Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.

Personen in stambomen

Personen in stambomen

Zoek op Stamvader (% (joker) toegestaan):
Zoek op Stammoeder:

Pers.nr Naam Geb. Geb. plaats Overl. Relaties, bijzonderheden Beroep, bijzonderheden Stamvader Stammoeder
42281 Arent Hudde 1515 Kampen? 1582 X Trijn Jacob Huygendr Haringh, dr v Jacob Huych Pietersz Haringh en Griete Taemsdr NN. korenkooper in de Warmoesstraat „in de drie Coningen'. Op 1 na rijkste in Amsterdam (1552). ARENT HUDDE 1515 KAMPEN
42283 Arent Arents Hudde 1540 Kampen? X Trijn Jansdr NN, dr v en . Kind (3): Arent geb . Riga, X Metta van Ingen, dr v Jurjen Joachimsz van Ingen en Elisabeth Roelofsdr Buter (Buyters). koopman te Riga ARENT HUDDE 1515 KAMPEN
20718 Reymerich Hudde 1540 Kampen? 0 X Jan ten Grootenhuys, zn v en . Zoon Arent dreef handel met zwager Jan Jansz. Karel en Hendrick Hudde. ARENT HUDDE 1515 KAMPEN
42285 Rutgert Arents Hudde 1540 Kampen? X 1) Anna Scholt (Danzig), dr v Claes en Regina van der Schellingh. Kind: Belitge X Jan Claes Boelensz, Regina X Arent Cornelisz Koster, Catharina X Coert Hudden (Cooper), Anna X Thomas van Tongerloo, NN X Michiel Ijsnigen te Dantzig. burgemeester te Kampen. X 2) Elisabeth Eygermans, X 3) Geertruyt van Essen (ot 14-1-1584 Amsterdam) (Kampen), wonende te Kampen. ARENT HUDDE 1515 KAMPEN
42279 Hendrick Arentsz Hudde 1541 Kampen? 1596 X Geertruyd Hendricksdr van Marckel (9-1582 Deventer), dr v Hendrik van Marckel en Sophia Staalbijters. koopman in de Warmoesstraat „in de drie Coningen ', behoorde in 1594 tot de bestuurders van de Maatschappij van Verre , die op Oost-Indië handel dreef. ARENT HUDDE 1515 KAMPEN
14106 Arent Arentsz Hudde 1570 Riga 0 X Mette van Ingen, dr v Jurjen Joachimsz van Ingen en Elisabeth Roelofsdr Buter (Buyters). vader was zeer rijk ARENT HUDDE 1515 KAMPEN
35256 Geertruyd Hudde 1587 Amsterdam 1622 X Jan Hellincx (22-2-1609), zn v en . rijke Kamper korenkopersfamilie ARENT HUDDE 1515 KAMPEN
42277 Hendrick Hendricksz Hudde 1591 Amsterdam X Clara Nijs (ot 17-11-1616 Amsterdam), dr v Adam Nijs en Marijke Jacobs Rombouts. Kind: Rombout X Margriete Willemsdr Raep, Elisabeth X Adriaan Willlemsz Raap, Geertruyd X Floris Roeters. koopman op de Oostzee, handelende onder de firma Jan Hellincx en Hendrick Hudde. Vermogen werd in 1631 geschat op 155.000. Zus Geertruyd X Jan Hellincx van Maastricht, broer Gerrit X Marie Witsen. ARENT HUDDE 1515 KAMPEN
32978 Rombout Hudde 1620 Amsterdam 1679 X Margriete Willemsdr Raep (16-3-1655 Amsterdam), dr v Willem Adriaensz Raep en Elisabeth Absolons van der Veer. zwager Adriaen Raep X zus Elisabeth Hudde. ARENT HUDDE 1515 KAMPEN
20712 Anna Maria Hudde 1649 Amsterdam? 1718 X Johan Dedel (26-9-1688 Den Haag), zn v Willem Dedel en Elisabeth Quartelaar. grootouders Hendrick Arentsz Hudde en Geertruijd van Marckel. ARENT HUDDE 1515 KAMPEN