Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.
11 feb 2022: Dringende video-oproep van canadese militair om NU voor de eigen bevolking te kiezen!  Amid so much hate, a clot-shot brings Russia & the West together. A Kremlin-backed pharma firm is registering AstraZeneca's clot-shot in Russia  Interview with Bob Moran, ex-politiek cartoonist van de Britse Telegraph over persoonlijke dilemma´s.  Steun aan boeren en kleine zelfstandigen om te overleven is zeker ook eigenbelang van burgers!  Farmers Defence Force

Personen in relatieclusters

Personen in relatieclusters

Zoek op Relatie_cluster1: (% (joker) toegestaan)
Zoek op Relatie_cluster2:

Naam Geb. Geb. plaats Overl. Relaties, bijzonderheden Beroep, bijzonderheden Relatiecluster_1 Relatiecluster_2 Stamvader Stammoeder
Willem Adriaensz van Goedereede (Goeree) 1536 1599 X Margaretha Govert Pietersdr du Bois, dr v Govert Pieters du Bois en Inge Ewouts van den Berg. Kind: Govert X Cornelia Louris Kievits, Pieter X Maria van Hofdijck, X Maria Musch, Willem X NN. dokter in de medicijnen te Rotterdam. Musch - Beresteijn - van den Bergh WILLEM ADRIAENSZ V GOEDEREEDE 1536 RDAM
Margaretha Govert Pietersdr du Bois 1540 0 X Willem Adriaensz van Goedereede (Goeree), zn v Willem van Goedereede (Goeree) en NN. Musch - Beresteijn - van den Bergh
Agatha Breman 1540 0 X Zacharias Corvinuszn Hesenbrouck van Hofdijck, zn v Corvinus Hesenbrouck van Hofdijck en NN. Musch - Beresteijn - van den Bergh
Zacharias Corvinuszn Hesenbrouck van Hofdijck 1540 0 X Agatha Breman, dr v en . Musch - Beresteijn - van den Bergh ZACHARIAS HESENBROUCK VAN HOFDIJCK 1540
Willems Willems van Goeree 1555 Rotterdam? X NN. Kind: WS Willem X Maertge Willems van Noorden, Ingetje X Antonij de Bree, Eva X Jan Swijnas, Liedewij X Jan Bontius. raad ter Admiraliteit te Amsterdam (8-1-1591). Musch - Beresteijn - van den Bergh WILLEM ADRIAENSZ V GOEDEREEDE 1536 RDAM
Pieter Adriaensz Berkel 1560 Delft? 0 X 1) Magdaleentje NN. X 2) Lijsbeth Simonsdr. de Vries. X 3) Marretje Cornelisdr Breeman, dr v Cornelis Jacobs Breeman en NN Suytland. Kind: Jannetje X Cornelis van Beresteyn, Elisabeth X Dirk Duyst van Beresteyn. schepen en dijkgraaf van Sommelsdijk. NB: heeft een naamgenoot (14233), zijn niet identiek. Musch - Beresteijn - van den Bergh
Pieter Willemsz van Goedereede (Goeree) 1565 Rotterdam? 1631 X 1) Maria van Hofdijck, dr v Sacharias Corvijnsz van Hofdijck en Agatha Breman. Kind: Agatha X Jacob Adr. Pauw. X 2) Maria Musch (6-11-1629 Rotterdam), dr v Jan Jacobsz Musch en Maria Cornelisdr Matelieff. Kind: Pieter X Judith van Son. geneesheer, burgemeester Rotterdam (1626). Doopget.: Cornelis van Beresteijn [zwager], Johannes Swijnnas, Maria Breman. Musch - Beresteijn - van den Bergh WILLEM ADRIAENSZ V GOEDEREEDE 1536 RDAM
Marretje Cornelisdr Breeman 1570 0 X Pieter Adriaensz Berkel, zn v Adriaan Pietersz Berkel en Marretje Cornelis Elemans. Kind: Jannetje X Cornelis van Beresteyn, Elisabeth X Dirk Duyst van Beresteyn. vader is baljuw van Sommelsdijk. Musch - Beresteijn - van den Bergh
Maria van Hofdijck 1570 Rotterdam? 1626 X Pieter Willemsz van Goedereede (Goeree), zn v Willem Adriaensz van Goedereede (Goeree) en Margaretha Govert Pietersdr du Bois. Kind: Agatha X Jacob Adr. Pauw. Musch - Beresteijn - van den Bergh ZACHARIAS HESENBROUCK VAN HOFDIJCK 1540
Maria Cornelisdr Matelieff 1570 0 X Jan Jacobsz Musch (20-1-1591 Rotterdam), zn v Jacob Musch en NN. koopvrouw in viswant te Rotterdam. Musch - Beresteijn - van den Bergh CORNELIS MATELIEFF 1540 ROTTERDAM
Jan Jacobsz Musch 1570 0 X Maria Cornelisdr Matelieff (20-1-1591 Rotterdam), dr v Cornelis Matelieff de Oude en NN. Kind: Corneliis (R'dam, ca. 1593 – Den Haag, 15-12-1650) Griffier Staten-Generaal, bekend om zijn corruptie. VOC kamer Rotterdam 1602-1610 Musch - Beresteijn - van den Bergh JACOB MUSCH 1540 ROTTERDAM
Jan Bontius 1571 Rijswijk? 1632 X Liedewij Willems van Goeree (1599), dr v Willem Willems van Goeree en NN. Kind: Willem, Gerrit, Jacob, Anna X Adriaen Hollaert, Margriet X Jan Besemer (1627), med. doctor. geneesheer en tresorier te Rotterdam, vroedschap Rotterdam (1610-1631). Broer prof. Reinier voert wapen: in goud een ossekop van zilver, helmteeken: de ossekop. Musch - Beresteijn - van den Bergh
Liedewij Willems van Goeree 1580 Rotterdam? X Jan Gerards Bontius (1599), zn v Gerard Bontius en Jacoba Jans NN. Kind: Willem, Gerrit, Jacob, Anna X Adriaen Hollaert, Margriet X Jan Besemer (1627), med. doctor. Musch - Beresteijn - van den Bergh WILLEM ADRIAENSZ V GOEDEREEDE 1536 RDAM
Cornelis van Beresteyn 1586 Delft 1638 X 1) Jannetje Pietersdr Berkel (6-10-1613 Sommelsdijk), dr v Pieter Adriaensz Berkel en Marretje Cornelisdr Breeman. X 2) Corvina van Hofdijck (29-10-1619 Sommelsdijk), dr v Zacharias Corvinuszn Hesenbrouck van Hofdijk en Agatha Breman. burgemeester van Delft Musch - Beresteijn - van den Bergh GIJSBERT VAN BERESTEIJN 1475 AMSTERDAM
Antonij de Bree 1590 Delft? X Ingetge Willems van Goeree, dr v Willems Willems van Goeree en NN. Kind: Antonette X Cornelis van der Bergh, Willem. Musch - Beresteijn - van den Bergh
Ingetge Willems van Goeree 1590 Rotterdam? X Antonij de Bree, zn v en . Kind: Antonette X Cornelis van der Bergh. Musch - Beresteijn - van den Bergh WILLEM ADRIAENSZ V GOEDEREEDE 1536 RDAM Ingetge Willems van Goeree 1590 Rotterdam
Jannetje Pietersdr Berkel 1592 Sommelsdijk 1615 X Cornelis van Beresteyn (6-10-1613 Sommelsdijk), zn v Paulus van Beresteijn en Volckera Claesdr Knobbert. Musch - Beresteijn - van den Bergh
Willem Willemsz van Goeree 1595 Rotterdam? X Maritje Willems van Noorden (20-10-1619 Rotterdam), dr v en . Kind: Willem, Margrieta, Heijndrick X Anna de Loo. zwager Jacob Willems van Noorden X Baertgen Jans Valckenier (2-8-1626 Delft) Musch - Beresteijn - van den Bergh WILLEM ADRIAENSZ V GOEDEREEDE 1536 RDAM
Maritje Willems van Noorden 1600 Delft? X Willem Willemsz van Goeree (20-10-1619 Rotterdam), zn v Willem Willems van Goeree en NN. Kind: Willem, Margrieta, Heijndrick X Anna de Loo. broer Jacob X Baertgen Jans Valckenier (2-8-1626 Delft) Musch - Beresteijn - van den Bergh
Jan Swijnas 1600 Rotterdam? X Eva (Aefge) Willems van Goeree, dr v Willems Willems van Goeree en NN. Kind: Johannes X Maertijntge Verhaeven, X Clara van Belle, Govert X Marija Barra. Musch - Beresteijn - van den Bergh
Corvina van Hofdijck 1602 Sommelsdijk 1667 X Cornelis van Beresteyn (29-10-1619 Sommelsdijk), zn v Paulus van Beresteijn en Volckera Claesdr Knobbert. Musch - Beresteijn - van den Bergh ZACHARIAS HESENBROUCK VAN HOFDIJCK 1540
Eva (Aefge) Willems van Goeree 1605 Rotterdam? X Jan Swijnas, zn v en . Kind: Johannes X Maertijntge Verhaeven, X Clara van Belle, Govert X Marija Barra. Musch - Beresteijn - van den Bergh WILLEM ADRIAENSZ V GOEDEREEDE 1536 RDAM
Anna Willems Rammelman 1605 Rotterdam? X 1) Goovert Dirxsz 't Hoen (Thoen) (16-2-1625 Rotterdam), WS zn v Dirck Goverts 't Hoen en Aeltgen Reyers Kievit. X 2) Willem Dircks van der Mast (12-11-1630 Rotterdam), zn v en . Kind: Anna X Isaac Abrahams Elsevier. van de Graeff - Vingerhoet - Sam - de Wacker- Ubbingh - Groenrijs Musch - Beresteijn - van den Bergh WILLEM HENDRIKS RAMMELMAN 1575 DEVENTER
Anna Jans Bontius 1610 Rotterdam? X Adriaen Louis Hollaer (12-4-1632 Rotterdam), zn v en . Kind: Liedewij X Johannes Slecht. Musch - Beresteijn - van den Bergh
Adriaen Louis Hollaer 1610 Rotterdam X Anna Jans Bontius (12-4-1632 Rotterdam), dr v Jan Bontius en Liedewij Willems van Goeree. Kind: Liedewij X Johannes Slecht. broers Coenraed, Pieter en Johan (mede voogd van Jean Dirks van der Cloot). Musch - Beresteijn - van den Bergh
Maria Musch 1610 1660 X Pieter Willemsz van Goedereede (Goeree) (6-11-1629 Rotterdam), zn v Willem Adriaensz van Goedereede (Goeree) en Margaretha Govert Pietersdr du Bois. Kind: Pieter X Judith van Son. Musch - Beresteijn - van den Bergh JACOB MUSCH 1540 ROTTERDAM
Cornelis Pieters van den Bergh 1612 Rotterdam? 1664 X 1) Catharina Francken van Amerongen (9-1638). X 2) Antonette Teunis de Bree (29-4-1642 Rotterdam), dr v Antonij en Ingetge Willems van Goeree. Kind: Ignatia X Jean van der Kloot, Cornelis X Petronella Ursinus, Maergrietije, Anthonij, Govert, Geertruijt. koopman, schepen (< 1656), bewindhebber OIC (1659-1664). Doopget.: Hugo de Boeijs [burgem. du Bois, X Anna Verboom], Maertge Willems, Maerge Teunis, Maria Mus, Flooris van den Berch, Marija Jans, N.n. Goeree, Willem van Goeree, Clara van Bellen. Musch - Beresteijn - van den Bergh CORNELIS VAN DEN BERG 1550 ROTTERDAM
Antonette Teunis de Bree 1620 Delft? X Cornelis Pieters van den Bergh (29-4-1642 Rotterdam), zn v Pieter Cornelisz van den Berg en NN. Kind: Anthonij, Ignatia X Jean van der Kloot, Teuntge, Pieter, Willem, Cornelis X Petronella Ursinus, Maergrietije, Anthonij, Govert, Geertruijt. doopget.: o.a. Hugo de Boeijs [Bois], Maertge Willems, Maerge Teunis, Maria Mus, Flooris van den Berch, Marija Jans, N.n. Goeree, Willem van Goeree. Opm: getuige 1 Wed van den Burgemr Goeree, getuige 2 Out - schepe, Clara van Bellen. Musch - Beresteijn - van den Bergh Ingetge Willems van Goeree 1590 Rotterdam
Johan Janse Swijnnas (Serwinnas) 1625 Rotterdam? 1674 X 1) Maertijntge Verhaven (22-3-1650 R'dam), dr v Cornelis Jans en Catharina Pietersdr NN. Kind: Eva. X 2) Clara van Belle (21-3-1656 R'dam), dr v Jacob Maljarts en Altje Joosten van Zuydewijck. Kind: Josua, Eva, Eva, Willem, Govert, Huibert, Pieter. kruidenier, diaken (1656). Doopget.: Eva Goeree, Alida van Zuijtwijck, Niclaes van Ouderkerck, Marija van Belle, Willem Swijnaas, Adriana Commersteijn. Broers Govert, Willem, schepen van den Briel, getrout met Adriana Commersteijn. Musch - Beresteijn - van den Bergh
Cornelis Gerards van den Broeck 1630 Delft? X 1) Elisabet van Rijn (ot 8-4-1656 Delft), dr v en . Kind: Cornelis. X 2) Catarina van den Bergh (15-10-1658 Rotterdam), dr v Cornelis Pieters en Catharina Francken van Amerongen. Kind: Elisabeth X Jan Jans v Winggerde, Cornelis X Anna Jans v Wingaarde. advocaat. Doopget.: Hendrick Holthuijsen, Maria Piermans, Hendrick Knijff, Ester van Kerckhoven, Johan van der Cloot, Maria Piermans, Margareta van den Bergh. Musch - Beresteijn - van den Bergh
Pieter Pieters van Goedereede (Goeree) 1632 Rotterdam 1665 X Judith van Son (28 -4-1665 Rotterdam), dr v Thomas van Son en Janneken de Reus. schepen, vredemaker Rotterdam. PIETER WOUTERS VAN SON 1615 DEN HAAG Musch - Beresteijn - van den Bergh WILLEM ADRIAENSZ V GOEDEREEDE 1536 RDAM
Clara Jacobs van Belle 1635 1678 X Johan Janse Swijnnas (Serwinnas) (21-3-1656 Rotterdam), zn v Jan Swijnas en Eva Willems van Goeree. Kind: Josua, Eva, Eva, Willem, Govert, Huibert, Pieter. Musch - Beresteijn - van den Bergh MALJART OF MAILLARD VAN BELLE 1564
Jan Ariens den ouden van Wijngaarden 1635 Rotterdam X 1) Anna Jans Cops (21-3-1660 Rotterdam), dr v Jan Barents en Anna Jacobs. Kind: Johannis X Elisabeth Corn. vd Broeck, Anna X Cornelis Corn. vd Broeck. X 2) Catarina van den Bergh (15-5-1685 Rotterdam), dr v Cornelis en Catharina Francken van Amerongen. grutter (1660), gerechtsbode van Rotterdam. Broer Pieter Adriaense van Wijngaerden X Baeijke Pieters De Lelije. Zwager Francois Nijdeck X Machtelt Cops. Musch - Beresteijn - van den Bergh
Catarina Cornelis van den Bergh 1638 Rotterdam X 1) Cornelis Gerards van den Broeck (15-10-1658 Rotterdam), zn v en . X 2) Bartholomeus Jacobs van Abeele (16-4-1673 R'dam), zn v Jacob en Jannetge Pieters Dallen. X 3) Jan Ariens van Wijngaarden (15-5-1685 Rotterdam), zn v en . Doopget.: Hendrick Holthuijsen, Maria Piermans, Hendrick Knijff, Ester van Kerckhoven, Johan van der Cloot, Maria Piermans, Margareta van den Bergh. van de Graeff - Vingerhoet - Sam - de Wacker- Ubbingh - Groenrijs Musch - Beresteijn - van den Bergh CORNELIS VAN DEN BERG 1550 ROTTERDAM
Judith Thomasdr van Son 1639 Rotterdam 0 X 1) Pieter Pieters van Goedereede (28 -4-1665 Rotterdam), zn v Pieter Willemsz en Maria Musch. X 2) Coenraad van Clenck (3-1--1668 Amsterdam), zn v Georg Everhard (von) Klenck en Geertruid Fenzel. X 3) Willem Johannesz Teeckman (7-12-1694 Sloten) conn. Cruypening (Coyett) ? Doopget. bij Wouter Jan 10 juni 1695 Delft zn Lambert van Eenhoorn en Margretha Teeckman, met Franscoijs Greenwood. PIETER WOUTERS VAN SON 1615 DEN HAAG Musch - Beresteijn - van den Bergh CLAES VAN SON 1515 BREDA
Jean Dirks van der Kloot 1640 Rotterdam 1704 X Ignatia Cornelis van den Berg (28-7-1665 Rotterdam), dr v Cornelis en Antonette Teunis de Bree. Kind: Adriana X Johan Nicolaasz van der Hoeven, Cornelia, Dirck, Cornelis, Johannes, Willelius, Anthonij. doopget.: Cornelis van den Brouck, meester, met sijn huisvrou, Margrita van den Bergh, Gijsbert de Lange, Aeltge Pieters van den Berg, Catarina van den Bergh, Johan Swinas [X Clara v Belle], Willem van den Berch, Aeltie de Lange, Cornelis van den Bergh. Musch - Beresteijn - van den Bergh JAN DAVITS CLOOT 1585 ROTTERDAM
Ignatia Cornelis van den Berg 1644 Rotterdam X Jean Dirks van der Kloot (28-7-1665 Rotterdam), zn v Dirk Jans en Ariaentje Cornelis Kreye. Kind: Adriana X Johan Nicolaasz van der Hoeven, Cornelia, Dirck, Cornelis, Johannes, Willelius, Anthonij. doopget.: Cornelis van den Brouck, meester, met sijn huisvrou, Gijsbert de Lange, Aeltge Pieters van den Berg, Catarina van den Bergh, Johan Swinas, Margrita van den Bergh, Willem van den Berch, Aeltie de Lange, Cornelis van den Bergh. Musch - Beresteijn - van den Bergh CORNELIS VAN DEN BERG 1550 ROTTERDAM Ingetge Willems van Goeree 1590 Rotterdam
Bartholomeus Jacobs van Abeele 1650 Rotterdam 1676 X Catarina Cornelis van den Bergh (16-4-1673 R'dam), dr v Cornelis Pieters van den Bergh en Catharina Francken van Amerongen. Kind: Jacobus. broer Pieter van Abeel X Pieternelle Balckenende, X Marija Bottesius, (oom?) Cornelis X Aefgen Rammelmans, zus Anna X Jerefaes Jacobsz Sam. NB: Louis Louisz Elsevier X Maria Cornelis van den Abeele (22-6-1664 Charlois). van de Graeff - Vingerhoet - Sam - de Wacker- Ubbingh - Groenrijs Musch - Beresteijn - van den Bergh
Cornelis Cornelis van den Bergh 1650 Rotterdam X Petronella Jans Ursinus (24-3-1683 Rotterdam), dr v Johannis Ursinus en Frederica Timman. mr., oud-schepen Rotterdam (1693). Zwager professor Johannes van der Marck X Catharina Ursinus. Doopget.: Johannes Ursinus, Jan van der Cloot, Ignatie van den Bergh, Margreta van den Bergh. Musch - Beresteijn - van den Bergh CORNELIS VAN DEN BERG 1550 ROTTERDAM Ingetge Willems van Goeree 1590 Rotterdam
Petronella Jans Ursinus 1650 X Cornelis Cornelis van den Bergh (24-3-1683 Rotterdam), zn v Cornelis van den Bergh en Antonette Teunis de Bree. zwager professor Johannes van der Marck X Catharina Ursinus. Doopget.: Johannes Ursinus, Jan van der Cloot, Ignatie van den Bergh, Margreta van den Bergh. Musch - Beresteijn - van den Bergh