Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.
11 feb 2022: Dringende video-oproep van canadese militair om NU voor de eigen bevolking te kiezen!  Amid so much hate, a clot-shot brings Russia & the West together. A Kremlin-backed pharma firm is registering AstraZeneca's clot-shot in Russia  Interview with Bob Moran, ex-politiek cartoonist van de Britse Telegraph over persoonlijke dilemma´s.  Steun aan boeren en kleine zelfstandigen om te overleven is zeker ook eigenbelang van burgers!  Farmers Defence Force

Personen in stamlijnen

Personen in stamlijnen

Zoek op Stamlijn (% (joker) toegestaan). Vernieuwd (zie toelichting logboek)!:
Toon relaties met andere stamlijnen via schoonfamilie:    Toon alle schoonfamilie van deze stam:  Focus op Persoonsnr:

Pers.nr Naam Geb. Geb. plaats Overl. Relaties, bijzonderheden Beroep, bijzonderheden Stamvader Stammoeder
9456 Jacob Pietersz Copal 1450 0 X NN. Kind: Antonia Jacobs Coopal X burgemeester (Tholen) Adriaan Voxen (kind: Mayken, geb. 1490 Reimerswaal). Jacob Pieterse Coopal fundeerde het sacramentshuisje te Reimerswale. JACOB PIETERSZ COPAL 1460
9450 Antonis Jacobsz Copal 1480 1534 X Marritge Gerritsdr NN, dr v en . JACOB PIETERSZ COPAL 1460
9454 Frans Anthonisz Copal 1524 1580 X Anna Comelisdr NN, dr v en . Kind: Cornelis Fransz Copal, geb. 1562. JACOB PIETERSZ COPAL 1460
9445 Neeltje Anthonisdr Copal 1530 0 X Frederik Frederiksz van der Elburg, zn v en . JACOB PIETERSZ COPAL 1460
9469 Cornelis Franssen Copal 1562 's Gravenhage 0 X Maria Hartmans, dr v en . Kind: Martinus X NN, Francois X Titia Uylenburgh, X Aletta van Weede, Johanna X Cornelis Jansz Splinter, Maria X Govert van Bergen (Berchem). aandeelhouder OIC kamer Zeeland, commies en equipagemeester te Vlissingen. NB: 1592: kapittelvicaris van Haarlem, Willem Coopal, die namens het Haarlemse kapittel het bisdom Haarlem bestuurde. JACOB PIETERSZ COPAL 1460
9457 Anthonis Cornelis Copal 1575 0 Van hem wordt gezegd, dat hij als geheim agent voor Frederik Hendrik werkzaam was. NB: Verklaring van Prins Frederik Henrik voor Ant. Copal omtr. het overleveren van 't kasteel van Antwerpen (8 Juni 1646) schepen en raad Vlissingen JACOB PIETERSZ COPAL 1460
9449 Martinus Copal (Copaly) 1575 0 X NN rentmeester te Vlissingen 1652 JACOB PIETERSZ COPAL 1460
9447 Johanna Martinus Copal 1605 Vlissingen ? 0 X Cornelis Jans Splinter (9 Juni 1624 Den Haag), zn v en . NB: Cornelis Splinter (burgemeester v. Den Haag) en Evert Cornelis (als curatoren v.d boedel v. Martinus Copal). JACOB PIETERSZ COPAL 1460
9465 François Cornelis Copal (Coopal) 1605 X 1) Titia Uylenburgh, dr v Rombertus van Uylenburgh en Sjoukje Osinga. X 2) Aletta van Weede (2-7-1642), dr v en . X 3) Appolonia van Reenen (8-8-1653 Leiden), dr v Jasper Roeloffsz van Reene en NN. welgestelde handelaar te Vlissingen, broer is domheer. ommiss. schepen van oorloge? Zwager: schilder Verdoel en Rembrandt van Ryn. Familie van Andries Copal ?? JACOB PIETERSZ COPAL 1460
9475 Anthonie Cornelis Coopal 1606 1672 X Anna Coenen van Beringen (3-3-1637 Bergen op Zoom), dr v Andries Fransen en Cornelia Pauwels Anraets. Kind: Adriana X Damianus Abrams, Andries te Leiden, Francois luitenant, Anthony schepen te Roosendaal. mr., pension. Vlissingen 1666 1672. NB: Anthonij Copal, wonende te Roosendaal, Schepen (17 april 1681 Breda). JACOB PIETERSZ COPAL 1460
31650 Maria Cornelis Copal 1610 0 X Govert van Bergen (Berchem) (ot 22-2-1674 Utrecht), zn v en . JACOB PIETERSZ COPAL 1460
9473 Johan François Copal 1630 0 22-10-1673. Jonkvr. Catharina Copal verklaart op geruchten dat haar broer Johan Copal kapitein-luitenant van de compagnie van de kolonel Wede zich zou hebben geëngageerd in cas van huwelijk tot ongenoegen van de gemene families JACOB PIETERSZ COPAL 1460
9463 Andries Anthonis Copal 1635 0 X Helena Gudkien, dr v en . 1687: Andries Copal en na zijn dood zijn weduwe Helena Gudkien in Leiden contra Anthonie, Adriana en François Copal: nakoming van verdrag van 1681 over verdeling erfenis van hun grootmoeder Cornelia Anraats JACOB PIETERSZ COPAL 1460
9499 Anthonie Anthonie Copal 1640 Vlissingen? 0 X Adriana Andriessen Buys (15-5-1682 Roosendaal), dr v en . schepen 1686, 1689, ontvanger Roosendaal 1685, 1691. JACOB PIETERSZ COPAL 1460
9460 Catharina François Copal 1644 1723 X 1) Gillis Goverts van Bergen, zn v Govert van Bergen (Berchem) en Maria Copal. X 2) Gideon Hoeufft (26-7-1693 NG Blauwkapel), zn v Johan Hoeufft en Isabella Deutz. jonkvrouw. Broer: Johan (kapitein kapiteinluitenant van de compagnie van de kolonel van Weede van Dijkveld), overl. in 1673 (voor 22-10-1673). JACOB PIETERSZ COPAL 1460