Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.

Zoeken naar personen

Zoeken naar personen

Vul hier de achternaam in: (zonder voorvoegsel, niet hoofdlettergevoelig, jokers (het %-teken) sterk aanbevolen)
Voornaam (niet verplicht): Vanaf geboortejaar (aanbevolen):

Klik hieronder op onderstreepte linken om naar andere personen te gaan, of de leden van een evt. vermelde stamboom of relatiecluster te zien.
Persoonsnr 23375 Stamvader ARNOLD III VAN RODE 1130 Relatiecluster_1
Achternaam Neysel Stammoeder Relatiecluster_2
Overige_namen van Vader 13118: Hendrick van Neynsel. 1245-0.
Voornaam Willelmus Moeder 13119: Leeria van Berckel. 1245-0.
Beroep_bijzonderheden 1e _partner 4e_partner
Relaties_bijzonderheden 2e _partner 5e_partner
Data_persoon Willelmus van Neysel, zn v WS Hendrick & Leeria v Berckel. Geb. ca 1290. HET CIJNSBOEK VAN DE HERTOG 1340: van Willelmus van Neysel van de visserij genaamd Ortensche mere, 40 schellingen. 3e_partner 6e_partner
Geboortemaanddag 0 Overlijdensmaanddag 0 Rechte_afstamming 0
Geboortemaand 0 Overlijdensmaand 0 Speciaal 0
Geboortejaar 1290 Overlijdensjaar 0 Niet_publiek 0
Geboorteplaats Plaats_overlijden Man 1
Geboorteprovincie Provincie_overlijden Naamgenoot
Geboorteland Land _overlijden Bron
Aard Bron Beschrijving
ERFCIJNS BE Nr 130 | 8 oktober 1320. Schenking erfcijns Deuteren - Den Bosch Willelmus gend. Ninsel heeft een erfcijns van £ 5½ oude groten geschonken aan de Tafel van de H. Geest van Den Bosch als vergoeding voor een achterstallige erfcijns uit het huis en erf van wijlen Johannes gend. Coman.
ERFCIJNS BE Nr 130 | 8 oktober 1320. Schenking erfcijns Deuteren - Den Bosch Onderpand: de tichelarij (lapificina; steenoven) op die Oteren, die Johannes van Neynsel nu bezit. zie nr. 1639 staat: Wüsel i.p.v. Ninsel.