Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.
11 feb 2022: Dringende video-oproep van canadese militair naar collega┬┤s in leger en politie om NU voor de eigen bevolking te kiezen!  Amid so much hate, a clot-shot brings Russia & the West together. A Kremlin-backed pharma firm is registering AstraZeneca's clot-shot in Russia  Interview with Bob Moran, ex-politiek cartoonist van de Britse Telegraph over persoonlijke dilemma┬┤s.  Steun aan boeren en kleine zelfstandigen om te overleven is zeker ook eigenbelang van burgers!  Farmers Defence Force

Zoeken naar personen

Zoeken naar personen

Zoeken op achternaam: ZONDER voorvoegsel, jokers (het %-teken) sterk aanbevolen! Bijvoorbeeld: Val%k%b%r% als u naar Valckenborch zoekt.
Als u het veld achternaam (niet hoofdlettergevoelig) heeft ingevuld, toets dan Tab om naar het volgende veld te gaan.
Druk op de knop 'Query verzenden' of toets Enter om de zoekactie te starten.
Vul hier de achternaam in:
Voornaam (niet verplicht): Vanaf geboortejaar (aanbevolen):

Tijdlijn
Persoonsnr 13219 Stamvader BAERTHOUT FOPPENSZ VAN DER CLAUW 1515 Relatiecluster_1
Achternaam Wantman Stammoeder Relatiecluster_2
Overige_namen Vader Baerthout Foppensz van der Claauw 1515-0 Naamgenoot
Voornaam Jan Bartsz Moeder
Beroep_bijzonderheden volgens Kevin Brero (genealogie-wassenaar) is de vader Baerthout Foppensz (van der Clauw). 1e_partner Neeltgen Claesdr de jonge van der Son 1556-0 4e_partner
Relaties_bijzonderheden X Neeltgen Claesdr de jonge van der Son, dr v Claes Jacobs Huijchsz van der Son en Alijt Jansdr Perrenz. 2e_partner 5e_partner
Data_persoon Jan Bartsz Wantman, zn v Baerthout Foppensz van der Clauw en NN. Geb. ca 1552. Overl. < 13-5-1594, voor zijn vrouw. 3e_partner 6e_partner
Geboortemaanddag 0 Overlijdensmaanddag 0 Rechte_afstamming 0
Geboortemaand 0 Overlijdensmaand 0 Speciaal 0
Geboortejaar 1552 Overlijdensjaar 0 Niet_publiek 0
Geboorteplaats Plaats_overlijden Man 1
Geboorteprovincie Provincie_overlijden
Geboorteland Land_overlijden Bron
Zoon Garbrant Jansz van Heemstede 1570-0 1e_partner 2e_partner
Zoon Claes van Heemstede 1570-0 1e_partner 2e_partner
Aard Bron Omschrijving
ALGEMEEN Rechterlijk Archief van Voorhout no. 2. 66 66. 10-1-1600. Hendrickge Claesdr. jegenwoordig huisvrouw van Pieter Corneliszn. decker oud 70 jr wonende Voorhout attesteert tvv Garbrant Janszn. wonende te Wassenaar en stelt dat Garbrant Janszn. en zijn overleden broer Claes Janszn. volle zusters
ALGEMEEN Rechterlijk Archief van Voorhout no. 2 66 kinderen zijn van Marytge Claesdr. in haar leven huisvrouw van Cornelis Bartszn. van Heemstede en dat Henrickge mitsgaders Pieter Claeszn. van der Son en Neeltge Claesdr. in haar leven weduwe van Jan Bartszn. te Wassenaar halve broers en zusters
ALGEMEEN Rechterlijk Archief van Voorhout no. 2 66 waren van Marytge Claesdr. en dat Garbrant Janszn. en Claes Janszn. voorsz. erfgenamen waren in 2/5 delen van de nagelaten goederen van Marytge Claesdr. en de voorsz. Pieter Claeszn. en Neeltge Claesdr. elk voor 1/5. Zij stelt dat in het testament
ALGEMEEN Rechterlijk Archief van Voorhout no. 2 66 niet bekend was dat oude Neeltge Claesdr. een volle zuster was van Marytge Claesdr., dat Marytge Reyersdr. een nagelaten weeskind was van Reyer Claeszn. mitsgaders de 4 kinderen van Jacob Claeszn. beiden haar halve broers;
ALGEMEEN Rechterlijk Archief van Voorhout no. 2 66 zij weet wel dat Neeltge Claesdr., Marytge Reyersdr. en de 4 kinderen van Jacob Claeszn. elk met een hand deelden in de voorsz. erfenis.