Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.
11 feb 2022: Dringende video-oproep van canadese militair om NU voor de eigen bevolking te kiezen!  Russia Humiliates NATO in Conventional War | Interview with Andrei Martyanov.     Interview met aartsbisschop Carlo Vigano over de huidige westerse anti-mens agenda (9-1-2024, engelstalig).   Steun aan boeren en kleine zelfstandigen om te overleven is zeker ook eigenbelang van burgers!  Farmers Defence Force
Thuis Zoeken naar personen Relatieclusters Stamlijnen Stamlijnrelaties Aktes, aantekeningen Vrij toegankelijke websites Over genealogie e.d. Database Logboek Aktuele discussies Over genealogie e.d.

Tijdlijn in tekst

Tijdlijn in tekst


Nakomelingen van Allert Andriesz Boelens (bron website genealogie-van-zon.nl versie 5-3-2024 door A C. P. J. van Zon).
In geval van meerdere huwelijken of gemeenschappelijke voorouders worden de data van die personen slechts eenmaals vermeld!

Generatie 1: Allert Andriesz Boelens 1495 X Maria Pietersdr Weijnen 1495
Data persoonsnr 18308: Allert Andriesz Boelens, zn v Andries Boelens en Marie Jan Bethsdr. Geb. ca 1495.
Relaties/bijzonderheden: X Maria Pietersdr Weijnen, dr v Pieter Weijnen en NN.

Generatie 1: Maria Pietersdr Weijnen 1495 X Allert Andriesz Boelens 1495
Data persoonsnr 18309: Maria Pietersdr Weijnen, dr v Pieter Weijnen en NN. Geb. ca 1495.
Relaties/bijzonderheden: X Allert Andriesz Boelens, zn v Andries Boelens en Marie Jan Bethsdr.


Generatie 1-1: Anna Allertsz Boelens 1525 X Nicolaas Gerritsz van der Laen 1525-1584
Data persoonsnr 18307: Anna Allertsz Boelens, dr v Allert Andriesz Boelens en Maria Pietersdr Weijnen. Geb. ca 1525.
Relaties/bijzonderheden: X Nicolaas Gerritsz van der Laen (1548), zn v Gerrit van der Laen en NN. Kind: Diewer X Jacob Willemsz. van der Veen.Alijt (geb. 1542 ?) X Maerten Willemsz. Ruychaver (geb. 1547).

Generatie 1-1: Nicolaas Gerritsz van der Laen 1525-1584 X Anna Allertsz Boelens 1525
Data persoonsnr 18299: Nicolaas Gerritsz van der Laen, zn v Gerrit van der Laen en NN Bouwen Aelbrechtsdr. Geb. 1510. Overl. 1584. Burgem. Haarlem. 1567: pensionaris. Ambachtsheer Schoterbosch. eigenaar Hofstede van de Loo en oude ridderhofstede Velden te Maasland.
Beroep_bijzonderheden: Burgemeester Haarlem
Relaties/bijzonderheden: X 1) Anna Allertsz Boelens (1548), dr v Allert Andriesz Boelens en Maria Pietersdr Weijnen. X 3) NN van Kerckwerve, dr v Jan Corneliszoon van Kerckwerve (1488-1562) en Marie Heerman.


Generatie 1-1-1: Nicolaes Claesz van der Laan 1550 X Brechte Claesdr 1560
Data persoonsnr 18310: Nicolaes Claesz van der Laan, zn v Nicolaas Gerritsz van der Laen en Anna Allertsz Boelens. Geb. ca 1550. Overl. 1603.
Relaties/bijzonderheden: X Brechte Claesdr (17-6-1582 Amsterdam), dr v en .

Generatie 1-1-1: Brechte Claesdr 1560 X Nicolaes Claesz van der Laan 1550
Data persoonsnr 18311: Brechte Claesdr, dr v en . Geb. ca 1560.
Relaties/bijzonderheden: X Nicolaes Claesz van der Laan (17-6-1582 Amsterdam), zn v Nicolaas Gerritsz van der Laen en Anna Allertsz Boelens.


Generatie 1-1-1-1: Beatrix van der Laen 1592-1639 X Isaac Massa 1586-1643
Data persoonsnr 11144: Beatrix van der Laen, dr v Nicolaas van der Laen en Brechte Claesdr. Geb. ca 1592. Overl. 1639.
Relaties/bijzonderheden: X Isaac Massa (25-4-1622 Haarlem), zn v Abraham Massa en NN.

Generatie 1-1-1-1: Isaac Massa 1586-1643 X Beatrix van der Laen 1592-1639
Data persoonsnr 10858: Isaac Massa, zn v Lambrecht (Abraham ?) Massa en Sara Texor. Geb. 7 oktober 1586 Haarlem. Overl. 1643. 4 broers en een zus
Beroep_bijzonderheden: ruslandhandel, graankoopman
Relaties/bijzonderheden: X Beatrix van der Laen (25-4-1622 Haarlem), dr v Nicolaas Gerritsz van der Laen en NN. Leertijd Ruslandhandel bij Adriaen Sybrecht Faes. Daarna bij de Dragons, in 1618 als volwaardig partner..