Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.

Zoeken naar personen

Zoeken naar personen

Vul hier de achternaam in: (zonder voorvoegsel, niet hoofdlettergevoelig, jokers (het %-teken) sterk aanbevolen)
Voornaam (niet verplicht): Vanaf geboortejaar (aanbevolen):

Klik hieronder op onderstreepte linken om naar andere personen te gaan, of de leden van een evt. vermelde stamboom of relatiecluster te zien.
Persoonsnr 13105 Stamvader JAN VAN SONNE V ODENBOSGHE 1200 D BOSCH Relatiecluster_1
Achternaam Zonne Stammoeder Relatiecluster_2
Overige_namen van Vader 174: Hendrik (Hendrick) van Son (Sonne, de Sole). 1250-0.
Voornaam Heylwigis Moeder
Beroep_bijzonderheden jonkvrouwe, hoeve Broechoven 1e _partner 455: Willem (Willelmus) Bac van Broeckhoven ((de) Gruyter). 1285-1346. 4e_partner
Relaties_bijzonderheden X Willem (Willelmus) Bac van Broeckhoven ((de) Gruyter) (ca 1315), zn v Walterus (Wouter) Bac van Baescot en NN. Eigenaar hoeve te Broechoven. 2e _partner 5e_partner
Data_persoon Heylwigis van Zonne, dr v Henricus van Zonne en NN. Geb. ca 1295 Den Bosch? Overl. ca 1383, tussen 1380 en 10-8-1386. Jonkvrouwe. Bezat als weduwe hoeve te Broechoven 3e_partner 6e_partner
Geboortemaanddag 0 Overlijdensmaanddag 0 Rechte_afstamming 0
Geboortemaand 0 Overlijdensmaand 0 Speciaal 0
Geboortejaar 1295 Overlijdensjaar 1383 Niet_publiek 0
Geboorteplaats Den Bosch? Plaats_overlijden Man 0
Geboorteprovincie Provincie_overlijden Naamgenoot
Geboorteland Land _overlijden Bron
Zoon 32388 Henricus Willelmusz van Broechoven. 1315-1381 1e _partner 2e _partner
Zoon 1060 Walterus (Wouter) Bac van Broechoven. 1320-1359 1e _partner 10452: Katharina Lysscop. 1325-1386. 2e _partner
Aard Bron Beschrijving
ALGEMEEN Verkoop erfcijns Schijndel: 19-8-1350 Jnkvre Heylewigis weduwe van Willelmus gend. Gruyter en dochter van wijlen Henricus van Zonne heeft een erfcijns van 20 schelling verkocht aan Ghiselbertus De Spina (van Doorn).
ALGEMEEN Verkoop erfcijns Schijndel: 19-8-1350 Onderpand: huis en erf en 1 mud gerstezaad land daarachter in de parochie van Scynle. Nr 335 | 19 augustus 1350
ALGEMEEN de hoeve TE BROECHOVEN die was van Wilhelmus (de) Gruyter in de parochie van WESTILBORCH Nr 551 | 10 september 1364
ERFCIJNS Als weduwe bezat zij het oude goed te Broechoven", de "bona dicta te Broechoven", waarvan in 1371 een deel werd verkocht, goederen te
ERFCIJNS Schijndel, twee hoeven geheten die goide te Scoet te Zonderwijc" (Velthoven) en een huis te ´s-Hertogenbosch in de Hinthamerstraat. Deze goederen werden in 1390 door haar kleinkinderen gedeeld.
ERFDELING 24-3-1390: Heylwigis, weduwe, overleden.