Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.
11 feb 2022: Dringende video-oproep van canadese militair om NU voor de eigen bevolking te kiezen!  Russia Humiliates NATO in Conventional War | Interview with Andrei Martyanov.     Interview met aartsbisschop Carlo Vigano over de huidige westerse anti-mens agenda (9-1-2024, engelstalig).   Steun aan boeren en kleine zelfstandigen om te overleven is zeker ook eigenbelang van burgers!  Farmers Defence Force
Thuis Zoeken naar personen Relatieclusters Stamlijnen Stamlijnrelaties Aktes, aantekeningen Vrij toegankelijke websites Over genealogie e.d. Database Logboek Aktuele discussies Over genealogie e.d.

Tijdlijn in tekst compleet

Tijdlijn in tekst compleet


Nakomelingen van Lucia Back van Weelde, compleet met Gebeurtenissen (bron website genealogie-van-zon.nl versie 5-3-2024 door A C. P. J. van Zon).
In geval van meerdere huwelijken of gemeenschappelijke voorouders worden de data van die personen slechts eenmaals vermeld! Relevante Erfdelings-akten (indien aanwezig) moeten echter zelf toegevoegd worden!

Generatie 1: Lucia Back van Weelde 1495 X Christiaan Jans Bax 1495
Data persoonsnr 12404: Lucia Back van Weelde, dr v en . Geb. ca 1495 Turnhout? Woonde op een omwatert huys oft slot tot Wielde in 't land van Turnhout.
Beroep_bijzonderheden: verwant aan Adriana Back, betovergrootmoeder van Johan Wolfert van Brederode. Familie: Jonker Otto Back, schepen in 1505. Hij stierf 15 Sept. 1509 en liet de heerlijkheid Asten aan zijne zuster Adriana Back.
Relaties/bijzonderheden: X Christiaan Jans Bax, zn v Jan Simonsz Bacx en Heylwig van den Hove.

Generatie 1: Christiaan Jans Bax 1495 X Lucia Back van Weelde 1495
Data persoonsnr 12403: Christiaan Jans Bax, zn v Jan Simonsz Bacx en Heylwig van den Hove. Geb. ca 1495. Broer is Jacob Bax (met dochter Heilwig Bax X Goyart van Eyck).
Beroep_bijzonderheden: NB: NIET vermeld in kwartierstaat (https://www.bossche-encyclopedie.nl/personen/bacx,%20jan%20(1552).diagram.htm)! Sterke twijfel aan juistheid ouders zoals genoemd in DNL 1924.
Relaties/bijzonderheden: X Lucia Back van Weelde, dr v en . Kind: Geertruij X Cornelis Laurenszoon Huygens, Frans.


Generatie 1-1: Frans Kerstiaens Backx 1515 X Maria Roelofs van Daelhem 1515
Data persoonsnr 56409: Frans Kerstiaens Backx, zn v Christiaen Jans Backx en Lucia Back. Geb. ca 1515. Overl. < 25 februari 1561.
Beroep_bijzonderheden: stadhouder van den schout van Baerle (1553). Geen spoor van een huwelijk met Maria Roelofs van Daelhem te vinden (11-5-2023). Zoon Adriaan X NN, overl. < 25-2-1561. Sterke twijfel aan juistheid grootouders zoals genoemd in DNL 1924.
Relaties/bijzonderheden: X 1) Maria Roelofs van Daelhem, dr v en . Kind: Jan geb. ca 1535, klerk vd rentmeester van Breda, X Elisabeth van de Kieboom, Christiaen X Maria Matthijs Dingemans, Maria X Laureijs Veersen. X 2) Margriet Henrick Moensdr (<= 1553)
KINDEREN Stadsarchief Breda te Breda, Vestbrieven Schepenbank Breda 1499-1811, Bron: boek, Deel: 476, Periode: 1571, Breda, inventaris­num­mer 476, 2 oktober 1571, Vestbrieven 1571, folio 149v vestbrief op 2 oktober 1571: Geregistreerde: Marie Back Franssen, Fransdr, Wijlen Marie Back, Vrouw van Laureijs Veersen.
VESTBRIEF Schepenbank Breda 1499-1811, Bron: boek, Deel: 766, Periode: 1552-1557, Alphen en Chaam, inventaris­num­mer 766, 31 oktober 1553, Vestbrieven Alphen en Chaam 1552-1557, folio 99r vestbrief op 31 oktober 1553: Geregistreerden: Frans Kerstiaenszone, Partij 1.1. Back, Partij 1.2. Margriet Henrick Moensdr, Partij 1.3. Jan Back, Partij 2.1. Adriaen Janssone van Baerle, Partij 2.2.
VESTBRIEF Schepenbank Breda 1499-1811, Bron: boek, Deel: 766, Periode: 1552-1557, Alphen en Chaam, inventaris­num­mer 766, 31 oktober 1553, Vestbrieven Alphen en Chaam 1552-1557, folio 99r Opm: Partij 1.1, alias 1.2, stadthouder van den schoutet van Baerle, en 1.3 zijn huysfrou, met 1.1 als man en vgd, hebben de erfchijns vercoft aen 2.1, des voirs 1.1 zoon, clerck van den rentmeester van Breda.
VESTBRIEF Schepenbank Breda 1499-1811, Bron: boek, Deel: 766, Periode: 1552-1557, Alphen en Chaam, inventaris­num­mer 766, 31 oktober 1553, Vestbrieven Alphen en Chaam 1552-1557, folio 99r Te vrijen mette vercofte 6 kargld en met sHeeren chijnse zonder ennigen anderen commer. Men mag de erfchijns altijt lossen met 100 kargld en met 10 st eens meer te gheven. Gevest 2.2 tot behoef van 2.1.
VESTBRIEF Schepenbank Breda 1499-1811, Bron: boek, Deel: 767, Periode: 1558-1564, Alphen en Chaam, inventaris­num­mer 767, 25 februari 1561, Vestbrieven Alphen en Chaam 1558-1564, folio 153r vestbrief op 25 februari 1561: Geregistreerden: Jan Back, Partij 1.1. Christiaen Back, Partij 1.2. Frans Kerstiaenszoon, Partij 1.3. Cornelis Adriaen Mathijszone van den Oever, Partij 2.1.
VESTBRIEF Schepenbank Breda 1499-1811, Bron: boek, Deel: 767, Periode: 1558-1564, Alphen en Chaam, inventaris­num­mer 767, 25 februari 1561, Vestbrieven Alphen en Chaam 1558-1564, folio 153r Opm: Partij 1.1 en 1.2 gebruederen wijlen 1.3 zonen, voir hen zelven en in den name van de kindr wijlen Adriaen Back hon brueder, hebben de erfchijns vercoft aen 2.1.

Generatie 1-1: Maria Roelofs van Daelhem 1515 X Frans Kerstiaens Backx 1515
Data persoonsnr 56410: Maria Roelofs van Daelhem, dr v en . Geb. ca 1515.
Relaties/bijzonderheden: X Frans Christiaens Backx, zn v Christiaen Jans Backx en Lucia Back. Kind: Jan geb. ca 1535, klerk vd rentmeester van Breda, X Elisabeth van de Kieboom, Christiaen X Maria Matthijs Dingemans, Maria X Laureijs Veersen.


Generatie 3-1: Maria Jans Bacx 1580 X Govert Pieters van Clootwijck 1580-1605
Data persoonsnr 12125: Maria Jans Bacx, dr v Johan Fransz Back en NN. Geb. ca 1580.
Beroep_bijzonderheden: vader ontvanger-generaal van de Prins van Oranje.
Relaties/bijzonderheden: X Govert Pieters van Clootwijck, zn v Pieter van Clootwijck en Margriet Heys.

Generatie 3-1: Govert Pieters van Clootwijck 1580-1605 X Maria Jans Bacx 1580
Data persoonsnr 12124: Govert Pieters van Clootwijck, zn v Pieter van Clootwijck en Margriet Heys. Geb. ca 1580. overl. 1605.
Relaties/bijzonderheden: X Maria Jans Bacx, dr v Johan Fransz Back en NN.


Generatie 3-1-1: Pieter Goverts van Clootwijck 1605 X Dingena Swaen 1617
Data persoonsnr 6795: Pieter Goverts van Clootwijck, zn v Govert Pieters van Clootwijck en Maria Bacx (dr v Johan Fransz Back (ontvanger-generaal van de Prins van Oranje)). Geb. Dordrecht <= 1605. Broer: Francois, Rentmeester domijnen Oosterhout en Dungen.
Relaties/bijzonderheden: X Dingena Swaen (15-5-1638 Geertruidenberg), WS dr v Cornelis Adriaens Swaen en Janneke Gerrits de Voocht.

Generatie 3-1-1: Dingena Swaen 1617 X Pieter Goverts van Clootwijck 1605
Data persoonsnr 6794: Dingena Swaen, WS dr v Cornelis Adriaens Swaen en Janneke Gerrits de Voocht. Geb. 1617 Geertruidenberg,.
Relaties/bijzonderheden: X Pieter Goverts van Clootwijck (15-5-1638 Geertruidenberg), zn v Govert Pieters van Clootwijck en Maria Bacx.


Generatie 1-1-1: Johan Fransz Back 1535 X NN
Data persoonsnr 12126: Johan Fransz Back, zn v Frans Back en Maria Roelofs van Daelhem. Geb. ca 1535.
Beroep_bijzonderheden: ontvanger-generaal van de Prins van Oranje.
Relaties/bijzonderheden: X Elisabeth van de Kieboom, dr v en .


Generatie 1-1-2: Christiaan Frans Backx 1540 X Maria Mathijs Dingemans 1540
Data persoonsnr 56401: Christiaan Frans Backx, zn v Frans Kerstiaens Backx en Maria Roelofs van Daelhem. Geb. ca 1540 Breda? Tante Geertruida Bacx X Cornelis Laurenszoon Huygens. Vooraanstaande hervormde te Breda (Nederlandsch archief voor kerkgeschiedenis).
Beroep_bijzonderheden: schepen Terheijden 1564, schepen Breda (1580), buitenburgemeester Breda (1581), rentmeester heerlijkheid Hooge Zwaluwe (1572). Broer Jan Backx Frans, X Elisabeth van de Kieboom, ontvanger-generaal prins van Oranje. Hij woonde in het huis Den Gulden Valk.
Relaties/bijzonderheden: X Maria Matthijs Dingemans (1563), dr v Matthijs Dingman Matthijs en Digna Cornelis Goderts van Ghilse. Kind: Maria X Willem Frans Cornelis Beens, Frans, Beatris X Willem Willem Jan Willem Roovers.
ALGEMEEN Rijksarchief België (Leuven), Inschrijvingsregister matrikels Inschrijvingsregister Oude Universiteit Leuven, 1426-1797, Leuven, archief BE-A0518 Inschrijving Universiteit Leuven op 28 februari 1549 te Leuven (België): Geregistreerde: Christianus Back.
BEROEP Stadsarchief Breda te Breda, Vestbrieven Schepenbank Breda 1499-1811, Bron: boek, Deel: 484, Periode: 1580, Breda, inventaris­num­mer 484, 14 juli 1580, Vestbrieven 1580, folio 130r vestbrief op 14 juli 1580: Geregistreerde: Christiaen Frans Back, Schepen van Breda.
KINDEREN Stadsarchief Breda te Breda, Vestbrieven Schepenbank Breda 1499-1811, Bron: boek, Deel: 484, Periode: 1580, Breda, inventaris­num­mer 484, 7 november 1580, Vestbrieven 1580, folio 169v vestbrief op 7 november 1580: Geregistreerde: Marie Christiaen Bacx, Ook Back genoemd. Gehuwd met Willem Frans Cornelis Beens.
KINDEREN Stadsarchief Breda te Breda, Vestbrieven Schepenbank Breda 1499-1811, Bron: boek, Deel: 493, Periode: 1592, Breda, inventaris­num­mer 493, 20 februari 1592, Vestbrieven 1592, folio 30r vestbrief op 20 februari 1592: Geregistreerde: Franchoijs Christiaen Bacx, Ook Back genoemd. In 1590 oud omstreeks 21 jaren.
KINDEREN Stadsarchief Breda te Breda, Vestbrieven Schepenbank Breda 1499-1811, Bron: boek, Deel: 497, Periode: 1596, Breda, inventaris­num­mer 497, 1 mei 1596, Vestbrieven 1596, folio 79v, 81r vestbrief op 1 mei 1596: Geregistreerde: Beatris Christiaen Frans Back, ook Backx. Gehuwd met Willem Willem Jan Willem Roovers. 2 acten.
POORTERSCHAP Stadsbestuur Breda 1280-1810, Bron: boek, Deel: 2111, Periode: 1534-1632, Breda, inventaris­num­mer 2111, 4 maart 1573, Poorterboek Breda 1534-1632, folio 99 poorterakte op 4 maart 1573: Poorter Christiaen Back. Borg Nicolaes, Cornelis Claessen. Opmerking: borg.
VESTBRIEF Stadsarchief Breda te Breda, Vestbrieven Schepenbank Breda 1499-1811, Bron: boek, Deel: 477, Periode: 1572-1573, Breda, inventaris­num­mer 477, 26 december 1572, Vestbrieven 1572 - 1573, folio 117r vestbrief op 26 december 1572: Geregistreerde: Christiaen Back, Rentmeester van de heerlijkheid van de Hooge Zwaluwe.

Generatie 1-1-2: Maria Mathijs Dingemans 1540 X Christiaan Frans Backx 1540
Data persoonsnr 56402: Maria Matthijs Dingemans, dr v Mathijs Dingman Matthijs en Digna Cornelis Goderts van Ghilse. Geb. ca 1540 Terheijden?
Relaties/bijzonderheden: X Christiaan Frans Backx (1563), zn v Frans Kerstiaens en Maria Roelofs van Daelhem. Kind: Maria X Willem Frans Cornelis Beens, Frans, Beatris X Willem Willem Jan Willem Roovers.


Generatie 1-1-2-1: Maria Christiaans Bacx 1565 X Willem Fransz Beens 1560-1620
Data persoonsnr 41157: Maria Christiaans Bacx, dr v Christiaan Frans Backx en Maria Mathijs Dingemans. Geb. ca 1565 Breda?
Beroep_bijzonderheden: vader is burgemeester Breda, tienman.
Relaties/bijzonderheden: X Willem Fransz Beens, zn v Frans Cornelis Beens en Digna Hubrecht Jan Willem Sangers. Kind: Maria X Roelandt Jacobsz Huybrechts van den Brandelaer.

Generatie 1-1-2-1: Willem Fransz Beens 1560-1620 X Maria Christiaans Bacx 1565
Data persoonsnr 41156: Willem Fransz Beens, zn v Frans Cornelis Beens en Digna Hubrecht Jan Willem Sangers. Geb. ca 1560 Breda? Overl. 3-4-1620 Breda.
Beroep_bijzonderheden: Uitwerken! burgemeester van Breda. Wapen: In goud drie zwarte bollen, elkaar rakende, en waaruit zilveren vlammen komen, vergezeld boven van een zwarte vuurslag.
Relaties/bijzonderheden: X Maria Christiaans Bacx, dr v Christiaan Frans Backx en Maria Mathijs Dingemans. Kind: Maria X Roelandt Jacobsz Huybrechts van den Brandelaer.
ALGEMEEN DNL 1981 JRG 98 pag. 388: Het geslacht Beens te Breda, door mr. G. van Niekerken. Margaretha Constantia van Renesse, vrouw van Adriaen Beens. Volgens Muschart voerde Willem Frans Beens (IVh) als wapen : In goud drie zwarte bollen, elkaar rakende, en waaruit zilveren vlammen komen, vergezeld boven van een zwarte vuurslag.
ALGEMEEN Stadsarchief Breda te Breda, DTB Dopen Collectie DTB Breda, Bron: boek, Deel: 27, Periode: 1657-1674, Breda, archief CB, inventaris­num­mer 27, 18 februari 1661, Dopen nh Breda 1657-1674, folio 68 Doop op 18 februari 1661 te Breda: Vader Adriaen Beens. Moeder Margaretha Constantia van Renesse. Kind (mannelijk) Francoys WIllem Beens.


Generatie 1-1-2-1-1: Maria Beens 1592-1672 X Roelandt Jacobsz Huybrechts (van den Brandelaer) 1581-1665
Data persoonsnr 20299: Maria Beens, dr v Willem Fransz Beens en Maria Christiaans Bacx. Ged. 8-2-1592 Breda. Overl. 29-5-1672 Princenhage, kasteel den Emer.
Beroep_bijzonderheden: UITWERKEN !!!moeder is dochter burgemeester Breda, tienman.
Relaties/bijzonderheden: X Roelandt Jacobsz Huybrechts (van den Brandelaer), zn v Jacob Huybrechts (van den Brandelaer) en Antonia van Baerle.

Generatie 1-1-2-1-1: Roelandt Jacobsz Huybrechts (van den Brandelaer) 1581-1665 X Maria Beens 1592-1672
Data persoonsnr 20298: Roelandt Jacobsz Huybrechts (van den Brandelaer), zn v Jacob Huybrechts (van den Brandelaer) en Antonia van Baerle. Geb. 9-11-1581 Breda. Overl. 5-2-1665 Princenhage, kasteel den Emer. Begr. in Dordrecht. Koopman in zijden lakens.
Beroep_bijzonderheden: koopman in zijden lakens
Relaties/bijzonderheden: X Maria Beens, dr v Willem Fransz Beens en Maria Christiaans Bacx.


Generatie 1-1-2-1-1-1: François van den Brandelaer 1623-1676 X Margaretha Jans Crillaerts 1635-1672
Data persoonsnr 11187: François van den Brandelaer, zn v Roelandt Jacobsz Huybrechts (van den Brandelaer) en Maria Beens. Geb. 4-1-1623 Breda. Begr. 27-9-1676 Dordrecht.
Beroep_bijzonderheden: mr lakenbereider Dordrecht (1647), lakenkoopman (huis Aken aan de Beurs), kapitein schutterij. Johannes van den Brandeler, oud-burgemeester van Dordrecht, was in 1720 een van de twee erfgenamen van de tweede vrouw van de Bredase stadhouder Johan van Goor.
Relaties/bijzonderheden: X 1) Margaretha Jans Crillaerts (28-5-1656 Geertruidenberg), dr v Jan Jansen en Elisabeth Snellen. X 2) Geertruida Cornelisse Block (11-1673 Dordrecht ), dr v Cornelis en Clara de Bouffkens en wed. Cornelis Swaen.
FAMILIE Johannes van den Brandeler, oud-burgemeester van Dordrecht, was in 1720 een van de twee erfgenamen van de tweede vrouw van de Bredase stadhouder Johan van Goor.

Generatie 1-1-2-1-1-1: Margaretha Jans Crillaerts 1635-1672 X François van den Brandelaer 1623-1676
Data persoonsnr 11188: Margaretha Jans Crillaerts, dr v Jan Jansen Crillaerts en Elisabeth Snellen. Geb. 25 juli 1635 Geertruidenberg. Overl. 12 oktober 1672 Dordrecht. Zus: Jacob van den Brandelaer, otr. Dordrecht 20-9-1654 Johanna Crillaert.
Beroep_bijzonderheden: Familie: Johan van Goor (stadhouder Breda) X 2) Anna Crillaerts (20-9-1694), dr burgem. Jacob Crillaerts.
Relaties/bijzonderheden: X François van den Brandelaer (28-5-1656 Geertruidenberg), zn v Roelandt Jacobsz Huybrechts (van den Brandelaer) en Maria Beens.
FAMILIE Johannes van den Brandeler, oud-burgemeester van Dordrecht, was in 1720 een van de twee erfgenamen van de tweede vrouw van de Bredase stadhouder Johan van Goor.


Generatie 1-1-2-1-1-1-1: Maria van den Brandeler 1655 X Pieter Onderwater 1651-1728
Data persoonsnr 11177: Maria van den Brandeler, dr v François van den Brandeler en Margaretha Crillaerts. Geb. ca 1655. Gestorven voor 1690.
Relaties/bijzonderheden: X Pieter Onderwater, zn v Mattheus Janszn Onderwater en Anna Pietersdr Cloeck.

Generatie 1-1-2-1-1-1-1: Pieter Onderwater 1651-1728 X Maria van den Brandeler 1655
Data persoonsnr 11176: Pieter Onderwater, zn v Mattheus Janszn Onderwater en Anna Pietersdr Cloeck. Geb. 1651 Dordrecht ? raad en schepen te Dordrecht. brouwer in De Drie Lelien aan de Lombardstraat te Dordrecht.
Beroep_bijzonderheden: brouwer, schepen te Dordrecht
Relaties/bijzonderheden: X 1) Maria van den Brandeler, dr v François van den Brandeler en Margaretha Crillaerts. X 2) Arendina Aelberts Cuyp (19-11-1690 Dubbeldam), dr v Albert Jacobszn Cuyp en NN.


Generatie 1-1-2-1-1-1-1-1: Mattheus Pieters Onderwater 1687-1754 X Adriana Brandwijk van Blokland 1697-1779
Data persoonsnr 11183: Mattheus Pieters Onderwater, zn v Pieter Onderwater en Maria van den Brandeler. Geb. 23-11-1687 Dordrecht. Begr. 22 augustus 1754 Dordrecht. brouwer, schepen, thesauriër en burgemeester.
Beroep_bijzonderheden: burgemeester Dordrecht, brouwer.
Relaties/bijzonderheden: X Adriana Brandwijk van Blokland (17-5-1719 Dordrecht), dr v Pieter en Geertruida Franken. Kind: Geertruida X Jacob Adriaans van der Pot, Mattheus X Catharina Philippina van der Burcht, Abraham X Maria Arnoldina Gevaerts.
BEROEP brouwer, schepen, thesauriër en burgemeester, overlijdt in 1754, 66 jaar oud. Hij is begraven op 22 augustus 1754 in Dordrecht,
KINDEREN Maria Onderwater, geboren op 18 juni 1721, Pieter Onderwater, geboren op 31 juli 1722 en in 1758 overleden, Mattheus Onderwater, geboren op 4 januari 1724 in Dordrecht,
KINDEREN Geertruijd Onderwater, geboren op 18 mei 1725 in Dordrecht, Abraham Hendrik Onderwater, geboren op 20 april 1729 in Dordrecht, Adriana Onderwater, geboren op 4 oktober 1730,
KINDEREN Mattheus Onderwater, geboren op 1 november 1736 in Dordrecht, Adriana Johanna Onderwater, geboren op 26 april 1737, Cornelia Elisabeth Onderwater, geboren op 21 juni 1739,

Generatie 1-1-2-1-1-1-1-1: Adriana Brandwijk van Blokland 1697-1779 X Mattheus Pieters Onderwater 1687-1754
Data persoonsnr 11184: Adriana Brandwijk van Blokland, dr v Pieter Brandwijk van Blokland en Geertruida Franken. Geb. 17 juli 1697 Dordrecht. Begr. 20 februari 1779 Dordrecht.
Relaties/bijzonderheden: X Mattheus Pieters Onderwater (17-5-1719 Dordrecht), zn v Pieter en Maria van den Brandeler. Kind: Geertruida X Jacob Adriaans van der Pot, Mattheus X Catharina Philippina van der Burcht, Abraham X Maria Arnoldina Gevaerts.
DOPELING Regionaal Archief Dordrecht te Dordrecht, DTB Dopen Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht, Dordrecht, archief 11, inventaris­num­mer 7, 1697.07.17, Doopboek, nadere toegang op inventarisnummer 7 van archieftoegang 11, 1680-1681 Doop op 17 juli 1697 te Dordrecht: Vader Pieter Brandwijck van Blockland. Moeder Geetruijd Francken. Kind Adriana.


Generatie 1-1-2-1-1-1-1-1-1: Geertruijda Mattheusdr Onderwater 1725 X Jacob Adriaans van der Pot 1722-1773
Data persoonsnr 29960: Geertruijda Mattheusdr Onderwater, dr v Mattheus Pieters Onderwater en Adriana Brandwijk van Blokland. Ged. 18 mei 1725 Dordrecht,
Beroep_bijzonderheden: ORA Dordrecht 28 mei 1779: erfgenaam van Adriana Brandwijk van Blokland, weduwe van Mattheus Onderwater.
Relaties/bijzonderheden: X Jacob Adriaans van der Pot, zn v Adriaan van der Pot en Clara Margarita van Wesel. Kind: Clara Margaretha X Anthony Balthasar Stoop, Adriana, Mattheus.

Generatie 1-1-2-1-1-1-1-1-1: Jacob Adriaans van der Pot 1722-1773 X Geertruijda Mattheusdr Onderwater 1725
Data persoonsnr 29959: Jacob Adriaans van der Pot, zn v Adriaan van der Pot en Clara Margarita Goverts van Wesel. Geb. ca 1722 Dordrecht? Begr. 1-7-1773 Dordrecht.
Beroep_bijzonderheden: burgemeester van Dordrecht, raad van Dordrecht. Wapen: kookpot goud en de zwanen zilver met roode bek en pooten (door mr. Willem van der Lely).
Relaties/bijzonderheden: X Geertruijda Mattheusdr Onderwater, dr v Mattheus Pieters en Adriana Brandwijk van Blokland. Kind: Clara Margaretha X Anthony Balthasar Stoop, Adriana, Mattheus.
ALGEMEEN archief Delft 51 1760 Henrietta Renaut, weduwe en boedelhoudster van Jan van der Pot, voor de ene helft en Jacob van der Pot voor de andere helft
ALGEMEEN Archief Delft, DTB Trouwen Collectie Doop-, Trouw- en Begraafboeken van Delft, Delft, archief 14, inventaris­num­mer 00026, Ondertrouwboeken Oude Kerk, met vermelding van trouwdatum (vanaf inv.nr. 23 de trouwdatum sporadisch), 1724-1731, folio 115v Trouwen (in het jaar 1587-1811): Bruidegom Jan van der Pot, wonende te Turfmarkt. Bruid Henrietta Reneau, wonende te Marktveld. Extra informatie: Datum ondertrouw 3-3-1731.
ALGEMEEN Archief Delft, DTB Dopen Collectie Doop-, Trouw- en Begraafboeken van Delft, Delft, archief 14, inventaris­num­mer 00062, Doopboeken Nieuwe Kerk, 1767 - 1795, folio 13 Doop op 3 maart 1768 te Delft: Vader Jacob van der Poth. Moeder Anna van Ee. Kind Leendert van der Poth. Getuigen: Jacobus van der Poth, Henrietta Renoud.
BEGR Regionaal Archief Dordrecht, Dodenboek Begraafboek, nadere toegang op inventarisnummer 53 van archieftoegang 11, Dordrecht, archief 11, inventaris­num­mer 53 Inschrijving op 1 juli 1773: Geregistreerde: Jacobus van der Pot.
DOPELING Regionaal Archief Dordrecht te Dordrecht, DTB Dopen Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht, Dordrecht, archief 11, inventaris­num­mer 8, 1722.03.03, Doopboek, nadere toegang op inventarisnummer 8 van archieftoegang 11, 1704-1737 Doop op 3 maart 1722 te Dordrecht: Vader Adriaan van der Pot. Moeder Clara Margrieta van Wesel. Kind Jacobus.
KINDEREN Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht, Dordrecht, archief 11, inventaris­num­mer 9, 1755.10.01, Doopboek, nadere toegang op inventarisnummer 9 van archieftoegang 11, 1738-1777 Doop op 1 oktober 1755 te Dordrecht: Vader Jacobus van der Pot. Moeder Geertruijd Onderwater. Kind Adriana.
KINDEREN Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht, Dordrecht, archief 11, inventaris­num­mer 9, 1759.07.17, Doopboek, nadere toegang op inventarisnummer 9 van archieftoegang 11, 1738-1777 Doop op 17 juli 1759 te Dordrecht: Vader Jacobus van der Pot. Moeder Geertruijd Onderwater. Kind Mattheus.


Generatie 1-1-2-1-1-1-1-1-1-1: Clara Margaretha Jacobs van der Pot 1754 X Anthony Balthazar Stoop 1751
Data persoonsnr 29962: Clara Margaretha Jacobs van der Pot, dr v Jacob Adriaans van der Pot en Geertruijda Onderwater. Ged. 22 september 1754 Dordrecht.
Relaties/bijzonderheden: X Anthony Balthazar Stoop (29-10-1775 Dordrecht NG), zn v Jacob Stoop en Clasina Petronella Repelaer.
DOPELING Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht, Dordrecht, archief 11, inventaris­num­mer 9, 1754.09.22, Doopboek, nadere toegang op inventarisnummer 9 van archieftoegang 11, 1738-1777 Doop op 22 september 1754 te Dordrecht: Vader Jacobus van der Pot. Moeder Geertruid Onderwater. Kind Clara Margareta.

Generatie 1-1-2-1-1-1-1-1-1-1: Anthony Balthazar Stoop 1751 X Clara Margaretha Jacobs van der Pot 1754
Data persoonsnr 29961: Anthony Balthazar Stoop, zn v Jacob Stoop en Clasina Petronella Repelaer. Ged. 13-2-1751 Dordrecht ng.
Beroep_bijzonderheden: schepen, oudraad van Dordrecht
Relaties/bijzonderheden: X 1) Clara Margaretha Jacobs van der Pot (29-10-1775 Dordrecht) X 2) Margaretha Johanna Pompe v Meerdervoort, dr v Pieter Cornelis en Emmerentia Johanna v d Brandeler. X 3) Henrietta Adriana May (ot 3-2-1804 's-Gravenhage), dr v en .
KINDEREN Francois Stoop, gedoopt NG Dordrecht 16 jan. 1789, overleden ald. 12 sept. 1846, trouwde Dordrecht 10 febr. 1813 Anna Cornelia Gerarda 't Hooft, geboren 17 sept. 1784.
KINDEREN Werd na het overlijden van haar moeder in 1828 eigenaresse van brouwerij de Oranjeboom" aan de Groenmarkt (naast de Waag) te Dordrecht (Jaarboek Oud-Dordrecht 2007, p. 92)
KINDEREN overleden 13 mei 1852, dochter van Adriaen Willemsz. 't Hooft, brouwer in de Oranjeboom", en Geertruida van Breugel


Generatie 1-1-2-1-1-1-1-1-2: Mattheus Onderwater 1726-1809 X Catharina Philippina van der Burch 1731-1812
Data persoonsnr 11185: Mattheus Onderwater, zn v Mattheus Onderwater en Adriana Brandwijk van Blokland. Geb. 30 oktober 1726 Dordrecht. Overl. 6 maart 1809 Dordrecht.
Beroep_bijzonderheden: mr., bewindhebbber VOC R'dam (names Dordrecht) 1785-1795.
Relaties/bijzonderheden: X Catharina Philippina van der Burch (28-6-1756 Dordrecht), dr v Willem van den Burch en Elisabeth Dierkens.

Generatie 1-1-2-1-1-1-1-1-2: Catharina Philippina van der Burch 1731-1812 X Mattheus Onderwater 1726-1809
Data persoonsnr 11186: Catharina Philippina van der Burch, dr v Willem Franksz van den Burch en Elisabeth Dierkens. Geb. 20 november 1731 's-Gravenhage. Overl. 6 maart 1812 Dordrecht.
Relaties/bijzonderheden: X Mattheus Onderwater (28-6-1756 Dordrecht), zn v Mattheus Onderwater en Adriana Brandwijk van Blokland.


Generatie 1-1-2-1-1-1-1-1-3: Abraham Hendrik Onderwater 1729-1817 X Maria Arnoldina Gevaerts 1734-1796
Data persoonsnr 51821: Abraham Hendrik Onderwater, zn v Mattheus Onderwater en Adriana Brandwijk van Blokland. Geb. 20 april 1729 Dordrecht. Overl. 13 november 1817 Dordrecht, 88 jaar.
Relaties/bijzonderheden: X Maria Arnoldina Gevaerts (23-9-1756 Dordrecht), WS dr v Johan Gevaerts en Susanna Sluijsken. Kind; Johanna X Abraham Adriaan Stoop.
HUWELIJK Regionaal Archief Dordrecht, DTB Trouwen Trouwboek, nadere toegang op inventarisnummer 91 van archieftoegang 11, Dordrecht, archief 11, inventaris­num­mer 91 Trouwen op 23 september 1756: Geregistreerde: Abraham Hendrik Onderwater.
KINDEREN Regionaal Archief Dordrecht te Dordrecht, DTB Dopen Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht, Dordrecht, archief 11, inventaris­num­mer 9, 1757.09.02, Doopboek, nadere toegang op inventarisnummer 9 van archieftoegang 11, 1738-1777 Doop op 2 september 1757 te Dordrecht: Vader Abraham Hendrik Onderwaeter. Moeder Maria Arnoudina Gevaarts. Kind Mattheus.
KINDEREN Regionaal Archief Dordrecht te Dordrecht, BS Overlijden Overlijdensakten Dordrecht 1838, Dordrecht, archief 256, inventaris­num­mer 228, 21 februari 1838, aktenummer 116 Overlijden op 18 februari 1838 te Meerdervoort: Vader Abraham Hendrik Onderwater. Moeder Maria Arnoudina Gevaerts. Overledene Mattheus Abraham, Hendriksz. Onderwater, 75 jaar oud. Partner Dina Glavimans, weduwnaar van.
KINDEREN Regionaal Archief Dordrecht te Dordrecht, DTB Dopen Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht, Dordrecht, archief 11, inventaris­num­mer 9, 1766.03.19, Doopboek, nadere toegang op inventarisnummer 9 van archieftoegang 11, 1738-1777 Doop op 19 maart 1766 te Dordrecht: Vader Abraham Hendrik Onderwater. Moeder Maria Arnoldina Gevaerts. Kind Adriana.
OVERL Regionaal Archief Dordrecht te Dordrecht, BS Overlijden Overlijdensakten Dordrecht 1817, Dordrecht, archief 256, inventaris­num­mer 207, 13 november 1817, aktenummer 625 Overlijden op 13 november 1817 te Dordrecht: Vader Mattheus Onderwater. Moeder Adriana Brandwijk van Blokland. Overledene Abraham Hendrik Onderwater, 88 jaar oud. Partner Maria Arnoudina Gevaerts, weduwnaar van.

Generatie 1-1-2-1-1-1-1-1-3: Maria Arnoldina Gevaerts 1734-1796 X Abraham Hendrik Onderwater 1729-1817
Data persoonsnr 51824: Maria Arnoldina Gevaerts, WS dr v Johan Gevaerts en Susanna Sluijsken. Ged. 26-2-1734 Dordrecht. Overl. 5 november 1796 Dordrecht.
Relaties/bijzonderheden: X Abraham Hendrik Onderwater (23-9-1756 Dordrecht), zn v Mattheus Onderwater en Adriana Brandwijk van Blokland. Kind; Johanna X Abraham Adriaan Stoop.
ALGEMEEN Regionaal Archief Dordrecht te Dordrecht, DTB Dopen Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht, Dordrecht, archief 11, inventaris­num­mer 8, 1734.02.26, Doopboek, nadere toegang op inventarisnummer 8 van archieftoegang 11, 1704-1737 Doop op 26 februari 1734 te Dordrecht: Vader Johan Gevaerts. Moeder Susanna Sluijsken. Kind Maria Aernaudina.
OVERLIJDEN Regionaal Archief Dordrecht, Dodenboek Begraafboek, nadere toegang op inventarisnummer 54 van archieftoegang 11, Dordrecht, archief 11, inventaris­num­mer 54 Inschrijving op 5 november 1796: Geregistreerde: vrouw van Abraham Hendrik Onderwater.


Generatie 1-1-2-1-1-1-1-1-3-1: Johanna Onderwater 1759-1831 X Abraham Adriaan Stoop 1755-1811
Data persoonsnr 51820: Johanna Onderwater, dr v Abraham Hendrik Onderwater en Maria Arnoldina Gevaerts. Geb. 17, ged. 20 oktober 1759 Dordrecht. Overl. 28 november 1831 Dordrecht.
Relaties/bijzonderheden: X Abraham Adriaan Stoop (29-8-1783 Dordrecht), zn v Jacob Jacobs en Clasina Petronella Repelaer. Kind: Maria Amandina X Anthonie Ewalds Kist, Matheus Philippus X Johanna Elisabeth Geertruij de Jongh van Son.
DOPELING Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht, Dordrecht, archief 11, inventaris­num­mer 9, 1759.10.20, Doopboek, nadere toegang op inventarisnummer 9 van archieftoegang 11, 1738-1777 Doop op 20 oktober 1759 te Dordrecht: Vader Abraham Hendrik Onderwater. Moeder Maria Arnoldina Geevaarts. Kind Johanna.

Generatie 1-1-2-1-1-1-1-1-3-1: Abraham Adriaan Stoop 1755-1811 X Johanna Onderwater 1759-1831
Data persoonsnr 51819: Abraham Adriaan Stoop, zn v Jacob Jacobs Stoop en Clasina Petronella Repelaer. Geb. 8, ged. 10 mei 1755 Dordrecht,. Overl. 23 oktober 1811 Dordrecht
Beroep_bijzonderheden: notaris te Dordrecht.
Relaties/bijzonderheden: X Johanna Onderwater (29-8-1783 Dordrecht), dr v Abraham Hendrik Onderwater en Maria Arnoldina Gevaerts. Kind: Maria Amandina X Anthonie Ewalds Kist, Matheus Philippus X Johanna Elisabeth Geertruij de Jongh van Son.
HUWELIJK Regionaal Archief Dordrecht, DTB Trouwen Trouwboek, nadere toegang op inventarisnummer 93 van archieftoegang 11, Dordrecht, archief 11, inventaris­num­mer 93 Trouwen op 29 augustus 1783: Geregistreerde: Abraham Adriaan Stoop.


Generatie 1-1-2-1-1-1-1-1-3-1-1: Matheus Philippus Stoop 1788 X Johanna Elisabeth Geertruij de Jongh van Son 1792
Data persoonsnr 51817: Matheus Philippus Stoop, zn v Abraham Adriaan Stoop en Johanna Onderwater. Geb. 2 juli 1788 Dordrecht.
Relaties/bijzonderheden: X Johanna Elisabeth Geertruij de Jongh van Son (2-10-1816 Raamsdonk), dr v Simon de Jongh van Son en Charlotte Hahn. Geb. 3 oktober 1792 Dordrecht.
DOPELING Doop-, trouw- en begraafboeken van Dordrecht, Dordrecht, archief 11, inventaris­num­mer 10, 1788.07.02, Doopboek, nadere toegang op inventarisnummer 10 van archieftoegang 11, 1777-1812 Doop op 2 juli 1788 te Dordrecht: Vader Abraham Adriaan Stoop. Moeder Johanna Onderwater. Kind Mattheus Philippus.
HUWELIJK Regionaal Archief Tilburg te Tilburg, BS Huwelijk Bron: boek, Periode: 1816, Raamsdonk, 2 oktober 1816, Huwelijksregister 1816, folio 17 Huwelijk op 2 oktober 1816 te Raamsdonk: Vader van de bruidegom Abraham Adriaan Stoop. Moeder van de bruidegom Johanna Onderwater. Bruidegom Matheus Philippus Stoop, geboren op 2 juli 1788 te Dordrecht, 28 jaar oud.
HUWELIJK Regionaal Archief Tilburg te Tilburg, BS Huwelijk Bron: boek, Periode: 1816, Raamsdonk, 2 oktober 1816, Huwelijksregister 1816, folio 17 Bruid Johanna Elisabeth Geertruij de Jongh van Son, geboren op 3 oktober 1792 te Dordrecht, 24 jaar oud. Vader van de bruid Simon de Jongh van Son. Moeder van de bruid Charlotte Hahn.

Generatie 1-1-2-1-1-1-1-1-3-1-1: Johanna Elisabeth Geertruij de Jongh van Son 1792 X Matheus Philippus Stoop 1788
Data persoonsnr 51818: Johanna Elisabeth Geertruij de Jongh van Son, dr v Simon de Jongh van Son en Charlotte Hahn. Geb. 3 oktober 1792 Dordrecht.
Relaties/bijzonderheden: X Matheus Philippus Stoop (2-10-1816 Raamsdonk), zn v Abraham Adriaan Stoop en Johanna Onderwater.


Generatie 1-1-2-1-1-1: François van den Brandelaer 1623-1676 X Geertruida Cornelisse Block 1645
Generatie 1-1-2-1-1-1: Geertruida Cornelisse Block 1645 X François van den Brandelaer 1623-1676
Data persoonsnr 11190: Geertruida Cornelisse Block, dr v Cornelis Block en Clara de Bouffkens. Geb. ca 1645. en wed. Cornelis Swaen.
Relaties/bijzonderheden: X 1) Cornelis Swaen, zn v en . X 2) François van den Brandeler (11-1673 Dordrecht), zn v Roelandt Jacobsz Huybrechts (van den Brandelaer) en Maria Beens.


Generatie 1-1-2-1-1-2: Maria van den Brandelaer 1627-1672 X Johan Carelsz Schuler 1619-1674
Data persoonsnr 35290: Maria van den Brandelaer, dr v Roelandt Jacobsz Huybrechts (van den Brandelaer) en Maria Beens. Geb. 3-5-1627 Breda. Overl. 1665 Breda.
Relaties/bijzonderheden: X Johan Carelsz Schuler (27-10-1668), zn v Carel von und zu Schuier en Adriana van Ravemberg.

Generatie 1-1-2-1-1-2: Johan Carelsz Schuler 1619-1674 X Maria van den Brandelaer 1627-1672
Data persoonsnr 20333: Johan Carelsz Schuler, zn v Carel von und zu Schuier en Adriana van Ravemberg. Ged. 18-8-1619 Bergen op Zoom get: Cornelis Huybrechts, Roxyntken Laureys. Overl. 1674 Breda.
Beroep_bijzonderheden: predikant Zundert, Prinsenland en Roosendaal, professor philosofie Illustre School en predikant Breda. In 1660 aankoop huis "Het Beijtelschip" of "Het Liggende Hert" aan de Veemarktstraat. Dr. Sophia Catharina X mr. Christiaan Mens.
Relaties/bijzonderheden: X 1) Clara Christiaens Swaens (18-6-1645 Hooge Zwaluwe), dr v en . Kind: Christine X Gerard Swaens, Sophia Catharina. 2) Johanna Swaen, dr v Cornelis Adr. en Bertrada vd Dussen. X 3) Maria vd Brandeler (27-10-1668), dr v Roeland en Maria Beens.
DOOPGETUIGE oop-, trouw- en begraafboeken Bergen op Zoom, Bron: boek, Deel: 17, Periode: 1642-1649, Bergen op Zoom, archief boz - 0031, inventaris­num­mer 17, 11 augustus 1647, NH doopboek 1642-1649 Doop op 11 augustus 1647 te Bergen op Zoom: Vader Anthonij Verburgh. Moeder Laurentia Schulers. Dopeling Barbara Verburgh, w. Getuigen: Johan Indervelde, Leendert van Meerenburgh, Clara Swaens.
KINDEREN Archieven van de Nederlands-hervormde gemeenten van Roosendaal, Nispen en Wouw, 1611..., Roosendaal, archief roo - 0248, inventaris­num­mer 37, 25 februari 1654, Roosendaal Doopregister Nederduits Gereformeerde Gemeente 1610-1810 Doop op 25 februari 1654 te Roosendaal: Vader Johannes Schuler, predikant. Moeder Clara Swaens. Dopeling Christianus Schuler. Opmerking: Getuigen: Joh. Sijllius (predikant in Swaluwe), Jacobus Swaens en Maria Duls (uxor D.
KINDEREN Archieven van de Nederlands-hervormde gemeenten van Roosendaal, Nispen en Wouw, 1611..., Roosendaal, archief roo - 0248, inventaris­num­mer 37, 8 augustus 1655, Roosendaal Doopregister Nederduits Gereformeerde Gemeente 1610-1810 Doop op 8 augustus 1655 te Roosendaal: Vader Johannes Schuler, predikant. Moeder Clara Swaens. Dopeling Johanna Maria Schuler. Opmerking: Getuigen: Jacob Drabbe (borgemeester van Breda), Theodorus Swaens en Catelijna van
KINDEREN Stadsarchief Breda te Breda, DTB Dopen Collectie DTB Breda, Bron: boek, Deel: 27, Periode: 1657-1674, Breda, archief CB, inventaris­num­mer 27, 24 oktober 1657, Dopen nh Breda 1657-1674, folio 5 Doop op 24 oktober 1657 te Breda: Vader Johannes Schulerus. Moeder Clara Swaens. Kind (vrouwelijk) Clara Schulerus. Opmerking: vader predikant. [get: monsr. Adriaen Swaens, juffr. Anna Brands huisvr. van hr. Dingemans schout van Hoge Swaluwe.]
KINDEREN Stadsarchief Breda te Breda, DTB Dopen Collectie DTB Breda, Bron: boek, Deel: 27, Periode: 1657-1674, Breda, archief CB, inventaris­num­mer 27, 28 november 1659, Dopen nh Breda 1657-1674, folio 47 Doop op 28 november 1659 te Breda: Vader Johannes Schulerus. Kind (mannelijk): Johannes Schulerus. Opmerking: vader predikant, naam moeder niet gegeven.
KINDEREN Stadsarchief Breda te Breda, DTB Dopen Collectie DTB Breda, Bron: boek, Deel: 27, Periode: 1657-1674, Breda, archief CB, inventaris­num­mer 27, 12 mei 1662, Dopen nh Breda 1657-1674, folio 93 Doop op 12 mei 1662 te Breda: Vader Johannes Schulerus. Moeder Clara Swaens. Kind (vrouwelijk) Sophia Catharina Schulerus. Opmerking: vader predikant.
KINDEREN Stadsarchief Breda te Breda, DTB Dopen Collectie DTB Breda, Bron: boek, Deel: 27, Periode: 1657-1674, Breda, archief CB, inventaris­num­mer 27, 21 september 1664, Dopen nh Breda 1657-1674, folio 133 Doop op 21 september 1664 te Breda: Vader Johannes Schuler. Moeder Clara Swaens. Kind (vrouwelijk) Cornelia Maria Schuler. [get: Gosen van Aepss, jof. Laurentia Schuler.]
KINDEREN De Navorscher 1870 Christina ged. 25 feb. 1653. get. pred. Joh. Silvius. Jac. Swaens. Maria Duls vr. van pred. Becius van Nieuw-Vosmeer.
KINDEREN West Brabants Archief te Brabant, DTB Dopen Bron: boek, Deel: 26, Periode: 1615-1690, Zundert, inventaris­num­mer 26, 8 april 1646, NH Dopen Zundert 1615-1635, 1639-1690 (deel 26) Doop op 8 april 1646 te Zundert: Vader J. Schuler. Moeder Clara Swaens. Dopeling ...ma Schuler.
KINDEREN Gemeentearchief Roosendaal, Bron: boek, Deel: 17, Periode: 1613-1699, Roosendaal, archieftoegang 8100, inventaris­num­mer 17, 27 februari 1684, Nederduits Gereformeerd trouwboek 1613-1635, 1639-1699 Trouwen (Nederduits Gereformeerd) op 27 februari 1684 te Roosendaal: Bruidegom Christiaan Mens. Bruid Sophia Catharina Schiler.
KLEINKINDEREN archief Pels-Rijcken: bijlage E. Genealogie Pels Rijcken. Gornelis Rijcken, geb. Oudenbosch, lakenkoper en burge- meester Oudenbosch, overl. 31 dec 1752, tr. Roosendaal . 16 sept 1705 Johanna Mens, ged.Roosendaal 10 dec l684, overl.'s-Gravenhage 4 dec.1775, dr. mr. Christiaan en Sophia Christina Schuler.
NOT. AKTE Notariële archieven Bergen op Zoom, Bron: boek, Deel: 0297, Periode: 1679, Bergen op Zoom, archief boz - 0050, inventaris­num­mer 0297, 7 juni 1679, Notaris Elias Gordon, Minuutakten, 1679, aktenummer 14 Notariële akte op 7 juni 1679 te Bergen op Zoom: Geregistreerden: Theodorus Swaens. Clara Waens. erfgenamen van Johannes Schuler. kinderen van Jacobus Swaens. Cecilia van Es. Adriaen de Graaf, wonende te Bergen op Zoom.
NOT. AKTE Notariële archieven Bergen op Zoom, Bron: boek, Deel: 0297, Periode: 1679, Bergen op Zoom, archief boz - 0050, inventaris­num­mer 0297, 7 juni 1679, Notaris Elias Gordon, Minuutakten, 1679, aktenummer 14 Adriaen van Cleef, wonende te Bergen op Zoom. Antonij Swaens, wonende te Roosendaal, secretaris van beroep. Johannes Schuler, wonende te Bergen op Zoom, predikant van beroep. Cornelis Buijsen, wonende te Bergen op Zoom,
NOT. AKTE Notariële archieven Bergen op Zoom, Bron: boek, Deel: 0297, Periode: 1679, Bergen op Zoom, archief boz - 0050, inventaris­num­mer 0297, 7 juni 1679, Notaris Elias Gordon, Minuutakten, 1679, aktenummer 14 ontvanger van 's lands middelen van beroep. Isebrand Schenk, wonende te Oudenbosch, drossaard van beroep. Arnoldus Swaens, wonende te Breda, advocaat van beroep. Raad van Brabant, wonende te 's-Gravenhage.
NOT. AKTE Notariële archieven Bergen op Zoom, Bron: boek, Deel: 0297, Periode: 1679, Bergen op Zoom, archief boz - 0050, inventaris­num­mer 0297, 7 juni 1679, Notaris Elias Gordon, Minuutakten, 1679, aktenummer 14 Justus Turcq, raadsheer van beroep. Michiel de Valk, wonende te Bergen op Zoom, wethouder van beroep.


Generatie 1-1-2-1-1-3: Jacob van den Brandelaer 1635 X Johanna Jans Crillaert 1630
Data persoonsnr 11196: Jacob van den Brandelaer, zn v Roelandt Jacobsz Huybrechts (van den Brandelaer) en Maria Beens. Geb. ca 1635 Geertruidenberg ? j:m: coopman tot Dordrecht.
Beroep_bijzonderheden: lakencoopman tot Dordrecht. Johannes van den Brandeler, oud-burgemeester van Dordrecht, was in 1720 een van de twee erfgenamen van de tweede vrouw van de Bredase stadhouder Johan van Goor.
Relaties/bijzonderheden: X Johanna Jans Crillaert (ot Dordrecht 20-9-1654, 11-10-1654 Geertruidenberg), dr v Jan Jansen Crillaerts en Elisabeth Snellen.

Generatie 1-1-2-1-1-3: Johanna Jans Crillaert 1630 X Jacob van den Brandelaer 1635
Data persoonsnr 11195: Johanna Jans Crillaert, dr v Jan Jansen Crillaerts en Elisabeth Snellen. Geb. ca 1630 Geertruidenberg.
Beroep_bijzonderheden: Familie: Johan van Goor (stadhouder Breda) X 2) Anna Crillaerts (20-9-1694), dr burgem. Jacob Crillaerts.
Relaties/bijzonderheden: X Jacob van den Brandelaer (ot Dordrecht 20-9-1654, 11-10-1654 Geertruidenberg), zn v Roelandt Jacobsz Huybrechts (van den Brandelaer) en Maria Beens.


Generatie 1-1-2-1-2: Digna Willems Beens 1615-1661 X Ludovicus Gerards van Renesse 1599-1671
Data persoonsnr 53172: Digna Willems Beens, dr v Willem Fransz Beens en Maria Christiaans Bacx. Geb. ca 1615 Breda? Overl. 21 april 1661 Breda. Vader is de Bredase burgemeester Willem Beens, begr. Breda, 3 april 1620.
Relaties/bijzonderheden: X Ludovicus Gerards van Renesse (14-6-1639 Breda), zn v Gerardus Fredericus van Renesse en Elizabeth van Wijck.

Generatie 1-1-2-1-2: Ludovicus Gerards van Renesse 1599-1671 X Digna Willems Beens 1615-1661
Data persoonsnr 53169: Ludovicus Gerards van Renesse, zn v Gerardus Fredericus van Renesse en Elizabeth van Wijck. Geb. 11 mei 1599 Utrecht. Begr. 19 februari 1671 Breda. Jm.
Beroep_bijzonderheden: predikant tot Maerssen ((1620-1637)), Breda (1638— 1671), hoogleraar theologie en kerkgeschiedenis te Breda, rector magnificus (1646-1648), regent van het Collegium.
Relaties/bijzonderheden: X 1) Anna Pinelli (1-1-1623 Utrecht), dr v en . Kind (4): Carel X Cornelia Abrahams Kegelaers. X 2) Digna Willems Beens (14-6-1639 Breda), dr v Willem en Maria Christiaans Bacx. X 3) Adriana Dingmans van Cuyck (15-8-1663 Breda).
ALGEMEEN Het Utrechts Archief te Utrecht, DTB Trouwen Burgerlijke stand gemeente Utrecht en van de voormalige gemeente Zuilen: retroacta doop- trouw- e..., Utrecht, archief 711, inventaris­num­mer 85, 09-06-1632, Utrecht CIV trouwen 1585-1656, folio 277 Trouwen op 9 juni 1632 te Utrecht: Bruidegom Louis de Renesse de Baer. Bruid Mechtelt van Gent.
ALGEMEEN De Oranjeboom 19-1966-07 1. LODEWIJK GERARD VAN RENESSE. Utrecht, 11 mei 1599 - Breda, 19 febr. 1671.
ALGEMEEN De Oranjeboom 19-1966-07 In 1643 ging hij persoonlijk bij Frederik Hendrik te 's-Gravenhage de toepassing van de "Hollandsche schoolordre" van 1625 op de te Breda sinds lang bestaande Latijnse School bepleiten, maar zonder succes.
ALGEMEEN De Oranjeboom 19-1966-07 Zelf bezette hij de leerstoel van de theologie en de kerkgeschiedenis en trad hij op als rector magnificus (1646-1648) en als regent van het Collegium.
ALGEMEEN De Oranjeboom 19-1966-07 Renesse is drie maal gehuwd geweest. Eerst, op 15 juni 1623, met Anna Pinelle of Pinelli, uit Genève, weduwe van de Amsterdamse koopman Hendrik Cocq. Zij overleed te Maarsen 26 juni 1638, na hem vier kinderen geschonken te hebben.
ALGEMEEN De Oranjeboom 19-1966-07 4) Carel Henric (11 jan. 1629-5 oct. 1687), majoor der burgerij van Breda, op 30 jan. 1656 te Breda gehuwd met Comelia Kegelaers, uit Breda (t 16 sept. 1676).
ALGEMEEN De Oranjeboom 19-1966-07 Voor de tweede maal trad Renesse in het huwelijk te Breda, 14 juni 1639, met Digna Beens (t Breda, 21 april 1661 ), dochter van wijlen de Bredase burgemeester Willem Beens (begr. Breda, 3 april 1620
ALGEMEEN De Oranjeboom 19-1966-07 Voor haar broer Christiaan (t Breda, mei 1657), die bij hen in huis woonde, wist hij door bemiddeling van Huygens een plaats in de Vroedschap te verkrijgen. Verschillende jaren fungeerde Christiaan Beens te Breda als schepen
ALGEMEEN De Oranjeboom 19-1966-07 De derde vrouw van Renesse was Adriana van Cuyck (t Breda, 15 jan. 1674), weduwe van de Bredase predikant Martinus Lydius (begr. Breda, 17 jan. 1656), met wie hij zich 15 aug. 1663 te Breda in de echt verbond.
ALGEMEEN DNL 1981 JRG 98 pag. 388: Het geslacht Beens te Breda, door mr. G. van Niekerken. Margaretha Constantia van Renesse, vrouw van Adriaen Beens. Volgens Muschart voerde Willem Frans Beens (IVh) als wapen : In goud drie zwarte bollen, elkaar rakende, en waaruit zilveren vlammen komen, vergezeld boven van een zwarte vuurslag.
ALGEMEEN Stadsarchief Breda te Breda, DTB Dopen Collectie DTB Breda, Bron: boek, Deel: 27, Periode: 1657-1674, Breda, archief CB, inventaris­num­mer 27, 18 februari 1661, Dopen nh Breda 1657-1674, folio 68 Doop op 18 februari 1661 te Breda: Vader Adriaen Beens. Moeder Margaretha Constantia van Renesse. Kind (mannelijk) Francoys WIllem Beens.
BEROEP Rijksarchief België (Leuven), Inschrijvingsregister matrikels Inschrijvingsregister Oude Universiteit Leuven, 1426-1797, Leuven, archief BE-A0518 Inschrijving Universiteit Leuven op 9 december 1616 te Leuven (België): Geregistreerde: Ludovicus a Renesse, geboren te Utrecht. Extra informatie: Herkomst Ultrajectensis.
HUWELIJK Stadsarchief Breda te Breda, DTB Trouwen Collectie DTB Breda, Bron: boek, Deel: 34, Periode: 1637-1646, Breda, archief CB, inventaris­num­mer 34, 14 juni 1639, Trouwen nh Grote kerk 1637-1646, folio 28 Trouwen op 14 juni 1639 te Breda: Bruidegom Ludovicus Renesse, Weduwnaar. Bruid Digna Beens, geboren te Breda. Eerdere vrouw Anna Pinella.
HUWELIJK Het Utrechts Archief te Utrecht, DTB Trouwen Burgerlijke stand gemeente Utrecht en van de voormalige gemeente Zuilen: retroacta doop- trouw- e..., Utrecht, archief 711, inventaris­num­mer 93, 01-01-1623, Utrecht NH trouwen 1618-1623, folio 226 Trouwen op 1 januari 1623 te Utrecht: Bruidegom Ludoicus à Rennesse. Bruid Anna Pinelle van Geneve. Laatste partner van de bruid Heijndrick Cocq. Opmerking: Attestatie afgegeven om in Maerssen te trouwen 05-1623. [jm van Utrecht, wed. woont Maerssen.]
MACHTIGING Stadsarchief Amsterdam te Amsterdam, Notariële archieven Deel: 21O, Periode: 1613-1635, Amsterdam, archief 5075, inventaris­num­mer 21O, 4 april 1626, Notariële archieven, aktenummer 54953 Machtiging op 4 april 1626: Geregistreerden: Lodovicus Gerardsz Renesse. Nicolas Cocqus. Hendrick Cock. Anna Pimelle. Opmerking: Notaris: Salomon Henrix. Locatieomschrijving: Maarssen Taal: nederlands.
NOT. AKTE Stadsarchief Amsterdam te Amsterdam, Notariële archieven Deel: 520, Periode: 1635, Amsterdam, archief 5075, inventaris­num­mer 520, 12 juni 1635, Notariële archieven, aktenummer 222194 Overig op 12 juni 1635: Geregistreerden: Maria Cocqs. Hironimus de Backere. Hans Leenerts. Andries Slijcker. Michiel Stockmans. Jan Seleijns. Willem Leenerts. Hendrick Cocq de Jonge. Joost van den Bogaert. Melchisedecq Sandra.
NOT. AKTE Stadsarchief Amsterdam te Amsterdam, Notariële archieven Deel: 520, Periode: 1635, Amsterdam, archief 5075, inventaris­num­mer 520, 12 juni 1635, Notariële archieven, aktenummer 222194 Jan Hendricx Seleijns. Sara Cocqs. Wolphert Webber. Jan de Hartoge. Cornelis Lodewicx van der Plasse. Justinus de Beijer. Christiaen Smit. Nicolaes Cocqius. Jan de Hertogh. Hendrick Cocq. Hans Letour. Jan Jansen Orlers. Hans de Vet.
NOT. AKTE Stadsarchief Amsterdam te Amsterdam, Notariële archieven Deel: 520, Periode: 1635, Amsterdam, archief 5075, inventaris­num­mer 520, 12 juni 1635, Notariële archieven, aktenummer 222194 Hendrick Hendricksen Cocq. Elbert Louwers alias Willems. Jaques Haeck. Paulus Jans. Hendrick Janssen Cocq. Willem van Moerbergen. Hendrick Leenerts. Marten van Toll. Anna Pinelle. Agnieta Seleijns. Hans Lenaerts. Samuel van Sitterich.
NOT. AKTE Stadsarchief Amsterdam te Amsterdam, Notariële archieven Deel: 520, Periode: 1635, Amsterdam, archief 5075, inventaris­num­mer 520, 12 juni 1635, Notariële archieven, aktenummer 222194 Lijsbet Leenerts. Andries Steenwinkel. Adrien Jans. Anna Cocqs. Lodewick van Renesse. Pieter Leenerts. Notaris: Jacob Jansz Westfrisius. Locatie: Maerssen Locatieomschrijving: Leiden Onderwerp: Liquidatie en vereffening.
VADER DNL 1925 JRG 43 pag. 29. Gerardus Fredericus van Renesse, kapitein, gesproten uit een bastaardlinie van het oud-adellijk geslacht, overleden te Ostende 19 Augustus 1603.


Generatie 1-2: Geertruy Christiaans Bax 1530-1556 X Cornelis Laurensz Huygens 1520
Data persoonsnr 8742: Geertruy Christiaans Bax, dr v Christiaan Bax en Lucia Back. Geb. ca 1530 burcht van Weelde bij Turnhout. Overl. ca 1556.
Beroep_bijzonderheden: familieleden zijn trouwe dienaren van het huis Nassau. Lucia verwant aan Adriana Back, betovergrootmoeder van Johan Wolfert van Brederode.
Relaties/bijzonderheden: X Cornelis Laurenszoon Huygens, zn v en .

Generatie 1-2: Cornelis Laurensz Huygens 1520 X Geertruy Christiaans Bax 1530-1556
Data persoonsnr 8741: Cornelis Laurenszn Huygens, zn v Laurens Huygens en NN van der Straeten. Geb. ca 1520 Ter Heide Breda ? Overl.
Relaties/bijzonderheden: X Geertruy Christiaans Bax, dr v Christiaan Bax en Lucia Back.


Generatie 1-2-1: Christiaen Huygens 1551-1624 X Susanna Hoefnagel 1561-1633
Data persoonsnr 8739: Christiaen Huygens, zn v Cornelis Laurenszoon Huygens en Geertruy Bax. Geb. 22-4-1551 Ter Heide. Overl. 7-2-1624 's-Gravenhage.
Relaties/bijzonderheden: X Susanna Hoefnagel, dr v Jacob Hoefnagel en Elisabeth Vezeler.
KINDEREN Geertruid Huygens (1599-1680) is in 1632 getrouwd met Philips Doublet, ontvanger-generaal der Unie, en Constantia Huygens (1602-1667) in 1633 met David le Leu de Wilhem, raad en rekenmeester van den Prins.

Generatie 1-2-1: Susanna Hoefnagel 1561-1633 X Christiaen Huygens 1551-1624
Data persoonsnr 8740: Susanna Hoefnagel, dr v Jacob Hoefnagel en Elisabeth Vezeler. geb. 28-10-1561, overl. 20-5-1633 's-Gravenhage.
Relaties/bijzonderheden: X Christiaen Huygens, zn v Cornelis Laurenszoon Huygens en Geertruy Bax.


Generatie 1-2-1-1: Maurits Huygens 1595-1642 X Petronella Campe 1615-1669
Data persoonsnr 32061: Maurits Huygens, zn v Christiaan Cornelisz Huygens en Susanna Hoefnagel. Geb. 12-5-1595 Den Haag, overl. 24-9-1642 Den Haag. Secretaris van de Raad van State.
Beroep_bijzonderheden: secretaris Raad van State
Relaties/bijzonderheden: X Petronella Campe (ot 8-5-1633 Den Haag), dr v Jacob Jacobsz Campe en Maria Martha van Reigersberg.

Generatie 1-2-1-1: Petronella Campe 1615-1669 X Maurits Huygens 1595-1642
Data persoonsnr 32062: Petronella Campe, dr v Jacob Jacobsz Campe en Maria Martha van Reigersberg. Geb. ca 1615. Overl. 23-10-1669 Eindhoven. Nicht van Hugo de Groot.
Relaties/bijzonderheden: X Maurits Huygens (ot 8-5-1633 Den Haag), zn v Christiaan Cornelisz Huygens en Susanna Hoefnagel.


Generatie 1-2-1-1-1: Christiaan Huygens 1634-1676 X Johanna Catharina de Bergaigne 1635
Data persoonsnr 32060: Christiaan Huygens, zn v Maurits Huygens en Petronella Campe. Geb. 1-3-1634 Den Haag, overl. 14-2-1676 Eindhoven. Drossaard van de Baronie Cranendonk.
Beroep_bijzonderheden: drossaard Baronie Cranendonk
Relaties/bijzonderheden: X Johanna Catharina de Bergaigne, dr v Henrick van Bergaignen en Robertina van Vladeracken. Kind: Henrietta Albertina Huygens X kapitein Johan Diederick van Berinckhuysen.

Generatie 1-2-1-1-1: Johanna Catharina de Bergaigne 1635 X Christiaan Huygens 1634-1676
Data persoonsnr 32059: Johanna Catharina de Bergaigne, dr v Henrick van Bergaignen en Robertina van Vladeracken. Geb. ca 1635 Den Bosch.
Relaties/bijzonderheden: X Christiaan Huygens, zn v Maurits Huygens en Petronella Campe. Kind: Henrietta Albertina Huygens X kapitein Johan Diederick van Berinckhuysen, Maurits Huygens.


Generatie 1-2-1-2: Constantijn Christiaens Huygens 1596-1687 X Susanna Jans van Baerle 1599-1637
Data persoonsnr 8738: Constantijn Christiaens Huygens, zn v Christiaen Huygens en Susanna Hoefnagel. Geb. 4.9.1596 's-Gravenhage, overl. 28.3.1687 aldaar. Secretaris Frederik Hendrik (18 Juni 1625-?).
Beroep_bijzonderheden: dichter, secretaris Frederik Hendrik van Nassau. Heer v Zuylichem, Zeelhem en Monnickenland.
Relaties/bijzonderheden: X Susanna Jans van Baerle (6-4-1627 Amsterdam), dr v Jan Henricksz en Jacomina Hoon.
ALGEMEEN In 1591 kocht Philips Doublet I de landerijen . Philips Doublet III (zn Philips II en zus Geertruid Huygens) brak de boerderij af, bouwde er een landhuis en legde onder invloed van de Franse classicistische tuinarchitectuur een tuin in barokstijl
ALGEMEEN aan met veel buxushagen en symmetrische patronen. Het huis (Clingendaal) werd een centrum van kunst en cultuur. Zijn vrouw Suzanna en zijn schoonvader Constantijn Huygens speelden daarbij een belangrijke rol.

Generatie 1-2-1-2: Susanna Jans van Baerle 1599-1637 X Constantijn Christiaens Huygens 1596-1687
Data persoonsnr 8737: Susanna Jans van Baerle, dr v Jan Henricksz van Baerle en Jacomina Hoon. gedoopt 8.3.1599 Amsterdam, overleden 10.5.1637 's-Gravenhage, begraven 16.5.1637 aldaar.
Relaties/bijzonderheden: X Constantijn Christiaens Huygens (6-4-1627 Amsterdam), zn v Christiaen Huygens en Susanna Hoefnagel.


Generatie 1-2-1-2-1: Suzanne Huijgens 1637-1725 X Philips III Doublet 1635-1701
Data persoonsnr 37677: Suzanne Huijgens, dr v Constantijn Huijgens en Suzanne van Baerle. Geb. 13 maart 1637 in 's Gravenhage. Overl. 24 augustus 1725 's Gravenhage.
Relaties/bijzonderheden: X Philips III Doublet (20-4-1660), zn v Philips II Doublet en Geertrui Huijgens.

Generatie 1-2-1-2-1: Philips III Doublet 1635-1701 X Suzanne Huijgens 1637-1725
Data persoonsnr 37676: Philips III Doublet, zn v Philips II Doublet en Geertrui Huijgens. Geb. 4 september 1635 Breda. Overl. 1701
Beroep_bijzonderheden: heer van St. Annaland.
Relaties/bijzonderheden: X Suzanne Huijgens (20-4-1660), dr v Constantijn Huijgens en Suzanne van Baerle. Kind: Philips IV X Hester Willems Quarles, Constance Theodora X Mattheus Mattheusz Hoeufft.
ALGEMEEN DNL 1903 JRG 21 Philips Doublet, Heer van St Annaland en Moggershil zoon van Philips Doublet en van Susanna Huygens, geboren te 's Gravenhage, gedoopt aldaar in de Nieuwe Kerk 3 April 1674, X Hester Quarles (ot 2-4-1704 Den Haag), dr Willem en Emmerentia de Vos.


Generatie 1-2-1-2-1-1: Constance Theodora Doublet 1656-1726 X Mattheus Mattheusz Hoeufft 1647-1720
Data persoonsnr 37675: Constance Theodora Doublet, dr v Philips Doublet en Suzanne Huijgens. Geb. 1656. Begr. 6-6-1726 Den Haag.
Beroep_bijzonderheden: vrouwe van St. Annaland, Moggershil en Callantsoog, Oyen.
Relaties/bijzonderheden: X Mattheus Mattheusz Hoeufft (24 juli 1683), zn v Mattheus Hoeufft en Maria Sweerts.

Generatie 1-2-1-2-1-1: Mattheus Mattheusz Hoeufft 1647-1720 X Constance Theodora Doublet 1656-1726
Data persoonsnr 37674: Mattheus Mattheusz Hoeufft, zn v Mattheus Hoeufft en Maria Sweerts. Geb. 15 augustus 1647 Amsterdam. Overl. 6 oktober 1720 kasteel Onsenoort, Nieuwkuijk.
Beroep_bijzonderheden: heer van Oyen, Onsenoort en Nieuwkuijk. Luitenant-generaal van de ruiterij in dienst der algemeene Staten.
Relaties/bijzonderheden: X Constance Theodora Doublet (24 juli 1683), dr v Philips Doublet en Suzanne Huijgens. Kind: Philips, Leonard X Margaretha Eelbo, Mattheus, heer van Oyen, Onsenoort en Nieuwkuik, X Anna Isabelle van Nassau-Lalecq, Johan Diederik.
KINDEREN DNL 1937 JRG 55 Anna Isabella gravin van Nassau la Lecq, ged. 'sGravenhage (KI. K.) 1 Oct. 1695, overl. Voorschoten 22, begr. 's Gravenhage (Gr. K.) 25 Jan. 1765, tr. Mattheus Hoeufft van Oyen, geb. 's Gravenhage 10, ged. (N. K.) 12 Sept. 1690, luitenant-generaal der
KINDEREN DNL 1937 JRG 55 ruiterij, woonde op de hofstede „Bijdorp" onder Voorscohten, overl. Voorschoten 5, begr. 's Gravenhage 9 Febr. 1765, zn. van Mattheus, heer van Oyen, Onsenoort en Nieuwkuyk, en Constantia Theodora Doublet, vrouwe van St. Annaland.


Generatie 1-2-1-3: Geertruid Christiaens Huygens 1599-1680 X Philips II Doublet 1580-1660
Data persoonsnr 12343: Geertruid Christiaens Huygens, dr v Christiaen Huygens en Susanna Hoefnagel. Geb.1599. Overl. 1680. Broer: Johan.
Beroep_bijzonderheden: zwager Davidt le Leu de Wilhem X Constantie Huygens, Constantien Huygens X Susanna van Baerle, Maurits Huygens X Petronella Campe.
Relaties/bijzonderheden: X Philips Philipsz Doublet (28 apr 1632), zn v Philips Doublet en Maria Pieters van der Goes. Kind: Philips X Suzanne Huijgens, Christiaan.

Generatie 1-2-1-3: Philips II Doublet 1580-1660 X Geertruid Christiaens Huygens 1599-1680
Data persoonsnr 12344: Philips Philipsz Doublet, zn v Philips Doublet en Maria Pieters van der Goes. Geb. ca 1580. Overl. 1660.
Beroep_bijzonderheden: ontvanger-generaal der Unie (1611), heer van Sint-Annaland (1651). NB: Philips Francoisz Doublet X Catharina van Schoterbosch, X Maria Pietersdr van der Goes.
Relaties/bijzonderheden: X Geertruid Christiaens Huygens (28 apr 1632), dr v Christiaen Huygens en Susanna Hoefnagel. Kind (8?): Philips X Suzanne Huijgens, Christiaan.
BEROEP Nationaal Archief, Commissieboeken Staten-Generaal: Commissieboeken, Den Haag, archief 1.01.02, inventaris­num­mer HASH(0x5b115c8) / 44 verso, folio 44 verso Aanstelling op 1 januari 1629 te Den Haag: Geregistreerde Philips Doublet. Extra informatie: Functie: Ontvanger Generaal.
KINDEREN In 1660 sterft Philips Doublet sr. en zijn zoon, Philips Doublet III., volgt zijn vader op als ambachtsheer van Sint Annaland. In datzelfde jaar trouwt hij met zijn nicht Suzanne Huygens.
KINDEREN DNL 1965 JRG 82 Jonker Phillips Doubleth heek waarschijnlijk acht kinderen gehad, onder wie Adriaen Doubleth, capiteyn (mogelijk dezelfde als de luitenant die in 1617 te Veen huwt met Catharina Bruynincks, zie hiervoor) en Maria Doubleth
KINDEREN DNL 1965 JRG 82 die op 4 februari 1607 te 's-Gravenhage, als jongedochter wonend te 's-Gravenhage in ondertrouw gaat met Jonker Willem van Outshoorn, bailliu ende schoudt van 's-Gravenhage, jongeman, in dat jaar wonend te 's-Gravenhage.
KINDEREN DNL 1965 JRG 82 De staak van Maria Doubleth erft in 1662 één achtste van Jonker Phillips Doubleth. Van die staak worden in dat jaar genoemd Jacomina van Oudshoorn, gehuwd met Henricus Willekes, Maria van Oudshoorn en Anna van Oudshoorn, gehuwd met Johan Hamel.


Generatie 1-2-1-3-1: Philips III Doublet 1635-1701 X Suzanne Huijgens 1637-1725

Generatie 1-2-1-3-1-1: Constance Theodora Doublet 1656-1726 X Mattheus Mattheusz Hoeufft 1647-1720

Generatie 1-2-1-4: Constantia Huygens 1602-1677 X David le Leu de Wilhem 1588-1658
Data persoonsnr 8825: Constantia Huygens, dr v Christiaen Huygens en Susanna Hoefnagel. Geb. 2-8-1602 ´s Gravenhage. overl. 1677.
Relaties/bijzonderheden: X David le Leu de Wilhem (26 January 1633), zn v Georg le Leu de Wilhem en Aegidia (Gilliette) Opalphens. Kind: Johanna, 1637–1656.
KINDEREN 1 Aegidia le Leu de Wilhem. 2 Maurits le Leu de Wilhem. 3 Constantia le Leu de Wilhem, geboren op 21-12-1633 in ´s Gravenhage.
KINDEREN 4 Constantijn le Leu de Wilhem, geboren op 06-07-1636 in ´s Gravenhage. 5 Joanna le Leu de Wilhem, geboren op 31-12-1637 in ´s Gravenhage. Joanna le Leu de is overleden op 01-05-1656 in ´s Gravenhage, 18 jaar oud.

Generatie 1-2-1-4: David le Leu de Wilhem 1588-1658 X Constantia Huygens 1602-1677
Data persoonsnr 8824: David le Leu de Wilhem, zn v Georg le Leu de Wilhem en Aegidia (Gilliette) Opalphens. Geb. 15-5-1588 Hamburg (D). Overl. 27-1-1658.
Beroep_bijzonderheden: koopman, wetenschapper, rentmeester, adviseur van Amalia v Solms (1602–1675) en Frederik Hendrik (1584–1647). Veel correspondentie met C Huygens, veeltalig.
Relaties/bijzonderheden: X Constantia Huygens (26 January 1633), dr v Christiaen Huygens en Susanna Hoefnagel.


Generatie 1-2-1-4-1: Maurits le Leu de Wilhem 1643-1724 X Maria Timmers 1658-1753
Data persoonsnr 8833: Maurits le Leu de Wilhem, zn v David le Leu de Wilhem en Constantia Huygens. Geb. 9 Feb 1643 in 's-Gravenhage. Overl. 24 Sep 1724. oudt praesident in de raden en leenhoven: van Brabant en landen van Overmaze in 's Hage.
Beroep_bijzonderheden: heer van Waalwijk. conn. Anna Lucretia van Zon
Relaties/bijzonderheden: X Maria Timmers (27-4-1683 Rotterdam), dr v Paulus de Jonge Timmers en Maria Cornelisse de Raet.
ALGEMEEN Notariële akte U110a14 - 136 : Overdracht Akte Inventarisnummer U110a14, aktenummer 136 Aktedatum 12-11-1732 Aktesoort Overdracht Notaris H. VAN HEES ,UTRECHT
ALGEMEEN Naam eerste partij: Anna Lucretia van Son, dochter van +: Helena van der Heck ( Anna Lucretia van Zon ) Naam tweede partij: Maria Timmers Naam echtgenote tweede partij: wed. Maurits le Leu de Wilhem
ALGEMEEN Samenvatting inhoud akte: een obligatie groot f 4000,- ten laste van provincie : Holland en West Friesland Verwijzingen: testament d.d. 28-6-1719 voor notaris M. Servaas te Amsterdam

Generatie 1-2-1-4-1: Maria Timmers 1658-1753 X Maurits le Leu de Wilhem 1643-1724
Data persoonsnr 8834: Maria Timmers, dr v Paulus de Jonge Timmers en Maria Cornelisse de Raet. Geb. 3 Jul 1658 in Rotterdam. Overl. 21 Apr 1753.
Beroep_bijzonderheden: conn. Anna Lucretia van Zon
Relaties/bijzonderheden: X Maurits le Leu de Wilhem (27 Apr 1683 Rotterdam), zn v David le Leu de Wilhem en Constantia Huygens.
ALGEMEEN Naam eerste partij: Anna Lucretia van Son, dochter van +: Helena van der Heck ( Anna Lucretia van Zon ) Naam tweede partij: Maria Timmers Naam echtgenote tweede partij: wed. Maurits le Leu de Wilhem
ALGEMEEN Notariële akte U110a14 - 136 : Overdracht Akte Inventarisnummer U110a14, aktenummer 136 Aktedatum 12-11-1732 Aktesoort Overdracht Notaris H. VAN HEES ,UTRECHT


Generatie 1-2-1-4-1-1: Paul Sebastiaan le Leu de Wilhem 1680 X Geertrui Noordhey 1680
Data persoonsnr 11127: Paul Sebastiaan le Leu de Wilhem, zn v Maurits en Maria Timmers. Geb. ca 1680.
Relaties/bijzonderheden: X Geertruij Noordheij, dr v en .

Generatie 1-2-1-4-1-1: Geertrui Noordhey 1680 X Paul Sebastiaan le Leu de Wilhem 1680
Data persoonsnr 11128: Geertrui Noordhey, dr v en . Geb. ca 1680.
Relaties/bijzonderheden: X Paul Sebastiaan le Leu de Wilhem, zn v Maurits en Maria Timmers.


Generatie 1-2-1-4-1-1-1: Daniel Adriaan le Leu de Wilhem 1710 X Maria Philippina Piek (le Leu de Wilhem) 1710
Data persoonsnr 10247: Daniel Adriaan le Leu de Wilhem, zn v Paul Sebastiaan le Leu de Wilhem en Geertruij Noordheij. Geb. ca 1710. raadsheer in de leenhoven van Brabent en Overmaze.
Beroep_bijzonderheden: raadsheer Brabent en Overmaze
Relaties/bijzonderheden: X Maria Philippina Piek (le Leu de Wilhem), dr v Willem Pieck en Maria Jacoba du Faget van Assendelft.

Generatie 1-2-1-4-1-1-1: Maria Philippina Piek (le Leu de Wilhem) 1710 X Daniel Adriaan le Leu de Wilhem 1710
Data persoonsnr 8832: Maria Philippina Piek (le Leu de Wilhem), dr v Willem Pieck en Maria Jacoba du Faget van Assendelft. vrouwe van Waalwijk Besoijen Berlicum Middelroode en Caathooven. Geb. ca 1710. Maria Philippina baronesse Piek douariere Le Leu de Wilhem
Beroep_bijzonderheden: baronesse
Relaties/bijzonderheden: X Daniel Adriaan le Leu de Wilhem, zn v Paul Sebastiaan le Leu de Wilhem en Geertruij Noordheij. Douairiere Le Leu de Wilhem contra Johan Halfwassenaar, heer van Nieuwkuijck en Onzenoort, inzake het jagen op de heide te Helvoort, 1771-1771.


Generatie 1-2-1-4-1-2: Constantijn le Wilhem 1694-1733 X Catharina Dicx 1698-1778
Data persoonsnr 17049: Constantijn le Leu de Wilhem, zn v Maurits le Leu de Wilhem en Maria Timmers. Ged. 3 Oct 1694 's-Gravenhage. Overl. 9 Jan 1733. Heer van Drongelen.
Beroep_bijzonderheden: heer van Drongelen
Relaties/bijzonderheden: X Catharina Dicx (8 Jul 1721 Haarlem), dr v Diderik Dicx en Maria van Assendelft.

Generatie 1-2-1-4-1-2: Catharina Dicx 1698-1778 X Constantijn le Wilhem 1694-1733
Data persoonsnr 17050: Catharina Dicx (8 Jul 1721 Haarlem), dr v Diderik Dicx en Maria van Assendelft. Geb. 13 Jun 1698 Haarlem. Begr. 6 Jun 1778 Haarlem.
Relaties/bijzonderheden: X Constantijn le Leu de Wilhem, zn v Maurits le Leu de Wilhem en Maria Timmers.


Generatie 1-2-1-4-1-2-1: Christina Wijnanda le Leu De Wilhem 1724-1777 X Mattheus Willem van Valkenburg 1718-1784
Data persoonsnr 17046: Christina Wijnanda le Leu De Wilhem, dr v Constantijn le Leu de Wilhem en Catharina Dicx. Ged. 30 Aug 1724 Haarlem. Begr. 20 Jan 1777 Haarlem.
Relaties/bijzonderheden: X Mattheus Willem van Valkenburg (17 Jan 1747 Leiden), zn v Cornelis van Valkenburg en Anna Maria Colterman.

Generatie 1-2-1-4-1-2-1: Mattheus Willem van Valkenburg 1718-1784 X Christina Wijnanda le Leu De Wilhem 1724-1777
Data persoonsnr 17045: Mattheus Willem van Valkenburg, zn v Cornelis van Valkenburg en Anna Maria Colterman. Geb. 24 Dec 1718 's-Gravenhage. Begr. 20 Jan 1777 Haarlem. Overl. 2 Jan 1784 Haarlem.
Relaties/bijzonderheden: X 1) M. Guldewagen (6-5-1738 Haarlem), dr v en . X 2) Christina Wijnanda le Leu De Wilhem (17 Jan 1747 Leiden), dr v Constantijn le Leu de Wilhem en Catharina Dicx.


Generatie 1-2-1-4-1-2-1-1: Catharina Geertruyd Mattheus van Valkenburg 1760-1807 X Hieronymus Jans van Alphen 1746-1803
Data persoonsnr 17042: Catharina Geertruyd Mattheus van Valkenburg, dr v Mattheus Willem van Valkenburg en Christina Wijnanda le Leu De Wilhem. Ged. 9 april 1760 Haarlem. Overleden 12 januari 1807 Leiden.
Relaties/bijzonderheden: X Hieronymus Jans van Alphen (10-5-1781 Haarlem), zn v Johannes van Alphen en Wilhelmina Lucia van Alphen.

Generatie 1-2-1-4-1-2-1-1: Hieronymus Jans van Alphen 1746-1803 X Catharina Geertruyd Mattheus van Valkenburg 1760-1807
Data persoonsnr 17040: Hieronymus Jans van Alphen, zn v Johannes van Alphen en Wilhelmina Lucia van Alphen. Ged. 12-8-1746 Gouda. Overl. 2-4-1803. procureur-generaal Hove van Utrecht 1780, raad en pensionaris van Leiden 1789, raad en thesaurier der Unie 1790.
Beroep_bijzonderheden: orangist, procureur-generaal.
Relaties/bijzonderheden: X 1) Johanna Maria Daniels van Goens (13-4-1772 Utrecht), dr v Daniel Francois en Catharina Juliana Cuningham. X 2) Catharina Geertruyd van Valkenburg (10-5-1781 Haarlem), dr v Mattheus Willem en Christina Wijnanda le Leu De Wilhem.