Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.
11 feb 2022: Dringende video-oproep van canadese militair om NU voor de eigen bevolking te kiezen!  U.S. Military Strategy. T. Postol professor of Science, Technology, and Society at MIT (7-6-2024).     Interview met aartsbisschop Carlo Vigano over de huidige westerse anti-mens agenda (9-1-2024, engelstalig).   Steun aan boeren en kleine zelfstandigen om te overleven is zeker ook eigenbelang van burgers!  Farmers Defence Force

Personen in stamlijnen

Personen in stamlijnen

Zoek op Stamlijn (% (joker) toegestaan). Vernieuwd (zie toelichting logboek)!:
Toon relaties met andere stamlijnen via schoonfamilie:    Toon alle schoonfamilie van deze stam:  Focus op Persoonsnr:

Pers.nr Naam Geb. Geb. plaats Overl. Relaties, bijzonderheden Beroep, bijzonderheden Stamvader Stammoeder
8734 Jan van Baerle 1425 0 X NN JAN VAN BAERLE 1425
8732 Anthonis van Baerle 1450 1529 X Lysbeth Cornelisdr Heys, dr v en . JAN VAN BAERLE 1425
20719 Cornelis Anthonisz van Baerle 1480 0 X Jenneke Schuyfhil (Smullen), dr v Adriaan Jan Henricksz Schuyfhil (Smullen) en N.N. Kind: Lijske, Barbara van Baerle. Mede dood vóór 24 December 1527 JAN VAN BAERLE 1425
8730 Gherit Anthonisz van Baerle 1495 Brugge ? 0 X Cornelia Jan Reynersz, dr v en . Kind: Cornelis, Jan. JAN VAN BAERLE 1425
5907 Cornelis Gheritsz van Baerle 1530 Brugge ? 0 X 1) Adriane Jan Snellincx. Kind: Catalijnken (Lijnken) X Christiaen Frans Beens, Lysbeth x Anthoni de Montoya. X 2) Dingena Cornelisdr Keyen (< 24-3-1569), dr v Cornelis Keyen en Dingna Adriaen Meeus. Kind: Cornelia X Zebrecht Peter Willem Sgraeuwen. lakenkoper te Brugge, drossaard wonende te Breda (1559), zijdelakenkoper (1567), schepen, kerkmeester Grote Kerk. Borg voor Michiel Anthonis Anthonis Graeuwen (17-5-1567). JAN VAN BAERLE 1425
36313 Jan Gheritsz van Baerle 1530 Breda ? X Christina Claes Jan Mertenszdr van Sorgen, dr v Merten Claes Jan Mertensz en Anthonia Cornelis Willem Rooversdr. Kind: Elisabeth X Adriaen zn Goris de Weert en Dingna Hubrechtsdr Piggen, Maria X Goris Sticker, Geertruyd X Thomas Rooversz. korenkoper te Breda, tienman 1573-‘75, ‘81-‘91, regent van het Gasthuis 1579/‘80; pestmeester 1558; Heilige Geestmeester 1569. Lakennijverheid. JAN VAN BAERLE 1425
5527 Cornelia Cornelis van Baerle 1560 Breda 1599 X Zebrecht Peters Sgraeuwen (1581 Breda), zn v Peter Willem Antoniszn en Anna Sebrecht Cornelisdr. X Jan Cristiaenssen (< 22-11-1596), zn v en . JAN VAN BAERLE 1425
36311 Cornelie Jan Gherijts van Baerle 1564 Breda 1629 X 1) Christiaen Dijrcx van den Hoeck (9-1-1594 Haarlem), zn v Dirck Corstiaansz van den Hoeck en NN. X 2) Franchoys Cornelis van Rijckevorsel (ot 23-9-1605 Breda), zn v Cornelis Merten en Adriane Adriaen Wouter Stevenszdr NN. JAN VAN BAERLE 1425