Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.

Zoeken naar personen

Zoeken naar personen

Vul hier de achternaam in: (zonder voorvoegsel, niet hoofdlettergevoelig, jokers (het %-teken) sterk aanbevolen)
Voornaam (niet verplicht): Vanaf geboortejaar (aanbevolen):

Klik hieronder op onderstreepte linken om naar andere personen te gaan, of de leden van een evt. vermelde stamboom of relatiecluster te zien.
Persoonsnr 23049 Stamvader WILLEM JANSSEN VAN BOMMEL 1610 DONGEN Relatiecluster_1
Achternaam Bommel Stammoeder Relatiecluster_2
Overige_namen van Vader 23047: Joannis Baptista Henricus Joseph van Bommel. 1731-0.
Voornaam Jacobus Cornelius Balthazar Moeder 23048: Maria Agnete Josepha Vercamp. 1735-0.
Beroep_bijzonderheden mede eigenaar en administrateur witglasfabriek in den Bosch; lid raad van den Bosch van 1803-1806. 1e _partner 23050: Rufina Jacoba Maria Half Wassenaer van Onsenoort. 1745-1823. 4e_partner
Relaties_bijzonderheden X Rufina Jacoba Maria Half Wassenaer van Onsenoort (29-9-1771 Vught), dr v Bernard Jacob en Petronella Jacoba Maria van Engelen. Kind: Joannes Baptista, ged. 2-11-1801 den Bosch, X Marie Constance de Marcour (24-5-1841 Eindhoven). 2e _partner 5e_partner
Data_persoon Jacobus Cornelius Balthazar van Bommel, zn v Johannes Baptist van Bommel en Maria Agnes Vercamp. Geb. 26-1-1774 Den Bosch. Overl. 14-3-1806. 3e_partner 6e_partner
Geboortemaanddag 26 Overlijdensmaanddag 14 Rechte_afstamming 0
Geboortemaand 1 Overlijdensmaand 3 Speciaal 0
Geboortejaar 1774 Overlijdensjaar 1806 Niet_publiek 0
Geboorteplaats Den Bosch Plaats_overlijden Man 1
Geboorteprovincie Provincie_overlijden Naamgenoot
Geboorteland Land _overlijden Bron
Aard Bron Beschrijving
BROER/ZUS Jhr. Gerardus Andreas Martinus van Bommel X 2) Ludovica Maria van RIJCKEVORSEL
BROER/ZUS De eerste vrouw van Gerardus is een dochter van het echtpaar Cornelis van der Kun - Maria Petronella Boes. De derde vrouw van Gerardus is een kleindochter van hetzelfde echtpaar.
BROER/ZUS Hij is lid der Staten Generaal en burgemeester van Leiden.
BROER/ZUS G.A.M. van Bommel heeft een wolkantoor". Cornelis Richard Anton van Bommel (de latere bisschop) bezit 40% aandelen. In 1826 dreigt een faillisement waaronder de verhouding tussen Gerard en bisschop Cornelis lijdt.
BROER/ZUS Zo schrijft Cornelis in 1826 aan zijn neef van Berckel: Het valt hard, na de menigvuldige blijken van belangeloosheid die ik in ruime maate aan den Hr, GAM van B gegeven heb voor desselfe ramp, en welk nu zo bekend geworden zijn mij welligt
BROER/ZUS niet zonder grond den blaam der familie op den hals gehaald.