Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.

Personen in stambomen

Personen in stambomen

Zoek op Stamvader (% (joker) toegestaan):
Zoek op Stammoeder:

Pers.nr Naam Geb. Geb. plaats Overl. Relaties, bijzonderheden Beroep, bijzonderheden Stamvader Stammoeder
7591 Doede van Voorhout 1105 0 X NN. DOEDE VAN VOORHOUT 1105
16983 Kersant Doedenszn van Wassenaar 1130 0 X Halewin van Leiden, dr v en . kind: Philips I van Wassenaer, Gerard van Raaphorst, Jacob van Wassenaer, Burggraaf van Leiden, Dirk van Raaphorst. DOEDE VAN VOORHOUT 1105
7589 Dirk van Raaphorst 1165 0 X NN DOEDE VAN VOORHOUT 1105
16981 Philips I van Wassenaar 1175 0 X Agnes Jan Persijn van Waterlant, dr v Jan I Dirks Persijn en Agnes Symonsdr van Haarlem. DOEDE VAN VOORHOUT 1105
7588 Kerstant van Raaphorst 1195 1238 X NN DOEDE VAN VOORHOUT 1105
16979 Philips II van Wassenaar (van Duivenvoorde) 1200 1258 X Florentine Arentsdr van Rijswijck (1239), dr v Arend van Rijswijck en NN. DOEDE VAN VOORHOUT 1105
7587 Dirk van Raaphorst 1225 1272 X NN. Ridder DOEDE VAN VOORHOUT 1105
16692 Jan (Ridder) van Duvenvoorde 1230 0 X NN Ghisekynsdr Uter Liere, dr v Ghisekyn Uter Liere en NN. stamvader Polanen-Wassenaar. DOEDE VAN VOORHOUT 1105
16978 Arend 1 van Wassenaar van Duivenvoorde 1230 1280 X Mehaud van Crayenhorst, dr v en . DOEDE VAN VOORHOUT 1105
2887 Philips III van Duvenvoorde 1248 Haarlem ? 1308 X 1) N.N. Jansdr van de Wateringhe, dr v en . X 2) NN. Kind: Zoon Willem is een bastaard. DOEDE VAN VOORHOUT 1105
7585 Gerrit van Raaphorst 1253 1328 X Agnes van Duivenvoorde, dr v Arend van Duyvenvoorde en Mehaud van Crayenhorst. DOEDE VAN VOORHOUT 1105
7586 Agnes van Duivenvoorde 1255 1335 X Gerrit van Raaphorst, zn v Dirk van Raaphorst en NN. DOEDE VAN VOORHOUT 1105
16975 Floris van Duivenvoorde 1260 1301 X 1) NN van Brederode, dr v en . X 2) NN van de Woude, dr v en . Kind: Arent, Machteld, abdis te Rijnsburg. DOEDE VAN VOORHOUT 1105
3903 Dirk II van Wassenaar 1270 1319 X 1) NN Gerardsdr van Wateringen, dr v en . X 2) Alverade van Cuijck (ca 1295), dr v Hendrik van Cuijck en Halewine van Egmond. Kind: 1 Philips III van Wassenaar, geboren omstreeks 1295 in Voorschoten. DOEDE VAN VOORHOUT 1105
3714 Jan I van Wassenaer-Polanen 1285 1342 X Catharina van Brederode, dr v Dirk heer van Brederode en en NN van Woerden. (1297-1372) DOEDE VAN VOORHOUT 1105
2885 Willem van Duvenvoorde (Snickerieme) 1290 Haarlem 1353 X Aleijt Oemencs, dr v en . X Heylwich van Vianen (overleden in 1351) heer van Oosterhout. In 1339 het land van Breda in leen van de Brabantse hertog gekregen en sindsdien hield de familie van Duvenvoorde zich vooral in deze regio op. Ridder in 1328. DOEDE VAN VOORHOUT 1105
7583 Dirk van Raaphorst 1295 1350 X Magtild van Oudshoorn (1320), dr v en . kind: Ienne, Dirk overl. 1377, Bartholomeus. (Het lid zijn van een hoogheemraadschapscollege, van oudsher alleen toegankelijk voor de adel,) Hoogheemraad Rijnland 1331 DOEDE VAN VOORHOUT 1105
16973 Arent II van Duivenvoorde 1300 1343 X Jolande Jansdr van Noordwijk (Nortich), dr v en . DOEDE VAN VOORHOUT 1105
1364 Dirk van Polanen 1322 1412 X Elburg van Arkel van Asperen (1377), dr v Otto II van Asperen, ridder, heer van Asperen etc., en Aleyd van Avesnes. Kind: 3 zoons, wo Otto van Polanen (1382-1430) en Catharina (1355) drost van Heusden DOEDE VAN VOORHOUT 1105
3716 Jan II van Polanen 1324 1378 X 1) Oda van Hoerne, dr v en . X 2) NN. heer van Breda 1350-1378 DOEDE VAN VOORHOUT 1105
16971 Arent III (Ridder) van Duivenvoorde 1330 1385 X Simone Brugge, dr v en . DOEDE VAN VOORHOUT 1105
2874 Beatrix van Duvenvoorde 1335 Geertruidenberg ? 0 X Roelof II van Dalem ook genaamd Ridder, zn v Roelof I van Dalem. DOEDE VAN VOORHOUT 1105
7581 Bartholomeus van Raaphorst 1340 0 X Catharina van Egmond, dr v Jan I van Egmond en Guyote van Ijsselstein. ridder DOEDE VAN VOORHOUT 1105
3478 Jan III van Polanen 1350 1394 X 1) NN van Grimhuijsen (1380), dr v en . X 2) Oda van Salm-Ravenstein (1390), dr v en . (1370-1428). (1392-1445), Grootgrondbezitter DOEDE VAN VOORHOUT 1105
32043 Oda van Wassenaar van Polanen (Duivenvoorde) 1350 1417 X Hendrik van Montfoort (de Rovere) (30-5-1378), zn v Sweder II de Rovere en Mechteld van Culemborg. DOEDE VAN VOORHOUT 1105
23359 Catharina heren Diedericsdr van Polanen 1355 0 X Staeske van Brakel, zn v Steskinus van Brakel en NN. vrouwe van Asperen DOEDE VAN VOORHOUT 1105
16969 Arent IV van Duivenvoorde 1360 1425 X Elburga Cralingen, dr v Ogier Cralingen en Slaerne Haernen. DOEDE VAN VOORHOUT 1105
33673 Philips van der Lek 1360 0 X NN. DOEDE VAN VOORHOUT 1105
3713 Otto van Polanen 1360 0 X Johanna van Voorst (1402), dr v en . Kind: Johan H v Asperen, Voorst en Keppel DOEDE VAN VOORHOUT 1105
7579 Adriaan van Raaphorst 1380 0 X Agnes van Nievelt, dr v NN en NN. Kind: Steven, Bartholomeus en Aalbert Schout van Haarlem DOEDE VAN VOORHOUT 1105
3477 Johanna van Polanen 1392 1445 X 1) Jan van Cuijk, zn v Hendrik van Cuijk en Gertrudis Couterel. X 2) Engelbert I van Nassau-Dillenburg (1403), zn v Jan van Nassau Dillenburg en Margaretha van de Mark Kleef. Vrouwe van Breda en De Leck DOEDE VAN VOORHOUT 1105
16967 Jan van Duvenvoirde 1400 0 X Maria van Vianen, dr v Jan van Vianen van Noordeloos en Beverweerd en Lijsbeth van Buren. DOEDE VAN VOORHOUT 1105
16995 Arent van Duvenvoorde 1400 0 X NN van Arckel, dr v en . DOEDE VAN VOORHOUT 1105
7577 Aalbert van Raaphorst 1405 0 X N van Vianen, dr v N van Beverwaarde en NN. DOEDE VAN VOORHOUT 1105
14656 Bartholomeus van Raephorst 1410 0 X Machteld Peters Pots (11-1-1435 huwelijkscontract), dr v Peter Pots en NN. Kind: Katline X Otten van Egmond, Machteld X Henrick van Naaldwijck, Catharina, Agnes van Raephorst X Jacob van Borselen, zn Adriaan Jacobsz van Borselen. ridder DOEDE VAN VOORHOUT 1105
16993 Arent van Duvenvoorde 1430 0 X Sophia Jans Bugge, dr v Jan Bugge en NN. Kind: Dirck X Diewer Willemsdr Ruigrok. DOEDE VAN VOORHOUT 1105
16965 Arent V van Duvenvoirde 1440 1483 X Margaretha van Ysselstein (1465), dr v Gijsbert van Ysselstein en Adriana van Swieten. Kind: Jan II, Gijsbert I, stamvader tak Obdam, Jan (4), stamvader tak Warmond, Maria X Jacob Oem. DOEDE VAN VOORHOUT 1105
7575 Hendrik van Raaphorst 1440 1474 X NN Gerard Maurijnsz van Sonnevelt, dr v Gerard Maurijnsz van Sonnevelt en NN. DOEDE VAN VOORHOUT 1105
16991 Dirck van Duvenvoorde 1460 0 X Diewer Willemsdr Ruigrok, dr v Willem Ruigrok en NN. DOEDE VAN VOORHOUT 1105
16987 Jan II van Duvenvoorde 1465 0 X Elisabeth van Renesse (1491), dr v Frederik van Renesse en Theoderica van der Maelstede. Kind: Theodora X Jacob v. Zuylen v. Nyevelt (1517), heer v. Hoevelaken en Gerestein, maarschalk, overl. 1545, zn Gerhard en Hille v Z.v.N. DOEDE VAN VOORHOUT 1105
16963 Jan van Duvenvoirde van Warmond 1467 1542 X Maria van Matenesse (1504), dr v Philips van Matenesse van de Werve en Maria van der Woude van Warmond. DOEDE VAN VOORHOUT 1105
17000 Gysbert I van Duvenvoorde 1470 1510 X 1) Arnoldina van Almonde (1494), dr v Jacob van Almonde en Catharina van Eversdijk. X 2) Anna Jacobsdr van Noordwijk, dr v en . DOEDE VAN VOORHOUT 1105
7573 Aelbrecht van Raaphorst 1485 0 X Maria van Foreest, dr v Herpert van Foreest en Maria van Cats. DOEDE VAN VOORHOUT 1105
16989 Arent van Duvenvoorde 1490 0 X Maria de Vries, dr v en . Kind: 1 Maria X Dirk van Haaften, heer v Gameren. 2 Jan X Jenne van Kerkwerve. 3 Dirk X Barta van Roon DOEDE VAN VOORHOUT 1105
16985 Johan III van Duvenvoorde 1500 1550 X Hadewig van Renesse, dr v Jan van Renesse, ridder, heer van Wulven, en Aleyd de Freys van Cuynre. Kind: Arent, Maria van Wassenaer X graaf Jacques de Ligne, waardoor kasteel te Zande in handen kwam van de familie De Ligne. heer van Veur en Oudaen DOEDE VAN VOORHOUT 1105
16998 Jakob van Wassenaer Obdam 1502 1159 X Geertruid van Lier, dr v Nicolaas van Lier en . Kind: Gijsbert X Maria van Hoxwier, Barbara, Antonius X Margarethe van Halmaele, X Machteld Adamsdr van der Duijn, Aleid X Jan van Vliet. DOEDE VAN VOORHOUT 1105
16961 Jacob van Duvenvoirde 1509 's Gravenhage 1577 X Henrica van Egmond van Meerestein, dr v Aelbrecht van Egmond van Merenstein en Anna Herpersdr van Foreest. DOEDE VAN VOORHOUT 1105
7571 Hendrik van Raaphorst 1516 Houten 0 X Clara van Renesse, dr v Johan van Renesse en Aleijd Freijse van Kuinre. DOEDE VAN VOORHOUT 1105
9155 Dirck van Duyvevoorde (Duvenvoirde) 1520 0 X Baerte Pieters van Rhoon, dr v en . Kind: Dirck X Agnes van Seraarts, 1583 Baljuw van den Briel en Dijkgraaf van Voorne, in welke hoedanigheid hij in 1593 overleed. Baljuw, dijkgraaf Schieland DOEDE VAN VOORHOUT 1105
11104 Arent van Wassenaer van Duvenvoorde 1528 1600 X Theodora van Scherpenzeel (ca 1575), dr v Willem van Scherpenzeel, landdrost der Veluwe, en Haze van Zuylen van Nyevelt. Kind: Jan. die den naam van Wassenaer weder aannam en Theodora, in 1603 gehuwd met jhr. Albert van Schagen. legeraanvoerder W v Oranje DOEDE VAN VOORHOUT 1105
16959 Jan van Duvenvoorde (Wassenaar Warmond) 1547 1610 X Odilia van Valckenaar, dr v Hendrik van Valckenaar en van Margareta van Botbergen. DOEDE VAN VOORHOUT 1105
3328 Margaretha van Duyvenvoorde 1550 0 X Dirck van Haeften, zn v Johan Dircks van Haeften en Lucresia van Brederode. DOEDE VAN VOORHOUT 1105
7569 Aelbrecht van Raaphorst 1554 Haamstede 1594 X Agatha van Culemborg (Cuijlenburg), dr v Willem van Culemborg en Maria Sloot. DOEDE VAN VOORHOUT 1105
16996 Antonius van Wassenaer Obdam 1556 0 X 1) Margarethe van Halmaele (huw. voorw. 12-5-1584), dr v Daniel van Halmaele en Jenne Pijnsen. X 2) Machteld Adamsdr van der Duijn (25-1-1603 Leiden), dr v Adam van der Duyn en Clara Tymansdr van der Mye. vrouwe van Sanen heer van Den Bosch DOEDE VAN VOORHOUT 1105
11103 Theodora van Wassenaer 1575 0 X Aelbrecht van Beijeren van Schagen (1603), zn v Johan van Beijeren van Schagen en Anna van Assendelft. DOEDE VAN VOORHOUT 1105
15103 Johan van Duvenvoirde 1576 1645 X 1) Maria van Voorst (17-11-1601), dr v Frederik van Voerst en Anna Magteld Sasbout. X 2) Clara de Hinojosa (30-9-1612), dr v Pieter de Hinojosa en Elisabeth van Almonde. Heer van Duivenvoorde Veur etc DOEDE VAN VOORHOUT 1105
26374 Phillipota van Duvenvoirde 1577 0 X Pieter van der Does (1586), zn v Jacob van der Does en Clara van Adrichem. DOEDE VAN VOORHOUT 1105
7555 Hendrik van Raaphorst 1580 1660 X Cornelia van den Eynde (), dr v Jacob III van den Eynde Jud en Catharina van Loo. DOEDE VAN VOORHOUT 1105
1474 Johanna van Wassenaer Obdam 1585 0 X Karel Otto van Haestrecht, zn v Dirk van Haestrecht en Anna van Malsen DOEDE VAN VOORHOUT 1105
7552 Clara van Raaphorst 1590 Haamstede 1621 X Jacob IV van den Eynde (1609), zn v Jacobus van den Eynde en Marie van Hogendorp. jonkvrouw, vrouwe van Heemstede DOEDE VAN VOORHOUT 1105
11094 Jacob van Wassenaer (Warmond) 1592 1658 X 1) Jacoba (Jacqueline) van Matenesse (1619 Warmond), dr v Nicolaas van Mathenesse en Geertruida van Lokhorst. X 2) Maria Leonore van Eijkel (ca 1630), dr v en . X 3) Charlotte van Malsen (ca 1650), dr v Hubert en Ottelinde van Hargen. DOEDE VAN VOORHOUT 1105
7567 Agatha van Raephorst 1610 0 X Adriaen van der Mijle (1632), zn v en . haar achterneef en kleinzoon van Johan van Oldenbarnevelt. Cornelis van der Mijle, son-in-law of the pensionary of Holland, Johan van Oldenbarnevelt, DOEDE VAN VOORHOUT 1105
44816 Jacob van Wassenaar-Obdam 1610 1665 X Agnes van Renesse van der Aa (8-5-1633 Maarssen), dr v Johan van Renesse van der Aa en Catharina van Arnhem. Kind: Anna Charlotte Elisabeth X Adriaen Werner van Pallandt, Jacob X Anna Adriana Sophia van Raesfelt. ritmeester cavallerie, hoogheemraad van Rijnland, militair gouverneur Heusden (ca 1640), lid van de staten van Holland, diplomaat, luitenant-admiraal (1953). Vader (+31-8-1623) was luitenant-admiraal van Holland. DOEDE VAN VOORHOUT 1105
15102 Petronella van Wassenaer Duvenvoirde 1620 0 X Adriaen van der Mijle (25-11-1646 's-Gravenhage), zn v Cornelis van der Mijle en Maria van Oldenbarnevelt. Kind: Maria Agatha van der Mijle. eigenares Kneuterdijk Den Haag DOEDE VAN VOORHOUT 1105
1473 Johan van Wassenaer 1630 0 X 1) Isabella Maria van Haestrecht, dr v Karel Otto en Johanna van Wassenaer Obdam. X 2) Isabella Maria Elisabeth van Immerseel (1661), dr v en . X 3) Anna Catharina van Renesse (13-12-1675 Warmond), dr v en . heer v Warmond katholiek adel DOEDE VAN VOORHOUT 1105
3452 Jacoba Maria van Wassenaer van Warmond 1650 1683 X Floris Karel van Beieren Schagen (29-4-1674 's-Gravenhage), zn v Diederik van Beieren Schagen en Maria van Thiennes Van Rumbeek. DOEDE VAN VOORHOUT 1105