Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.

Personen in stambomen

Personen in stambomen

Zoek op Stamvader (% (joker) toegestaan):
Zoek op Stammoeder:

Pers.nr Naam Geb. Geb. plaats Overl. Relaties, bijzonderheden Beroep, bijzonderheden Stamvader Stammoeder
42308 Jan van Bergen 1480 Leur? X NN. Kind: Joost X NN, Adriaen X NN. JAN VAN BERGHEN 1480 BREDA
42307 Adriaen Jansz van Bergen 1510 Leur? X NN. had in 1573 een aanslag op Geertruidenberg door de staatsen bevorderd. JAN VAN BERGHEN 1480 BREDA
42306 Joost Jansz van Bergen 1510 Leur? X NN. Kind: Adriaen X Anneken Jacob Jacobs Cotermans, Willem. NB: Adriaen Adriaenssen Jacops van Bergen (boomsluiter (van havenbomen)) geb. ca 1545, woont te Breda. JAN VAN BERGHEN 1480 BREDA
42292 Jan van Berghen 1530 Rotterdam? X Leentgen Willemsdr NN, dr v en . Kind: Willem X Susanna Baelde (Balde). JAN VAN BERGHEN 1480 BREDA
42290 Adriaen Joosten (of Jacobsen?) van Berghen (Beringhen) 1570 Leur 1602 X Anneken Jacob Jacobs Cotermans, dr v Jacob Jacobs en Anneken Jan Jacops NN. Kind: Willem, Adriaen, Agatha X Cornelis Gijsbr. van der Donck, Magdalena X Aert Th. Roovers, X Willem de Loucker, Jacob X Margaretha Janssen Mes, Catharina X Francois Beens. schipper, roggekoper. NB: Adriaen Jansz van Bergen bracht op 4 maart 1590 met zijn vracht turf voor de Spaanse bezetters ook 72 Staatse soldaten de stad Breda binnen. Zwager Geeraert van Bijlaer X Cathelijn Jacobs Cotermans. JAN VAN BERGHEN 1480 BREDA
11672 Willem Jansz van Bergen 1590 Rotterdam? 0 X Susanna Baelde (Balde) (huw. voorw. 26-3-1613), dr v Pieter Balde en Maritgen Belijs. Kind: Pieternella X Seger Gerritsz Sluijter, Leentge X Cornelis Jansz Meuls, Maertgen X Daniel Honingh, Elisabeth X Willem Michielsz van der Kemp, Jannetgen en Sara. corencoper bij huwelijk, brandewijnbrander te Rotterdam. Zus Maria X Jan Jacobsz van Utenbrock. UITZOEKEN: wie is Willem Janse Cooper (X dr. Henrick Hudde?) JAN VAN BERGHEN 1480 BREDA
42269 Jan Willemsen van Bergen 1600 Breda? X Maria Mertens van Alphen (8-11-1626 Geertruidenberg), dr v en . Kind: Willem fourier, Antoinette, Catharina, Johannes, Jacob X Sophia van Luchtenburgh. oud burgemeester van Geertruidenberg, schepen Breda (<1643, 1646, 1647, 1648), foerier per 5-11-1643, regent Arme Weeshuis (1643, 1646). Erft 20.000 gulden van nicht Elisabeth van Bergen. NB: Jan Janssen van Bergen X Digna Mertens van Alphen. JAN VAN BERGHEN 1480 BREDA
42294 Elisabeth van Berghen 1600 Breda? NB: 6 mei 1667 Breda: Elisabeth Adriaenssen van Berghen wed. Jacob Hendrick beiden te Rotterdam. JAN VAN BERGHEN 1480 BREDA
42289 Aagte (Agatha) Adriaenssen Joosten van Berghen (Beringhen) 1601 Dordrecht X Cornelis Gijsbrechtse van der Donck (< 23-11-1616), zn v Ghijsbrecht Geleijn Cornelisse van der Donck en Johanna Peeter Goeyaerts Hubrechts. Kind: Johanna X Hendrick van den Berselaer, Adriaen X Mary O'Doughty. jonkvrouw. Arriveerde met zoon Daniel van der Donck in 1652 te Nieuw Nederland. JAN VAN BERGHEN 1480 BREDA
10784 Maertgen Willemsdr van Bergen 1615 Rotterdam 1653 X Daniel Honingh (10-8-1638 Rotterdam), zn v en . Kind: Susanna X Krijn Blijenburgh, Cornelis, Willem, Elisabeth X Pieter Cornelisz van der Hoeven, Willem X Margrieta Vosmaer, Cornelis, Maria, Cornelis. Nr. 79 folio 62 d.d. 09-05-1659. Willem (waarschijnlijk Abrahamszn) van Son zilversmid en Denijs Arijensz. beenhakker, beiden testamentaire voogden. JAN VAN BERGHEN 1480 BREDA
41352 Johanna van Alphen (Bergen?) 1625 Leiden? X 1) Cornelis Sebrechts van Gent (18-12-1650 Breda nh), zn v Sebrecht Cornelissen van Gent en Anthonette van Son. X 2) Annanias Trigland (8-8-1670 Breda), zn v Cornelis Trigland en Beatris Snel. Neef Henrick Joachim van Alphen X Maeijken Reijnen. Oom Joachim Cornelissen van Alphen, geb. Sittard, wonende Geertruidenberg X Maria Keulders (1647). Jacob van Berghen X Sophia van Luchtenbergh (11-1653). JAN VAN BERGHEN 1480 BREDA
41353 Jacob Jan Willemsen van Berghen 1625 Breda? X Sophia van Luchtenburgh (11-1653 Breda nh), dr v Pieter van Luchtenburgh en Anna Rousel. Kind: Jacob 28-3-1657 Breda, get: Jan van Merdinck pensionaris der stadt Leijden, meter Margaretha van Luchtenberg, Johanna van Alphen, Willem van Bergen. mr. advocaat te Breda (1653), mr. requesteur Willem III (1686). Doop zn Johannes Petrus 25-9-1654 Breda, dr Anna Maria 13-2-1656 Breda, Martinus 26-12-1665 Breda. Erfgenaam van begijn Maria van Wevelinckhoven uit Leiden. JAN VAN BERGHEN 1480 BREDA
42622 Elisabeth Willems van Bergen 1635 Rotterdam X Willem Michielsz van der Kemp (18-4-1656 Rotterdam), zn v en . Kind: Willem, Annetge, Susanna, Katerijntie, Michiel. JAN VAN BERGHEN 1480 BREDA
31647 Gillis van Bergen (Berchem) 1640 1689 X 1) Anna Maria van Lichtenbergh (1665), dr v Michiel van Lichtenbergh en Martha Ramsey. X 2) Catharina Copal, dr v Francois Coopall en Aleida van Weede. kommandant van Nijmegen JAN VAN BERGHEN 1480 BREDA