Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.

Zoeken naar personen

Zoeken naar personen

Zoeken op achternaam: ZONDER voorvoegsel, jokers (het %-teken) sterk aanbevolen! Bijvoorbeeld: Val%k%b%r% als u naar Valckenborch zoekt.
Als u het veld achternaam (niet hoofdlettergevoelig) heeft ingevuld, toets dan Tab om naar het volgende veld te gaan.
Druk op de knop 'Query verzenden' of toets Enter om de zoekactie te starten.

Vul hier de achternaam in:
Voornaam (niet verplicht): Vanaf geboortejaar (aanbevolen):

Klik hieronder op onderstreepte linken om naar andere personen te gaan, of de leden van een evt. vermelde stamboom of relatiecluster te zien.
Persoonsnr 12997 Stamvader GUILLAUME DU JON 1485 BOURGES Relatiecluster_1
Achternaam Junius Stammoeder Relatiecluster_2
Overige_namen Vader 9590: Franciscus (Fran├žois) Junius (du Jon). 1545-1602.
Voornaam Franciscus Franciscus Moeder 9592: Johanna l' Hermite. 1545-1593.
Beroep_bijzonderheden 1e_partner 4e_partner
Relaties_bijzonderheden In 1621 in dienst van Thomas Howard, graaf van Arundel en Surrey, hertog van Norfolk en Lord Maarschalk van Engeland. In 1641 leraar van Aubrey de Vere (1626-1703), graaf van Oxford. 2e_partner 5e_partner
Data_persoon Franciscus Franciscus Junius, zn v Franciscus Junius en Joanna l'Hermite. Geb. 1591 Heidelberg. Overl. 1677. 3e_partner 6e_partner
Geboortemaanddag 0 Overlijdensmaanddag 0 Rechte_afstamming 0
Geboortemaand 0 Overlijdensmaand 0 Speciaal 0
Geboortejaar 1591 Overlijdensjaar 1677 Niet_publiek 0
Geboorteplaats Heidelberg Plaats_overlijden Oxford Man 1
Geboorteprovincie Provincie_overlijden Naamgenoot
Geboorteland Duitsland Land_overlijden Bron
Aard Bron Omschrijving
BEROEP de navorscher Volume 46; Volume 1896 Franciscus werd door den invloed van Vossius en Hugo de Groot, predikant te Hillegersberg in 1617, doch na de gevangenneming van de Groot betwistte men de wettigheid der benoeming
BEROEP de navorscher Volume 46; Volume 1896 en werd hij in Febr. 1619 voor de synode van Delft gedaagd en in April ontzet. Hij trad nu evenals zgn halfbroer
BEROEP de navorscher Volume 46; Volume 1896 Johan Casimir in krijgsdienst, doch ging bij het sluiten van het 12jarig bestand eerst te Leiden en later te Middelburg bij Willem Teelink studeeren.
BEROEP de navorscher Volume 46; Volume 1896 In den zomer van 1620 verliet hij Nederland en begaf zich naar Frankrijk om daar zijn bloedverwanten de ,du Jous' te bezoeken, In 1621 overgestoken naar Engeland, trad hg in dienst van
BEROEP de navorscher Volume 46; Volume 1896 Thomas Howard, graaf van Arundel en Surrey, hertog van Norfolk en Lord Maarschalk van Engeland. In 1629 bracht hij een bezoek aan z|jn familie in Nederland en schijnt daarna ongenoegen met Howard te hebben gekregen.
BEROEP de navorscher Volume 46; Volume 1896 In 1631 bezocht hg Hugo de Groot te Pargs. In 1637 voltooide hij zgn werk over de schilderkunst der Ouden, dat hij aan Karel I opdroeg.
BEROEP de navorscher Volume 46; Volume 1896 Hij was weer verzoend met Howard bjj wien hij tot 1639 of 40 bleef, waarna hij overging in dienst van het huis de Vere. Met Albericus de Vere, graaf van Oxford,
BEROEP de navorscher Volume 46; Volume 1896 adelborst in het leger van Prins Frederik Hendrik, kwam hij in de Nederlanden terug, waar hij afwisselend bleef van 1642 tot 1646.
BEROEP de navorscher Volume 46; Volume 1896 Bij den dood van Vossius in 49 vestigde hij zich met zijne zuster Elisabeth te Amsterdam, vertoefde langen tijd 1652 tot 54 in Friesland om daar oude talen te studeeren en kwam gedurende dien tijd in aanraking met Ggsbert Japiksz.
BEROEP de navorscher Volume 46; Volume 1896 In 1655 vestigde hg zich te 's Gravenhage. Vanwaar uit hij William Howard, graaf van Stafford, zijn voormaligen kweekeling een proces aandeed over het hem verschuldigde, welk proces hij won.
BEROEP de navorscher Volume 46; Volume 1896 In 1674 werd hij zwaar ziek, doch herstelde en ging in October 1675 naar Engeland. Voor zijn vertrek stelde hij zijn onuitgegeven werken in handen van zijn neef Franciscus de kleinzoon.
BEROEP de navorscher Volume 46; Volume 1896 Hij vestigde zich te Oxford, doch toen hg zijn einde voelde naderen, ging hij naar zijn neef Isaac Vossius, bij wien hij in 1677 overleed.
BEROEP de navorscher Volume 46; Volume 1896 Hg ligt begraven in de St Janskerk te Windsor. Isaac Vossius was aldaar kannonik.