar, Anne X Simon Pieck. wisselaar. Jaspar Sonnemans is zijn neef (hoe ??). Kind: Susanna, Alexander X Sara Balious, Carel X Abigael Willems, X Neeltje Deurhof, Anneken X Sijmon Pietersz Pieck. JASPER SONNEMANS JAN HARSTEEN 1545 ANTWERPEN
Elisabeth Schuts 1575 X Franchois Boel (31-3-1598 Keulen, zijn get: Jaspar Sonnemans, haar broer Balthasar), zn v Adriaen Boel en Cornelia NN. JASPER SONNEMANS
Susanna Verbeeck (Verbeecq, del Beque) 1575 Antwerpen? X Henrick Harsteen (ot 21-10-1600 Keulen, get: zijn neef Jaspar Sonnemans, Jacques van Gerven en zijn vrouw, haar zus), zn v Jan Harsteen en NN. Kind: Hendrick X Helena van Nieuwelandt, Alexander X Sara Balious, Balthesar, Anne X Simon Pieck. Kind: Susanna, Alexander X Sara Balious, Carel X Abigael Willems, X Neeltje Deurhof, Anneken X Sijmon Pietersz Pieck. JASPER SONNEMANS HANS VERBEECK 1540 ANTWERPEN
Margrieta van Apperloo 1591 Antwerpen 1645 X Tobias Boel (1604 Keulen), zn v Adriaen Boel en Cornelia NN. JASPER SONNEMANS