Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.
11 feb 2022: Dringende video-oproep van canadese militair om NU voor de eigen bevolking te kiezen!  Amid so much hate, a clot-shot brings Russia & the West together. A Kremlin-backed pharma firm is registering AstraZeneca's clot-shot in Russia  Interview with Bob Moran, ex-politiek cartoonist van de Britse Telegraph over persoonlijke dilemma´s.  Steun aan boeren en kleine zelfstandigen om te overleven is zeker ook eigenbelang van burgers!  Farmers Defence Force

Personen in stamlijnen

Personen in stamlijnen

Zoek op Stamlijn (% (joker) toegestaan). Vernieuwd (zie toelichting logboek)!:
Toon relaties met andere stamlijnen via schoonfamilie:    Toon alle schoonfamilie van deze stam:  Focus op Persoonsnr:

Pers.nr Naam Geb. Geb. plaats Overl. Relaties, bijzonderheden Beroep, bijzonderheden Stamvader Stammoeder
26436 Magdalena van Winderbeeck 1540 Antwerpen? 0 X Mattheus van Nederhoven (10-5-1564 Antwerpen), zn v Tielman van Nederhoven en Geertruid van Mewen. UITWERKEN !!! MAGDALENA VAN WINDERBEECK 1540 ANTWERPEN
9283 Elisabeth van Nederhoven 1570 Antwerpen? 1634 X Jacob Sonnemans (Sonnemaens) (1595), zn v Maertijn Sonnemans en NN. dochter van de muntmeester (1582-1612) van de bisschop van Luik. Vader amachtsheer van Rijsoord. MAGDALENA VAN WINDERBEECK 1540 ANTWERPEN
9284 Arent Jacobs Sonnemans 1594 Weert 1661 X Catharina de Carpentier (17-3-1625 Dordrecht 'Buyten Aken tot Staelburch'), dr v Jan en Maria Servaesdr Hellinx. Kind: Johanna X Jan Dingmansen Hallingh, Elisabeth X Jasper Hofland, Josina X Roelant de Carpentier, Arnoldus X Johanna Hardemee. zeer welgesteld, ambachtsheer van Rijsoord, schepen van Dordrecht 1638-1645, koopman, houtkoper. Wederdoper? Wapen: stralende zon op blauw veld. MAERTIJN SONNEMANS 1535 WEERT MAGDALENA VAN WINDERBEECK 1540 ANTWERPEN
9286 Goevaert Jacobs Sonnemans 1596 Dordrecht 1666 X Maria Francois van Akerlaeken (8-6-1638 Dordrecht), dr v Francois van Akerlaken en Maria Verniers. koopman hout zout Dordrecht. Lid achtraad Dordrecht. MAERTIJN SONNEMANS 1535 WEERT MAGDALENA VAN WINDERBEECK 1540 ANTWERPEN
33941 Johanna Jacobs Sonnemans 1605 Dordrecht 1661 ongehuwd bezit een seecker hoffstede mette huijsinge, hoff, woningen, plantageie tot Nieuwerkerck omtrent Zirickzee, afkomstig is uit de nalatenschap van haar grootmoeder. MAERTIJN SONNEMANS 1535 WEERT MAGDALENA VAN WINDERBEECK 1540 ANTWERPEN
33942 Matthijs Jacobs Sonnemans 1605 Dordrecht 1670 ongehuwd mr. MAERTIJN SONNEMANS 1535 WEERT MAGDALENA VAN WINDERBEECK 1540 ANTWERPEN
9288 Magdalena Jacobs Sonnemans 1610 Dordrecht 1672 ongehuwd 30 March 1670 5. [ANONYMOUS], Een out conterfeytsel van Mattheus van Nederhoven, Eerstelijck int Voorsalet [Inventaris van de goederen van Magdalena Sonnemans. spinster] [Gemeentelijke Archiefdienst, Dordrecht, Nederland (ONA 336)] MAERTIJN SONNEMANS 1535 WEERT MAGDALENA VAN WINDERBEECK 1540 ANTWERPEN
9289 Elisabeth Jacobs Sonnemans 1611 Dordrecht 0 X Johan Hardemee (ot 5-6-1639 Dordrecht), zn v en . verkoopt 2-12-1681 5/18 deel van een koopmanshuis te Nieuwehaven 32 Dordrecht aan Pieter Janz de Bruijn (X nicht Elisabeth Goverts Sonnemans). Schoonzoon van stam MAERTIJN SONNEMANS 1535 WEERT MAERTIJN SONNEMANS 1535 WEERT MAGDALENA VAN WINDERBEECK 1540 ANTWERPEN
37395 Cornelia Johans Hardemee (Hardime Palm) 1644 Zierikzee X Cornelis Damen (Damisse) Jans (29-9-1660 Breda nh), zn v Damianus Jans en Joanna Peters Gobbincx. zij: zestienjarige wees uit een Zierikzeese regentenfamilie en hij ongeveer tien jaar ouder bij huwelijk. Ditmaal was het haar voogd die dwars lag. Nicht Beatrix Palm X zoon Pieter. JOHAN HARDEMEE 1615 NIEUWERKERK MAGDALENA VAN WINDERBEECK 1540 ANTWERPEN
19583 Elisabeth Johans Hardemée 1645 Zierikzee 0 X Abraham Johansz Palm (5-12-1666 Breda nh), zn v Jan en Catelijn Gerrits. Kind; Hendrick, Jan, Beatrix, Francois, Abraham, Adriaan, Elisabeth 1675, Cornelia, Jacobus, Cornelis. doopgetuige bij Abraham Lodewijk Palm (12-11-1700 Brielle), zn Abraham en Jacoba (?) Taijspel, samen met Lodewijk Lemmius. Ws. connectie met Cornelis Damen, stadhouder te Breda. JOHAN HARDEMEE 1615 NIEUWERKERK MAGDALENA VAN WINDERBEECK 1540 ANTWERPEN
32864 Johanna Johans Hardemee 1648 Dordrecht 0 X Arent Arents Sonnemans (ot 24-10-1666 Dordrecht), zn v Arent Jacobs Sonnemans en Catharina de Carpentier. Kind: Arent 6-1-1668, Johannes 9-4-1670, Elisabeth 14-9-1672, Catrina 9-4-1674, Johanna 28-2-1676, Anna Maria 21-4-1678. JOHAN HARDEMEE 1615 NIEUWERKERK MAGDALENA VAN WINDERBEECK 1540 ANTWERPEN
19562 Hendrick Adriaen (Adriaen, Willem Adriaan) Palm 1665 Dordrecht? 0 X Johanna Leonards van der Vlies (< 13-6-1697), dr v Leonard Stevens en Sara Philips Verwers. Kind: Johanna Albertina Christina ged. 3-9-1698 Breda, get. Christiaen Ewald en NN Jungheim (Mevr.), Abraham Palm en Elisabeth Hardemée. vaandeldrager (30-7-1698), resident te Benjermassing? Familie (not. Akte 30-7-1698 Breda): Cornelia Hardeme X Cornelis Damius, JOHAN ABRAHAM PALM 1610 DORDRECHT MAGDALENA VAN WINDERBEECK 1540 ANTWERPEN
37394 Beatrix Abrahams Palm 1668 Dordrecht X Pieter Cornelisz Damisse (8-6-1699 Breda nh), zn v Cornelis Damen (Damisse, Jans) en Cornelia Hardemee. ouders zeker! Zie de rechtzaak over der erfenis en de voogdij over de kleinkinderen. JOHAN ABRAHAM PALM 1610 DORDRECHT MAGDALENA VAN WINDERBEECK 1540 ANTWERPEN
41522 Arendt Sonnemans 1668 Dordrecht 1704 X Catharina (de) Stoppelaer (9-7-1690 R'dam schep.), WS dr v Antonij de Stoppelaer en Catharina Verbrugghe. Kind: Aernoldus 25-3-1692 R'dam, Arnoldus 23-6-1693, Johanna Maria 9-9-1694 R'dam, Anthonij 19-2-1697 R'dam, Catharina 24-10-1700 R'dam. Maria Mick bij doop zn Arnoldus 23-6-1693. Zus Elisabeth Sonnemans X Lambertus Ackershoeck (Accerhouck) (< 23-6-1693 R'dam?). NB: Simon Mick X Maria Ackershoeck (23-04-1673 Rotterdam ng). MAERTIJN SONNEMANS 1535 WEERT MAGDALENA VAN WINDERBEECK 1540 ANTWERPEN
43977 Johan Sonnemaens 1670 Dordrecht X Willemina Poins (12-1-1700 Rotterdam), dr v Nicolaes Poijnts (Poijntz) en Elisabeth Schinckels. Kind: Joanna Willemina 1700, Clasina Geertruijt 1703, Jan 1705. kinderen remonstrants gedoopt. Doopget: Joanna Sonnemaens. MAERTIJN SONNEMANS 1535 WEERT MAGDALENA VAN WINDERBEECK 1540 ANTWERPEN
12830 Abraham Adrianus Robertus Abrahams Palm 1672 Dordrecht 0 X Jacoba Tayspil (23-12-1699 Ysendijke), dr v en . Kind: Abraham Lodewijk 12-11-1700 Brielle nh, Elisabeth Josina Christina X Johan George van Son. luitenant-kolonel 1688-1691. 424 Stukken betreffende de voogdij over de weezen van ABRAHAM PALM en JOSINA TAIJSPEL, 1713-1730 . 1 pak. NB: I-2-1694. D'Hr. Lodewijk Lemnius, won. tot Ysendijke met Jufifr. Josina Taispel alhier (Sluis). JOHAN ABRAHAM PALM 1610 DORDRECHT MAGDALENA VAN WINDERBEECK 1540 ANTWERPEN
41525 Elisabeth Arents Sonnemans 1672 Dordrecht X Lambertus Ackershoeck (7-1-1693 Rotterdam ng), zn v Joannes van Akershoeck en Tanneken Beemers. Kind: Johannis 13-2-1695, get: Arent Sonnemans, Johanna Sonnemans, Lambertus 4-6-1699 get: Johannis Sonnemans, Catarijna Sonmans, Elisa 29-10-1705. gelieerd aan Gerrit Corneliszn Sonne via zwager Adolf Ackershoeck X Catarina Loncq. MAERTIJN SONNEMANS 1535 WEERT MAGDALENA VAN WINDERBEECK 1540 ANTWERPEN
37393 Pieter Damisse (Damius) 1675 Breda? X Beatrix Palm (8-6-1699 Breda nh), dr v Abraham Palm en Elisabeth Hardemée. Kind: Cornelia, ged. 18-12-1701 Breda X Petrus Montanus, predikant te Gilze en Reyen, conrector Latijnse School (kleinzn Anna Maria de Bilderbeek-Franssens!). mr., advocaat en drossaard. In mei 1699 verzocht hij de kerkenraad hem en zijn bruid in extraordinaris ondertrouw te nemen, omdat diens vader niet instemde met zijn huwelijksplannen. MAGDALENA VAN WINDERBEECK 1540 ANTWERPEN
19565 Elisabeth Abrahams Palm 1675 Dordrecht 0 X Abram Chaillet (30-11-1704 Breda), zn v en . JOHAN ABRAHAM PALM 1610 DORDRECHT MAGDALENA VAN WINDERBEECK 1540 ANTWERPEN
43989 Johanna Sonnemans (Sonmans) 1676 Dordrecht doopget. 1694: bij kind van Arent Sonnemans en Catarina de Stoppelaers, 1700: kind van Jan Sonnemaens en Willemina Pointz. MAERTIJN SONNEMANS 1535 WEERT MAGDALENA VAN WINDERBEECK 1540 ANTWERPEN
12810 Margaretha Abrahams Palm 1679 Dordrecht 0 X Cornelis Saussa (13-4-1705 Breda), zn v en . meter van beide kinderen: Elisabeth Palm (Hardeme). JOHAN ABRAHAM PALM 1610 DORDRECHT MAGDALENA VAN WINDERBEECK 1540 ANTWERPEN
12822 Jacob Abrahams Hardemee (Hardumé, Harduin) Palm 1683 Breda 1733 X 1) Cornelia Elisabeth van der Does (22-9-1710), dr v Hendrik en Catharina van Alderwerelt. X 2) Emerentia (Amarantha) Elisabeth van Meeuwen van Heinsborg (1728), dr v Johan Jansz en Emerentia Droste. gouverneur Heusden 1723. Medevoogd over Johannes - en Cornelia Damen, minderjarige kinderen van wijlen Pieter Damen (1721) JOHAN ABRAHAM PALM 1610 DORDRECHT MAGDALENA VAN WINDERBEECK 1540 ANTWERPEN