Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.

Zoeken naar personen

Zoeken naar personen

Vul hier de achternaam in: (zonder voorvoegsel, niet hoofdlettergevoelig, jokers (het %-teken) sterk aanbevolen)
Voornaam (niet verplicht): Vanaf geboortejaar (aanbevolen):

Klik hieronder op onderstreepte linken om naar andere personen te gaan, of de leden van een evt. vermelde stamboom of relatiecluster te zien.
Persoonsnr 23109 Stamvader Relatiecluster_1
Achternaam Borselen Stammoeder Relatiecluster_2
Overige_namen van Vader 23111: Wolfert van Borselen. 1270-0.
Voornaam Wolferd Moeder 23112: Aleid, bastaarddr van Henegouwen. 1260-0.
Beroep_bijzonderheden heer van Veere en Zandenburg 1e _partner 23110: Hadewich Both van der Eem. 1290-0. 4e_partner
Relaties_bijzonderheden X Hadewich Both van der Eem, ws. dr v Gijsbert Both, heer van der Eem, en Magaretha van Arkel. 2e _partner 5e_partner
Data_persoon Wolferd van Borselen, zn v Wolfert van Borselen en Aleid, bastaarddr van Henegouwen. Geb. ca 1290. Overl. 6-1351. Heer van Veere en Zandenburg, in 1336 was hij knape aan het hof van Willem II, op 30-9-1337 was hij ridder. 3e_partner 6e_partner
Geboortemaanddag 0 Overlijdensmaanddag 0 Rechte_afstamming 0
Geboortemaand 0 Overlijdensmaand 6 Speciaal 0
Geboortejaar 1290 Overlijdensjaar 1351 Niet_publiek 0
Geboorteplaats Plaats_overlijden Man 1
Geboorteprovincie Provincie_overlijden Naamgenoot
Geboorteland Land _overlijden Bron
Dochter 23108 Aleijt van Borselen. 1320-0 1e _partner 2e _partner
Aard Bron Beschrijving
BEROEP heer van Veere en Zandenburg, werd reeds in 1318 met zijn ooms Floris en Claas als grondbezitters te Zandijke in de Zeeuwse rekeningen vermeld, na 1331 ook in andere platsen, in 1336 was hij knape aan het hof van Willem II,