Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.
11 feb 2022: Dringende video-oproep van canadese militair om NU voor de eigen bevolking te kiezen!  Russia Humiliates NATO in Conventional War | Interview with Andrei Martyanov.     Interview met aartsbisschop Carlo Vigano over de huidige westerse anti-mens agenda (9-1-2024, engelstalig).   Steun aan boeren en kleine zelfstandigen om te overleven is zeker ook eigenbelang van burgers!  Farmers Defence Force

Personen in stamlijnen

Personen in stamlijnen

Zoek op Stamlijn (% (joker) toegestaan). Vernieuwd (zie toelichting logboek)!:
Toon relaties met andere stamlijnen via schoonfamilie:    Toon alle schoonfamilie van deze stam:  Focus op Persoonsnr:

Pers.nr Naam Geb. Geb. plaats Overl. Relaties, bijzonderheden Beroep, bijzonderheden Stamvader Stammoeder
39856 Jacob Herman van Casteren 1480 Den Bosch? X NN. Kind: Herman X NN, Gerard X Aleijd van den Eechart, Frans X Margriete Bocx. NB: 1488 Den Bosch poorterinschrijvingen: Jacop Gheryts van Casteren. JACOB HERMAN VAN CASTEREN 1480 DEN BOSCH
39858 Herman Jacob Herman van Casteren 1505 Den Bosch? X Arnolda van Sambeeck, dr v en . Kind: Jacob X Anneken Gijsberts van Broeckhoven, Jenneken X Huybert Wijnants (<= 1550), Cornelia, Elisabeth, Maria X Gerardus Jacob Hermans, Anna X Wynand Adr. van Os, Hermanna X Jan Embert Jansz NN. gewandsnijder, wijntavenier in ‘de Zwarte Hond’ te Den Bosch. JACOB HERMAN VAN CASTEREN 1480 DEN BOSCH
25482 Gerrit Jacobs van Casteren 1510 Den Bosch ? 0 X Aleijd van den Eechart, dr v Marcelis Jans van den Eechart en Joostken NN. Kind: Marijke X Jan Gerarts, Jacob X Wendela (Weyndelken) Spijckers, Marcelis. JACOB HERMAN VAN CASTEREN 1480 DEN BOSCH
39844 Frans Jacobs van Casteren 1525 Den Bosch? X Margriete Bocx, dr v en . Kind: Margriet X Adriaen de Cocq van Kerckwijck, Metgen X Jan van Dinther, Jacomijntje X Jan Anthonisz Wissel, Hesther, Jenneken X Christoffel van Beeck, Goossen (dr Susanna X Jacob Lenaerts), Judith X Cornelis Corneliszn. mogelijk kruidenier in ‘s-Hertogenbosch geweest. Kocht ín 1559 uit het gemeenschappelijk bezit met zijn broer [wijntavenier Herman] aan de Hoge Steenweg (nr 1) het huis ‘de Gapert’ op de hoek van het Gapertstraatje. JACOB HERMAN VAN CASTEREN 1480 DEN BOSCH
39850 Jacob Hermans van Casteren 1536 Den Bosch 1559 X Anneken Gijsberts van Broeckhoven, dr v Gijsbert Gerard Adriaan van Broeckhoven en Elisabeth Hessels van Gameren. Kind dd 1559: Herman X Jenneke Wouters, X Josina Wels, Dympna X Marten Jeronimus Paulusz Wijnants van Resandt. bewoonde het huis ‘den Hoorn’ aan de Hoogensteenweg te Den Bosch. Vader wijntavenier in ‘de Zwarte Hond’ te Den Bosch. NB: Geraert Jacops van Casteren (+ < 12-2-1565) X 1) Marijke... JACOB HERMAN VAN CASTEREN 1480 DEN BOSCH
25480 Jacob Gerritszn van Casteren 1540 Den Bosch 0 X Wendela (Weyndelken) Spijckers, dr v Jacob Spijckers en Geerborch Henricx Kemps.. Kind: Henrick X Alida van der Elst (kind: Jacob X Helena van Noort), Frans X Kleyske Hendriksdr van der Eyck, Weyndelken X Goijart Ghysselen, Suzanna X Gysbert Kuysten. wijntavernier, wijnkoopman, president-schepen Den Bosch. Staatsgezind. JACOB HERMAN VAN CASTEREN 1480 DEN BOSCH
25483 Marcelis Gerrits van Casteren 1540 0 NB: On 2 July 1588, Jan Anthonisz. Wissel, from Gorinchem, grocer, living on 't Water, was betrothed to Jacomyntje Fransdr. van Casteren, from 's-Hertogenbosch. wijntavernier te Den Bosch. JACOB HERMAN VAN CASTEREN 1480 DEN BOSCH
24828 Herman Jacops van Casteren (de Castro) 1560 Den Bosch 1619 X 1) Jenneke Wouters, dr v Aert Wouters en Anna Jacobs Cornelisz. X 2) Josina Wels, dr v Willem en Josina Goebels. Kind: Jacob X Henricxken van Berlicom, Dingna, Josina X Gerard Tielemans van Breugel, Johanna X Paulus Wijnants van Resant. lakenkoper, kocht 26-3-1587 het huis ‘De Griffioen’ op de Markt te Den Bosch. JACOB HERMAN VAN CASTEREN 1480 DEN BOSCH
39855 Jacomyntje Fransdr van Casteren 1565 's-Hertogenbosch? 1637 X Jan Anthonisz Wissel (ot 2-7-1588 Amsterdam), zn v en . Kind: Johannes (1608-1648) X Petronella Hondius (1632) (1603-1678) (Kind: Jacob, Digna X Johannes Commelin, raad A'dam). JACOB HERMAN VAN CASTEREN 1480 DEN BOSCH
24194 Susanna Jacobs van Casteren 1565 0 X Gysbert (Ghijsbrecht) Kuysten, zn v Henrick Kuijsten en Geertruijd Herman Collaerts. JACOB HERMAN VAN CASTEREN 1480 DEN BOSCH
39843 Metgen van Castre (Casteren) 1565 Den Bosch? X Jan Janse van Dinter (Dinther), zn v en . NB: Antwerpen schepenregister 494: 1611 :Jeronimus en Gilles van Casteren, zonen van Maria Utens wed. Martens van Casteren (zoon Gielisse x Digna Vermijen), 'sHertogenbossche. p.476-477. Sr.511 p.156,156v. Sr.521 p.107,107v JACOB HERMAN VAN CASTEREN 1480 DEN BOSCH
28377 Frans Jacobs van Gasteren (De Castro) 1565 's-Hertogenbosch 0 X Kleyske Hendriksdr van der Eyck, dr v Hendrik van der Eyck en NN. wijnkoopman. Werd burger van Dordrecht na zijn huwelijk. Bezat het huis 'den Rooden Molensteen' te Dordrecht. JACOB HERMAN VAN CASTEREN 1480 DEN BOSCH
47916 Henrick Jacobs van Casteren 1566 1636 X Alida (Aleyt) Goijaerts van der Elst, dr v Goijaert Walravens van der Elst en Agnes Dirck Goyarts de Merevenne. Kind: Jacob 21-12-1593, X Helena van Noort, dr v Jan van Oort en Catharina Darkennis. wollenlakenverkoper, blokmeester van het blok van de Hinthamerstraat (1621), schepen Den Bosch (1632). Staatsgezind. JACOB HERMAN VAN CASTEREN 1480 DEN BOSCH
25484 Jacob Henricks van Casteren 1593 Den Bosch 1666 X Helena Jans van Noort, dr v Johan Jans en Mechtelt Henricks Vlascoper. Kind: Catharina X Dirck van Cattenburgh (president- schepen Den Bosch, tresorier van Brederode), gouverneur van die stad, Govart, raad Den Bosch, X Susanna Kuysten. president-schepen Den Bosch 1648, 1649, 1650, 1651, 52, 1654, 1655, 56, 1658, 59,1662,66. NB: Cornelis van Casteren Jacobsz., wijnkoper en Emerentia van Beveren Willemsdr. bvd, getr 14 april 1619 Dordrecht ng. JACOB HERMAN VAN CASTEREN 1480 DEN BOSCH
24826 Johanna Hermans van Casteren 1595 Den Bosch? 1631 X Paulus Paulusz Wijnants van Resant (<= 1617), zn v Paulus Paulusz en NN. Kind: Mathys ged. 26-6-1629 Den Bosch Sint-Jan) X Luytgart van Stryp (1651), droogscheerder. JACOB HERMAN VAN CASTEREN 1480 DEN BOSCH
25487 Godefroy Jacobs van Casteren 1600 Den Bosch 1671 X Susanna Kuysten, dr v Hendrik Gijsberts Kuysten en Johanna Simey. Kind: Jacob, schepen en rentmeester van den Bosch, X Joanna Blanckert (uit Rotterdam). mr president-schepen Den Bosch JACOB HERMAN VAN CASTEREN 1480 DEN BOSCH
47913 Wendelina Hendricksen van Casteren 1600 Grave X Adam Thomas van Gulick (23-12-1625 Grave), zn v en . Kind: Thomas X Dirckjen v Son, X Elisabet v Bockhoven, Joannes, Rudolph. ouders c.q. familienaam onduidelijk (niet in aktes terug te vinden (29-8-2020))! JACOB HERMAN VAN CASTEREN 1480 DEN BOSCH
12856 Josina Hermans van Casteren (de Castro) 1605 ‘s-Hertogenbosch 0 X Gerard Tielemans van Breugel (4-1-1624 ‘s-Hertogenbosch), zn v Tielman van Breugel en Aelken van Nijenmegen. NB: De Van Gasterens waren een bekende koopmansfamilie uit 's-Hertogenbosch, die zich in het bijzonder bezig hield met de wijnhandel. JACOB HERMAN VAN CASTEREN 1480 DEN BOSCH