Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.

Zoeken naar personen

Zoeken naar personen

Vul hier de achternaam in:
Voornaam (niet verplicht): Vanaf geboortejaar (aanbevolen):

Klik hieronder op onderstreepte linken om naar andere personen te gaan, of de leden van een evt. vermelde stamboom of relatiecluster te zien.
Persoonsnr 22954 Stamvader HEYMERICK VAN DORDRECHT 1320 Relatiecluster_1
Achternaam Dordrecht Stammoeder Relatiecluster_2
Overige_namen van Vader 22998: Heymerick van Dordrecht. 1320-0.
Voornaam Jan Heymericks Moeder 22999: Liesbeth Dirckdr van Beughe. 1320-0.
Beroep_bijzonderheden 1e _partner 22955: Elsbeen Jan Berthouts Bac. 1350-0. 4e_partner
Relaties_bijzonderheden X Elsbeen Jan Berthouts Bac, dr v Jan Berthouts Bac en NN. 2e _partner 5e_partner
Data_persoon Jan Heymericks van Dordrecht, zn v Heymerick van Dordrecht en Liesbeth Dirckdr van Beughe. Geb. ca 1350. Overl. voor 1413. 3e_partner 6e_partner
Geboortemaanddag 0 Overlijdensmaanddag 0 Rechte_afstamming 0
Geboortemaand 0 Overlijdensmaand 0 Speciaal 0
Geboortejaar 1350 Overlijdensjaar 0 Niet_publiek 0
Geboorteplaats Plaats_overlijden Man 1
Geboorteprovincie Provincie_overlijden Naamgenoot
Geboorteland Land _overlijden Bron
Dochter 22952 Hadewig (Heilwich) van Dordrecht. 1380-0 1e _partner 22953: Arnout Florisz van der Dussen. 1380-0. 2e _partner 22945: Claes Goossensz Steenwech. 1380-0.
Aard Bron Beschrijving
ERFDELING ca. aug.1407 en 1420/22: Jan van Dordrecht man van w. joffr. Elsbeen dr. w. Jan Bac Berthouts hebben een dochter joffr. Heilwich gehuwd met Claes Steenwech, deze deelt met Jan Wijflet en Gielis zoons van w. Jan Bac Berthouts (van Tilburg).