Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.
11 feb 2022: Dringende video-oproep van canadese militair om NU voor de eigen bevolking te kiezen!  U.S. Military Strategy. T. Postol professor of Science, Technology, and Society at MIT (7-6-2024).     Interview met aartsbisschop Carlo Vigano over de huidige westerse anti-mens agenda (9-1-2024, engelstalig).   Steun aan boeren en kleine zelfstandigen om te overleven is zeker ook eigenbelang van burgers!  Farmers Defence Force

Zoeken naar personen

Zoeken naar personen

Zoeken op achternaam: ZONDER voorvoegsel, jokers (het %-teken) sterk aanbevolen! Bijvoorbeeld: Val%k%b%r% als u naar Valckenborch zoekt.
Als u het veld achternaam (niet hoofdlettergevoelig) heeft ingevuld, toets dan Tab om naar het volgende veld te gaan.
Druk op de knop 'Query verzenden' of toets Enter om de zoekactie te starten.
Vul hier de achternaam in:
Voornaam (niet verplicht): Vanaf geboortejaar (aanbevolen):

Persoonsnr 1045 Stamvader Relatiecluster_1
Achternaam Dijk (de Aggere) Stammoeder Relatiecluster_2
Overige_namen van den Vader Naamgenoot
Voornaam Hendrik Moeder
Beroep_bijzonderheden Schepen Den Bosch 1296 1e_partner 4e_partner
Relaties_bijzonderheden Schepenfamilie te 's Hertogenbosch. NB: 27 februari 1340: t.b.v. Henricus De Aggere (= van (den) Dijk) en Andreas gend. Valant jr. zijn broeder. ???? 2e_partner 5e_partner
Data_persoon Hendrik van den Dijk (de Aggere), zn v en . Geb. ca 1260. bossche-encyclopedie Schepenen 1230-1629: 1296.04.12 (ONB 533) Hendrik van den Dijk (de Aggere) en 1358 Hendrik van den Dijk (de Aggere) 3e_partner 6e_partner
Geboortemaanddag 0 Overlijdensmaanddag 0 Rechte_afstamming 0
Geboortemaand 0 Overlijdensmaand 0 Speciaal 0
Geboortejaar 1260 Overlijdensjaar 0 Niet_publiek 0
Geboorteplaats 's Hertogenbosch Plaats_overlijden Man 1
Geboorteprovincie Provincie_overlijden
Geboorteland Land_overlijden Bron
Aard Bron Omschrijving
ALGEMEEN BE Nr 236 | 27 februari 1340 Afstand goederen Oirschot Ghiselbertus gend. Moytinc heeft afstand gedaan van zijn rechten op de goederen van wijlen Luppertus gend. Swarte gend. Ten Velde in de parochie van Oerscot met hun toebehoren en op een erfpacht van 4 m. rogge
ALGEMEEN BE Nr 236 | 27 februari 1340 Afstand goederen Oirschot en 2 m. gerst, Oirschotse maat, t.b.v. Henricus De Aggere (= van (den) Dijk) en Andreas gend. Valant jr. zijn broeder. Onderpand erfpacht: de goederen Ten Velde voornd.
TESTAMENT BE Tafel v d Hielige Geest. Nr 624 | 5 december 1367 Testament Bertoldus van den Dijke erfpachten Oirschot en vermoedelijk Oisterwijk - Kerkhoven
TESTAMENT BE Tafel v d Hielige Geest. Nr 624 | 5 december 1367 voor: (minuut) notaris Johannes Leydecker van Den Bossche d.d. 9 augustus 1367 (zie nr. 612a) (grosse) notaris Johannes Baldewini van Bynderen
TESTAMENT BE Tafel v d Hielige Geest. Nr 624 | 5 december 1367 van: Bertoldus van den Dijke (DE AGGERE) zoon van wijlen Henricus van den Dijke van Den Bossche legaten: enige in het algemeen grote legaten aan zijn broeder, zijn natuurlijke zuster
TESTAMENT BE Tafel v d Hielige Geest. Nr 624 | 5 december 1367 en aan enige Bossche kloosters en enige kerken en altaren; stichting van een dagelijkse H. Mis op het altaar van St. Bartholomeus, St. Judocus en St. Katherina in de St. Janskerk; aan de THG een erfcijns van £ 16
TESTAMENT BE Tafel v d Hielige Geest. Nr 624 | 5 december 1367 uit erfgoederen in Oirschot gend. ABEN SOENS GOET met als last een jaarlijkse spynde aan alle mensen in de stad Den Bosch, die dan verschijnen bijz.: vervaardigd op verzoek van Theodericus zoon van wijlen Ywanus van den Grave PROVISOR van de THG
TESTAMENT BE Tafel v d Hielige Geest. Nr 624 | 5 december 1367 wie van de erfgenamen zich verzet is uitgesloten plaats: (minuut en grosse) in de nederkamer van het woonhuis van notaris Leydecker
TESTAMENT BE Tafel v d Hielige Geest. Nr 624 | 5 december 1367 In dorso: (16de eeuws) Karckhoven 4 m. rogge nu betaald door de THG van Oisterwijk uit haar hoeve aldaar. Nr 624 | 5 december 1367
TESTAMENT BE Tafel v d Hielige Geest. Nr 625 | 24 december 1367 betr.: de legaten aan de St. Janskerk en de passage over zijn broeder Johannes die dit legaat moet uitkeren uit een erfcijns van £ 67 te betalen dooor Walravus (Walram), heer van Born etc.
TESTAMENT BE Tafel v d Hielige Geest. Nr 665a | 11 september 1369 Theodericus zoon van wijlen Ywanus van den Grave PROCURATOR van de THG heeft enige personen gemachtigd om namens de THG op te treden in het proces tegen Johannes van (den) Dijke zoon van wijlen Henricus van (den) Dijk (zie nr. 624)
TRANSPORT BE Nr 112 | 19 december 1317. Verkoop huis Hinthamerstraat Johannes, Willelmus, Rodolphus en Ermegardis hebben een huis en erf in de Hinthamerstraat verkocht aan Henricus De Aggere (= van (den) Dijk) poorter van Den Bosch, nadat de moeder, Bela van Beke, weduwe van Arnoldus van Beke van de tocht is afgegaan.
TRANSPORT BE Nr 112 | 19 december 1317. Verkoop huis Hinthamerstraat Lasten: een erfcijns van £ 5 aan Arnoldus van Middelrode, priester.