Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.
11 feb 2022: Dringende video-oproep van canadese militair om NU voor de eigen bevolking te kiezen!  Russia Humiliates NATO in Conventional War | Interview with Andrei Martyanov.     Interview met aartsbisschop Carlo Vigano over de huidige westerse anti-mens agenda (9-1-2024, engelstalig).   Steun aan boeren en kleine zelfstandigen om te overleven is zeker ook eigenbelang van burgers!  Farmers Defence Force
Zoeken naar personen Relatieclusters Stamlijnen Aktes, aantekeningen Vrij toegankelijke websites Thuis Over genealogie e.d. Database Logboek Aktuele discussies Tijdlijn

Tijdlijn

Tijdlijn


1495 1515 1535 1555 1575 1595 1615 1635 1655 1675 1695 1715 1735 1755 1775
1: Allert Andriesz Boelens 1495
1: X Maria Pietersdr Weijnen 1495
2: Anna Allertsz Boelens 1525
2: X Nicolaas Gerritsz van der Laen 1525-1584
3: Nicolaes Claesz van der Laan 1550
3: X Brechte Claesdr 1560
4: Beatrix van der Laen 1592-1639
4: X Isaac Massa 1586-1643