Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.
11 feb 2022: Dringende video-oproep van canadese militair naar collega´s in leger en politie om NU voor de eigen bevolking te kiezen!  Amid so much hate, a clot-shot brings Russia & the West together. A Kremlin-backed pharma firm is registering AstraZeneca's clot-shot in Russia  Interview with Bob Moran, ex-politiek cartoonist van de Britse Telegraph over persoonlijke dilemma´s.  Steun aan boeren en kleine zelfstandigen om te overleven is zeker ook eigenbelang van burgers!  Farmers Defence Force

Zoeken naar personen

Zoeken naar personen

De personen die u nu onderaan in het scherm ziet is een willekeurige lijst vanaf het jaar 1349. Als u op een onderstreepte link klikt krijgt u details van dat item te zien. Voor achtergrondinformatie over deze database: zie het menu-item 'Thuis'.
Zoeken op achternaam: ZONDER voorvoegsel, jokers (het %-teken) sterk aanbevolen! Bijvoorbeeld: Val%k%b%r% als u naar Valckenborch zoekt.
Als u het veld achternaam (niet hoofdlettergevoelig) heeft ingevuld, toets dan Tab om naar het volgende veld te gaan.
Druk op de knop 'Query verzenden' of toets Enter om de zoekactie te starten.
Vul hier de achternaam in:
Voornaam (niet verplicht): Vanaf geboortejaar (aanbevolen):

Naam Geb. Geb. plaats Overl. Relaties, bijzonderheden Beroep, bijzonderheden Stamvader, stammoeder Relatiecluster_1 en 2
Jan van Achel 1350 0 X Johanna van den Broec, dr v Jan van den Broec en Liesbeth NN. NN VAN ACHEL 1320 DEN BOSCH
Lijsbeth van den Aker 1350 0 X Jan Godevarts van Broeckhoven, zn v Godevart van Broeckhoven en NN. Kind: Goyart / Godevaert (Margriet is zijn dochter). L
Jan Jansz van Almonde 1350 1380 X Maria Philipsdr van Cralingen, dr v en . Kind: Willem, Filips en Cornelis en Lijsbeth. ZEGER VAN DUBBELMONDE EN ALMSVOET 1170
Philips Jansz van Almonde 1350 0 X NN ZEGER VAN DUBBELMONDE EN ALMSVOET 1170
Lysbeth van Arkel 1350 0 X Boudewijn Claessoen van den Water, zn v en . REYNER WILLEMSSOEN NN 1320 DEN BOSCH
Margriet van Arkel 1350 0 X Gerit Batensoen, zn v en . Kind: meester Jan Batensoen. REYNER WILLEMSSOEN NN 1320 DEN BOSCH
Mechtildis Jacobusdr Avensoen 1350 X Egidius van Gheel, zn v Jan Jan van Hees en Elisabeth Willem Arnoud Mynnomer van Boxtel. Kind dd 20 april 1425: Arnoud, Aleid, Katelijn, Jacoba, Hendrik, Gillis. zie erfdeling 20
Arnt Berthout Bac 1350 1414 X Elisabeth Gerards van der Aa (1385), dr v Gerard van der Aa en Heylwig Goyartsdr van Sceepstal. WOUTER BAC VAN NOLE OLE 1180
Elsbeen Jan Berthouts Bac 1350 0 X Jan Heymericks van Dordrecht, zn v Heymerick van Dordrecht en Liesbeth Dirckdr van Beughe. WOUTER BAC VAN NOLE OLE 1180
Hendrik Bac van West Tilburg 1350 0 X NN. Kind: Engelbeern X Bossche vleeshouwer Daniel Croeck Daniels, Hubrecht X NN, Thomas (Maes) X Willelo de Donghen, Gijsbrecht X Catharina de Bie. UITWERKEN !!! WOUTER BAC VAN NOLE OLE 1180
Willem (Wilhelmus) Backe van den Molengreve 1350 Den Bosch? X Lijsbeth Jans Cale (Kael) (ca 1381), dr v en . Kind dd 21-6-1430: Margriet X Henricus van Broechoven, Margriet X Henrick Steenwech, Mathijs Bac, Elysabeth X Leunis Peters van Erpe, Heijlwich X Willlem Brant Rover. bezit en deel van Huis Cupenborch in Den Bosch. Vader mogelijk Mathijs van den Broeck (de Palude), heer van Molengrave te Boxtel. NB: Boxtel 1367: Godevaert van den Molengrave. Boxtel 1368: Jan Mathijs van den Molengrave.
Gerit Batensoen 1350 0 X Margriet van Arkel, dr v Reyner Willemssoen NN en Elisabeth Hendrik Zweder van Rode (van Arkel). Kind: meester Jan Batensoen.
Elisabeth Henrics van Berckel 1350 0 X Goossen Gerards van Berckel, zn v Gerard van Berckel en Beel Jans van den Kelre.
Henrick Nicolaasz van Berckel 1350 's Hertogenbosch ? 0 GERARD JAN VAN BERCKEL 1285 DEN BOSCH
Jan III Berthout van Berlaer 1350 1425 X 1) Gertrudis Couterel (Cotterel, Coutreel) (1372), dr v Pieter Couterel (Cotterel, Coutreel) en NN. X 2) Margaretha van Lieshout, dr v en . Heer van Helmond
Hille Jan Berwout 1350 Den Bosch? X Willem de jonge van den Laerven zn v en .
Magtild van Brakel 1350 0 X Gooswijn van Varik (1370), zn v en .
Staeske van Brakel 1350 0 X Catharina NN, dr v en . heer van Brakel en Langerak. NB: geen akten beschikbaar over huwelijk, zijn vrouws titel noch haar familienaam (14-3-2021)! STAES VAN BRAKEL 1265 WAARDENBURG
Jacquemart (Jean) aux Brebis 1350 Dinant ? 1400 X Foncie de Hubine, dr v Foulques de Hubine en NN. heer van Sommière JACQUEMART AUX BREBIS 1350 DINANT
Jan Claes Brodeken (Broet) 1350 X Mechteld van Bucstel, dr v Henrick Aelbrechts (Aben) van Bucstel en Mechtelt NN. bontwerker
Johanna van den Broec 1350 0 X Jan van Achel, zn v NN van Achelen en NN.
Elisabeth Huybert van Broechoven 1350 0 X Hendrick Hendricks Snijders (alias Die Dreyer), zn v Hendrick Snijders en NN. UITWERKEN !!!!
Henricus Walterus Bac van Broechoven 1350 0 X Margareta Backe van de Molengreve (ca 1402), dr v Willem Backe en NN. Kind: Willelmus, Henricus, Margriet X Henrick van Baest (Baecx, van Baerle). Dr. jonkvrouw Margriet genoemd 21-6-1430, X Henrick van Baest (Baecx, van Baerle). WOUTER BAC VAN NOLE OLE 1180
Heynric van Broechoven 1350 1408 kanunnik St. Pancras Leiden
Katharina van Broechoven 1350 0 X Albertus Henricusz van Kessel, zn v Henricus Martinus van Kessel en Mechtildis Albertus van Bucstel. Kind: 31-1-1444: Heilwich, weduwe van Jan Walter Pijnappel. WOUTER BAC VAN NOLE OLE 1180
Luytgardis van Broechoven 1350 0 X Walterus Colen van Bucstel (< 1386), zn v Walterus van Oerle en NN. WOUTER BAC VAN NOLE OLE 1180
Henrick van den Broeck 1350 's Hertogenbosch ? 0 X NN. Kind: Vranck Henricks X NN. kleinzoon Henrick X Agnes Thomas Willems van de Molengrave. HENRICK VAN DEN BROECK 1350 DEN BOSCH
Jan Godevarts van Broeckhoven 1350 0 X Lijsbeth van den Aker, nat. dr v Eligius (Loy) van den Aker en NN. Kind: Goyart / Godevaert (Margriet is zijn dochter). GODEVART VAN BROECKHOVEN 1320
Willem van Broekhuysen 1350 0 X Agnes de Cock van Weerdenburg, dr v Gerard de Cock van Weerdenburg en Anna Henrica van Culemborg. 6e heer van Waardenburg JAN VAN BROEKHUYSEN 1290
Elisabeth van Bronkhorst 1350 0 X Alard van Bueren (1367), zn v Alard van Bueren en Mabilia Gijsbertdr van Caets. WILLEM VAN BRONCKHORST 1270 LISA VAN VIRNEBURG 1255
Amelberge van Bruhese 1350 0 X Godfried van Stackenborch, zn v en . vrouwe van Brouchoven
Bele van Bruheze 1350 Den Bosch? 0 X Jan Goyarts Sceyvel, zn v Goyart Goyarts Sceyvel en Dr Wellen van Neynsel.
Jutta Albrechts van Bucstel 1350 Boxtel? X Aert Willems Mynnemeer (<= 1392), zn v Willem Mynnemeer en Katharina NN.
Lijsbeth Henrick Aelbrechts van Bucstel 1350 Den Bosch? X Matheus Henrix de jonge Posteel, zn v Henrick Goyarts Posteel en Gertrud NN. zus Mechtelt (+ ) X Jan Claes Broet, bontwerker. NB: 11-03-1367: Willem, zoon van wijlen Aelbrecht van Bucstel, schoonzoon van Jan van Woudrichem, belooft aan Lijsbeth Dummekaets van Zonne 12 ½ mottoen te betalen..
Mechteld van Bucstel 1350 X Jan Claes Brodeken (Broet), zn v Claes Brodeken en NN.
Walterus Colen van Bucstel 1350 X Luytgardis van Broechoven (< 1386), dr v Walterus Bac van Broechoven en Katharina Lysscop. bezat o.m. hoeve Hecskoken te in de parochie Miervelt (Velthoven) in de buurschap geheten Broechoven. COLO VAN OERLE 1235 DEN BOSCH
Lijsbeth Jans Cale (Kael) 1350 Den Bosch? X Willem (Wilhelmus) Backe van der Molengreve (ca 1381), zn v Mathias Bac van den Molengrave en Heilwich Bac. Kind dd 21-6-1430: Mathijs, Margriet X Henricus van Broechoven, Margriet X Henrick Steenwech, Elysabeth X Leonius de Erpe (ca 1447).
Heilwych Cnode 1350 Den Bosch? X Jan Rob. van Os. X 2) Art Stamelart van der Spanct (<= 1385), zn v Goyart Loys van der Spanct en Bele NN. Op 19 april 1418 droeg Iwijn [zn Geerling Geerlings Knode] het resterende gedeelte over aan Arnoud Stamelart van Uden (laagschout van Den Bosch in 1412/13, hoogschout in 1430 en schepen in 1406, 1435, 1439 en 1444).
Goswijn Geerlings Cnode van Gemert 1350 0 X Elisabeth van Ghoor (< 6-2-1378), dr v Willem Willemsz van Ghoor (van Warrenberg, van Werrenberch) en Aleyt Dirksdr van Gemert.
Ricout Gijsbertsz de Cock van Neerijnen 1350 0 X Maria van Tuyl, dr v en . RUDOLF DE COCQ 1195
Hadewigis Coptiten 1350 's-Hertogenbosch 1401 X Johannes van Zonne, zn v en . OLV-lid. JACOBUS COPTYT 1280 DEN BOSCH
Margaretha van den Coulster 1350 0 X Jan van Heenvliet, zn v Jan van Heenvliet en Aleijt van Borselen.
Zegher van Cuijck (Nuwenkuijck) 1350 1428 X NN. Jonker
Ida Cuser 1350 0 X Jan Herpertsz van Foreest, zn v Herpert van Foreest en NN. vrouwe van van Oosterwijk
Wenemar van Cuyck 1350 1390 X Aleydis de Cock van Opijnen (Aleida van Haeften), dr v Nicolaes van Haeften en Johanna de Cocq van Opijnen. Kind: Jan (5), zijn opvolger, en twee dochters, beiden Johanna genaamd, HERMAN I VAN MALSEN 1040
Beatrijs Florisdr van Dalem 1350 X Jan Willem van Rijswijck, zn v Willem Jansz van Rijswijck en NN. twijfel aan de naam van de echtgenoot. NB: Roelof Florisz Van Rijswijk geb ( _~1360). Overl. ( _>_1429). Schout van Alphen en Baerle (bron Ton Deunhouwer (bron NGV)).
Elisabeth van Doornick 1350 0 X Steven van Lynden, zn v Dirck van Lynden en Ermgard van Keppel. vrouwe van Hemmen
Jan Heymericks van Dordrecht 1350 0 X Elsbeen Jan Berthouts Bac, dr v Jan Berthouts Bac en NN. HEYMERICK VAN DORDRECHT 1320
Mechteld Gijsbert Godfried van den Doren (de Spina) 1350 0 X Jordanus Arnoud Tielkens, zn v Arnoud Tielkini NN en Hilla Jordaans NN. lakenkoopvrouw, jonkvrouw
Barbara Arendsdr van Dorp 1350 0 X Gijsbert Uitterlier, zn v Hendrik Uitterlier en NN. DIEDERIK VAN DORP 1230 SCHIPLUIDEN