Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.

Zoeken naar personen

Zoeken naar personen

De personen die u nu onderaan in het scherm ziet is een willekeurige lijst vanaf het jaar 1547. Als u op een onderstreepte link klikt krijgt u details van dat item te zien. Voor achtergrondinformatie over deze database: zie het menu-item 'Thuis'.
Zoeken op achternaam: ZONDER voorvoegsel, jokers (het %-teken) sterk aanbevolen! Bijvoorbeeld: Val%k%b%r% als u naar Valckenborch zoekt.
Als u het veld achternaam (niet hoofdlettergevoelig) heeft ingevuld, toets dan Tab om naar het volgende veld te gaan.
Druk op de knop 'Query verzenden' of toets Enter om de zoekactie te starten.
Vul hier de achternaam in:
Voornaam (niet verplicht): Vanaf geboortejaar (aanbevolen):

Naam Geb. Geb. plaats Overl. Relaties, bijzonderheden Beroep, bijzonderheden Stamvader, stammoeder Relatiecluster_1 en 2
Jacob Adriaansz van Adrichem 1547 Delft 1619 X 1) Elisabeth Bruijnsdr van der Dussen (5-2-1570), dr v en . X 2) Maritgen Bruijnsdr (Maria) van der Dussen (29-12-1595 Delft), dr v en . X 3) Maritgen Ariens NN (9-2-1599 Delft), dr v en . CLAES ADRIAENSZ VAN ADRICHEM 1415
Catharina Anraets 1547 1638 X 1) Johan van der Ness, zn v en . X 2) Maarten Evertsz van Sypesteyn (26-10-1593 Dordrecht Augustijnekerk), zn v Evert van Sypesteyn en Geertruid Maartensdr Hoyer. JASPAR ANRAETS 1510
Gerard Beelaerts 1547 Heusden 1589 X Judith van Gameren (15-2-1575), dr v Sebastiaen van Gameren en Anna March. Kind: Johan X Anthonia van den Brouck. burgemeester van Heusden HENRIC LYCOP 1360 OIRSCHOT
Judith Steven Blankaerts 1547 Dongen ? 0 X Cornelis Anthonis Buys, zn v Anthonis Buys en Huijbrechtken Wouters. connectie met fam Broeders ? JAN PEETERS CORNELIS BLANCKAERTS 1490
Cornelia Boenze 1547 Brouwershaven 1585 X Jan Anthonisz de Jonge, zn v Jan Anthonisse en Aechte de Vager.
Hendrick Bouwer 1547 0 X Catharina ten Bergh, dr v Marten ten Bergh en NN. Kind: Hans en Jasper (de grote compagnie met Isaac le Maire (baisse-fonds tegen de VOC)) HENDRICK BOUWER 1547
Michel aux Brebis 1547 1603 X 1) Catherine de La Haulx (28-5-1569 juliaans), dr v en . X 2) Françoise Gaiffier (25-5-1582), dr v Guillaume Gaiffier en Marie de Haultepenne. X 3) Marie Gerard (>=1610), dr v Adrien Gerard en Catharine Haulx. JACQUEMART AUX BREBIS 1350 DINANT
Walraven van Brederode 1547 Slot Brederode, Santpoort 1614 X Wilhelmina van Haeften (1578), dr v Walraven van Haeften en Gerarda van Honselaer. DIRK VAN BREDERODE 1180 TEIJLINGEN
Marijtje Joosten Dedel 1547 Leiden 0 X Isaak Nicolai van Swanenburg (17-1-1589 Leiden), zn v Claas Isaaks van Swanenburg en Marijtje Willemsdr van Warmond. WILLEM JOOSTEN DEDEL 1485
Willem van der Does 1547 Harlingen 1624 X Maria Glimmer (15-8-1571 Amsterdam), dr v Govert Jansz en Maria NN. Kind: Dirk, Maria X Willem v Buren, Jacob X , Dieuwertje X Dirk Adriaansz Leversteyn, Johan, Adriaan X , Simon, Willem X NN, Dirkje X Johan Buitel, Govert X Maria de Renaut. pandheer van het huis te Chijs, hoofdschout te Amsterdam (1584 — 1620), lid ter Admiraliteit (1585), ontvanger-generaal van de convoyen en licenten (1586). DIRK VAN DER DOES 1299 LEIDERDORP
Frederik Philipsz van Dorp 1547 1612 X 1) Anna Schets van Grobbendonck, dr v Coenraad Schets en Maria de Brimeu. X 2) Sara van Trillo, dr v Karel van Trillo en NN van Persijn. gouverneur Tholen, watergeus. 2e huwelijk (Sara van Trillo 1612-1679) onmogelijk! HENDRIK UITTERLIER 1320 DELFT
Elisabeth Bruijnsdr van der Dussen 1547 1591 X Jacob Adriaansz van Adrichem (5-2-1570), zn v Adriaen Claesz van Adrichem en Baertgen Corsdr van Vliet van der Woert. JAN JACOB BRUIJN DELFT 1455
Jan van Duvenvoorde (Wassenaar Warmond) 1547 1610 X Odilia van Valckenaar, dr v Hendrik van Valckenaar en van Margareta van Botbergen. ARENT VAN DUVENVOORDE 1360
Dirckgen Jansdr de Graaff 1547 1610 X Goossen (Gooswijn) Adriaenz Groenhout (vóór ca 1565), zn v Adriaen Goossensz Groenhout en NN.
Cornelis Pietersz Hooft 1547 1626 X Anna Jacobsdr Blauw, dr v Jacob Willemsz Blauw en Grietje Rijken. burgemeester Amsterdam 1588, koopman in graan op de Oostzee WILLEM JANSZ HOOFT 1515 ZAANDAM
Arnoud Martins Hooftman van Veen 1547 1603 X Judith Ponsen, dr v en . koopman, kolonel Antwerpse burgerwacht. MARTEN HOOFTMAN VAN VEEN 1515 ANTWERPEN
Englebert Maes 1547 Antwerpen 1630 X Pauline Schoyte, dr v Paul Schoyte en Adrienne Kets. Kind: 3. Hélène Maes ????-1649 1. Jean Baptiste Maes (X Anne de Blasere (21-10-1615, geen kinderen !),+ 27 juin 1667, à 81 ans. 2. Adrienne X Jean della Faille. voorzitter Geheime Raad PIERRE MAES 1450
Cathelyn NN 1547 Esch? Liempde? X Pauwels Janss van Son, zn v en . NB: Dorpsbestuur Esch, 1301-1810: 1-7-1600:..Cathelyn weduwe Pauwels Janss van Son, wonende te Vught St. Pieter, oud omtrent 53 jaar, op verzoek van Willem Peterss en….
Cathrijn Gerritsdr NN 1547 0 X Cornelis Jansz Coppen, zn v Jan Coppen en NN.
Coenraad van Neurenburg 1547 0 X Maria le Bidart (Bidaert), dr v en . Kind: Coenraad van Neurenburg, geb. ca 1571, Maasschipper. Anneken, ged. 11-1585 NG Dordrecht, trouwde 1e Jacques Savarij (huw. voorw. 31-8-1611 Dordrecht), X 2 Pieter Adriaen Hermansz. koopman COENRAAD VAN NEURENBURG 1547 LUIK
Johan van Oldenbarnevelt 1547 Amersfoort 1619 X Maria van Utrecht (1575 Delft), dr v Adriaen Willemsz Pas en Maria Jansdr Storm van Wena. Kind: 2. Reinier (ambtenaar). 3. Willem (militair) raadspensionaris republiek JOHAN VAN OLDENBARNEVELT 1547
Christina Aelbrecht Pelgrom de Bije 1547 ’s-Hertogenbosch 1623 X Herman Janszn Rombouts, zn v Jan Herman Rombouts en Barbara van Balen. PELGROM VAN DRIEL 1320 DEN BOSCH
Pieter van Reigersberg 1547 1602 X 1) NN. X 2) Maria Nicolai, dr v en . Kind: Maria, Johan (1573 – 1632), 2. David 3. Nicolaas (Raadsheer van de Hoge Raad in Den Haag). 4. Jonas. burgemeester Veere 1581 JAN JANSE VAN REYGERSBERGHE 1515
Symon Adriaensz Rottermont 1547 Den Haag 1614 X Florentina de Vries (vóór 14-10-1576), dr v Pieter Willemsz de Vries en NN. Kind: Adriaen X Hester Willems Doncker. goudsmid te Den Haag, lid vroedschap Den Haag. SYMON ADRIAENSZ ROTTERMONT 1550 DEN HAAG
Dirck Thijsz van Sonnevelt 1547 0 X Jannetgen (Ymmetgen) Claesdr (1577 Leiden), dr v Claes Jansz en Annetje Arensdr. Kind: 2) Matthijs Dircksz 3) Reijer Dirkcsz van Sonnevelt (Taijenburch) )
Jacques de Velaer 1547 Antwerpen? X Maria Chijs, dr v Jean Gheijs en Jeanne van den Hecke. Kind: Jacques X Elisabeth van der Meulen, dr Andries en Susanna de Malapert, Abraham X A. Malensons, Hester X Willem Steenwinkel, Catharina X Marcus de Vogelaer, Suzanna X Jan Stassaert (1610). koopman op o.a. Guinea. 1596 poorter Amsterdam. 1599: de Brabantse Compagnie opgezet door Jacques de Velaer, Isaac le Maire, Hans Hunger, Marcus de Vogelaer en Gerard Reynst. GERARD DE VELAER 1520 ANTWERPEN
Roemer Pieterszn Visscher 1547 Amsterdam 1620 X Aefgen Jansdr Onderwater (ot 13-3-1583 Delft), dr v Jan Onderwater en Truytgen (Geertrui, Grietjen) Jansdr Potter. graankoopman, assuradeur
Frans Rochusz van Wesel (van den Honert, van Toll) 1547 Dordrecht? 1581 X Clasina (Cleijsje) Gijsbertsdr van Haarlem (voor 1580), dr. van Gijsbert Jansz van Haarlem en Cornelia Blasiusdr Boucquet. houtkoper THOMAS CLEIJSZ VAN WESEL BRABANT 1490
Jan Michiel Mercelis van der Avoirt 1548 Oosterhout 0 X Geertruijde Adriaan Claes Cornelissen, dr v en . Kind: Nicolaes X Anna Rumoldi Lips, Sebastiaen geb. ca 1587, X Cathelijn Cornelis Jorisdr (24-4-1616 Breda), dr Cornelis Joris en Maeijken Jan Janssen van Velthovens, Michiel. schepen Ginniken, mr., procureur. 1642: hoeve de Koekelberg onder Ginneken van Catharina Montens werd voor f 4150,- overgedragen aan Adriaan Michielsen van der Avoirt en Engeltken Hans Ghijben. MERCELIS VAN DER AVOIRT 1430 OOSTERHOUT
Paulus Cornelisz van Beresteyn 1548 Haarlem 1625 X Volckera Claesdr Knobbert (29-1-1574 Delft), dr v Claes Adriaensz Knobbert en Maria Duyst Van Ylem. brouwer/koopman in meekrap, wijn en specerijen Delft, burger daar 9 april 1580, burgerhopman 1590-1592, raad 1595-†, schepen 1597-1601, burgemeester 1601-1604. Schatrijk. GIJSBERT VAN BERESTEIJN 1475 AMSTERDAM van Beresteyn - Tromp - de Vlucht
Antonius Bocatius 1548 1600 X Margaretha Jacobsdr Bording (1576 Rostock, Mecklenburg), dr v Jacob Bording en Franziska Nigrona. geleerde
Reinoud (Bastaard) van Brederode 1548 1633 X Josina van Asperen van Vueren (4-8-1585), dr v Johan van Asperen van Vueren en Maria van Roen (Rhoon). DIRK VAN BREDERODE 1180 TEIJLINGEN
Pieter Jacobsz Clinckenberg 1548 Sassenheim 1633 X Trijntje Woutersdr Stevens, dr v Wouter Stevens en Reijmpje Jacobs. ambachtsbewaarder DIRK KLINKENBERG SASSENHEIM 1400
Jan Casparus Commelijn and his first wife, Commelin 1548 Brussel 1615 X 1) Marietje van Schaverbeecke (1576), dr v en . Kind: Jan. X 2) Trijn (Catharina) Jans Valckenier (22-9-1582 Amsterdam), dr v Jan Gillisz Valckenier en Mariken Jansdr Gansneb Tengnagelen. Kind: Isaac X Cornelia Bouwer. medefirmant der graanhandelsvennootschap samen met Commelin, du Gardin en Gansepoel, deze families waren bovendien met elkaar verzwagerd en de steunpilaren van de Waalse Kerk in Embden AIMERY JEHANS COMMELIN 1480 DOUAI FRANCE
Cornelis Jansz Coppen 1548 0 X Cathrijn Gerritsdr NN, dr v en . Kind: Annetge Cornelisdr Coppen wonende Delft (15-6-1655), Lijsbeth, Jan Cornelisz., Gerrit Cornelisz. en Louris Cornelisz. haar broers wonende tot Sassem.
Peter Joosten Doedijns 1548 Genderen 1604 X Margriet Jan Berisdr van der Dussen, dr v Jan Berisz van der Dussen en NN. ANTHONIS DOEDIJNS 1420 DUSSEN
Jacob Jan Hendrick van Dunne 1548 Goirle? X NN. Kind: Maria (Maryken) X Willem Heijliger Jan Berijs van Oerle, X Bastiaen Jan Jan de Widt. AERT VAN DUN 1435 GOIRLE
Anna Jans Kieviet 1548 Rotterdam 1621 X Christiaan Pieters Prins (1579 Rotterdam), zn v Pieter Christiaens Prins en Elisabeth Pietersdr Guiot. Kind: Pieter X Elisabeth Eeuwout Adriaensz Bijlewerff, Maria X Gijsbert van Beresteyn. JOHAN KIEVIT 1440 ROTTERDAM
Hans Merchiis 1548 Antwerpen 1624 X NN. Kruidenier, suikerbakker JACQUES MERCHIJS 1520 ANTWERPEN
Susanna Peeters de Smet 1548 Antwerpen 0 X Godefridus Jansz de Graaff, zn v Johan Wilhelm de Graaff en Geertruida Wilhuizen.
Hendrikje Klaasse (Claesdr) van der Son 1548 1611 X 1) Dirck Bart(hout)sz van Heemstede (< 5-2-1580), zn v Baerthout Foppensz van der Clauw en NN. X 2) Pieter Cornelisz Decker (ot 25-3-1589), zn v en . CLAES JACOBS HUIJCHSZ VAN DER SON 1510 NEELTJE VAN DER DUIJN
Simon Stevin 1548 Brugge 0 X Catharina Craiy (Carels), dr v en . (X 2) Maurice de Viry (of Virieu) (14-3-1621), baljuw van Hazerswoude bij Leiden.) Ze stierf op 5 januari 1672. Kind 1e huwelijk: Frederik, Hendrick, Susanna en Livina. wiskundige, vestingbouwer
Cornelia van Teilingen 1548 0 X Gerard (Gerrit Aernt) Booth (na 1575), zn v Aart (Aernt) Dirksz Booth en Geertruijd Gijsbertsdr van Leeuwen. DIRCK TEYLINC 1405 LE QUESNOY
Hendrick Adriaensz van Tetrode 1548 Delft? 1597 X Adriana Jansdr van Brouckhoven (huw voorw. 3-5-1571 Leiden, voogden bruidegom: Govert IJsbrantsz, Cornelis Jansz Verburch en Adriaen Jansz. van der Meer 'Poorters der Stede van Delft), dr v Jan Dircks van Brouckhoven en Anna Foijen van Tethrode. schilder, sinds 1569 wonende te Leiden, kind dd 9-1581 Leiden: Willempje, Jan, Arian kapitein van de schutterij, schepen en burgemeester van Leiden. Oudtante is Clara van Sparwoude.
Herman van Volden 1548 Brugge 1633 X Adrienne Rudders (24 juni 1577), dr v Christophe Rudders en Marie van Steelant. Kind: Pieter. Familie: Jan Stochove de Jonge en Marie Reyvaert. brugse edelman, burgemeester GEERAERT VAN VOLDEN 1460 DUISBURG
Hans de Weert 1548 Antwerpen ? 1609 X 1) Clara Wonderer (Wanderer) (16-2-1562), dr v Sebaldus Wonderer en Clara Cocx. Kind: Sara X Mr. Antonius Heynrici (ot 4-5-1602 Amsterdam). X 2) Elisabeth Bouwens (ot 14-8-1599 Amsterdam), dr v en . burgemeester Antwerpen, sinds 1587 wonend op de Turfmarkt te Amsterdam. Doopget. bij tweeling Joannes en Barbara (X Ds. Jacobus Rolandus): Cornelis de Vos en Casparus Sonnemans. Zoon Sebald de Weert, ontdekkingsreiziger, vermoord op Ceylon.. JAN DE WEERT 1490 ANTWERPEN JASPER SONNEMANS
Jacob Fransz de Witt 1548 1621 X Elisabeth Andriesdr Heijmans (ca 1574), dr v en . burgemeester van Dordrecht (1601, 1602, 1615, 1616, 1619, 1620) JAN GODSCHALKSZ DIE WITTE 1345 DORDRECHT
Gerrit Wolphaerts van Diemen 1548 1611 X Anna Fabri, zn v Arnout (Aert) Fabri en Christina de Bitter. Kind: Sara X Nicolaes Hasselaer, wedr. v. Geertruid van Erp, Christina X Nicolas Balestel, Anna X Albert Coenraeds Burgh, 1593-1647, (zoon: Coenraed, tr. Christina Hellemans Hooft. compagnon Aert Fabri, Narva
Govert Dirkszn Wuytiers 1548 Amsterdam 1615 X 1) Debora (Diewer) Jacobsdochter Benninck (10-1-1580 Amsterdam), dr v en . X 2) Dr Jacob Jansz, dr v Jacob Jansz en NN. lakenkoper, Ruslandhandel GERARD WUYTIERS BERTHOUT 1460 AEFF JANSDR VERBURCH 1490
Dingnum Adriaensdr 1549 0 X Dirck Pieters van Rijn, zn v Pieter Willemsz van Rijn en Maritgen Lourisdr.