Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.

Zoeken naar personen

Zoeken naar personen

Vul hier de achternaam in: (zonder voorvoegsel, niet hoofdlettergevoelig, jokers (het %-teken) sterk aanbevolen)
Voornaam (niet verplicht): Vanaf geboortejaar (aanbevolen):

Klik hieronder op onderstreepte linken om naar andere personen te gaan, of de leden van een evt. vermelde stamboom of relatiecluster te zien.
Persoonsnr 30775 Stamvader Relatiecluster_1
Achternaam Cnode Stammoeder Relatiecluster_2
Overige_namen Vader
Voornaam NN Moeder
Beroep_bijzonderheden 1e _partner 30777: Heylwigis uten Werde. 1300-0. 4e_partner
Relaties_bijzonderheden X 1) Heylwigis uten Werde, dr v en . Kind: Gooswyn X Luitgaard Pietersdr Alarts. X 2) Femya (Eufemia) Posteels, dr v Godfried Posteel en NN. Kind: Goessuinus Cnode X Elisabeth Bac. 2e _partner 30776: Femya (Eufemia) Posteels. 1315-0. 5e_partner
Data_persoon NN Cnode, zn v en . Geb. ca 1300 Den Bosch? 3e_partner 6e_partner
Geboortemaanddag 0 Overlijdensmaanddag 0 Rechte_afstamming 0
Geboortemaand 0 Overlijdensmaand 0 Speciaal 0
Geboortejaar 1300 Overlijdensjaar 0 Niet_publiek 0
Geboorteplaats Den Bosch? Plaats_overlijden Man 1
Geboorteprovincie Provincie_overlijden Naamgenoot
Geboorteland Land _overlijden Bron
Zoon 34400 Gooswyn Cnode. 1330- 1e _partner 40769: Luitgaard Pietersdr Alarts. 1330-. 2e _partner 40770: Oelendis NN. 1350-.
Zoon 30774 Goswin (Goessen, Goessuinus) Femyen Cnode. 1345-0 1e _partner 30773: Elisabeth Bac. 1370-0. 2e _partner
Aard Bron Beschrijving
ALGEMEEN 26 Maart 1390 verkocht Gheerlacus filius quondam Gheerlaci Cnode alias dicti met den Broede aan Willelmus filius quondam Henrici de Broechoven,
ALGEMEEN Lambertus dictus Baten en Nycholaus dictus Nouden een huis te 's Hertogenbosch in de Hynthamerstraat, bona te Oerscot in loco Best en eenige erfel. pachten).
ALGEMEEN Hij was gehuwd met Elisabeth de Kessel, waarmede hij het eerst genoemd wordt 13 December 1380, wanneer hij en zijn zwager Albertus filius quondam Henrici de Kessel (gehuwd met Katherina d. v. Walterus Bac de Broechoven,
FAMILIE bossche-encyclopedie.nl/bronnen/thg/_Index.3 Nr 1093 | 5 september 1391 Vestiging erfpacht Erp-het Hofgoed Henricus Cnode zoon van wijlen Gheerlacus Cnode en Gheerlacus zijn zoon t.b.v. Johannes Berwout zoon van wijlen Gerardus Berwout van: erfpacht 3 m.
FAMILIE bossche-encyclopedie.nl/bronnen/thg/_Index.3 Nr 1093 | 5 september 1391 uit: het goed gend. DAT HOFGOET in Erp zijnde allodiaal goed en uit al hun overige allodiale en cijnsgoederen aldaar In dorso: beset door Dirck van Creyelt anno (14?)37
KINDEREN bossche-encyclopedie.nl/bronnen/thg/_Index.3 Nr 868 | 24 september 1381 Overdracht tocht erfcijns huis Kerkstraat Goessuinus Cnode zoon van wijlen Heylwigis uten Werde aan: Goessuinus Cnode zoon van wijlen Eufemia Posteel zijn broeder
KINDEREN bossche-encyclopedie.nl/bronnen/thg/_Index.3 Nr 868 | 24 september 1381 van: de tocht op een erfcijns van £ 4 oude groten uit: een huis in de Kerkstraat
KINDEREN bossche-encyclopedie.nl/bronnen/thg/_Index.3 Nr 912 | 7 juni 1383 Overdracht erfcijns huis Kerkstraat Goeswinus Cnode zoon van wijlen Eufemia aan: Goeswinus Cnode zijn broeder zoon van wijlen Heylwigis uten Werde van: erfcijns £ 4 oude groten uit: huis Kerkstraat
KINDEREN bossche-encyclopedie.nl/bronnen/thg/_Index.3 Nr 1205 | 8 november 1396 Erfdeling landerijen Den Bosch-Vrijdom en Empel Partijen:
KINDEREN bossche-encyclopedie.nl/bronnen/thg/_Index.3 Nr 1205 | 8 november 1396 A: Arnoldus Stamelart van den Spanct gehuwd met Heylwigis dochter van wijlen Goeswinus Cnode zoon van wijlen Heylwigis uten Werde
KINDEREN bossche-encyclopedie.nl/bronnen/thg/_Index.3 Nr 1205 | 8 november 1396 B: Henricus van den Cloot procurator van de THG
KINDEREN bossche-encyclopedie.nl/bronnen/thg/_Index.3 Nr 1205 | 8 november 1396 Gedeeld wordt 9 m. en 26 roeden land in DIE ASSMYT, geheel omgracht. De THG ontvangt de ene helft van de sloot die het afscheidt van het andere deel N.B.: er is niet aangegeven tot welke parochie of jurisdictie dit land behoort