Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.

Personen in relatieclusters

Personen in relatieclusters

Zoek op Relatie_cluster1: (% (joker) toegestaan)
Zoek op Relatie_cluster2:

Naam Geb. Geb. plaats Overl. Relaties, bijzonderheden Beroep, bijzonderheden Relatiecluster_1 Relatiecluster_2 Stamvader Stammoeder
Hilletgen Aertsdr NN 1565 0 X 1) Adriaen Ruttens van Son, zn v Rutger Janszn van Son en Lijsbeth van Buerden. X 2) Claes Cornelisz, notaris te Oud-Beijerland. Overl. ca 1623. Lijsbet van Son 1594 Oud-Beijerland
Adriaen Ruttens van Son 1565 Besoijen? 1602 X Hilletgen Aertsdr NN, dr v en . Kind: Aert 1-4-1591 Dordrecht, X Lijsbeth Bartholomeusdr NN, Jan 1593, X Cathelyne Maes (2-7-1617) X Sophia Jaspers van de Berch, Lijsbeth X Jacob Matthijsen Spoors, Judith X Jan Jansz Barnevelt. lakenverkoper te Oud-Beijerland. Schepen Oud-Beijerland (1596). Heeft met Cornelis Lenerts een boomgaard van 188 1/2 roeden in eigendom. Lijsbet van Son 1594 Oud-Beijerland WOUTER BAC VAN NOLE OLE 1180
Mathijs Spoors 1565 Delft? X NN. Kind: Adriana X Jan Adriaensz de Roon, Jacob X Trijntgen Aelbrechts NN, X Lijsbet van Son, X Lijsbeth Bartholomeus NN, X Trijntge Jans NN, Judith X Daniel de Grans (< 1618), Matthijs, schilder, leerling van Carel Fabritius, beide + 12-10-1654 Delft. Lijsbet van Son 1594 Oud-Beijerland MATHIJS SPOORS 1565 DELFT
Floris van Dam 1580 Leiden ? 0 X Catherine Maes, dr v Joris Maes en Meijnsgen Florisdr. notaris te Leiden 1639-1652, secretaris van Zoeterwoude. Neef van Jan van Son, zijdelakenkoper, wonend Den Haag. Lijsbet van Son 1594 Oud-Beijerland
Jan Adriaensz de Roon 1590 Delft? 1638 X Adriana Mathijs Spoors (25-12-1616 Delft), dr v Mathijs Spoors en NN. Kind: Susanna X Frans Boogaert, Adriana X Johannis van Brouchoven, Pieter X Hendrijna van der Hoeve, Elisabeth X Heijndrick Lucas Heerschaps. notaris (1614), procureur te Delft. NB: Abraham van Oorden X (dr.?) Marija van Roon. Broers not. Cornelis X Lijntge Gerrits Brouwer, not. Pieter X Cristiana Davits (van der Eijck?). Lijsbet van Son 1594 Oud-Beijerland ADRIAEN DE ROON 1560 DELFT
Adriaen (Arien, Aert) van Son 1591 Dordrecht 0 X Lijsbeth Bartholomeusdr NN, dr v en . Voogden 1628: Jacob Matthijsen Spoors en Antony Ruttens van Son. Nakomelingen te Delft? UITZOEKEN !!!! Zijn weduwe hertrouwt met zwager Jacob Matthijsen Spoors. Lijsbet van Son 1594 Oud-Beijerland WOUTER BAC VAN NOLE OLE 1180
Jan Adriaens van Son 1593 Oud Beijerland 0 X 1) Cathelyne Maes (ot 2-7-1617 's Gravenhage), dr v en . Kind: Maria (minderjarig 5-2-1631). X 2) Sophia Jaspers van de Berch (17-12-1630 's Gravenhage), dr v en . koopman zijden en wollen lakens te Den Haag. 3-11-1624: 300 Car. gulden betaald voor uitreden kaperschip, kapt. Willem Bouwensz. NB: 18-10-1690: Jan van Son, burger en stalhouder te Den Haag. Lijsbet van Son 1594 Oud-Beijerland WOUTER BAC VAN NOLE OLE 1180
Lijsbet van Son 1594 Oud Beijerland ? 0 X Jacob Matthijsen Spoors (ca 1618), zn v en . Kind: Aryaan, assistent VOC in Batavia, Susanna X Abraham Pietersz van Heuckelom. doopget. bij Jacob zn v Daniel de Grans en Judith Matthijsdr Spoors 28 januari 1618 te Delft, samen met Huijge de Grans, Jan van Roo, Barbeltgen Gillisdr. Lijsbet van Son 1594 Oud-Beijerland WOUTER BAC VAN NOLE OLE 1180
Sophia Jaspers van de Berch 1595 Den Haag? 0 X 1) Pieter Kits, zn v en . X 2) Jan Adriaens van Son (17-12-1630 's Gravenhage), dr v Adriaen Ruttens van Son en Hilleken Aertsdr NN. Lijsbet van Son 1594 Oud-Beijerland
Pieter Kits 1595 0 X Sophia Jaspers van de Berch, dr v en . Lijsbet van Son 1594 Oud-Beijerland
Cathelyne Maes 1595 Den Haag? 0 X Jan Adriaens van Son (ot 2-7-1617 's Gravenhage), dr v Adriaen Ruttens van Son en Hilleken Aertsdr NN. = 20035 ??? Ws. lid van Haagse regentenfamilie. NB: Floris van Dam, notaris te Leiden, secretaris van Zoeterwoude. Neef van Jan van Son, zijdelakenkoper, wonend Den Haag, X Catherine Maes. Lijsbet van Son 1594 Oud-Beijerland NN MAES 1570 DEN HAAG
Lijsbeth Bartholomeusdr NN (Hobeth?) 1595 1665 X 1) Adriaen (Arien) van Son, zn v Adriaen Ruttens en Hilletgen Aertsdr NN. 1 of meer kinderen. X 2) Jacob Matthijsen Spoors (22-7-1629 Oud Beijerland get: Jan de Roon, Matthijs Matthijsz Spoors, Daniel de Grans), zn v Mathijs Spoors en NN. UITZOEKEN !!!! Lijsbet van Son 1594 Oud-Beijerland
Adriana Mathijs Spoors 1595 Delft? 1665 X Jan Adriaensz de Roon (25-12-1616 Delft), zn v en . Kind: Susanna X Frans Boogaert, Adriana X Johannis van Brouchoven, Pieter X Hendrijna van der Hoeve, Elisabeth X Heijndrick Lucas Heerschaps. Lijsbet van Son 1594 Oud-Beijerland MATHIJS SPOORS 1565 DELFT
Jacob Matthijsen Spoors 1595 Delft 1677 X 2) Lijsbet v Son (ca 1618), dr v Adriaen Rutten en Hilleken Aertsdr NN. Kind: Jacob 2-2-1628 O Beijerland. X 3) Lijsbeth Bartholomeus (22-7-1629 O Beijerland get: Jan de Roon, Matthijs Spoors, Daniel de Grans). Kind: Lijsbeth, Judith X Michael Stepsius. landmeter, chirurgijn, notaris, procureur te Delft. Zn Johannes X Aletta Elsevier, dr. Judith X Daniel Huygensz de Grans, X Michael Stepsius, Susanna X Abraham Pietersz. Zoon Mathijs, schilder? Lijsbet van Son 1594 Oud-Beijerland MATHIJS SPOORS 1565 DELFT
Jan Janss van Barnevelt 1600 Breda 0 X Judith van Son (ot 28-4-1624 's Gravenhage), dr v Adriaen Ruttens van Son en Hilleken Aertsdr NN. Kind: bezit 3 huizen in Oud-Beijerland. NB: De kaart is uit 1583 en stelt voor: “Grondcarte van een cavel lants gelegen in Nieuw Beijerland, toebehorende meester Jan van Barnevelt..” Lijsbet van Son 1594 Oud-Beijerland
Judith van Son 1600 Oud Beijerland ? 0 X Jan Jansz Barnevelt (ot 28-4-1624 's Gravenhage), zn v en . Lijsbet van Son 1594 Oud-Beijerland WOUTER BAC VAN NOLE OLE 1180
Susanna van Roon 1619 Delft 1658 X Franchois Boogaert (12-4-1643 Delft), zn v Jan Boogert en Magtilda van der Burch. Kind: Jean X Marguerite van der Mast, X Catharina van Ophoven. Lijsbet van Son 1594 Oud-Beijerland ADRIAEN DE ROON 1560 DELFT
Franchois Boogaert 1620 Delft? X Susanna van Roon (12-4-1643 Delft), dr v Jan Adriaensz de Roon en Adriana Mathijs Spoors. Kind: Jean X Marguerite van der Mast, X Catharina van Ophoven. notaris te Delft aan de Markt, procureur 1676. NB: Christiaen Cornelisz van Vliet (X Aletta Adriaensdr Roothals, overl. 5-11-1665 Delft). Jan Fransz Bogaert was zijn doopgetuige. Lijsbet van Son 1594 Oud-Beijerland
Adriana van Rhoon 1621 Delft 1669 X Johannis van Brouchoven (2-1-1660 Delft), zn v en . Kind: Susanna 1662 Delft. Doopget. 1662: Franchoijs Boogaer (X zus Susanna van Roon). Lijsbet van Son 1594 Oud-Beijerland ADRIAEN DE ROON 1560 DELFT
Johannis van Brouchoven 1625 Maastricht? 1701 X 1) Adriana van Rhoon (2-1-1660 Delft), dr v Jan Adriaensz van Roon en Adriana Mathijs Spoors. Kind: Susanna 1662 Delft. X 2) Margaretha van den Bosch (8-2-1671 Delft), dr v en . wonende te de 3 Kroonen op Marktveld, Delft 1703. Doopget. 1662: Franchoijs Boogaer (X Susanna van Roon). Lijsbet van Son 1594 Oud-Beijerland
Annichien Hilligherts van Dalen 1625 Asperen? X Abraham Pietersen van Heukelom (22-12-1659 Utrecht), zn v en . Lijsbet van Son 1594 Oud-Beijerland
Abraham Pietersen van Heukelom 1625 X 1) Susanna Spoors (1646), dr v Jacob Matthijsen Spoors en Lijsbet van Son. X 2) Annichien Hilligherts van Dalen (22-12-1659 Utrecht), dr v en . 1e schoonmoeder van stam WOUTER BAC VAN NOLE OLE 1180. Lijsbet van Son 1594 Oud-Beijerland
Susanna Spoors 1625 Delft? X Abraham Pietersen van Heukelom (1646), zn v en . Lijsbet van Son 1594 Oud-Beijerland MATHIJS SPOORS 1565 DELFT
Johannes Spoors 1638 Delft X Aletta Elseviers (1659), dr v Simon Elseviers en Cornelia Jacobs van den Bergh. ouders gerelateerd aan Adriaen Ruttens van Son. Lijsbet van Son 1594 Oud-Beijerland MATHIJS SPOORS 1565 DELFT
Aletta Elseviers 1641 Delft X Johannes Spoors (1659), zn v Jacob Matthijsen Spoors en Lijsbeth Bartholomeusdr NN. schoonouders gerelateerd aan Adriaen Ruttens van Son. Lijsbet van Son 1594 Oud-Beijerland LODEWIJK ELSEVIER 1540 LEUVEN
Margaretha van den Bosch 1650 Delft? 1698 X Johannis van Brouchoven (8-2-1671 Delft), zn v en . Lijsbet van Son 1594 Oud-Beijerland