Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.
11 feb 2022: Dringende video-oproep van canadese militair om NU voor de eigen bevolking te kiezen!  U.S. Military Strategy. T. Postol professor of Science, Technology, and Society at MIT (7-6-2024).     Interview met aartsbisschop Carlo Vigano over de huidige westerse anti-mens agenda (9-1-2024, engelstalig).   Steun aan boeren en kleine zelfstandigen om te overleven is zeker ook eigenbelang van burgers!  Farmers Defence Force

Personen in stamlijnen

Personen in stamlijnen

Zoek op Stamlijn (% (joker) toegestaan). Vernieuwd (zie toelichting logboek)!:
Toon relaties met andere stamlijnen via schoonfamilie:    Toon alle schoonfamilie van deze stam:  Focus op Persoonsnr:

Pers.nr Naam Geb. Geb. plaats Overl. Relaties, bijzonderheden Beroep, bijzonderheden Stamvader Stammoeder
34033 Dirk (Theodoricus) Posteel 1260 Den Bosch ? 0 X NN. THEODORICUS POSTEEL 1265 DEN BOSCH
34316 Godfried (Godefridus) Dirk Posteel 1290 Den Bosch? 0 X NN. Kind: Henrick Goyarts X Gertrud NN, Dirk (Theodoricus) schepen Den Bosch 1344, Mechteld X Ghijb Boghart, X Godschalk Roesmont (1310 - 1375), zn Roelof en Christina Frans Hoefsleger, Matheus X Batha Loeden, Euphemia X NN Cnode. NB: 27-1-1407: Willelmus Posteel gehuwd met Postuluna dr w. Arnoldus Berwout en Elisabeth. 19-9-1381: Batha Loeden wed. Matheus zn v Godefridus Posteel en Ywanus zn v w. Otto Bilseman en Aleidis dr v w. Matheus voornd. THEODORICUS POSTEEL 1265 DEN BOSCH
34032 Theodericus (Dirk) Posteel 1315 Den Bosch 0 4 juni 1344 (in crastino post diem sancti Sacramenti). Schepenen van 's-Hertogenbosch, Hermannus de Eyndoven en Theodericus Posteel. schepen Den Bosch 1344. THEODORICUS POSTEEL 1265 DEN BOSCH
30776 Femya (Eufemia) Posteels 1315 Den Bosch? 0 X NN Cnode, zn v en . THEODORICUS POSTEEL 1265 DEN BOSCH
34311 Henrick Goyarts Posteel 1320 0 X Gertrud NN. Kind: Godert, Aleijdis X Arnoldus van Vladeracken (Hellinc), Elizabeth X Theodericus Nycolaus (Coel) van Marheze (dd 24-1-1403), Matheus X Lijsbeth Henrick Aelbrechts van Bucstel, Gerard van Eycke X Elisabeth van Zonne. NB: OLV-broederschap 1389: Godert Henric Posteels soen. Intredegeld. 1397: Mathews Posteel Henrichs soen. Intredegeld. 1407: Metheeus Posteel Henrics soen. Doodschuld betaald na de dood. THEODORICUS POSTEEL 1265 DEN BOSCH
40794 Matheus Posteel 1325 Den Bosch? X Batha Loeden, dr v en . THEODORICUS POSTEEL 1265 DEN BOSCH
30770 Willem Posteel 1330 Den Bosch? 0 X Heilwig NN, dr v en . Kind: Henricus Back, Willem X Postuluna Berwout (dd 27-1-1407), Godefridus, Matheus (overl. voor 5-8-1409) X Yda, dr v Arnold Rover Boest, Engelbeer X Jan Willems van Dalem van Dongen. bezit deel van Cupenborch (no. 5-7, huis 'De Gulden Zon') te Den Bosch. Korentiende Gestel bij Herlaer, erfpacht 5 m. uit: de korentiend in St. Michielsgestel in Thede (18-11-1381). THEODORICUS POSTEEL 1265 DEN BOSCH
34324 Mechteld Posteel 1340 Den Bosch ? 0 X 1) Ghijb Boghart, zn v en . X 2) Godschalk Roelofs Roesmont (< 1370), zn Roelof Godschalck Roesmont en Christina Frans Hoefsleger. Kind: Rodolphus, Henric Bac Godscalc Roesmonts X Leria Willem Schilders (overl. ca 1400), Christijn. 1e huw: Kind: Hille X Godefridus de Rode (<= 16-10-1409). THEODORICUS POSTEEL 1265 DEN BOSCH
30769 Gerard Henricks van Eycke (Posteel) 1350 0 X Elisabeth van Zonne, dr v Rodolphus de Gravia en NN. Kind: Petrus de Eycke (genoemd 1412), Henricus van Eycke. huwelijk zeer twijfelachtig, ws een Elisabeth de Gravia, hun zoon Henrik van Eyke is dan getrouwd met Elisabeth van Zonne. THEODORICUS POSTEEL 1265 DEN BOSCH
34309 Aleijdis Henrick Goyarts Posteel 1350 0 X Arnoldus van Vladeracken (Hellinc), zn v Peter Hellinc en Lijsbeth van Vladeracken. Kind anno 26-06-1419: Arnoldus. 26-06-1419: bezit, via vader, een erfgoed genaamde de Oude Kraan in 's-Hertogenbosch nabij de Vismarkt en nabij de brug aldaar, pacht wijlen Godefridus Posteel in Son beurde. THEODORICUS POSTEEL 1265 DEN BOSCH
34028 Matheus Posteel 1350 Den Bosch? 0 X Yda (Oda) Rover Boest, dr v Arnold Rover Boest en Lysbeth Goyart Goyarts Sceyvel. Kind dd 1-12-1413: Gertrudis, Aleijt weduwe van Ywan van den Grave. UITWERKEN !!! connectie met Petrus van Zonne man van Hilla Jordani die Leeuwe. THEODORICUS POSTEEL 1265 DEN BOSCH
40796 Matheus Henrix de jonge Posteel 1350 Den Bosch? X Lijsbeth Henrick Aelbrechts van Bucstel, dr v Henrick Aelbrechts van Bucstel en Mechtelt NN. THEODORICUS POSTEEL 1265 DEN BOSCH
34027 Henrick Bac(k) 1360 0 X Mechteldis Vosberg, dr v Henricus Vosberg en NN. THEODORICUS POSTEEL 1265 DEN BOSCH
34314 Godefridus Posteel 1360 0 X NN. NB 25-9-1370: Vestiging erfpacht hoeve Oss: Nycholaus zoon van wijlen Reynerus gend. Metten Crommenhalze t.b.v. Matheus zoon van Godefridus Posteel van: erfpacht 2 m... 13-10-1419: genoemd met Petrus van Zonne man van Hilla Jordani die Leeuwe en schoonbroer Ambrosius (=Broes) Gerard soen. THEODORICUS POSTEEL 1265 DEN BOSCH
38120 Willem Willems Posteel 1360 X Postuluna Berwout (<=27-1-1407), dr v Arnoldus Berwout en Elisabeth NN. NB: Jan Willems van Donghen huwt vóór 1422 Engelbeer Willemsdr. Posteel, en overleed 1457/‘58. THEODORICUS POSTEEL 1265 DEN BOSCH
34030 Aleijt Matheeus Posteel 1370 0 X Ywan van den Grave, zn v en . Kind: Margareta, Lysbeth X Henric Kuyst van Eindhoven, Beatrix X Nycholaus gend. Coes [de] Screynmaker. OLV-broederschap 1381 (ps): Inkomsten. De introitu uxoris Ywani de Gravia. 1419: Aleiten wijf wilneer Ywijns van den Grave. Doodschuld betaald na de dood. THEODORICUS POSTEEL 1265 DEN BOSCH
34026 Petrus van Eycke (Posteel) 1380 0 X NN. NB: Mechteld Godfried Dirks Posteel (+ na 1402) X Godschalck Roelofs Roosmont (geb. ca 1310, + voor 1402) 1425: Henricus Bac (X Lerya Willem Claes Scilder) zvw Godescalcus Roesmont droeg over aan zijn schoonzoon Tielmannus de Spina.. THEODORICUS POSTEEL 1265 DEN BOSCH
40799 Engelbeer Willemsdr Posteel 1394 Den Bosch? X Jan Willems van Dalem van Dongen (vóór 1422), zn v Willem Roelofsz van Dongen en Yda Jansdr Meynaerts. Kind: Willem X Kathelyne Symonsdr Bacx, Floris X Yken Jan Peter {Beliaerts} Bellaerts. THEODORICUS POSTEEL 1265 DEN BOSCH