Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.

Zoeken naar personen

Zoeken naar personen

Vul hier de achternaam in: (zonder voorvoegsel, niet hoofdlettergevoelig, jokers (het %-teken) sterk aanbevolen)
Voornaam (niet verplicht): Vanaf geboortejaar (aanbevolen):

Klik hieronder op onderstreepte linken om naar andere personen te gaan, of de leden van een evt. vermelde stamboom of relatiecluster te zien.
Persoonsnr 14433 Stamvader Relatiecluster_1
Achternaam Dijck (Valant) Stammoeder Relatiecluster_2
Overige_namen van den Vader 14435: Bernier Frans Bernier van den Dijck. 1270-0.
Voornaam Andries Bernier Andries Moeder
Beroep_bijzonderheden hertogelijk kamenier (valant) 1e _partner 14434: Oda Godfried Amelis van Boxtel. 1310-0. 4e_partner
Relaties_bijzonderheden X Oda Godfried Amelis van Boxtel, dr v Godfried Amelis Ludolf van Boxtel en Beatrijs Jan Vranck van Gestel. Kind: Oda X Dirk Wouter Dirk Teulings (bron Stamboom Van de Ven). 2e _partner 5e_partner
Data_persoon Andries Bernier Andries van den Dijck, zn v Bernier Frans Bernier van den Dijck en NN. Geb. ca 1300 Berlicum. Overl. 1342. Valant, hertogelijk kamenier, lid OL Vrouwe Broederschap. Zie Gebeurtenissen!! 3e_partner 6e_partner
Geboortemaanddag 0 Overlijdensmaanddag 0 Rechte_afstamming 0
Geboortemaand 0 Overlijdensmaand 0 Speciaal 0
Geboortejaar 1300 Overlijdensjaar 1342 Niet_publiek 0
Geboorteplaats Berlicum Plaats_overlijden Man 1
Geboorteprovincie Provincie_overlijden Naamgenoot
Geboorteland Land _overlijden Bron GEEN BRON: GENi
Aard Bron Beschrijving
CIJNS Andreas Valant, van 5 bunder op Donc, van wijlen Ghiselbertus, genaamd Moutinc, 5 nieuwe schellingen. later: Henricus van de Dijk (de Aggere), zoon van Andreas Valant (1/2), en Francen van Ghestel, en Joannes, zijn broer (1/2). betaald: 1340 t/m 1350”.