Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.

Zoeken naar personen

Zoeken naar personen

De personen die u nu onderaan in het scherm ziet is een willekeurige lijst vanaf het jaar 1473. Als u op een onderstreepte link klikt krijgt u details van dat item te zien. Voor achtergrondinformatie over deze database: zie het menu-item 'Thuis'.
Zoeken op achternaam: ZONDER voorvoegsel, jokers (het %-teken) sterk aanbevolen! Bijvoorbeeld: Val%k%b%r% als u naar Valckenborch zoekt.
Als u het veld achternaam (niet hoofdlettergevoelig) heeft ingevuld, toets dan Tab om naar het volgende veld te gaan.
Druk op de knop 'Query verzenden' of toets Enter om de zoekactie te starten.
Vul hier de achternaam in:
Voornaam (niet verplicht): Vanaf geboortejaar (aanbevolen):

Naam Geb. Geb. plaats Overl. Relaties, bijzonderheden Beroep, bijzonderheden Stamvader, stammoeder Relatiecluster_1 en 2
Maria Jansdr van Arkel van Montfoort 1473 0 X Jacob Adriaens Stalpaert van der Wiele (1518), zn v Adriaen (Jacobs) van der Wyele en Everharda Paulusdr. van Poelenburg.
Arnout Bitter 1473 1576 X 1) NN. Paulus X Petronella Agisto (DNL). Kind: Weindel Bitter (overl. 1579) X Gerrit van Lennep (<=1529), overl. < 24-5-1558, zn v Werner van Lennep en Truyde van den Doernt. ARNOUT BITTER 1473 ARNHEM
Elisabeth Boogaerd 1473 Dordrecht 0 X Jan Hallincg (1487), zn v Okker Jansz Hallincg en Elisabeth Adriansdr Winter.
Kathelijn Dirven 1473 Princenhage 1545 X Jan Jan Mathijs Schelckens (1500 Teteringen), zn v en . Kind: Neelken X Jan Adriaens van de Kieboom, zn Adriaen en Engele Jans van Zonne. MAN VAN DIRWYF 1365 HAGE
Jan Jans Kievits 1473 Vlijmen 0 baljuw Mont Marchienne. ADRIAEN KYVIT 1260 ALTENA
Cornelis Willem Jan Mutsaerts 1473 0 X Peterken Claes Steven Jan Reijnen, dr v Niclaes Steven Reijner van Broechoven en Jenneken Mathijs Roelofs. LAUREYNS MUTSAERTS 1370 OIRSCHOT
Petronella Vervloet 1473 X Steven Petersz van Breusegem (11-1-1493 Antwerpen), zn v Peter van Breusegem en NN.
Jacob Witte 1473 Zierikzee 1521 X Maria Kette, dr v Willem Kette en Cornelia NN. Burgemeester van Zierikzee JACOBS WITTE 1447 ZIERIKZEE
Dirck Dirckszn van Groenewegen 1474 0 X NN van der Does (ca 1510), dr v en . WOUTER GERRITS KOEVOET 1322
Otto Jansz van Haeften 1474 Utrecht 1558 X Elisabeth van Zuylen (1504 Utrecht.), dr v Dirck van Zuylen van de Haer en Alyt Aerntsdr. van Broechuysen. droogscheerder (lakenkoper) in De Grote Helm aan de Oude Gracht te Utrecht (1556). RUDOLF DE COCQ 1195
Adriana (Aenken) Jan Hendrix Lamberts Lemmens 1474 0 X Jan Bartroms de Bont, zn v Bartrom Goijaertssoon de Bont en Mechteld NN.
Peterken Wouter (Sr) van de Schueren 1474 Tilburg? 0 X Cornelis Herman Daniel van Heijst, zn v Herman Daniel Jan van Heijst en Kathelijn Peter van Vught.
Matthijs Lambert Stooters 1474 's-Hertogenbosch 0 X 1) Anneke Claesdr van Gorcom, dr v Claes van Gorcom en NN. X 2) Catharina Jansdr Witmer, dr v Jan Witmer en NN. Kind: Jan (+ <=1563. X 3) Margaretha die Wolff, dr v Lambert Lamberts die Wolf en NN. schepen Den Bosch 1511-1540, deken viskopers 1502. MATHIJS STOOTERS 1420 DEN BOSCH
Embert Hendrik Embert Teulings 1474 Antwerpen 0 X Johanna Jan Nicolaas van Berckel, dr v Jan Nicolaas Jan van Berckel en NN. lakenkoopman DIDDERIC TOLLINS VAN AXEL 1170 ANTWERPEN
Anthonis Willemsz van Achelen 1475 1534 X Aleid Dirksdr Vogels, dr v Dirk Vogels en Aleid Bolck. Kind: Igram X Clementia (Meintje) van Hoytema, Jan X Catheleijn Roelants, Jacob, sterft 15-7-1571, Aleijd X mr. Joris des Trompes, Hillegond X Gosewijn Pijnappel. schepen van 's Hertogenbosch NN VAN ACHEL 1320 DEN BOSCH
Claes Adriaensz van Adrichem 1475 Vlaardingen ? 0 X Machteld Claes Franckensdr van de Bergh, dr v Claes Frankensz van den Bergh en Geertgen Dircks Sasbout. bouwman. NB: Adriaen Claesz van Adrichem, geb. ca 1440 Vlaardingen, zn v Claes Adriaensz van Adrichem en Lijsbeth Claes Frankendr van den Bergh, X Aeghjen Arents van Crooswijk (bron John Ooms). CLAES ADRIAENSZ VAN ADRICHEM 1415
Frans Jan Aertsz 1475 Breda? 0 X Henricke Jacops Adriaens van Sonne (< 16-2-1499), dr v en . Kind: Jan Frans Jan Aerts (vernoemd 20-5-1523, 24-4-1573, 5-03-1575 vestbrief Breda). Berthelmeeuse Merten Rijckendr. is grootmoeder van zoon Jan Frans Jan Aerts.
Arnoldina van Almonde 1475 0 X Gysbert van Duvenvoorde (1494), zn v Arent van Duvenvoorde en Margaretha van Ysselstein. JAN VAN ALMONDE 1430 DORDRECHT
Aert Daniël De Jonge van der Ameijden 1475 Oirschot 0 X Theodora Henrick Dircks (van Cuyck ?), dr v en . Kind: Agnes X Peter Willem van Breugel, Daniel X Geertruid Jan van Vlierden. mr. Grootouders Aert Henrick van der Ameijden en Marie van der Meijen, overgrootouders Henrick van der Ameijden en Christien Aerts van Baest. NN VAN DER AMEIJDEN 1300 OIRSCHOT
Berta van Arkel van Heukelom 1475 1558 X Rutger van den Boetzelaer, zn v Wessel en Judith de Mol van Leetbergen. Geb. ca. 1472, overl. na 1545. Heer van Asperen, Langerak en half Nieuwpoort. HERBAREN I VAN DER LEEDE 1180
André Balbiani 1475 Milaan ? 0 X Lievine Cluterinc, dr v en . Milaanse kapitein ANDREE BALBIANI 1475 MILAAN
Margaretha van Banchem (Binchem) 1475 0 X Aernt van der Goes, zn v en . NN VAN BANCHEM 1445 LEUVEN
Lysbeth Gerrytsd van den Beessel 1475 0 X Cornelis Rauws (ca 1500), zn v Jan Rauws en NN.
Catherine Belier 1475 X Jean Willocqueau, zn v en .
Johanna Jan Nicolaas van Berckel 1475 's-Hertogenbosch 1543 X Embert Hendrik Embert Teulings, zn v Hendrik Embert Hendrik Teulings en Catharina Embert Jan van de Yvelaer. GERARD JAN VAN BERCKEL 1285 DEN BOSCH
Gijsbert van Beresteijn 1475 Amsterdam 1557 X Caecilia de Vries, dr v Pieter Jansz de Vries en IJslanda van Veen. GIJSBERT VAN BERESTEIJN 1475 AMSTERDAM
Rodolpha van Berewout 1475 0 X Willem van Boshuysen, zn v Willem Hermansz van Boshuysen en NN. Kind: Willem + vóór 13-7-1577, X Anna Joris Jan Sampson, X Maria Mathijs van Berckel, Rutger X Elisabeth van Haeffen, X NN, Anna. NB: land op het Beekveld onder Berlicum, afkomstig van Roelof Dicbier en diens broeder Henrick. RUTGER VAN BEREWOUT 1440 DEN BOSCH
Machteld Claes Franckensdr van de Bergh 1475 Delft ? 0 X Claes Adriaensz van Adrichem, zn v Adriaen Claesz van Adrichem en Aeghjen van Crooswijk. NB: Adriaen Claesz van Adrichem, geb. ca 1440 Vlaardingen, zn v Claes Adriaensz van Adrichem en Lijsbeth Claes Frankendr van den Bergh, X Aeghjen Arents van Crooswijk (bron John Ooms).
Boudewijn Jan Andries van Berlicum 1475 Den Bosch ? 1526 X Johanna Dirck Dirck Jans van Loon, dr v Dirck Dirck Jans van Loon en Elisabeth Wouter Berten. internationaal koopman.
Agnes (Agneth) van Berse (van den Grave) 1475 1521 X Arnt (Arnold) Henricx Pauweter, zn v Henrick Pauweter en NN.
Adriaen Gijsbert Goosen Boerden 1475 0 X Andriesken Reijner Jan Reijnen, dr v Reijner Jan Reijner van Broechoven (Roeden) en Juet Andries (Jan) van Boerden.
Joost Gijsbert van Boerden 1475 0 X IJken Heerden, dr v en .
Marten Gijsbert Goossen van Boerden 1475 0 X Heijlwich Niclaes Jan Huijb Melis (ca 1505), dr v Niclaes Jan Huijbert (Claus Boots) Melis en Jutta NN.
NN van Boerden 1475 0 X Sijmon Reijner Jan Reijnen (Reijnkens), zn v Reijner Jan Reijner van Broechoven (Roeden) en Juet Andries (Jan) van Boerden. JAN HERMAN VAN BOERDEN 1310 TILBURG
Joostken van Boirt 1475 Den Bosch? X Jan Jan Mathijs Pijnappel (ca 1499), zn v Jan Mathijs Engelbert Ludinc Pynappel en Goedelt van den Broeck of van Broeckhoven. zie erfdeling 13. OLV-broederschap 1554: Joestken wedue wijlen Jans Pijnappel inne die Kercstraet. doodschuld betaald na de dood.
Willem Willems van Boschuysen 1475 X Rodolpha van Berewout, dr v Rutger van Berewout en Elsbene Willemsdr Dicbier. Kind: Willem + vóór 13-7-1577, X Anna Joris Jan Sampson, X Maria Mathijs van Berckel, Rutger X Elisabeth van Haeffen, X NN, Anna. WILLEM HERMANSZ VAN BOSHUIJSEN 1365 LEIDEN
François aux Brebis 1475 Namen ? 0 X Ide Jeanne Goblet (3-9-1499 juliaans), dr v Nicolas Goblet en Marguerite Wallerant. JACQUEMART AUX BREBIS 1350 DINANT
Amelis Gielis van Broechoven 1475 0 X Aleijt Buck (< 16-2-1518), nat dr v Ludolph Ludolphs Buck en NN. MARTEN GIELS V BROECHOVEN 1425 DEN BOSCH
Anna Gielis van Broechoven 1475 0 MARTEN GIELS V BROECHOVEN 1425 DEN BOSCH
Gielis Gielis van Broechoven 1475 0 X Henrica van Aerle, dr v Henrick en Aleyd Gerard van der Heyden. Kind: Gielis, Peter X Judith Rutgers van Doorne, Anna. NB: Jean van Hencxtum (+1574) X Elisabeth de Brouchoven, dr zoon Gilles de Brouchoven en Henriette van Aerle (bron Yves RECKELBUS). MARTEN GIELS V BROECHOVEN 1425 DEN BOSCH
Jan Reijner Jan Reijner van Broechoven 1475 0 X Jutta Wouter Willem Verschueren (van Broechoven, Melis), dr v Wouter Willem Verscueren en Katelijn Peter van Vucht. UITWERKEN !!!! WOUTER BAC VAN NOLE OLE 1180
Willem Gielis Martens van Broechoven 1475 0 X Cristyn Bernts Janssen van Overmeer, dr v Bernt Janssen van Overmeer en NN. Een van hun kinderen was Elisabeth. MARTEN GIELS V BROECHOVEN 1425 DEN BOSCH
Anna van Bronckhorst 1475 Nijmegen 1551 X Jasper van Lynden (1501), zn v Dirck van Lynden en Walburg van Blitterswijck.
Hendrik van Brunheze 1475 0 X Antonia van Veen, dr v en . kind: Adriana van Brunheze X Cornelis van Gent Wonende te Capelle. Zn v Willem van Gent(+1538) Schout Alphen Baarle-Nassau
Aleijt Buck 1475 0 X Amelis Gielis van Broechoven (< 16-2-1518), zn v Egidius (Gilles) Martens van Broechoven en Mechteld van Delft (Hencxtum). Bossche schependochter
Anna Jacop Buckincx 1475 0 X 1) Willem Herman Dirck Bax, zn v en . X 2) Joost Aerts van Eerssel, zn v Aert Wouters van Eerssel en Heylwich Wouter Claes.
Philippe Bulteau 1475 Tournai ? X Jehenne Cocquiel (le Merchier), dr v Caron Cocquiel (le Merchier) en Jehenne Havet. Kind: Agnes.
Reyer Hendriksz van der Burch 1475 Delft ? 1565 X Clara Frankendr van der Meer, dr v Vranck Pieters van der Meer en Clara Jansdr van Berendrecht. brouwer en veertigraad Delft CLAES TOUDE DOUDE 1338 WATERINGEN
Henrick Henricksz van Byler 1475 Harderwijk ? 0 X Grietje Evert Reijnerszndr NN, dr v Evert Reijnerszn NN en NN. Kind: Wolter van Bylaer (1504 Harderwijk - 3-3-1560 Utrecht)
Jan Hendriksz Celen 1475 0 X Elisabeth NN. 1485-1486 Jonkvrouw Geertruyt wed van Henrick Celen van Helmont (schout van Maastricht) en haar kinderen Henrick, Jan, Dierxke, Gerit, Willem en Katherijn UITWERKEN !!!