Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.
11 feb 2022: Dringende video-oproep van canadese militair om NU voor de eigen bevolking te kiezen!  Russia Humiliates NATO in Conventional War | Interview with Andrei Martyanov.     Interview met aartsbisschop Carlo Vigano over de huidige westerse anti-mens agenda (9-1-2024, engelstalig).   Steun aan boeren en kleine zelfstandigen om te overleven is zeker ook eigenbelang van burgers!  Farmers Defence Force

Personen in stamlijnen

Personen in stamlijnen

Zoek op Stamlijn (% (joker) toegestaan). Vernieuwd (zie toelichting logboek)!:
Toon relaties met andere stamlijnen via schoonfamilie:    Toon alle schoonfamilie van deze stam:  Focus op Persoonsnr:

Pers.nr Naam Geb. Geb. plaats Overl. Relaties, bijzonderheden Beroep, bijzonderheden Stamvader Stammoeder
24249 Jan de Colonia (Coloigne) 1505 Beaumont 0 X NN. JAN DE COLONIA 1500 BEAUMONT
24241 Louis Jansz de Colonia (Coloigne) 1530 Beaumont 0 X Tanneke van Barlaymont, dr v en . Kind: Suzanne X Adriaen Willems van Son, Hans X Lijsbet Willems van Son, Adam X Beatrijs Dircxsdr van Beyeren, Rebecca X Jacob Fransen de Vries. poorter van Antwerpen per 27-3-1561, zadel/harnasmaker te Antwerpen. JAN DE COLONIA 1500 BEAUMONT
24240 Susanna de Colonia 1555 Breda 0 X Adriaen Willems van Son (Vanson) (1577 Dordrecht), zn v Willem Claessen van Son en Kathelijn Adriaen Matheus de Blauwverversdr. Kind: Frederick, Margriet X Artus Geoffert of Artsbell, Adrian, Susanna, James, Adam. Alle geboren te Edinburg. zakenvrouw te Edinburg JAN DE COLONIA 1500 BEAUMONT
24246 Hans Loysz de Colonia 1565 Antwerpen 1613 X Lijsbet Willems van Son (<= 24-7-1589 Breda?), dr v Willem Claesse van Son en Kathelijn Adriaen Matheus de Blauwverver. Kind: mr. Adam, Nicolaas. busmaker. Geboortedatum 8-4-1579 kan niet kloppen! Stadhouder van de schout in Oudenbosch (1594-1598)? Zus Susanna X Adriaen Willems van Son. JAN DE COLONIA 1500 BEAUMONT
25339 Adam Loysz de Colonia 1572 Antwerpen 1651 X Beatrijs Dircxsdr van Beyeren (12-10-1593 Rotterdam), dr v Dirck Sebastiaans van Beyeren en Catharina Hendricks. Kind: Isaac X Machtelt Jan Becx, Jacob X Arijaentge Pieters, Tanneken X ds. Bernardus Hovius. kunstschilder. Dr. Tanneken (?) X Bernhardus Hoevius (17 mei 1639 Rotterdam). Zus Susanna de Colonia X Adriaen Willems van Son, broer Hans de Colonia X Lisbeth Willems van Son. JAN DE COLONIA 1500 BEAUMONT
31670 Rebecca Loys de Colonia 1575 Antwerpen ? 1654 X Jacob Fransen de Vries, zn v en . Zus Susanna de Colonia X Adriaen Willems van Son, broer Hans de Colonia X Lisbeth Willems van Son. JAN DE COLONIA 1500 BEAUMONT
9467 Nicolaas Jansen de Colonge (Colonia) 1590 Oudenbosch ?? 0 X 1) Janneke Andries van Waijenburg, dr v Andries van Waijenborg en Jacobmijntje Gerrits Vercath. X 2) Cornelia Pauwelsdr Anraets (ca 1633), dr v Pauwels Thomasz Anraets en Elisabeth Jacobs van Severdonck. burgem. Oudenbosch 1651. NB: 1635: 1e partij: Philips Sonst. Aert van de Berge keurt alles goed wat Cornelia Anraedts in het sterfhuis van Andries van Beringen heeft afgehandeld. Hij machtigt haar om alles verder af te handelen. JAN DE COLONIA 1500 BEAUMONT
34480 Jan Jansz de Colonia 1601 Oudenbosch 1671 X 1) Lucretia Jacobs Sem (19-6-1625). X 2) Maria Lodewijx (huw. contr. 7-3-1630), dr v Francois Lodewijks en NN. Kind: Jan 10-8-1636 R'dam get: Petrus Goossen Wijn. van Bernagien, burgem. Breda. X 3) Geertge Hendrix Eggen (1641). Kind: Hendrik. koopman, lakenververij te Rotterdam. NB: Nicht Helena Abrahams Lodewijx X Daniel van Son uit Terheyden. Voogd kinderen van Alexander van den Berge en Machteltge Gerrits van Nieuwenhuysen en kinderen van Gijsbert van de Velde en Catharina van Son. JAN DE COLONIA 1500 BEAUMONT
25338 Isaacq Adams de Colonia 1611 Rotterdam 1663 X Machtelt Jans Becx (30-10-1633 Rotterdam), dr v Johannes Andriesz en Adriaentje Fransdr van de Eling. Kind: Adam 12-8-1634 R'dam, X Cornelia Kerckhoven. Geertruy X Daniel van Rande schilder, Beatrix X Jan Pieters Brouwer, kunsthandelaar. mr, schilder, kunsthandelaar. Broer: Jacob (kind: Louis). Zus Tanneken X Bernardus Hovius (conrector Lat. school). JAN DE COLONIA 1500 BEAUMONT
44192 Jan Nicolaus de Colonia 1615 Oudenbosch? X Maria Adriaenssen Conincx, dr v en . Kind: Andreas (onwettig) X Petronella Jan Anthonissen Crol. JAN DE COLONIA 1500 BEAUMONT
40138 Jacobina Jans de Colonia 1620 Oudenbosch? X 1) Joan Dirks Laets (12 -2-1640 Oudenbosch), zn v Dirk Hendrikse Laats (Speelman) en Catharina Jansse Bervoets. X 2) Guilielmus van Miert (8-12-1647 Oudenbosch), zn v en . Notaris en procureur te Oudenbosch zwager Sebastiaan Laets X Maria Guilliams van Innevelt. Kleindochter van Lijsbet Willems van Son (uit Breda). JAN DE COLONIA 1500 BEAUMONT
52239 Jacob Claesz de Colonia 1630 Oudenbosch? X Catharina Adrianus Wijtens (15-10-1656 Oud-Gastel), dr v Adrianus Wijtens en Angela Simons van der Heggen (van Aken). olieslager, eigenaar van een oliemolen gelegen in de Dubbelstraat te Oudenbosch. Connectie Molenschot onderzoeken! JAN DE COLONIA 1500 BEAUMONT
25341 Adam Isaacs de Colonia 1634 Rotterdam 1685 X Cornelia Ariensdr Kerckhoven (25-12-1661 Overschie), dr v Adriaen Dircksz Kerckhoven en Cornelia Leenders. doopget: Magdelena Beest, Biateris de Colonia. JAN DE COLONIA 1500 BEAUMONT
43422 Andreas Jansen de Colonia 1644 Oudenbosch 1701 X Petronella Jan Anthonissen Crol (ot 30-4-1675 Ginneken en Bavel), dr v Jan Anthonissen Hendricx en Anneken Hendrix Groeningh. Kind: Joannes, Cornelis X Adriana van Rijsbergen, Adrianus X Maria Block, Maria X Reinierus van Bommel, Anna. olieslagersknecht te Breda (1675). Of zoon van Jan Janssen de Colonia en Maria Franchoys Lodewijcx? JAN DE COLONIA 1500 BEAUMONT
44188 Machtelt Isaacs Colonia 1646 Rotterdam X Jan Bastiaans Goethart (ot 5-6-1671 Leiden get: vader Bastiaan Arijens Goethart, haar zuster Lijsbeth Colonia), zn v Bastiaan Arents Goedhart en Annetge Willems. JAN DE COLONIA 1500 BEAUMONT
43424 Adriaen Andriesen de Colonia 1682 Breda X Maria Adriaenssen Block (16-5-1717 Breda get: Joanna Stoops, Catharina van Diessem), dr v en . Kind: Adriana, Petrus. mr. kleermaker te Breda. Huw.get. bij Joanna Willems van Son en Joannes Eskens (1708 Breda). Doopget: Petronella de Colonia, Cornelis de Colonia, Adriana Block, Jacoba van Dongen, Peter Reinerus van Bommel. JAN DE COLONIA 1500 BEAUMONT