Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.

Personen in relatieclusters

Personen in relatieclusters

Zoek op Relatie_cluster1: (% (joker) toegestaan)
Zoek op Relatie_cluster2:

Naam Geb. Geb. plaats Overl. Relaties, bijzonderheden Beroep, bijzonderheden Relatiecluster_1 Relatiecluster_2 Stamvader Stammoeder
Dirk Dircksen de jonge Hamel 1549 Heusden? 0 X Claaske van IJpelaar, dr v en . Kind: Elleke X Adriaan Joosten van Hedickhuijsen, Wouter (1616 burgem. Heusden) X Catharina Jacobs v Bockhoven (Gijselers) (1614 Heusden), Gijsbert X Christina Gerrits Bruynincx, X Anna Jans Bom. schepen en hoofdman van het O.L.Vr. Gilde te Heusden. Oudsthoorn-Doublet-Hamel-Bruynincx DIRK GERRITSZ HAMEL 1470 HEUSDEN
Philips Jansz Doublet 1550 Den Haag? 1633 X 1) Maria Pieters van der Goes (ca 1580), dr v Pieter Adriaens en Maria van der Dussen. Kind: Philips X Geertruid Chris. Huygens, Maria X Willem Andr. Oudsthoorn, Adriaen X Catharina Ger. Bruijnincx. X 2) Cornelia Rataller (27-2-1599 Heusden), dr v en . tresorier van de Staten-Generaal. Zoon Johan, koper van St. Annaland (1-4-1609). Zwager Cornelis Paulusz Buys X Geertruyd Pieters van der Goes. Oudsthoorn-Doublet-Hamel-Bruynincx PHILIPS DOUBLETH 1550 ST ANNALAND
Claaske van IJpelaar 1550 0 X Dirk Dircksen de jonge Hamel, zn v Dirk Dirks en Marijke Gijsberts. Kind: Elleke X Adriaan Joosten van Hedickhuijsen, Wouter X Catharina Jacobs van Bockhoven (Gijselers) (1614 Heusden), Gijsbert X Christina Gerrits Bruynincx, X Anna Jans Bom. Oudsthoorn-Doublet-Hamel-Bruynincx
Gerrit Jan Gerrits Hamel 1557 Heusden? 1633 X Maria Jans van Meerwijck (ca 1580), dr v Jan van Meerwijck en NN van Zuijlen van Natewisch. Kind (>= 7): Johan X Maria de Wijs v Schevichoven, Agatha X Servaes de Carpentier, Maria X Johan v Straten, Hendrik, Dirk, Jacob X Jobina Mol, Frederik, Maria. mr., pikeur. Woont in 1604 op het Lange Voorhout. Overgrootvader Dirck Gerritsz Hamel, tussen 1493 en 1519 meermalen schepen van Heusden. Volle neef Johannis Wttenbogaert, zn v Helena (Heilwich) Gerrits Hamel. Neef van Gijsbert Hamel. Oudsthoorn-Doublet-Hamel-Bruynincx DIRK GERRITSZ HAMEL 1470 HEUSDEN
Adriaen Joosten van Hedickhuijsen 1560 Heusden? 1620 X Elleken Dirck Dircksen Hamel de Jonge, dr v Dirck Dirckzn de jonge Hamel en Claaske van IJpelaar. Kind: 1) Josina X Adriaen Gijsmaerszn van Meerwijck 2) Dirck te 's-Hertogenbosch 3) Margrieta X mr. Jacob Lintermans, chirurgijn te Vlijmen. herbergier. In 1607 bloedvoogd over Henric, Dirck en Mechteld onmondige kinderen van Gillis Godert Dircx en Henricxken Henricxdochter. Oudsthoorn-Doublet-Hamel-Bruynincx ANTHONIS VAN HEDIKHUIJSEN 1495 VLIJMEN
Maria Jans van Meerwijck 1560 1635 X Gerrit Jan Gerrits Hamel (ca 1580), zn v Jan Gerrits Dirks en NN Loige. Kind (>= 7): Johan X Maria de Wijs v Schevichoven, Agatha X Servaes de Carpentier, Maria X Johan van Straten, Hendrik X Aeltjen Drijvers, Dirk, Jacob X Jobina Mol, Frederik, Maria. dd 1593: broers Ernst X Elisabeth Willemsdr, Cornelis X Petronella (Peterken) Laurensdr van Bijlevelt, X Sophia Jacobsdr, zussen Wendelmoet Jansdr en Catharyna (bron Flip ten Cate, RA Utrecht) . Neef van Gijsbert Hamel. Oudsthoorn-Doublet-Hamel-Bruynincx
Gerard Bruynincx 1565 Heusden? 1625 X 1) Jenne de Oorschot, dr v en . Kind: Christina X Gijsbert Dirks Hamel, Catharina X Adriaen Doubleth. X 2) Catharina van Essch (1-10-1617 Heusden), dr v en . ontvanger contributiën over de Meierij (ca 1591). Oudsthoorn-Doublet-Hamel-Bruynincx
Robrecht Adriaens van Meerwijck 1567 Vlijmen? X Dingena Jansen NN (ca 1590 Vlijmen), dr v en . Kind: Adriaan X Maria Anthonissen van Hedickhuijsen, X Josina Adriaens van Hedickhuijsen, Jenneke X Wouter Adriaens Nicols. zoon van Adriaen Gysmaerszn. van Meerwijck, burgemeester van Vlijmen (1581) Oudsthoorn-Doublet-Hamel-Bruynincx HENDRIK ROBERT VAN MEERWIJCK 1470 VLIJMEN
Joris (George) de Bije 1570 Delft? 1626 X 1) Josina van Outshoorn van Sonnevelt, dr v en . Kind: Josina X Jan de Hertoghe (26-11-1608), zn Willem en Catharina van Rhoon. 2) Maria van Almonde (1595), dr v en . Kind (6): Dirk, Abraham, Jacob en 2 dochters . burgemeester van Delft, ridder, tresorier generaal der Verenigde Nederlanden Oudsthoorn-Doublet-Hamel-Bruynincx
Dingena Jansen NN 1570 Vlijmen? X Robrecht Adriaens van Meerwijck (ca 1590 Vlijmen), zn v Adriaen Gysmaers van Meerwijck en NN. Kind: Adriaan X Maria Anthonissen van Hedickhuijsen, X Josina Adriaens van Hedickhuijsen, Jenneke X Wouter Adriaens Nicols. Oudsthoorn-Doublet-Hamel-Bruynincx
Josina van Outshoorn van Sonnevelt 1570 0 X Joris (George) de Bije, zn v Dirck de Bije en Theodora Cornelisse van Haeften. Oudsthoorn-Doublet-Hamel-Bruynincx
Maria van Almonde 1575 1629 X Joris (George) de Bije (1595), zn v Dirck de Bije en Theodora Cornelisse van Haeften. freule Oudsthoorn-Doublet-Hamel-Bruynincx JAN VAN ALMONDE 1430 DORDRECHT
Willem Andriesz van Oudsthoorn (Sonnevelt) 1575 Den Haag? X 1) Maria Philips Doubleth (18-2-1607 Den Haag), dr v Philips Jansz en Maria Pieters van der Goes. Kind (6): Wilhelmina X Gerard Hamel Bruynincx. X 2) Ida Coenraets Wil(le)kens (18-8-1613 Den Haag), dr v Coenraet en NN. Kind: Anna X Johan de jonge Hamel. jonker, baljuw en schout van 's-Gravenhage (1605-1620, verwijderd), daarna baljuw van Monster (1620). Vermoedelijk remonstrant. Kind (1644): Andries (X Agatha van Couwenhoven), Maria, Jacomina (X Hendrick Willekes <= 1664), Anna, Engeltje. Oudsthoorn-Doublet-Hamel-Bruynincx
Cornelia Rataller 1575 Utrecht? X Philips Jansz Doublet (27-2-1599 Heusden), zn v Johan Philipsz Doublet en Anna Claessen van Dam. zus Maria Rataller X Jan van Cuyck, heer van Erpt (wed. nat. dr. Gerard van Kuilenburg), zus Catharina Rataller X Hugo Muys van Holy, burgem. Dordrecht. Broer Philips Rataller X Geertruidt Adriaansdr van Swieten. Oudsthoorn-Doublet-Hamel-Bruynincx
Philips II Doublet 1580 Den Haag? 1660 X Geertruid Christiaens Huygens (28 apr 1632), dr v Christiaen Huygens en Susanna Hoefnagel. Kind (8?): Philips X Suzanne Huijgens, Christiaan. ontvanger-generaal der Unie (1611), heer van Sint-Annaland (1651). NB: Philips Francoisz Doublet X Catharina van Schoterbosch, X Maria Pietersdr van der Goes. Oudsthoorn-Doublet-Hamel-Bruynincx PHILIPS DOUBLETH 1550 ST ANNALAND
Catharina (Cathalijn) Jacobs van Bockhoven (Gijselers) 1585 0 X Wouter Dircks Hamel (10-1614 Heusden), zn v Dirck Dirckzn de jonge Hamel en Claaske van IJpelaar. NB: Begraeffenisse van Jan Roelant van Nieverven sterft --- / Jenneke Jacobs van Boeckhoven sijn huijsvrouw sterft den 13 Augustus 1648. Jacob Hendrickx van Boeckhoven sterft den / 17 October 1643. Oudsthoorn-Doublet-Hamel-Bruynincx
Elleken Dirck Dircksen Hamel de Jonge 1585 Heusden? 0 X Adriaen Joosten van Hedickhuijsen, zn v Joost van Hedickhuijsen en Mechteld Gijsmaers van Meerwijck. Kind: Josina, Dirck, Margrieta. Oudsthoorn-Doublet-Hamel-Bruynincx DIRK GERRITSZ HAMEL 1470 HEUSDEN
Johan Kornelisz de Wit 1585 Woudrichem? X Adriana Gijsmaers van Hedickhuyzen (1611), dr v Gijsmaer Joost en Mariken Goverts. Kind: Johan X Petronella Bom van Cranenburch, Gijsmar, Kornelia, Maria, Adriana, Jakomina en Klara. borgemeester en secretaris van Woudrichem, penningmeester van den Lande van Althena. Doopget: Gerrit Hex Janssen, Geertruyt Reijniers, Willemina Loov. Oudsthoorn-Doublet-Hamel-Bruynincx JAN GODSCHALKSZ DIE WITTE 1345 DORDRECHT
Wouter Dircks Hamel 1590 Heusden? 1643 X Catharina (Cathalijn) Jacobs van Bockhoven (Gijselers) (10-1614 Heusden), dr v en . Kind: Derick 15-8-1618. borgemeester van Heusden 1616, commies-stapelier te Heusden (1614, 1626). Huwelijk op dezelfde scan als van broer Gijsbert in 1615. Oudsthoorn-Doublet-Hamel-Bruynincx DIRK GERRITSZ HAMEL 1470 HEUSDEN
Adriana Gijsmaers van Hedickhuyzen 1590 X Johan Kornelisz de Wit (1611) , zn v Kornelis Willemsz de Witt en Iakobmina Kornelisdr van Beveren. Kind: Johan X Petronella Bom van Cranenburch, Gijsmar, Kornelia, Maria, Adriana, Jakomina en Klara. Oudsthoorn-Doublet-Hamel-Bruynincx ANTHONIS VAN HEDIKHUIJSEN 1495 VLIJMEN
Maria Philips Doubleth 1591 Den Haag 1610 X Willem Andriesz van Oudsthoorn (Sonnevelt) (4-2-1607 Den Haag), zn v Andries Willems van Sonnevelt (Outshoorn) en Jacomina Fallet. Kind (6): Wilhelmina X Gerard Hamel Bruynincx. jonkvrouw. Vader (1560--1612) is ontvanger-generaal en meester van de rekeningen van Holland. Oudsthoorn-Doublet-Hamel-Bruynincx
Christina Gerrits Bruynincx 1595 Heusden? 0 X Gijsbert Dirks Hamel (3-1615 Heusden ndg), zn v Dirk Dircksen en Claaske van IJpelaar. Kind: (Derick 1618 ?), Gerard, Jan 7-7-1627. vader is ontvanger contributiën over de Meierij (ca 1591). NB: huwelijk in 1630 te Heusden van Jonker Adriaen Doubleth, luytenant van den grave van Horn, en [zus] Joffr. Catharina Bruynincks, beyden wonende tot Heusden (getr. 22-9 te Veen). Oudsthoorn-Doublet-Hamel-Bruynincx
Catharina van Essch 1595 Heusden? X Gerard Bruynincx (1-10-1617 Heusden), zn v en . Oudsthoorn-Doublet-Hamel-Bruynincx
Gijsbert Dirks Hamel 1595 Heusden? 1636 X 1) Christina Gerrits Bruynincx (3-1615 Heusden ndg), dr v Gerard en Jenne D'Oorschot. Kind: Gerard, Jan 7-7-1627, + < 11-1664. X 2) Anna Jans Bom (26-4-1630 Dordrecht), dr v Johan Pieters en Elisabeth Jansdr Lamers. staatse ontvanger gemene middelen Meierij van 's-Hertogenbosch (1626, 1630) (via schoonpa?). NB: Johan Hamel X Anna van Outshoorn (< 18-5-1654). NB: naamgenoot mr. Gijsbert van (!) Hamel, lid van de Regering van 's Hertogenbosch in 1644. Oudsthoorn-Doublet-Hamel-Bruynincx DIRK GERRITSZ HAMEL 1470 HEUSDEN
Maria Anthonissen van Hedickhuijsen 1595 Vlijmen? X Adriaen Robbens van Meerwijck (ca 1620 Vlijmen), zn v Robrecht Gijsmaers van Meerwijck en Dingena Jansen. Oudsthoorn-Doublet-Hamel-Bruynincx ANTHONIS VAN HEDIKHUIJSEN 1495 VLIJMEN
Adriaen Robbens van Meerwijck 1595 Vlijmen X 1) Maria Anthonissen van Hedickhuijsen (ca 1620 Vlijmen), dr v Anthonij Joosten van Hedickhuijsen en Geertruijd Leonis van Heze. X 2) Josina Adriaens van Hedickhuijsen (ca 1630), dr v Adriaen Joosten en Elleken Dirck Dircksen Hamel de Jonge. secretaris van Vlijmen (1645), en van Nieuwkuyk (1655). 1638, 9-12-1645: medevoogd van de onm. kinderen van Gijsbrecht Dirks Hamel en Anna Jans Bom. Oudsthoorn-Doublet-Hamel-Bruynincx HENDRIK ROBERT VAN MEERWIJCK 1470 VLIJMEN
Adriaen Doubleth 1598 Heusden? 1662 X Catharina Gerrits Bruijnincx (6 -9-1630 Heusden), dr v Gerard Bruynincx en Jenne D'Oorschot. Kind: Phillips 1635, Gerard 1637, Johan 1639, Christina 1641, Willem 1642. kapitein-commandeur Schans te Engelen. Doopget. 1635: Jehan de Voogd, Magdalena Doubleth. 1637: Gerard Hamel Bruijninx. 1639: De Heer Spex, Geertruij Huijgens. Opmerking: jonker Doublet en juffrouw. 1641: Joris Doublet. 1642: Jan Huije. Oudsthoorn-Doublet-Hamel-Bruynincx
Geertruid Christiaens Huygens 1599 1680 X Philips Philipsz Doublet (28 apr 1632), zn v Philips Doublet en Maria Pieters van der Goes. Kind: Philips X Suzanne Huijgens, Christiaan. zwager Davidt le Leu de Wilhem X Constantie Huygens, Constantien Huygens X Susanna van Baerle, Maurits Huygens X Petronella Campe. Oudsthoorn-Doublet-Hamel-Bruynincx CORNELIS HUYGENS 1460 TER HEIJDEN MARGARETA BOGHE 1495
Anna Jans Bom 1604 Dordrecht 1636 X Gijsbert Dirks Hamel (26-4-1630 Dordrecht), zn v Dirk Dircksen Hamel en Claaske van IJpelaar. Kind: Johan de jonge X Catharina Magdalena Vloots (1656), X nicht Maria Hamel. zus Petronella X Gijsmarus Jansz de Wit. Oudsthoorn-Doublet-Hamel-Bruynincx JACOB BOM VAN CRANENBURCH 1480 DELFT
Catharina Gerrits Bruijnincx 1605 Heusden? X Adriaen Doubleth, WS zn v Philips Jansz Doublet en Maria Pieters van der Goes. Kind: Phillips 1635, Gerard 1637, Jehan 1639, Christina 1641, Willem 1642. doopget. 1637: Gerard Hamel Bruijninx. Oudsthoorn-Doublet-Hamel-Bruynincx
Josina Adriaens van Hedickhuijsen 1610 0 X Adriaen Robbens van Meerwijck (ca 1630), zn v Robrecht Gijsmaers van Meerwijck en Dingena Jansen.. man is medevoogd van de onm. kinderen van Gijsbrecht Dirks Hamel en Anna Jans Bom. NB: Volgens B. W. van Schijndel (Gens Nostra JRG 11 1961) is Catharina Vloots de moeder! Was vader 2 keer getrouwd? Oudsthoorn-Doublet-Hamel-Bruynincx ANTHONIS VAN HEDIKHUIJSEN 1495 VLIJMEN
Gijsmaerus Jans de Wit 1610 Woudrichem? X Petronella Jans Bom (9-11-1636 Dordrecht), dr v Johan Pietersz Bom van Cranenburch en Susanna van Genegen. ['Open' archief Dordrecht: bruidegom ook vermelden bij huwelijk? Nee, niet belangrijk.] Oudsthoorn-Doublet-Hamel-Bruynincx JAN GODSCHALKSZ DIE WITTE 1345 DORDRECHT
Petronella Jans Bom 1611 Dordrecht X Gijsmaerus Jans de Wit (9-11-1636 Dordrecht), zn v Johan Kornelisz de Wit en Adriana Gijsmaers van Hedickhuyzen. Oudsthoorn-Doublet-Hamel-Bruynincx JACOB BOM VAN CRANENBURCH 1480 DELFT
Johan Hamel (Bruynincx) 1624 Heusden X Anna Willems van Outshoorn (8-4-1651 Rotterdam), dr v Willem Andriesz van Oudsthoorn en Ida Coenraets Wil(le)kens. koopt 2 huizen met erf en boomgaard (21-5-1651) aan de Voorstraat te Noordwijk-binnen, bij Molensteegje. NB: HAMEL BRUYNINCX, (Mr.) JACOB JAN, (1661-1738) Nederlands extraordinaris envoyé bij de Duitse keizer te Wenen 1700-38. Oudsthoorn-Doublet-Hamel-Bruynincx DIRK GERRITSZ HAMEL 1470 HEUSDEN
Gerard Gijsberts Hamel Bruynincx 1625 1691 X 1) Wilhelmina van Oudshoorn, dr v Willem en Ida Coenraets Wil(le)kens. Kind: Christina, Willem, Idila X Abraham Geestevelt. X 2) Sara Sweerts de Landas (8-5-1660 Den Bosch), dr v Jacob Jacobsz en Johanna Lopez de Villanova. Kind (18-10-1680): >= 2): mr., ordinaris leenman tol- en leenkamer van Den Bosch, schepen Den Bosch (1648/49, 53/54, 57/58), heer van Nieuwyrode onder Oud-Heusden. Volle broer Johan Hamel gehuwd met Anna Willems van Outshoorn (8-4-1651 Rotterdam). Oudsthoorn-Doublet-Hamel-Bruynincx DIRK GERRITSZ HAMEL 1470 HEUSDEN
Wilhelmina Willems van Oudshoorn 1625 Noordwijk? X Gerard Gijsberts Hamel Bruynincx, zn v Gijsbert Dirks Hamel en Christina Gerrits Bruynincx. Kind dd 12-12-1684 (RA Noordwijk): Christina X Willem Vogel, Willem + 17-2-1699 Delft, Idila X Abraham Geestevelt (1673). wordt in RA Noordwijk (12-12-1684) genoemd met haar erfgenamen. Oudsthoorn-Doublet-Hamel-Bruynincx
Anna Willems van Outshoorn 1630 Noordwijk? X Johan Hamel (Bruynincx) (8-4-1651 Rotterdam), WS zn v Gijsbert Dirks Hamel en Christina Gerrits Bruijnincx. Oudsthoorn-Doublet-Hamel-Bruynincx
Johan de jonge Hamel 1632 Den Bosch 1679 X 1) Catharina Magdalena Vloots (1656), dr v Johan Jans Vloots en Johanna van Kessel (Massereel). Kinderen aanwezig. X 2) Maria Hamel (1-11-1664 's Hertogenbosch), dr v en . oud-president, schepen Den Bosch (1659, 1660, 1670), ontvanger-gen. beursen en beneficien 's-Hertogenbosch (1679). Oudsthoorn-Doublet-Hamel-Bruynincx DIRK GERRITSZ HAMEL 1470 HEUSDEN
Maria Hamel 1635 0 X Johan de jonge Hamel (1-11-1664 's Hertogenbosch), zn v Gijsbert Hamel en Anna Bom. Oudsthoorn-Doublet-Hamel-Bruynincx DIRK GERRITSZ HAMEL 1470 HEUSDEN
Maria Pieters van der Goes 1665 X Philips Jansz Doublet (ca 1580), zn v Johan Philipsz Doublet en Anna Claessen van Dam. Kind: Philips X Geertruid Christiaens Huygens, Maria X Willem Andriesz Oudsthoorn, Adriaen X Catharina Gerrits Bruijnincx. zwager Cornelis Paulusz. Buys X Geertruyd Pieters van der Goes. Oudsthoorn-Doublet-Hamel-Bruynincx AERNT VAN DER GOES DELFT 1475