Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.
11 feb 2022: Dringende video-oproep van canadese militair om NU voor de eigen bevolking te kiezen!  Amid so much hate, a clot-shot brings Russia & the West together. A Kremlin-backed pharma firm is registering AstraZeneca's clot-shot in Russia  Interview with Bob Moran, ex-politiek cartoonist van de Britse Telegraph over persoonlijke dilemma´s.  Steun aan boeren en kleine zelfstandigen om te overleven is zeker ook eigenbelang van burgers!  Farmers Defence Force

Zoeken naar personen

Zoeken naar personen

Zoeken op achternaam: ZONDER voorvoegsel, jokers (het %-teken) sterk aanbevolen! Bijvoorbeeld: Val%k%b%r% als u naar Valckenborch zoekt.
Als u het veld achternaam (niet hoofdlettergevoelig) heeft ingevuld, toets dan Tab om naar het volgende veld te gaan.
Druk op de knop 'Query verzenden' of toets Enter om de zoekactie te starten.
Vul hier de achternaam in:
Voornaam (niet verplicht): Vanaf geboortejaar (aanbevolen):

Tijdlijn    Tijdlijn in tekst    Tijdlijn in tekst (compleet)  
Persoonsnr 10315 Stamvader JAN VAN DEN STEENWECH 1235 DEN BOSCH Relatiecluster_1
Achternaam Steenwech (Noppe) Stammoeder Relatiecluster_2
Overige_namen van den Vader Jan van den Steenwech 1235 Naamgenoot
Voornaam Peter Moeder
Beroep_bijzonderheden schepen Den Bosch 1309-1326. NB: 30.1.1320: Henricus van Zonne en Petrus Steenwech afstand doen van hun recht op de goederen van Baest onder Oostelbeers. 1e_partner Heilwich van Oerle 1265 4e_partner
Relaties_bijzonderheden X Heilwich van Oerle, dr v Colo van Orle (Oerle) en Lutgardis van Sonne van Odenbosghe. Kind: Christina X Jacob Hendrik Teulings, Hendrik, Gooswijn, Rutger X Aleid NN (kind: Helwig). 2e_partner 5e_partner
Data_persoon Peter van den Steenwech (Noppe), zn v NN van den Steenwech en NN. Geb. ca 1260 's Hertogenbosch ? Broer: Ruthger. NB: 16-7-1365: Pierre Steenwech et Gerlac van Keldonk, jurés de la Ville de Bois-le-Duc. 3e_partner 6e_partner
Geboortemaanddag 0 Overlijdensmaanddag 0 Rechte_afstamming 0
Geboortemaand 0 Overlijdensmaand 0 Speciaal 0
Geboortejaar 1260 Overlijdensjaar 0 Niet_publiek 0
Geboorteplaats 's Hertogenbosch ? Plaats_overlijden Man 1
Geboorteprovincie Provincie_overlijden
Geboorteland Land_overlijden Bron
Zoon Gozewijn Peter Jan van den Steenwech 1282-1336 1e_partner 2e_partner
Aard Bron Omschrijving
ALGEMEEN Zo wordt in 1312 een zeker hofsgoed" alsmede de cijnzen van de hertog van Brabant in leen gehouden door Peter van de Steenweg (de Lapidea Via). Deze was van 1310 tot 1328 schepen in Den Bosch (21).
BORG 40949,83333 Schepenen van Den Bosch verklaren dat 8 personen nl. Diedric Rover, Petrus de Via Lapidea (van de Steenwech), Godfried van Bussel, Gerlac de Busco (van den Bosch)
BORG 40949,83333 Bosch), ridder, Elias Pannicida (Wantsnijder), Walter Cole de Orle, Lodewijk de Aggere (van den Dijk) en Rutger de Via Lapidea, zich borg stellen als hoofdschuldenaars
BORG 40949,83333 tegenover de abdij Tongerloo in de zaak van het tiend van Mierlo. (Deze borgen zijn verwanten van de volgende (met de tiend van Mierlo) betrokken personen):
BORG 40949,83333 Arnoldum dictum Poeldonc, Emondum filium quondam Arnoldi dicti Rover, Danyelem de Aggere, Johannem dictum Franc en Gerardum dictum Pape de Boxtele.
BORG 40949,83333 De vijf genoemden zullen zich als gijzelaars in het huis van Wellini van Ney(n)sel genaamd De Vroent te 's-Hertogenbosch begeven en dat niet verlaten op boete van 10 pond te betalen aan de landsheer.
BORG 40949,83333 PS: De Gerard dictum Pape de Boxtele zou wel kunnen zijn de zoon van Willem II van Boxtel en Maria van Diest, hij is kanunnik te Munster en pastoor te Boxtel.
BORG 40949,83333 In de opsomming van de vijf personen op 22 maart 1317 wordt Gerard weer genoemd als Gerard van der Aa" van Boxtel ! Is er op 18 decemeber 1316 sprake van een vergissing in de tenaamstelling?
FAMILIE Jacob Hendrik TEULINGS,, born: Abt. 1255 , X Christina Peter Jan Moedel STEENWECH,, born: Abt. 1255 Den Bosch
TRANSPORT BP Nr 574a | 26 januari 1366. Overdracht hoeve Gerwen. Aleidis weduwe van Johannes Aykini, Beatrix weduwe van Thomas Valant, en de kinderen van Beatrix: Johannes, Thomas, Hilla en Katherina aan: Petrus zoon van
TRANSPORT BP Nr 574a | 26 januari 1366. Overdracht hoeve Gerwen. wijlen Petrus van den Steenwege van: de helft van een hoeve in Gerwen met alle toebehoren, waarvan de rest toebehoort aan Woltherus van Audenhoven.
TRANSPORT Op 30-1-1320 verhaalt een oorkonde van de Abdij van Tongerlo over Henricus van Zonne en Petrus Steenwech die afstand doen van hun goederen van Baest onder Oostelbeers.