Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.

Zoeken naar personen

Zoeken naar personen

Vul hier de achternaam in: (zonder voorvoegsel, niet hoofdlettergevoelig, jokers (het %-teken) sterk aanbevolen)
Voornaam (niet verplicht): Vanaf geboortejaar (aanbevolen):

Klik hieronder op onderstreepte linken om naar andere personen te gaan, of de leden van een evt. vermelde stamboom of relatiecluster te zien.
Persoonsnr 23125 Stamvader Relatiecluster_1
Achternaam Coulster Stammoeder Relatiecluster_2
Overige_namen van Vader
Voornaam Gerbrand Willemsz Moeder
Beroep_bijzonderheden 1e _partner 4e_partner
Relaties_bijzonderheden X NN. Een halve hofstede in Alkmaar, 16-8-1365: Rembrand Gerbrandsz. bij overdracht door heer Willem Gerbrandsz., zijn broer, LRK 50 fol. 95 nr. 561. 2e _partner 5e_partner
Data_persoon Gerbrand Willemsz van Coulster, zn v en . Willem Gerbrandsz in 1355 (OF 1358 ?) betrokken was bij de aanslag op de baljuw van Kennemerland Reinoud van Brederode. 3e_partner 6e_partner
Geboortemaanddag 0 Overlijdensmaanddag 0 Rechte_afstamming 0
Geboortemaand 0 Overlijdensmaand 0 Speciaal 0
Geboortejaar 1300 Overlijdensjaar 0 Niet_publiek 0
Geboorteplaats Plaats_overlijden Man 1
Geboorteprovincie Provincie_overlijden Naamgenoot
Geboorteland Land _overlijden Bron
Zoon 23127 Willem Gerbrandsz van Coulster. 1330-1399 1e _partner 2e _partner
Zoon 23128 Reynbrant (Reinken) Gerbrandsz van Coulster. 1330-0 1e _partner 2e _partner
Zoon 23129 Rembrand Gerbrandsz van Coulster. 1330-0 1e _partner 2e _partner
Aard Bron Beschrijving