Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.
11 feb 2022: Dringende video-oproep van canadese militair om NU voor de eigen bevolking te kiezen!  Russia Humiliates NATO in Conventional War | Interview with Andrei Martyanov.     Interview met aartsbisschop Carlo Vigano over de huidige westerse anti-mens agenda (9-1-2024, engelstalig).   Steun aan boeren en kleine zelfstandigen om te overleven is zeker ook eigenbelang van burgers!  Farmers Defence Force

Personen in stamlijnen

Personen in stamlijnen

Zoek op Stamlijn (% (joker) toegestaan). Vernieuwd (zie toelichting logboek)!:
Toon relaties met andere stamlijnen via schoonfamilie:    Toon alle schoonfamilie van deze stam:  Focus op Persoonsnr:

Pers.nr Naam Geb. Geb. plaats Overl. Relaties, bijzonderheden Beroep, bijzonderheden Stamvader Stammoeder
23765 Jean van Berchem 1325 0 X 1) Elisabeth Staden, dr v en . X 2) Marguerite de Bouchout, dr v Daniel de Bouchout, ridder en Aliane van Reygaertsvliet. Kind: Adam X Catherine van Ypelaer (kind: Jean X Jeanne de Herbais). heer van Oostmalle. UITWERKEN ! Fout: moeder 23760 (Aleydis van Diest (van Aa) 1250-1298) te oud!! Jean van Berchem 1325 Oostmalle
23786 Adam Jans van Berchem 1345 0 X 1) Catherine van Ypelaer, dr v Zebrecht van Ypelaer en Mabelia die Rover. Kind: Catherine, Gauthier, Jean en Ysabelle. X 2) Lucie Bloc, dr v en . Kind: Roland (genoemd 20-7-1425), Simon. ridder Jean van Berchem 1325 Oostmalle
23763 Willem Jans van Berchem 1365 X Marguerite de Wesele, dr v en . Peeters-Rouneau: X 1) Elisabeth de Hamstede. Kind: Jean. X (2) Elisabeth van Staeden, kind: Adam X Lucie Bloc Schoenmackers. X Catherine van Ypeleer). Willem van Berchem († voor 18 augustus 1409) heer van de helft van Oostmalle en van het kasteel te Wommelgem (Selzaten). Vader van Jan en Willem. Hij vecht te Baesweiler onder de banier van Jan II van Polanen. Jean van Berchem 1325 Oostmalle
33408 Jan Adams van Berchem 1375 1424 X Johanna Jans de Herbais, dr v Jan II van Herbais en NN. Kind: Arend van Berchem, te Lier wonend, genoemd 3 oktober 1425. onderschout van Zandhoven 1407-1412. Jean van Berchem 1325 Oostmalle
34039 Katherijn Adams van Berchem 1375 0 X Arnt Arnts Heym van Bronckhorst, zn v Arnoud Hendrik Heym en NN. BP, inv. nr. 1194, fol. 204 (27-07-1424): Jonkvrouw Katheryn van Berchen, wed. Aert Heyme, geeft aan Sophie, wed. Jan Heyme, Hubrecht van Gemert en Henrick Steenwech een kwijting van alle achterstellen van een lijfrente van 56 Franse kronen. Jean van Berchem 1325 Oostmalle
23653 Jan Willems van Berchem 1390 0 X Theodora (Diericke) de Cock, dr v Hendrick de Cock van Breuckem en Elisabeth van Nederveen van Pendrecht. Kind: Willem, Costen, Jean X Marguerite van Veurhoute, dr Hector de Vuerhoute en Marguerite Bâtarde de Flandre. Dr. Dierk X Jan metten Eyde (< 31-7-1431) uit Brugge, Elisabeth X Willem van de Maelstede van Everinge (< 31-7-1431). Zowel Elisabeth als Willem vóór 3 april 1445 overleden, twee kinderen nalatende. Heylwich X Hendrik van Ymmersele (<= 1445). Jean van Berchem 1325 Oostmalle
33405 Arnold Jans van Berchem 1420 0 X 1) Catharina van Immerseel, dr v Henri van Immerseel en Margaretha van Wesele (van Sompeke). X 2) Alice van Zevenbergen (van Stryen), dr v en . eigenaar van het kasteel van Bosschesteyn bij Broechem. Jean van Berchem 1325 Oostmalle
23744 Willem (Gilles) Jans van Berchem 1420 0 X Mechtildis Cock van Werdenborgh, dr v en . kasteel v Renesse te Oostmalle Jean van Berchem 1325 Oostmalle Theodora de Cock 1335
23761 Constant (Costen) Jans van Berchem 1425 1477 X Marguerite van Coelput, dr v Constantin van Coelput en Marguerite Petersdr Bode. Kind: Catharina X Walraven Pieck (voor 1460), zn Gijsbert Pieck (van Beesd) 'de Goede' & Wilhelmina van Heukelom en Ackuoy. UITWERKEN !!! Jean van Berchem 1325 Oostmalle Theodora de Cock 1335
17183 Heilwiga (Hedwige) Jans van Berchem 1425 0 X Henricus (Hendrick, Henry) van Immerseel (1444), zn v Henricus (Hendrick) van Immerseel en Margaretha van Wesele (Sompeke). GEEN BRONNEN! ALLES CHECKEN! Jean van Berchem 1325 Oostmalle Theodora de Cock 1335
23742 Isabelle (Elisabeth) Willems van Berchem 1440 1508 X Wouter (Wautier) van Hamal d'Elderen (1459), zn v Arnould de Hamal d'Elderen en Anne de Trazegnies. Inherited the Oostmalle domain, and added vast property in Limburg and Liege. Jean van Berchem 1325 Oostmalle
33806 Willem Costens van Berchem 1450 Antwerpen ? 1504 X Margaretha van den Moere, dr v Louis van den Moere en Elisabeth van der Noot. schepen van Antwerpen 1472, 1473, 1476. Vecht in de slag bij Monthléry (1465) en tegen Luik (1468) en dient onder Jan III van Lannoy, heer van Mingoval (De Win, De adel, p. 251; Galesloot, Inventaire II, p. 163.). Jean van Berchem 1325 Oostmalle
23657 Constantijn Costens van Berchem 1460 0 X Johanna Hinckaert (Clinckaert), dr v Philippe Hinckaert (Clinckaert) en Jasparine van Witthem. Kind: Isabella X Karel van Doorne (Sompeke). schepen van Antwerpen 1494-1507, burgemeester 1498 (De Win, De adel, p. 249) Jean van Berchem 1325 Oostmalle
33808 Anton Arnolds van Berchem 1470 0 X Margaretha van Liere, dr v Jan van Liere en Maria de Vriese van Oostende. Jean van Berchem 1325 Oostmalle
31879 Jan Willems van Berchem 1480 Antwerpen ? 0 X Anna (Isabella) van Etten, dr v Johan van Etten en Maria van der Merwede. Kind: Wibrecht van Berchem X heer Cornelis van Liere (1532). Jean van Berchem 1325 Oostmalle
23659 Adriaan Costens van Berchem 1485 0 X Maria (Anna Margaretha) van Schoonhoven, dr v Hendrik van Schoonhoven en Johanna Coutereau. lid Verbond der Edelen 1565 Jean van Berchem 1325 Oostmalle
23734 Anna Antons van Berchem 1500 Dongen 0 X 1) Rudolf Joosten van Dalem (1549), zn v Joost van Dalem en Adriana Jansdr Monix. X 2) Jan van de Dilft (tussen 1560 en 1569), zn v Erasme (Rasse) van der Dilft en Clémence de Huyter. Jean van Berchem 1325 Oostmalle
23647 Thierry (Henry) Adriaans van Berchem 1505 0 X Margriet van de Werve, dr v Arnoud van de Werve en Adrienne van Immerseele. Kind: Marie, Antoine, Constance, Marguerite. burgemeester van Antwerpen Jean van Berchem 1325 Oostmalle
23661 Jacob Adriaans van Berchem 1510 0 X Anna van Ruyven, dr v Huybrecht van Ruyven en Johanna van Cruyningen. jonkheer. Jean van Berchem 1325 Oostmalle
23779 Wibrecht (Wyberta) van Berchem 1511 Antwerpen 0 X Cornelis van Liere (1532), zn v Nicolaas van Liere en Geertruyd Noris. Jean van Berchem 1325 Oostmalle
8088 Margriet van Berchem 1535 1618 X Alexander Zoete, zn v Alexander Zoete en Johanna van Ranst. X 2) Jacques de Malderé, zn v Simon de Malderé en Antoinette Bernard 1596-1617 Jean van Berchem 1325 Oostmalle
23663 Pieter Jacobs van Berchem 1540 1606 X 1) Elisabeth Resen, dr v François Resen en Maria van Nispen, (vlg. Rouwbord dr v Elisabeth Micle (Micault?). X 2) Anna van Lienden (ca 1601), dr v Karel van Lynden en Alida van Zuylen van de Haar. kaper burgem. Tholen 1599-1603 Jean van Berchem 1325 Oostmalle
33426 Maria van Berchem 1541 1569 X Louis Perez, zn v Louis Perez en Louise Segura. Jean van Berchem 1325 Oostmalle
33836 Anton van Berchem 1550 0 X Maria van Bocholt, dr v Floris van Bocholt en NN. Jean van Berchem 1325 Oostmalle
33321 Johan Jacobs van Berchem 1570 X Petronella Jaspars van Vosbergen, dr v Gasper van Vosbergen en Barbara van Panhuys. zeeuwse ridderschap. Jean van Berchem 1325 Oostmalle
33834 Hendrik van Berchem 1580 0 X Isabella de Revelasco (Rovelasco), dr v en . heer van Berchem, Tongelaer Jean van Berchem 1325 Oostmalle
23738 Maria van Berchem 1590 0 X Adriaen Manmaker (1609), zn v en . Jean van Berchem 1325 Oostmalle
23730 Jacob Pieters van Berchem 1600 0 X Elisabeth van Schouwen van Endegeest, dr v en . NB: schilder Nicolaas Berchem (1620-1683, leerling Jan Wils) X Catrijne Claesdr. de Groot. hofmeester van Prins Maurits Jean van Berchem 1325 Oostmalle
33832 Maria Hendriksdr van Berchem 1615 1693 X Karel Frans (Charles François) Michielsz Boot (9-1-1638 Brussel), zn v Michiel (Gillis) Michielsz Boot en Anna Karelsdr de Bourgeois. Jean van Berchem 1325 Oostmalle
23733 Anna Mechteld Jacobs van Berchem 1625 1658 X Nicolaes II van der Duyn, zn v Nicolaes I van der Duyn en Tijmanne van Wassenaer. Jean van Berchem 1325 Oostmalle