Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.
11 feb 2022: Dringende video-oproep van canadese militair om NU voor de eigen bevolking te kiezen!  Russia Humiliates NATO in Conventional War | Interview with Andrei Martyanov.     Interview met aartsbisschop Carlo Vigano over de huidige westerse anti-mens agenda (9-1-2024, engelstalig).   Steun aan boeren en kleine zelfstandigen om te overleven is zeker ook eigenbelang van burgers!  Farmers Defence Force
Thuis Zoeken naar personen Relatieclusters Stamlijnen Stamlijnrelaties Aktes, aantekeningen Vrij toegankelijke websites Over genealogie e.d. Database Logboek Aktuele discussies Over genealogie e.d.

Tijdlijn in tekst compleet

Tijdlijn in tekst compleet


Nakomelingen van Pieter Gerritz Aelwyns, compleet met Gebeurtenissen (bron website genealogie-van-zon.nl versie 5-3-2024 door A C. P. J. van Zon).
In geval van meerdere huwelijken of gemeenschappelijke voorouders worden de data van die personen slechts eenmaals vermeld! Relevante Erfdelings-akten (indien aanwezig) moeten echter zelf toegevoegd worden!

Generatie 1: Pieter Gerritz Aelwyns 1495 X Agnietgen Pouwelsdr 1500
Data persoonsnr 21469: Pieter Gerritz Aelwyns, zn v en . Geb. ca 1495. Overl. tussen 8-5-1562 en 1564. Schout van Noordwijkerhout 1521-1553
Beroep_bijzonderheden: schout Noordwijkerhout 1521-53
Relaties/bijzonderheden: X Agnietgen Pouwelsdr, dr v Pouwels Claesz NN en NN Symon Brantszdr.
KINDEREN Kwartierstaat Van der Hoeven 1. Gerritgen, te Langeveld, tr Jan Gerrits (kinderen: Marijtgen, tr 1. Symon Pieters van Langevelt, tr 2. Cornelis Jacobs Voocht, z.v. Jacob Claes die Swart en Ymmetgen Adriaensdr; Mees, te Langeveld, tr Marijtgen Jeroensdr;
KINDEREN Kwartierstaat Van der Hoeven Adriaen, te Wassenaar, tr Annetgen Gerritsdr; Neeltgen, te Voorhout, tr 1. Jan Mees, tr 2. Jan Willems Cortswager)
KINDEREN Kwartierstaat Van der Hoeven 2. Willem, *ca 1531, te Noordwijkerhout, tr NN (kinderen noemen zich Swill: Pieter, te Noordwijkerhout; Jan, te Noordwijkerhout; Adriaen, woont in Delfland; Pouwels, te Noordwijkerhout, tr Trijntgen Leverts van Tethrode,
KINDEREN Kwartierstaat Van der Hoeven en Marijtgen Gerritds; Huybert, te Noordwijkerhout, tr Aechte Jansdr; Niesgen, tr Adriaen Anthonisz; Adriaentgen, te Langeveld, tr Cornelis Willemsz;
KINDEREN Kwartierstaat Van der Hoeven Marijtgen, te Rijswijk, tr Pouwels Cornelis van Gutshoorn; Angnietgen, te Voorburg, tr Cornelis Adriaens Coper )
KINDEREN Kwartierstaat Van der Hoeven 3. Symon Pieters te Langevelt, *ca 1534, † v 1-6-1584, X NN (kinderen: Cornelis X Cuniertgen Warbouts (Diewertje), Guirtgen, te Langeveld, tr Pieter Jans, *ca 1544, Gerreberch, te Noordwijkerhout, tr Cornelis Symons Schoten
KINDEREN Kwartierstaat Van der Hoeven Niesgen, te Noordwijkerhout, tr Jan Henricxz, van Langevelt, Annetgen, te Delft, tr Jan Adriaens van Spierincxhouck, )
KINDEREN Kwartierstaat Van der Hoeven Angnietgen, te Lisse, †v 27-2-1644, tr 1. Jan Anthonis Franckenszz van den Burch, z.v. Thonis Vrancken en Barbara Jans, tr 2. Anthonis Claes van Alckemade, wedn. (zij heeft geen kinderen)
KINDEREN Kwartierstaat Van der Hoeven 4. Neeltgen, te Noordwijk, tr 1. Lenert Jeroens Verplas (kinderen: Neeltgen; Lenert), tr 2. Jan Symonsz
KINDEREN Kwartierstaat Van der Hoeven 5. Ysbrant, te Noordwijkerhout, tr Jannetgen Dircsxdr (kinderen: Adriaen van Sasbergen, te Noordwijkerhout, tr Aeltgen Jeroensdr; Dirck; Gillis, te Oegstgeest, tr 1. Lisse 26-4-1620 Muritgen Clues Hum,
KINDEREN Kwartierstaat Van der Hoeven d.v. Clues Pieters Hum en Murije Muertens (Beeckesteyn), tr 2. Lisse 26-4-1626 Niesgen Muertgensdr; Pietertgen, te Noordwijk, tr Pieter Cornelis, Marijtgen, te Lisse, tr Pieter Willems van Moerkerken;
KINDEREN Kwartierstaat Van der Hoeven Neeltgen; Angnietgen, te Voorhout, tr Jan Gerrits (in 't) Rietvelt, wedn v Lijsbeth Willems Swill; Niesgen, te Lisse)
KINDEREN Kwartierstaat Van der Hoeven 6. Marijtgen, te Noordwijkerhout, tr Pieter Cornelis Verdel (kinderen: Neeltggen, tr Cornelis NN; Niesgen, te Noordwijkerhout, tr Ysbrunt Cornelisz>; Cornelis, te Noordwijkerhout en Noordwijk, tr Apollonia Claes)
KINDEREN Kwartierstaat Van der Hoeven 7. Cytgen
KINDEREN Kwartierstaat Van der Hoeven 8. Leentgen, te Lisse, tr Claes Jacobs van Oosten (kinderen: Jacob; Pieter, te Lisse, tr Syburch Pietersdr; Adriaen; Neeltgen, te Lisse, tr Pieter Claes Groenendijck;
KINDEREN Kwartierstaat Van der Hoeven Maertgen, te Lisse, tr Puncraes Pieters de Jongste, z.v. Pieter Jans de Jongste en Aeltgen Jeroens Cluft
KINDEREN Kwartierstaat Van der Hoeven 9. Pouwels, *ca 1546, te Noordwijkerhout, tr Maritgen Gijsbertsdr

Generatie 1: Agnietgen Pouwelsdr 1500 X Pieter Gerritz Aelwyns 1495
Data persoonsnr 21470: Agnietgen Pouwelsdr, dr v Pouwels Claesz NN en NN Symon Brantszdr. Geb. ca 1500.
Relaties/bijzonderheden: X Pieter Gerritz Aelwyns, zn v en .


Generatie 1-1: Gerritje Pietersdr Aelwyns 1530 X Jan Gerritsz van Langevelt 1530
Data persoonsnr 21454: Gerritje Pietersdr Aelwyns, dr v Pieter Gerytsz en Agnietgen Pouwelsdr. Geb. ca 1530.
Relaties/bijzonderheden: X Jan Gerritsz van Langevelt, zn v en .

Generatie 1-1: Jan Gerritsz van Langevelt 1530 X Gerritje Pietersdr Aelwyns 1530
Data persoonsnr 21453: Jan Gerritsz van Langevelt, zn v en . Geb. ca 1530 Wassenaar ? Overl. voor 1575.
Relaties/bijzonderheden: X Gerritje Pietersdr Aelwyns, dr v Pieter Gerytsz Aelwyns en Agnietgen Pouwelsdr.


Generatie 1-1-1: Marijtje Jansdr van Langevelt 1555 X Simon Pietersz van Langevelt 1540
Data persoonsnr 21452: Marijtje Jansdr van Langevelt, dr v Jan Gerritsz van Langevelt en Gerritgen Pietersdr Aelwyns. Geb. ca 1555. Overl. voor 26 mei 1604.
Relaties/bijzonderheden: X 1) Simon Pietersz van Langevelt, zn v en . X 2) Cornelis Jacobsz Voocht, zn v Jacob Claes de Swart en Ymmetgen Adriaens. Kind: Jacob X Maritgen Pieters Fits, Jannetje X Symon Janszn van Alckemade, Marijtgen X Dirck Willemsz Steenvoorden.

Generatie 1-1-1: Simon Pietersz van Langevelt 1540 X Marijtje Jansdr van Langevelt 1555
Data persoonsnr 21457: Simon Pietersz van Langevelt, zn v en . Geb. ca 1540. Overl. voor 1575.
Relaties/bijzonderheden: X Marijtje Jansdr van Langevelt, dr v Jan Gerritsz van Langevelt en Gerritgen Pietersdr Aelwyns.
KINDEREN 2 jan 1617 Rechterlijk Archief van Noordwijkerhout en De Zilk 476 52v. 2-1-1617 Cornelis Symonszn. Langevelt wonende Papsouw onder Delft voor hem zelve en vervangende Pieter Janszn. man en voogd van Guiertje Symonsdr, Cornelis Symonszn. Schoten gehuwd met Gerreburch Symonsdr
KINDEREN 2 jan 1617 Rechterlijk Archief van Noordwijkerhout en De Zilk 476 52v. 2-1-1617 Jan Hendrickszn. gehuwd met Niesje Symonsdr. en Jan Adriaenszn. van Spierincxhoeck gehuwd met Annetje Symonsdr. zijn zwager,


Generatie 1-1-1: Marijtje Jansdr van Langevelt 1555 X Cornelis Jacobsz Voocht 1538
Generatie 1-1-1: Cornelis Jacobsz Voocht 1538 X Marijtje Jansdr van Langevelt 1555
Data persoonsnr 21451: Cornelis Jacobsz Voocht, zn v Jacob Claes de Swart en Ymmetgen Adriaens. Geb. 1538 Nooordwijkerhout ? Overl. ca 1610.
Relaties/bijzonderheden: X Marijtje Jansdr van Langevelt (ca 1576), dr v Jan Gerritsz van Langevelt en Gerritgen Pietersdr Aelwyns. Kind: Jacob X Maritgen Pieters Fits, Jannetje X Symon Janszn van Alckemade, Marijtgen X Dirck Willemsz Steenvoorden.
KINDEREN ?? anno 1612 , allen tezamen erfgenamen van Lacytje Pietersdr Symon Janszn. van Alckemade gehuwd met Jannetje Cornelisdr, Jan Claeszn. Ducker gehuwd met Gerritje Cornelisdr, Niesje Cornelisdr,
KINDEREN ?? anno 1612 , allen tezamen erfgenamen van Lacytje Pietersdr Dirck Willemszn. van Steenvoorden gehuwd met Maritje Cornelisdr, Huybert Symonszn. van Duyndam gehuwd met Guiertje Cornelisdr
KINDEREN ?? anno 1612 , allen tezamen erfgenamen van Lacytje Pietersdr Adriaen Engelszn. gehuwd met Baefje Cornelisdr, Cornelis Janszn. gehuwd met Neeltje Cornelisdr


Generatie 1-1-1-1: Jannetje Cornelisdr Voocht 1570 X Symon Janszn van Alckemade 1570
Data persoonsnr 21483: Jannetje Cornelisdr Voocht, dr v Cornelis Jacobsz Voocht en Marijtje Jansdr van Langevelt. Geb. ca 1570.
Relaties/bijzonderheden: X Symon Janszn van Alckemade, zn v en .

Generatie 1-1-1-1: Symon Janszn van Alckemade 1570 X Jannetje Cornelisdr Voocht 1570
Data persoonsnr 21484: Symon Janszn van Alckemade, zn v en . Geb. ca 1570.
Relaties/bijzonderheden: X Jannetje Cornelisdr Voocht, dr v Cornelis Jacobsz Voocht en Marijtje Jansdr van Langevelt.


Generatie 1-1-1-2: Jacob Cornelisz Voocht 1583 X Maritgen Pieters Fits 1615
Data persoonsnr 44523: Jacob Cornelisz Voocht, zn v Cornelis Jacobsz Voocht en Marijtgen Jansdr van Langevelt. Geb. ca 1583 Noordwijkerhout. Overl. > 21-1654.
Beroep_bijzonderheden: zoon Cornelis Jacobs (genoemd 21-4-1654). NB: Maerten Cornelis van der Linde X Jannetgen Jacobsdr van Schravendijck.
Relaties/bijzonderheden: X Maritgen Pieters Fits, dr v Pieter Corneliszn van der Fits en Grietje Cornelisdr. Kind: Maritgen X Cornelis Huijberts van Velsen, oude Pieter X Ariaantje Cornelisdr vd Linde, X Grietge Jacobsdr NN, jonge Pieter X Neeltgen Meinderts Aelman van Beieren.

Generatie 1-1-1-2: Maritgen Pieters Fits 1615 X Jacob Cornelisz Voocht 1583
Data persoonsnr 44524: Maritgen Pieters Fits, dr v jonge Pieter Corneliszn van der Fits en Grietje Cornelisdr NN. Geb. ca 1590. Overl. > 31-5-1640, < 6-1640. Broers Jan, Cornelis, Crijn en Pieter dd. 31-5-1640.
Beroep_bijzonderheden: zoon Cornelis Jacobs (genoemd 21-4-1654).
Relaties/bijzonderheden: X Jacob Cornelisz Voocht, zn v Cornelis Jacobsz en Marijtgen Jansdr van Langevelt. Kind: Maritgen X Cornelis Huijberts van Velsen, oude Pieter X Ariaantje Cornelisdr van der Linde, X Grietge Jacobsdr, jonge Pieter X Neeltgen Meinderts Aelman van Beieren.


Generatie 1-1-1-2-1: oude Pieter Jacobsz van ’s Gravendijk 1615 X Ariaantje Cornelisdr van der Linde 1620
Data persoonsnr 44530: oude Pieter Jacobsz van ’s Gravendijk, zn v Jacob Cornelisz van ’s Gravendijk en Maritgen Pieters Fits. Geb. ca 1615 Noordwijkerhout? Broer jonge Pieter Jacobsz.
Relaties/bijzonderheden: X 1) Ariaantje Cornelisdr van der Linde, dr v Cornelis Eeuwoutszn en Marytje Maertensdr. Kind (2): Jacob (+ < 1730), Ariaantje (+1730). X 2) Grietge Jacobsdr NN (> 6-5-1649), dr v en . Kind (1): Ariaantje.
TRANSPORT Rechterlijk Archief van Noordwijkerhout en de Zilk 481. 12 6-5-1649. Willem Eeuwoutszn. van der Linde voor hem zelve en voor Maerten Corneliszn., Engel Dirckszn. man en voogd van Magdaleentje Cornelisdr., Pieter Jacobszn. van ‘s-Gravendijck gehuwd met Adriaantje Cornelisdr. allen kinderen van Cornelis Eeuwoutszn
TRANSPORT Rechterlijk Archief van Noordwijkerhout en de Zilk 481. 12 en Marytje Maertensdr. verkopen dezelfde 6 morgen wei- of hooiland aan vier percelen, belend in zijn geheel ZO de Vaart, ZW de Puyckendam, NW Claes Philipszn. wede en NO Cornelis Corneliszn. Verdel en Jacob Corneliszn. ‘s- Gravendijck, belast
TRANSPORT Rechterlijk Archief van Noordwijkerhout en de Zilk 481. 12 met 5 groten per jr erfhuur staande op 2 morgen, tbv Pieter van Riviere, voor 5900 KG.

Generatie 1-1-1-2-1: Ariaantje Cornelisdr van der Linde 1620 X oude Pieter Jacobsz van ’s Gravendijk 1615
Data persoonsnr 44531: Ariaantje Cornelisdr van der Linde, dr v Cornelis Eeuwoutszn en Marytje Maertensdr. Geb. ca 1620 Noordwijkerhout?
Beroep_bijzonderheden: NB: Maerten Cornelis van der Linde X Jannetgen Jacobsdr van Schravendijck.
Relaties/bijzonderheden: X oude Pieter Jacobsz van ’s Gravendijk, zn v Jacob Cornelisz van ’s Gravendijk en Maritgen Pieters Fits. Kind (2): Jacob, Ariaantje.


Generatie 1-1-1-2-1-1: Jacob Pietersz van 's Gravendijk 1650 X oude Maartje Willemsdr Steenvoorden 1645
Data persoonsnr 44528: Jacob Pietersz van ’s Gravendijk, zn v oude Pieter Jacobsz van ’s Gravendijk en Ariaantje Cornelisdr van der Linde. Geb. ca 1650 Noordwijkerhout? Overl. < 1730. Zus Ariaantje, overl. 1730, vernoemd naar grootmoeder Ariaantje Maartensdr NN.
Beroep_bijzonderheden: Jacob Pietersz van ’s Gravendijk, zoon van oude Pieter Jacobsz, trouwde met oude Maartje Willemsdr Steenvoorden. Dat paar kreeg twee dochters, van wie de grootmoeders allebei Ariaantje heetten, want Maartjes moeder was Ariaantje Barten van der Son.
Relaties/bijzonderheden: X oude Maartje Willemsdr Steenvoorden, dr v Willem Dircksz Steenvoorden en Ariaantje Barten van der Son. Kind (2): Ariaantje de oude, Ariaantje de jonge.

Generatie 1-1-1-2-1-1: oude Maartje Willemsdr Steenvoorden 1645 X Jacob Pietersz van 's Gravendijk 1650
Data persoonsnr 44529: oude Maartje Willemsdr Steenvoorden, dr v Willem Dircksz Steenvoorden en Ariaantje Barten van der Son. Geb. ca 1645 Noordwijkerhout?
Relaties/bijzonderheden: X Jacob Pietersz van ’s Gravendijk, zn v oude Pieter Jacobsz van ’s Gravendijk en Ariaantje Cornelisdr van der Linde. Kind (2): Ariaantje de oude, Ariaantje de jonge.


Generatie 1-1-1-2-1: oude Pieter Jacobsz van ’s Gravendijk 1615 X Grietge Jacobsdr NN 1625
Generatie 1-1-1-2-1: Grietge Jacobsdr NN 1625 X oude Pieter Jacobsz van ’s Gravendijk 1615
Data persoonsnr 44532: Grietge Jacobsdr NN, dr v en . Geb. ca 1625 Noordwijkerhout?
Relaties/bijzonderheden: X oude Pieter Jacobsz van ’s Gravendijk (> 6-5-1649), zn v Jacob Cornelisz van ’s Gravendijk en Maritgen Pieters Fits. Kind (1): Ariaantje (+1730).


Generatie 1-1-1-2-2: jonge Pieter Jacobsz 's Gravendijk (Voocht) 1620 X Neeltgen Meinderts Aelman van Beieren 1623
Data persoonsnr 44518: jonge Pieter Jacobsz 's Gravendijk (Voocht), zn v Jacob Cornelisz Voocht en Maritgen Pieters Fits. Geb. ca 1620 Noordwijk? Begr. 13 mei 1697 Noordwijkerhout.
Beroep_bijzonderheden: dr. Neeltje X Gerrit Woutersz van Schie.
Relaties/bijzonderheden: X Neeltgen Meinderts Aelman van Beieren (1654), dr v Meijndert Claesz Aleman en Neeltje Benjaminsdr NN. Kind: Cornelis X Trijntje Pietersdr Prins, Jacob X Grietie Jan Bartsen van der Son, X Maertje Eeuwouts van Tethrode, Jan X Gerrittie Jans van der Son.
ALGEMEEN Gereformeerde huwelijken Noordwijk 1620-1735 Bron: Erfgoed Leiden en omstreken, toegang 0910, inventarisnummers 2 en 5. B0532 16-09-1646 NB 2/37v: Ondertr. Pieter Jacobsz van s'Gravendijck jongm van Voorhoudt met Gerritge Jans jongedr van Noortwijc.
ALGEMEEN Gereformeerde huwelijken Noordwijk 1620-1735 Bron: Erfgoed Leiden en omstreken, toegang 0910, inventarisnummers 2 en 5. B0532 30-09-1646 met attestatie van Noortwijc tot Voorhout getrouwt. Geen woongegevens of kinderen bekend. ? (Vh) Jacob Pietersz ’s Gravendijck en Geertgen Borritsdr.
KINDEREN RK- en Gerechtshuwelijken Noordwijk 1646-1735 Bron: Erfgoed Leiden en omstreken, toegang 0910, inv.nrs. 7, 9, 10, 13, 14, 15. A0312 21-11-1683 Nw 7/2: RK huw. Meijndert Pieterse Vooght met Willemijntie Pieters (3e graads verwantschap). Woonden in Noordwijkerhout; ¤ (RK) Pieter, Meijndert, (Nwh) Petrus, Cornelia/Neeltgen en Petrus.
KINDEREN RK- en Gerechtshuwelijken Noordwijk 1646-1735 Bron: Erfgoed Leiden en omstreken, toegang 0910, inv.nrs. 7, 9, 10, 13, 14, 15. A0312 ? C1433 jonge Pieter Jacobsz Voocht alias ’s-Gravendijck en Neeltgen Meijndertsdr; ? C3305 Pieter Jacobsz Arckshoek de jonge en Aechge Hendriksdr Heemskerck.
KINDEREN RK- en Gerechtshuwelijken Noordwijk 1646-1735 Bron: Erfgoed Leiden en omstreken, toegang 0910, inv.nrs. 7, 9, 10, 13, 14, 15. A0432 26-10-1692 Nw 13/--: aant. Goouert IJanse van der Weide ijonman met Aarijnte Pieters Schravendijck ijongedochter beide wonende tot Noortwijck.
KINDEREN RK- en Gerechtshuwelijken Noordwijk 1646-1735 Bron: Erfgoed Leiden en omstreken, toegang 0910, inv.nrs. 7, 9, 10, 13, 14, 15. A0469 01-05-1695 Nw 13/--: aant. Gerret Wouterse van Schei w. van Marite Pieters met Neeltie Pieters Schravendick ijongedochter woonnende alheir (Van Schie / ’s Gravendijck).
KINDEREN RK- en Gerechtshuwelijken Noordwijk 1646-1735 Bron: Erfgoed Leiden en omstreken, toegang 0910, inv.nrs. 7, 9, 10, 13, 14, 15. A3027 27-11-1695 Nwh 118/173: RK huw. Jan Arisse en Antie Pieters; in facie ecclesie ONA Hg 4966/65 21-05-1702: testament Jan Ariensz Laenhouck en Annetje Pieters s’Gravendijck.
KINDEREN RK- en Gerechtshuwelijken Noordwijk 1646-1735 Bron: Erfgoed Leiden en omstreken, toegang 0910, inv.nrs. 7, 9, 10, 13, 14, 15. A3052 06-06-1702 Nwh 118/178: RK huw. Cors Huijbertze en Trijntie Pieters; g. Arie Huijbertze en Duijfie Klaas ORA Nwh 488/64 09-01-1713: Cors Huijbertsz van der Cluft als in huwelijk gehad hebbende Trijntgen Pieters ’s Gravendijk.
KINDEREN RK- en Gerechtshuwelijken Noordwijk 1646-1735 Bron: Erfgoed Leiden en omstreken, toegang 0910, inv.nrs. 7, 9, 10, 13, 14, 15. A3058 15-06-1704 Nwh 118/179: RK huw. Engel Leendertze en Marijtie Pieters; g. Jan Hijndrikze en Marij Hijndrikze ORA Nwh 488/64 09-01-1713: Engel Leendertsz van Steijn als getrouwd met Maritge Pieters ’s Gravendijk
KINDEREN RK- en Gerechtshuwelijken Noordwijk 1646-1735 Bron: Erfgoed Leiden en omstreken, toegang 0910, inv.nrs. 7, 9, 10, 13, 14, 15. A0238 30-07-1679 Nw 7/1: RK huw. Cornelis Pieterse met Trijntie ( ) Bij de dopen: Cornelis Pieterse Vooght en Trijntie Pieters. ONA Nw 6290/123 01-04-1697: de nagelaten kinderen van Cornelis Pietersz Schravendijck.
KINDEREN RK- en Gerechtshuwelijken Noordwijk 1646-1735 Bron: Erfgoed Leiden en omstreken, toegang 0910, inv.nrs. 7, 9, 10, 13, 14, 15. A0238 Woonden in Noordwijkerhout; ¤ (RK) Jacob, Cornelia, Cornelia/Neeltje, Jacob, Benjamin, Sijmen, Jannetie, (Nwh) Pieter en ws. Jaapje ? C1433 jonge Pieter Jacobsz Voocht alias ’s-Gravendijck en Neeltgen Meijndertsdr.

Generatie 1-1-1-2-2: Neeltgen Meinderts Aelman van Beieren 1623 X jonge Pieter Jacobsz 's Gravendijk (Voocht) 1620
Data persoonsnr 44519: Neeltgen Meinderts Aelman van Beieren, dr v Meijndert Claesz Aleman en Neeltje Benjaminsdr NN. Geb. ca 1623 Noordwijk?
Relaties/bijzonderheden: X jonge Pieter Jacobsz 's Gravendijk (Voocht), zn v Jacob Cornelisz Voocht en Maritgen Pieters Fits. Kind: Cornelis X Trijntje Pietersdr Prins, Jacob Pieters X Grietie Jan Bartsen vd Son, X Maertje Eeuwouts van Tethrode, Jan X Gerrittie Jans vd Son.


Generatie 1-1-1-2-2-1: Jan Pieterse Sgravendijck 1655 X Gerrittie Jans van der Son 1650
Data persoonsnr 44463: Jan Pieterse Sgravendijck, zn v jonge Pieter Jacobsz 's Gravendijk (Voocht) en Neeltgen Meinderts Aelman van Beieren. Geb. ca 1655 Noordwijk? Oom ouwe Pieter Jacobsz 's- Gravendijk (Voogt) X Arijaentge Cornelisdr van der Linden.
Beroep_bijzonderheden: broer Cornelis X Trijntje Pietersdr Prins. Broer Jacob Pieters X Grietie Jan Bartsen van der Son (14-1-1682), X Maertje Eeuwouts van Tethrode.
Relaties/bijzonderheden: X 1) Gerrittie Jans van der Son, dr v en . X 2) Trijntien Jans Prins (18-4-1683 Noordwijk), dr v Jan Jansz Prins en ouwe Maertie Ariensdr de Bruijn. X 3) Annetie Jansdr van der Holst (2-5-1717 Noordwijk), dr en .
ALGEMEEN RK- en Gerechtshuwelijken Noordwijk 1646-1735 Bron: Erfgoed Leiden en omstreken, toegang 0910, inv.nrs. 7, 9, 10, 13, 14, 15. A0631 / A3090 17-02-1715 Nw 14/--: aant. Engel Huijbertse (Jacobse) van Roon jonckman van Langevelt met Marijtie Jans Sgravendijk jongedochter wonende tot Noortwijkkerhoudt.
HUWELIJK RK- en Gerechtshuwelijken Noordwijk 1646-1735 Bron: Erfgoed Leiden en omstreken, toegang 0910, inv.nrs. 7, 9, 10, 13, 14, 15. A0296 18-04-1683 Nw 13/--: aant. Jan Pieterse Sgraven Dijck weduenaer van Gerrittie Jans van der Son wonende tot Noortwijck met Trijentien Jans Prins jongedochter wonende tot Noortwick dese geboode sijn gegaen.
HUWELIJK RK- en Gerechtshuwelijken Noordwijk 1646-1735 Bron: Erfgoed Leiden en omstreken, toegang 0910, inv.nrs. 7, 9, 10, 13, 14, 15. A0296 02-05-1683 Nw 7/2: RK huw. Jan Pieterse Voogt met Trijntie Jans Prins
HUWELIJK RK- en Gerechtshuwelijken Noordwijk 1646-1735 Bron: Erfgoed Leiden en omstreken, toegang 0910, inv.nrs. 7, 9, 10, 13, 14, 15. A0296 16-05-1683 Nw 9/96v: ger.huw. (akte doorgehaald) Jan Pietersz van 's Gravendijck weduenaer van Grietje Jans van der Son met Trijntje Jans Prins jonge dochter beijde woonende binnen Noortwijck.
HUWELIJK RK- en Gerechtshuwelijken Noordwijk 1646-1735 Bron: Erfgoed Leiden en omstreken, toegang 0910, inv.nrs. 7, 9, 10, 13, 14, 15. A0296 Woonden in Noordwijkerhout Dorp; ¤ (RK) Margareta, Jan, Pieter, (Nwh) Maria/Marijtge, Cornelia en Cornelia/Neeltge; zie ook A0653.
HUWELIJK RK- en Gerechtshuwelijken Noordwijk 1646-1735 Bron: Erfgoed Leiden en omstreken, toegang 0910, inv.nrs. 7, 9, 10, 13, 14, 15. A0296 ? C1433 jonge Pieter Jacobsz Voocht alias ’s-Gravendijck en Neeltgen Meindertsdr;? A0015 Jan Jansz Prins en ouwe Maertie Ariensdr de Bruijn
HUWELIJK RK- en Gerechtshuwelijken Noordwijk 1646-1735 Bron: Erfgoed Leiden en omstreken, toegang 0910, inv.nrs. 7, 9, 10, 13, 14, 15. A0653 01-05-1717 ONA Ldn 1714/48: huw. voorwaarden Jan Pietersz ’s Gravendijk wedr. van Trijntie Jansdr Prins won. tot Noordwijkerhout en Annetie Jansdr van der Holst meerderjarige jonge dochter won. tot Noordwijk.
HUWELIJK RK- en Gerechtshuwelijken Noordwijk 1646-1735 Bron: Erfgoed Leiden en omstreken, toegang 0910, inv.nrs. 7, 9, 10, 13, 14, 15. A0653 01-05-1717 Nw i12/56v: Ontfangen van Annetje Jans van der Holst als bruijd woonende alhier, met Jan Pietersz Sgravendijk van Noortwijkerhout, als haar aangegeven hebbende onder de vierde classis, 3-0-0
HUWELIJK RK- en Gerechtshuwelijken Noordwijk 1646-1735 Bron: Erfgoed Leiden en omstreken, toegang 0910, inv.nrs. 7, 9, 10, 13, 14, 15. A0653 02-05-1717 Nw 7/9: RK huw. Jan Pieterse met Anna Jans; g. Geertruij Cleuters en Emerensie Cornelis Woonden in Noordwijkerhout; geen kinderen uit dit huwelijk; zie ook A0296.
HUWELIJK RK- en Gerechtshuwelijken Noordwijk 1646-1735 Bron: Erfgoed Leiden en omstreken, toegang 0910, inv.nrs. 7, 9, 10, 13, 14, 15. A0653 ? C1433 jonge Pieter Jacobsz Voocht alias ’s-Gravendijck en Neeltgen Meindertsdr;? C1441 Jan Jacobsz van der Holst
KINDEREN RK- en Gerechtshuwelijken Noordwijk 1646-1735 Bron: Erfgoed Leiden en omstreken, toegang 0910, inv.nrs. 7, 9, 10, 13, 14, 15. A3090 / A0631 03-03-1715 Nwh 118/183: RK huw. Engel Jacobse van Rode en Maria Jansse s'Gravendijck; g. dhr Michael Daeldorp en Agnes Jans
KINDEREN RK- en Gerechtshuwelijken Noordwijk 1646-1735 Bron: Erfgoed Leiden en omstreken, toegang 0910, inv.nrs. 7, 9, 10, 13, 14, 15. A3090 / A0631 ? A0322 Jacob Huijbertsz van Roon en Annitie Engelsdr van der Plas ;? A0296 Jan Pietersz 's-Gravendijck (Voogt) en Trijntie Jansdr Prins

Generatie 1-1-1-2-2-1: Gerrittie Jans van der Son 1650 X Jan Pieterse Sgravendijck 1655
Data persoonsnr 44464: Gerrittie Jans van der Son, dr v en . Geb. ca 1650 Noordwijk? Overl. < 1683. Vader mogelijk Jan Bartensz van der Son.
Relaties/bijzonderheden: X Jan Pieterse Sgravendijck, zn v jonge Pieter Jacobsz 's Gravendijk (Voocht) en Neeltgen Meindert Aelman van Beieren.


Generatie 1-1-1-2-2-1: Jan Pieterse Sgravendijck 1655 X Trijntien Jans Prins 1650
Generatie 1-1-1-2-2-1: Trijntien Jans Prins 1650 X Jan Pieterse Sgravendijck 1655
Data persoonsnr 44517: Trijntien Jans Prins, dr v Jan Jansz Prins en ouwe Maertie Ariensdr de Bruijn. Geb. ca 1650 Noordwijk?
Relaties/bijzonderheden: X Jan Pieterse Sgravendijck (18-4-1683 Noordwijk), zn v jonge Pieter Jacobsz 's Gravendijk (Voocht) en Neeltgen Meinderts Aelman van Beieren .


Generatie 1-1-1-2-2-2: Jacob Pietersz 's Gravendijk (Voocht) 1660 X Grietie Jan Bartsen van der Son 1650
Data persoonsnr 44520: Jacob Pietersz 's Gravendijk (Voocht), zn v jonge Pieter Jacobsz 's Gravendijk (Voocht) en Neeltgen Meinderts Aelman van Beieren. Geb. ca 1660 Noordwijk? Overl. < 6-5-1707. Woonde te Noordwijkerhout.
Relaties/bijzonderheden: X 1) Grietie Jan Bartsen van der Son (4-1-1682 Noordwijk rk), dr v Jan Bartensz van der Son en Neeltgen Dircksdr NN. X 2) Maertje Eeuwouts van Tethrode (4-5-1692 Noordwijk rk), dr v en .
HUWELIJK RK- en Gerechtshuwelijken Noordwijk 1646-1735 Bron: Erfgoed Leiden en omstreken, toegang 0910, inv.nrs. 7, 9, 10, 13, 14, 15. A0265 04-01-1682 Nw 7/1v: RK huw. Jacob Pieterse Vooght met Grietie Jan Bartsen. Woonden in Noordwijkerhout; ¤ (RK) Trijntie; zie ook A0429
HUWELIJK RK- en Gerechtshuwelijken Noordwijk 1646-1735 Bron: Erfgoed Leiden en omstreken, toegang 0910, inv.nrs. 7, 9, 10, 13, 14, 15. A0265 ? C1433 jonge Pieter Jacobsz Voocht alias ’s-Gravendijck en Neeltgen Meijndertsdr;? C3278 Jan Barten van der Son en Neeltgen Dircksdr.

Generatie 1-1-1-2-2-2: Grietie Jan Bartsen van der Son 1650 X Jacob Pietersz 's Gravendijk (Voocht) 1660
Data persoonsnr 44521: Grietie Jan Bartsen van der Son, dr v Jan Bartensz van der Son en Neeltgen Dircksdr NN. Geb. ca 1650 Noordwijkerhout? Overl. < 31-5-1691? Woonde te Noordwijkerhout.
Relaties/bijzonderheden: X Jacob Pietersz 's Gravendijk (Voocht) (4-1-1682 Noordwijk rk), zn v jonge Pieter Jacobsz 's Gravendijk (Voocht) en Neeltgen Meinderts Aelman van Beieren.


Generatie 1-1-1-2-2-2: Jacob Pietersz 's Gravendijk (Voocht) 1660 X Maertje Eeuwouts van Tethrode 1650
Generatie 1-1-1-2-2-2: Maertje Eeuwouts van Tethrode 1650 X Jacob Pietersz 's Gravendijk (Voocht) 1660
Data persoonsnr 44522: Maertje Eeuwouts van Tethrode, dr v en . Geb. ca 1650 Noordwijk?
Beroep_bijzonderheden: Tonis Jeroensz van Schie X zus Gerritjen Eeuwoutsdr van Tethrode.
Relaties/bijzonderheden: X Jacob Piietersz 's Gravendijk (Voocht) (4-5-1692 Noordwijk rk), zn v jonge Pieter Jacobsz 's Gravendijk (Voocht) en Neeltgen Meinderts Aelman van Beieren.


Generatie 1-1-1-3: Marijtgen Cornelisdr Voocht (Voogt) 1585-1617 X Dirck Willemsz Steenvoorden 1581-1653
Data persoonsnr 7232: Marijtgen Cornelisdr Voogt, dr v Cornelis Jacobsz Voocht en Marijtje Jansdr van Langevelt. Geb. 1585 's Gravendijk. Overl. 2-1-1617.
Relaties/bijzonderheden: X Dirck Willemsz Steenvoorden (1610 Noordwijkerhout), zn v Willem Jeroenszn Steenvoorden en NN.

Generatie 1-1-1-3: Dirck Willemsz Steenvoorden 1581-1653 X Marijtgen Cornelisdr Voocht (Voogt) 1585-1617
Data persoonsnr 459: Dirck Willemsz Steenvoorden, zn v Willem Adriaenszn Steenvoorden en Hendrickgen Cornelisdr Verdel. Geb. ca 1581 Noordwijkerhout? Lisse? Overl. 1653. Kind: Mees Dirkszn Steenvoorden
Beroep_bijzonderheden: bouwman Hillegom, Nwh (1623), welgeboren man, lid vierschaar Nwh (1616), ambachtsbewaarder Hillegom (1616), Nwh (1641-1643), kerkmeester Nwh (1635). Weerbare man Lisse (1599). Zie ook erfdeling 43.
Relaties/bijzonderheden: X 1) Marijtgen Cornelisdr Voocht (1610 Noordwijkerhout), dr v Cornelis Jacobsz en Marijtje Jansdr van Langevelt.. X 2) Neeltje Jacobsdr van der Son (1620 Noordwijk), dr v Jacob Claesz en Annetgen Baerthoutdr van der Clauw.
ALGEMEEN Hoofdgeld Noordwijkerhout 1623 Dirk Willemsz van Steenvoorde ende Neeltgen Jacobsdr zijn huisvr met Jacob, Arien, Lenaert, Aechgen ende Lijsbet Lenaertszoonen ende dochteren: item Adriaen, Willem, Mees, Neeltgen ende Maritgen Dircx zoonen ende dochteren - 12 hoofden.
KINDEREN 1 Jacob Dirks 2 Annetge Dircx 3 Arien 4 Lenaert Dirkszn 5 Aechgen Dirksdr 6 Maritgen Dircx 7 Neeltgen Dirksdr 8 Mees dirkszn 9 Willem dirkszn 10 Klaas Dirkszn


Generatie 1-1-2: Adriaen Jansz van Langevelt 1560 X Annetje Gerritsdr NN 1560
Data persoonsnr 12534: Adriaen Jansz van Langevelt, zn v Jan Gerritsz van Langevelt en Gerritje Pietersdr. Geb. 1560 Wassenaar. Overl. voor 13 MAR 1614.
Relaties/bijzonderheden: X Annetje Gerritsdr (ca 1585), dr v Gerrit Jansz en Anna Gerritsdr.

Generatie 1-1-2: Annetje Gerritsdr NN 1560 X Adriaen Jansz van Langevelt 1560
Data persoonsnr 12535: Annetje Gerritsdr NN, dr v Gerrit Jansz en Anna Gerritsdr. Geb. ca 1560.
Beroep_bijzonderheden: ouders Gerrit Jansz van Seven Weecken en Anna Gerritsdr de Oude (bron Job Waterreus).
Relaties/bijzonderheden: X 1) Adriaen Jansz van Langevelt, zn v Jan Gerritsz en Gerritje Pietersdr. X 2) Dirk Maertensz (na 1590), zn v en .


Generatie 4-1: Annetje Jansdr van Langevelt (Aerdenburg) 1615 X Willem Lenaertsz Ruygrok 1610
Data persoonsnr 19170: Annetje Jansdr van Langevelt (Aerdenburg), dr v Jan Adriaensz van Langevelt (Aerdenburg) en NN. Geb. ca 1615.
Relaties/bijzonderheden: X Willem Lenaertsz Ruygrok (27-5-1636 Wassenaar), zn v Lenaert Adriaensz Ruygrok en Marijtgen Cornelisdr in 't Weer.

Generatie 4-1: Willem Lenaertsz Ruygrok 1610 X Annetje Jansdr van Langevelt (Aerdenburg) 1615
Data persoonsnr 19169: Willem Lenaertsz Ruygrok, zn v Lenaert Adriaensz Ruygrok en Marijtgen Cornelisdr in 't Weer. Geb. ca 1610 Wassenaar. Landeigenaar.
Beroep_bijzonderheden: landeigenaar
Relaties/bijzonderheden: X Annetje Jansdr van Langevelt (Aerdenburg) (27-5-1636 Wassenaar), dr v Jan Adriaensz van Langevelt (Aerdenburg) en NN.


Generatie 4-1-1: Cornelis Willemsz Ruygrok van der Werf 1650-1692 X Margaretha (Grietje) Cornelisdr van Velsen 1655-1704
Data persoonsnr 19167: Cornelis Willemsz Ruygrok van der Werf, zn v Willem Lenaertsz Ruygrok en Annetje Jansdr van Langevelt (Aerdenburg). Geb. ca 1650 Wassenaar, overl. 23-4-1692 Lisse. Boomgaardenier.
Beroep_bijzonderheden: boomgaardenier
Relaties/bijzonderheden: X Margaretha (Grietje) Cornelisdr van Velsen (12-5-1680 Lisse), dr v en . Kind: Cornelis X Maria van Monnikendam.

Generatie 4-1-1: Margaretha (Grietje) Cornelisdr van Velsen 1655-1704 X Cornelis Willemsz Ruygrok van der Werf 1650-1692
Data persoonsnr 19168: Margaretha (Grietje) Cornelisdr van Velsen, dr v en . Geb. ca 1655 Noordwijkerhout. Overl. 17-8-1704 Lisse.
Relaties/bijzonderheden: X Cornelis Willemsz Ruygrok van der Werf (12-5-1680 Lisse), zn v Willem Lenaertsz Ruygrok en Annetje Jansdr van Langevelt (Aerdenburg). Kind: Cornelis X Maria van Monnikendam.


Generatie 4-1-1-1: Cornelis Cornelisse Ruigrok van der Werve 1687-1735 X Maria van Monnikendam 1694-1753
Data persoonsnr 19165: Cornelis Cornelisse Ruigrok van der Werve, zn v Cornelis Willemsz Ruygrok van der Werf en Margaretha Cornelisdr (Grietje) van Velsen. Geb. 14-8-1687 Lisse. Overl. 8-6-1735 Lisse. tuinman op 'Wassergeest'.
Relaties/bijzonderheden: X Maria van Monnikendam (13-5-1714 Lisse), dr v Bartholomeus Tijsz (Mees) van Monnikendam en Catharina IJsbrantsdr (Trijntje) Westgeest.

Generatie 4-1-1-1: Maria van Monnikendam 1694-1753 X Cornelis Cornelisse Ruigrok van der Werve 1687-1735
Data persoonsnr 19166: Maria van Monnikendam, dr v Bartholomeus Tijsz (Mees) van Monnikendam en Catharina IJsbrantsdr (Trijntje) Westgeest. Ged. 9-4-1694 Lisse, get: Sijmen IJsbrantsz Westgeest, Aplonia Jansdr Wassenaar), overl. 24-1-1753 Lisse.
Relaties/bijzonderheden: X Cornelis Cornelisse Ruigrok van der Werve (13-5-1714 Lisse), zn v Cornelis Willemsz Ruygrok van der Werf en Margaretha Cornelisdr (Grietje) van Velsen.


Generatie 4-1-1-1-1: Bartolomeus (Mees) Cornelisz Ruijgrok van der Werve 1718-1792 X Maartje Woutersdr van der Vlught 1720
Data persoonsnr 19163: Bartolomeus (Mees) Cornelisz Ruijgrok van der Werve, zn v Cornelis Cornelisse Ruigrok van der Werve en Maria van Monikendam. Ged. 8-2-1718 Lisse. Overl. 22 maart 1792 Sassenheim.
Relaties/bijzonderheden: X Maartje Woutersdr van der Vlught (5 mei 1744 Lisse), dr v Wouter van der Vlugt en Marijtje Naardenburg.

Generatie 4-1-1-1-1: Maartje Woutersdr van der Vlught 1720 X Bartolomeus (Mees) Cornelisz Ruijgrok van der Werve 1718-1792
Data persoonsnr 19164: Maartje Woutersdr van der Vlught, dr v Wouter van der Vlugt en Marijtje Naardenburg. Geb. ca 1720 Noordwijkerhout.
Relaties/bijzonderheden: X Bartolomeus (Mees) Cornelisz Ruijgrok van der Werve (5 mei 1744 Lisse), zn v Cornelis Cornelisse Ruigrok van der Werve en Maria van Monikendam.


Generatie 4-1-1-1-1-1: Wouter (Walterus) Mees Ruigrok van de Werve 1748-1815 X Quirina Pieters (Trijntje) Raaphorst 1755
Data persoonsnr 26018: Wouter (Walterus) Mees Ruigrok van de Werve, zn v Bartolomeus (Mees) Cornelisz Ruijgrok van der Werve en Maartje Woutersdr van de Vlught. Ged. 5-12-1748 Sassenheim, overl. 2-7-1815 Sassenheim.
Relaties/bijzonderheden: X Quirina Pieters (Trijntje) Raaphorst, dr v Pieter Adriaanse Raaphorst en Elisabeth Pieters Langevelt.

Generatie 4-1-1-1-1-1: Quirina Pieters (Trijntje) Raaphorst 1755 X Wouter (Walterus) Mees Ruigrok van de Werve 1748-1815
Data persoonsnr 26019: Quirina Pieters (Trijntje) Raaphorst, dr v Pieter Adriaanse Raaphorst en Elisabeth Pieters Langevelt. Ged. 8-03-1751 Sassenheim.
Relaties/bijzonderheden: X Wouter (Walterus) Mees Ruigrok van de Werve, zn v Bartolomeus (Mees) Cornelisz Ruijgrok van der Werve en Maartje Woutersdr van de Vlught.


Generatie 4-1-1-1-1-1-1: Petronella Ruigrok van de Werve 1787 X Theodorus van der Geest 1787-1858
Data persoonsnr 26010: Petronella Ruigrok van de Werve, dr v Wouter Walterus Mees Ruigrok van de Werve en Quirina Pieters (Trijntje) Raaphorst. Geb. ca 1787.
Relaties/bijzonderheden: X Theodorus van der Geest (27-1-1814), zn v Pieter Janszn van der Geest en Gerritje Jansdr van Oosten.

Generatie 4-1-1-1-1-1-1: Theodorus van der Geest 1787-1858 X Petronella Ruigrok van de Werve 1787
Data persoonsnr 26011: Theodorus van der Geest (27-1-1814), zn v Pieter Janszn van der Geest en Gerritje Jansdr van Oosten. Ged. 18-12-1787 Stompwijk, overl. 28-7-1858 Oegstgeest. Was bouwman te Oegstgeest.
Beroep_bijzonderheden: bouwman te Oegstgeest
Relaties/bijzonderheden: X Petronella Ruigrok van de Werve, dr v Wouter Walterus Mees Ruigrok van de Werve en Quirina Pieters (Trijntje) Raaphorst. Hadden 9 kinderen.


Generatie 4-1-1-1-1-2: Catharina Meesdr Ruijgrok van der Werve 1754 X Jan Bartensz (Hannes) van der Zoen (Soon) 1749
Data persoonsnr 19146: Catharina Meesdr Ruijgrok van der Werve, dr v Mees Cornelisz Ruijgrok van der Werve en Maartje Woutersdr van der Vlught. Ged. 10-12-1754 Sassenheim.
Relaties/bijzonderheden: X Jan Bartensz (Hannes) van der Zoen (Soon) (5-9-1780 Sassenheim), zn v en .

Generatie 4-1-1-1-1-2: Jan Bartensz (Hannes) van der Zoen (Soon) 1749 X Catharina Meesdr Ruijgrok van der Werve 1754
Data persoonsnr 19145: Jan Bartensz (Hannes) van der Zoen (Soon), zn v Bartholomeus van Soen en Maria Hijdra. Ged. 2-2-1749 Nootdorp, won. Sassenheim.
Beroep_bijzonderheden: UITWERKEN !!!!
Relaties/bijzonderheden: X Catharina Meesdr Ruijgrok van der Werve (5-9-1780 Sassenheim), dr v Mees Cornelisz Ruijgrok van der Werve en Maartje Woutersdr van der Vlught. Ged. Sassenheim 10-12-1754.


Generatie 1-1-2-1: Jan Adriaensz van Langevelt (Aerdenburg) 1585-1654 X NN
Data persoonsnr 21455: Jan Adriaensz van Langevelt (Aerdenburg), zn v Adriaen Jansz van Langevelt en Annetgen Gerritsdr. Geb. ca 1585. Begr. 18-11-1654 Wassenaar.
Beroep_bijzonderheden: vrouw Fijtie Cornelisdr Verdel, dr v Cornelis Cornelisz Verdel en Grietgen Cornelis NN (bron Job Waterreus).
Relaties/bijzonderheden: X NN.


Generatie 1-1-2-2: Gerritgen Ariensdr van Langevelt 1595 X Jacob Cornelisz van Haastrecht (Fitsie) 1590
Data persoonsnr 5823: Gerritgen Ariensdr van Langevelt, dr v Adriaen Jansz van Langevelt en Annetgen Gerritsdr. geboren ong 1595, overleden voor 1633.
Relaties/bijzonderheden: X Jacob Cornelisz van Haastrecht (Fitsie) (ca 1615), zn v Cornelis Jacobsz van Haastrecht (Fits) en Emerentia Jacobsdr Hillenaar.

Generatie 1-1-2-2: Jacob Cornelisz van Haastrecht (Fitsie) 1590 X Gerritgen Ariensdr van Langevelt 1595
Data persoonsnr 5822: Jacob Cornelisz van Haastrecht (Fitsie), zn v Cornelis Jacobsz van Haastrecht (Fits) en Emerentia Jacobsdr Hillenaar. Geb.ca 1590.
Relaties/bijzonderheden: X Gerritgen Ariensdr van Langevelt (ca 1615), dr v Adriaen Jansz van Langevelt en Annetgen Gerritsdr.


Generatie 1-1-2-2-1: Jannetgen Jacobsdr van Haastrecht 1621 X Sijmon Claesz van Hillenaar 1609-1674
Data persoonsnr 5821: Jannetgen Jacobsdr van Haastrecht (18-5-1649 Wassenaar), overleden, dr v Jacob Cornelisz van Haastrecht (Fitsie) en Gerritgen Ariensdr van Langevelt. Geb. ca 1621.
Relaties/bijzonderheden: X Sijmon Claesz van Hillenaar, zn v Claes Claesz van Hillenaar (de oude) en Annetgen Sijmonsdr van Poelgeest.

Generatie 1-1-2-2-1: Sijmon Claesz van Hillenaar 1609-1674 X Jannetgen Jacobsdr van Haastrecht 1621
Data persoonsnr 5820: Sijmon Claesz van Hillenaar, zn v Claes Claesz van Hillenaar (de oude) en Annetgen Sijmonsdr van Poelgeest. Geb. ca 1609. begraven op 21-08-1674 te Wassenaar.
Relaties/bijzonderheden: X Jannetgen Jacobsdr van Haastrecht (18-5-1649 Wassenaar), dr v Jacob Cornelisz van Haastrecht (Fitsie) en Gerritgen Ariensdr van Langevelt.
ALGEMEEN Erfgoed Leiden te Leiden, DTB Trouwen Trouwen Gerecht, Deel: 1234, Periode: 1662-1719, Warmond, archief 0600, inventaris­num­mer 1234, 12 november 1684, Schout en Schepenen (gerecht) 1662 - 1719 mei 16., folio 74 Trouwen op 12 november 1684 te Warmond: Bruidegom Dirck Simonsz Verdel, wonende te Warmondt. Bruid Annetie Simons Hillenaer, wonende te Warmondt.


Generatie 1-1-2-2-2: Jan Jacobsz van Haastrecht 1633 X Beatrix Jacobsdr van Duvenvoorde 1637-1723
Data persoonsnr 3369: Jan Jacobsz van Haastrecht, zn v Jacob Cornelisz van Haastrecht (Fitsie) en Gerritgen Ariensdr van Langevelt. Geb. ca 1630.
Relaties/bijzonderheden: X 1) Beatrix Jacobsdr van Duvenvoorde (6-5-1656 Wassenaar), dr v Jacob Ariensz van Duvoorde (van de Voorde) en Aechgen Cornelisdr van Marendijck van Egmont. X 2) Elisabeth (Lijsbeth) Bouwens van den Bergh, dr v en .

Generatie 1-1-2-2-2: Beatrix Jacobsdr van Duvenvoorde 1637-1723 X Jan Jacobsz van Haastrecht 1633
Data persoonsnr 3370: Beatrix Jacobsdr van Duvenvoorde, dr v Jacob Ariensz van Duvoorde (van de Voorde) en Aechgen Cornelisdr van Marendijck van Egmont. Geb. Wassenaar ca. 1637; ovl. Wassenaar 12.4.1723;
Relaties/bijzonderheden: X Jan Jacobsz van Haastrecht (6-5-1656 Wassenaar), zn v Jacob Cornelisz van Haastrecht (Fitsie) en Gerritgen Ariensdr van Langevelt. Raephorst: 7-4-1611: Jacob v Duvenvoorde bij dode van zijn vader jor Johan v Duvenvoorde (Geus 1577-1645 ??)).


Generatie 1-1-2-2-2-1: Agatha Jansdr (Aechie) van Haastrecht 1663 X Leendert Engelsz van Vinckesteijn 1663-1704
Data persoonsnr 25996: Agatha Jansdr (Aechie) van Haastrecht, dr v Johannes Jacobs Fitsie van Haastrecht en Beatrix Jacobsdr van der Voorde (Du Voorde). Geb. ca 1663.
Relaties/bijzonderheden: X Leendert Engelsz van Vinckesteijn (15-4-1686 Wassenaar), zn v Engel Leendertsz van Vinckesteijn en NN.

Generatie 1-1-2-2-2-1: Leendert Engelsz van Vinckesteijn 1663-1704 X Agatha Jansdr (Aechie) van Haastrecht 1663
Data persoonsnr 25993: Leendert Engelsz van Vinckesteijn, zn v Engel Leendertsz van Vinckesteijn en NN. Geb. ca 1663, overl. 7-4-1704 Wassenaar.
Relaties/bijzonderheden: X Agatha Jansdr (Aechie) van Haastrecht (15-4-1686 Wassenaar), dr v Johannes Jacobs Fitsie van Haastrecht en Beatrix Jacobsdr van der Voorde (Du Voorde).


Generatie 1-1-2-2-2-1-1: Jan Leendertse van Vinckesteijn 1689-1770 X Annetje Cornelisse Bijvliet 1695
Data persoonsnr 25931: Jan Leendertse van Vinckesteijn, zn v Leendert Engelsz van Vinckesteijn en Agatha Jansdr (Aechie) van Haastrecht. Ged. 30-4-1689 Wassenaar RK, overl. 1-6-1770 's Gravenhage.
Relaties/bijzonderheden: X Annetje Cornelisse Bijvliet (3-5-1722 Voorschoten), dr v Cornelis Huygen Bijvliet en Dievertje Jans Berckel.

Generatie 1-1-2-2-2-1-1: Annetje Cornelisse Bijvliet 1695 X Jan Leendertse van Vinckesteijn 1689-1770
Data persoonsnr 25932: Annetje Cornelisse Bijvliet, dr v Cornelis Huygen Bijvliet en Dievertje Jans Berckel. Ged. 27-9-1695 Voorschoten.
Beroep_bijzonderheden: UITWERKEN !!!
Relaties/bijzonderheden: X Jan Leendertse van Vinckesteijn (3-5-1722 Voorschoten), zn v Leendert Engelsz van Vinckesteijn en Agatha Jansdr (Aechie) van Haastrecht.


Generatie 1-1-2-2-2-1-1-1: Magdalena Janse (Maddeleentje) Vinkesteijn 1727-1781 X Jan Dirksz Olsthoorn (de oude) 1718-1802
Data persoonsnr 10497: Magdalena Janse (Maddeleentje) Vinkesteijn, dr v Jan Leendertse van Vinckesteijn en Annetje Cornelisse Bijvliet. Ged. 24-07-1727 Voorschoten, overleden op 16-07-1781 te Rijswijk.
Relaties/bijzonderheden: X Jan Dirksz Olsthoorn (de oude) (18-5-1750 Rijswijk), zn v Dirck Gerritse Olsthoorn en Huibertje Claese Duijnstee.

Generatie 1-1-2-2-2-1-1-1: Jan Dirksz Olsthoorn (de oude) 1718-1802 X Magdalena Janse (Maddeleentje) Vinkesteijn 1727-1781
Data persoonsnr 10496: Jan Dirksz Olsthoorn (de oude), zn v Dirck Gerritse Olsthoorn en Huibertje Claese Duijnstee. Ged. 19-4-1718 Voorburg (get: Claas Pieterse van der .... en Jannetje Claas van Duijnstee), overl. 3-7-1802 Rijswijk.
Relaties/bijzonderheden: X Magdalena Janse (Maddeleentje) Vinkesteijn (18-5-1750 Rijswijk), dr v Jan Leendertse van Vinckesteijn en Annetje Cornelisse Bijvliet .


Generatie 1-1-2-2-2-1-1-1-1: Agatha Jansdr Olsthoorn 1769-1837 X Philippus Sonius 1769
Data persoonsnr 10495: Agatha Jansdr Olsthoorn, dr v Jan Dirksz Olsthoorn (de oude) en Magdalena Janse (Maddeleentje) Vinkesteijn. Geb. Rijswijk, ged. 5-2-1769 's Gravenhage (get: Leonardus en Anna Vinkesteijn), overl. 6-3-1837 Voorburg.
Relaties/bijzonderheden: X 1) Philippus Sonius (26-10-1794 Voorburg), zn v Cornelius Sonius en Willemina Riems. X 2) Gerrit Sonius (27-4-1806 Voorburg), zn v Cornelius Sonius en Willemina Riems.

Generatie 1-1-2-2-2-1-1-1-1: Philippus Sonius 1769 X Agatha Jansdr Olsthoorn 1769-1837
Data persoonsnr 10493: Philippus Sonius, zn v Cornelius Sonius en Willemina Riems. ged. 7-9-1769 te Voorburg, overleden voor 1806,
Relaties/bijzonderheden: X Agatha Jansdr Olsthoorn (26-10-1794 Voorburg), dr v Jan Dirksz Olsthoorn (de oude) en Magdalena Janse (Maddeleentje) Vinkesteijn.
HUWELIJK GETUIGE G. Sonius, baker, 54 year, brother-in-law of the bride and H.Helling, village-police, 45 year. all living in Veur.
HUWELIJK GETUIGE Anthonie ( Anthonius ) Angenent was born on 8 Mar 1836 in Wageningen, Gelderland
HUWELIJK GETUIGE Anthonie ( Anthonius ) Angenent and Apolonia Maas were married on 26 Oct 1860 in Veur, Zuid-Holland, the Netherlands.100 Veur is now called Leidschendam.


Generatie 1-1-2-2-2-1-1-1-1-1: Philippus Sonius 1795 X Helena Overmeer 1801
Data persoonsnr 25954: Philippus Sonius, zn v Philippus Sonius en Agatha Jansdr Outshoorn. Geb. 29-10-1795 Voorburg.
Relaties/bijzonderheden: X Helena Overmeer (13-2-1825 Voorburg), dr v Jan Overmeer en Marijtje van Es. Kind: Johanna (geb. 10-02-1830 Veur) X Johannes (10-10-1851 Voorburg), zn Pieter Pieterszoon van der Geest en Maria Richarda (Marytje) van der Geest

Generatie 1-1-2-2-2-1-1-1-1-1: Helena Overmeer 1801 X Philippus Sonius 1795
Data persoonsnr 25955: Helena Overmeer, dr v Jan Overmeer en Marijtje van Es. Geb. 26-4-1801 Zoeterwoude.
Relaties/bijzonderheden: X Philippus Sonius (13-2-1825 Voorburg), zn v Philippus Sonius en Agatha Jansdr Outshoorn.


Generatie 1-1-2-2-2-1-1-1-1-1-1: Maria Soonius 1826 X Johannes van der Meer 1824
Data persoonsnr 25958: Maria Soonius, dr v Philippus Sonius en Helena Overmeer. Geb. 11-11-1826 Delft.
Relaties/bijzonderheden: X Johannes van der Meer (6-10-1854 Voorburg ), zn v Johannes van der Meer en Maria van Veen.

Generatie 1-1-2-2-2-1-1-1-1-1-1: Johannes van der Meer 1824 X Maria Soonius 1826
Data persoonsnr 25959: Johannes van der Meer, zn v Johannes van der Meer en Maria van Veen. Geb. 14-4-1824 Stompwijk.
Relaties/bijzonderheden: X Maria Soonius (6-10-1854 Voorburg), dr v Philippus Sonius en Helena Overmeer.


Generatie 1-1-2-2-2-1-1-1-1-1-2: Johanna Soonius 1830 X Johannes van der Geest 1824
Data persoonsnr 25960: Johanna Soonius, dr v Philippus Sonius en Helena Overmeer. Geb. 10-2-1830 Veur.
Relaties/bijzonderheden: X Johannes van der Geest (10-10-1851 Voorburg), zn v Pieter van der Geest en Maria van der Geest. Geb. 21-04-1824 Stompwijk.

Generatie 1-1-2-2-2-1-1-1-1-1-2: Johannes van der Geest 1824 X Johanna Soonius 1830
Data persoonsnr 25961: Johannes van der Geest, zn v Pieter van der Geest en Maria Richarda (Marytje) van der Geest. Geb. 21-4-1824 Stompwijk.
Relaties/bijzonderheden: X Johanna Soonius (10-10-1851 Voorburg), dr v Philippus Sonius en Helena Overmeer.


Generatie 1-1-2-2-2-1-1-1-1: Agatha Jansdr Olsthoorn 1769-1837 X Gerrit Sonius 1767-1825
Generatie 1-1-2-2-2-1-1-1-1: Gerrit Sonius 1767-1825 X Agatha Jansdr Olsthoorn 1769-1837
Data persoonsnr 10494: Gerrit Sonius, zn v Cornelius Sonius en Willemina Riems. geboren ong 1767 Voorburg ? overleden 25-10-1826 Voorburg.
Relaties/bijzonderheden: X Agatha Jansdr Olsthoorn (27-4-1806 Voorburg), dr v Jan Dirksz Olsthoorn (de oude) en Magdalena Janse (Maddeleentje) Vinkesteijn. Kind: Cornelis Sonius, Geboortedatum: 20-05-1806.


Generatie 1-1-2-2-2-1-1-1-1-2: Cornelis Sonius 1806
Data persoonsnr 26933: Cornelis Sonius, zn v Gerrit Sonius en Agatha Jansdr Olsthoorn. Geb. 20-5-1806 Voorburg ? Veur ?
Relaties/bijzonderheden: NB: G. Sonius, baker, 54 year, brother-in-law of the bride (Apolonia Maas) and H.Helling, village-police, 45 year. all living in Veur.
HUWELIJK GETUIGE G. Sonius, baker, 54 year, brother-in-law of the bride and H.Helling, village-police, 45 year. all living in Veur.
HUWELIJK GETUIGE Anthonie ( Anthonius ) Angenent was born on 8 Mar 1836 in Wageningen, Gelderland
HUWELIJK GETUIGE Anthonie ( Anthonius ) Angenent and Apolonia Maas were married on 26 Oct 1860 in Veur, Zuid-Holland, the Netherlands.100 Veur is now called Leidschendam.


Generatie 2-1: Angnietgen Simonsdr Aelwyns 1565 X Jan Anthonis Franckenszz van den Burch 1565
Data persoonsnr 21478: Angnietgen Simonsdr Aelwyns, dr v Simon Pietersz Aelwyns en NN. Geb. ca 1565. Overl. voor 27-2-1644. Wonend te Lisse.
Relaties/bijzonderheden: X 1) Jan Anthonis Franckenszz van den Burch, zn v Thonis Vrancken en Barbara Jans. X 2) Anthonis Claes van Alckemade (ca 1600), zn v en . Bij beiden geen kinderen.

Generatie 2-1: Jan Anthonis Franckenszz van den Burch 1565 X Angnietgen Simonsdr Aelwyns 1565
Data persoonsnr 21479: Jan Anthonis Franckenszz van den Burch, zn v Thonis Vrancken en Barbara Jans. Geb. ca 1565.
Relaties/bijzonderheden: X Angnietgen Simonsdr Aelwyns, dr v Simon Pietersz Aelwyns en NN. Geen kinderen.


Generatie 2-1: Angnietgen Simonsdr Aelwyns 1565 X Anthonis Claes van Alckemade 1578
Generatie 2-1: Anthonis Claes van Alckemade 1578 X Angnietgen Simonsdr Aelwyns 1565
Data persoonsnr 21480: Anthonis Claes van Alckemade, zn v en . Geb. ca 1578.
Relaties/bijzonderheden: X 1) Elisabeth Gijsbertsdr NN, dr v en . Kind: Claes Thoniszn. van Alckemade X Leuntje Arisdr van Paridom. X 2) Angnietgen Simonsdr Aelwyns (ca 1600), dr v Simon Pietersz Aelwyns en NN. Geen kinderen.
FAMILIE protocollen Hazerswoude 1642-1644, inventarisnummer 27, bladzijde 312, 07-05-1644 Jan Thonisz van Alckemade en Harman Gerritsz Cuijlhoff, oom en Hendrick Brasser, notaris te Leiden, beiden testamentaire voogden over het nagelaten weeskind van Claes Thonisz van Alckemade bij Leuntje Arisdr van Paridom,
FAMILIE protocollen Hazerswoude 1642-1644, inventarisnummer 27, bladzijde 312, 07-05-1644 kind en kleinkind van Anthonis Claesz van Alckemade bij Elisabeth Gijsbertsdr, zijn eerste vrouw, welke Anthonis Claesz nu oud is 67 jaar en ongevaarlijk al 18 jaar krankzinning geweest is
FAMILIE protocollen Hazerswoude 1642-1644, inventarisnummer 27, bladzijde 312, 07-05-1644 en nog bij zijn voornoemde zoon besloten wordt bewaard, verwijzen naar een akte van het Hof van Holland d.d. 19-02-1644, voor de helft en Cornelis Dircksz van Veen, wonende te Voorburg,
FAMILIE protocollen Hazerswoude 1642-1644, inventarisnummer 27, bladzijde 312, 07-05-1644 man en voogd van Marijtje Cornelisdr voor zichzelf en met procuratie van Gerrit Maertensz, man en voogd van Crijntje Cornelisdr, wonende te Paepsou, mitsgaders van Grietje Cornelisdr,
FAMILIE protocollen Hazerswoude 1642-1644, inventarisnummer 27, bladzijde 312, 07-05-1644 ongehuwde dochter en wonende te Delft, tezamen kinderen van Cornelis Sijmonsz, overleden te Paepsou.
FAMILIE Pieter Thonisz, Dirck Thonisz van Alckemade X Grietje Jacobsdr van der Does


Generatie 2-2: Annetgen Simonsdr Aelwyns 1565 X Jan Adriaens van Spierincxhouck 1565
Data persoonsnr 21481: Annetgen Simonsdr Aelwyns, dr v Simon Pietersz Aelwyns en NN. Geb. ca 1565. Wonend te Delft.
Relaties/bijzonderheden: X Jan Adriaens van Spierincxhouck, zn v en . Kind: Dirck, bakker, tr 1. Leiden 24-4-1628 Aechgen Jeroens, tr 2. Leiden 15-6-1631 Hendrickgen Abrahams, tr 3. 1636 Claesgen Jacobs van der Houck; Symon.

Generatie 2-2: Jan Adriaens van Spierincxhouck 1565 X Annetgen Simonsdr Aelwyns 1565
Data persoonsnr 21482: Jan Adriaens van Spierincxhouck, zn v en . Geb. ca 1565 Leiden?
Relaties/bijzonderheden: X Annetgen Simonsdr Aelwyns, dr v Simon Pietersz Aelwyns en NN. Kind: Dirck, bakker, tr 1. Leiden 24-4-1628 Aechgen Jereons, tr 2. Leiden 15-6-1631 Hendrickgen Abrahams, tr 3. 1636 Claesgen Jacobs van der Houck; Symon.


Generatie 1-2: Simon Pietersz Aelwyns 1534 X NN
Data persoonsnr 21477: Simon Pietersz Aelwyns, zn v Pieter Gerrit Aelwyns en Agnietgen Pouwelsdr. Geb. ca 1534 Noordwijkerhout ? Wonend te Langevelt.
Relaties/bijzonderheden: X NN.


Generatie 1-3: Maritgen Pietersdr Aelwyns 1540
Data persoonsnr 21475: Maritgen Pietersdr Aelwyns, zn v Pieter Gerrit Aelwyns en Agnietgen Pouwelsdr. Geb. ca 1540 Noordwijkerhout ?
Relaties/bijzonderheden: X Pieter Cornelis Verdel, zn v en . Kind: Neeltggen, tr Cornelis NN; Niesgen, te Noordwijkerhout, tr Ysbrunt Cornelisz>; Cornelis, te Noordwijkerhout en Noordwijk, tr Apollonia Claes.


Generatie 1-4: Ysbrant Pietersz Aelwyns 1540 X Jannetgen Dircsxdr NN 1540
Data persoonsnr 21471: Ysbrant Pietersz Aelwyns, zn v Pieter Gerrit Aelwyns en Agnietgen Pouwelsdr. Geb. ca 1540 Noordwijkerhout ? Wonend te Noordwijkerhout.
Relaties/bijzonderheden: X Jannetgen Dircsxdr NN, dr v en . Kind: Adriaen van Sasbergen, Dirck IJsbrantszn, Gillis, Pietertje, Maritje, Neeltje, Angenietje en Niesje.
KINDEREN Kwartierstaat Van der Hoeven 5. Ysbrant, te Noordwijkerhout, tr Jannetgen Dircsxdr (kinderen: Adriaen van Sasbergen, te Noordwijkerhout, tr Aeltgen Jeroensdr; Dirck; Gillis, te Oegstgeest, tr 1. Lisse 26-4-1620 Muritgen Clues Hum,
KINDEREN Kwartierstaat Van der Hoeven d.v. Clues Pieters Hum en Murije Muertens (Beeckesteyn), tr 2. Lisse 26-4-1626 Niesgen Muertgensdr; Pietertgen, te Noordwijk, tr Pieter Cornelis, Marijtgen, te Lisse, tr Pieter Willems van Moerkerken;
KINDEREN Kwartierstaat Van der Hoeven Neeltgen; Angnietgen, te Voorhout, tr Jan Gerrits (in 't) Rietvelt, wedn v Lijsbeth Willems Swill; Niesgen, te Lisse)

Generatie 1-4: Jannetgen Dircsxdr NN 1540 X Ysbrant Pietersz Aelwyns 1540
Data persoonsnr 21472: Jannetgen Dircsxdr NN, dr v en . Geb. ca 1540.
Relaties/bijzonderheden: X Ysbrant Pietersz Aelwyns, zn v Pieter Gerrit Aelwyns en Agnietgen Pouwelsdr. Kind: Adriaen van Sasbergen, Dirck IJsbrantszn, Gillis, Pietertje, Maritje, Neeltje, Angenietje en Niesje.


Generatie 1-4-1: Adriaen IJsbrantszn van Sasbergen 1570 X Aeltgen Jeroensdr NN 1570
Data persoonsnr 21473: Adriaen IJsbrantszn van Sasbergen, zn v Ysbrant Pietersz Aelwyns en Aeltgen Jeroensdr NN. Geb. ca 1570 Noordwijkerhout ? Wonend te Noordwijkerhout.
Relaties/bijzonderheden: X Aeltgen Jeroensdr NN, dr v en .

Generatie 1-4-1: Aeltgen Jeroensdr NN 1570 X Adriaen IJsbrantszn van Sasbergen 1570
Data persoonsnr 21474: Aeltgen Jeroensdr NN, dr v en . Geb. ca 1570.