Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.

Zoeken naar personen

Zoeken naar personen

Vul hier de achternaam in: (zonder voorvoegsel, niet hoofdlettergevoelig, jokers (het %-teken) sterk aanbevolen)
Voornaam (niet verplicht): Vanaf geboortejaar (aanbevolen):

Klik hieronder op onderstreepte linken om naar andere personen te gaan, of de leden van een evt. vermelde stamboom of relatiecluster te zien.
Persoonsnr 22357 Stamvader LEVY MARCUS VAN SON 1710 BRONKHORST Relatiecluster_1
Achternaam Son Stammoeder Relatiecluster_2
Overige_namen van Vader 2589: Philip Marcus (Martens) van Son. 1773-1850.
Voornaam Marcus Philip Moeder 2590: Hester Hartog Abrahams. 1778-1819.
Beroep_bijzonderheden 1e _partner 22358: Hannchen Heilbut. 1825-0. 4e_partner
Relaties_bijzonderheden X Hannchen Heilbut (4-7-1849 Hamburg), dr v David Elias Heibut en Mina Haarburger. 2e _partner 5e_partner
Data_persoon Marcus Philip van Son, zn v Philip Marcus van Son en Hester Hartog Abrahams. Geb. 3-12-1803 Zutphen. In 1823 naar Hamburg vertrokken. 3e_partner 6e_partner
Geboortemaanddag 3 Overlijdensmaanddag 0 Rechte_afstamming 0
Geboortemaand 12 Overlijdensmaand 0 Speciaal 0
Geboortejaar 1803 Overlijdensjaar 0 Niet_publiek 0
Geboorteplaats Zutphen Plaats_overlijden Man 1
Geboorteprovincie Provincie_overlijden Naamgenoot
Geboorteland Land _overlijden Bron
Zoon 22353 Hugo van Son. 1875-1936 1e _partner 22354: Regina Oettinger. 1879-0. 2e _partner
Aard Bron Beschrijving