Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.
11 feb 2022: Dringende video-oproep van canadese militair om NU voor de eigen bevolking te kiezen!  Amid so much hate, a clot-shot brings Russia & the West together. A Kremlin-backed pharma firm is registering AstraZeneca's clot-shot in Russia  Interview with Bob Moran, ex-politiek cartoonist van de Britse Telegraph over persoonlijke dilemma´s.  Steun aan boeren en kleine zelfstandigen om te overleven is zeker ook eigenbelang van burgers!  Farmers Defence Force

Zoeken naar personen

Zoeken naar personen

De personen die u nu onderaan in het scherm ziet is een willekeurige lijst vanaf het jaar 1327. Als u op een onderstreepte link klikt krijgt u details van dat item te zien. Voor achtergrondinformatie over deze database: zie het menu-item 'Thuis'.
Zoeken op achternaam: ZONDER voorvoegsel, jokers (het %-teken) sterk aanbevolen! Bijvoorbeeld: Val%k%b%r% als u naar Valckenborch zoekt.
Als u het veld achternaam (niet hoofdlettergevoelig) heeft ingevuld, toets dan Tab om naar het volgende veld te gaan.
Druk op de knop 'Query verzenden' of toets Enter om de zoekactie te starten.
Vul hier de achternaam in:
Voornaam (niet verplicht): Vanaf geboortejaar (aanbevolen):

Naam Geb. Geb. plaats Overl. Relaties, bijzonderheden Beroep, bijzonderheden Stamvader, stammoeder Relatiecluster_1 en 2
Rutger van den Boetzelaer 1327 1406 X Elisabeth van Bylandt, dr v Dirk van Bylandt en NN van der Horst. heer van Boetzelaer en Hernen WESSEL V D BOETZELAER 1251 KALKAR KLEEF
Laurens Laurensz van Breugel 1327 0 X Dorothea Iwaan Willem van Kuijck (van Grave) (1360), dr v en . jonkheer JOHAN WILLEMSZ VAN BREUGEL 1180
Dirk van Bronckhorst-Batenburg 1327 0 X Elisabeth van Utenhove (8-1362), dr v Johan van Utenhove en Elisabeth NN. Kind: Gijsbert van Bronckhorst-Batenburg heer van Batenburg en Anholt (ca. 1370 - 1429) X Margriet van Ghemen, erfdochter van Herman en Herburga van Zuylen-Anholt. heer van Batenburg 1364-1408 WILLEM VAN BRONCKHORST 1270 LISA VAN VIRNEBURG 1255
Willem van der Aa 1328 0 X Margaretha van Zevenbergen, dr v en . heer van Randerath WILLEM VAN DER AA VAN RANDERATH 1328
Hugo van der Does 1328 Leiderdorp ? 0 X NN van der Leede, dr v Sape van der Leede en NN. DIRK VAN DER DOES 1299 LEIDERDORP
Luitgaard Pietersdr Alarts 1330 Den Bosch? X Gooswyn Cnode, zn v NN Cnode en Heylwigis uten Werde. Kind: Peter Alart Gooswijn, Luut X Rudolf van den Grave, Heilwych X Jan Robbrechts van Os. X notaris Art Stamelart. 937. 1384, 12 maart Testament Zoete d.v. Pieter Alart (volledig)
Henric van Arkel 1330 Den Bosch? 0 X Jenneken van den Water, dr v Evert van den Water en NN. Vijf kinderen (Kappelhof): Henric jr X Mechteldis Johannes Nycolauszn (Coel) Keelbreker, Evert X Mechtelt Kaaskoper, Lysbeth X Aert Rover Boest. REYNER WILLEMSSOEN NN 1320 DEN BOSCH
Wouter Rutger Willem van Audenhoven 1330 0 X Geertrui van Zonne, dr v Gerlach van Zonne en NN.
Jenneken Baeck 1330 0 X Jan van Vlierden, zn v en .
Ocker Johannssohn Besemer 1330 Esslingen 1400 X NN. wijnhandelaar OCKER JOHANNSSOHN BESEMER 1330 ESSLINGEN
Ludolf Jans van Boemel (Bommel, Bomel) 1330 Den Bosch? X NN. Kind: Ludeken (Ludolf) Buc van Boemel X Johanna Gooswijn vanden Steen. NB: 8-6-1412: Uitvoering testament Hendrik Buc erfpachten Veghel, Schijndel en St. Michielsgestel: Johannes en Bertradis kinderen van wijlen Ludolphus gend. Jans soen van Boemel.
Ghijb Boghart 1330 Den Bosch? X Mechteld Posteel, dr v Godfried Dirk Posteel en NN. Kind: Hille overl. <= 1411, X Godefridus de Rode (<= 16-10-1409), X Margriet (<= 1411), dr v Willem van Audenhoven en Christijn Gerits van Vladeracken.
Willem I Bourlycke 1330 0 X NN WILLEM I BOURLYCKE 1330
Simone Brugge 1330 0 X Arent III (Ridder) van Duivenvoorde, zn v Arent 11 van Duivenvoorde en Jolande Jansdr van Noordwijk (Nortich).
Willem Aelbrechts van Bucstel 1330 Boxtel? X Geertruyt Jans Gielis uten Campe (< 19-6-1382), dr v Jan Gielis uten Campe en NN. Kind: Jutta Albrechts X Arnt Willems Mynnemeer (<= 1392), zn v Willem en Katherine NN. Van het goed Te Heult is maar weinig bekend. Het was begin 15e eeuw afkomstig van Willem Aben. Na zijn dood erfden de kinderen van Aert Mynnemeer het goed.
Katharina Jacobsdr van der Burch 1330 0 X Thielman Gillisz Oem, zn v Gillis Klaasz Oem en Barbara de Joede.
Elisabeth van Bylandt 1330 0 X Rutger van den Boetzelaer, zn v Wessel van den Boetzelaer en Tresiane van Appeltern.
Geertruyt Jans Gielis uten Campe 1330 Woudrichem? X Willem Aelbrechts van Bucstel (< 19-6-1382), zn v Albertus van Bucstel en NN. Kind: Jutta Albrechts X Arnt Willems Mynnemeer, zn v Willem en Katherine NN. Nassau-Heusden: Als plaatsvervangend (< 1464), tevens residerend slotvoogd traden onder graaf Jan IV eerst twee exponenten van de (lagere) regionale adel op: Klaas uten Camp en Gielis van Wijk.
Gooswyn Cnode 1330 Den Bosch? X 1) Luitgaard Pietersdr Alarts, dr v Petrus Alarts en Petra Goeswinus Moedels van Steenwege. Kind: Peter Alart Gooswijn, Luut X Rudolf van den Grave, Heilwych X Jan Rob. van Os. X Art Stamelart. X 2) Oelendis NN, dr v en . Kind: nat. zn Hendrik. poorter van 's-Hertogenbosch. Woont op de ‘Huls’ in 's-Hertogenbosch.
Hendrik Cnode 1330 0 X NN. Kind anno 26-7-1387: Gerlacus, Aleid (overl. voor 29-8-1422) X Baudewinus Van Tichelt (kind: Gerlacus en Gerard (anno 29-8-1422), schepen Den Bosch 1375-1379. Bezit tiende in Son, jaarlijkse erfpacht van 14 mud rogge.
Jacob Cnode 1330 0 Bossche ontdekkingsreiziger Jacob Cnode naar Noorwegen. Zijn beschrijvingen van deze tocht zullen in de zestiende eeuw gebruikt worden door de carthograaf Gerard Mercator in zijn verslagen aan de Engelse koning. Bossche ontdekkingsreiziger
Nycholaus van Cnode 1330 0
Geerling (Geerlacus) Cnode (Metten Brode, Metten Broede) 1330 0 X 1) Aleijt van Zanthen. Kind: Geerling, nat. zn. Claes, X Margriet Jan Reinersz, Ywaen, Gooswijn X Elisabeth van Ghoor, nat. dr. Liesbeth X Gerit van Melcrode, zn v Henrick van Gheenen. X 2) Lisbeth NN. NB: F168v Gemert: Goossen zn w Geerling Cnode, Geerling nat zn Geerling Cnode, Dirck van Ghemert. NB: 10-1417: Gerit van Melrcode Henrickszoon, Liesbeth nat. dr wijlen Geerling Henricksoen van Heze.
Johan II de Cock van Opijnen 1330 1392 X Aleidis (Aleida) van Overrijn, dr v Wolter van Keppel en Jutta van der Sluse (Sluis). Kind: Geertruid X Otto Herbarensz van Vueren van Asperen. RUDOLF DE COCQ 1195
Elisabeth Coptiten 1330 Den Bosch ? 0 X Nicolaus Coel van Oerle, zn v Walterus Colen en NN. JACOBUS COPTYT 1280 DEN BOSCH
Jacob Jacob Coptiten 1330 Den Bosch 1383 X Luijtgart Egidius Arnoud van Gheel, dr v Egidius Arnoud Adriaan en Elisabeth Wijnrik Dirk van Oyen. NB: Jacob COPTITEN, schepen in 1366 en 1371, in 1376 presidents. OLV-broederschap vermeldt zijn dood op het jaar 1383. schepen Den Bosch 1362, 1366, 1371, president-schepen 1376. NB: Ida Jacob Jacob Coptiten X Jan Godfried Jan van Erp (± 1340-± 1397). JACOBUS COPTYT 1280 DEN BOSCH
Heylwigis Coptyt 1330 's Hertogenbosch ? 0 X Petrus (Dick) van den Steenweghe, zn v Goeswinus Steenwech en NN. JACOBUS COPTYT 1280 DEN BOSCH
Jutta Coptyt 1330 's Hertogenbosch ? 0 JACOBUS COPTYT 1280 DEN BOSCH
Mechtildis Coptyt 1330 's Hertogenbosch ? 0 Vestiging erfcijns erfgoed Volderstraat Johannes van Vlimen, zijn zuster Luytgardis, Reynaldus en Arnoldus zijn kinderen aan: Mechtildis dochter van wijlen Jacobus Coptyt van: erfcijns £ 5 uit £ 14. JACOBUS COPTYT 1280 DEN BOSCH
Rembrand Gerbrandsz van Coulster 1330 0 1/2 huis en Hofstede te Alkmaar tot Rode Paulus. 16-4-1370: Rembrand Gerbrandsz. bij overdracht door Dirk van der Bregge voor Margaretha, dochter van Nikolaas Cluver, diens vrouw, LRK 50 fol. 122 nr. 766, LRK 49 fol. 87.
Reynbrant (Reinken) Gerbrandsz van Coulster 1330 0 X NN. Kind: Jan (Johannes de kapelanie zal bedienen. Authentiek 15e eeuws afschrift. Parochie Alkmaar, inv. nr. 25.). NB: 13-11-. 1397: ..als zoen Reynbrant van der Coulster, die door Jacob bastaard v Egmond en Florens Symonsz is doodgeslagen...
Willem Gerbrandsz van Coulster 1330 1399 NB: Een half huis en hofstede in Alkmaar, tot Rode Paulus, 16-7-1394: Gerbrand van Coulster bij overdracht door heer Willem van Coulster, domproost te Utrecht, die aankwam van Reinken van Coulster, diens broer, LRK 52 fol. 132v nr. 581. domproost Utrecht 1391-1399
Reinier Gerard Wouter Crillaerts 1330 Oisterwijk 0 X Catharina Willem Arnoud Hickspoor, dr v en . X Kathelyn Wijt van Oisterwyck, dr v en . Kind: Katelijne X Gheryt Berthoutsz van Aerle, Peter Reijner X Elisabeth Jan Wouter de Beer, Reijner Reijner X Engelbertken Jan van der Amervoirt. WOUTER BAC VAN OLE 1180
Anna Henrica van Culemborg 1330 0 X Gerard de Cock van Weerdenburg, zn v Allard de Cock van Weerdenburg van Vueren en NN van der Eem.
Mechteld van Culemborg 1330 0 X Sweder II de Rovere, zn v Hendrik II van Montvoort (de Roover) en Agnes van IJsselstein.
Adelise van Cuyck 1330 0 HERMAN I VAN MALSEN 1040
Roelof II van Dalem 1330 1361 X Beatrix van Duvenvoorde, dr v Willem van Duvenvoorde en Aleijt Oemencs. Kind: Elisabeth X Nn Van Wisschel, Jan X Dierbrant Willem, Floris X Ave Boudewijns van Rijswijk, Elsbene X Paulus van Haestrecht, Aleid X Otte van Ghellichem. ridder. Dr. Sophia X Jan Berwoutssoon (<= 1371), X Jan van Châtillon, graaf van Blois, heer van Schoonhoven en van de Goude. Herbaren I van der Leede 1120
Jan van Dommelen 1330 Den Bosch? 1396 X Katelijn van Erpe (<1389), dr v Goyart van Erpe en Liesbeth van Os. Kind: Godfried (+ < 1431) X Erkenraad Rutger Hendrik Kuyst van Eyndhoven (+ < =1431). BOUDEKEN KISTZOON VAN EYNDHOVEN 1300
Thyeman Bertolomeusz van Dorp 1330 Rijswijk 0 X Katerijn Tyemansdr, dr v en . BERTOLOMEUS VAN DORP 1300 RIJSWIJK
Arent III (Ridder) van Duivenvoorde 1330 1385 X Simone Brugge, dr v en . Doede van Voorhout 1105
NN van Gellinchem 1330 0 X Hendrik van Malsen (ca. 1350), zn v Nicolaas van Malsen en NN van Kaets/uten Goye?.
Margrieta Woutersdr van Genderen 1330 0 X Heyn Cleysz Hallincg, zn v Cleys Hermansz Hallincg en Maria van Ratingen.
Emont van Ghemert 1330 0 X Jut Peter van Honssert (Houscot), dr v NN en Berta van Honsscot (Houscot).
Wolfaert Jansz van Giessen (Ghysen, Ghiessen) 1330 0 X Aleijt Jacobs Avensoen (< 11-4-1391), dr v Jacobs Avensoen en Mechteld NN. Kind: Jan Wolfaerts X Aleijt Rover, dr ridder Emont Rover en NN. mr., chirurgijn, schepen van den Bosch (1369), grootgrondbezitter. Bezit o.a. 2 hoeven in de Biezenmortel. WOLFAERT VAN GIESSEN 1330
Margareta de Gravia (van Graven) 1330 0
Theodoricus (Dirk) de Gravia (van Graven) 1330 0 X Aleydis NN. Arnoldus Berwout jr. met Franco van Ghestel en Cristina, zuster van zijn echtgenote, van testament (14-1-1380) Theodericus van den Grave en Aleydis.
Johann von Gymnich 1330 0 X Nesa Roist von Arnoldsweiler, dr v en . Kind: 1. Heinrich 2. Johanna. NN VON GYMNICH 1150
Willem Albert van Hal van Bucstel 1330 Den Bosch X Geertruid Jans van Woudrichem (ca 1355), dr v Jan [Wordragen] van Woudrichem en NN. Kind: Albert, kaaskoper, X Beatrijs Arnoud Arnoud Tolinc Teulings van Seldensathe, Jan Brenthen X Peternel Wouter van Oekel.. lakenkoopman, hertogelijk leenman. Vader is kaaskoper, lakenkoopman, hertogelijk leenman (bron Ad W.M. Teulings). Is 40859 X Geertruyt Jans Gielis uten Campe (van Woudrichem).
Heyn Cleysz Hallincg 1330 0 X Margrieta Woutersdr van Genderen, dr v Wouter van Genderen en NN. Kind: Claes, Cornelia en Hermen JACOB HALLINCG 1180 DORDRECHT
Henrick van der Heze 1330 0 X NN HENRICK VAN DER HEZE 1330 GEMERT