Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.
11 feb 2022: Dringende video-oproep van canadese militair naar collega´s in leger en politie om NU voor de eigen bevolking te kiezen!  Amid so much hate, a clot-shot brings Russia & the West together. A Kremlin-backed pharma firm is registering AstraZeneca's clot-shot in Russia  Interview with Bob Moran, ex-politiek cartoonist van de Britse Telegraph over persoonlijke dilemma´s.  Steun aan boeren en kleine zelfstandigen om te overleven is zeker ook eigenbelang van burgers!  Farmers Defence Force

Zoeken naar personen

Zoeken naar personen

Zoeken op achternaam: ZONDER voorvoegsel, jokers (het %-teken) sterk aanbevolen! Bijvoorbeeld: Val%k%b%r% als u naar Valckenborch zoekt.
Als u het veld achternaam (niet hoofdlettergevoelig) heeft ingevuld, toets dan Tab om naar het volgende veld te gaan.
Druk op de knop 'Query verzenden' of toets Enter om de zoekactie te starten.
Vul hier de achternaam in:
Voornaam (niet verplicht): Vanaf geboortejaar (aanbevolen):

Tijdlijn
Persoonsnr 12582 Stamvader COLO VAN OERLE 1235 DEN BOSCH Relatiecluster_1
Achternaam Poeldonc Stammoeder LUTGARDIS VAN SONNE VAN ODENBOSGHE 1235 Relatiecluster_2
Overige_namen (van der) Vader Colo van Orle (Oerle) 1235-0 Naamgenoot
Voornaam Arnoldus Moeder Lutgardis van Sonne van Odenbosghe 1235-0
Beroep_bijzonderheden schepen Den Bosch 1301-1313, vermoedelijke bouwheer van het stenen zaalhuis 'Cupenborch', Hoge Steenwech te Den Bosch. 1e_partner Heilwig van Mierlo 1252-0 4e_partner
Relaties_bijzonderheden X Heilwig van Mierlo (ca 1306), dr v Gooswijn (Moedel) I van Mierlo en Elisabeth Makariusdr van den Bosch. Kind: Helwich X Albert Willem Amelis van Hal van Bucstel. NB: Lambertus zn wijlen Nycholaus Coel van der Poeldonc (Nr 596 14-1-1367). 2e_partner 5e_partner
Data_persoon Arnoldus (van der) Poeldonc, zn v Colo van Orle en Lutgardis van Sonne. Geb. ca 1265. Overl. na 1317. Schepen 's Hertogenbosch 1301-1313. NB: Poeldonk is een gehucht in de gemeente Sint-Michielsgestel. 3e_partner 6e_partner
Geboortemaanddag 0 Overlijdensmaanddag 0 Rechte_afstamming 0
Geboortemaand 0 Overlijdensmaand 0 Speciaal 0
Geboortejaar 1265 Overlijdensjaar 0 Niet_publiek 0
Geboorteplaats 's Hertogenbosch ? Plaats_overlijden Man 1
Geboorteprovincie Provincie_overlijden
Geboorteland Land_overlijden Bron
Dochter Helwig van der Poeldonc 1305- 1e_partner Albert Willem Amelis van Hal van Bucstel 1300- 2e_partner
Aard Bron Omschrijving
ALGEMEEN Schepenakte 20-4-1507 (Reg. n° 101 f. 161) eigenaren De Gulden Zon (Hooge Steenweg 5-7) 1. Arnoldus van den Poeldonc
ALGEMEEN Schepenakte 20-4-1507 (Reg. n° 101 f. 161) eigenaren De Gulden Zon (Hooge Steenweg 5-7) 2. Elisabeth, weduwe van Willem Back, den zoon van Mathijs van den Melisgrave en hare mede-erfgenamen;
ALGEMEEN Schepenakte 20-4-1507 (Reg. n° 101 f. 161) eigenaren De Gulden Zon (Hooge Steenweg 5-7) 3. Gerrit van den Broeck, zn Henrick; (erga Wolterum de Middegael 1) dudum acquiserat;)
ALGEMEEN Schepenakte 20-4-1507 (Reg. n° 101 f. 161) eigenaren De Gulden Zon (Hooge Steenweg 5-7) De uitvoerders van het testament van meergenoemde Margriet van den Broeck verkochten 4 December 1544 (Reg. n° 167 f. 76) het hierbedoeld huis met het in het achterhuis daarvan zich bevindend blandgetouwe aan Frans van der Cammen Danielsz
ALGEMEEN Schepenakte 20-4-1507 (Reg. n° 101 f. 161) eigenaren De Gulden Zon (Hooge Steenweg 5-7) 4. Daniel van der Cammen.
ALGEMEEN 673. HET ARCHIEF VAN DE TAFEL VAN DE H. GEEST VAN `s-HERTOGENBOSCH Regesten van oorkonden deel II nr`s 466 -735a (1360 - 1373) door Ton Kappelhof 1370, 23 maart Uitgifte huis erfcijns Orthenstraat. Theodericus z.v.w. Ywanus van den Grave meester van de Tafel van de H. Geest geeft uit. aan: Theodericus Posteel. van: een stenen huis c.a. aan de Orthenstraat grenzend aan een straatje
ALGEMEEN 673. HET ARCHIEF VAN DE TAFEL VAN DE H. GEEST VAN `s-HERTOGENBOSCH Regesten van oorkonden deel II nr`s 466 -735a (1360 - 1373) door Ton Kappelhof , dat loopt naar het water. voor: een som van £ 520 (hierover gaat een oudere schepenakte) en een erfcijns van £ 8 en 6 schellingen payment en alle andere erop rustende lasten. voorwaarde: Mocht het pand worden uitgewonnen
ALGEMEEN 673. HET ARCHIEF VAN DE TAFEL VAN DE H. GEEST VAN `s-HERTOGENBOSCH Regesten van oorkonden deel II nr`s 466 -735a (1360 - 1373) door Ton Kappelhof of blijken, dat er nog meer lasten op rusten, dan is de Tafel niet aansprakelijk voor zover dit is gebeurd na het overlijden van Arnoldus Poeldonc. bijzonderheden: Arnoldus Poeldonc had dit huis aan de Tafel gelegateerd en het is uitgegeven
ALGEMEEN 673. HET ARCHIEF VAN DE TAFEL VAN DE H. GEEST VAN `s-HERTOGENBOSCH Regesten van oorkonden deel II nr`s 466 -735a (1360 - 1373) door Ton Kappelhof met toestemming van de PROVISORES van deze instelling. In dorso: Orthenstraat Hoge Steenweg.
ALGEMEEN 673. HET ARCHIEF VAN DE TAFEL VAN DE H. GEEST VAN `s-HERTOGENBOSCH Regesten van oorkonden deel II nr`s 466 -735a (1360 - 1373) door Ton Kappelhof N.B.: 1. een testament van Aart Poeldonk bevindt zich niet in de door mij aangelegde verzameling testamenten. 2. blijkens een dorsale aantekening gaat het om het huis De Gapert, Mosmans nr. 70.
ALGEMEEN 673. HET ARCHIEF VAN DE TAFEL VAN DE H. GEEST VAN `s-HERTOGENBOSCH Regesten van oorkonden deel II nr`s 466 -735a (1360 - 1373) door Ton Kappelhof 3. niet vermeld wordt om welke muntsoort het gaat, maar vermoedelijk betreft het payment.
TRANSPORT BE Nr 683 | 25 april 1370 Overdracht goederen Rosmalen Arnoldus Poeldonc zoon van wijlen Arnoldus Poeldonc aan: Henricus Buck, kanunnik van de St. Janskerk t.b.v. Johannes Slotel.
TRANSPORT BE Nr 683 | 25 april 1370 Overdracht goederen Rosmalen van: alle goederen in Rosmalen in MIDDELHEZE met uitzondering van 1 lz. land behorend aan de kerk van Rosmalen die hij geërfd heeft van zijn ouders en zijn grootvader