Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.

Zoeken naar personen

Zoeken naar personen

De personen die u nu onderaan in het scherm ziet is een willekeurige lijst vanaf het jaar 1475.
Als u op een onderstreepte link klikt krijgt u details van dat item te zien.
Voor achtergrondinformatie over deze database: zie het menu-item 'Thuis'.

Zoeken op achternaam: ZONDER voorvoegsel, jokers (het %-teken) sterk aanbevolen! Bijvoorbeeld: Val%k%b%r% als u naar Valckenborch zoekt.
Als u het veld achternaam (niet hoofdlettergevoelig) heeft ingevuld, toets dan Tab om naar het volgende veld te gaan.
Druk op de knop 'Query verzenden' of toets Enter om de zoekactie te starten.

Vul hier de achternaam in:
Voornaam (niet verplicht): Vanaf geboortejaar (aanbevolen):

Naam Geb. Geb. plaats Overl. Relaties, bijzonderheden Beroep, bijzonderheden Stamvader, stammoeder Relatiecluster_1 en 2
Anthonis Willemsz van Achelen 1475 1534 X Aleid Dirksdr Vogels, dr v Dirk Vogels en Aleid Bolck. Kind: Igram X Clementia (Meintje) van Hoytema, Jan X Catheleijn Roelants, Jacob, sterft 15-7-1571, Aleijd X mr. Joris des Trompes, Hillegond X Gosewijn Pijnappel. schepen van 's Hertogenbosch NN VAN ACHEL 1320 DEN BOSCH
Claes Adriaensz van Adrichem 1475 Vlaardingen ? 0 X Machteld Claes Frackensdr van de Bergh, dr v Claes Frankensz van den Bergh en Geertgen Dircks Sasbout. bouwman. NB: Adriaen Claesz van Adrichem, geb. ca 1440 Vlaardingen, zn v Claes Adriaensz van Adrichem en Lijsbeth Claes Frankendr van den Bergh, X Aeghjen Arents van Crooswijk (bron John Ooms). CLAES ADRIAENSZ VAN ADRICHEM 1415
Frans Jan Aertsz 1475 Breda? 0 X Henricke Jacops Adriaens van Sonne (< 16-2-1499), dr v en . Kind: Jan Frans Jan Aerts (vernoemd 20-5-1523, 24-4-1573, 5-03-1575 vestbrief Breda). Berthelmeeuse Merten Rijckendr. is grootmoeder van zoon Jan Frans Jan Aerts.
Arnoldina van Almonde 1475 0 X Gysbert van Duvenvoorde (1494), zn v Arent van Duvenvoorde en Margaretha van Ysselstein. JAN VAN ALMONDE 1430 DORDRECHT
Aert Daniël De Jonge van der Ameijden 1475 Oirschot 0 X Theodora Henrick Dircks (van Cuyck ?), dr v en . Kind: Agnes X Peter Willem van Breugel, Daniel X Geertruid Jan van Vlierden. mr. Grootouders Aert Henrick van der Ameijden en Marie van der Meijen, overgrootouders Henrick van der Ameijden en Christien Aerts van Baest. NN VAN DER AMEIJDEN 1300 OIRSCHOT
Berta van Arkel van Heukelom 1475 1558 X Rutger van den Boetzelaer, zn v Wessel en Judith de Mol van Leetbergen. Geb. ca. 1472, overl. na 1545. Heer van Asperen, Langerak en half Nieuwpoort. HERBAREN I VAN DER LEEDE 1180
André Balbiani 1475 Milaan ? 0 X Lievine Cluterinc, dr v en . Milaanse kapitein ANDREE BALBIANI 1475 MILAAN
Margaretha van Banchem (Binchem) 1475 0 X Aernt van der Goes, zn v en . NN VAN BANCHEM 1445 LEUVEN
Lysbeth Gerrytsd van den Beessel 1475 0 X Cornelis Rauws (ca 1500), zn v Jan Rauws en NN.
Catherine Belier 1475 X Jean Willocqueau, zn v en .
Johanna Jan Nicolaas van Berckel 1475 's-Hertogenbosch 1543 X Embert Hendrik Embert Teulings, zn v Hendrik Embert Hendrik Teulings en Catharina Embert Jan van de Yvelaer. GERARD JAN VAN BERCKEL 1285 DEN BOSCH
Gijsbert van Beresteijn 1475 Amsterdam 1557 X Caecilia de Vries, dr v Pieter Jansz de Vries en IJslanda van Veen. GIJSBERT VAN BERESTEIJN 1475 AMSTERDAM
Machteld Claes Frackensdr van de Bergh 1475 Delft ? 0 X Claes Adriaensz van Adrichem, zn v Adriaen Claesz van Adrichem en Aeghjen van Crooswijk. NB: Adriaen Claesz van Adrichem, geb. ca 1440 Vlaardingen, zn v Claes Adriaensz van Adrichem en Lijsbeth Claes Frankendr van den Bergh, X Aeghjen Arents van Crooswijk (bron John Ooms).
Boudewijn Jan Andries van Berlicum 1475 Den Bosch ? 1526 X Johanna Dirck Dirck Jans van Loon, dr v Dirck Dirck Jans van Loon en Elisabeth Wouter Berten. internationaal koopman
Agnes (Agneth) van Berse (van den Grave) 1475 1521 X Arnt (Arnold) Henricx Pauweter, zn v Henrick Pauweter en NN.
Adriaen Gijsbert Goosen Boerden 1475 0 X Andriesken Reijner Jan Reijnen, dr v Reijner Jan Reijner van Broechoven (Roeden) en Juet Andries (Jan) van Boerden. JAN HERMAN VAN BOERDEN 1310 TILBURG
Joost Gijsbert van Boerden 1475 0 X IJken Heerden, dr v en . JAN HERMAN VAN BOERDEN 1310 TILBURG
Marten Gijsbert Goossen van Boerden 1475 0 X Heijlwich Niclaes Jan Huijb Melis (ca 1505), dr v Niclaes Jan Huijbert (Claus Boots) Melis en Jutta NN. JAN HERMAN VAN BOERDEN 1310 TILBURG
NN van Boerden 1475 0 X Sijmon Reijner Jan Reijnen (Reijnkens), zn v Reijner Jan Reijner van Broechoven (Roeden) en Juet Andries (Jan) van Boerden. JAN HERMAN VAN BOERDEN 1310 TILBURG
Joostken van Boirt 1475 Den Bosch? X Jan Jan Mathijs Pijnappel (ca 1499), zn v Jan Mathijs Engelbert Ludinc Pynappel en Goedelt van den Broeck of van Broeckhoven. zie erfdeling 13. OLV-broederschap 1554: Joestken wedue wijlen Jans Pijnappel inne die Kercstraet. doodschuld betaald na de dood.
François aux Brebis 1475 Namen ? 0 X Ide Jeanne Goblet (3-9-1499 juliaans), dr v Nicolas Goblet en Marguerite Wallerant. JACQUEMART AUX BREBIS 1350 DINANT
Amelis Gielis van Broechoven 1475 0 X Aleijt Buck (< 16-2-1518), nat dr v Ludolph Ludolphs Buck en NN. MARTEN GIELS V BROECHOVEN 1425 DEN BOSCH
Anna Gielis van Broechoven 1475 0 MARTEN GIELS V BROECHOVEN 1425 DEN BOSCH
Gielis Gielis van Broechoven 1475 0 X Henrica van Aerle, dr v Henrick en Aleyd Gerard van der Heyden. Kind: Gielis, Peter X Judith Rutgers van Doorne, Anna. NB: Jean van Hencxtum (+1574) X Elisabeth de Brouchoven, dr zoon Gilles de Brouchoven en Henriette van Aerle (bron Yves RECKELBUS). MARTEN GIELS V BROECHOVEN 1425 DEN BOSCH
Jan Reijner Jan Reijner van Broechoven 1475 0 X Jutta Wouter Willem Verschueren (van Broechoven, Melis), dr v Wouter Willem Verscueren en Katelijn Peter van Vucht. UITWERKEN !!!! WOUTER BAC VAN NOLE OLE 1180
Willem Gielis Martens van Broechoven 1475 0 X Cristyn Bernts Janssen van Overmeer, dr v Bernt Janssen van Overmeer en NN. Een van hun kinderen was Elisabeth. MARTEN GIELS V BROECHOVEN 1425 DEN BOSCH
Anna van Bronckhorst 1475 Nijmegen 1551 X Jasper van Lynden (1501), zn v Dirck van Lynden en Walburg van Blitterswijck.
Hendrik van Brunheze 1475 0 X Antonia van Veen, dr v en . kind: Adriana van Brunheze X Cornelis van Gent Wonende te Capelle. Zn v Willem van Gent(+1538) Schout Alphen Baarle-Nassau
Aleijt Buck 1475 0 X Amelis Gielis van Broechoven (< 16-2-1518), zn v Egidius (Gilles) Martens van Broechoven en Mechteld van Delft (Hencxtum). Bossche schependochter
Anna Jacop Buckincx 1475 0 X 1) Willem Herman Dirck Bax, zn v en . X 2) Joost Aerts van Eerssel, zn v Aert Wouters van Eerssel en Heylwich Wouter Claes.
Philippe Bulteau 1475 Tournai ? X Jehenne Cocquiel (le Merchier), dr v Caron Cocquiel (le Merchier) en Jehenne Havet. Kind: Agnes.
Reyer Hendriksz van der Burch 1475 Delft ? 1565 X Clara Frankendr van der Meer, dr v Vranck Pieters van der Meer en Clara Jansdr van Berendrecht. brouwer en veertigraad Delft CLAES TOUDE DOUDE 1338 WATERINGEN
Henrick Henricksz van Byler 1475 Harderwijk ? 0 X Grietje Evert Reijnerszndr NN, dr v Evert Reijnerszn NN en NN. Kind: Wolter van Bylaer (1504 Harderwijk - 3-3-1560 Utrecht)
Jan Hendriksz Celen 1475 0 X Elisabeth NN. 1485-1486 Jonkvrouw Geertruyt wed van Henrick Celen van Helmont (schout van Maastricht) en haar kinderen Henrick, Jan, Dierxke, Gerit, Willem en Katherijn UITWERKEN !!!
Everardina Chockier (Surleth) 1475 0 X Hendrick van Grevenbroeck (7-5-1502 Luik), zn v Jan van Grevenbroeck en Christina van Sittert.
Lievine Cluterinc 1475 0 X André Balbiani, zn v en .
Jehenne Cocquiel (le Merchier) 1475 Tournai ? X Philippe Bulteau, zn v Thomas Bulteau en Jehenne Darras.
Jacob Jans Coelborner 1475 0 X Aleyt Thomas Henrick Maes, dr v Thomas Henrick Maes en NN. Kind: Cornelis X Elisabeth (ca 1552), dr v Henrick Kemp en Elisabeth van de Hanenberch. Kind: Jacob, Cornelis, Elisabeth (geb. ca 1553) X Jan Jans van der Hoeven. lakenkoper en rentmeester JACOB JANS COELBORNER 1475 DEN BOSCH
Claes Coenen 1475 X Elisabeth Gerrits Moens, dr v Gerit Pauwels Moins (Moens, Keteler) en Elisabeth Hendrik Hendrik van Someren. NB: Gerit Moens tegen Claes Coenen (Meierijse Schoutsrekeningen toegang 1107, inv. nr 13006 – periode 1477-1505)
Ermgarden Collart 1475 0 X Gijsbert Frederiksz de Cock van Neerijnen (voor 1497), zn v Frederik Gijsbertsz de Cock van Neerijnen en NN.
Lijsbeth Cornelis Coppens 1475 0 X Jan Henrick Christiaens (ca 1505), zn v Henrick Jan Christiaens en Margriet Servaesdr van Lanschot.
Willem Peter Wouter Peter de Cort 1475 0 X Henrica Gerit van de Langerijt, dr v Gerit van de Langerijt en NN.
Emerentia de Cremer 1475 0 X Hubert de Cremer, zn v en .
Jan Peter Crillaerts 1475 Tilburg? X Jutta Hendrick Willem van Gierl (Ghierl), dr v en . Kind: Anna, Geertruid, Heijliger, Magdalena, Jan, Jenneken, Marij, Peterken, Rutger. JAN CRILLAERTS 1420 TILBURG
Magdalena van Cruijningen 1475 0 X Wolfert van Borselen (ca 1500), zn v Wolfert van Borselen en Jaqueline van de Capellen.
Hillinck van Cuijck 1475 0 X NN. ZEGHER VAN CUIJCK OF NUWENKUIJCK 1350
Joost Jansz van Dam 1475 Den Haag ? 0 X jvr. Uyttenhage, dr v en . NB: Dam, Jan van (schoonzoon van Abel van Coulster): griffier van het Hof van Holland 1543-1557; rekenmeester in de Haagse Rekenkamer 1559. baljuwsbode
Heylwich Dircksdr van Diepenbeeck 1475 's Hertogenbosch ? 0 X Dirck Arnoldsz Mars, zn v Arnold Mars en NN.
Petronella van Diepenhorst 1475 Delft 1537 X Johan de Huyter, zn v Jan Claesz de Huyter en Agatha Jansdr Sonck.
Henrick Folcartszn van (den) Dijck 1475 0 X Zoeta (Zoeten) van Teeffelen, dr v Arnold van Tefelen en Agnes NN. HENDRICK VAN DEN DIJCK 1475 DEN BOSCH