Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.

Zoeken naar personen

Zoeken naar personen

Vul hier de achternaam in: (zonder voorvoegsel, niet hoofdlettergevoelig, jokers (het %-teken) sterk aanbevolen)
Voornaam (niet verplicht): Vanaf geboortejaar (aanbevolen):

Klik hieronder op onderstreepte linken om naar andere personen te gaan, of de leden van een evt. vermelde stamboom of relatiecluster te zien.
Persoonsnr 173 Stamvader JAN VAN SONNE V ODENBOSGHE 1200 D BOSCH Relatiecluster_1
Achternaam Son (Zonne) Stammoeder Relatiecluster_2
Overige_namen (van) (de) Vader 174: Hendrik (Hendrick) van Son (Sonne, de Sole). 1250-0.
Voornaam Tielman (Tylman,Thyelekinus) Moeder 13100: Hilla Lambert Hendrik Dickbier van den Arennest. 1250-0.
Beroep_bijzonderheden notaris (1310-), stadsklerk, hertogelijke rentmeester (1339-), schepen 1328-1335 Den Bosch. Woonde bij het Groot Gasthuis in de Hinthamerstraat. Wapen. drie zonnen, waarvan één is bedekt door een vrijkwartier beladen met een vierblad. 1e _partner 4e_partner
Relaties_bijzonderheden X NN. Kind: Arnoud X Hilla Jordaan die Writer. 2e _partner 5e_partner
Data_persoon Tielman (Tylman,Thyelekinus) (van) (de) Son (Zonne), zn v Hendrik Tielman Jan van Zonne en Hilla Lambert Hendrik Dickbier van den Arennest. Geb. ca 1290's Hertogenbosch? Overl. 10-1370. Broers Gheerlic, Jan, Henric en 1 zus. 3e_partner 6e_partner
Geboortemaanddag 0 Overlijdensmaanddag 0 Rechte_afstamming 0
Geboortemaand 0 Overlijdensmaand 10 Speciaal 0
Geboortejaar 1290 Overlijdensjaar 1370 Niet_publiek 0
Geboorteplaats 's Hertogenbosch ? Plaats_overlijden Man 1
Geboorteprovincie Provincie_overlijden Naamgenoot
Geboorteland Land _overlijden Bron A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Zoon 14393 Arnoud Tielkini van Son (Stooters, van Baardwijk). 1320-1355 1e _partner 14394: Hilla Jordaan die Writer. 1310-0. 2e _partner
Aard Bron Beschrijving
ALGEMEEN In de rekening van de hertogelijke rentmeester Tielman van Son van circa 1340 komt een post voor ‘voor de uitgaven van genoemde Tielman gemaakt in Brussel vanwege die van Veghel en toen de gedingen (placita) waren bij Eerde’.
ALGEMEEN Nr 173 | 31 december 1328: Notaris: Tylemannus van Zonne, clericus bisdom Luik, die deze oorkonde heeft laten uitvaardigen (grossari) door Henricus, notaris van Gerardus van Neynsel en eigenhandig heeft ondertekend (subscribere).
ALGEMEEN 9. een hoeve in Rosmalen gend. DIETVOIRT verworven van Tielman van Son, rentmeester van de hertog van Brabant door Gerard Groy en Gerard van Cuyk. Nr 1466a | 1 juni 1409.
ALGEMEEN 1310 juli 1 ['s-Hertogenbosch] L 0822 regest. Schepenen van 's-Hertogenbosch oorkonden dat Thielekin van Son heeft erkend verkocht te hebben aan Jan (van Haanwijk),
ALGEMEEN 1310 juli 1 ['s-Hertogenbosch] L 0822 regest. procurator van de Tafel van de H. Geest te 's-Hertogenbosch, een jaarlijkse erfcijns van 45 schelling op een huis en erf in de Oudehulst.
ALGEMEEN Vestiging erfcijns huis Oude Hulst. Thyellekinus van Zonne, poorter van Den Bosch t.b.v.: Johannes (van Haanwijk) procurator van de Tafel van de H. Geest van: erfcijns 45 schelling
ALGEMEEN Vestiging erfcijns huis Oude Hulst. uit: huis c.a. in de AUDEHULS lasten: erfcijns van 10 schelling aan N.N. N.B.: 1. BHIC, Collectie Goossens (382-13). 2. Gedrukt in OBNB, nr. 822. Nr 60a | 1 juli 1310
ALGEMEEN schepen 's hertogenbosch t/m 1335. het goed ter Boert" in Son. rentmeester van de hertogelijke domeinen in de Meierij Den Bosch. Het ambt van regionale rentmeesters of ontvangers is ten laatste in 1279, mogelijk al in 1271 ingesteld onder Jan I.
BEROEP Schepen Den Bosch Schepen in Den Bosch: Tielman van Son 1335
BEROEP Hertogelijke rentmeesters Bartold de Tilbourg, die vermoedelijke te identificeren is als Arnt genaamd Bertout Back van Tilburg, vermeld als rentmeester in 1317.
BEROEP Hertogelijke rentmeesters Wouter Toyart, rentmeester in 1320?
BEROEP Hertogelijke rentmeesters Engelbert Ludinck van den Dijke, rentmeester in de periode 1326 … 1330.
BEROEP Hertogelijke rentmeesters Tieleman van Zon, rentmeester in de periode 1335…42.
BEROEP Hertogelijke rentmeesters Jan Coptiten, rentmeester van 1397-1400.
BEROEP Hertogelijke rentmeesters Henrick Dicbier Godertssoon rentmeester van 1400/01-19-8-1409.
BEROEP Hertogelijke rentmeesters 1337-1342; Gezien formuleringsovereenkomst was Van Zon wellicht al eerder in dienst: BHIC LT 158a, f. 288v.- 289v. 10-4-1337; f 291-292 24-6-1335 “ .. et duodecem denarii officiato dictarum villarum exercente hujusmodi officium arrestandi …”
BEROEP De notaris heer Henric van Neynsel wordt voor het eerst vermeld op 31 december 1328 toen hij een akte schreef voor Tielman van Zon
BEROEP Het schrijfambt van Den Bosch wordt aanvankelijk door de hertog verpacht en komt pas in de loop van de vijftiende eeuw in handen van het stadsbestuur.
BEROEP Noord-Brabants Historisch Jaarboek 16 (1999) 37 .. beschikte De Zonne als hertogelijk rentmeester over een eigen klerk met bediende en paard voor de inning van de cijnzen. Hij bekleedde deze functie van minstens van 1337 tot 1342, zie M. Martens,
CIJNS fol. 70v in Gunterslaer 25. Tilmanus van Zonne van 7 bunder, 3 pond min 4 schellingen. betaald: 1340 t/m 1350 Gunterslaar (Gemeente 1996 = gedeelte van Best)
CIJNS Het cijnsboek van 1340 van de Meierij van 's-Hertogenbosch, het oudste dat bewaard is gebleven, is het cijnsboek van Tielman van Zonne, rentmeester voor de Meierij
FAMILIE 17 dec. 1386: (quarta post Lucie) Dirck zoon van w. Gerard van der Aa, ridder, verkoopt een cijns die w. joffr. Liesbeth, weduwe van Gerard van der Aa, grootmoeder van Dirck
FAMILIE uit goed in Zonne van w. Tielman van Zonne, aan Goyaert Scijvel, Willem van Tuyl belooft mede.
KINDEREN Kind dd 1368: nat zn Tyelmannus de Zonne. BP 31-12-1354: lasten: erfcijns van 15 schelling aan Adam van Neynsel en Elisabeth van Zonne dochter van wijlen Johannes van Zonne van wie hij dit in erfcijns gekregen had.
RECHTSZAAK 17 dec. 1386: (quarta post Lucie) Dirck zn v Gerard van der Aa, ridder, verkoopt een cijns die w. joffr. Liesbeth, weduwe van Gerard van der Aa, grootmoeder van Dirck beurde uit goed in Zonne van w. Tielman van Zonne,
RECHTSZAAK ca. juli 1385: Goossen van der Aa zoon van w. Gerard en Heer Hendrick van Mordrecht, ridder, gehuwd met Kathelijn dochter w. Gerard van der Aa, zuster van Goossen, uit het goed ter Boert" in Son, ..
RECHTSZAAK Gerard van der Aa tegen Tielman van Zonne verkregen, doen zij nu afstand t.b.v. Heer Willem van der Aa, ridder,