Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.
11 feb 2022: Dringende video-oproep van canadese militair om NU voor de eigen bevolking te kiezen!  Russia Humiliates NATO in Conventional War | Interview with Andrei Martyanov.     Interview met aartsbisschop Carlo Vigano over de huidige westerse anti-mens agenda (9-1-2024, engelstalig).   Steun aan boeren en kleine zelfstandigen om te overleven is zeker ook eigenbelang van burgers!  Farmers Defence Force
Thuis Zoeken naar personen Relatieclusters Stamlijnen Stamlijnrelaties Aktes, aantekeningen Vrij toegankelijke websites Over genealogie e.d. Database Logboek Aktuele discussies Over genealogie e.d.

Tijdlijn in tekst

Tijdlijn in tekst


Nakomelingen van Jan Petersz Boge (bron website genealogie-van-zon.nl versie 5-3-2024 door A C. P. J. van Zon).
In geval van meerdere huwelijken of gemeenschappelijke voorouders worden de data van die personen slechts eenmaals vermeld!

Generatie 1: Jan Petersz Boge 1495 X Odilia Christiaensdr van Buyten 1495
Data persoonsnr 11761: Jan Petersz Boge, zn v Peter Boge en NN. Geb. ca 1495.
Beroep_bijzonderheden: = 7320 ?? NB: Jan Cornelis Adriaens Schuyfhil (Smullen), halfbroer van Peter Boge; man van Anne Henricx van Dungen. Zus Margriete X Jacop Basts. Lambrecht junior van Scharenburch X Gertruyde Jans Boge. Kleinzoons Elias en Jan Boudaen.
Relaties/bijzonderheden: X Odilia Christiaensdr van Buyten (< 4-9-1521), dr v en . Kind (>= 12): Ida X Henrick Lenaertsz van Baerle, X Henrick Anthonis Willem Wiltens, Margriet X Melchior Balde, Anne X Claes Boudaen.

Generatie 1: Odilia Christiaensdr van Buyten 1495 X Jan Petersz Boge 1495
Data persoonsnr 11762: Odilia Christiaensdr van Buyten, dr v Christiaen van Buyten en NN. Geb. ca 1495.
Relaties/bijzonderheden: X Jan Petersz Boge (< 4-9-1521), zn v Peter Boge en NN. Kind (>= 12): Ida X Henrick Lenaertsz van Baerle, X Henrick Anthonis Willem Wiltens, Margriet X Melchior Balde, Anne X Claes Boudaen.


Generatie 1-1: Jehenna Jan Bogen 1525 X Anssem Dirck Aert Wachmans 1525
Data persoonsnr 53906: Jehenna Jan Bogen, WS dr v Jan Petersz Boge en Odilia Christiaens van Buyten. Geb. ca 1525 Breda? Overl. > 22-4-1575. Wonend Breda (1575). Zie erfdeling 152.
Relaties/bijzonderheden: X Anssem Dirck Aert Wachmans, zn v Dirck Aerts en Marie Anssem Matheeus. Kind: Jan X Marie Hugo van Baerle, Delia.

Generatie 1-1: Anssem Dirck Aert Wachmans 1525 X Jehenna Jan Bogen 1525
Data persoonsnr 53905: Anssem Dirck Aert Wachmans, zn v Dirck Aerts en Marie Anssem Matheeus. Geb. ca 1525 Breda? Overl. < 31-12-1567. Zie erfdeling 152.
Beroep_bijzonderheden: Breda 31-12-1567: Matheus Dirck Aertszone, schout in de Hage. Kathelijn Dirck Aertsdochter X NN. Jozijne Dirck Aertsdochter X Henrick Wiltens. Lijzebeth Dirck Aertsdochter X NN. Wijlen Aert Dirck Aertszone. Frans Dirck Aertszone.
Relaties/bijzonderheden: X Jehenna Jan Bogen, WS dr v Jan Petersz Boge en Odilia Christiaens van Buyten. Kind: Jan X Marie Hugo van Baerle, Delia.


Generatie 1-1-1: Jan Anssem Dirck Aert Wachmans 1555 X Marie Hugo van Baerle 1555-1619
Data persoonsnr 53899: Jan Anssem Dirck Aert Wachmans, zn v Anssem Dirck Aert Wachmans en Jehenna Jan Bogen. Geb. ca 1555 Breda? Overl. < 6-1587. Woont in 1575, ´78 te Breda, 1579 met zijn vrouw te Roosendaal. Zus Delia
Beroep_bijzonderheden: schepen van Roosendaal. Vrouw is nicht Susanna Jans van Baerle X Constantijn Christiaens Huygens.
Relaties/bijzonderheden: X Marie Hugo van Baerle (< 1579), dr v Hugo Lenaerts en Maria Jans van den Bogaert. Kind: Maria X Bombout Hagaerts, Janneke.

Generatie 1-1-1: Marie Hugo van Baerle 1555-1619 X Jan Anssem Dirck Aert Wachmans 1555
Data persoonsnr 53900: Marie Hugo van Baerle, dr v Hugo Lenaerts van Baerle en Maria Jans van den Bogaert. Geb. ca 1555 Roosendaal? Overl. 13-7-1619 Breda.
Beroep_bijzonderheden: zus Margriet X Cornelis Jan Hermans, Anne, overl, vóór 1604 X Henrick van Rijen. Nicht Susanna Jans van Baerle X Constantijn Christiaens Huygens.
Relaties/bijzonderheden: X Jan Anssem Dirck Aert Wachmans (< 1579), zn v Anssem Dirck Aert en Jehenna Jan Bogen. Kind: Maria X Bombout Hagaerts, Janneke. X 2) Cornelis Jan Harmans (ot 29-1-1605 Breda), zn v en .


Generatie 1-1-1-1: Maria Jans Wachmans 1585 X Rombout Anssem Hagaerts 1581
Data persoonsnr 53890: Maria Jans Wachmans, dr v Jan Anssem Dirck Aert Wachmans en Margriet Hugo van Baerle. Geb. ca 1580 Breda? Overl. < 21-11-1617.
Beroep_bijzonderheden: voogd kinderen: Christoffel van Campen.
Relaties/bijzonderheden: X Rombout Anssem Hagaerts (24-5-1609 Dordrecht), zn v Anssem Rombout Peeter Hagaerts en Cornelie Henrick Anthonis Wiltens. Kind: Anselmus X Helena Huijbrechts de Wijse.

Generatie 1-1-1-1: Rombout Anssem Hagaerts 1581 X Maria Jans Wachmans 1585
Data persoonsnr 53889: Rombout Anssem Hagaerts, zn v Anssem Rombout Peeter Hagaerts en Cornelie Henrick Anthonis Wiltens. Geb. ca 1581 Breda? Overl. < 22-2-1616.
Beroep_bijzonderheden: brouwer te Breda. Voogd kinderen: Christoffel van Campen.
Relaties/bijzonderheden: X Maria Jans Wachmans (24-5-1609 Dordrecht), dr v Jan Anssem Dirck Aert en NN. Kind: Anselmus X Helena Huijbrechts de Wijse.


Generatie 1-1-1-1-1: Anselmus Rombout Hagers 1610 X Helena Huijbrechts de Wijse 1610
Data persoonsnr 53880: Anselmus Rombout Hagers, zn v Rombout Anssem Hagaerts en Maria Jans Wachmans. Geb. ca 1610 Etten? Overl. < 31-10-1665. Wonende te Etten.
Beroep_bijzonderheden: schepen van Roosendaal (1646), burgemester (1648, 1653), secretaris van Etten (1655, 1670). Zie erfdeling/akte 151. NB: Josijntken Ansem Hagers X Christoffel van Campen (<= 1643?). Doopget: advocaet Willem Hanecop, grootmoeder Anneken de Wijse.
Relaties/bijzonderheden: X Helena Huijbrechts de Wijse (29-8-1632 Roosendaal), WS dr v Huijbregt Janssen en Anneke Adriaen Anthonis van der Donck. Kind: Maria, Rombout, Huijbrecht, Hugo X Anna Swrijters, Anna, Anselmus X Johanna Wadde, Arianis, Jan X Soetken van de Moer(?).

Generatie 1-1-1-1-1: Helena Huijbrechts de Wijse 1610 X Anselmus Rombout Hagers 1610
Data persoonsnr 53881: Helena Huijbrechts de Wijse, dr v Huijbregt Janssen de Wijse en Anneke Adriaen Anthonis van der Donck. Geb. ca 1610 Breda? Overl. > 1-1-1676. Zoon Anselmus testeert 24-11-1676.
Beroep_bijzonderheden: Zie erfdeling/akte 151.
Relaties/bijzonderheden: X Anselmus Rombout Hagers (29-8-1632 Roosendaal), zn v Rombout Anssem en Maria Jans Wachmans. Kind: Maria, Rombout, Huijbrecht, Hugo X Anna Swrijters, Anna, Anselmus X Johanna Wadde, Arianis, Johannes X Soetken van de Moer(?).


Generatie 1-2: Ida Jans Boghe 1525 X Henrick Lenaertsz van Baerle (Spronck) 1525
Data persoonsnr 8723: Ida Jans Boghe, dr v Jan Petersz Boge en Odilia Christiaensdr van Buyten. Geb. ca 1525. Overl. > 18-77-1595, < 24-4-1598 Hamburg?
Beroep_bijzonderheden: bezit met Henrick van Baerle huis in de Gasthuisstraat (18-1-1555).
Relaties/bijzonderheden: X Henrick Lenaertsz van Baerle (Spronck) (< 18-1-1555), zn v Lenaert Henrick en Maria Claesdr van der Vucht. Kind: Lenaert van Baerle (Sprongh) X Jacomyne Seb. Buysen, Jan X Jacomina Hoon (van Eeckeren?), Deliken. X Henrick Anthonis Willem Wiltens.

Generatie 1-2: Henrick Lenaertsz van Baerle (Spronck) 1525 X Ida Jans Boghe 1525
Data persoonsnr 8722: Henrick Lenaertsz van Baerle (Spronck), zn v Lenaert Henrick Petersz van Baerle en Maria Claesdr van der Vucht. Geb. na 1519, overl. < september 1560.
Beroep_bijzonderheden: beslist lezen: DNL 1912 JRG 30. Broer mr. Hugo X Maria Jans van den Bogaert. Bezit met Ida Jans Boghe huis in de Gasthuisstraat (18-1-1555), gekocht van de schoomfamilie Boghe.
Relaties/bijzonderheden: X Ida Jans Boghe (voor 18-1-1555), dr v Jan Petersz Boge en Odilia Christiaensdr van Buyten. Kind: Lenaert van Baerle (Sprongh) X Jacomyne Sebrechts Buysen, Jan X Jacomina Hoon (van Eeckeren?), Deliken.


Generatie 1-2-1: Jan Henricksz van Baerle 1556-1605 X Jacomina Hoon (van Eeckeren ?) 1560-1617
Data persoonsnr 8720: Jan Henricksz van Baerle, zn v Henrick Lenaertsz van Baerle en Ida Boghe. Koopman in de Nes te Amsterdam. Geb. ca 1556 Breda. Overl. 20-7-1605 Amsterdam.
Beroep_bijzonderheden: koopman in de Nes te Amsterdam. NB: Vestbrief Breda 1627: Constantijn Huygens, secretaris van den Prins van Oranje, als gehuwd met juffrouw Susanna van Baerle. Broer Lenaert van Baerle (Sprongh) X Jacomyne Sebrechts Buysen, dr Sophia Andries Wiltens.
Relaties/bijzonderheden: X Jacomina Hoon (van Eeckeren ?) (1582 Amsterdam), dr v en . Kind: Petronella X Everart Becker de jonge.

Generatie 1-2-1: Jacomina Hoon (van Eeckeren ?) 1560-1617 X Jan Henricksz van Baerle 1556-1605
Data persoonsnr 8721: Jacomina Hoon (van Eeckeren ?), dr v en . Geb. ca 1560. Overl. 4-11-1617 Amsterdam. NB: 1555): Het huis zoals hierboven beschreven wordt door de koopman Denys van Thuylt verkocht aan Janne Hoon, alias van Eeckeren
Relaties/bijzonderheden: X Jan Henricksz van Baerle (1582 Amsterdam), zn v Henrick Lenaertsz van Baerle en Ida Boghe.


Generatie 1-2-1-1: David Jans van Baerle 1595-1671 X Sara Arnouts van Erp 1607-1627
Data persoonsnr 8600: David Jans van Baerle, zn v Jan van Baerle en Jacomina Hoon (van Eeckeren ?). Geb. 1595 Breda. overl. 1671
Relaties/bijzonderheden: X 1) Sara Arnouts van Erp (27 mei 1625 Amsterdam), dr v Arnout en Jacomina de Jonge (van Velzen). X 2) Rachel Godin (17 oktober 1628 Haarlem), dr v Charles Godin en Rachel Le Riddeur. Kind: Constantijn geb. Haarlem 12-2-1636.

Generatie 1-2-1-1: Sara Arnouts van Erp 1607-1627 X David Jans van Baerle 1595-1671
Data persoonsnr 8599: Sara Arnouts van Erp, dr v Arnout van Erp en Jacomina de Jonge (van Velzen). 1607-1627
Relaties/bijzonderheden: X David van Baerle (1625), zn v Jan van Baerle en Jacomina Hoon (van Eeckeren ?).


Generatie 1-2-1-1: David Jans van Baerle 1595-1671 X Rachel Godin 1595
Generatie 1-2-1-1: Rachel Godin 1595 X David Jans van Baerle 1595-1671
Data persoonsnr 8601: Rachel Godin, dr v Charles Godin en Rachel Le Riddeur. Geb. ca 1595.
Relaties/bijzonderheden: X David Jans van Baerle (17 oktober 1628 Haarlem), zn v Jan van Baerle en Jacomina Hoon (van Eeckeren ?). Kind: Constantijn van Baerlle * Haarlem, 12 februari 1636.


Generatie 1-2-1-2: Susanna Jans van Baerle 1599-1637 X Constantijn Christiaens Huygens 1596-1687
Data persoonsnr 8737: Susanna Jans van Baerle, dr v Jan Henricksz van Baerle en Jacomina Hoon. gedoopt 8.3.1599 Amsterdam, overleden 10.5.1637 's-Gravenhage, begraven 16.5.1637 aldaar.
Relaties/bijzonderheden: X Constantijn Christiaens Huygens (6-4-1627 Amsterdam), zn v Christiaen Huygens en Susanna Hoefnagel.

Generatie 1-2-1-2: Constantijn Christiaens Huygens 1596-1687 X Susanna Jans van Baerle 1599-1637
Data persoonsnr 8738: Constantijn Christiaens Huygens, zn v Christiaen Huygens en Susanna Hoefnagel. Geb. 4.9.1596 's-Gravenhage, overl. 28.3.1687 aldaar. Secretaris Frederik Hendrik (18 Juni 1625-?).
Beroep_bijzonderheden: dichter, secretaris Frederik Hendrik van Nassau. Heer v Zuylichem, Zeelhem en Monnickenland.
Relaties/bijzonderheden: X Susanna Jans van Baerle (6-4-1627 Amsterdam), dr v Jan Henricksz en Jacomina Hoon.


Generatie 1-2-1-2-1: Suzanne Huijgens 1637-1725 X Philips III Doublet 1635-1701
Data persoonsnr 37677: Suzanne Huijgens, dr v Constantijn Huijgens en Suzanne van Baerle. Geb. 13 maart 1637 in 's Gravenhage. Overl. 24 augustus 1725 's Gravenhage.
Relaties/bijzonderheden: X Philips III Doublet (20-4-1660), zn v Philips II Doublet en Geertrui Huijgens.

Generatie 1-2-1-2-1: Philips III Doublet 1635-1701 X Suzanne Huijgens 1637-1725
Data persoonsnr 37676: Philips III Doublet, zn v Philips II Doublet en Geertrui Huijgens. Geb. 4 september 1635 Breda. Overl. 1701
Beroep_bijzonderheden: heer van St. Annaland.
Relaties/bijzonderheden: X Suzanne Huijgens (20-4-1660), dr v Constantijn Huijgens en Suzanne van Baerle. Kind: Philips IV X Hester Willems Quarles, Constance Theodora X Mattheus Mattheusz Hoeufft.


Generatie 1-2-1-2-1-1: Constance Theodora Doublet 1656-1726 X Mattheus Mattheusz Hoeufft 1647-1720
Data persoonsnr 37675: Constance Theodora Doublet, dr v Philips Doublet en Suzanne Huijgens. Geb. 1656. Begr. 6-6-1726 Den Haag.
Beroep_bijzonderheden: vrouwe van St. Annaland, Moggershil en Callantsoog, Oyen.
Relaties/bijzonderheden: X Mattheus Mattheusz Hoeufft (24 juli 1683), zn v Mattheus Hoeufft en Maria Sweerts.

Generatie 1-2-1-2-1-1: Mattheus Mattheusz Hoeufft 1647-1720 X Constance Theodora Doublet 1656-1726
Data persoonsnr 37674: Mattheus Mattheusz Hoeufft, zn v Mattheus Hoeufft en Maria Sweerts. Geb. 15 augustus 1647 Amsterdam. Overl. 6 oktober 1720 kasteel Onsenoort, Nieuwkuijk.
Beroep_bijzonderheden: heer van Oyen, Onsenoort en Nieuwkuijk. Luitenant-generaal van de ruiterij in dienst der algemeene Staten.
Relaties/bijzonderheden: X Constance Theodora Doublet (24 juli 1683), dr v Philips Doublet en Suzanne Huijgens. Kind: Philips, Leonard X Margaretha Eelbo, Mattheus, heer van Oyen, Onsenoort en Nieuwkuik, X Anna Isabelle van Nassau-Lalecq, Johan Diederik.


Generatie 1-2-1-3: Ida Jans van Baerle 1600 X Arent Frederiks van Dorp 1599-1652
Data persoonsnr 12279: Ida Jans van Baerle, dr v Jan Henricksz van Baerle en Jacomina Hoon. Geb. ca 1600.
Relaties/bijzonderheden: X Arent Frederiks van Dorp (2-1626), zn v Frederik van Dorp en Anna Schets van Grobbendonck.

Generatie 1-2-1-3: Arent Frederiks van Dorp 1599-1652 X Ida Jans van Baerle 1600
Data persoonsnr 12278: Arent Frederiks van Dorp, zn v Frederik van Dorp en Anna Schets van Grobbendonck. Geb. ca 1599. Overl. 11-6-1652.
Beroep_bijzonderheden: raad en hofmeester van Frederik Hendrik.
Relaties/bijzonderheden: X Ida Jans van Baerle (2-1626), dr v Jan Henricksz van Baerle en Jacomina Hoon. Kind: Louis Wolphert van Dorp.


Generatie 1-2-1-4: Jan de jonge van Baerle 1603-1644 X Maria Daniels van Genegen 1615
Data persoonsnr 45205: Jan de jonge van Baerle, zn v Jan Henricksz van Baerle en Jacomina Hoon (van Eeckeren?). Geb. ca 1603 Haarlem? Begr. 9-6-1644 Amsterdam. Van Haarlem, 36 jaar, wonend Heregracht.
Beroep_bijzonderheden: koopman. NB: 20-8-1655: Geregistreerden: Maria van Genegen. Jacob Hamel. Alagonda van Baarle. Gerret Manricque. Vincent van Genegen. Daniel van Baarle. Jan van Baarle. Type akte: testament.
Relaties/bijzonderheden: X Maria Daniels van Genegen (ot 10-3-1640 Amsterdam), dr v Daniel van Genegen en Aeltjen Senten Coster. Kind: Alagonda X Mauritius Smit, wed. Maria van Schulenburch.

Generatie 1-2-1-4: Maria Daniels van Genegen 1615 X Jan de jonge van Baerle 1603-1644
Data persoonsnr 45206: Maria Daniels van Genegen, dr v Daniel van Genegen en Aeltjen Senten Coster. Ged. 1-3-1615 Amsterdam. Van Amsterdam, 29 jaar (?), geast. met vader Daniel van Genegen
Relaties/bijzonderheden: X Jan van Baerle (ot 10-3-1640 Amsterdam), zn v Jan Henricksz van Baerle en Jacomina Hoon (van Eeckeren?). Kind: Alagonda X Mauritius Smit, wed. Maria van Schulenburch.


Generatie 1-2-1-5: Sara Jans van Baerle 1603-1661 X Philips Tertuliaens van Dorp 1587-1652
Data persoonsnr 12281: Sara Jans van Baerle, dr v Jan Henricksz van Baerle en Jacomina Hoon. Geb. 13-3-1603 Amsterdam.Overl. 30-4-1661 Rotterdam.
Relaties/bijzonderheden: X Philips Tertuliaens van Dorp (1631), zn v Tertuliaen van Dorp en Barbara Flemming.

Generatie 1-2-1-5: Philips Tertuliaens van Dorp 1587-1652 X Sara Jans van Baerle 1603-1661
Data persoonsnr 12280: Philips Tertuliaens van Dorp, zn v Frederik van Dorp en Anna Schets van Grobbendonck. Geb. 1587 Zeeland. Overl. 5-12-1652 Rotterdam. Lid admiraliteit van de Maze.
Beroep_bijzonderheden: admiraliteit van de Maze
Relaties/bijzonderheden: X Sara Jans van Baerle (1631), dr v Jan Henricksz van Baerle en Jacomina Hoon.


Generatie 1-2: Ida Jans Boghe 1525 X Henrick Anthonis Willem Wiltens 1513
Generatie 1-2: Henrick Anthonis Willem Wiltens 1513 X Ida Jans Boghe 1525
Data persoonsnr 53911: Henrick Anthonis Willem Wiltens, zn v Anthonis Willem Willem Wiltens en Sophie Jan Gheldolf Hoghen. Geb. ca 1513 Breda? Overl. < 18-77-1595. Wonende te Breda (15-12-1545). Week uit naar Hamburg in 1581.
Beroep_bijzonderheden: regeerder H. Sacraments Gulde in de Kercke van Breda, tienman, schepen Breda (1561, 1562). Dr. Cornelie X Jan Rombout Peter Hagaerts. NB: Haarlem 1591: Lysbeth Henrick Jan Roovers, weduwe van Jaspar Henrick Wiltens uit Breda ...
Relaties/bijzonderheden: X 1) Jozijne Dirck Aerts Waechmans (< 2-10-1568), dr v Dirck Aerts en Maria Anssem Matheeus. Kind: Cornelie X Anssem Rombout Hagaerts. X 2) Ida Jans Boge (< 6-9-1560).