Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.
11 feb 2022: Dringende video-oproep van canadese militair om NU voor de eigen bevolking te kiezen!  Russia Humiliates NATO in Conventional War | Interview with Andrei Martyanov.     Interview met aartsbisschop Carlo Vigano over de huidige westerse anti-mens agenda (9-1-2024, engelstalig).   Steun aan boeren en kleine zelfstandigen om te overleven is zeker ook eigenbelang van burgers!  Farmers Defence Force

Personen in stamlijnen

Personen in stamlijnen

Zoek op Stamlijn (% (joker) toegestaan). Vernieuwd (zie toelichting logboek)!:
Toon relaties met andere stamlijnen via schoonfamilie:    Toon alle schoonfamilie van deze stam:  Focus op Persoonsnr:

Pers.nr Naam Geb. Geb. plaats Overl. Relaties, bijzonderheden Beroep, bijzonderheden Stamvader Stammoeder
33873 Michiel (Gilles) Hendriksz Boot de Velthem 1505 Breda 1575 X Margriet Jansdr van Buyten, dr v en . Kleinkind: Michiel Michielsz X Marie de Deckere. De familie handelde in lakens en zijdewaren en Paeschier de Deckere behartigde tijdelijk de zaken van de firma Boot te Venetië. MICHIEL HENDRIKSZ BOOT 1505 BREDA
33824 Antoine Michiels Boot 1535 Breda ? 1575 X Maria Willems van Santvoort, dr v Guillame van Santvoort en NN. Kind (?): enkel voogd (en geen vader zoals DBNL vermeld!) van Michiel Boot (universeel erfgenaam van zijn oom Anton), geb. 1566. MICHIEL HENDRIKSZ BOOT 1505 BREDA
33879 Cornelia Boot 1553 1620 X Godevaert Houtappel, zn v Jacques Houtappel en NN. NB: familiewapen van Godefridus Houtappel vertoont grote gelijkenis met het familiewapen van de Dordtse Booten. MICHIEL HENDRIKSZ BOOT 1505 BREDA
33877 Christina Boot 1563 Antwerpen 1623 X Pascal (Paschier) Petersz de Deckere (1582), zn v en . familiehandel: lakens en zijde MICHIEL HENDRIKSZ BOOT 1505 BREDA
33815 Michiel (Gillis) Michielsz Boot 1566 Breda 1619 X 1) Maria Simonsdr de Deckere (1587 Keulen), dr v Simon de Deckere en Anna Matthijsdr Boudain. X 2) Anna Carelsdr Bourgeois (10-9-1603 Brussel), dr v Charles de Bourgeois en Anne (Adrienne) van der Noot. heer Sombeke, schepen Anvers, koopman, schepen (1606) en tresorier van Antwerpen 1614-1616, grootgrondbezitter. Aalmoezenier 1589. Universeel erfgenaam van oom Anton. Michiel (Gilles) Hendriksz X Maria van Santvoort. MICHIEL HENDRIKSZ BOOT 1505 BREDA
33833 Karel Frans (Charles François) Michielsz Boot 1600 0 X Maria Hendriksdr van Berchem (9-1-1638 Brussel), dr v Hendrik van Berchem en Isabella de Rovelaxa (Rovelasco). heer van Velthem, Corbeke, schepen van Bruxelles in 1649. MICHIEL HENDRIKSZ BOOT 1505 BREDA