Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.
11 feb 2022: Dringende video-oproep van canadese militair om NU voor de eigen bevolking te kiezen!  U.S. Military Strategy. T. Postol professor of Science, Technology, and Society at MIT (7-6-2024).     Interview met aartsbisschop Carlo Vigano over de huidige westerse anti-mens agenda (9-1-2024, engelstalig).   Steun aan boeren en kleine zelfstandigen om te overleven is zeker ook eigenbelang van burgers!  Farmers Defence Force

Personen in stamlijnen

Personen in stamlijnen

Zoek op Stamlijn (% (joker) toegestaan). Vernieuwd (zie toelichting logboek)!:
Toon relaties met andere stamlijnen via schoonfamilie:    Toon alle schoonfamilie van deze stam:  Focus op Persoonsnr:

Pers.nr Naam Geb. Geb. plaats Overl. Relaties, bijzonderheden Beroep, bijzonderheden Stamvader Stammoeder
14335 Gerard Jan van Berckel 1285 1347 X Margaretha Willem Peter van Arkel, dr v Willem Peter van Arkel en NN. lombard, geldwisselaar, pelshandelaar, schepen Den Bosch. Wapen 3 vijfpuntige sterren. Gerard Jan van Berckel 1285 Den Bosch
14330 Nicolaas (Claes) Gerard Jan van Berkel 1310 1367 X Gheerborch (Geerburg) Gozewijn Peter van den Steenwech, dr v Gozewijn Peter van den Steenwech en NN. Bronnen? pelshandelaar, schepen Den Bosch. Gerard Jan van Berckel 1285 Den Bosch
14340 Heilwich Gerrits van Berckel 1315 0 Gerard Jan van Berckel 1285 Den Bosch
14339 Mechtelt Gerards van Berckel 1315 0 Gerard Jan van Berckel 1285 Den Bosch
14302 Gerard Claesz van Berckel 1345 Den Bosch? 0 X Geertruida van Gerwen, dr v en . (X Beel Jans van den Kelre (ca 1380)?) heer van Asten. bontwerker, pelser Den Bosch 1410-16. schepen Den Bosch 1370-1408. Gerard Jan van Berckel 1285 Den Bosch
14337 Henrick Nicolaasz van Berckel 1350 's Hertogenbosch ? 0 Gerard Jan van Berckel 1285 Den Bosch
14304 Johan Gerardsz van Berckel 1380 Den Bosch? 0 X 1) Maria Arnds Heym (Heim) (voor 1420), dr v Arnoud Jans en Elisabeth Henricksdr van Bommel. Kind: Gerard X Agniet Dickbier Arnoldsdr., Hermanus X Maria van Stakenburg, en Nicolaas. X 2) Margriet Lucas van Erp (voor 1428), dr v en . schepen 's-Hertogenbosch 1422. Gerard Jan van Berckel 1285 Den Bosch
14306 Nicolaas Jans van Berckel 1410 Den Bosch? 0 X Margaretha Amelis Willem van den Molengrave (Beecke), dr v en . Kind: Luitgardie van Berckel X Johannes van Beecke. schepen 's-Hertogenbosch (1477), raadsheer 1478 (bron CBG). Wapen Brabantse tak: in blauw drie gouden sterren. Helmteken: een ster tussen twee olifantstrompen. (bron CBG). Nat. zoons/dr. dd 25-10-1491: Johan, Nicolaus, Oda. Gerard Jan van Berckel 1285 Den Bosch
35995 Gerit Jansz van Berckel 1420 Den Bosch X Agniet Arnoldsdr Dickbier, dr v Arnold Dickbier en NN. Kleinkind: Jr. Jan Geraertszn van Berckel, raad van den Bosch X Aleid van den Broeck. schepen Den Bosch 1482 en in 1502. Dr. jouffrouwe Roeloeven X Willem van Boschhuysen. Gerard Jan van Berckel 1285 Den Bosch
24888 Gerard Gerardsz van Berckel 1465 Den Bosch? 0 X Mechteld Berewout, dr v Rutger Berewout en Elsbene Willemsdr Dicbier. Kind: Rutger, Jan X NN, Elsbeen, Heilwich, Adam. schepen Den Bosch in 1482 en in 1502. Gerard Jan van Berckel 1285 Den Bosch
53967 Jan Claesz van Berckel 1465 Schijndel? X 1) Maria Coenen, dr v en . Kind: Jan. X 2) Mariken Elias Dyrcks van Hamelenberg, dr v en . Kind: Sofia X Paulus P. Marijnen, Claes X Aleyt Thoms, Adriaen, Anna X Aert P. van Helmond, Hugo X Maria Diricx NN, X Mathilde Mercelis NN. mr. Nat. dr. Oda en nat. zn Nicolaus. Zoon Adriaen, lakenhandelaar te Den Bosch, X Aelbertje Eymbrecht Tholings (bron CBG jaarboek 1982 deel 3 pag. 222). Gerard Jan van Berckel 1285 Den Bosch
35993 Joost Gerarts van Berckel 1495 's Hertogenbosch ? X 1) NN. X 2) Hadewijch Gerards van Beest, dr v Gerard Gerard (de Beir) van Beest en Aleijd Jan Martens van der Heijden. Kind: Aleyt. lakenkoper te Den Bosch, zegelaar van het Engelse laken. Behoort tot de 9% hoogst aangeslagenen. Gerard Jan van Berckel 1285 Den Bosch
57145 Adriaen Jans van Berckel 1505 Den Bosch X Aelbertje Eymbrecht Tholings, dr v Eijmbert Peter Gijsberts Toelinck en NN. Kind: Johan X Stijntgen Marcelis Gevertsdr, Pieter X Anneke Maertens, Johanna X Goyaert de Weer, Elias, Eijmbrecht X Johanna Jan Jans van Eck, Maria. lakenhandelaar te Den Bosch. Gerard Jan van Berckel 1285 Den Bosch
18174 Heylwich Gerardsdr van Berckel 1510 Den Bosch? 0 X Roelof Goyarts van Eyck, zn v Goyart (Gerard) van Eijck en Mechteld (Mathilda) Herbertsdr Hals. UITWERKEN !!! Gerard Jan van Berckel 1285 Den Bosch
53976 Hugo Jan Claesz van Berckel 1520 Schijndel? 1598 X 1) Maria Diricx NN, dr v en , Kind: Jan, Gijsbert. X 2) Mathilde Mercelis, dr v Peter Pauwels Celenss en Hillegundt Mercelis Ghysberts. Kind: Peter X Elisabeth Jan Verhoeven, Gijsbert, Hillegond X Jan Gerarts van den Loo, Jan, Claes. schepen van Schijndel (15-12-1561). NB: Adolph van Dommelen Goyartszn X Sophia Willem Dicbier Henrickszn, hun dr Geertruid (< 1500) X Nycolaus van Berckel Hugoszn. Gerard Jan van Berckel 1285 Den Bosch
14439 Johanna Jan Nicolaas van Berckel 1540 's-Hertogenbosch 1543 X Goyaert Jans de Weer, zn v en . Kind: Jan X Anna Maria Tholings (kind Godefridus, kinderloos overl. 26-6-1657 Antwerpen), Adriaen, sterft kinderloos. Gerard Jan van Berckel 1285 Den Bosch
14951 Rutger Joosten van Berckel 1550 's Hertogenbosch ? 0 X Margriet de Raedt, dr v Dirk Willems de Raedt en Dymphna Cornelis van den Stalle. Kind: Josina X Jeronimus Paulus Wijnants van Resand, Dirck X Maayken Jan Wijnants, Dierck te Oisterwijk. Bossche wollenlakenverver. Blijkens de rekeningen van 1617 e.v. verfden Rutger van Berckel (of zijn zoon Adriaen), Jan Wouters van Esch en Melchior Donckers lakens blauw, korenblauw of koolblauw..(bron: Kleur voor Tilburgs laken, Leo Adriaenssen). Gerard Jan van Berckel 1285 Den Bosch
53965 Peter Huijgen van Berckel 1570 Schijndel? X Elisabeth Jan d’oude Verhoeven. Kind: Appolonia X Lambert Reiner Henricks van der Hagen, Maria X Eijmbert Antonis Jans Voets, Hildegonde X Christiaen Jan Peters, Anna X Segerus Antonis Jans, X Servaes Cornelis Dircx. 1633: voogd over de kinderen van Claes Hugo van Berckel. Zus Hildegonde X Jan Gerits van der Loo, Mayken X boekverkoper Symon Jans van Turnhout, Judith X Geraert Jacobs van Weert. Gerard Jan van Berckel 1285 Den Bosch
32459 Hillegunda Hugo Jansz van Berkel 1575 Schijndel? 0 X Jan Gerarts van den Loo, zn v en . uitwerken!! Gerard Jan van Berckel 1285 Den Bosch
14958 Josina Rutgers van Berckel 1576 's Hertogenbosch 0 X Jeronimus Paulus Wijnants van Resand, zn v Paulus Wijnants (van Resand) en Barbara Matheusdr Wijtmans. Gerard Jan van Berckel 1285 Den Bosch
14949 Dierck Rutgers van Berckel 1583 's Hertogenbosch 0 X Maayken Jan Wijnants (6-6-1609 's-Hertogenbosch), dr v Jan Jeronimusz en Joostken Leunis Dirks van Wijck. Kind: Jan X Aleydis Thomas van den Heuvel, Josina X Jan Cotel. lakenverver te Oisterwijk. Gerard Jan van Berckel 1285 Den Bosch
58330 Appollonia Peter Hugo van Berkel 1605 Schijndel? 1676 X Lambert Reijner Hendriks Verhagen (‎10-5-1626 Schijndel), zn v Reijner Hendriks en Helena Lamberts van Sochel‏. Kind: Reijner X Catharina Gerlacus Bartholomeus v Houtum‎, Jan X Hester Joannes vd Bogaert‎, Adriaen X Maria Antonie Willem Jacobs. drs. Elisabeth X ‎Jan Huijberts de jonge Spierings‎, Helena X ‎Peter Theodorus Jan Peters van der Meulen‎, Antonia. Zn. Peter X Elisabeth Gerard Arnolds‎, Hendrik X Elisabeth Dionisius van der Meulen‎, Hugo X Appollonia Joannes Rutger van Dijk Gerard Jan van Berckel 1285 Den Bosch
14926 Jan Diercks van Berckel 1610 Tilburg ? 0 X Aleydis Thomas van den Heuvel (7-1639), dr v Thomas van den Heuvel en Margaretha Joannis Panis. Kind: Alegonda, Catharina (begijntjes), Catarina X Jan van Iersel, Margarita X Michiel Adriaens van Iersel (20-8-1663), zn v Barbara Wouter Denijs Colen. lakenverver te Oisterwijk. Lakenververij is in 1715 weer opgestart. lakenverver. UITWERKEN !!! Gerard Jan van Berckel 1285 Den Bosch
53964 Maria Peter Huijgen van Berckel 1610 Schijndel? X Embert Tonis Jan Eijmberts Voets (20-2-1635 Schijndel), zn v Antonis Jan Eijmberts Voets en NN. Kind: Zeger X Maria NN. Gerard Jan van Berckel 1285 Den Bosch
14911 Josina Diercks van Berckel 1613 0 X Jan Cotel (23-3-1645 Den Bosch), zn v en . Zie erfdeling 56. Gerard Jan van Berckel 1285 Den Bosch
14929 Margarita Jan van Berckel 1640 1679 X Michiel Adriaen van Iersel (20 aug 1663 Tilburg), zn v Adriaen Jan Henricks van Iersel de oude en Barbara Wouters Denijs Colen. Gerard Jan van Berckel 1285 Den Bosch