Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.
11 feb 2022: Dringende video-oproep van canadese militair om NU voor de eigen bevolking te kiezen!  Amid so much hate, a clot-shot brings Russia & the West together. A Kremlin-backed pharma firm is registering AstraZeneca's clot-shot in Russia  Interview with Bob Moran, ex-politiek cartoonist van de Britse Telegraph over persoonlijke dilemma´s.  Steun aan boeren en kleine zelfstandigen om te overleven is zeker ook eigenbelang van burgers!  Farmers Defence Force
Thuis Zoeken naar personen Relatieclusters Stamlijnen Stamlijnrelaties Aktes, aantekeningen Vrij toegankelijke websites Over genealogie e.d. Database Logboek Aktuele discussies Over genealogie e.d.

Tijdlijn in tekst compleet

Tijdlijn in tekst compleet


Nakomelingen van Daniël Deutz, compleet met Gebeurtenissen (bron website genealogie-van-zon.nl versie 5-3-2024 door A C. P. J. van Zon).
In geval van meerdere huwelijken of gemeenschappelijke voorouders worden de data van die personen slechts eenmaals vermeld! Relevante Erfdelings-akten (indien aanwezig) moeten echter zelf toegevoegd worden!

Generatie 1: Daniël Deutz 1644-1707 X Maria de Bordes 1655-1686
Data persoonsnr 11394: Daniël Deutz, zn v Reinhard Deutz en Helena Resteau. Geb. 20-8-1644 Dinslaken of Keulen. Overl. 22-8-1707 Amsterdam.
Beroep_bijzonderheden: bankier, expediteur, zijdekoopman. NB: Gideon Salomon Duijts X Albertina Christina Snoukaert van Schaumburg (< 1-12-1734 Den Bosch?).
Relaties/bijzonderheden: X Maria de Bordes (6-4-1677 Ouderkerk), dr v Anthonij Bauduinsz de Bordes en Maria van Breugel.

Generatie 1: Maria de Bordes 1655-1686 X Daniël Deutz 1644-1707
Data persoonsnr 11395: Maria de Bordes (6-4-1677 Ouderkerk), dr v Anthonij Bauduinsz de Bordes en Maria van Breugel. Geb. 6-11-1655 Amsterdam. Begr. 6-5-1686 Amsterdam.
Relaties/bijzonderheden: X Daniël Deutz, zn v Reinhard Deutz en Helena Resteau.


Generatie 1-1: Anthony Deutz 1678-1730 X Ida Agatha Temminck 1679-1716
Data persoonsnr 6382: Anthony Deutz, zn v Daniël Deutz en Maria de Bordes. Opa Daniel Deutz (??) broer van Daniel en Hans (Jean) Deutz (X Elisabeth Coymans). (1678-1730) was koopman op Italië en de Levant en tevens bankier. Familie afkomstig van Keulen.
Beroep_bijzonderheden: mr., koopman Levant, bankier. In 1707 stichtte hij samen met zijn broer Daniel de firma ‘Anthony & Daniel Deutz’.
Relaties/bijzonderheden: X Ida Agatha Temminck ( (18-6-1713), dr v Adriaen Temminck en Catrina Ingelbrecht.
BEROEP resident van de keurvorst van Brunswijk-Lüneburg te Amsterdam. Deze had hem en zijn broer het monopolie van de verkoop van het lood uit de mijnen van de Harz gegeven.
BEROEP De familie Deutz was een van de rijke koopliedenfamilies die rond 1600 vanuit Duitsland naar Holland immigreerden. Anthony Deutz was dus een aanzienlijk man. De titel 'mr.' voor zijn naam, suggereert dat hij rechten heeft gestudeerd.
BEROEP In 1713 trouwde hij met Ida Agatha Temminck (1679-1716) en op 6 oktober 1717 kochten zij samen een huis op de Keizersgracht, genaamd De Pelicaen".
BEROEP De boedelinventaris is na Deutz sterven in dit huis opgemaakt op 21 oktober 1730.

Generatie 1-1: Ida Agatha Temminck 1679-1716 X Anthony Deutz 1678-1730
Data persoonsnr 6383: Ida Agatha Temminck, dr v Adriaen Temminck en Catrina Ingelbrecht. Geb. 5-6-1679 Amsterdam? Overl. 12-7-1716.
Relaties/bijzonderheden: X Anthony Deutz (18-6-1713), zn v Daniël Deutz en Maria de Bordes.


Generatie 1-1-1: Daniel Anthonyz Deutz 1710-1775 X Geertruid van Son 1724-1792
Data persoonsnr 6381: Daniel Anthonyz Deutz, zn v Anthony Deutz en Ida Agatha Temminck. Geb. ca 1710. , overl. 29-6-1775.
Beroep_bijzonderheden: mr., raad ter admiraliteit Amsterdam, financier, burgemeester Amsterdam
Relaties/bijzonderheden: X Geertruid van Son (8-12-1744 Amsterdam), dr v Zeger van Son en Petronella de Wacker.
ALGEMEEN surname Niet slechts de Societeit, maar ook de heeren Deutz en Comp., de groote geldschieters, vereerden Nepveu met hun vertrouwen.
ALGEMEEN surname In 1761 werden zij door de heeren J.L. van Son en D.F. Dandiran vervangen. (Not. G. en R. 20 Aug. 1761
KINDEREN Geertruid Susanna Deutz, geb. 24 Maart 1754 X Mr. Jacob Hendrik Talbot, geb. 10-5-1736 Suriname, Raad v Politie aldaar, onder Mauritius tijdelijk belast met Fiscalaat van Oct. 1748 tot Oct. 1749; koopman en Regent Aalmoeseniersweeshuis Amsterdam

Generatie 1-1-1: Geertruid van Son 1724-1792 X Daniel Anthonyz Deutz 1710-1775
Data persoonsnr 1679: Geertruid van Son, dr v Zeeger van Son en Petronella de Wacker. Geb. 23-11-1724 Amsterdam. 1863: Deze erven waren de families Fabricius, Kluit, Baggerman, le Chevalier, en Six, alle te Nederland.
Beroep_bijzonderheden: relatie met Six
Relaties/bijzonderheden: X Daniel Anthonyz Deutz (8-12-1744), zn v Anthony Deutz en Ida Agatha Temminck.
FAMILIE Petrus de wacker van Son: Doopgetuigen (13-8-1758) waren zijn oom, de van de Doelen-beweging bekende Daniël Deutz en Hendricks schoonmoeder C.H. de la Fontaine, wed. Petrus Hollebee(c)k.
FAMILIE Doop Zeger van Son : 2. Zeger, gedoopt 25-nov-1751 te Amsterdam, getuigen Thomas van Son Zegersz en Geertruij van Son.
FUNCTIE besluiten stadsbestuur Gouda 1799 admissie Geertruy van Son sterke drank.


Generatie 1-1-1-1: Daniël Deutz 1750-1810 X Johanna Droogmans 1750-1822
Data persoonsnr 10464: Daniël Deutz, zn v Daniel Anthonyz Deutz en Geertruid van Son. Geb. ca 1750. Begr. Amsterdam 5-4-1810.
Relaties/bijzonderheden: X Johanna Droogmans, dr v Jan Droogmans en Helena Jansen.

Generatie 1-1-1-1: Johanna Droogmans 1750-1822 X Daniël Deutz 1750-1810
Data persoonsnr 10465: Johanna Droogmans, dr v Jan Droogmans en Helena Jansen. Geb. ca 1750. overl. Amsterdam 22-9-1822
Relaties/bijzonderheden: X Daniël Deutz, zn v Daniel Anthonyz Deutz en Geertruid van Son.


Generatie 1-1-1-1-1: Johanna Maria Deutz 1809-1841 X Gerrit Baggerman 1799-1865
Data persoonsnr 10460: Johanna Maria Deutz, dr v Daniël Deutz en Johanna Droogmans. Geb. 24 mei 1809 Amsterdam. Overl. 28 april 1841 Zwolle (Overijssel).
Relaties/bijzonderheden: X Gerrit Baggerman (2-2-1827 Rheden), zn v Cornelis Johannes Baggerman en Zientje Tolsma.

Generatie 1-1-1-1-1: Gerrit Baggerman 1799-1865 X Johanna Maria Deutz 1809-1841
Data persoonsnr 10459: Gerrit Baggerman, zn v Cornelis Johannes Baggerman en Zientje Tolsma. Geb. 25 mei 1799 Amsterdam. Overl. 16 juni 1865 Zwolle. Familie stamt vanouds van Werkendam.
Beroep_bijzonderheden: NB: Anna Baggerman X Willem Johannes van Son, geb. 5-9-1871 Dordrecht.
Relaties/bijzonderheden: X Johanna Maria Deutz (2-2-1827 Rheden), dr v Daniël Deutz en Johanna Droogmans.
FAMILIE Gouvernement van Gelderland, won. te Arnhem, zn. van Cornelis Johannes Baggerman (overl. Coevorden mei 1800) en Sieske Tolsma, rentenierster te Arnhem


Generatie 1-1-1-2: Geertruid Susanna Deutz 1754-1792 X Jacob Hendrik Talbot 1736-1802
Data persoonsnr 10461: Geertruid Susanna Deutz, dr v Daniel Anthonyz Deutz en Geertruid van Son. geb. 24 Maart 1754. overl. 11-6-1792.
Relaties/bijzonderheden: X Jacob Hendrik Talbot (26 April 1779), zn v Talbot en NN.

Generatie 1-1-1-2: Jacob Hendrik Talbot 1736-1802 X Geertruid Susanna Deutz 1754-1792
Data persoonsnr 10462: Jacob Hendrik Talbot, zn v Talbot en NN. geb. Suriname 10 Mei 1736. overl. Wageningen 20 Mei 1802. koopman en Regent van het Aalmoeseniersweeshuis te Amsterdam
Beroep_bijzonderheden: koopman en Regent
Relaties/bijzonderheden: X 1) Charlotte Marie Benelle, begraven in de Oude Kerk te Amsterdam 8 Jan. 1778,1 kind. X 2) Geertruid Susanna Deutz (26 April 1779), dr v Daniel Anthonyz Deutz en Geertruid van Son.
BEROEP geb. te Suriname 10 Mei 1736, Raad van Politie aldaar, en als zoodanig onder Mauritius tijdelijk belast met het Fiscalaat van Oct. 1748 tot Oct. 1749; koopman en Regent van het Aalmoeseniersweeshuis te Amsterdam
FAMILIE overl. te Wageningen 20 Mei 1802. Eerst gehuwd met Charlotte Marie Benelle, begraven in de Oude Kerk te Amsterdam 8 Jan. 1778, uit welk huwelijk één kind;
FAMILIE hertrouwd 26 April 1779 met Geertruid Susanna Deutz, geb. 24 Maart 1754, overl. te Amsterdam 2 Febr. 1820,