Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.
11 feb 2022: Dringende video-oproep van canadese militair om NU voor de eigen bevolking te kiezen!  Russia Humiliates NATO in Conventional War | Interview with Andrei Martyanov.     Interview met aartsbisschop Carlo Vigano over de huidige westerse anti-mens agenda (9-1-2024, engelstalig).   Steun aan boeren en kleine zelfstandigen om te overleven is zeker ook eigenbelang van burgers!  Farmers Defence Force
Thuis Zoeken naar personen Relatieclusters Stamlijnen Stamlijnrelaties Aktes, aantekeningen Vrij toegankelijke websites Over genealogie e.d. Database Logboek Aktuele discussies Over genealogie e.d.

Tijdlijn in tekst compleet

Tijdlijn in tekst compleet


Nakomelingen van Jan Dircx Scoercop, compleet met Gebeurtenissen (bron website genealogie-van-zon.nl versie 5-3-2024 door A C. P. J. van Zon).
In geval van meerdere huwelijken of gemeenschappelijke voorouders worden de data van die personen slechts eenmaals vermeld! Relevante Erfdelings-akten (indien aanwezig) moeten echter zelf toegevoegd worden!

Generatie 1: Jan Dircx Scoercop 1493 X Jenneken Valcken van Maren 1495
Data persoonsnr 25125: Jan Dircx Scoercop, zn v Dirck Jan Arnt Egens (Scoercop) en Adriana Adriaens van Esch. Geb. ca 1493. Korenkoper, in 1533/4 en 1537/8 was hij deken van het korenkopersambacht.
Beroep_bijzonderheden: korenkoper
Relaties/bijzonderheden: X 1) Jenneken Valcken van Maren, dr v schepen Jan Alberts Valcken van Maren en Mechtelt Simons Scheenkens. X 2) Yken Henricks Peter Stapparts, dr v Henrick Peter Stapparts en NN. Kind: Henricxken, geb. ca 1533.
BEROEP Naast zijn activiteiten in de graanhandel pachtte hij in 1527/8 en 1531/2 de stedelijke zoutaccijns. Jan was bovendien actief als schutter, in 1532/3 was hij deken van de schutterij van de Oude Voetboog.

Generatie 1: Jenneken Valcken van Maren 1495 X Jan Dircx Scoercop 1493
Data persoonsnr 25126: Jenneken Valcken van Maren, dr v schepen Jan Alberts Valcken van Maren en Mechtelt Simons Scheenkens. Geb. ca 1495. Zus: Heilwich X Raes Scroets anders Persoens (X 2) Catharina (1508), dr v Gerit Ghysberts Toelinck en Maria Andries Jans Loyen)
Relaties/bijzonderheden: X Jan Dircx Scoercop, zn v Dirck Jan Arnt Egens (Scoercop) en Adriana Adriaens van Esch.


Generatie 1: Jan Dircx Scoercop 1493 X Yken Henricks Peter Stapparts 1500
Generatie 1: Yken Henricks Peter Stapparts 1500 X Jan Dircx Scoercop 1493
Data persoonsnr 25127: Yken Henricks Peter Stapparts, dr v Henrick Peter Stapparts en NN. Geb. ca 1500. In de belastinglijsten van het midden van de zestiende eeuw behoort ze tot de 10% hoogst aangeslagenen.
Relaties/bijzonderheden: X Jan Dircx Scoercop, zn v Dirck Jan Arnt Egens (Scoercop) en Adriana Adriaens van Esch. Kind: Henricxken, geb. ca 1533.
ALGEMEEN Yken leefde na de dood van haar man nog vele jaren in welstand in de Orthenstraat. In de belastinglijsten van het midden van de zestiende eeuw behoort ze tot de 10% hoogst aangeslagenen.


Generatie 1-1: Henricxke Jans Scoecop 1530 X Aert (Arnout) Cornelis van Horenbeeck 1530-1603
Data persoonsnr 12925: Henricxke Jans Scoecop, dr v Jan Dircx Scoercop en Yken Henricks Peter Stapparts. Geb. ca 1530. Kind anno 18-2-1588: Hillgond, Jan.
Relaties/bijzonderheden: X Aert Cornelis van Horenbeeck, zn v en .

Generatie 1-1: Aert (Arnout) Cornelis van Horenbeeck 1530-1603 X Henricxke Jans Scoecop 1530
Data persoonsnr 12921: Aert (Arnout) Cornelis van Horenbeeck, zn v Cornelius van Horenbeeck en Hillegonda Loenman (Reeck). Geb. ca 1530. Overl. 2-5-1603. Koopman, in 1570-1571 deken van het kramersgilde.
Beroep_bijzonderheden: gegoed
Relaties/bijzonderheden: X 1) Henricxke Jans, dr v Jan Scoecop en IJda NN. Kind dd 18-2-1588: Hillgond, Jan. X 2) Aelken Jans de Wolff, dr v Jan en Elisabeth Moins. Kind: Henrick (raadsheer Den Bosch), Johanna, Cornelis, Mr Gerard, Arnd, Hendersken en Marten.
ALGEMEEN Aort Corneliszoon van Horenbeeck behoorde tot do gegoeyde poirters en borgers die in 1567 der stad renteloos geld voorschoten, om de soldaten tijdens de troebelen door Antoni van Bombergen aangenomen, te kunnen betalen.
KINDEREN grafzerkensintjan Johanna trouwde met Rogier Henricx van Broeckhoven en is in 1652 onder zerk 392 in de Sint-Jan begraven. Zoon mr. Gerard (1574-1645) was tussen 1610 en 1625 zesmaal schepen van de stad.
KINDEREN grafzerkensintjan Zijn oudere broer mr. Henrick, geboren rond 1565, was de eerste van de familie die het tot schepen bracht: in 1596, 1599 en 1600 vervulde hij die functie. Daarnaast was hij een van de weesmeesters van de stad.
KINDEREN grafzerkensintjan Henrick trouwde in 1593 met Elisabeth dochter van Dirck van Vechel en Catharina van den Hanenberch, uit welk huwelijk tussen 1596 en 1603 vier kinderen in de Sint-Jan werden gedoopt.
KINDEREN grafzerkensintjan De doop van zijn dochter Henricxken in april 1603 heeft mr. Henrick niet meer meegemaakt: hij was in januari van dat jaar overleden. Zijn vader volgde enkele maanden later en zijn moeder in 1609.
KINDEREN grafzerkensintjan Deze drie personen worden op deze zerk vermeld. Ook andere leden van de familie werden in het familiegraf bijgezet. Bijvoorbeeld de eerder genoemde zoon mr. Gerard,
KINDEREN grafzerkensintjan die in 1645 overleed. Diens zoon Arnt liet in zijn testament vastleggen dat hij ‘soo ick hier ten Bosch come te sterven begraeven sal werde by mynen lieven vaeder ende voorouders saliger’, hetgeen ook geschiedde op 5 januari 1653.


Generatie 1-1-1: Jan Arts van Horenbeeck 1580 X Catharina Herincx 1575
Data persoonsnr 28353: Jan Arts van Horenbeeck, zn v Aert Cornelis van Horenbeeck en Henricxke Scoecop. Geb. ca 1580.
Relaties/bijzonderheden: X 1) Catharina Herincx, dr v Henrick Willems Herincx en Catharina van Erp. Kind: Maria X Guilliam v Doyenbraecken, raad Den Bosch. X 2) Lucia Potteij, dr v Reijnder IJgroms Potteij en Johanna Henricx Suyskens. Kind, onmondig, dd 21-8-1628: Catharina

Generatie 1-1-1: Catharina Herincx 1575 X Jan Arts van Horenbeeck 1580
Data persoonsnr 32684: Catharina Herincx, dr v Henrick Willemszn Herincx en Catharina van Erp. Geb. ca 1575 Den Bosch?
Relaties/bijzonderheden: X Jan Arts van Horenbeeck (ca 1595), zn v Aert Cornelis van Horenbeeck en Henricxke Scoecop. Kind: Maria X Guilliam van Doyenbraecken, raad van den Bosch.


Generatie 1-1-1: Jan Arts van Horenbeeck 1580 X Lucia Potteij 1585
Generatie 1-1-1: Lucia Potteij 1585 X Jan Arts van Horenbeeck 1580
Data persoonsnr 28352: Lucia Potteij, dr v Reijnder IJgroms Potteij en Johanna Henricx Suyskens. Geb. ca 1585.
Relaties/bijzonderheden: X Jan Arts van Horenbeeck, zn v Aert Cornelis van Horenbeeck en Henricxke Scoecop. Kind, onmondig, anno 21-8-1628 : Catharina