Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.

Zoeken naar personen

Zoeken naar personen

Vul hier de achternaam in: (zonder voorvoegsel, niet hoofdlettergevoelig, jokers (het %-teken) sterk aanbevolen)
Voornaam (niet verplicht): Vanaf geboortejaar (aanbevolen):

Klik hieronder op onderstreepte linken om naar andere personen te gaan, of de leden van een evt. vermelde stamboom of relatiecluster te zien.
Persoonsnr 13061 Stamvader WILLEM VAN BRONCKHORST 1270 Relatiecluster_1
Achternaam Bronkhorst Stammoeder Relatiecluster_2
Overige_namen van Vader 34041: Willem van Bronckhorst. 1270-0.
Voornaam Gijsbert V Moeder 34042: Johanna van Batenburg. 1270-0.
Beroep_bijzonderheden heer Bronkhorst en Batenburg 1e _partner 13062: Cathrina van Leefdael. 1320-1361. 4e_partner
Relaties_bijzonderheden X Cathrina van Leefdael (voor 1344), dr v Rutger (Rogier) van Leefdaal en Agnes van Kleef. 2e _partner 5e_partner
Data_persoon Gijsbert V van Bronkhorst, zn v Willem van Bronckhorst en Johanna van Batenburg. Geb. ca 1300. Overl. 1356. Heer van Bronkhorst 1328, heer van Batenburg 1351, ridder. 3e_partner 6e_partner
Geboortemaanddag 0 Overlijdensmaanddag 0 Rechte_afstamming 0
Geboortemaand 0 Overlijdensmaand 0 Speciaal 0
Geboortejaar 1300 Overlijdensjaar 1356 Niet_publiek 0
Geboorteplaats Plaats_overlijden Man 1
Geboorteprovincie Provincie_overlijden Naamgenoot
Geboorteland Land _overlijden Bron
Zoon 24640 Dirk van Bronckhorst-Batenburg. 1327-0 1e _partner 24639: Elisabeth van Utenhove. 1310-0. 2e _partner
Dochter 13060 Elisabeth van Bronkhorst. 1350-0 1e _partner 13059: Alard Bueren. 1345-0. 2e _partner
Aard Bron Beschrijving
FAMILIE Herman van Bronchorst Dircx soen, man van Jonkvr. Aleyt, dochter van Aert Heym (1458/59, f.258) met betrekking tot een „mansio (Slotje) in die Haer te Rosmalen.
FAMILIE Herman Dirx van Bronkhorst in 1470-71 te Rosmalen het goed „Rodenborch bezat en een hoeve van 8 mudzaad erbij (fol.!64v), dat vroeger van Arnt Heyn was geweest.
FAMILIE In 1469/70 en 1473/74 vind ik respectievelijk een Dirk van Bronkhorst ridder die gestorven is, heer van Batenburg, en heer Gijsbrecht van Bronkhorst,
FAMILIE heer van Batenburg en Aenholt, overleden vóór 1474 (respectievelijk fol. 294 en 309).