Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.
11 feb 2022: Dringende video-oproep van canadese militair naar collega´s in leger en politie om NU voor de eigen bevolking te kiezen!  Amid so much hate, a clot-shot brings Russia & the West together. A Kremlin-backed pharma firm is registering AstraZeneca's clot-shot in Russia  Interview with Bob Moran, ex-politiek cartoonist van de Britse Telegraph over persoonlijke dilemma´s.  Steun aan boeren en kleine zelfstandigen om te overleven is zeker ook eigenbelang van burgers!  Farmers Defence Force

Personen in stamlijnen

Personen in stamlijnen

Zoek op Stamlijn (% (joker) toegestaan). Vernieuwd (zie toelichting logboek)!:
Toon relaties met andere stamlijnen via schoonfamilie:    Toon alle schoonfamilie van deze stam:  Focus op Persoonsnr:

Pers.nr Naam Geb. Geb. plaats Overl. Relaties, bijzonderheden Beroep, bijzonderheden Stamvader Stammoeder
8639 Henric van Uffelen 1475 0 X Lijsbeth de Wilde (Sauvage), dr v Philippe de Wilde (Sauvage) en Marie Sweerts. Kind: Jan, goud- en zilversmid te Antwerpen, X Cornelia von der Meeren (kind: Jaspar X Anneken Alouwyns). HENRIC VAN UFFELEN 1475
8637 Jan van Uffelen 1505 0 X 1) Cornelia von der Meeren (< 1550), dr v en . Kind: Henrick X Martine Mahieu, Adriaen, Jaspar X Anneken Alewyn, Severijn X NN, Hans X Agnieta van Liesvelt, Dominicus X Maria Hoon. X 2) Franchyne Cuypers (voor 1576), dr v en . goud- en zilversmid te Antwerpen. HENRIC VAN UFFELEN 1475
11389 Henrick van Uffelen 1524 Antwerpen? 0 X Martine Mahieu (< 1570), dr v en . Kind: François X Maijke Claes, Jacques X Jacquelijn Domis, Servaes X Maria Schrevels, Anna, Cornelia, Gheertruyt, Catelyne (Catharina) X Willem Moors, Martha X Aernout van Gerwen. NB: Getuigschrift voor MELCHIOR MAHIEU, soen wylen FRANCHOIS MAHIEU. Borg: GHEERAERDT MAHIEU. ADOLFF STOLLAERT. HENRICK VAN UFFEL (Bron: Certificatieboeck 1567, fol. 626v°). HENRIC VAN UFFELEN 1475
35079 Caspar (Jaspar) van Uffelen 1540 X Anneken Alewyn, dr v en . Kind: Cornelia X Hector Schellekens, Anna X Johannes ten Grotenhuys (X 1) Anna l'Hommel, X 3) Anne Vogelaer), Susanna X Jehan Baptiste Colpin. HENRIC VAN UFFELEN 1475
8604 Hans van Uffelen 1541 1613 X Agnieta van Liesvelt, dr v Joachim van Liesvelt en Gabriele Verbeke. Kind: Lucas X Aaltje van Daecken, Jacomo X Maria Aernouts van Erp, X Susanna de Haze, Hieronimus X Susanna de Vogelaer, Hans II (* ca 1576), Anna X Hendrick Broen. juwelier Antwerpen - A'dam, calvinist. Werkt in Hamburg voor de bankier Johann van Bodeck, handelt samen met Herman Heesters onder de fa. Heesters & Van Uffelen op Rusland, Gommer Spranger is hun agent. Schepen van Utrecht 1581. HENRIC VAN UFFELEN 1475
37491 Elisabet van Uffele(n) 1545 X Jasper Bertels (vóór 1576)., zn v en . HENRIC VAN UFFELEN 1475
8606 Dominicus I van Uffelen 1545 1623 X NN, dr v en . Kind: Daniel, Jaques (van Dillen: vader broer Hans), Marcus X Sara Heesters. Vader onduidelijk. Mogelijk van broer Sebastiaen en Margareta Dircks (Elias). Levant, koperhandel Zweden. HENRIC VAN UFFELEN 1475
8607 Dominicus II van Uffelen 1545 1623 X Maria Hoon (Hoen), dr v Jacob (Jehan) Hoon en NN 's Wilden. Kind: Petronella X Daniel Schonck, Johann X Francina Berenberg, Suzanna X Johann von Bodeck Jr, Dominicus III X Maria von Bodeck (vlaams), Pieter, Maria X Hans de Greve. standplaats Venetie. Reeds in 1585 te Hamburg gevestigd (is de voornaamste koopman hier). Nam deel in de door de Von Bodecks gedreven winning van en handel in koper. Bankier en koopman te Hamburg HENRIC VAN UFFELEN 1475
27517 Cornelia van Uffelen 1550 1627 X Lenart Heymans, zn v en . HENRIC VAN UFFELEN 1475
35082 Josina van Uffel(en) 1555 X Hans Frits (Fritz) (vóór 1576), zn v en . HENRIC VAN UFFELEN 1475
43162 Jacques van Uffel(en) 1560 Antwerpen? X Jacquelijn Domis (21-7-1589 Antwerpen), dr v Jacques Francoisz Domis en Marguerita de Semerpont. Kind: Jacobus, Hendrick X Barbara Jonquet. HENRIC VAN UFFELEN 1475
11381 Catharina van Uffelen 1560 Antwerpen ? 0 X Willem Moors (Moers) (< 1592), zn v en . Kind: Odilia X Jan Domis, zn Jacob Fransz Domis en Marguerite de Semerpont, Guilliam X Anna Froumou (Fremeau) (25-4-1625 Keulen). HENRIC VAN UFFELEN 1475
8636 Daniel van Uffelen 1560 0 standplaats Messina HENRIC VAN UFFELEN 1475
35340 Martha van Uffel(en) 1570 X Arendt (Aernout) van Gerwen (Gerven) (voor 1593), zn v en . HENRIC VAN UFFELEN 1475
35379 Cornelia van Uffelen 1570 X Hector (Hieronymus) de jonge Schellekens (ot 27-10-1601 Keulen, get: Thomas Gomaer, Lenaert Heymans, Cornelia van Uffelen, Christoffel Quinget [Quingetti, wed. Hans Fritz [Josina van Uffelen]), zn v Balthasar en Francine Baccart. 1595: doopgetuige van Anna, dr Jasper Sonneman en Hester Jongelincks. HENRIC VAN UFFELEN 1475
11387 Servaes van Uffelen 1570 0 X Maria Schrevels (30 Apr 1596 Antwerpen), dr v en . HENRIC VAN UFFELEN 1475
8610 Anna (Sara) van Uffelen 1580 1633 X Hendrick Broen (16-6-1602), zv Thielman Broen en Maria de Smeth. Kind: Marcus X Sophia Thiens, Anna X Servaas Hanszn aux Brebis, Sara X Hendrik Scholten, Claes X Christina Sticker. HENRIC VAN UFFELEN 1475
8597 Jacobus (Jacomo) van Uffelen 1580 1640 X 1) Maria van Erp (ot 9-2-1616 A'dam), dr v Arnout en Geertje Willems van Thenesse. Kind: Maria X Jacomo Borchgraef. X 2) Susanna de Haze (7-9-1618 A'dam), dr v Hendrik en Clara Coymans. Kind: Clara X David Heesters, X Abram van Hoegaerde(n). standplaats Holland. Schoonzoons Jeremias van Ceulen (X Susanna), David Heesters (X Clara) en Jacob Vlack (X Agneta). Zwager Jeronimus de Hase X Helena (Hengst) van Juchteren. HENRIC VAN UFFELEN 1475
27515 Susanne van Uffelen 1580 0 X Jehan Baptiste Colpin (20-11-1608, get: Daniel Colpyn, Nicolaes Heldewier, Caspar van Uffelen, haar vader en Lenaert Heymans), zn v en . HENRIC VAN UFFELEN 1475
8626 Hieronymus van Uffelen 1583 1628 X Susanna de Vogelaer (2 Juni 1624), dr v Marcus de Vogelaer en Margaretha van Valkenburg. Kind: Jeronimus X Geertruijt Margriet van Zuijlen van Natewisch (27-10-1650 Wijk bij Duurstede), Susanna. Heer van Rocher, heerlijkheid bij Rochefort verkregen van Koning Hendrik IV van Frankrijk. Doopget: Hendrick van Broec, Margreta van Valckenborgh, Cathrijna de Velaer, Jaques van Uffele, Lucas van Uffele. HENRIC VAN UFFELEN 1475
8641 Marcus van Uffelen 1584 Utrecht? 0 X Sara Heesters (ot 29-4-1620 A'dam), dr v Harmen Wolfertsz Heesters en Magdalena Jans Gemart. Kind: Marcus get: Herman Heesters, Hans get: Jacques v Uffelen en Magdalena Gemart, Luijcas, Joannis, Matheus, David, Jeronimus get: Hans van Mere. standplaats Holland. Ouders onduidelijk. HENRIC VAN UFFELEN 1475
17483 Johann van Uffelen 1589 1657 X Francina Berenberg, dr v Paul Berenberg en Francina Snellinck. HENRIC VAN UFFELEN 1475
8613 Dominicus III van Uffelen 1590 0 X Maria von Bodeck (1619), dr v Johann (Hans) Bodecker en Maria Borman. HENRIC VAN UFFELEN 1475
8615 Susanna van Uffelen 1593 1648 X Johann von Bodeck (1617), zn v Johann (Hans) Bodecker en Maria Borman. Familie: Dominicus van Uffelen: en Peter van Uffelen HENRIC VAN UFFELEN 1475
8635 Marcus van Uffelen 1595 0 HENRIC VAN UFFELEN 1475
11385 Pieter van Uffelen 1598 Antwerpen 1674 X Lysbeth de Pottere (19 Nov 1642 Bergen op Zoom), dr v Jan de Pottere en Claerken Michiels. HENRIC VAN UFFELEN 1475
7681 Hendrick van Uffelen 1600 Antwerpen 1667 X Barbara Jonquet (17 sep 1620 Antwerpen), dr v en . Kind: Catharina (+1695), Jacques, Maria, Henrick (+31-1-1686). Erven: Hendrick van Uffelen, Maria van Uffelen, Catharina van Uffelen, Pieter Karselaer x Anna van Uffelen. Lapikas: ouders Jacques van Uffel(en), geb. vóór ca. 1565, tr. Antwerpen 21-7-1589 Jacquelijn Domis, geb. ca. 1566, ovl. Antwerpen 15-3-1644 (mogelijk 78 jaar oud?), dr. Jacques Francoisz Domis en van Marguerita de Semerpont. HENRIC VAN UFFELEN 1475
8633 Hendrik Servaesz van Uffelen 1600 0 X Johanna Domis (6-10-1624 Bergen Op Zoom), dr v Huybrecht Domis en Janneke Willems. Kind: Servaes, Huijbrecht. zijdelakenkoopman Antwerpen HENRIC VAN UFFELEN 1475
8642 Maria van Uffelen 1616 Amsterdam 1680 X Jacomo Borchgraef (ot 8-11-1635 Amsterdam), zn v en . HENRIC VAN UFFELEN 1475
42547 Clara van Uffelen 1621 Amsterdam X 1) David Heesters (ot 7-2-1640 Amsterdam), zn v Harmen Wolfertsz Heesters en Magdalena Jans Gemart. Kind: Susanna X Jan Roodenburg, secretaris Amsterdam, bewindhebber VOC. X 2) Abram de jonge van Hoegaerde(n) (25-5-1656 Westbroek), zn v en . HENRIC VAN UFFELEN 1475 CONSTANTIA THOMASDR SPINELLI 1516 ANTWERPEN
17375 Susanna van Uffelen 1622 Amsterdam 1674 X Jeremias van Collen (18-5-1640), zn v Casper van Collen en Catharina du Bois. HENRIC VAN UFFELEN 1475 CONSTANTIA THOMASDR SPINELLI 1516 ANTWERPEN
7678 Jacques van Uffelen 1623 Antwerpen 1665 X Margaretha van der Zee (10 maart 1655 Utrecht), dr v en . Kind: Henricus (+ 12-6-1695 Utrecht), Jacobus (+16-10-1755 Maasland, X Maria Pieters Swaenevelt), Maria Elisabeth, Catharina, Cornelia, Jacobus Hendrickse, Elisabeth Sijelaeckencoper v Antwerpen HENRIC VAN UFFELEN 1475
8644 Hieronimus van Uffelen 1625 0 X Geertruyt Margriet van Suylen van Natewisch (14-11-1650 Wijk bij Duurstede), dr v Jan Willem van Zuylen en NN. Heer tot Rocheers HENRIC VAN UFFELEN 1475 MARGRIET ZEKERS VARLAER 1515
8631 Huibrecht Hendriks van Uffelen 1625 Bergen op Zoom 0 X Maria van der Beek, dr v en . HENRIC VAN UFFELEN 1475
8632 Servaas Hendriks van Uffelen 1627 Bergen op Zoom 0 X Sibilla Abrahams de Baudous (9-6-1665 Bergen op Zoom), dr v Abraham de Baudous en Digna Cornelis de Jonge. schepen Bergen op Zoom. Vader Hendrik ?? : 1616: Aart Marcelis, rentmeester geestelijke goederen in Bergen op Zoom, contra Servaas van Uffelen, als gemachtigde van Gijsbrecht van Couwenburg. HENRIC VAN UFFELEN 1475
33658 Barbara van Uffelen 1635 Antwerpen ? 1703 X 1) Philips Bieseman(s) (ca 1655), zn v en . X 2) Christiaen Rycken (30-10-1680 Utrecht), zn v en . X 3) Johannes Knoop (6-1-1685 Utrecht), zn v en . vader Henrick van Uffele en moeder Barbara Joncquet hebben elkaar op 30-10-1663 tot erfgenaam benoemd bij notaris Lauijs van Berge te Antwerpen. HENRIC VAN UFFELEN 1475
8618 Francina van Uffelen 1636 1655 X Bonaventura Bodeck (1654), zn v Johann von Bodeck en Susanna van Uffelen. HENRIC VAN UFFELEN 1475
8622 Hieronimus Marcus van Uffelen 1655 0 X Susanna Geertruida van Bodeck, dr v Pieter Nicolaas von Bodeck en Josina Sara van Brederode. Kind: Peter Nicolaes (onmondig in 1693) conn. met fam. van Galen, stiefvader. HENRIC VAN UFFELEN 1475
4510 Hendrik van Uffelen 1660 Utrecht 1694 X Elysabeth van Wijck (15 mei 1681 Culemborg), dr v en . NB: Louis Boileau (X Margaretha van der Zee), grootvader en voogd van Hendriks kinderen. HENRIC VAN UFFELEN 1475
Totale duur: 0 seconden.