Genealogie van Zon, van Son, van der Son, Sonmans, Sonnemans, Sonnius, Broekhoven.

Zoeken naar personen

Zoeken naar personen

Vul hier de achternaam in:
Voornaam (niet verplicht): Vanaf geboortejaar (aanbevolen):

Klik hieronder op onderstreepte linken om naar andere personen te gaan, of de leden van een evt. vermelde stamboom of relatiecluster te zien.
Persoonsnr 30801 Stamvader Relatiecluster_1
Achternaam Cnode van Gemert Stammoeder Relatiecluster_2
Overige_namen Vader 30803: Geerling (Geerlacus) Cnode (Metten Brode, Metten Broede). 1330-0.
Voornaam Goswijn Geerlings Moeder
Beroep_bijzonderheden 1e _partner 30800: Elisabeth van Ghoor. 1350-0. 4e_partner
Relaties_bijzonderheden X Elisabeth van Ghoor (< 6-2-1378), dr v Willem Willemsz van Ghoor (van Warrenberg, van Werrenberch) en Aleyt Dirksdr van Gemert. 2e _partner 5e_partner
Data_persoon Goswijn Geerlings Cnode van Gemert, zn v Geerling (Geerlacus) Cnode en NN. Geb. ca 1350. NB: F168v Gemert: Goossen zn w Geerling Cnode, Geerling nat zn Geerling Cnode, Dirck van Ghemert. 3e_partner 6e_partner
Geboortemaanddag 0 Overlijdensmaanddag 0 Rechte_afstamming 0
Geboortemaand 0 Overlijdensmaand 0 Speciaal 0
Geboortejaar 1350 Overlijdensjaar 0 Niet_publiek 0
Geboorteplaats Plaats_overlijden Man 1
Geboorteprovincie Provincie_overlijden Naamgenoot
Geboorteland Land _overlijden Bron
Aard Bron Beschrijving
ALGEMEEN Index Gemert op de Bossche Protocollen deel 10 F360v Gemert Goossen Cnode (zn van Geerling) x Liesbeth dt w Willem van Werrenberch
ALGEMEEN Index Gemert op de Bossche Protocollen deel 10 F168v Gemert Goossen zn w Geerling Cnode, Geerling nat zn Geerling Cnode, Dirck van Ghemert
TRANSPORT 1378 februari 6 (crastino beate Agate virginis, anno Domini MP CCC? septuagesimo septimo) Gooswin, zoon wijlen Geerlacus Cnode en echtgenoot van Elizabeth, dochter wijlen Wilhelm de Goer, draagt ten overstaan van schepenen van 's-Hertogenbosch alle gemeenten binnen Gemert, die hij en zijn vrouw in
TRANSPORT 1378 februari 6 (crastino beate Agate virginis, anno Domini MP CCC? septuagesimo septimo) gebruik hadden, over aan Theo van Werrenberg, zijn zwager. Schepenenvan 's-Hertogenbosch: Laurentius Boyen en Marcel van Os. Origineel (inventarisnr 15)