Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.
11 feb 2022: Dringende video-oproep van canadese militair om NU voor de eigen bevolking te kiezen!  Russia Humiliates NATO in Conventional War | Interview with Andrei Martyanov.     Interview met aartsbisschop Carlo Vigano over de huidige westerse anti-mens agenda (9-1-2024, engelstalig).   Steun aan boeren en kleine zelfstandigen om te overleven is zeker ook eigenbelang van burgers!  Farmers Defence Force
Thuis Zoeken naar personen Relatieclusters Stamlijnen Stamlijnrelaties Aktes, aantekeningen Vrij toegankelijke websites Over genealogie e.d. Database Logboek Aktuele discussies Over genealogie e.d.

Tijdlijn in tekst

Tijdlijn in tekst


Nakomelingen van Lucia Back van Weelde (bron website genealogie-van-zon.nl versie 5-3-2024 door A C. P. J. van Zon).
In geval van meerdere huwelijken of gemeenschappelijke voorouders worden de data van die personen slechts eenmaals vermeld!

Generatie 1: Lucia Back van Weelde 1495 X Christiaan Jans Bax 1495
Data persoonsnr 12404: Lucia Back van Weelde, dr v en . Geb. ca 1495 Turnhout? Woonde op een omwatert huys oft slot tot Wielde in 't land van Turnhout.
Beroep_bijzonderheden: verwant aan Adriana Back, betovergrootmoeder van Johan Wolfert van Brederode. Familie: Jonker Otto Back, schepen in 1505. Hij stierf 15 Sept. 1509 en liet de heerlijkheid Asten aan zijne zuster Adriana Back.
Relaties/bijzonderheden: X Christiaan Jans Bax, zn v Jan Simonsz Bacx en Heylwig van den Hove.

Generatie 1: Christiaan Jans Bax 1495 X Lucia Back van Weelde 1495
Data persoonsnr 12403: Christiaan Jans Bax, zn v Jan Simonsz Bacx en Heylwig van den Hove. Geb. ca 1495. Broer is Jacob Bax (met dochter Heilwig Bax X Goyart van Eyck).
Beroep_bijzonderheden: NB: NIET vermeld in kwartierstaat (https://www.bossche-encyclopedie.nl/personen/bacx,%20jan%20(1552).diagram.htm)! Sterke twijfel aan juistheid ouders zoals genoemd in DNL 1924.
Relaties/bijzonderheden: X Lucia Back van Weelde, dr v en . Kind: Geertruij X Cornelis Laurenszoon Huygens, Frans.


Generatie 1-1: Frans Kerstiaens Backx 1515 X Maria Roelofs van Daelhem 1515
Data persoonsnr 56409: Frans Kerstiaens Backx, zn v Christiaen Jans Backx en Lucia Back. Geb. ca 1515. Overl. < 25 februari 1561.
Beroep_bijzonderheden: stadhouder van den schout van Baerle (1553). Geen spoor van een huwelijk met Maria Roelofs van Daelhem te vinden (11-5-2023). Zoon Adriaan X NN, overl. < 25-2-1561. Sterke twijfel aan juistheid grootouders zoals genoemd in DNL 1924.
Relaties/bijzonderheden: X 1) Maria Roelofs van Daelhem, dr v en . Kind: Jan geb. ca 1535, klerk vd rentmeester van Breda, X Elisabeth van de Kieboom, Christiaen X Maria Matthijs Dingemans, Maria X Laureijs Veersen. X 2) Margriet Henrick Moensdr (<= 1553)

Generatie 1-1: Maria Roelofs van Daelhem 1515 X Frans Kerstiaens Backx 1515
Data persoonsnr 56410: Maria Roelofs van Daelhem, dr v en . Geb. ca 1515.
Relaties/bijzonderheden: X Frans Christiaens Backx, zn v Christiaen Jans Backx en Lucia Back. Kind: Jan geb. ca 1535, klerk vd rentmeester van Breda, X Elisabeth van de Kieboom, Christiaen X Maria Matthijs Dingemans, Maria X Laureijs Veersen.


Generatie 3-1: Maria Jans Bacx 1580 X Govert Pieters van Clootwijck 1580-1605
Data persoonsnr 12125: Maria Jans Bacx, dr v Johan Fransz Back en NN. Geb. ca 1580.
Beroep_bijzonderheden: vader ontvanger-generaal van de Prins van Oranje.
Relaties/bijzonderheden: X Govert Pieters van Clootwijck, zn v Pieter van Clootwijck en Margriet Heys.

Generatie 3-1: Govert Pieters van Clootwijck 1580-1605 X Maria Jans Bacx 1580
Data persoonsnr 12124: Govert Pieters van Clootwijck, zn v Pieter van Clootwijck en Margriet Heys. Geb. ca 1580. overl. 1605.
Relaties/bijzonderheden: X Maria Jans Bacx, dr v Johan Fransz Back en NN.


Generatie 3-1-1: Pieter Goverts van Clootwijck 1605 X Dingena Swaen 1617
Data persoonsnr 6795: Pieter Goverts van Clootwijck, zn v Govert Pieters van Clootwijck en Maria Bacx (dr v Johan Fransz Back (ontvanger-generaal van de Prins van Oranje)). Geb. Dordrecht <= 1605. Broer: Francois, Rentmeester domijnen Oosterhout en Dungen.
Relaties/bijzonderheden: X Dingena Swaen (15-5-1638 Geertruidenberg), WS dr v Cornelis Adriaens Swaen en Janneke Gerrits de Voocht.

Generatie 3-1-1: Dingena Swaen 1617 X Pieter Goverts van Clootwijck 1605
Data persoonsnr 6794: Dingena Swaen, WS dr v Cornelis Adriaens Swaen en Janneke Gerrits de Voocht. Geb. 1617 Geertruidenberg,.
Relaties/bijzonderheden: X Pieter Goverts van Clootwijck (15-5-1638 Geertruidenberg), zn v Govert Pieters van Clootwijck en Maria Bacx.


Generatie 1-1-1: Johan Fransz Back 1535 X NN
Data persoonsnr 12126: Johan Fransz Back, zn v Frans Back en Maria Roelofs van Daelhem. Geb. ca 1535.
Beroep_bijzonderheden: ontvanger-generaal van de Prins van Oranje.
Relaties/bijzonderheden: X Elisabeth van de Kieboom, dr v en .


Generatie 1-1-2: Christiaan Frans Backx 1540 X Maria Mathijs Dingemans 1540
Data persoonsnr 56401: Christiaan Frans Backx, zn v Frans Kerstiaens Backx en Maria Roelofs van Daelhem. Geb. ca 1540 Breda? Tante Geertruida Bacx X Cornelis Laurenszoon Huygens. Vooraanstaande hervormde te Breda (Nederlandsch archief voor kerkgeschiedenis).
Beroep_bijzonderheden: schepen Terheijden 1564, schepen Breda (1580), buitenburgemeester Breda (1581), rentmeester heerlijkheid Hooge Zwaluwe (1572). Broer Jan Backx Frans, X Elisabeth van de Kieboom, ontvanger-generaal prins van Oranje. Hij woonde in het huis Den Gulden Valk.
Relaties/bijzonderheden: X Maria Matthijs Dingemans (1563), dr v Matthijs Dingman Matthijs en Digna Cornelis Goderts van Ghilse. Kind: Maria X Willem Frans Cornelis Beens, Frans, Beatris X Willem Willem Jan Willem Roovers.

Generatie 1-1-2: Maria Mathijs Dingemans 1540 X Christiaan Frans Backx 1540
Data persoonsnr 56402: Maria Matthijs Dingemans, dr v Mathijs Dingman Matthijs en Digna Cornelis Goderts van Ghilse. Geb. ca 1540 Terheijden?
Relaties/bijzonderheden: X Christiaan Frans Backx (1563), zn v Frans Kerstiaens en Maria Roelofs van Daelhem. Kind: Maria X Willem Frans Cornelis Beens, Frans, Beatris X Willem Willem Jan Willem Roovers.


Generatie 1-1-2-1: Maria Christiaans Bacx 1565 X Willem Fransz Beens 1560-1620
Data persoonsnr 41157: Maria Christiaans Bacx, dr v Christiaan Frans Backx en Maria Mathijs Dingemans. Geb. ca 1565 Breda?
Beroep_bijzonderheden: vader is burgemeester Breda, tienman.
Relaties/bijzonderheden: X Willem Fransz Beens, zn v Frans Cornelis Beens en Digna Hubrecht Jan Willem Sangers. Kind: Maria X Roelandt Jacobsz Huybrechts van den Brandelaer.

Generatie 1-1-2-1: Willem Fransz Beens 1560-1620 X Maria Christiaans Bacx 1565
Data persoonsnr 41156: Willem Fransz Beens, zn v Frans Cornelis Beens en Digna Hubrecht Jan Willem Sangers. Geb. ca 1560 Breda? Overl. 3-4-1620 Breda.
Beroep_bijzonderheden: Uitwerken! burgemeester van Breda. Wapen: In goud drie zwarte bollen, elkaar rakende, en waaruit zilveren vlammen komen, vergezeld boven van een zwarte vuurslag.
Relaties/bijzonderheden: X Maria Christiaans Bacx, dr v Christiaan Frans Backx en Maria Mathijs Dingemans. Kind: Maria X Roelandt Jacobsz Huybrechts van den Brandelaer.


Generatie 1-1-2-1-1: Maria Beens 1592-1672 X Roelandt Jacobsz Huybrechts (van den Brandelaer) 1581-1665
Data persoonsnr 20299: Maria Beens, dr v Willem Fransz Beens en Maria Christiaans Bacx. Ged. 8-2-1592 Breda. Overl. 29-5-1672 Princenhage, kasteel den Emer.
Beroep_bijzonderheden: UITWERKEN !!!moeder is dochter burgemeester Breda, tienman.
Relaties/bijzonderheden: X Roelandt Jacobsz Huybrechts (van den Brandelaer), zn v Jacob Huybrechts (van den Brandelaer) en Antonia van Baerle.

Generatie 1-1-2-1-1: Roelandt Jacobsz Huybrechts (van den Brandelaer) 1581-1665 X Maria Beens 1592-1672
Data persoonsnr 20298: Roelandt Jacobsz Huybrechts (van den Brandelaer), zn v Jacob Huybrechts (van den Brandelaer) en Antonia van Baerle. Geb. 9-11-1581 Breda. Overl. 5-2-1665 Princenhage, kasteel den Emer. Begr. in Dordrecht. Koopman in zijden lakens.
Beroep_bijzonderheden: koopman in zijden lakens
Relaties/bijzonderheden: X Maria Beens, dr v Willem Fransz Beens en Maria Christiaans Bacx.


Generatie 1-1-2-1-1-1: François van den Brandelaer 1623-1676 X Margaretha Jans Crillaerts 1635-1672
Data persoonsnr 11187: François van den Brandelaer, zn v Roelandt Jacobsz Huybrechts (van den Brandelaer) en Maria Beens. Geb. 4-1-1623 Breda. Begr. 27-9-1676 Dordrecht.
Beroep_bijzonderheden: mr lakenbereider Dordrecht (1647), lakenkoopman (huis Aken aan de Beurs), kapitein schutterij. Johannes van den Brandeler, oud-burgemeester van Dordrecht, was in 1720 een van de twee erfgenamen van de tweede vrouw van de Bredase stadhouder Johan van Goor.
Relaties/bijzonderheden: X 1) Margaretha Jans Crillaerts (28-5-1656 Geertruidenberg), dr v Jan Jansen en Elisabeth Snellen. X 2) Geertruida Cornelisse Block (11-1673 Dordrecht ), dr v Cornelis en Clara de Bouffkens en wed. Cornelis Swaen.

Generatie 1-1-2-1-1-1: Margaretha Jans Crillaerts 1635-1672 X François van den Brandelaer 1623-1676
Data persoonsnr 11188: Margaretha Jans Crillaerts, dr v Jan Jansen Crillaerts en Elisabeth Snellen. Geb. 25 juli 1635 Geertruidenberg. Overl. 12 oktober 1672 Dordrecht. Zus: Jacob van den Brandelaer, otr. Dordrecht 20-9-1654 Johanna Crillaert.
Beroep_bijzonderheden: Familie: Johan van Goor (stadhouder Breda) X 2) Anna Crillaerts (20-9-1694), dr burgem. Jacob Crillaerts.
Relaties/bijzonderheden: X François van den Brandelaer (28-5-1656 Geertruidenberg), zn v Roelandt Jacobsz Huybrechts (van den Brandelaer) en Maria Beens.


Generatie 1-1-2-1-1-1-1: Maria van den Brandeler 1655 X Pieter Onderwater 1651-1728
Data persoonsnr 11177: Maria van den Brandeler, dr v François van den Brandeler en Margaretha Crillaerts. Geb. ca 1655. Gestorven voor 1690.
Relaties/bijzonderheden: X Pieter Onderwater, zn v Mattheus Janszn Onderwater en Anna Pietersdr Cloeck.

Generatie 1-1-2-1-1-1-1: Pieter Onderwater 1651-1728 X Maria van den Brandeler 1655
Data persoonsnr 11176: Pieter Onderwater, zn v Mattheus Janszn Onderwater en Anna Pietersdr Cloeck. Geb. 1651 Dordrecht ? raad en schepen te Dordrecht. brouwer in De Drie Lelien aan de Lombardstraat te Dordrecht.
Beroep_bijzonderheden: brouwer, schepen te Dordrecht
Relaties/bijzonderheden: X 1) Maria van den Brandeler, dr v François van den Brandeler en Margaretha Crillaerts. X 2) Arendina Aelberts Cuyp (19-11-1690 Dubbeldam), dr v Albert Jacobszn Cuyp en NN.


Generatie 1-1-2-1-1-1-1-1: Mattheus Pieters Onderwater 1687-1754 X Adriana Brandwijk van Blokland 1697-1779
Data persoonsnr 11183: Mattheus Pieters Onderwater, zn v Pieter Onderwater en Maria van den Brandeler. Geb. 23-11-1687 Dordrecht. Begr. 22 augustus 1754 Dordrecht. brouwer, schepen, thesauriër en burgemeester.
Beroep_bijzonderheden: burgemeester Dordrecht, brouwer.
Relaties/bijzonderheden: X Adriana Brandwijk van Blokland (17-5-1719 Dordrecht), dr v Pieter en Geertruida Franken. Kind: Geertruida X Jacob Adriaans van der Pot, Mattheus X Catharina Philippina van der Burcht, Abraham X Maria Arnoldina Gevaerts.

Generatie 1-1-2-1-1-1-1-1: Adriana Brandwijk van Blokland 1697-1779 X Mattheus Pieters Onderwater 1687-1754
Data persoonsnr 11184: Adriana Brandwijk van Blokland, dr v Pieter Brandwijk van Blokland en Geertruida Franken. Geb. 17 juli 1697 Dordrecht. Begr. 20 februari 1779 Dordrecht.
Relaties/bijzonderheden: X Mattheus Pieters Onderwater (17-5-1719 Dordrecht), zn v Pieter en Maria van den Brandeler. Kind: Geertruida X Jacob Adriaans van der Pot, Mattheus X Catharina Philippina van der Burcht, Abraham X Maria Arnoldina Gevaerts.


Generatie 1-1-2-1-1-1-1-1-1: Geertruijda Mattheusdr Onderwater 1725 X Jacob Adriaans van der Pot 1722-1773
Data persoonsnr 29960: Geertruijda Mattheusdr Onderwater, dr v Mattheus Pieters Onderwater en Adriana Brandwijk van Blokland. Ged. 18 mei 1725 Dordrecht,
Beroep_bijzonderheden: ORA Dordrecht 28 mei 1779: erfgenaam van Adriana Brandwijk van Blokland, weduwe van Mattheus Onderwater.
Relaties/bijzonderheden: X Jacob Adriaans van der Pot, zn v Adriaan van der Pot en Clara Margarita van Wesel. Kind: Clara Margaretha X Anthony Balthasar Stoop, Adriana, Mattheus.

Generatie 1-1-2-1-1-1-1-1-1: Jacob Adriaans van der Pot 1722-1773 X Geertruijda Mattheusdr Onderwater 1725
Data persoonsnr 29959: Jacob Adriaans van der Pot, zn v Adriaan van der Pot en Clara Margarita Goverts van Wesel. Geb. ca 1722 Dordrecht? Begr. 1-7-1773 Dordrecht.
Beroep_bijzonderheden: burgemeester van Dordrecht, raad van Dordrecht. Wapen: kookpot goud en de zwanen zilver met roode bek en pooten (door mr. Willem van der Lely).
Relaties/bijzonderheden: X Geertruijda Mattheusdr Onderwater, dr v Mattheus Pieters en Adriana Brandwijk van Blokland. Kind: Clara Margaretha X Anthony Balthasar Stoop, Adriana, Mattheus.


Generatie 1-1-2-1-1-1-1-1-1-1: Clara Margaretha Jacobs van der Pot 1754 X Anthony Balthazar Stoop 1751
Data persoonsnr 29962: Clara Margaretha Jacobs van der Pot, dr v Jacob Adriaans van der Pot en Geertruijda Onderwater. Ged. 22 september 1754 Dordrecht.
Relaties/bijzonderheden: X Anthony Balthazar Stoop (29-10-1775 Dordrecht NG), zn v Jacob Stoop en Clasina Petronella Repelaer.

Generatie 1-1-2-1-1-1-1-1-1-1: Anthony Balthazar Stoop 1751 X Clara Margaretha Jacobs van der Pot 1754
Data persoonsnr 29961: Anthony Balthazar Stoop, zn v Jacob Stoop en Clasina Petronella Repelaer. Ged. 13-2-1751 Dordrecht ng.
Beroep_bijzonderheden: schepen, oudraad van Dordrecht
Relaties/bijzonderheden: X 1) Clara Margaretha Jacobs van der Pot (29-10-1775 Dordrecht) X 2) Margaretha Johanna Pompe v Meerdervoort, dr v Pieter Cornelis en Emmerentia Johanna v d Brandeler. X 3) Henrietta Adriana May (ot 3-2-1804 's-Gravenhage), dr v en .


Generatie 1-1-2-1-1-1-1-1-2: Mattheus Onderwater 1726-1809 X Catharina Philippina van der Burch 1731-1812
Data persoonsnr 11185: Mattheus Onderwater, zn v Mattheus Onderwater en Adriana Brandwijk van Blokland. Geb. 30 oktober 1726 Dordrecht. Overl. 6 maart 1809 Dordrecht.
Beroep_bijzonderheden: mr., bewindhebbber VOC R'dam (names Dordrecht) 1785-1795.
Relaties/bijzonderheden: X Catharina Philippina van der Burch (28-6-1756 Dordrecht), dr v Willem van den Burch en Elisabeth Dierkens.

Generatie 1-1-2-1-1-1-1-1-2: Catharina Philippina van der Burch 1731-1812 X Mattheus Onderwater 1726-1809
Data persoonsnr 11186: Catharina Philippina van der Burch, dr v Willem Franksz van den Burch en Elisabeth Dierkens. Geb. 20 november 1731 's-Gravenhage. Overl. 6 maart 1812 Dordrecht.
Relaties/bijzonderheden: X Mattheus Onderwater (28-6-1756 Dordrecht), zn v Mattheus Onderwater en Adriana Brandwijk van Blokland.


Generatie 1-1-2-1-1-1-1-1-3: Abraham Hendrik Onderwater 1729-1817 X Maria Arnoldina Gevaerts 1734-1796
Data persoonsnr 51821: Abraham Hendrik Onderwater, zn v Mattheus Onderwater en Adriana Brandwijk van Blokland. Geb. 20 april 1729 Dordrecht. Overl. 13 november 1817 Dordrecht, 88 jaar.
Relaties/bijzonderheden: X Maria Arnoldina Gevaerts (23-9-1756 Dordrecht), WS dr v Johan Gevaerts en Susanna Sluijsken. Kind; Johanna X Abraham Adriaan Stoop.

Generatie 1-1-2-1-1-1-1-1-3: Maria Arnoldina Gevaerts 1734-1796 X Abraham Hendrik Onderwater 1729-1817
Data persoonsnr 51824: Maria Arnoldina Gevaerts, WS dr v Johan Gevaerts en Susanna Sluijsken. Ged. 26-2-1734 Dordrecht. Overl. 5 november 1796 Dordrecht.
Relaties/bijzonderheden: X Abraham Hendrik Onderwater (23-9-1756 Dordrecht), zn v Mattheus Onderwater en Adriana Brandwijk van Blokland. Kind; Johanna X Abraham Adriaan Stoop.


Generatie 1-1-2-1-1-1-1-1-3-1: Johanna Onderwater 1759-1831 X Abraham Adriaan Stoop 1755-1811
Data persoonsnr 51820: Johanna Onderwater, dr v Abraham Hendrik Onderwater en Maria Arnoldina Gevaerts. Geb. 17, ged. 20 oktober 1759 Dordrecht. Overl. 28 november 1831 Dordrecht.
Relaties/bijzonderheden: X Abraham Adriaan Stoop (29-8-1783 Dordrecht), zn v Jacob Jacobs en Clasina Petronella Repelaer. Kind: Maria Amandina X Anthonie Ewalds Kist, Matheus Philippus X Johanna Elisabeth Geertruij de Jongh van Son.

Generatie 1-1-2-1-1-1-1-1-3-1: Abraham Adriaan Stoop 1755-1811 X Johanna Onderwater 1759-1831
Data persoonsnr 51819: Abraham Adriaan Stoop, zn v Jacob Jacobs Stoop en Clasina Petronella Repelaer. Geb. 8, ged. 10 mei 1755 Dordrecht,. Overl. 23 oktober 1811 Dordrecht
Beroep_bijzonderheden: notaris te Dordrecht.
Relaties/bijzonderheden: X Johanna Onderwater (29-8-1783 Dordrecht), dr v Abraham Hendrik Onderwater en Maria Arnoldina Gevaerts. Kind: Maria Amandina X Anthonie Ewalds Kist, Matheus Philippus X Johanna Elisabeth Geertruij de Jongh van Son.


Generatie 1-1-2-1-1-1-1-1-3-1-1: Matheus Philippus Stoop 1788 X Johanna Elisabeth Geertruij de Jongh van Son 1792
Data persoonsnr 51817: Matheus Philippus Stoop, zn v Abraham Adriaan Stoop en Johanna Onderwater. Geb. 2 juli 1788 Dordrecht.
Relaties/bijzonderheden: X Johanna Elisabeth Geertruij de Jongh van Son (2-10-1816 Raamsdonk), dr v Simon de Jongh van Son en Charlotte Hahn. Geb. 3 oktober 1792 Dordrecht.

Generatie 1-1-2-1-1-1-1-1-3-1-1: Johanna Elisabeth Geertruij de Jongh van Son 1792 X Matheus Philippus Stoop 1788
Data persoonsnr 51818: Johanna Elisabeth Geertruij de Jongh van Son, dr v Simon de Jongh van Son en Charlotte Hahn. Geb. 3 oktober 1792 Dordrecht.
Relaties/bijzonderheden: X Matheus Philippus Stoop (2-10-1816 Raamsdonk), zn v Abraham Adriaan Stoop en Johanna Onderwater.


Generatie 1-1-2-1-1-1: François van den Brandelaer 1623-1676 X Geertruida Cornelisse Block 1645
Generatie 1-1-2-1-1-1: Geertruida Cornelisse Block 1645 X François van den Brandelaer 1623-1676
Data persoonsnr 11190: Geertruida Cornelisse Block, dr v Cornelis Block en Clara de Bouffkens. Geb. ca 1645. en wed. Cornelis Swaen.
Relaties/bijzonderheden: X 1) Cornelis Swaen, zn v en . X 2) François van den Brandeler (11-1673 Dordrecht), zn v Roelandt Jacobsz Huybrechts (van den Brandelaer) en Maria Beens.


Generatie 1-1-2-1-1-2: Maria van den Brandelaer 1627-1672 X Johan Carelsz Schuler 1619-1674
Data persoonsnr 35290: Maria van den Brandelaer, dr v Roelandt Jacobsz Huybrechts (van den Brandelaer) en Maria Beens. Geb. 3-5-1627 Breda. Overl. 1665 Breda.
Relaties/bijzonderheden: X Johan Carelsz Schuler (27-10-1668), zn v Carel von und zu Schuier en Adriana van Ravemberg.

Generatie 1-1-2-1-1-2: Johan Carelsz Schuler 1619-1674 X Maria van den Brandelaer 1627-1672
Data persoonsnr 20333: Johan Carelsz Schuler, zn v Carel von und zu Schuier en Adriana van Ravemberg. Ged. 18-8-1619 Bergen op Zoom get: Cornelis Huybrechts, Roxyntken Laureys. Overl. 1674 Breda.
Beroep_bijzonderheden: predikant Zundert, Prinsenland en Roosendaal, professor philosofie Illustre School en predikant Breda. In 1660 aankoop huis "Het Beijtelschip" of "Het Liggende Hert" aan de Veemarktstraat. Dr. Sophia Catharina X mr. Christiaan Mens.
Relaties/bijzonderheden: X 1) Clara Christiaens Swaens (18-6-1645 Hooge Zwaluwe), dr v en . Kind: Christine X Gerard Swaens, Sophia Catharina. 2) Johanna Swaen, dr v Cornelis Adr. en Bertrada vd Dussen. X 3) Maria vd Brandeler (27-10-1668), dr v Roeland en Maria Beens.


Generatie 1-1-2-1-1-3: Jacob van den Brandelaer 1635 X Johanna Jans Crillaert 1630
Data persoonsnr 11196: Jacob van den Brandelaer, zn v Roelandt Jacobsz Huybrechts (van den Brandelaer) en Maria Beens. Geb. ca 1635 Geertruidenberg ? j:m: coopman tot Dordrecht.
Beroep_bijzonderheden: lakencoopman tot Dordrecht. Johannes van den Brandeler, oud-burgemeester van Dordrecht, was in 1720 een van de twee erfgenamen van de tweede vrouw van de Bredase stadhouder Johan van Goor.
Relaties/bijzonderheden: X Johanna Jans Crillaert (ot Dordrecht 20-9-1654, 11-10-1654 Geertruidenberg), dr v Jan Jansen Crillaerts en Elisabeth Snellen.

Generatie 1-1-2-1-1-3: Johanna Jans Crillaert 1630 X Jacob van den Brandelaer 1635
Data persoonsnr 11195: Johanna Jans Crillaert, dr v Jan Jansen Crillaerts en Elisabeth Snellen. Geb. ca 1630 Geertruidenberg.
Beroep_bijzonderheden: Familie: Johan van Goor (stadhouder Breda) X 2) Anna Crillaerts (20-9-1694), dr burgem. Jacob Crillaerts.
Relaties/bijzonderheden: X Jacob van den Brandelaer (ot Dordrecht 20-9-1654, 11-10-1654 Geertruidenberg), zn v Roelandt Jacobsz Huybrechts (van den Brandelaer) en Maria Beens.


Generatie 1-1-2-1-2: Digna Willems Beens 1615-1661 X Ludovicus Gerards van Renesse 1599-1671
Data persoonsnr 53172: Digna Willems Beens, dr v Willem Fransz Beens en Maria Christiaans Bacx. Geb. ca 1615 Breda? Overl. 21 april 1661 Breda. Vader is de Bredase burgemeester Willem Beens, begr. Breda, 3 april 1620.
Relaties/bijzonderheden: X Ludovicus Gerards van Renesse (14-6-1639 Breda), zn v Gerardus Fredericus van Renesse en Elizabeth van Wijck.

Generatie 1-1-2-1-2: Ludovicus Gerards van Renesse 1599-1671 X Digna Willems Beens 1615-1661
Data persoonsnr 53169: Ludovicus Gerards van Renesse, zn v Gerardus Fredericus van Renesse en Elizabeth van Wijck. Geb. 11 mei 1599 Utrecht. Begr. 19 februari 1671 Breda. Jm.
Beroep_bijzonderheden: predikant tot Maerssen ((1620-1637)), Breda (1638— 1671), hoogleraar theologie en kerkgeschiedenis te Breda, rector magnificus (1646-1648), regent van het Collegium.
Relaties/bijzonderheden: X 1) Anna Pinelli (1-1-1623 Utrecht), dr v en . Kind (4): Carel X Cornelia Abrahams Kegelaers. X 2) Digna Willems Beens (14-6-1639 Breda), dr v Willem en Maria Christiaans Bacx. X 3) Adriana Dingmans van Cuyck (15-8-1663 Breda).


Generatie 1-2: Geertruy Christiaans Bax 1530-1556 X Cornelis Laurensz Huygens 1520
Data persoonsnr 8742: Geertruy Christiaans Bax, dr v Christiaan Bax en Lucia Back. Geb. ca 1530 burcht van Weelde bij Turnhout. Overl. ca 1556.
Beroep_bijzonderheden: familieleden zijn trouwe dienaren van het huis Nassau. Lucia verwant aan Adriana Back, betovergrootmoeder van Johan Wolfert van Brederode.
Relaties/bijzonderheden: X Cornelis Laurenszoon Huygens, zn v en .

Generatie 1-2: Cornelis Laurensz Huygens 1520 X Geertruy Christiaans Bax 1530-1556
Data persoonsnr 8741: Cornelis Laurenszn Huygens, zn v Laurens Huygens en NN van der Straeten. Geb. ca 1520 Ter Heide Breda ? Overl.
Relaties/bijzonderheden: X Geertruy Christiaans Bax, dr v Christiaan Bax en Lucia Back.


Generatie 1-2-1: Christiaen Huygens 1551-1624 X Susanna Hoefnagel 1561-1633
Data persoonsnr 8739: Christiaen Huygens, zn v Cornelis Laurenszoon Huygens en Geertruy Bax. Geb. 22-4-1551 Ter Heide. Overl. 7-2-1624 's-Gravenhage.
Relaties/bijzonderheden: X Susanna Hoefnagel, dr v Jacob Hoefnagel en Elisabeth Vezeler.

Generatie 1-2-1: Susanna Hoefnagel 1561-1633 X Christiaen Huygens 1551-1624
Data persoonsnr 8740: Susanna Hoefnagel, dr v Jacob Hoefnagel en Elisabeth Vezeler. geb. 28-10-1561, overl. 20-5-1633 's-Gravenhage.
Relaties/bijzonderheden: X Christiaen Huygens, zn v Cornelis Laurenszoon Huygens en Geertruy Bax.


Generatie 1-2-1-1: Maurits Huygens 1595-1642 X Petronella Campe 1615-1669
Data persoonsnr 32061: Maurits Huygens, zn v Christiaan Cornelisz Huygens en Susanna Hoefnagel. Geb. 12-5-1595 Den Haag, overl. 24-9-1642 Den Haag. Secretaris van de Raad van State.
Beroep_bijzonderheden: secretaris Raad van State
Relaties/bijzonderheden: X Petronella Campe (ot 8-5-1633 Den Haag), dr v Jacob Jacobsz Campe en Maria Martha van Reigersberg.

Generatie 1-2-1-1: Petronella Campe 1615-1669 X Maurits Huygens 1595-1642
Data persoonsnr 32062: Petronella Campe, dr v Jacob Jacobsz Campe en Maria Martha van Reigersberg. Geb. ca 1615. Overl. 23-10-1669 Eindhoven. Nicht van Hugo de Groot.
Relaties/bijzonderheden: X Maurits Huygens (ot 8-5-1633 Den Haag), zn v Christiaan Cornelisz Huygens en Susanna Hoefnagel.


Generatie 1-2-1-1-1: Christiaan Huygens 1634-1676 X Johanna Catharina de Bergaigne 1635
Data persoonsnr 32060: Christiaan Huygens, zn v Maurits Huygens en Petronella Campe. Geb. 1-3-1634 Den Haag, overl. 14-2-1676 Eindhoven. Drossaard van de Baronie Cranendonk.
Beroep_bijzonderheden: drossaard Baronie Cranendonk
Relaties/bijzonderheden: X Johanna Catharina de Bergaigne, dr v Henrick van Bergaignen en Robertina van Vladeracken. Kind: Henrietta Albertina Huygens X kapitein Johan Diederick van Berinckhuysen.

Generatie 1-2-1-1-1: Johanna Catharina de Bergaigne 1635 X Christiaan Huygens 1634-1676
Data persoonsnr 32059: Johanna Catharina de Bergaigne, dr v Henrick van Bergaignen en Robertina van Vladeracken. Geb. ca 1635 Den Bosch.
Relaties/bijzonderheden: X Christiaan Huygens, zn v Maurits Huygens en Petronella Campe. Kind: Henrietta Albertina Huygens X kapitein Johan Diederick van Berinckhuysen, Maurits Huygens.


Generatie 1-2-1-2: Constantijn Christiaens Huygens 1596-1687 X Susanna Jans van Baerle 1599-1637
Data persoonsnr 8738: Constantijn Christiaens Huygens, zn v Christiaen Huygens en Susanna Hoefnagel. Geb. 4.9.1596 's-Gravenhage, overl. 28.3.1687 aldaar. Secretaris Frederik Hendrik (18 Juni 1625-?).
Beroep_bijzonderheden: dichter, secretaris Frederik Hendrik van Nassau. Heer v Zuylichem, Zeelhem en Monnickenland.
Relaties/bijzonderheden: X Susanna Jans van Baerle (6-4-1627 Amsterdam), dr v Jan Henricksz en Jacomina Hoon.

Generatie 1-2-1-2: Susanna Jans van Baerle 1599-1637 X Constantijn Christiaens Huygens 1596-1687
Data persoonsnr 8737: Susanna Jans van Baerle, dr v Jan Henricksz van Baerle en Jacomina Hoon. gedoopt 8.3.1599 Amsterdam, overleden 10.5.1637 's-Gravenhage, begraven 16.5.1637 aldaar.
Relaties/bijzonderheden: X Constantijn Christiaens Huygens (6-4-1627 Amsterdam), zn v Christiaen Huygens en Susanna Hoefnagel.


Generatie 1-2-1-2-1: Suzanne Huijgens 1637-1725 X Philips III Doublet 1635-1701
Data persoonsnr 37677: Suzanne Huijgens, dr v Constantijn Huijgens en Suzanne van Baerle. Geb. 13 maart 1637 in 's Gravenhage. Overl. 24 augustus 1725 's Gravenhage.
Relaties/bijzonderheden: X Philips III Doublet (20-4-1660), zn v Philips II Doublet en Geertrui Huijgens.

Generatie 1-2-1-2-1: Philips III Doublet 1635-1701 X Suzanne Huijgens 1637-1725
Data persoonsnr 37676: Philips III Doublet, zn v Philips II Doublet en Geertrui Huijgens. Geb. 4 september 1635 Breda. Overl. 1701
Beroep_bijzonderheden: heer van St. Annaland.
Relaties/bijzonderheden: X Suzanne Huijgens (20-4-1660), dr v Constantijn Huijgens en Suzanne van Baerle. Kind: Philips IV X Hester Willems Quarles, Constance Theodora X Mattheus Mattheusz Hoeufft.


Generatie 1-2-1-2-1-1: Constance Theodora Doublet 1656-1726 X Mattheus Mattheusz Hoeufft 1647-1720
Data persoonsnr 37675: Constance Theodora Doublet, dr v Philips Doublet en Suzanne Huijgens. Geb. 1656. Begr. 6-6-1726 Den Haag.
Beroep_bijzonderheden: vrouwe van St. Annaland, Moggershil en Callantsoog, Oyen.
Relaties/bijzonderheden: X Mattheus Mattheusz Hoeufft (24 juli 1683), zn v Mattheus Hoeufft en Maria Sweerts.

Generatie 1-2-1-2-1-1: Mattheus Mattheusz Hoeufft 1647-1720 X Constance Theodora Doublet 1656-1726
Data persoonsnr 37674: Mattheus Mattheusz Hoeufft, zn v Mattheus Hoeufft en Maria Sweerts. Geb. 15 augustus 1647 Amsterdam. Overl. 6 oktober 1720 kasteel Onsenoort, Nieuwkuijk.
Beroep_bijzonderheden: heer van Oyen, Onsenoort en Nieuwkuijk. Luitenant-generaal van de ruiterij in dienst der algemeene Staten.
Relaties/bijzonderheden: X Constance Theodora Doublet (24 juli 1683), dr v Philips Doublet en Suzanne Huijgens. Kind: Philips, Leonard X Margaretha Eelbo, Mattheus, heer van Oyen, Onsenoort en Nieuwkuik, X Anna Isabelle van Nassau-Lalecq, Johan Diederik.


Generatie 1-2-1-3: Geertruid Christiaens Huygens 1599-1680 X Philips II Doublet 1580-1660
Data persoonsnr 12343: Geertruid Christiaens Huygens, dr v Christiaen Huygens en Susanna Hoefnagel. Geb.1599. Overl. 1680. Broer: Johan.
Beroep_bijzonderheden: zwager Davidt le Leu de Wilhem X Constantie Huygens, Constantien Huygens X Susanna van Baerle, Maurits Huygens X Petronella Campe.
Relaties/bijzonderheden: X Philips Philipsz Doublet (28 apr 1632), zn v Philips Doublet en Maria Pieters van der Goes. Kind: Philips X Suzanne Huijgens, Christiaan.

Generatie 1-2-1-3: Philips II Doublet 1580-1660 X Geertruid Christiaens Huygens 1599-1680
Data persoonsnr 12344: Philips Philipsz Doublet, zn v Philips Doublet en Maria Pieters van der Goes. Geb. ca 1580. Overl. 1660.
Beroep_bijzonderheden: ontvanger-generaal der Unie (1611), heer van Sint-Annaland (1651). NB: Philips Francoisz Doublet X Catharina van Schoterbosch, X Maria Pietersdr van der Goes.
Relaties/bijzonderheden: X Geertruid Christiaens Huygens (28 apr 1632), dr v Christiaen Huygens en Susanna Hoefnagel. Kind (8?): Philips X Suzanne Huijgens, Christiaan.


Generatie 1-2-1-3-1: Philips III Doublet 1635-1701 X Suzanne Huijgens 1637-1725

Generatie 1-2-1-3-1-1: Constance Theodora Doublet 1656-1726 X Mattheus Mattheusz Hoeufft 1647-1720

Generatie 1-2-1-4: Constantia Huygens 1602-1677 X David le Leu de Wilhem 1588-1658
Data persoonsnr 8825: Constantia Huygens, dr v Christiaen Huygens en Susanna Hoefnagel. Geb. 2-8-1602 ´s Gravenhage. overl. 1677.
Relaties/bijzonderheden: X David le Leu de Wilhem (26 January 1633), zn v Georg le Leu de Wilhem en Aegidia (Gilliette) Opalphens. Kind: Johanna, 1637–1656.

Generatie 1-2-1-4: David le Leu de Wilhem 1588-1658 X Constantia Huygens 1602-1677
Data persoonsnr 8824: David le Leu de Wilhem, zn v Georg le Leu de Wilhem en Aegidia (Gilliette) Opalphens. Geb. 15-5-1588 Hamburg (D). Overl. 27-1-1658.
Beroep_bijzonderheden: koopman, wetenschapper, rentmeester, adviseur van Amalia v Solms (1602–1675) en Frederik Hendrik (1584–1647). Veel correspondentie met C Huygens, veeltalig.
Relaties/bijzonderheden: X Constantia Huygens (26 January 1633), dr v Christiaen Huygens en Susanna Hoefnagel.


Generatie 1-2-1-4-1: Maurits le Leu de Wilhem 1643-1724 X Maria Timmers 1658-1753
Data persoonsnr 8833: Maurits le Leu de Wilhem, zn v David le Leu de Wilhem en Constantia Huygens. Geb. 9 Feb 1643 in 's-Gravenhage. Overl. 24 Sep 1724. oudt praesident in de raden en leenhoven: van Brabant en landen van Overmaze in 's Hage.
Beroep_bijzonderheden: heer van Waalwijk. conn. Anna Lucretia van Zon
Relaties/bijzonderheden: X Maria Timmers (27-4-1683 Rotterdam), dr v Paulus de Jonge Timmers en Maria Cornelisse de Raet.

Generatie 1-2-1-4-1: Maria Timmers 1658-1753 X Maurits le Leu de Wilhem 1643-1724
Data persoonsnr 8834: Maria Timmers, dr v Paulus de Jonge Timmers en Maria Cornelisse de Raet. Geb. 3 Jul 1658 in Rotterdam. Overl. 21 Apr 1753.
Beroep_bijzonderheden: conn. Anna Lucretia van Zon
Relaties/bijzonderheden: X Maurits le Leu de Wilhem (27 Apr 1683 Rotterdam), zn v David le Leu de Wilhem en Constantia Huygens.


Generatie 1-2-1-4-1-1: Paul Sebastiaan le Leu de Wilhem 1680 X Geertrui Noordhey 1680
Data persoonsnr 11127: Paul Sebastiaan le Leu de Wilhem, zn v Maurits en Maria Timmers. Geb. ca 1680.
Relaties/bijzonderheden: X Geertruij Noordheij, dr v en .

Generatie 1-2-1-4-1-1: Geertrui Noordhey 1680 X Paul Sebastiaan le Leu de Wilhem 1680
Data persoonsnr 11128: Geertrui Noordhey, dr v en . Geb. ca 1680.
Relaties/bijzonderheden: X Paul Sebastiaan le Leu de Wilhem, zn v Maurits en Maria Timmers.


Generatie 1-2-1-4-1-1-1: Daniel Adriaan le Leu de Wilhem 1710 X Maria Philippina Piek (le Leu de Wilhem) 1710
Data persoonsnr 10247: Daniel Adriaan le Leu de Wilhem, zn v Paul Sebastiaan le Leu de Wilhem en Geertruij Noordheij. Geb. ca 1710. raadsheer in de leenhoven van Brabent en Overmaze.
Beroep_bijzonderheden: raadsheer Brabent en Overmaze
Relaties/bijzonderheden: X Maria Philippina Piek (le Leu de Wilhem), dr v Willem Pieck en Maria Jacoba du Faget van Assendelft.

Generatie 1-2-1-4-1-1-1: Maria Philippina Piek (le Leu de Wilhem) 1710 X Daniel Adriaan le Leu de Wilhem 1710
Data persoonsnr 8832: Maria Philippina Piek (le Leu de Wilhem), dr v Willem Pieck en Maria Jacoba du Faget van Assendelft. vrouwe van Waalwijk Besoijen Berlicum Middelroode en Caathooven. Geb. ca 1710. Maria Philippina baronesse Piek douariere Le Leu de Wilhem
Beroep_bijzonderheden: baronesse
Relaties/bijzonderheden: X Daniel Adriaan le Leu de Wilhem, zn v Paul Sebastiaan le Leu de Wilhem en Geertruij Noordheij. Douairiere Le Leu de Wilhem contra Johan Halfwassenaar, heer van Nieuwkuijck en Onzenoort, inzake het jagen op de heide te Helvoort, 1771-1771.


Generatie 1-2-1-4-1-2: Constantijn le Wilhem 1694-1733 X Catharina Dicx 1698-1778
Data persoonsnr 17049: Constantijn le Leu de Wilhem, zn v Maurits le Leu de Wilhem en Maria Timmers. Ged. 3 Oct 1694 's-Gravenhage. Overl. 9 Jan 1733. Heer van Drongelen.
Beroep_bijzonderheden: heer van Drongelen
Relaties/bijzonderheden: X Catharina Dicx (8 Jul 1721 Haarlem), dr v Diderik Dicx en Maria van Assendelft.

Generatie 1-2-1-4-1-2: Catharina Dicx 1698-1778 X Constantijn le Wilhem 1694-1733
Data persoonsnr 17050: Catharina Dicx (8 Jul 1721 Haarlem), dr v Diderik Dicx en Maria van Assendelft. Geb. 13 Jun 1698 Haarlem. Begr. 6 Jun 1778 Haarlem.
Relaties/bijzonderheden: X Constantijn le Leu de Wilhem, zn v Maurits le Leu de Wilhem en Maria Timmers.


Generatie 1-2-1-4-1-2-1: Christina Wijnanda le Leu De Wilhem 1724-1777 X Mattheus Willem van Valkenburg 1718-1784
Data persoonsnr 17046: Christina Wijnanda le Leu De Wilhem, dr v Constantijn le Leu de Wilhem en Catharina Dicx. Ged. 30 Aug 1724 Haarlem. Begr. 20 Jan 1777 Haarlem.
Relaties/bijzonderheden: X Mattheus Willem van Valkenburg (17 Jan 1747 Leiden), zn v Cornelis van Valkenburg en Anna Maria Colterman.

Generatie 1-2-1-4-1-2-1: Mattheus Willem van Valkenburg 1718-1784 X Christina Wijnanda le Leu De Wilhem 1724-1777
Data persoonsnr 17045: Mattheus Willem van Valkenburg, zn v Cornelis van Valkenburg en Anna Maria Colterman. Geb. 24 Dec 1718 's-Gravenhage. Begr. 20 Jan 1777 Haarlem. Overl. 2 Jan 1784 Haarlem.
Relaties/bijzonderheden: X 1) M. Guldewagen (6-5-1738 Haarlem), dr v en . X 2) Christina Wijnanda le Leu De Wilhem (17 Jan 1747 Leiden), dr v Constantijn le Leu de Wilhem en Catharina Dicx.


Generatie 1-2-1-4-1-2-1-1: Catharina Geertruyd Mattheus van Valkenburg 1760-1807 X Hieronymus Jans van Alphen 1746-1803
Data persoonsnr 17042: Catharina Geertruyd Mattheus van Valkenburg, dr v Mattheus Willem van Valkenburg en Christina Wijnanda le Leu De Wilhem. Ged. 9 april 1760 Haarlem. Overleden 12 januari 1807 Leiden.
Relaties/bijzonderheden: X Hieronymus Jans van Alphen (10-5-1781 Haarlem), zn v Johannes van Alphen en Wilhelmina Lucia van Alphen.

Generatie 1-2-1-4-1-2-1-1: Hieronymus Jans van Alphen 1746-1803 X Catharina Geertruyd Mattheus van Valkenburg 1760-1807
Data persoonsnr 17040: Hieronymus Jans van Alphen, zn v Johannes van Alphen en Wilhelmina Lucia van Alphen. Ged. 12-8-1746 Gouda. Overl. 2-4-1803. procureur-generaal Hove van Utrecht 1780, raad en pensionaris van Leiden 1789, raad en thesaurier der Unie 1790.
Beroep_bijzonderheden: orangist, procureur-generaal.
Relaties/bijzonderheden: X 1) Johanna Maria Daniels van Goens (13-4-1772 Utrecht), dr v Daniel Francois en Catharina Juliana Cuningham. X 2) Catharina Geertruyd van Valkenburg (10-5-1781 Haarlem), dr v Mattheus Willem en Christina Wijnanda le Leu De Wilhem.