Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.
11 feb 2022: Dringende video-oproep van canadese militair naar collega´s in leger en politie om NU voor de eigen bevolking te kiezen!  Amid so much hate, a clot-shot brings Russia & the West together. A Kremlin-backed pharma firm is registering AstraZeneca's clot-shot in Russia  Interview with Bob Moran, ex-politiek cartoonist van de Britse Telegraph over persoonlijke dilemma´s.  Steun aan boeren en kleine zelfstandigen om te overleven is zeker ook eigenbelang van burgers!  Farmers Defence Force

Zoeken naar personen

Zoeken naar personen

Zoeken op achternaam: ZONDER voorvoegsel, jokers (het %-teken) sterk aanbevolen! Bijvoorbeeld: Val%k%b%r% als u naar Valckenborch zoekt.
Als u het veld achternaam (niet hoofdlettergevoelig) heeft ingevuld, toets dan Tab om naar het volgende veld te gaan.
Druk op de knop 'Query verzenden' of toets Enter om de zoekactie te starten.
Vul hier de achternaam in:
Voornaam (niet verplicht): Vanaf geboortejaar (aanbevolen):

Tijdlijn
Persoonsnr 11236 Stamvader ROELOF VAN GELLICUM 1575 HEUSDEN Relatiecluster_1
Achternaam Gellicum Stammoeder Relatiecluster_2
Overige_namen van Vader Naamgenoot
Voornaam Roelof Cornelisz Moeder
Beroep_bijzonderheden secretaris van Heusden. Zoon Dirck Roeloffse van Gellecom X Cornelisken Brandts (1624 Heusden?). Haar broer: kapitein Wijnant Brants alias de Gilde. Verwant aan de familie's Slaets, de Veth, van den Endepoel, van Beynen, Kippingh, van Andel en van Wijck. 1e_partner Antonia Diercx van Veen 1570-0 4e_partner
Relaties_bijzonderheden X Antonia Diercx van Veen, dr v en . Kind: Cornelis X Geertruid van Engelen, Adriana X Nicolaas Claessen (Valck?), Dirck X Cornelisken Brandts. 2e_partner 5e_partner
Data_persoon Roelof Cornelisz van Gellicum, zn v en . Geb. ca 1551. NB: kerk Heusden: Rustplaets van Johan van den Brouck eerste burgemeester dezer stede, sterf den IIII November MDCXX1I, ende Anna van Gellicum sijne'huysvrouw, sterf den.... 3e_partner 6e_partner
Geboortemaanddag 0 Overlijdensmaanddag 0 Rechte_afstamming 0
Geboortemaand 0 Overlijdensmaand 0 Speciaal 0
Geboortejaar 1551 Overlijdensjaar 0 Niet_publiek 0
Geboorteplaats Plaats_overlijden Man 1
Geboorteprovincie Provincie_overlijden
Geboorteland Land_overlijden Bron 305 Familie Van de Mortel - De La Court, 1384 - 1978 (Brabants Historisch Informatie Centrum) EN DNL 1951 JRG 68 pag. 143. EN met gansen trou 1953 jrg 05 pag. 166 (B. W. van Schijndel)
Zoon Cornelis Rudolfsz van Gellicum 1600-1652 1e_partner Geertruid Geerlinx van Engelen 1600-1672 2e_partner
Aard Bron Omschrijving
ALGEMEEN Streekarchief Langstraat Heusden Altena te Heusden, DTB Begraven Begraven (Nederduits gereformeerde gemeente), 1588-1711, Heusden, archief 308, inventaris­num­mer E321, folio 53(46v) Begrafenis op 1 oktober 1663 te Heusden: Overledene (vrouwelijk) Anna van Gellecom, overleden op 1 oktober 1663. Relatie Johan van den Brouck.
ALGEMEEN Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Trouwen Onbekend, 9 december 1628 Trouwen op 9 december 1628 te Heusden: Bruidegom Marten Ewouts van Gellicom, wonende te Heusden. Bruid Anneken Hermans, wonende te 's Gravenhage en Heusden.
ALGEMEEN Streekarchief Langstraat Heusden Altena te Heusden, DTB Dopen Dopen (Nederduits gereformeerde gemeente), 1618-1642, Heusden, archief 31, inventaris­num­mer Heusden03, folio 123r Doop op 27 januari 1640 te Heusden: Vader Hendrick Hendricksen van Casteren. Moeder Lijske Lamberts van Gellicom. Kind (mannelijk) Lambrecht van Casteren.
ALGEMEEN Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Trouwen Onbekend, 1 februari 1675 Trouwen op 1 februari 1675 te Heusden: Bruidegom Willemus Swaens, wonende te Waalwijk. Bruid Anthenetha van Gellecom, wonende te Heusden.
ALGEMEEN Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Begraven Onbekend, 16 mei 1698 Begrafenis op 16 mei 1698 te Heusden: Overledene (vrouwelijk) Juffrouw van Gellecom.
ALGEMEEN Streekarchief Langstraat Heusden Altena te Heusden, DTB Dopen Dopen (Nederduits gereformeerde gemeente), 1618-1642, Heusden, archief 31, inventaris­num­mer Heusden03, folio 19v Doop op 21 juni 1623 te Heusden: Vader Eduwaert Carpentier. Moeder Lijsbet van Gellecom. Kind (vrouwelijk) Hester Carpentier.
ALGEMEEN West-Brabants Archief te Brabant, DTB Dopen Doop-, trouw- en begraafboeken Bergen op Zoom, Bron: boek, Deel: 15, Periode: 1627-1633, Bergen op Zoom, archief boz - 0031, inventaris­num­mer 15, 11 februari 1632, NH doopboek 1627-1633 Doop op 11 februari 1632 te Bergen op Zoom: Vader Eduwart Carpenter. Moeder Elisabeth van Gellcum. Dopeling Francoise Catelina Carpenter.
ALGEMEEN Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Dopen Onbekend, 6 juli 1635 Doop op 6 juli 1635 te Heusden: Vader Maertens van Gellicom. Kind (vrouwelijk) Hillegondt van Gellicom.
ALGEMEEN Streekarchief Langstraat Heusden Altena te Heusden, DTB Dopen Dopen (Nederduits gereformeerde gemeente), 1618-1642, Heusden, archief 31, inventaris­num­mer Heusden03, folio 111v Doop op 2 maart 1638 te Heusden: Vader Marten Ewouts van Gellicom. Moeder Anneken Hermans. Kind (vrouwelijk) Catalijn van Gellicom.
ALGEMEEN Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Begraven Onbekend, 7 oktober 1638, folio 100R Begrafenis op 7 oktober 1638 te Heusden: Overledene (mannelijk) Marten Ewouts van Gellicom.
ALGEMEEN DNL 1928 JRG 46, pag. 89 Johan van den Brouck, f 4 Nov. 1622, gasthuismr., schepen, burgemr. en weesmeester te Heusden, tr . Anna van Gellicom, f 1 Oct. 1663.
ALGEMEEN DNL 1928 JRG 46, pag. 89 [Groot]ouders: Frans Jansz. van den Brouck, geb. 1548, f 1583, burgemeester en schepen te Heusden, tr . 1575 Eeltken Christoffelsdr. van Polanen. Peter Cornélisz. van Gellicom tr. Lijsken Thoenisdr. van den Heuvel.
ALGEMEEN DNL 2001 JRG 118, pag.568. [Kort, 'Repertorium lenen hofstede Dussen', p. 348.] 1464: Otto van Gellicum Nikolaasz. beleend met 3 morgen land in Babilonienbroek in het land van Altena in de hoeve van Dommelen, strekkende van de achterste dwarssloot tot de Midgraaf; belend ten oosten: heer Jan van Slingeland.
BROER/ZUS DNL 1951 JRG 68 pag. 143. Peter van Gellicum. gehuwd met Liisken Thoenis. de ouders van Anneken van Gellicum, gehuwd met Jan Frans van den Broeck, eersten burgemr. te Heusden. Een andere broer was Wijnant Corn. van Gellicum, hopkoper te Heusden.
FAMILIE Streekarchief Langstraat Heusden Altena te Heusden, DTB Begraven Begraven (Nederduits gereformeerde gemeente), 1625-1639, Heusden, archief 367, inventaris­num­mer 201, folio 44v Begrafenis op 11 oktober 1625 te Heusden: Overledene (mannelijk) Adriaen Wijnen. Relatie Wijnant Brandt.
FAMILIE Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, DTB Begraven Streekarchief Land van Heusden en Altena, Bron: boek, Deel: 72, Periode: 1625-1639, Heusden, archieftoegang 8057, inventaris­num­mer 72, 10 december 1626, Gaarder begraafboek 1625-1639 Begrafenis op 10 december 1626 te Heusden: Overledene (vrouwelijk) Cornelisken Brandts.
KINDEREN Streekarchief Langstraat Heusden Altena te Heusden, DTB Begraven Begraven (Nederduits gereformeerde gemeente), 1625-1639, Heusden, archief 367, inventaris­num­mer 201, folio 106v Begrafenis op 22 maart 1636 te Heusden: Overledene (mannelijk) Dirck Roeloffse van Gellecom.
KINDEREN Streekarchief Langstraat Heusden Altena te Heusden, DTB Begraven Begraven (Nederduits gereformeerde gemeente), 1625-1639, Heusden, archief 367, inventaris­num­mer 201, folio 106v Begrafenis op 22 maart 1636 te Heusden: Overledene (mannelijk) Dirck Roeloffse van Gellecom.
KINDEREN Stadsarchief Amsterdam, Notariële archieven Amsterdam, archief 5075, inventaris­num­mer 444, aktenummer 242174 Registratie op 10 oktober 1630: Geregistreerden: Jasper de Coninck. Dirck Roeleffsz van Gelcom. Wijnant Brants alias de Gilde. Type akte: machtiging.
KINDEREN Stadsarchief Amsterdam, Notariële archieven Amsterdam, archief 5075, inventaris­num­mer 444, aktenummer 242174 Machtiging om van de Bewindhebbers van de OIC 100 stukken van achten te ontvangen die aan zijn vrouw en moeder door kapitein Brants, de broer van zijn vrouw, in diens testament zijn gelegateerd.
KINDEREN DNL 1951 JRG 68 pag. 143. a. Cornelis van Gellicum, geneesheer te Heusden en gehuwd met Geertruvt Geerlincx van Enge1en; ..Taxandria XT.TX. blz. 111 vermeldt dertien kinderen uit hun huwelik). b. Dyrck van Gellicum, die Cornelisken Brants tot vrouw had,
KINDEREN DNL 1951 JRG 68 pag. 143. c. Adriaentje van Gellicum zeer waarschijnlijk gehuwd met Claes Claes Valck.
KLEINKINDEREN Streekarchief Langstraat Heusden Altena te Heusden, DTB Begraven Begraven (Nederduits gereformeerde gemeente), 1625-1639, Heusden, archief 367, inventaris­num­mer 201, folio 56r Begrafenis op 24 augustus 1626 te Heusden: Vader Dirck Roeloffse van Gellecom. Moeder Cornelisken Brandts. Overledene kind van Gellecom.
KLEINKINDEREN Streekarchief Langstraat Heusden Altena te Heusden, DTB Dopen Dopen en begraven (rooms-katholieke parochie), 1618-1635, Drunen, archief 31, inventaris­num­mer Drunen03, folio 61r Doop op 19 mei 1630 te Drunen: Vader Nicolaas Claessen. Moeder Adriana Rodolph van Gellicom. Kind (mannelijk) Nicolaas Nicolaasz. Claessen, geboren te Oudheusden.
KLEINKINDEREN Streekarchief Langstraat Heusden Altena te Heusden, DTB Dopen Dopen en begraven (rooms-katholieke parochie), 1618-1635, Drunen, archief 31, inventaris­num­mer Drunen03, folio 61r Getuigen: Theodorus van de Water, Nicolaa Loeffs, Martinus.
KLEINKINDEREN Streekarchief Langstraat Heusden Altena te Heusden, DTB Begraven Begraven (Nederduits gereformeerde gemeente), 1625-1639, Heusden, archief 367, inventaris­num­mer 201, folio 56r Begrafenis op 24 augustus 1626 te Heusden: Vader Dirck Roeloffse van Gellecom. Moeder Cornelisken Brandts. Overledene kind van Gellecom.
KLEINKINDEREN Streekarchief Langstraat Heusden Altena te Heusden, DTB Dopen Dopen en begraven (rooms-katholieke parochie), 1618-1635, Drunen, archief 31, inventaris­num­mer Drunen03, folio 61r Doop op 19 mei 1630 te Drunen: Vader Nicolaas Claessen. Moeder Adriana Rodolph van Gellicom. Kind (mannelijk) Nicolaas Nicolaasz. Claessen, geboren te Oudheusden. Getuigen: Theodorus van de Water, Nicolaa Loeffs, Martinus.