Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.

Zoeken naar personen

Zoeken naar personen

Vul hier de achternaam in: (zonder voorvoegsel, niet hoofdlettergevoelig, jokers (het %-teken) sterk aanbevolen)
Voornaam (niet verplicht): Vanaf geboortejaar (aanbevolen):

Klik hieronder op onderstreepte linken om naar andere personen te gaan, of de leden van een evt. vermelde stamboom of relatiecluster te zien.
Persoonsnr 23314 Stamvader Relatiecluster_1
Achternaam Moelen Stammoeder Relatiecluster_2
Overige_namen Vader
Voornaam Geerborg Moeder
Beroep_bijzonderheden 1e _partner 23297: Johannes van Neynsel van Den Bossche. 1295-0. 4e_partner
Relaties_bijzonderheden X Johannes van Neynsel van Den Bossche, zn v en . 2e _partner 5e_partner
Data_persoon Geerborg Moelen, dr v Henric Moelen, zn Gerit Writer (Tornator). 3e_partner 6e_partner
Geboortemaanddag 0 Overlijdensmaanddag 0 Rechte_afstamming 0
Geboortemaand 0 Overlijdensmaand 0 Speciaal 0
Geboortejaar 1295 Overlijdensjaar 0 Niet_publiek 0
Geboorteplaats Plaats_overlijden Man 0
Geboorteprovincie Provincie_overlijden Naamgenoot
Geboorteland Land _overlijden Bron
Zoon 23304 Jacobus van Neynsel. 1340-0 1e _partner 23298: Bela Cupers. 1340-0. 2e _partner
Aard Bron Beschrijving